30. 10. 2020  9:38 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so zariadeniami IoTFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
BPAlgoritmus pre generovanie Angular CLI schematics z procesného modelu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktorÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
BP
Analýza algoritmov na predikciu vývoja cien trhuÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
5.
BPAnalýza dát nad procesné orientovanými systémamiKranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Analýza dát z procesne riadených aplikácií
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
7.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
BP
Analýza radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DP
Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DPAnazýza multispektrálneho zachytávania obrazu ľudského oka pre účel automatického spracovaniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BP
Android peňaženka na kryptomeny
Špaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Aplikácie ako procesy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
15.
BP
Aplikácie neurónových sietí pre diagnostiku
Polec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
4 / --
Pitvorec, M.
Kučerka, T.
Orolín, D.
Iványi, P.
16.
DP
Automatizácia konfigurácie sieťových zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Meleg, M.
17.
DP
Automatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Köplinger, M.
18.
BP
Autonómne riadenie malého robotického vozidla na platforme Raspberry Pi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
19.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / 3 Sieklik, V.
20.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZ
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
21.
DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DPBezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serveromÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
23.
BP
Bezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVER
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástrojiÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Komiňák, J.
25.
DP
Cloud-Based Multiplatform Mobile Application
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
BP
Cross-platformová mobilná Todo aplikácia pomocou frameworku FlutterVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Dátová komunikácia digitálnych ochránÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
28.
DPDetekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.DPDetekcia objektov v pracovnom priestore robotaTölgyessy, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
31.
DP
Detekcia podvodov zo skenu dokladu
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
32.BP
Detekcia podvodov zo skenu dokladu
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Detekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BPDetekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DPDetekcia zraniteľností v zdrojovom kóde a v binárnych spustiteľnych súboroch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
36.DPDiamantový elektrochemický senzor tvarovaný atramentovou tlačouÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
37.
BP
Editor akcií jazyka Petriflow
Kovář, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
38.
BP
E-learning platforma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovaním
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
41.BP
Elektronická zátaž
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
BP
Elektronizácia streleckého športu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Balciar, M.
43.
BP
Evidenčný systém pre autoservisÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
44.
DP
Evolučný MRHS solver
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
45.
DP
Generický portál pre servisné požiadavky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Lukšic, D.
46.
DP
Grafická reprezentácia dátových premenných v procesne orientovanom jazyku
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
BPHodnotenie výpočtov elektrických parametrov vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN v závislosti od zmeny ich vstupných parametrov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kupčo, P.
48.
BP
Identifikácia hovoriaceho
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
49.DPIdentifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sietiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zakhariás, D.
50.
DP
Identifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváre
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Zarembová, N.
51.
DP
Implementácia dekonvolučných algoritmov na kapacitné transienty s neexponenciálnym charakterom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
52.
DP
Implementácia prvkov automatizácie v automobilovom priemysle za účelom zvyšovania kvality produktuŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Balko, Š.
53.
BPImplementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sondeŠvec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kajzar, M.
55.
BP
Informačný systém pre atletické preteky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / --
56.
DP
Informačný systém pre manažment organizačnej štruktúry a ľudských zdrojov
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
57.
BP
Informačný systém pre reštaurácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
58.BPInformačný systém pre stolný tenisŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Pribula, L.
59.
DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Kohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Prôčka, J.
62.
BP
Interaktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
63.
BP
Interaktívna online platforma pre vzdelávanie, správu a monitoring zdravého životného štýlu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mišek, R.
64.
BP
Interaktívný nástroj pre výučbu webových technológií jazyka HTML, JS, CSS
Kranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
65.
BP
IoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
IPTV v IMSMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.
BPJadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
69.
BP
Klasifikácia Bitcoin transakciíVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.BP
Klasifikácia textu a spracovanie prirodzeného jazyka pomocou metód umelej inteligencie a hlbokých neurónových sietí
Sojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
DP
Kódovanie pre DNA
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
BP
Kombinatorické vlastnosti náhodných Boolových matícNehéz, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Dočkal, M.
75.
DP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.DPKontrola bezpečnostných opatrení pomocou metód počítačového videnia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
77.
BP
Kvízový systém s využitím Spring BootVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Pinteš, M.
78.DP
Lokalizácia elektród povrchového EMG na základe EMG dát
Omelina, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
79.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Rusnáček, D.
80.
DPManažovanie digitálnej identity pomocou blockchainPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Strašifták, M.
