22. 4. 2019  12:15 Slavomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAdaptívne verejné osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudač, D.
3.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAktívny filter pre EMCKováč, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAktuálny stav využitia jazyka YANG v telekomunikáciáchMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukšic, M.
6.DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Ribar, F.
7.BPAkumulátor energie pre autonómne senzoryKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
8.DizPAkumulátor energie pre novú generáciu MEMS senzorovVanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
9.BPAkustický hluk vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPAlgebraická kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAlgebraicko-diferenciálna kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
12.DPAlgoritmy pre krátkodobú predikciu glykémieTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Pavlič, D.
13.BPAmpacita vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
14.BPAnalýza a lúštenie slobodomurárskych šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
15.BPAnalýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDARKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Yanyshevskyi, D.
16.DPAnalýza a monitorovanie stavu VN rozvádzačaJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPAnalýza digitálnych obrazov sietnicePavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
18.DPAnalýza dopadu rozpojenia trhov v obchodnej oblasti 4MMCBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPAnalýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPANALÝZA DYNAMIKY ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UP.Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPAnalýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonanciePřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
22.BPAnalýza charakteristiky predného prítlačného krídlaGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Kysela, E.
23.BPANALÝZA KONCEPCIE POHONU ELEKTROMOBILU 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UPSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPAnalýza pohybu tela pri neurologických ochoreniachKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPAnalýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
27.DPAnalýza porúch v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / -- Kraus, J.
28.BPAnalýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektuCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Murín, M.
29.BPANALÝZA SYSTÉMU ČINNOSTI DIFERENCIÁLU ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, T.
31.BPAnalýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktoryKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubiritová, A.
32.DPAnalýza teplotného profilu čipov výkonových prvkov pomocou termokameryKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančo, M.
33.DPAnalýza účinkov hluku a vibrácií na človekaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
34.BPAnalýza vplyvu meteorologických javov odohrávajúcich sa vo vyšších vrstvách atmosféri na satelitný prenosRakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jády, T.
35.DPAnalýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sietiRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
36.DizPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
37.DizPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
38.BPAndroid aplikácia na editovanie textových súborovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tsurikova, I.
39.BPAndroid aplikácia na vytváranie, riadenie a komunikáciu skupín používateľovKépešiová, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vons, M.
40.BPAndroid aplikácia pre akademický informačný systémKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lehocký, K.
41.BPAndroid aplikácia pre podporu liečbyKépešiová, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Števo, M.
42.BPAndroid aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmiKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lachkovič, O.
43.BPAnonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostrediaVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bagar, P.
44.BPAplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentovKósa, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hristov, I.
45.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, M.
46.DizPAspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecíBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
47.BPAutomatic service scaling [EN]Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Michalko, M.
48.BPAutomatická klasifikácia textovKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
49.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, D.
50.DPAutomatické rozpoznávanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPAutomatické rozpoznávanie reči s využitím NNKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
53.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
54.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Orlický, L.
55.DPAutomatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovaniaRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / ----
56.DPAutomatizácia merania a vyhodnocovania opotrebenia brzdovej platničkyBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
57.BPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hrubišák, F.
58.DPAutomatizácia riadenia informačných panelovRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jedinák, J.
59.DPAutomatizovaná dokovacia stanica pre dronyRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
60.DPAutomatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémochJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubričan, J.
61.BPAutomatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristíkHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, L.
62.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Cicanič, J.
63.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
64.DPAutomatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojovVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Macák, J.
65.DPAutomatizovaný systém na ovládanie žalúziíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánoška, T.
66.DizPAutomatizovaný systém pracoviska robotickej diagnostiky pre nedeštruktívne skúšanie zvarových spojov.Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
67.DPAutonómne vozidlo vo virtuálnom sveteBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Halač, Ľ.
68.DPAutonómny podvozok robotického vysávačaSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPBezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opciíZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
70.DizPBezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografieHain, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPBezpečnosť rádiových kľúčovSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPBezpečný peer-to-peer kamerový systémGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
73.DPBGP v SDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
75.DizPBodové a semidistribuované senzorické systémy na báze braggovských mriežok.Červeňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPCentralizovaný manažment informačno-komunikačných sietí a služiebMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
77.DPCentrálny dohľad nad službami v sietiKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / -- Gschill, F.
78.DizPCitlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)Andris, P.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
79.BPČasomiera pre hasičský športMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, J.
80.BPČítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém AndroidLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Bátor, K.
81.BPDatabáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republikyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
82.BPDatabáza prvkov zapúzdrených rozvodníJaníček, F.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
83.BPDatabázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-LightCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPDekódovanie pomocou metódy DOOMFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Furičková, N.
85.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karak, J.
86.DPDešifrovanie v kryptosystéme LEDApkcFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karásek, J.
87.DPDetegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, M.
88.BPDetekcia funkcií pri analýze programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
89.DPDetekcia autorov na základe textuKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
90.DPDetekcia botnetov v lokálnej sieti pomocou sledovania infraštruktúry a sieťovej prevádzkyBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
91.BPDetekcia exploitov a sietových útokovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
92.DPDetekcia hrán v obrazochHagara, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / -- Havič, A.
Halaj, V.
93.DPDetekcia kognitívnej poruchyPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krbaťa, J.
94.DPDetekcia kvality obrazuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vizváry, L.
95.BPDetekcia kvality obrazu 1Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Blaščák, A.
96.DPDetekcia objektov v mračne bodovDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Cánik, R.
97.BPDetekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku ochorenia ParkinsonKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ondreáková, A.
98.BPDetekcia rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Janík, M.
