4. 6. 2020  14:15 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramZaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPABS systém: modelovanie a riadenieÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Hupčík, Š.
2.
BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťachÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
3.
DisPAdaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Adaptívne verejné osvetlenieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
5.DPAdaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíreÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátora
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Berta, Š.
7.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Aktualizácia prostredia online laboratóriaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Takáč, J.
9.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Nguyen The, B. D.
10.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácností
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
DP
Akumulácia elektrickej energiePípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
13.
DisP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácie
Vanko, G.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DisP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Grošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BPAlgoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Bútora, R.
16.
DisPAlgoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidlaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.BP
Algoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietí
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
18.DPAmpacita vonkajších elektrických vedeníÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Princ, V.
19.
BP
Analógový laditeľný filter typu MOOG
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 11
20.
DP
Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Gallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
21.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoru
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Papcun, M.
22.
BPAnalýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
23.DP
Analýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DPAnalýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadeníBittera, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fecišková, R. B.
26.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráčaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Martinez, E. M.
29.
BP
Analýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciouPloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Sedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.DPAnalýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformyÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Drak, T.
32.BPAnalýza pohonných systémov elektromobilovPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
33.
DP
Analýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Schurdak, S. E.
34.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
35.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobiluSedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Varga, D.
36.
DP
Analýza spracovateľskej stability biopolymérov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / --
37.
BP
Analýza systému riadenia elektromobilu
Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Bútora, B.
38.
DP
Analýza športového podujatia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Csikmák, G.
39.DP
Analýza umelých svalov typu HASEL
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Uličný, M. M.
40.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
41.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tvárí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
42.DisP
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Přibil, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DPAnalýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQubeRodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Frajt, M.
44.
DisP
Analýza zložitých časových radov
Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
45.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
46.BPAnalýza zvarov hyperspektrálnou kamerouÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.DisPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácieRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
49.BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Čerba, Š.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
Android aplikácia na zdieľanie videa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Vozár, D.
51.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu2 / --
52.
BP
Android aplikácia pre správu parkovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
53.
BPANFIS pre PLCÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Harťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Kucharovič, M.
55.
DP
Anténne sústavyÚstav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Krchnák, J.
56.
DPAPI pre 3D model vozidlaŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Žikla, M.
57.
DisP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadení
Havlík, Š.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
58.
BP
Aplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systémuÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
59.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
60.BPAplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodochNovák, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.BPAplikácia pre priateľov v športeÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Dolán, A.
Gajdoš, F. M.
62.
BP
Aplikácia pre správu parkovaniaMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Filusová, B.
63.
DP
Aplikácia strojového videniaHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pajpach, M.
64.
DP
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecí
Polec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Benczy, M.
65.
DisP
Aplikácie postkvantovej kryptografie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
66.
BPAplikačný framework pre OS WindowsPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.
BP
Arbitráž v teórii portfóliaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémovÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietíÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti tématu2 / 2 Kurilla, J.
Müller, M.
70.
BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných máp
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
71.
BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
72.
BP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
73.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šuchter, M.
74.
DP
Automatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Kohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Pač, M.
76.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burze
Slačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Brečka, L.
77.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
78.
DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Hrubišák, F.
79.
BP
Automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstva
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.DPAutomatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcieAntal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzery
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
82.DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kadlčík, P.
83.
DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
84.
DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Hečko, D.
Krajčík, Š.
85.DPAutomatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kulík, M.
86.
BP
Automobilový Ethernet
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DisP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipe
Stopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BP
Autonómne auto
Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS letyRodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Harmady, R.
90.
DP
Balíčkovanie aplikácií pre online laboratórium
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DisPBattery Management System (BMS) a výkonové riadenie elektronického diferenciálu elektromobiluGoga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
93.BPBáza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Bírová, M.
95.BP
Bezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opcií
Zákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hudák, S.
96.
BP
Bezdrôtová meteostanica pre IoT
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.
BP
Bezdrôtový komunikačný systém
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 3
98.
DisPBezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografie
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serverom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
100.
BP
Bezpečné riešenie pre videokonferencie v menších skupinách
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti tématu1 / -- Žák, F.
101.
BP
Bezpečné testovanie zadaní pre B-PROG2
Zajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
102.
DP
Bezpečnosť sietí SDN
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dravecký, D.
103.DPBezpečnostná analýza podkritickosti skladovacieho bazéna VJP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-JI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Bezpečnostné aspekty moderných IoT sietí
Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gdovin, L.
105.
BP
BIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektriny
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Mihaľ, D.
106.DPBIM a projektovanie elektrických inštaláciíJaniga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Gyurkovics, T.
107.
BP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domov
Janiga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sátor, I.
108.