81.
DPManažovanie digitálnej identity pomocou blockchainPolec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.BPMateriály pre malé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
DP
Meranie 3D objektov pomocou fotogrametrie s využitím knižnice OpenCV a neurónových sietí
Haffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Trnavský, M.
84.BPMetódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostredia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.
BP
Mobilná aplikácia kulturistikaŠpaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Mobilná aplikácia na manažment vzdelávacích údalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
87.
BP
Mobilná aplikácia na zaznamenávanie finančných výdavkov
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
88.BPMobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
89.
BPModelovanie a riadenie vodnej turbínyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
90.
DisP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidielKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
91.BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Bošković, L.
92.
BP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
93.
BP
Modelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Hypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Slovák, P.
Sulčan, M.
94.
DP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BPModelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
96.DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdci
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
BP
Movie tinder
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trebichalský, A.
98.BP
Možnosti fúzie dát zo senzorov pre účel autonómnej jazdy vozidla
Valocký, F.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
99.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátora
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátoraKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
101.
BPMQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
102.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / 2 Plaštiak, T.
103.BPMultikanálové snímanie ľudskej fyziológieVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
BP
Nástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému LinuxAntal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.BPNástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému Windows
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
106.
BP
Návrh a realizácia optickej pasívnej siete pre IBV
Poláček, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
107.BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie správy cintorínu
Žemla, F.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
108.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z telemedicínskeho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Roháček, M.
109.
BP
Návrh a realizácia automatického zariadenia na testovanie Lítiových batérií
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Gašparek, R.
110.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Hypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubík, P.
111.
BP
Návrh koncepcie včelárskej váhy s monitorovaním a ukladaním údajovÚstav elektrotechniky (FEI)B-ET--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
112.
BP
Návrh systému prenosnej meteorologickej stanice s využitím LPWAN sietí
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
113.BPNávrh tahovej komory pre raketový motor na kvapalné pohonné látky a simulácia prúdenia spalínGálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
115.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.
BPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
117.
DPNové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cehelský, M.
118.
DP
Nové trendy v SMART oblečeníÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
119.
BPNové trendy v SMART oblečeníÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
120.
BP
Objednávkový systém s využitím Spring BootKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
121.
DPObjektívna metrika na posudzovanie úrovne a benchmarking kybernetickej bezpečnosti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DP
Ochrana návrhu logických obvodov
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kučerák, J.
123.DPOchrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
124.
DP
Ochrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviek
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
125.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jády, T.
126.BPOptimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
127.DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
BP
Optimalizácia plánovania posúdení bezpečnosti v banke podľa platnej legislatívy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
OsemsmerovkaÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.
DP
Ovládanie vzdialenej kamery pomocou pohybov hlavy
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Molda, M.
131.
DP
Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
133.
BP
Planárne diamantové elektrochemické cely pre čistenie vôdMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
134.
DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 2
135.
DP
Pokročilé reprezentovanie reálnych sietíNehéz, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baksa, M.
136.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ET--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2 Proks, D.
137.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
138.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
139.DPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
140.
BPPolohovací kartézsky systém pre skenovací röntgenÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kittnerová, Z.
141.DPPonukovo-dopytovo orientované informačné systémyVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.
BP
Porovnanie algoritmov učenia s učiteľom a bez učiteľa na nevyváženej dátovej sadeAndicsová, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
143.
DPPostkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Kováč, M.
144.
BP
Posúdenie bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov a právnych predpisov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
145.
BP
Príprava a štúdium vlastností ultratenkých vrstiev a štruktúr 2D materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFIB-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu2 / 2 Ružička, A.
Čatloš, M.
147.
DPPríprava a štúdium vlastností lítiom dopovaných ultratenkých vrstiev MoS2
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-FI
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
148.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
149.
DP
Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Lűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
150.
DP
Problémy s pravdepodobnostným šifrovaním na báze chaosuGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
DP
Procesne orientovaný systém pre projektový manažment agilného vývojaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
152.BPProcesne orientovaný systém pre správu publikačných činnostíKranec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šinský, M.
153.
BP
Procesne riadená aplikácia z prostredia autoservisu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chvostek, M.
154.
BP
Procesne riadený CLI
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Puszter, J.
155.DP
Procesor pre systémy reálneho času
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Progresívna webová aplikácia pre desktopové prostredieKováčik, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Vígh, P.
157.
