21. 10. 2020  11:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPTechniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
2.DPTechniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystémFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Termonukleárna fúzia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.DPTvorba S-boxov s predpísanou diferenčnou tabuľkouZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.BPTvorba skladového datasetuÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
BP
Tvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
7.BPTvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--