26. 5. 2019  17:49 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAC metódy v moderných komunikačných sieťach.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chrienová, M.
2.DPAC metódy v IMS sieťachBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPAdaptívne verejné osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudač, D.
5.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPAktívne tlmenie kmitania kompozitných štruktúrGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAktívny filter pre EMCKováč, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
8.BPAktuálny stav využitia jazyka YANG v telekomunikáciáchMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukšic, M.
9.DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Ribar, F.
10.BPAkumulátor energie pre autonómne senzoryKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
11.DizPAkumulátor energie pre novú generáciu MEMS senzorovVanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
12.BPAkustický hluk vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
13.DizPAlgebraická kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAlgebraicko-diferenciálna kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Bednáriková, A.
15.BPAlgoritmy porovnávania odtlačkov prstovMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
16.DPAlgoritmy pre krátkodobú predikciu glykémieTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Pavlič, D.
17.BPAlgoritmy predspracovania odtlačkov prstovMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
18.BPAmpacita vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
19.BPAnalýza a lúštenie slobodomurárskych šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Fábryová, K.
20.BPAnalýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDARKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Yanyshevskyi, D.
21.BPAnalýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Ürge, A.
22.DPAnalýza a monitorovanie stavu VN rozvádzačaJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPAnalýza a optimalizácia výrobnej linky pomocou softvéru Plant SimulationBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPAnalýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných materiálovDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korpáš, E.
25.BPAnalýza digitálnych obrazov sietnicePavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
26.BPAnalýza digitálnych obrazov sietnicePavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
27.DPAnalýza dopadu rozpojenia trhov v obchodnej oblasti 4MMCBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
28.DizPAnalýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPANALÝZA DYNAMIKY ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UP.Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPAnalýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonanciePřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
31.BPAnalýza charakteristiky predného prítlačného krídlaGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Kysela, E.
32.BPANALÝZA KONCEPCIE POHONU ELEKTROMOBILU 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UPSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPAnalýza pohybu tela pri neurologických ochoreniachKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPAnalýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
36.DPAnalýza porúch v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / -- Kraus, J.
37.DPAnalýza skrátených a dierovaných samoopravných kódovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
38.BPAnalýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektuCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Murín, M.
39.BPANALÝZA SYSTÉMU ČINNOSTI DIFERENCIÁLU ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Letko, A.
40.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, T.
41.BPAnalýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktoryKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubiritová, A.
42.DPAnalýza teplotného profilu čipov výkonových prvkov pomocou termokameryKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančo, M.
43.DPAnalýza účinkov hluku a vibrácií na človekaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
44.BPAnalýza vplyvu meteorologických javov odohrávajúcich sa vo vyšších vrstvách atmosféri na satelitný prenosRakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jády, T.
45.DPAnalýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sietiRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, L.
46.DizPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPAndroid aplikácia na editovanie textových súborovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tsurikova, I.
49.BPAndroid aplikácia na vytváranie, riadenie a komunikáciu skupín používateľovKépešiová, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vons, M.
50.BPAndroid aplikácia pre akademický informačný systémKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lehocký, K.
51.BPAndroid aplikácia pre inteligentné akváriumBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 4--
52.BPAndroid aplikácia pre podporu liečbyKépešiová, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Števo, M.
53.BPAndroid aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmiKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lachkovič, O.
54.BPAnonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostrediaVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bagar, P.
55.BPAplikácia na manažment bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvieratGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Pavlík, M.
56.BPAplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentovKósa, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hristov, I.
57.BPAplikácie neurónových sietí v automatizovanom daktyloskopickom systémeMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
58.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, M.
59.DizPAspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecíBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
60.DPAsymetrická White-box kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Machovec, J.
61.BPAutomatic service scaling [EN]Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Michalko, M.
62.BPAutomatická klasifikácia textovKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, D.
64.DPAutomatické rozpoznávanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPAutomatické rozpoznávanie reči s využitím NNKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Otruba, J.
66.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
67.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Galko, T.
68.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Orlický, L.
69.DPAutomatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovaniaRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / -- Kajan, M.
70.DPAutomatizácia merania a vyhodnocovania opotrebenia brzdovej platničkyBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
71.BPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hrubišák, F.
72.DPAutomatizácia riadenia informačných panelovRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jedinák, J.