BP
Progresívna webová aplikácia pre mobilné prostredie
Kováčik, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
158.DPP2P bezpečná skupinová komunikáciaZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
159.BP
Rádioaktivita v obytných priestoroch
Hinca, R.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
160.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
Bucz, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
BP
Rezervačný systém pre reštaurácieKocúr, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.
BPRiadenie polohy umelej družiceÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Výboch, A.
163.
BP
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
164.
BPRozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
165.
DP
Rozpoznanie hovoriaceho
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
166.BP
Rozpoznanie reči
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
DP
Rozpoznávanie dopravných značiek
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
168.
DPRozpoznávanie reči
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
DP
Rozpoznávanie reči pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
170.
BP
Rozpoznávanie značiek vozidiel za účelom ďalšieho spracovania informáciíValocký, F.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
171.DP
Rozšírenie zariadení o smart funkcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
172.
BP
Simulácia merania univerzálnej gravitačnej konštanty z balistických fáz pohybu gravitujúcich telies v podmienkach mikrogravitácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
DP
Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
174.
BP
Sledovanie korózneho správania sa materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.Degmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
175.
BP
Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach pre jadrovo energetické zariadenia pomocou nedeštruktívnych spektroskopických techník.Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
176.DPSledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.
BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
178.
DP
Systém na spracovanie servisných požiadaviek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Palaj, S.
179.BPTechniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystémFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Polák, L.
180.
DP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
181.
BP
Termonukleárna fúzia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.DP
Tvorba S-boxov s predpísanou diferenčnou tabuľkou
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
183.
BPTvorba skladového datasetuPružinský, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
184.
BP
Tvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Slivka, Ž.
185.
BP
Tvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robota
Kohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.
BP
Údajové štruktúry sietí reálneho svetaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
187.
DP
Uhlíkové nanomateriály pre superkapacitory a batérieMarton, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
188.DP
Viacjadrový procesor
Kohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
189.
DP
Virtualizácia procesne orientovaného jazyka PetriflowÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
190.
BP
Virtuálne laboratórium na vizualizáciu technologických procesov
Stuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu4 / -- Móricz, A.
Kovalenko, D.
Rendek, M.
Csicsay, T.
191.
DPVizualizácia a automatizované spracovanie dát získaných z experimentálnych meraníÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
192.
DP
Vlastná téma: Kryptografia/kryptoanalýzaZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
193.BPVoľná téma z kryptoanalýzyVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Stančíková, Z.
194.
BP
Voľná téma zo steganografie/stegoanalýzy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Medzihradská, Z.
195.
DP
Vyhodnotenie detektorov CR39 pomocou umelej inteligencie
Čerba, Š.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
196.
DP
Vytvorenie knižnice Arrhéniových závislostí z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN, vizualizácia a komparácia dát
Stuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tran Minh, H.
197.
DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Siroshtan, D.
198.DPVyužitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
BP
Využitie nových transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetike
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
BP
Využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrárníÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnieHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
202.
BP
Využitie štandardu Web Components pre návrh webovej aplikácie
Haffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
203.
DPVyužitie technológií sémantického webu pri tvorbe rozvrhuÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 2
204.
BP
Vývoj a výskum aktívneho odpruženia mobilného systému pomocou nylónových umelých svalov
Murín, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu2 / 2
205.
DP
Vývoj aplikácie pre monitorovanie návykov pacientovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
206.
DP
Vývoj mobilnej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šmátrala, D.
207.
DPVývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-ENxA
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DPVývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
209.
DP
Vývoj riešenia pre analýzu dátových nezrovnalostí Data pollution spot it (DPSIt) solutionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
210.
DPVývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácieFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
211.
DP
Vývoj SSR webovej aplikácie pre administráciu pretekov v ryboloveRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
212.BPVývoj webovej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
213.
BP
Webová aplikácia pre navigáciu v rámci budovy
Mladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
214.
BP
Webová aplikácia pre poskytovanie brigád
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Bako, D.
215.
BPWebová aplikácia pre správu akváriaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
216.BP
Webová aplikácia pre správu vnútropodnikových procesov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Šebeňa, M.
217.
BPWebové rozhranie pre spracovanie prirodzeného jazykaSojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Semeniuk, V.
218.
BP
Webový portál na výmenu tovaru a služieb
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
219.BPZískavanie relevantných hodnôt zo siete senzorov IoT stanícVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
BP
3D Indoor lokalizacia pomocou technologie UWBÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lacina, M.