30. 10. 2020  21:01 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so zariadeniami IoT
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
2.BPAlgoritmus pre generovanie Angular CLI schematics z procesného modeluKovář, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktor
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Analýza algoritmov na predikciu vývoja cien trhu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Analýza dát nad procesné orientovanými systémami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuchcik, A.
6.
BP
Analýza dát z procesne riadených aplikáciíKováčik, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Jankech, D.
7.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
BP
Analýza radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Degmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
10.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Anazýza multispektrálneho zachytávania obrazu ľudského oka pre účel automatického spracovaniaOmelina, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Babuščák, P.
13.
BP
Android peňaženka na kryptomenyÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
14.
DPAplikácie ako procesyJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / --
15.
BP
Aplikácie neurónových sietí pre diagnostikuPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy4 / --
16.
DP
Automatizácia konfigurácie sieťových zariadeníMedvecký, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Automatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
18.
BP
Autonómne riadenie malého robotického vozidla na platforme Raspberry Pi
Bucz, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
19.BPBáza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOSKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 3
20.
BPBáza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
21.DPBeta premena izotopu 61Cu.Vrban, B.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
22.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serverom
Zajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
BP
Bezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVER
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DPBPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástrojiÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Komiňák, J.
25.
DP
Cloud-Based Multiplatform Mobile Application
Rábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
1 / 1
Majiroš, Š.
26.
BP
Cross-platformová mobilná Todo aplikácia pomocou frameworku Flutter
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Panaetova, T.
27.
BP
Dátová komunikácia digitálnych ochrán
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Král, M.
28.DP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Melekhova, A.
30.
DPDetekcia objektov v pracovnom priestore robotaTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kováčik, D.
31.
DP
Detekcia podvodov zo skenu dokladu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Detekcia podvodov zo skenu dokladuÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Detekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DPDetekcia zraniteľností v zdrojovom kóde a v binárnych spustiteľnych súborochBalogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
36.
DPDiamantový elektrochemický senzor tvarovaný atramentovou tlačouÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
37.BP
Editor akcií jazyka Petriflow
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
38.
BP
E-learning platforma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovaním
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.BPElektronická zátažBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Elektronizácia streleckého športuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Balciar, M.
43.
BP
Evidenčný systém pre autoservis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Richter, E.
44.
DP
Evolučný MRHS solver
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
45.DPGenerický portál pre servisné požiadavkyJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / --
46.
DP
Grafická reprezentácia dátových premenných v procesne orientovanom jazyku
Juhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Miklovič, M.
47.
BP
Hodnotenie výpočtov elektrických parametrov vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN v závislosti od zmeny ich vstupných parametrov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kupčo, P.
48.
BP
Identifikácia hovoriaceho
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Zakhariás, D.
50.
DP
Identifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváreTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
51.DP
Implementácia dekonvolučných algoritmov na kapacitné transienty s neexponenciálnym charakterom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
52.
DP
Implementácia prvkov automatizácie v automobilovom priemysle za účelom zvyšovania kvality produktuŤapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
53.BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Švec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Urbanek, A.
54.BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
55.
BP
Informačný systém pre atletické preteky
Špaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
56.
DP
Informačný systém pre manažment organizačnej štruktúry a ľudských zdrojov
Juhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
57.
BP
Informačný systém pre reštaurácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Lunter, M.
58.
BP
Informačný systém pre stolný tenis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Pribula, L.
59.DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
60.BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Kohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
61.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
62.
BP
Interaktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácie
Mladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Interaktívna online platforma pre vzdelávanie, správu a monitoring zdravého životného štýlu
Leskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Mišek, R.
64.BPInteraktívný nástroj pre výučbu webových technológií jazyka HTML, JS, CSSKranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Löbl, L.
65.
BP
IoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily
Mrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
66.
BPIPTV v IMSÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
67.
BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
68.BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.
Kršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
69.BP
Klasifikácia Bitcoin transakcií
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Klasifikácia textu a spracovanie prirodzeného jazyka pomocou metód umelej inteligencie a hlbokých neurónových sietí
Sojka, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Kódovanie pre DNA
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
BP
Kombinatorické vlastnosti náhodných Boolových matíc
Nehéz, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Dočkal, M.
75.
DP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
76.
DP
Kontrola bezpečnostných opatrení pomocou metód počítačového videniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Dúbravcová, Ľ.
77.
BP
Kvízový systém s využitím Spring Boot
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
78.
DP
Lokalizácia elektród povrchového EMG na základe EMG dát
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
79.BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Minárik, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy1 / 2
80.