DP
Biokybernetické spracúvanie diabetických dát
Tárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Biokybernetika a kompartmentové modelovanie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
BP
Black-Gray dekóder pre QC-MDPC kódyFabšič, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DisP
Bórom dopované diamantové elektródy pre vysoko-efektívnu degradáciu mikropolutantov vo vodách
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
113.
DPBPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástroji
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DisP
Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Andris, P.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BPCloud ComputingÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Volko, J.
116.
BP
Cloudové služby v reálnom čase
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
117.
DP
Co-working aplikácia pre teamové projekty
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krist, K.
118.
BP
Cross platform mobilná aplikácia
Kocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
119.DPCyklické správanie jednoduchého makroekonomického modelu s diskrétnym časomZákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
120.
BP
Časový útok na QC-MDPC McEliece s Miladinovic-Fossorier dekódovacím algoritmom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
121.
BP
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniachJaníček, F.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu3 / 1 Diosi, R.
Molnár, M.
Wagner, F.
122.
BP
Databázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-BIS
B-API-ITVEN
B-API-ITVR
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Cherednychenko, V.
123.
DP
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
124.DPDC motor - identifikácia parametrov pre matematický model a regulácia otáčokGoga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
125.
DisP
Dedenie a rozhrania v procesne orientovaných jazykoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Dekódovanie pomocou metódy DOOMÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
127.
BP
Deobfuskácia škodlivého kódu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
128.
DP
Detegovanie otázok v texte pre slovenský alebo český jazyk
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ličaková, B.
129.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
130.BPDetekcia objektov na obraze a historické fotografieBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
131.
BP
Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učenia
Kajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
132.
DP
Detekcia poškodenia očnej sietnice pomocou hlbokých neurónových sietí
Kajan, S.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lacko, K.
133.
BP
Detekcia priechodných oblastí z laserového diaľkomera pre mobilný robot
Sojka, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balko, J.
134.
DPDetekcia prienikov na sietiŠrámka, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikulovský, D.
135.
BP
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
Kajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
136.BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotom
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
137.DP
Detekcia vybraných gest v správaní zvierat s použitím inerciálnych senzorov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Venczel, J.
138.
DPDetekcia zašifrovaného textu v historických rukopisoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
139.
BP
Detekovanie jedincov s dyslexiou
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.BP
Detektory žiarenia na báze SiC
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
141.
DisP
Diagnostika elektrických vlastností vertikálnych GaN HFET tranzistorov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
142.DP
Diagnostika poškodení očnej sietnice
Pavlovičová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
143.
BP
Diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
Vojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
144.BPDidakticka aplikacia na celočiselne riešenie sustavy linearnych rovnicZajac, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
145.
BP
Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Kečkemétyová, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Villantová, E.
146.
BP
Didakticka aplikacia na vypocet Jordanovho tvaru štvorcovej maticeZajac, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
147.
DP
Dielektrické vlastnosti silových káblov v extrémnych podmienkachLelák, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
148.BP
Digitalizácia a spracovanie rukou písaných kódových kníh
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
149.BP
Digitalizácia a spracovanie tlačených kódových kníh
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
DP
Digitalizácia a spracovanie nomenklátorových kľúčov
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
DP
Digitálne dvojča pre Internet of Things
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu
1 / 1
152.
BP
Dizajn GUI SCADA systému pre slovenské diaľničné tunely
Adamík, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
153.
DisPDokumentácia návrhu osvetleniaGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
BP
Dron pre rojové lety
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Molnár, M.
155.
DP
Duálne RTG zobrazovanie pomocou radiačnej kamery typu TimepixŠagátová, A.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
156.
BP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
157.DPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
BP
Dynamika satelitov a ich orientácia v 3D priestore
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
159.
BPEfektívna detekcia kognitívnej poruchy sledovaním pohybu očíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
160.
DP
Efektívne hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
161.
BP
Efektívne hľadanie v časových radoch
Drozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu2 / --
162.
BP
Efektívne rozpoznávanie odtlačkov prstov v obrazovom rozlíšení 1000 ppiMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.
DP
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ďurčovič, N.
164.
BP
Ekonomika údržby osvetľovacích sústav
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
165.
BPElektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltikePerný, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
166.
DisPElektrická a optická charakterizácia štruktúr a prvkov pre využitie v optoelektronike a fotonikeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFxA
D-EF
--
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
167.BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovaním
Florovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
DP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkov
Hotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
BP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
170.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaStoklas, R.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
171.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
172.DP
Elektrické parametre vysokonapäťových káblových vodičov
Cenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Elektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaN
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
174.
DPElektrické zariadenie pre bezdrôtové nabíjanieÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Janečko, M.
175.
DP
Elektroluminiscencia polovodičových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
176.
BP
Elektroluminiscencia polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
177.DisPElektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackouteEleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
178.
BP
Elektronické cenovky
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
179.
BP
Elektronický posilňovač volantu
Bélai, I.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
180.
