29. 10. 2020  22:05 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Získavanie relevantných hodnôt zo siete senzorov IoT stanícVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--