DP
Manažovanie digitálnej identity pomocou blockchain
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Strašifták, M.
81.
DP
Manažovanie digitálnej identity pomocou blockchainPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Materiály pre malé modulárne reaktorySlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DP
Meranie 3D objektov pomocou fotogrametrie s využitím knižnice OpenCV a neurónových sietíHaffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Trnavský, M.
84.BP
Metódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostredia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
85.BPMobilná aplikácia kulturistikaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / -- Kaňka, T.
86.
BPMobilná aplikácia na manažment vzdelávacích údalostíVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Daniš, L.
87.
BP
Mobilná aplikácia na zaznamenávanie finančných výdavkov
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kochish, K.
88.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityVančo, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
89.
BP
Modelovanie a riadenie vodnej turbínyMurgaš, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Harmady, R.
90.
DizP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidiel
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy1 / --
92.
BP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.BP
Modelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
Slovák, P.
Sulčan, M.
94.
DP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdci
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
97.
BP
Movie tinder
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
98.BPMožnosti fúzie dát zo senzorov pre účel autonómnej jazdy vozidlaValocký, F.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátora
Kohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
100.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátoraKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Zavacký, M.
101.BPMQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Topoľský, M.
102.BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 2
103.
BPMultikanálové snímanie ľudskej fyziológieVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
BP
Nástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému LinuxÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.
BP
Nástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému Windows
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
106.
BP
Návrh a realizácia optickej pasívnej siete pre IBVPoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
107.
BPNávrh a realizácia webovej aplikácie správy cintorínu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Szilvásiová, L.
108.DP
Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z telemedicínskeho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
109.
BP
Návrh a realizácia automatického zariadenia na testovanie Lítiových batériíDebnár, T.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy1 / --
110.
BPNávrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubík, P.
111.
BP
Návrh koncepcie včelárskej váhy s monitorovaním a ukladaním údajov
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šulík, T.
112.
BP
Návrh systému prenosnej meteorologickej stanice s využitím LPWAN sietí
Gašparek, K.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Foltán, E.
113.
BP
Návrh tahovej komory pre raketový motor na kvapalné pohonné látky a simulácia prúdenia spalínGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
115.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
116.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.
DP
Nové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
118.
DP
Nové trendy v SMART oblečeníVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
BP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.
BP
Objednávkový systém s využitím Spring BootKocúr, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikuš, A.
121.
DP
Objektívna metrika na posudzovanie úrovne a benchmarking kybernetickej bezpečnostiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Ochrana návrhu logických obvodov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kučerák, J.
123.
DP
Ochrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
DP
Ochrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviek
Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.BPOchrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
BPOptimalizácia materiálového toku vo výrobnom systémeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
127.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
128.
BP
Optimalizácia plánovania posúdení bezpečnosti v banke podľa platnej legislatívyÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Osemsmerovka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Némethy, M.
130.
DP
Ovládanie vzdialenej kamery pomocou pohybov hlavy
Hubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
131.DP
Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
132.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
133.
BP
Planárne diamantové elektrochemické cely pre čistenie vôd
Marton, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
134.
DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
135.
DP
Pokročilé reprezentovanie reálnych sietíÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
136.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2
137.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
138.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
139.
DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
140.
BPPolohovací kartézsky systém pre skenovací röntgen
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
141.
DP
Ponukovo-dopytovo orientované informačné systémy
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
142.
BPPorovnanie algoritmov učenia s učiteľom a bez učiteľa na nevyváženej dátovej sade
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
143.
DPPostkvantová kubická podpisová schémaHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEIPodrobnosti témy
1 / 1
144.BPPosúdenie bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov a právnych predpisov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.BP
Príprava a štúdium vlastností ultratenkých vrstiev a štruktúr 2D materiálov
Valko, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
146.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Ružička, A.
Čatloš, M.
147.
DP
Príprava a štúdium vlastností lítiom dopovaných ultratenkých vrstiev MoS2
Valko, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
149.
DP
Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
150.
DPProblémy s pravdepodobnostným šifrovaním na báze chaosuÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
151.
DPProcesne orientovaný systém pre projektový manažment agilného vývojaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Rezák, L.
152.
BP
Procesne orientovaný systém pre správu publikačných činnostíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
153.
BP
Procesne riadená aplikácia z prostredia autoservisuMladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Chvostek, M.
154.
BP
Procesne riadený CLIKovář, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
155.
DP
Procesor pre systémy reálneho času
Kohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.BP
Progresívna webová aplikácia pre desktopové prostredie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
157.