BPElektrostatické generátory
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-TEE
B-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
181.
BP
Elektrotechnika - vzdelávanie hrou
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu
2 / 2
Ševčík, M.
Kellner, B.
182.DisP
Elektrotepelná simulácia a modelovanie vlastností výkonových polovodičových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
183.DP
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke
Janiga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Janata, M.
184.
DisPEnergetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
DisPEnergetická hospodárnosť osvetlenia v budovách s riadením osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.
DisP
Energetické aspekty fotovoltiky v urbánnych štruktúrachÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
187.DPEnergetické bilancie prevádzky elektromobilu so zdrojom elektrickej energie vo vozidleÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DP
Energetický systém rodinného domu na palivové článkyÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
189.
BP
Evidencia a riadenie životného cyklu aplikačných komponentov a služieb v mikroservisnej architektúre - výskum a vlastný prototyp
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
190.DisP
Evolúcia mozgových štruktúr a ich implementácia pre riadenie procesov
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DPEvolučný MRHS solver
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
192.
BP
Experimentálna aparatúra na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny v dlhej feromagnetickej vzorke
Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
193.BP
Experimentálna identifikácia matematického modelu vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
194.
BP
Experimentálna webová front-end aplikácia pre biometrický autentifikačný server
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
195.
BP
Experimentálne štúdium prechodu elektrického prúdu spojom supravodivých pások.Gömöry, F.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Godár, M.
196.
BPExperimentovanie s fyzikálnym modelom veternej elektrárneÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti tématu1 / --
197.
DP
Experimentovanie s robotickým ramenom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
198.
BP
Extrakcia komplexných Level-2 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učenia
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
199.BPExtrakcia Level-1 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učeniaMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
200.
BPExtrakcia Level-3 znakov z obrazov odtlačkov prstovMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.BP
Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
3 / --
Minarovič, T.
Kohlmann, L.
Harmada, A.
202.DisPFormalizmus pre správu inštancií procesov na báze Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BP
Formáty pre výmenu a zdielanie informácií o bezpečnostých incidentoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
204.
DPFotovoltika integrovaná do budovŠály, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti tématu
1 / 1
205.DP
Full body tracking vo virtuálnom prostredí
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Hajdin, M.
206.
DPFúzia dát zo senzorov Apple Watch pre športové aktivity
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
207.
DP
Fuzzy riadenie mechatronických systémov
Kozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Suchý, J.
208.
DP
Fyzická vrstva 5G RANPáleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
209.DPGenerátor interaktívnych formulárovJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
210.
DP
Generátor interaktívnych SVG komponentov grafického používateľského rozhraniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
211.
DPGenerický proces schvaľovania a jeho implementácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
212.DPGenerovanie databázových definícií SCADA systému pre slovenské diaľničné tunelyBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sallay, B.
213.
DPGenerovanie kľúčových slov pre množiny dokumentovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
214.
DisP
Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.BP
Grafová databáza Stardog
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / 1
216.
BP
Hanojská veža
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Tvarožek, M.
217.DPHardvérové zariadenie ovládané gestami ruky
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bögi, O.
218.
BP
Hľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Furtkevič, F.
Baláž, M.
219.
DisP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videniaMalík, P.Fakulta elektrotechniky a informatiky
D-RK
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
220.
DP
Hodnotenie kvality impregnančných lakov vo vytvrdenom stave
Packa, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
221.
BP
Hot Standby riadiace systémy - Modicon M580Körösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Hra v reálnom prostredí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zozuľak, J.
223.
DPHra v reálnom prostredíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klement, M.
224.
DP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohyČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
225.
BP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohy
Čavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
226.
BP
Charakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
227.
DP
Charakterizačný a uvoľňovací prieskum lokality pri uvoľňovaní jadrových zariadení spod administratívnej kontroly
Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pažitný, A.
228.BP
Chat aplikácia
Drozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu3 / --
229.
DPChat aplikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
230.DPChránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťachÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Hromkovič, O.
231.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sietiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
233.
DP
Implantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batérií
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
234.
DP
Implantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batérií
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
DP
Implementácia HMI vizualizácie výsledkov kontroly kvality 2D kamerového systému
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
BP
Implementácia IDS pre webové útoky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
237.BP
Implementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentov
Špaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
238.
DPImplementácia logaritmického numerického systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 3 Kubala, D.
239.
BP
Implementácia MRHS solvera na GPU
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
240.DP
Implementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROS
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Urdianyk, J.
241.
BP
Implementácia ovládača do jadra OS pre detekciu malvéru
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Čierny, D.
242.BPImplementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu MedusaPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Vrabec, M.
243.
BPImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKADuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Nyiri, T.
244.
DP
Implementácia umelej neurónovej siete v medicínskej diagnostikeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
245.