99.BPDetekcia rôznych informácií z rečových signálov s využitím NNKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
100.BPDetekcia spôsobu šifrovaniaAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
101.BPDetekcia syntetickej rečiPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
102.DizPDetekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kameryDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
103.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze CdTeZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
104.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze 4H-SiC epitaxnej vrstvyZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
105.DPDiagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učeníPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
106.DPDiagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadeníKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Šidla, I.
107.DPDiagnostika vo fotovoltikeŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
108.DizPDigitalizácia výrobného a povýrobného procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
109.BPDigitálny fázomerJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Valach, O.
110.DPDiscovery tool - Identifikácia zariadení vo firemnej infraštruktúreOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPDizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadeníHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
112.DPDomáci bezpečnostný systémHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ragačová, L.
113.BPDynamická analýza pruženia vozidlaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Záňová, Z.
114.BPDynamická analýza s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubica, O.
115.DizPDynamická stabilita elektrizačnej sústavy – návrh kritérií a postupov pre jej hodnotenieEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
116.DPDynamické prideľovanie šírky pásma v sieti GE-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPDynamické prideľovanie šírky pásma v sieti TDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPDynamika a riadenie satelitovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Žabka, J.
121.BPEdukačná hra "Elektronika okolo nás" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
122.BPEdukačná hra "Elektrotechnika okolo nás" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
123.DPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
125.BPEfektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPEkonomika údržby osvetľovacích sústavGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
127.BPElektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltikePerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
128.DizPElektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltikuNádaždy, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZD-FYZ-FUFEIPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
130.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ, D-FYZxAFEIPodrobnosti témy0 / ----
131.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ, D-FYZxAFEIPodrobnosti témy0 / ----
132.DizPElektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackouteEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPElektromobilita z pohľadu energetickej náročnostiPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Oydasik, D.
134.BPElektronické obvody s tranzistormi GaN HEMTŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
135.DPElektronický diabetický denníkTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančíková, D.
136.DPElektrónové stavy v zakázanom pásme organických polovodičovBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPElektrostatické generátoryKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / ----
138.DPElektro-tepelné vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
139.DPEnergetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenieRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy2 / -- Krištofič, Š.
Kajan, J.
140.DPEnergetická hospodárnosť osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
141.DizPEnergetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPEnergetická náročnosť skleníkovKováč, Z.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPEvolúcia umelého životaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
144.BPEvolučná optimalizačná metóda ACO: implementácia a využitieRosinová, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPExperimentovanie s robotickým ramenomŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Dobrovič, B.
Jančík, F.
146.BPExperimenty s SDR platformou USRPPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPExperimenty s SDR platformou USRPPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPFaktorizácia polynómov s nízkymi váhamiFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPFFT analyzátor zvukuBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
150.BPFlexibilné FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
151.BPFlexibilné senzory na báze organických materiálovWeis, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / -- Vardžák, A.
152.BPFM rozhlasový vysielačHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dzuriš, M.
153.DPFuzzy riadenie pre laboratórny ABS systémRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Synak, S.
154.DPGenerátor MRHS rovnícZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
155.BPGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
156.DPGenerovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťouSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ubreži, S.
157.BPGoniofotometria svetelných zdrojov a svietidielDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
158.BPGood-Turing SmoothingAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
159.BPGrafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linkySojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hamran, M.
160.BPGrafová databáza StardogKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPGrafové databázy v analýze vzťahov banky s jej klientmiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
162.DPHCPortal: Cipher CreatorAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
163.DPHeteroštruktúry na báze diamantu a oxidov kovovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
164.DPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitieVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minčev, M.
165.DPHladanie optimálnych parametrov genetických algoritmovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
166.DPHlasová identifikácia a verifikáciaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
167.DizPHodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska vyhoreného jadrového palivaNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / ----
168.BPHodnotenie energetickej hospodárnosti osvetleniaRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sivák, M.
169.BPHodnotenie kvality impregnančných lakov a živíc vo vytvrdenom stavePacka, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
170.BPHodnotenie osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
171.BPHodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieťVáry, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bílik, M.
172.DizPHodnotenie radiačného poškodenia vybraných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na posúdenie zvyškovej životnosti tlakovej nádoby reaktora VVER-440-2013Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPHoneypot (2018/19)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobanský, M.
174.DPHumanocentrické osvetlenie kancelárieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
175.DPHyper-encryptionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neupauer, D.
176.BPCharakteristiky LED svietidiel pre vonkajšie osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPCharakterizácia senzorov a optoelektronických prvkov vytvorených z oxidov kovovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
178.BPCharakterizácia štruktúr MOS na báze širokopásmových polovodičov pre výkonovú elektronikuMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPCharakterizácia štruktúr pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPCharakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov elektrickými a optickými metódamiKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / 3 Burkuš, V.
Hausner, M.
181.DPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
182.BPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
183.DPChránenie distribučných transformátorovJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
185.DPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
186.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
187.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
188.BPImplementácia fuzzy regulátora na obvode FPGAKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
189.DPImplementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hodor, T.
191.DPImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémovDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
192.BPImplementácia SLAM metód pre mobilné systémyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPImplementácia smart nabíjania prenosných zariadeníKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bančák, Ľ.
194.DizPInformačno‐komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetikeNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
195.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 4 Balla, M.
196.DizPIntegrácia decentralizovaných zdrojov do elektrizačnej sústavyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
197.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
198.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
199.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hrubý, M.
200.DPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
201.BPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
202.DPInteligentný inventarizčný informačný systémBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, V.
203.DPInteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme AndroidBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / -- Voroňák, M.