BP
Progresívna webová aplikácia pre mobilné prostredie
Kováčik, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Yefimenko, D.
158.DP
P2P bezpečná skupinová komunikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
159.
BP
Rádioaktivita v obytných priestoroch
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
Bucz, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
BP
Rezervačný systém pre reštaurácie
Kocúr, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Le, V. Q.
162.
BP
Riadenie polohy umelej družice
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
163.BP
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Cigániková, L.
164.
BP
Rozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
DPRozpoznanie hovoriacehoÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
BP
Rozpoznanie reči
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.DP
Rozpoznávanie dopravných značiek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
168.
DP
Rozpoznávanie reči
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
169.
DP
Rozpoznávanie reči pomocou neurónových sieti
Kačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Habán, M.
170.
BPRozpoznávanie značiek vozidiel za účelom ďalšieho spracovania informácií
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
171.
DP
Rozšírenie zariadení o smart funkcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
172.BPSimulácia merania univerzálnej gravitačnej konštanty z balistických fáz pohybu gravitujúcich telies v podmienkach mikrogravitácieValko, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.DPSkúmanie kódov pre záchranu údajovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
174.BP
Sledovanie korózneho správania sa materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
175.
BP
Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach pre jadrovo energetické zariadenia pomocou nedeštruktívnych spektroskopických techník.
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
176.
DP
Sledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
177.BPSpracovanie signalov z "eye-tracking" systemuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
178.
DP
Systém na spracovanie servisných požiadaviekJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Palaj, S.
179.
BP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystémÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Polák, L.
180.
DP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
181.
BP
Termonukleárna fúziaSlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
182.
DP
Tvorba S-boxov s predpísanou diferenčnou tabuľkouZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.
BP
Tvorba skladového datasetuPružinský, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
184.
BPTvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robotaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
185.BP
Tvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robota
Kohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.
BPÚdajové štruktúry sietí reálneho svetaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
187.
DP
Uhlíkové nanomateriály pre superkapacitory a batérie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
188.
DP
Viacjadrový procesor
Kohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
189.
DPVirtualizácia procesne orientovaného jazyka PetriflowJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
190.
BP
Virtuálne laboratórium na vizualizáciu technologických procesov
Stuchlíková, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
4 / --
Móricz, A.
Kovalenko, D.
Rendek, M.
Csicsay, T.
191.
DP
Vizualizácia a automatizované spracovanie dát získaných z experimentálnych meraní
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
192.
DP
Vlastná téma: Kryptografia/kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
BP
Voľná téma z kryptoanalýzy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
194.
BPVoľná téma zo steganografie/stegoanalýzyVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
195.
DP
Vyhodnotenie detektorov CR39 pomocou umelej inteligencie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
196.
DP
Vytvorenie knižnice Arrhéniových závislostí z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN, vizualizácia a komparácia dát
Stuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Tran Minh, H.
197.
DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
198.
DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
199.BP
Využitie nových transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetike
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
BPVyužitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnieÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Vaškovičová, V.
202.
BP
Využitie štandardu Web Components pre návrh webovej aplikácieHaffner, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
203.
DP
Využitie technológií sémantického webu pri tvorbe rozvrhu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 2
204.
BP
Vývoj a výskum aktívneho odpruženia mobilného systému pomocou nylónových umelých svalovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Delník, T.
Jóba, A.
205.DPVývoj aplikácie pre monitorovanie návykov pacientov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Zamiška, P.
206.
DPVývoj mobilnej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šmátrala, D.
207.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-ENxA
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
208.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúrKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
209.DPVývoj riešenia pre analýzu dátových nezrovnalostí Data pollution spot it (DPSIt) solution
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
210.
DP
Vývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácieFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
211.
DP
Vývoj SSR webovej aplikácie pre administráciu pretekov v rybolove
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Šimek, J.
212.
BP
Vývoj webovej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
213.
BP
Webová aplikácia pre navigáciu v rámci budovyMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalovič, M.
214.
BP
Webová aplikácia pre poskytovanie brigád
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Bako, D.
215.BP
Webová aplikácia pre správu akvária
Behúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
216.BPWebová aplikácia pre správu vnútropodnikových procesovMladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
217.
BP
Webové rozhranie pre spracovanie prirodzeného jazyka
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Semeniuk, V.
218.
BPWebový portál na výmenu tovaru a služieb
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Košík, A.
219.
BP
Získavanie relevantných hodnôt zo siete senzorov IoT staníc
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
220.
BP3D Indoor lokalizacia pomocou technologie UWBÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Lacina, M.