BP
Implementácia virtualizácie v korporatnej pocitacovej sietiPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
BP
IMS - služba prítomnosti
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
247.
BP
Informačný systém pre správu premietania na spárovaných zariadeniach
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
248.
BP
Informačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miest
Behúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
BP
Informačný systém pre získanie verejne dostupných dát
Mladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
250.
DP
Innovative methods for Delay-Tolerant Networking
Fakulta elektrotechniky a informatiky
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.
BP
Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej realityÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
252.
DisPInovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredíBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
253.
DisP
Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredie
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
254.
DisP
Inovatívne metódy riadenia mobilného manipulátora
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
255.
DisPInovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
256.
DisP
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.
Nečas, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-NUKF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
DP
Inovatívny prístup analýzy a spracovania dát v ERP systéme IFSŤapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
258.DPInovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFSDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.
DP
Inšpekcia blokového skladu pomocou lidaru
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
260.BPIntegrácia FV systému a stavebného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
261.
BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.
DP
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Kohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu2 / --
263.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
264.
BPInteligentná miestnosť - návrh riadenia
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
265.
DisP
Inteligentné metódy spracovania multispekrálnych dátZnalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU (FEI)D-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
266.BPInteligentný akváriový systém
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
267.
DP
Interakcia človek-robot pomocou gest
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 2
268.BP
Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
269.
BP
Interakcia s AI avatarom vo virtuálnom prostredíAntal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
270.
BP
Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kubranská, A.
271.
BP
Interaktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
272.
BP
Interaktívny 3D model towercoptéry s využitím rozšírenej reality
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
273.
DPInternet of Things v modelovej inteligentnej domácnostiKučera, E.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
274.BPInternetová aplikácia na ovládanie exteriérových žalúzií
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
275.DPIoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupomBalogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
BPIoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupomBalogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
277.
BP
IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice pre elektromobily (EVSE)Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
278.BP
IoT 2040: Internet vecí v priemysle
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
BP
Jednoduchý komunikačný systém na báze IoTÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
DP
Káble pre použitie v špeciálnych podmienkachÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
BP
Kalibrácia mikroskopu atomárnych síl
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
283.DPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
284.
BP
Karcinotrón ako zdroj vysokofrekvenčného harmonického signálu
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.DPKlasické kužeľosečky nad konečnými poľamiČipková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
286.
BP
Klasifikácia signálov zvuku srdca
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
287.
DisP
Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učenia
Pavlovičová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
288.
DP
Klient-server implementácia inštancií Petriho sietí
Juhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
289.BP
Knižnica pre spracovania 3D metrologickych údajov
Marček, S.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.
BP
Kódovanie pre DNA
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
291.BPKolaboratívny mobilný robotChovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
292.
BPKombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systémuKardoš, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
293.DPKomparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenieVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
294.BP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
295.BPKomplexné porovnanie skladby ceny elektriny v rámci regiónu a vplyvu na vývoj koncovej ceny elektriny v podmienkach Slovenska
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
296.
DPKomunikácia a online experimentovanie s modelom reálnej sústavy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
297.
DP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes BenzÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
298.
BP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes Benz
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.DPKomunikácia s modelom magnetickej levitácieÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
300.
BP
Komunikácia s mikroprocesormi pomocou javascriptových knižnícŽáková, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Ježík, D.
301.
BP
Koncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetleniaJaniga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
302.
DPKonfigurácia moderných IoT sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Kališ, M.
303.
DP
Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
304.
BP
Konfigurovateľný nástroj pre efektívnu tvorbu a inštaláciu viackomponentových vývojových prostredí
Hambalík, A.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
305.
BP
Kotlin – budúca náhrada JAVA?Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rak, J.
306.BPKreslenie s priemyselným robotom a grafitovou tuhouAdamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
307.
DisP
Kryštálová optika pre vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácieZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
308.
BP
Kvázigrupy v kryptografiiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Janči, D.
309.
BP
Laboratórne učebné pomôcky stabilizátorov napätia
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
310.DPLokalizácia autonómneho transportné systémuÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rimovský, O.
311.BP
Lokalizácia autonómneho vozidla
Kozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
312.
BP
Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Đemrovski, M.
313.DisPLokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
314.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnostiÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
315.
DP
Lúštenie anagramov pomocou meta-heuristík
Antal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
316.BP
Manažovanie a tvorba interaktívnych príkladov v oblasti automatizácie
Žáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
317.
BP
Matematické modelovanie biosystémov
Vitková, Z.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
318.
DP
Matematický model samo budeného indukčného generátora
Zuščak, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
319.
BP
Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R.
Kečkemétyová, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
320.
DP
McEliece kryptosystém s monomiálnymi kódmi
Fabšič, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
DP
Mechanizmi na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre
Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
322.
DP
Meracie pracovisko charakterizácie parametrov elektronických prvkov pri zvýšených teplotách do 250°C.