Román, R.
204.DPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
205.BPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
206.BPInteligentný zavlažovací systémŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
207.DPInterakcia človek-robot pomocou gestTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
208.DPInterakcia s 3D modelom prostredníctvom externých perifériíŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
209.BPInterakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPInteraktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovaniaStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šuhajdová, D.
211.BPInteraktívny model termo-optickej sústavyMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Podroužek, M.
212.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
213.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
214.DizPIPTV v prostredí IMS sieteBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPJazdecký simulátor pre meranie reakcií vodiča pri koexistencii s kolónou autonómnych vozidielBisták, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
216.DPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
217.BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
218.DizPKlasifikácia kognitívnej poruchyPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPKlasifikácia obrazov sietnice s využitím hlbokého učeniaPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Marko, M.
220.DPKlientska aplikácia pre riešenie blokových schémŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
221.DPKolaboratívny mobilný robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
222.DPKolesový-kráčajúci robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
223.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šefčík, I.
224.BPKompozit grafit-kov pre pohyblivé elektrické kontaktyŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
225.BPKomunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredímMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Milán, P.
226.DPKomunikácia s modelom rotačného kyvadlaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
227.BPKomunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu BuetoothRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
228.BPKomunikáčné technológie pre automotívBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPKonfigurácia uzlov pre siete IoTPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Škorec, F.
230.DPKonfigurácia uzlov pre siete IoTPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
231.DPKonotrola kvality výrobneho procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Harman, P.
232.BPKoordinácia prvkov siete - VANETBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPKorekčný predzosilňovač riadený mikroprocesoromKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chano, A.
234.BPKorózna degradácia materiálov jadrových zariadeníDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
235.BPKotlin – budúca náhrada JAVA?Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
236.DPKotlin + JAVA a použitie v blocking a non-blocking režimeVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
237.BPKvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
238.DPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
239.BPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
240.DPLED prípravok pre meranie účinnosti solárnych článkovKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kázmér, D.
241.BPLokalizácia a navigácia autonómneho vozidlaKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Paulen, R.
242.DPLoosely coupled 'permission based' autorizácia v mikroslužbách založená na spring cloud technológiiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPLúštenie anagramov pomocou meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
244.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
245.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
246.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
247.DPManažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Gburík, M.
248.DizPMapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osobyPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTD-MT-UMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
249.DPMapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípe stereovideniaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
250.BPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPMatematické metódy využívané v elektronergetikeCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Rekić, A.
253.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
254.BPMaximálne a minimálne skratové prúdy v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Roháč, F.
255.BPMechatronický systém na meranie modulu pružnosti vzoriek malých rozmerovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 2--
256.BPMEMS pohybové senzoryBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Sulčan, M.
257.DizPMeracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systémuTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
258.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
259.DPMeranie impulzných charakteristík polovodičových diódŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
260.BPMeranie impulzných charakteristík polovodičových prvkovŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
261.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
262.BPMeranie kvality elektriny v bioplynovej elektrárniCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohlas, A.
263.DizPMeranie polohy podmorských robotických zariadeníHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
264.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
265.DizPMetóda výpočtu, spriemerňovania, zobrazovania a vyhodnocovania povrchových izochrónnych máp elektrického poľa srdcaKozlíková, K.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
266.DizPMetódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
267.DPMiniaturny senzor plynuHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
268.BPMKP analýza MEMS aktívneho prvkuPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
269.DPMKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYSKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, M.
270.BPmobileSQMMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Baláž, V.
271.DPMobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB, BluetoothFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Ondrášik, M.
Biely, M.
272.DPMobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoTKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôdVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / 2 Tóth, V.
Vrška, M.
274.DPMobilný manipulátorChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
275.BPModel siete typu VANET pre výskumné, testovacie a demonštračné účelyBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
276.DPModelovanie a riadenie dávkovania inzulínuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
277.DPModelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
278.DPModelovanie a riadenie kolóny vozidielBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Melo, D.
279.DPModelovanie a riadenie stability vozidlaHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
280.DPModelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetuBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Karcol, L.
281.BPModelovanie a simulácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
282.DizPModelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémovRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
283.DPModelovanie a riadenie podsystémov vozidla v MatlabeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / 2 Nagy, A.
Lelkes, A.
284.DizPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
285.DizPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
286.DizPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
287.BPModelovanie elektrickej aktivity srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
288.BPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
289.DPModelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol MultiphysicCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
290.DPModelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého palivaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobolčiak, T.
291.DizPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
292.DPModelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSSJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
293.DPModelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej sieteKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kukučková, M.
294.DPModelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / -- Hájovský, M.
295.DPModerné osvetlenie obchodných priestorovRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / -- Soroka, K.
296.BPMolekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúryKonôpka, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
297.BPMonitorovacia stanica laboratória rtg difrakcieNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gunár, P.
298.DPMonitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / -- Janovský, J.
299.DPMonitorovanie prevádzky verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Regec, P.
300.BPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokochBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
301.DPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch a exploitovaníBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
302.BPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
303.DPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
304.BPMRHS knižnica pre Python/SAGEZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
305.DPMultiagentový systém v priemyselnom prostredíDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Hažík, J.
306.DPNadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriuErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
307.BPNáhradné články pre vedenie a transformátorEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Czerovský, O.
308.DPNanokryštalické zliatinyMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
309.DPNapäťový kolaps v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ürge, P.
310.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hutár, M.
311.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Supek, M.
312.DPNavigácia robota podľa značiekChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Dano, D.
