19. 5. 2019  19:09 Gertrúda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPZabezpečenie komunikácie v bezdrôtovej sieti medzi riadiacim centrom a autonómnym vozidlomOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPZabezpečenie komunikácie založené na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centromOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPZabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLCOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ďuriga, R.
4.DPZabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupomOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Volf, J.
5.DizPZabezpečenie riadenia autonómneho vozidla pomocou bezdrôtovej sieteOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPZariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPSMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vozár, M.
7.DPZaťažovací mechanizmus s hydraulickým pohonomGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Pucovski, Z.
8.DPZatienenie fotovoltických modulovPerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPZavádzanie prvkov PRIEMYSEL 4.0 vo vývoji vysoko sofistikovaných rezacích systémovPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Čuvar, J.
10.DPZavážacia lodičkaSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kútik, T.
11.BPZber a spracovanie nameraných údajov z vybraných snímačov fyzikálnych veličínGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPZber dát a ich následná publikáciaVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hajduk, P.
13.DPZber, ukladanie, spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej sieteMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
14.BPZber, ukladanie, spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej sieteMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
15.DPZdielanie poznatkov v oblasti bezpečnostiBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
16.DPZdokonalenie modelu veternej elektrárne s riadením na báze ArduinoBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Miškovic, P.
17.BPZisťovanie ovulácie pomocou smartfónuVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jaššová, K.
18.DPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového čipuBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPZjednodušený fyzikálny model automatizovaných vozidielBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPZobrazovanie objektov pomocou radiačnej kamerySedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / ----
23.DizPZvyšovanie energetickej efektívnosti priemyselného podnikuJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----