Štofanik, V.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEIPodrobnosti tématu
1 / 2
Hrčka, P.
323.BPMeranie a charakterizácia moderných výkonových prvkovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
324.
BP
Meranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
325.
BP
Meranie fyzikálnych veličín s využitím programu LabVIEW
Goga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
326.
BP
Meranie gama spektier polovodičovým detektorom s polarizačným efektomSedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
BP
Meranie magnetických parametrov feromagnetík
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
328.
DP
Meranie množstva maziva na plechu pomocou infračervenej spektroskopie
Uherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
329.
DisP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
330.
DisP
Meranie polohy podmorského robotického zariadeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
331.DP
Meranie tieniacej činnosti planárnych štruktúr
Bittera, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
332.
BPMeranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bezděk, R.
333.
DP
Metóda DMC v riadiacich systémochÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
334.DisP
Metódy a procesy analýzy telemedicínskych dát pomocou neural networks.
Donoval, D.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
335.
DisP
Metódy a techniky pre testovanie aplikácií pri vývoji software
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
336.DisP
Metódy pre detekciu anomálií a zranitelností v kóde programu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
337.BPMetódy stanovenia efektívnej hodnoty napätia.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ballek, M.
338.DisP
Metódy strojového učenia a deep learning techniky pre detekciu anomálií a neštandardného správania
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
BP
Metódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostrediaDobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
340.
BP
Metódy výpočtu frekvenčnej mapy odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Kopecký, M.
341.
DP
Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
Miglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Grey, D. G.
342.
DP
Mikrovlnný SDR komunikačný systém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
343.
BPMinimalizačné algoritmy deterministických konečných automatovHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
344.
BP
MKP analýza automobilového snímača
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Hanzalík, M.
345.BP
MKP analýza MEMS aktívneho prvku
Paulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Slavik, D.
346.
BP
Mobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.
Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
347.
BP
Mobilná aplikácia na vyrovnanie šípkového terča
Ťapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
348.
BP
Mobilná aplikácia pre malý autoservis
Kučera, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
349.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Vančo, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Vician, A.
350.
BP
Mobilná iOS/iPadOS aplikácia pre biometrický server
Marák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Olejarníková, D.
351.
DPModel autonómneho vozidlaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
352.BP
Model autonómneho vozidla
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
353.
DP
Modelovanie a riadenie bioprocesov
Vitko, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.
BP
Modelovanie a riadenie jednoduchého mechatronického systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Miko, A.
Pavlac, T.
355.DPModelovanie a riadenie kolón vozidiel v Unity 3D (Varga)Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Varga, M.
356.
DP
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu magnetickej levitácie
Hypiusová, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
357.
BP
Modelovanie a simulácia mechatronických systémovRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
358.
DisP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidiel
Kutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
359.
DP
Modelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbín
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
360.
DPModelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietíKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
361.
DisP
Modelovanie a riadenie udalostných systémov pomocou Petriho sietíČapkovič, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
BP
Modelovanie a simulácia tenkovrstvových MEMS piezosystémov pre automobilové senzorové aplikácie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
363.
DP
Modelovanie a simulácia výrobného procesu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
364.
BP
Modelovanie a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalkLeskovský, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
365.DisPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaÚstav elektrotechniky (FEI)D-MT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
366.
BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
367.BPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
368.DP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.
DisPModelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
BPModelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
371.
BPModelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKP
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Kvasnica, A.
372.DisPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MSxA
D-MS
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
373.DP
Modelovanie pokrytia úzenia 5G techológiou
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
374.
BP
Modelovanie prevádzkových parametrov v IP kontaktných centráchBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
375.
BP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
376.
BPModelovanie robotického ramena v UnityŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
377.
DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdcových komoráchCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
378.BPModelovanie vplyvu aerodynamickej brzdy na pozdlznu dynamiku vozidlaGálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Humeník, M.
379.
BP
Modelovanie vplyvu anizotropie na elektrickú aktivitu srdcového tkanivaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.
DP
Moderné metódy data miningu v praktických aplikáciáchÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
381.
DisP
Moderné metódy vyhodnocovania neistôt v meraní
Witkovský, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
382.
BP
Moderné techniky na ukrývanie činnosti malvéru
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
383.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
384.
DP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
385.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
386.
DP
Modernizácia asynchrónneho pohonu osobného trakčného lanového výťahu
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
387.
BPModernizácia jednosmerného pohonu dynamometraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
388.DP
Modernizácia ochrán odovzdávacej stanice 110kV
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
389.
DP
Modernizácia Ward-Leonardovho pohonu dynamometra 15kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
390.
BP
Modul galvanického oddelenia signálov
Bélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Magda, D.
391.
BP
Modul senzorov s bezdrôtovou komunikáciouÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Štekláč, M.
392.