313.DPNávrh a optimalizácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
314.DPNávrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúškyKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
315.DPNávrh a realizácia meracieho pracoviska na skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
316.BPNávrh a realizácia pracoviska na skúšky priloženým napätímKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPNávrh a realizácia riadenia skladového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Balko, Š.
318.BPNávrh a realizácia spektrogoniofotometraMokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
319.DPNávrh a charakterizácia prvkov pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
320.DPNávrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadeniaTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
321.DPNávrh a implementácia spínaného konvertora na čipArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ondica, R.
322.BPNávrh akademického informáčného systému s otvoreným zdrojovým kódomStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Schlentc, F.
323.DPNávrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bodJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Džadoň, T.
324.DPNávrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodínJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Dačo, P.
325.BPNávrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadeníBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Macák, N.
326.DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kobulnický, P.
327.BPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
328.DPNávrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohyJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rajnič, F.
329.BPNávrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorovMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Forgáč, M.
330.DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
331.BPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
332.BPNávrh automatizovaného systému pre meranie intenzity osvetlenia vo verejnom osvetleníDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
333.DPNávrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému.Slačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Irha, M.
334.DPNávrh centralizovaného spôsobu chránenia v sieťach VNJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
335.DPNávrh DC/DC konvertora pre nízkopríkonové aplikácieBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Haraslín, L.
336.DPNávrh digitálneho bloku hľadania bodu maximálneho výkonu pre zberače energie na čipe.Nagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, A.
337.BPNávrh elektrárne vo vybranej lokalitePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy3 / -- Cverenkár, J.
Volek, M.
Rjapoš, T.
338.DPNávrh elektrárne vybraného typuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
339.BPNávrh elektroniky levitujúcej guličkyChamraz, Š.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPNávrh experimentálneho funkčného modelu elektrárnePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
342.BPNávrh fyzikálneho modelu prečerpávacej vodnej elektrárnePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Póda, V.
343.DPNávrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Granát, M.
344.BPNávrh IO pre energetický autonomné systémyArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Železňáková, A.
345.DPNávrh kogeneračnej jednotkyPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Kokosík, M.
346.BPNávrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
347.DPNávrh magnetovacieho zosilňovačaJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Haluška, J.
348.BPNávrh mobilnej aplikácie pre elektrotechnikovLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
349.BPNávrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v CloudeStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Babuščák, P.
350.DPNávrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhuKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kolárska, M.
351.DPNávrh nízkošumového digitálno-analógového prevodníka v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
352.DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
353.BPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
354.DPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
355.BPNávrh pracoviska na periodické skúšanie ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
356.DPNávrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktoraPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Greguš-Kohút, J.
357.BPNávrh primárneho etalónu svetelného tokuDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
358.DPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie energetickej odolnosti výkonových integrovaných obvodovBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
359.DizPNávrh regulátorov na základe metódy regionálneho rozmiestnenie pólovVeselý, V.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
360.DizPNávrh regulátorov použitím metódy IQCVeselý, V.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
361.DPNávrh riadenia BLDC motoraFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
362.BPNávrh riadenia jednosmerného motoraHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
363.DPNávrh riadenia magnetickej levitácieHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
364.DPNávrh riadenia pre aktívny tlmič koliesHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
365.BPNávrh riadenie a vizualizácie regálového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPNávrh riešenia IPTV služby s využitím IMS sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
367.BPNávrh siete na čipeKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
368.DPNávrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmyOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krošlák, M.
369.DPNávrh sigma-delta prevodníka s ultra-nízkym napájacím napätím v nanometrovej CMOS technológiiArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maljar, D.
370.DPNávrh, simulácia a realizácia systému pre IIoT (Industrial Internet of Things)Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Cséfalvay, K.
Križan, G.
371.DPNávrh systému na nabíjanie a testovanie batériíChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Szitás, K.
372.DPNávrh testovacej dosky pre IO s ultra-nízkym napájacím napätímKováč, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ravasz, R.
373.BPNávrh topografie digitálnych hradiel v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Čatloš, M.
374.DPNávrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkovCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
375.DPNávrh VN rozvádzača s použitím senzorov a digitálnej komunikácieJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
376.DPNávrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadenímDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Grigeľ, J.
377.BPNavrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-ITVENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
378.BPNávrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
379.BPNávrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové sieteBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Georgiev, G.
380.DPNávrh zabezpečenia sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmuOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
381.DPNávrh zapúzdrenej rozvodne pre distribučnú sústavuJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
382.DPNelineárne riadenie laboratórneho modeluMurgaš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
383.DPNelineárne riadenie magnetickej levitácieErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakubička, M.
384.DPNeuroevolúcia riadeniaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
385.DPNeuroevolúcia riadenia elektrizačnej sústavySekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
386.DPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
387.BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
388.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíneMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
389.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energieMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZD-FYZ-FUFEIPodrobnosti témy0 / 1--
390.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energieMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
391.BPNové materiály pre uperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
392.DPNové prístupy detekcie plynov pomocou senzorov na báze kovových oxidovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Tomka, S.
393.DizPNové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIXŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
394.BPNové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
395.BPNové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPNumerické metódy výpočtu parametrov slnečných článkovĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPNumerické modelovanie interakcie elektrónového zväzku s polovodičmiŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
398.BPOblúkové ochrany AFDDKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
399.BPOblúkové ochrany AFDDKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
400.DPObnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurcz, J.
401.BPOdstránenie rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zvarová, K.
