22. 10. 2019  10:25 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPTelesný tep a jeho využitie v inteligentných zariadeniachČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPTestovanie volaní dátových zdrojov pomocou simulátorovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Marinič, D.
3.DPTestovanie volaní dátových zdrojov pomocou simulátorovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPTestovanie výkonnosti databázGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Bartek, O.
5.BPTvorba grafickej aplikácie v MATLABe pomocou App DesignerPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Bognár, P.
6.DPTvorba 2D herného enginu s využitím C++/SDL2/OpenGLHaffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Barantal, Ľ.