DP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
393.
BP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
Hambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
394.BPMolekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúryÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
395.
BPMonitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiareniaLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
396.
BPMonitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiareniaLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
397.
DP
Monitorovanie a konfigurácia sietí GPON
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
398.DP
Monitorovanie výkonu fotovoltaických panelov s využitím IoT
Gallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
399.
DP
Možnosti sietí verejného osvetlenia pre napájanie nabíjacích staníc
Janiga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
400.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátora
Kohút, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
BP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiuRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Lichý, M.
402.
DP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
403.
BPMožnosti využitia strojového učenia pre analýzu radiologických snímok
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Kopál, R.
404.
DP
Možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky trakčného výťahu pomocou superkondenzátorov
Kujan, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.
BP
MQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
406.
BP
MQ šifrovacia schéma založená na rozdiele polynómov (BIS)
Hromada, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
407.BP
Multifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
408.
DisP
Multifyzikálne modelovanie a simulácia novej srdcovej chlopneMurín, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
409.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
410.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
411.
BP
Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadeniaKocúr, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fečová, K.
412.
BP
Multi-tenant manažovací systém pre firmy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / 1
413.DPMYnet - modulový sytém pre správu a manažovanie malých a stredne veľkých sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Seman, F.
414.
BPNahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VRÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
415.
DisP
Nanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémy
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
416.
BP
Nástroj na prehliadanie zdrojových kódovVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Pinteš, M.
417.
DP
Nástroje na získavanie textových dátových množín pre potreby umelej inteligencie
Oravec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Orlický, L.
418.
DP
Navádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVEÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
419.
BPNavigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
420.BP
Navigácia mobilného robota v ROSe
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Klasová, L.
421.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
422.
DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
423.
DP
Navigácia robota v prostredí s prekážkami
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Psotka, M.
424.
DP
Návrh a implementácia laboratórneho modelu
Žáková, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
425.
BP
Návrh a overenie metód neuroevolúcieSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
426.
BPNávrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätímKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
427.DP
Návrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
428.DP
Návrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry Pi
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Saniga, K.
429.BPNávrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzoraKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
430.
BP
Návrh a realizácia platobnej aplikácie pre Android zariadenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-ITVEL
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
431.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Kment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
432.
BP
Návrh a riadenie účelového elektropneumatického systému
Lisý, K.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
David, M.
433.BPNávrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGABenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
434.
DisP
Návrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavyÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
435.
DP
Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
436.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
437.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchytenia
Skatulla, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
438.
BP
Návrh algoritmov neuro-evolúcieSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
439.
DP
Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Hubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
440.
DisP
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
441.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
442.
DP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
443.
BPNávrh a realizácia aplikácie pre overenie reakciíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-MSUS
B-API-ITVEL
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Holotňák, M.
444.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej budovy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-MSUS
B-API-BIS
B-API-ITVEN
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
445.BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie modelu vozidla
Cigánek, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Novotný, R.
446.
DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické polia
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
447.DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálov
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
448.
DP
Návrh a realizácia softvéru na automatizáciu merania spektrálnych závislostí fotonických prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Bekeš, S.
449.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
450.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
451.
DP
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
452.
DPNávrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastlinyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Březovják, R.
453.
DPNávrh bezdrôtovej senzorovej siete prostredníctvom protokolu DigiMeshGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čižmár, P.
454.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémyÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
455.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
456.
BP
Návrh elektrárne vo vybranej lokalite
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
3 / -- Klucha, R.
Lozsiová, J.
Hamran, M.
457.
DPNávrh elektrárne vybraného typuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
458.
BP
Návrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Homola, M.
459.
DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľa
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
460.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
461.DP
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareň
Chovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Pál, M.
462.
BP
Návrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Egressy, S.
463.DP
Návrh haptického ovládania mobilného robota
Hubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
464.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
Hubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
465.BPNávrh impulzného skúšobného VN generátora
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
466.
DisP
Návrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
467.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Kment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
468.
BP
Návrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a Jupyter
Žáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
469.
DPNávrh komplexného a bezpečného systému pre výuku "na diaľku"Kollár, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
470.
DPNávrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny roverÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
471.DPNávrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierkyBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
472.
DP
Návrh LTE siete a použitie IoT zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Letenay, J.
473.
DP
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Cséfalvay, K.
474.
DP
Návrh meracej stanice
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
475.
DP
Návrh modelu evolúcie mozgového konektómuSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
476.
DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej doprave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Behúň, D.
477.DP
Návrh napäťovej referencie s vysokou hodnotou parametra PSRR
Arbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
478.DisP
Návrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometrii
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
479.
DisPNávrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostikeOravec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
480.
BPNávrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula StudentLučan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
481.
BP
Návrh optimálneho korekčného člena v časovej oblasti
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
482.