402.BPOhodnocovanie základných typov opcií na binárnych stromochZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
403.BPOchrana prenosu dát v podnikovej sieti LAN s využitím eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
404.BPOchrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPOchrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
406.DPOnline experimentovanie s modelom magnetickej levitácieŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
407.DPOnline experimentovanie s modelom termo-optickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
408.DPOnline navádzanie robotického ramena pomocou spätnej väzby z čiarového laserového senzoraBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
409.DizPOnline riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémovŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
410.BPOnline učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiáchLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Hricka, E.
411.DizPOntologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémovZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / ----
412.BPOntologický model pre bezpečnostnú doménuBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hurtiš, L.
413.DPOptická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Tomíková, L.
414.DizPOptická spektroskopia 2D materiálovHulman, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
415.DPOptické zosilňovače v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
416.DPOptimalizácia condition monitoringu v digitálnom podniku podľa Industry 4.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
417.BPOptimalizácia Funkcionality Systému Manažmentu AkumulátorovBaťa, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sedláček, M.
418.DizPOptimalizácia ióno-optického systému rotátora protónovej gantry z hľadiska presnosti transportu zväzkuPavlovič, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
419.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
420.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
421.BPOptimalizácia plánovania projektuRosinová, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
422.BPOptimalizácia plánovania projektuRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubjatko, R.
423.DPOptimalizácia pohybu materiálu v priemyselných skladochCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Žemla, F.
424.BPOptimalizácia prevádzky medzi CSCF a HSSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
425.DPOptimalizácia radiačnej kamery na báze GaAsŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
426.DPOptimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstievVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
427.DPOptimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstievVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
428.BPOptimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestoreCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
429.BPOptimalizácia veterného parku Cerová veternými turbínami pre nízke rýchlosti vetra.Zuščak, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
430.DPOsvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézyRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
431.DPOvládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím zmiešanej realityKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zaujec, P.
432.BPOvládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácieMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chalupková, Z.
433.BPParalelný MRHS solverZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
434.DPPersonalizovaný procesný asistent študentaJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kovár, A.
435.BPPiezoelektrické snímače a akumulátory energieVanko, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
436.DPPlatformy pre vývoj mobilnej aplikácie pre digitalizáciu vlastnoručného podpisuVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPPLC systémy pre Industry 4.0Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kostrej, M.
438.DPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
439.BPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
440.BPPodľa výberu z viac ako 70 tém bakalárskych a diplomových prác z http://fedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.Fodrek, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 6--
441.DPPodpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
442.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 1Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Opavski, J.
443.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 2Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kucsera, S.
444.BPPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kyselý, R.
445.DPPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kabašta, P.
446.DizPPokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
447.DPPolohová regulácia pre stabilizáciu výkyvného ramenaGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sklenár, F.
448.DPPorovnanie gRPC a REST pri integrácii systémovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
449.BPPorovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
450.BPPorovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
451.BPPorovnanie prístupov k riadeniu tepelného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
452.DPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
453.BPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
454.DPPostkvantový podpisový algoritmus na báze AESZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
455.DPPosúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHDGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
456.DPPoužitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a analýza rizík pri použití štandardného chápadla robotaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Žiak, M.
457.BPPracovisko pre snímanie elektroluminiscencie polovodičových prvkovPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
458.BPPracovisko s trakčnými BLDC motormiBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
459.DPPredzosilňovač pre gramofónovú prenosku s korekciou RIAAKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, B.
460.BPPrehliadač súborového systému so sekundárnym indexovanímMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Ševec, M.
461.BPPrechodné deje pri vedení tepla a meranie tepelnej vodivosti látokBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
462.DPPrenos synchronizácie v prostredí moderných telekomunikačných sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
463.DPPrenosanalógových signálov po optickom vedeníŠtofanik, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
464.DPPrepojenie Internet of Things so zmiešanou realitouHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šuba, P.
465.BPPrezentačná web-stránka výskumnej skupinyMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Palaj, S.
466.DPPriame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentovKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
467.DPPriestorový náboj v dielektrických štruktúrachĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
468.BPPrimárne a sekundárne supraharmonické počas nabíjania elektromobilovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
469.DizPPríprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiareniaZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
470.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
471.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Meri, J.
472.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
473.BPPríprava tenkých rezov pomocou FIB a ich charakterizáciaBallo, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Došenović, Đ.
474.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
475.BPProgramovateľný prístrojový zosilňovačJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Wangui, E.
476.BPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
477.DPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
478.DPProtipreklzový systém elektromobilu.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Haluška, M.
479.BPProtokol MQTT pre Internet of ThingsKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Čikel, A.
480.BPProtokol NETCONFMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šalapa, L.
481.DPPrototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
482.DizPRadiačná odolnosť polovodičových detektorovŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
483.BPRaspberry Pi ako dátový prezentačný systémHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Švajka, J.
484.DizPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre elektronické súčiastkyKuzmík, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
485.BPRast a vlastnosti GaN štruktúrŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
486.DPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúrŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
487.BPRastrovacia elektrónová mikroskopia polovodičových štruktúrPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
488.DPReaktívna navigácia drona vo vnútornom prostredíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPRedukované modely štruktúrKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Méhes, Á.
490.DPRegulácia zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systémuGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kudri, M.
491.DPRekonštrukcia binárneho vektora z jeho distančného spektra s využitím "distance reliability"Fabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Jozeková, I.
492.DPRekonštrukcia kódovej knihy s využitím umelej inteligencieAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
493.BPRFID snímacie zariadenieHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / -- Traj, J.
494.DPRiadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLCOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubala, M.
495.DPRiadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobilityHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Špaček, L.
496.DPRiadenie dynamického modelu robota s premenlivou štruktúrouKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
497.BPRiadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme ArduinaHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Buday, T.
