24. 5. 2019  4:59 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPValidácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1Krištofová, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šnírer, M.
2.DPVirtuálne múzem historických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
3.BPVirtuálny elektromerBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gallasová, K.
4.BPVizuálny systém na rozpoznávanie dopravného značeniaBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
5.BPVlastnosti dvoch Shannonovych šifierGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kočiš, R.
6.DPVlastnosti dvoch Shannonovych šifierGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
7.DPVoľná téma na oblasť: lúštenie klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
8.BPVplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kuruc, P.
9.BPVplyv jadrových zariadení na životné prostredieHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
10.DPVplyv leptiania žliabkov okolo pixelových GaA detektorov na ich elektrické a detekčné vlastnostiZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
11.DPVybrané dielektrické vlastnosti káblov s definovanou funkčnosťou pri požiari po zvýšenom prúdovom zaťaženíPacka, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurka, I.
12.DPVyhľadávanie nad zašifrovanými dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Matalíková, K.
13.BPVyhodnocovanie bezpečnostných logov pre detekciu bezpečnostných incidentovDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPVyhodnocovanie bezpečnostných logov pre detekciu bezpečnostných incidentovDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPVyhodnotenie prezentačnej latencie signálov v biofeedback experimentochPúčik, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krajčír, L.
16.BPVýkonný robot typu micromouseSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kacej, S.
17.BPVýpočet a meranie hybnosti a momentov hybnosti hmotných teliesMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
18.DPVýpočet efektívnej teploty palivového prútika v palive reaktorov VVER-440Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPVýpočet chladenia vinutí distribučných transformátorovBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPVýskum možností využitia genetických algoritmov na optimalizáciu sietíFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
21.DPVýskum možností využitia umelej inteligencie pri dekódovaníFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPVýskum možností využitia umelej inteligencie pri dekódovaníFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
23.BPVýskum možností využitia umelej inteligencie v digitálnych komunikačných systémochFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
24.DizPVysokofrekvenčné detektory v EMCBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
25.BPVytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPVytvorenie didaktickej pomôcke pre predmet DIMKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
28.DPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
29.BPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
30.DPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
31.BPVytvorenie modulu do ústavnej web stránkyŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohyr, V.
32.DPVytvorenie QT GUI pre CrypTool v1.0Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
33.DPVytvorenie vizualizácie robotizovanej bunky využitím programovacieho jazyku PythonKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPVytvorenie webového rozhrania (webovej aplikácie) na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Franko, F.
35.BPVýukové pracovisko s meničom SINAMICSBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bélai, I.
36.DizPVyužitie analýzy neštandardných elektromagnetických parametrov feromagnetických materiálov na nedeštruktívnu defektoskopiu materiálov.Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
37.BPVyužitie Apache Spark na detekciu a ošetrenie obchodne relevantných udalostíVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Pekarovič, S.
38.BPVyužitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šafarik, I.
39.DPVyužitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPVyužitie eliptických kriviek na bezpečný prenos šifrovacích kľúčovOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPVyužitie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikovej sieti vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications)Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPVyužitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dátKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zavadska, A.
43.DPVyužitie IMU jednotky na priestorovú navigáciuBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
44.DPVyužitie inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacích sústav verejného osvetleniaDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hatvany, D.
45.DPVyužitie MBN na sledovanie mikroštrukturálnych zmien v FM oceliach určených pre jadrové aplikácieDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kotvas, M.
46.BPVyužitie MCDA pri kryptoanalýze klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
47.DPVyužitie MCDA pri kryptoanalýze klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
48.DPVyužitie MDA princípov na generovanie UML diagramovGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Čarnogurská, N.
49.BPVyužitie metód ILP pre analýzu FOREX údajovKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPVyužitie mobilných zariadení v medicínskej praxiHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Macura, M.
51.BPVyužitie obnoviteľných zdrojov pre zabezpečenie efektívnej funkcie elektrolyzéraOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
52.DPVyužitie optimalizačných algoritmov v kryptoanalýzeAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
53.DPVyužitie osvetľovacích sústav v budováchRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
54.BPVyužitie pravidlových systémov pre odhalovanie skrytých informácií v sémantických dátachKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
55.BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre lokalizáciu vozidlaHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPVyužitie protokolu BGP v SDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dúbravec, P.
57.DPVyužitie ROS pre problematiku SLAM v mobilnej robotikeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
58.DPVyužitie rozvodov verejného osvetlenia pre integráciu nabíjačiek pre elektro vozidlá (E-Mobility)Janíček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Harmata, M.
59.BPVyužitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústavChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Galandák, J.
60.DPVyužitie sledovania pohybu očí v zdravotníctveVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPVyužitie sledovania pohybu očí v zdravotníctveVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPVyužitie solárneho panelu v elektromobileŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Fintor, J.
63.BPVyužitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učeniaKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
64.DPVyužitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o chronických a akutných pacientovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Maják, M.
65.BPVyužitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o chronických pacienovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Szabóová, V.
66.BPVyužitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárneSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
67.DizPVyužitie tóriového jadrového paliva v podmienkach aktívnej zóny reaktora VVER-440Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / ----
68.BPVyužitie vnútorných transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetikeKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPVyužitie VR pri testovaní morálnych dilémAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPVyužitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služiebOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Štefanička, M.
71.DPVyužitie vzdialenosti písmen pri lúštení klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
72.BPVyužitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajovJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
73.DizPVývoj a charakterizácia štruktúr MOS pre výkonové tranzistory na báze širokopásmových polovodičovŤapajna, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
74.DizPVývoj a charakterizácia štruktúr na báze oxidov kovov pre optoelektronické a senzorické aplikácieMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
75.DizPVývoj a charakterizácia štruktúr na báze oxidov kovov pre optoelektronické a senzorické aplikácieMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPVývoj a výskum mechatronického systému na zmenu polohy ťažiska automobilu.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szamaránszki, N.
77.DPVývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektródBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
78.BPVývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektródBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
79.BPVývoj napäťového zdroja s bezdrôtovým napájaním z vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hromkovič, O.
80.DizPVývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení na zvieracích a bunkových modeloch s využitím nanočastícMaňka, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
81.DizPVývoj nových konečných prvkov pre multifyzikálne modelovanie kompozitných systémovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
82.DizPVývoj nových konečných prvkov pre multifyzikálne modelovanie kompozitných systémovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
83.DizPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
84.DizPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
85.DPVývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynuWeis, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
86.DPVývoj SMART oblečeniaVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maslák, M.
87.DPVývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosťMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
88.DizPVznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a CoŠvec, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPVznik nesymetrie na vonkajších elektrických vedeniachCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hanus, M.