DP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
483.BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
484.
BPNávrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnostiÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
485.
DPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
486.BP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
487.BPNávrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRI
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Tanczos, I.
488.BP
Návrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
489.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemysel
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
490.BP
Návrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľa
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
491.DP
Návrh riadenia pre autonómne vozidlo
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
492.
BP
Návrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviska
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
493.
BP
Návrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí Matlab
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šuster, D.
494.
DisP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadla
Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
495.BPNávrh siete na čipe
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
496.
DisP
Návrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
497.
BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektomSedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Frank, F.
498.
BP
Návrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačom
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Krajňák, M.
499.
BP
Návrh systému elektrického riadenia zatáčaniaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovísk
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Chmurčiak, A.
501.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
5 / --
502.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-TSS
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
503.DPNávrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
504.BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdroja
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
505.
BP
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
506.
DP
Návrch zadného krídla e-formuly a DRS systému
Gálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Kozubjáková, N.
507.
DPNegatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémovÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
508.DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Ernek, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
509.
DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniach
Bendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
510.BP
Neuro-evolúcia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
511.BP
Neuro-evolúcia autonómneho automobilu
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
512.BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
513.
DP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
514.
BPNeurónová sieť s OAF pre PLCKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
515.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
516.DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
517.DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
518.
DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
519.DPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
520.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
521.BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
522.BP
Nové generácie superkapacitorov s vysokou hustotou energie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
523.
DP
Nové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
524.DisPNové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIXŠagátová, A.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
525.
BP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
526.
DP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
527.
BP
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
528.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
529.
BP
Nové trendy v SMART oblečení
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
530.BP
Numerické simulácie v jazyku Python
Tárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čierny, L.
531.
BP
Object-Role ModelingNovák, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Pochybová, J.
532.
BP
Obnoviteľné zdroje elektriny v sieťach nízkeho napätiaBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
533.
BP
Odhad energetickej náročnosti budov v predprojektovej príprave
Raditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
534.
BP
Odhadovanie stavu degradácie akumulátorov v elektrickom vozidle
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
535.
BP
Odlišovanie transpozičnej šifry a jednoduchej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Soóky, D.
536.
DPOdoberanie pohyblivého predmetu robotickým ramenom KUKADuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
537.BPOdrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
538.DP
Odstraňovanie objektov z videa
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Venjarski, J.
539.
DP
Ohodnotenie nálady textu pomocou umelej inteligencieOravec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
540.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
541.DPOchrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Gonšorová, K.
542.
DP
Online riadenie a zdieľanie laboratórneho experimentu
Žáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
543.
DisP
Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
544.
BP
OPC UA rozhranie pre SimulinkErnek, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
545.
BP
Operácie s exponenciálnymi vytvárajúcimi funkciami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
546.
DP
Operačný systém v jazyku Rust
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
547.
DisP
Optická spektroskopia 2D materiálovÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
548.
DisP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupuHuba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MSxA
D-MS
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.
DisP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
550.
BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systémeDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
551.
BP
Optimalizácia meracích podmienok a nastavení aparatúry pre metódu röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
552.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
553.DisP
Optimalizácia tieniacich schopnosti magnetického plášťa
Soloviov, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
554.BP
Optimalizácia torznej tuhosti monokoku
Skatulla, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Frkala, F.
555.
DP
Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritovŠoka, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
556.
DisP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie dát
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
557.DisPOptimalizáčné metódy pre spracovanie veľkých dátRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
558.
BP
Optimálna navigácia mobilného robota v známom prostredíDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Galčík, A.
559.
DP
Optimálna navigácia robota v známom prostredíDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
560.BPOsvetlenie vonkajších pracovískÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
561.BPOverenie nových prístupov neuro-evolúcieSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / --
562.
BP
Overenie odolnosti izolovaných vodičov a žíl káblovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kufel, J.
563.
DP
Ovládanie a monitorovanie zariadení s využitím počítačom generovanej reality a IoTÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
564.BP
Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Kutaš, B.
565.
BP
Ovládanie inteligentného domu pomocou operacného systému RaspbianValocký, F.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stekla, J.
566.
BP
Ovládanie robota gestami pomocou senzora Leap MotionTölgyessy, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
567.
BP
Ovládanie výrobného procesu pomocou PLCSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
568.
DP
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
Farkas, G.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
569.DPParametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNPÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
570.
DPParametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Vorobeľ, M.
571.
DP
Peer-to-peer bezpečné real-time video komunikačné systémyÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
572.
BP
Personalizované generovanie REST API z databázy
Čavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
573.BPPlánovanie trajektórie pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
574.
BP
Platforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušia
Behúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šipula, B.
575.BPPlatforma Raspberry PI pre zber dát a riadenie pohybových systémovBucz, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
576.