498.DPRiadenie kolóny pozostávajúcej z fyzikálnych modelov automobilov v reálnom časeBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
499.BPRiadenie kolóny vozidielŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
500.BPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slobodník, M.
501.DPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPRiadenie laboratórneho modelu segwayHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
503.BPRiadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
504.DPRiadenie laboratórneho robota v prostredí ROSDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
505.DPRiadenie laboratórneho žeriavaRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Antal, P.
506.DizPRiadenie mechatronického systémuŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
507.DPRiadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozguHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Polák, D.
508.BPRiadenie modelu elektrického vozidlaŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
509.BPRiadenie modelu motorizovaného padákuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
510.DPRiadenie odchýlky v elektrickej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
511.BPRiadenie prístupu spojení v sieťach IPBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
512.DPRiadenie reluktančných krokových motorovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
513.DPRiadenie robota typu SCARADuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPRiadenie rýchlosti a polohy robotického vozidlaKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
515.DPRiadenie servo systému pomocou gestKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Varga, D.
516.BPRiadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru ArduinoRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
517.BPRiadiace systémy osvetľovacích sústav pre ilumináciuLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
518.DPRiadiaci systém na báze procesora ARMMiklovičová, E.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dodek, M.
519.BPRiadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstveKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, D.
520.DPRobotický systém automatického uchopenia súčiastkyDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
521.DizPRobustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredíBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
522.DizPRobustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti.Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
523.DPRobustný PI regulátor pre deskriptorový systémKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
524.DPRobustný PI-D regulátor pre neurčitý systémKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
525.DPRöntgenový detektor na báze perovskitu určený k monitorovaniu dávokNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
526.DPRotačná vzdialenosť binárnych stromovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Stanko, T.
527.BPRozbor hardvérového zabezpečenia energetických tokov elektrického pohonu 2. generácieOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
528.BPRozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / ----
529.BPRozdiely vo verziách protokolu OpenFlow a ich aktuálna podpora v SDN zariadeniachMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šteflík, D.
530.DPRozhranie medzi ROS a Windows pre snímanie 3D pozícií kĺbovTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
531.DPRozoznávanie geografických bodov na obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vasiľ, M.
532.DPRozpoznávanie cestných značiek pomocou strojového videnia.Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Moravčík, R.
533.DPRozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietíKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
534.DPRozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učeniaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Grác, Š.
535.DPRozpoznávanie objektov na videuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Sahul, D.
536.DPRozšírená realita pre Industry 4Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
537.DPRozšírená realita pre robotiku v priemysleDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
538.BPRozšírenie CrypTool-uVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakabovič, J.
539.BPRýchle spracovanie obrazov oka a segmentácia dúhovkyOmelina, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
540.DPRýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení.Miglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Fos, A.
541.DPRýchlostný servosystém s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120Bélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
542.DPSDN siete s vysokou dostupnosťouMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
543.DPSémantická analýza textu využitím strojového učeniaVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
544.DPSenzorický subsystém mobilnej platformyBalogh, R.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Bujna, R.
545.BPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
546.DPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / ----
547.DPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
548.BPSenzory pre neuromonitoringKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
549.BPServer pre analýzu výkonnosti procesovMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Miklovič, M.
550.BPServer pre operačnú podporu procesovMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rezák, L.
551.DPServopohon s emuláciou momentu zotrvačnostiBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
552.DPSiete CDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
553.BPSiete s technológiou LiFiBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szitkey, V.
554.BPSimatic IOT 2040: Internet vecí v priemysleMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Levarski, R.
555.BPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
556.DPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Potoma, P.
557.DPSimulácia pisáraAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
558.DizPSimulácia zobrazovania a manipulácie pomocou atomárneho silového mikroskopuŠtich, I.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
559.BPSimulačné modely v ROSeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
560.DPSimulačné modely v ROSeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
561.DPSimulátor funkcií elektronických parkovacích bŕzd s video synchronizáciouPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tiffingerová, B.
562.DPSimulovanie kolóny motorových vozidielHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
563.DPSkladovanie aktivovaných fragmentov TNR a VČR z vyraďovania JE V1Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Myslík, M.
564.DizPSkratové pomery - analýza a definovanie korekčných činiteľov pre výpočet skratových pomerovEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
565.DPSkratový výkon - dôležitý parameter elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
566.BPSkratový výkon - dôležitý parameter elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ludva, M.
567.BPSkúmanie elektricky aktívnych porúch v polovodičových štruktúrachStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
568.DPSkúmanie emisných a záchytných procesov HEMT štruktúr na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
569.BPSkúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch pre 5G sieťStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
570.BPSkúmanie vlastností vrstiev oxidov kovov pre fotovoltické a elektronické aplikácieMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
571.DPSledovanie trajektórie v pohybovom systéme s integračným kĺzavým režimomKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
572.DPSledovanie tvárí v obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Lorenc, L.
573.BPSlnečné články a moduly ako súčasť bodovyŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, B.
574.DizPSlužba prítomnosti v IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
575.BPSlužba prítomnosti v IMS sieťachBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Drugaj, M.
576.BPSmart Cities - Systém identifikácie parkovacích miest pre motorové vozidlá v urbanizovaných oblastiachBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubuš, M.
577.DPSnímanie svalovej aktivity na platforme Arduino a jeho využitie pre ovládanie aplikácieBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Furmánek, M.
