22. 10. 2019  10:40 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPVehicular Cloud Computing and V2X communication analysesKotuliaková, K.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKxA--FEIPodrobnosti témy1 / -- Trusina, J.
2.DPVýpočet efektívnej teploty palivového prútika v palive reaktorov VVER-440Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPVýpočet energetických strát vírivými prúdmiBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI
B-JFI-FI
B-JFI-JI
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPVýskum možností využitia genetických algoritmov na optimalizáciu sietíFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
5.BPVýskum možností využitia umelej inteligencie v digitálnych komunikačných systémochFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
6.BPVytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPVytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPVyužitie logického programovania a ontológií pri tvorbe rozvrhuKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPVyužitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaníKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 2 Bohuš, I.
10.BPVyužitie metód ILP pre analýzu FOREX údajovKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPVyužitie pravidlových systémov pre odhalovanie skrytých informácií v sémantických dátachKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / 2 Štang, A.
Števík, P.
12.DPVývoj algoritmov strojového učenia pre identifikáciu núdzových stavov v nameraných dátach v telemedicíneKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Boldiš, M.
13.BPVývoj edukačnej hry „Popularizácia Elektroniky“ vo virtuálnej realiteDrobný, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Kotulič, M.
14.DPVývoj mobilnej aplikácie pre prenos, zobrazovanie a spracovanie signálov v telemedicíneStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Kováč, J.
15.DPVývoj mobilnej aplikácie v oblasti telemedicínyStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Pudiš, T.
16.DPVývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynuWeis, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy1 / -- Režo, V.
17.DPVývoj rozvrhového systému - backendJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy0 / 1--