BP
Platformy na zdielanie bezpečnostých udalostí
Balogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
577.
BP
Plynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
578.BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
579.BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
580.
BPPočítačom riadený zdroj teploty
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lišiak, J.
581.
BP
Počítačový súper v klasickej stolovej hreÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Greguš-Kohút, J.
582.
BP
Podpora audit systému pre bezpečnostný modul MedusaPloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
583.DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
584.
DP
Podpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu2 / 2
585.
BP
Pohonný systém jednostopého elektromobilu
Sedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kiš, M.
586.
BP
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Páleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Szitkey, V.
587.
DisP
Pokročilé metódy identifikácie magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na ich štrukturálnu diagnostiku.Ústav elektrotechniky (FEI)
D-TE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
588.
DisPPokročilé metódy snímania fyzikálnych veličínÚstav elektrotechniky (FEI)D-MT
--
FEIPodrobnosti tématu0 / ----
589.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
590.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
591.
DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
592.DPPokrytie POSIX capabilities v LSM MedusaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
593.
DPPolohovanie zváraných obrobkov s využitím softvéru KUKA.RoboTeam
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
594.DisPPoradné systémy v lekárskej kybernetike
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
595.DPPorovnanie in-memory SRDBÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Habán, M.
596.BPPorovnanie in-memory SRDBVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
597.
BP
Porovnanie prístupov k riadeniu sústavy TOM1A
Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
598.
BP
Postkvantová kryptografia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
599.
DP
Postkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
600.
BP
Postkvantové TLS certifikáty
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
601.BPPoužitie gyrátora v zvukovej technikeKubinec, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čík, E.
602.
BPPoužívateľské rozhranie smart domácnostiMinárik, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
603.
DP
Pracovisko servopohonu so synchrónnymi motormi B&RBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Gomolčák, S.
604.
BP
Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
605.
DPPraktická mechatronika pre základné a stredné školy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
606.
BP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pavlinská, M.
607.
DP
Pravdepodobnostné dátové štruktúry
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
608.
DPPravdepodobnostné SRDBVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
609.
DPPredikcia hodnotiacich známok z textu hodnoteniaMojžiš, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
610.
DP
Predikcia zrážok v reálnom časeJókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
611.
DP
Prediktívne PID riadenie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
612.
BP
Prehľad metód automatizovaných opráv dát pre strojové učenieBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
613.
DP
Prepis komplexnej aplikácie do jazyka Rust
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
614.
DP
Prevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavuBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chudá, M.
615.BP
Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
616.
DP
Priame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentov
Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
617.
DP
Priemysel 4.0: Cloud a edge aplikácieMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
618.
BP
Priemysel 4.0: Digitálne dvojča
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
619.
DP
Priemysel 4.0: Digitálne dvojčaMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
620.
BP
Priemysel 4.0: SCADA-HMI
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
621.
BP
Príprava a charakterizácia ultratenkých vrstiev a štruktúr PtSe2
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti tématu1 / 2 Tašková, V.
622.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
623.BP
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
624.
DP
Príprava a charakterizácia optoelektronických súčiastok na báze heteroštruktúr oxidov kovov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEIPodrobnosti tématu1 / 2 Sobota, M.
625.
DisP
Príprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiareniaZaťko, B.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
626.
BP
Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
627.
BP
Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
628.DP
Procesne orientovaný komparatívny hodnotiaci systém
Juhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Bubelíny, M.
629.
BP
Procesne riadený akademický informačný systém - modul Učiteľ
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
630.BPProcesne riadený eShop - modul Tovar a skladovanieMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Lukáč, M.
631.
DP
Procesne založená komunikačná platforma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Petrovič, Ľ.
632.
DPProgresívne techniky riadenia informačno-komunikačných sietí a služiebMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rilkov, D.
633.
BP
Progresívne webové aplikácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krnáčová, M.
634.DPProjektovanie rozvodní technológiou BIMCenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
635.
DP
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedeníÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
636.
BP
Projektové hodnotenie budov pre zabudované osvetlenie budov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
637.
BP
Pruženie vozidla z pohľadu komfortu a bezpečnosti
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Mikulová, T.
638.DPP2P bezpečná skupinová komunikáciaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
639.
DP
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov na báze CdTeSedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
640.
DisP
Radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
641.BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
Bucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Šály, P.
642.
DisP
Rast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre vysokofrekvenčnú elektroniku
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
643.
BP
RBF neurónová sieť pre PLC
Körösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
644.BP
Reaktívne preplánovanie úloh misie UAV v prípade nastátia kritického stavu zariadenia
Stanko, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
645.DP
Reaktívny let drona v neznámom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
646.DPReferencie v procesne orientovaných aplikáciách
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
647.
BP
Regulačné obvody budenia dynama
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
648.DPRegulačné obvody budenia jednosmerného dynama 16,5kWKujan, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI