21. 10. 2020  12:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Viacjadrový procesor
Kohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DPVirtualizácia procesne orientovaného jazyka PetriflowJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / -- Renczés, Š.
3.
BP
Virtuálne laboratórium na vizualizáciu technologických procesovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
4 / --
4.
DP
Vizualizácia a automatizované spracovanie dát získaných z experimentálnych meraní
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Hlatký, R.
5.
DP
Vlastná téma: Kryptografia/kryptoanalýza
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
6.
BP
Voľná téma z kryptoanalýzy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Stančíková, Z.
7.
BP
Voľná téma zo steganografie/stegoanalýzyÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Vytvorenie knižnice Arrhéniových závislostí z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN, vizualizácia a komparácia dát
Stuchlíková, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Tran Minh, H.
9.
BP
Využitie nových transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetikeKršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnieHaffner, O.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vaškovičová, V.
12.BPVyužitie štandardu Web Components pre návrh webovej aplikácieÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Fullajtár, D.
13.
DP
Využitie technológií sémantického webu pri tvorbe rozvrhu
Kossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
14.
BP
Vývoj a výskum aktívneho odpruženia mobilného systému pomocou nylónových umelých svalov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
15.
DPVývoj aplikácie pre monitorovanie návykov pacientovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Zamiška, P.
16.
DP
Vývoj mobilnej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-ENxA
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
DP
Vývoj riešenia pre analýzu dátových nezrovnalostí Data pollution spot it (DPSIt) solutionÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Vývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.DP
Vývoj SSR webovej aplikácie pre administráciu pretekov v rybolove
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BP
Vývoj webovej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Danko, T.