578.BPSoftvér na správu hrobových miestZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
579.DPSoftvér pre testovacie zariadenie Matrix-Beam svetlometovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
580.DPSoftvér pre testovacie zariadenie Matrix-Beam svetlometovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
581.DPSoftvér pre testovacie zariadenie Matrix-Beam svetlometovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / ----
582.BPSoftvérove riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
583.BPSpektrálny analyzátor na báze "Software defined radio"Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
584.DPSpínaný zdroj malého výkonuKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Greksa, D.
585.BPSpôsoby vektorovania krútiaceho momentu pre vozidlo s elektrickým pohonomMikle, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Račkay, J.
586.DPSpracovanie modelov CAD pre virtuálnu realitu a ich následné využitie v mechatronických aplikáciáchHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, T.
587.BPSpracovanie odtajnených dokumentov Williama F. FriedmanaAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hulinová, P.
588.BPSpracovanie textu v prirodzenom jazykuBudinská, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jankajová, A.
589.DPSpracovanie textu v prirodzenom jazykuBudinská, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / 1--
590.DPSpráva siete prostredníctvom NETCONF/YANGMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
591.DPSpráva šifrovacích kľúčov v cloudeŠrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ásványi, M.
592.BPStabilizácia kvadrokoptéryŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
593.DizPStanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov VVER-440.Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
594.DPStanovenie odozvy ex-core detektora v hlboko podkritickom stave transportným kódom MCNPFarkas, G.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
595.DizPStanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440Farkas, G.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
596.DPStraty v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
597.BPStraty vírivými prúdmi v distribučných transformátorochBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
598.BPSuperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
599.DPSuperpozícia dvoch zložiek riadenia v systémoch s premenlivou štruktúrouKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
600.BPSupraharmonické v sieťach nízkeho napätiaBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
601.DizPSupravodivé vodiče pre obmedzovače skratových prúdov s pokročilou architektúrou pri teplotách nižších ako 77 KVojenčiak, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
602.DizPSystém autonómnej prevádzky vozidiel vo výrobných priestoroch automobilkyHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS, D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 2--
603.DPSystem detekcie web útokov s využitím semantikyBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Tamáši, A.
604.DPSystém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálovČerveňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Volek, M.
605.BPSystém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID kartyMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Schurdak, S. E.
606.DizPSystém riadenia kombinovaných zdrojov energie pre elektromobilyHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS, D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 2--
607.DizPSystém riadenia kombinovaných zdrojov energie pre elektromobilyHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS, D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 2--
608.DizPSystém riadenia kombinovaných zdrojov energie pre elektromobilyHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS, D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 2--
609.BPSystém údržby osvetľovacích sústavGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
610.DPSystém vizuálne inšpekcie pre drony s využitím metód strojového učeniaRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
611.BPSystémy podpory obnoviteľných zdrojov energieSadloň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
612.DPŠtatistická analýza a vyhodnotenie procesných dátJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Gönczöl, J.
613.DizPŠtatistické a metrologické metódy kalibrácie a vyhodnocovania neistôt v meraníWitkovský, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
614.BPŠtruktúry a prvky pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
615.DizPŠtúdium elektrónových vlastností grafénu podobných 2D materiálovŠtich, I.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
616.DizPŠtúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze A3B5 spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
617.DizPŠtúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze GaNStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
618.DPŠtúdium magnetických štruktúr pripravených pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
619.BPŠtúdium vodíkového krehnutia nerezových ocelí pomocou PASKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
620.BPŠtúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrieMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
621.BPTechnické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
622.BPTechnické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
623.DizPTechnológia pokročilých homogénnych supravodičov s keramickými vláknamiKováč, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
624.BPTechnológie rozpoznávania objektov pre automobilový priemyselBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
625.BPTechnológie štandardu 802.11p pre automobilový priemyselBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
626.BPTelemetrický systém pre monitorovanie včelstvaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hank, J.
627.DPTelesný tep a jeho využitie v Inteligentných zariadeniachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Grech, E.
628.BPTempomat pre elektrické vozidlo: modelovanie a riadenieRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy2 / 1 Beňušková, M.
Brndiarová, N.
629.DizPTepelná stabilita kompozitných MgB2 supravodičov pri vysokých prúdových hustotáchKováč, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
630.DPTepelné čerpadloPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Rožič, A.
631.BPTeplotná analýza štruktúr s vysokým odporom na báze GaN pomocou Van der Pauw a Hall meracích techníkStoklas, R.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
632.BPTeplotná závislosť fotometrických a kolorimetrických parametrov LED svetelných zdrojovMokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
633.DPTermohydraulické deje v reaktore VVER440 v režime výmeny palivaPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Remiaš, M.
634.DPTestovacie zariadenie pre Matrix-Beam svetlometyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
635.BPTestovanie volaní dátových zdrojov pomocou simulátorovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
636.DPTestovanie volaní dátových zdrojov pomocou simulátorovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
637.DPTlač fotografií pomocou súradnicového zapisovačaŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jahodníková, B.
638.BPTlač fotografií pomocou súradnicového zapisovačaŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
639.BPTlač fotografií pomocou súradnicového zapisovačaŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
640.DPTopologická optimalizácia tvaru gumového jadra pre plášť osobného automobiluMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
641.DPTopologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5GFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hajdari, E.
642.DPTransformácia procesného modelu na textovú reprezentáciuJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Michalica, T.
643.BPTrojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia.Marko, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Leščinská, D.
644.BPTrvalá prúdová zaťažiteľnosť vodičov a káblov v prostrediach s rôznou tepelnou vodivosťou.Packa, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vašín, M.
645.DPUdržiavací činiteľ pri prevádzke osvetľovacích sústav v rôznych podmienkach prostrediaGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
646.BPUmelá inteligencia vo finančnom sektoreVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
647.DPUniverzálne komunikačné rozhranie pre internet vecíGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vrabec, J.
648.DPÚprava hydraulického systému spojených nádrží a jeho riadenie na báze ArduinoBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Rusnák, M.
649.BPUrčovanie veku a pohlavia osôb z rečového signáluPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
650.DizPÚtoky postrannými kanálmi na kryptosystémy založené na MQ-problémeZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / ----
651.DPValidácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1Krištofová, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šnírer, M.
652.DPVirtuálne múzem historických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
653.BPVirtuálny elektromerBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gallasová, K.
654.BPVizuálny systém na rozpoznávanie dopravného značeniaBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
655.DPVoľná téma na oblasť: lúštenie klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
656.BPVplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kuruc, P.
657.BPVplyv jadrových zariadení na životné prostredieHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
658.DPVplyv leptiania žliabkov okolo pixelových GaA detektorov na ich elektrické a detekčné vlastnostiZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
659.DPVybrané dielektrické vlastnosti káblov s definovanou funkčnosťou pri požiari po zvýšenom prúdovom zaťaženíPacka, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurka, I.
660.DPVyhľadávanie nad zašifrovanými dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Matalíková, K.
661.BPVyhodnocovanie bezpečnostných logov pre detekciu bezpečnostných incidentovDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
662.DPVyhodnocovanie bezpečnostných logov pre detekciu bezpečnostných incidentovDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
663.DPVyhodnotenie prezentačnej latencie signálov v biofeedback experimentochPúčik, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krajčír, L.
664.BPVýpočet a meranie hybnosti a momentov hybnosti hmotných teliesMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
665.DPVýpočet efektívnej teploty palivového prútika v palive reaktorov VVER-440Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
666.DPVýpočet chladenia vinutí distribučných transformátorovBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
667.DizPVysokofrekvenčné detektory v EMCBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
668.BPVytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
669.BPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
670.DPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
671.BPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
672.DPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
673.BPVytvorenie modulu do ústavnej web stránkyŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohyr, V.
674.DPVytvorenie QT GUI pre CrypTool v1.0Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
675.DPVytvorenie vizualizácie robotizovanej bunky využitím programovacieho jazyku PythonKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
676.DPVytvorenie webového rozhrania (webovej aplikácie) na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
677.BPVýukové pracovisko s meničom SINAMICSBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bélai, I.
678.DizPVyužitie analýzy neštandardných elektromagnetických parametrov feromagnetických materiálov na nedeštruktívnu defektoskopiu materiálov.Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
679.BPVyužitie Apache Spark na detekciu a ošetrenie obchodne relevantných udalostíVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
680.BPVyužitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
681.DPVyužitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
682.BPVyužitie eliptických kriviek na bezpečný prenos šifrovacích kľúčovOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
683.BPVyužitie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikovej sieti vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications)Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
684.DPVyužitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dátKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zavadska, A.
685.DPVyužitie IMU jednotky na priestorovú navigáciuBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
686.DPVyužitie inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacích sústav verejného osvetleniaDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hatvany, D.
687.BPVyužitie MCDA pri kryptoanalýze klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
688.DPVyužitie MCDA pri kryptoanalýze klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
689.BPVyužitie metód ILP pre analýzu FOREX údajovKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
690.BPVyužitie obnoviteľných zdrojov pre zabezpečenie efektívnej funkcie elektrolyzéraOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
691.DPVyužitie optimalizačných algoritmov v kryptoanalýzeAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
692.DPVyužitie osvetľovacích sústav v budováchRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
693.BPVyužitie pravidlových systémov pre odhalovanie skrytých informácií v sémantických dátachKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
694.BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre lokalizáciu vozidlaHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
695.BPVyužitie protokolu BGP v SDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dúbravec, P.
696.DPVyužitie ROS pre problematiku SLAM v mobilnej robotikeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
697.DPVyužitie rozvodov verejného osvetlenia pre integráciu nabíjačiek pre elektro vozidlá (E-Mobility)Janíček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Harmata, M.
698.DPVyužitie sledovania pohybu očí v zdravotníctveVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
699.DPVyužitie solárneho panelu v elektromobileŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Fintor, J.
700.BPVyužitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učeniaKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
701.BPVyužitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učeniaKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
702.BPVyužitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o chronických pacienovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
703.BPVyužitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárneSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
704.DizPVyužitie tóriového jadrového paliva v podmienkach aktívnej zóny reaktora VVER-440Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / ----
705.DPVyužitie VR pri testovaní morálnych dilémAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
706.DPVyužitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služiebOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Štefanička, M.
707.DizPVývoj a charakterizácia štruktúr MOS pre výkonové tranzistory na báze širokopásmových polovodičovŤapajna, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
708.DizPVývoj a charakterizácia štruktúr na báze oxidov kovov pre optoelektronické a senzorické aplikácieMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
709.DizPVývoj a charakterizácia štruktúr na báze oxidov kovov pre optoelektronické a senzorické aplikácieMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
710.DPVývoj a výskum mechatronického systému na zmenu polohy ťažiska automobilu.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szamaránszki, N.
711.DPVývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektródBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
712.BPVývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektródBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
713.BPVývoj napäťového zdroja s bezdrôtovým napájaním z vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hromkovič, O.
714.DizPVývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení na zvieracích a bunkových modeloch s využitím nanočastícMaňka, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
715.DizPVývoj nových konečných prvkov pre multifyzikálne modelovanie kompozitných systémovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
716.DizPVývoj nových konečných prvkov pre multifyzikálne modelovanie kompozitných systémovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
717.DizPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
718.DizPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--