73.DPAutomatizovaná dokovacia stanica pre dronyRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy2 / 2 Kasperkevič, A.
Pacalaj, M.
74.DPAutomatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémochJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubričan, J.
75.BPAutomatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristíkHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, L.
76.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Cicanič, J.
77.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
78.DPAutomatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojovVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Macák, J.
79.DPAutomatizovaný systém na ovládanie žalúziíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánoška, T.
80.BPAutomatizovaný systém na spracovanie údajov zo SMART senzorovVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
81.DizPAutomatizovaný systém pracoviska robotickej diagnostiky pre nedeštruktívne skúšanie zvarových spojov.Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
82.BPAutonómna vážiaca plošina s diaľkovou komunikáciouKubinec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bašista, P.
83.BPAutonómne riadenie malého robotického vozidlaBucz, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
84.DPAutonómne vozidlo vo virtuálnom sveteBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Halač, Ľ.
85.DPAutonómny podvozok robotického vysávačaSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gula, D.
86.BPBezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opciíZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
87.DPBezdrôtové nízko-príkonové zobrazovacia jednotka pre internet vecíKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minárik, M.
88.DizPBezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografieHain, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
89.DPBezpečnosť rádiových kľúčovSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hájek, S.
90.DPBezpečný peer-to-peer kamerový systémGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Nagy, B.
91.DPBGP v SDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Svyryd, A.
92.BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
93.DizPBodové a semidistribuované senzorické systémy na báze braggovských mriežok.Červeňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPBudovanie Real Time Operational Databases (RT ODS) s pouzitim Generickeho Datoveho modeluMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPBudovanie Real Time Operational Databases (RT ODS) s pouzitim Generickeho Datoveho modeluMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPCentralizovaný manažment informačno-komunikačných sietí a služiebMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hrivíková, K.
97.DPCentrálny dohľad nad službami v sietiKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / -- Gschill, F.
98.DizPCitlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)Andris, P.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPCloud ComputingBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Závody, L.
100.BPČasomiera pre hasičský športMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, J.
101.BPČítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém AndroidLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Bátor, K.
102.BPDatabáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republikyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
103.BPDatabáza prvkov zapúzdrených rozvodníJaníček, F.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
104.BPDatabázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-LightCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPDatabázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-LightCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
106.BPDekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavírKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, P.
107.DPDekódovanie pomocou metódy DOOMFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Furičková, N.
108.DPDekódovanie QC-MDPC kódov s vymazávanímFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
109.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karak, J.
110.DPDešifrovanie v kryptosystéme LEDApkcFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karásek, J.
111.DPDetegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, M.
112.BPDetekcia funkcií pri analýze programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
113.DPDetekcia autorov na základe textuKačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohradzanský, M.
114.DPDetekcia autorov na základe textuKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
115.DPDetekcia botnetov v lokálnej sieti pomocou sledovania infraštruktúry a sieťovej prevádzkyBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
116.BPDetekcia exploitov a sietových útokovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
117.DPDetekcia hrán v obrazochHagara, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy3 / -- Halaj, V.
Havič, A.
Horniaková, J.
118.DPDetekcia kognitívnej poruchyPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krbaťa, J.
119.DPDetekcia kvality obrazuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vizváry, L.
120.BPDetekcia kvality obrazu 1Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Blaščák, A.
121.DPDetekcia objektov v mračne bodovDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Cánik, R.
122.BPDetekcia pohyblivých prekážok v mobilnej robotikeBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
123.BPDetekcia priechodných oblastí pre mobilný robot z laserového diaľkomeraSojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPDetekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochoreníKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy2 / 2 Čapkovič, M.
Ralbovský, T.
125.BPDetekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku ochorenia ParkinsonKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ondreáková, A.
126.BPDetekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap MotionKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Komlóši, M.
127.BPDetekcia rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Janík, M.
128.BPDetekcia rôznych informácií z rečových signálov s využitím NNKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPDetekcia spôsobu šifrovaniaAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
130.BPDetekcia syntetickej rečiPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
131.DizPDetekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kameryDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
132.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze CdTeZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
133.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze 4H-SiC epitaxnej vrstvyZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
134.DPDiagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učeníPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánošík, M.
135.DPDiagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadeníKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Šidla, I.
136.DPDiagnostika vo fotovoltikeŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
137.BPDiamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácieVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
138.DizPDigitalizácia výrobného a povýrobného procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
139.BPDigitálny fázomerJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Valach, O.
140.DPDiscovery tool - Identifikácia zariadení vo firemnej infraštruktúreOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Katana, F.
141.BPDizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadeníHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
142.DPDomáci bezpečnostný systémHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ragačová, L.
143.BPDynamická analýza pruženia vozidlaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Záňová, Z.
144.BPDynamická analýza s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Kubica, O.
Sivčák, M.
145.DizPDynamická stabilita elektrizačnej sústavy – návrh kritérií a postupov pre jej hodnotenieEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPDynamické prideľovanie šírky pásma v sieti GE-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPDynamické prideľovanie šírky pásma v sieti TDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ulm, C. V.
148.DPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jankto, M.
150.BPDynamika a riadenie satelitovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Žabka, J.
151.BPEdukačná hra "Elektronika okolo nás" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kirschová, P.
152.BPEdukačná hra "Elektrotechnika okolo nás" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Bakaľárová, E.
153.BPEdukačná hra "Postav si svoj počítač" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Ďurfina, J.
154.DPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Martiška, M.
155.BPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
156.BPEfektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Belaj, T.
157.BPEfektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadeníČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
158.BPEkonomika údržby osvetľovacích sústavGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPElektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltikePerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
160.DizPElektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltikuNádaždy, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
162.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ, D-FYZxAFEIPodrobnosti témy0 / ----
163.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ, D-FYZxAFEIPodrobnosti témy0 / ----
164.DizPElektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackouteEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
165.BPElektromobilita z pohľadu energetickej náročnostiPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Oydasik, D.
166.BPElektronické obvody s tranzistormi GaN HEMTŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
167.DPElektronický diabetický denníkTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančíková, D.
168.DPElektrónové stavy v zakázanom pásme organických polovodičovBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
169.BPElektrostatické generátoryKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / ----
170.DPElektro-tepelné vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
171.DPEnergetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenieRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy2 / -- Kajan, J.
Krištofič, Š.
172.DPEnergetická hospodárnosť osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
173.DizPEnergetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
174.BPEnergetická náročnosť skleníkovKováč, Z.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
175.BPEvolúcia umelého životaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPEvolučná optimalizačná metóda ACO: implementácia a využitieRosinová, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
177.DPExperimentovanie s robotickým ramenomŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Jančík, F.
Dobrovič, B.
178.BPExperimenty s SDR platformou USRPPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPExperimenty s SDR platformou USRPPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
180.BPExtrakcia daktyloskopických markantov pomocou hlbokých neurónových sietíMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
181.BPFaktorizácia polynómov s nízkymi váhamiFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
182.BPFFT analyzátor zvukuBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
183.BPFlexibilné FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
184.BPFlexibilné senzory na báze organických materiálovWeis, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / -- Vardžák, A.
185.BPFM rozhlasový vysielačHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dzuriš, M.
186.DPFuzzy riadenie pre laboratórny ABS systémRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Synak, S.
187.BPFuzzy systém pre Siemens PLCKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
188.DPGenerátor MRHS rovnícZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Kabashi, F.
189.BPGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
190.DPGenerovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťouSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ubreži, S.
191.BPGlobálna navigácia mobilného robota na topologickej mape v exteriériDobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Shults, A.
192.BPGoniofotometria svetelných zdrojov a svietidielDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
193.BPGood-Turing SmoothingAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
194.BPGrafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linkySojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hamran, M.
195.DPGrafický editor pre tvorbu softvéru pomocou UML diagramovGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Baláž, P. F.
196.BPGrafová databáza StardogKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPGrafové databázy v analýze vzťahov banky s jej klientmiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vaškovičová, V.
198.DPHCPortal: Cipher CreatorAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
199.DPHeteroštruktúry na báze diamantu a oxidov kovovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
200.DPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitieVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minčev, M.
201.DPHladanie optimálnych parametrov genetických algoritmovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Dashkin, D.
202.DPHľadanie podobností binárnych spustiteľnych súborov medzi rôznymi platformamiBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
203.DPHlasová identifikácia a verifikáciaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
204.DizPHodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska vyhoreného jadrového palivaNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / ----
205.BPHodnotenie energetickej hospodárnosti osvetleniaRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sivák, M.
206.BPHodnotenie kvality impregnančných lakov a živíc vo vytvrdenom stavePacka, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
207.BPHodnotenie osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
208.BPHodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieťVáry, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bílik, M.
209.DizPHodnotenie radiačného poškodenia vybraných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na posúdenie zvyškovej životnosti tlakovej nádoby reaktora VVER-440-2013Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPHoneypot (2018/19)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobanský, M.
211.DPHumanocentrické osvetlenie kancelárieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
212.DPHyper-encryptionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neupauer, D.
213.BPCharakteristiky LED svietidiel pre vonkajšie osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
214.BPCharakterizácia senzorov a optoelektronických prvkov vytvorených z oxidov kovovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / -- Dubina, M.
215.BPCharakterizácia štruktúr MOS na báze širokopásmových polovodičov pre výkonovú elektronikuMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
216.BPCharakterizácia štruktúr pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
217.DPCharakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov elektrickými a optickými metódamiKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / 3 Hausner, M.
Burkuš, V.
218.DPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
219.BPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Czerwinski, G.
220.BPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Onderišin, F.
221.DPChránenie distribučných transformátorovJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPChybová analýza kryptosystému ABCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Radvan, P.
223.DPChybová analýza kubického kryptosystému ABCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Štrba, L.
224.BPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Trusina, J.
226.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
227.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
228.BPImplementácia fuzzy regulátora na obvode FPGAKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
229.DPImplementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
230.DPImplementácia postkvantového protokolu na skupinovú výmenu kľúčaHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Malo, P.
231.BPImplementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu MedusaPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
232.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hodor, T.
233.DPImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémovDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
234.BPImplementácia SLAM metód pre mobilné systémyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPImplementácia smart nabíjania prenosných zariadeníKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bančák, Ľ.
236.BPImplementácia sovietskej šifry VIC pre nástroj CryptoolKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
237.DPImplementácia TAS v IMS.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Magnes, J.
238.BPImplementácia vybraných matematických funkcií pre nástroj CryptoolKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
239.DizPInformačno‐komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetikeNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
240.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 4 Balla, M.
241.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 4--
242.DPInformačný systém pre infokioskKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šušoliak, S.
243.DPInformačný systém pre potreby manažmentu zdravotného stavu seniorovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Makas, S.
244.DizPIntegrácia decentralizovaných zdrojov do elektrizačnej sústavyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
245.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
246.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
247.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hrubý, M.
248.BPInteligentná domácnosť ovládaná hlasomGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korček, J.
249.DPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
250.BPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
251.DPInteligentný inventarizčný informačný systémBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, V.
252.DPInteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme AndroidBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / -- Román, R.
Voroňák, M.
253.DPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
254.BPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Čepiga, A.
255.BPInteligentný zavlažovací systémŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
256.DPInterakcia človek-robot pomocou gestTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
257.DPInterakcia s 3D modelom prostredníctvom externých perifériíŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korčičiak, L.
258.BPInterakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
259.BPInteraktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovaniaStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Šuhajdová, D.
Kolumber, Ľ.
260.BPInteraktívny model termo-optickej sústavyMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Podroužek, M.
261.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
262.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Ďurčík, V.
263.DizPInternet vecí pre inteligentnú domácnosťBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
264.BPIoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice (EVSE)Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPIoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobilyMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
266.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
267.DizPIPTV v prostredí IMS sieteBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
268.BPJadrovo-fyzikálne aspekty materiálov zbraní Marvelovských superhrdinov.Kršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Markuliak, J.
269.DPJazdecký simulátor pre meranie reakcií vodiča pri koexistencii s kolónou autonómnych vozidielBisták, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Mochnacký, M.
270.DPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
271.BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
272.DizPKlasifikácia kognitívnej poruchyPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPKlasifikácia obrazov sietnice s využitím hlbokého učeniaPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Marko, M.
274.DPKlientska aplikácia pre riešenie blokových schémŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
275.BPKnižnica pre spracovania 3D metrologickych údajovMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
276.BPKolaboratívny mobilný robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Iglarčík, F.
277.DPKolaboratívny mobilný robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
278.DPKolesový-kráčajúci robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
279.BPKombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systémuKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
280.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šefčík, I.
281.BPKompozit grafit-kov pre pohyblivé elektrické kontaktyŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
282.BPKomunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredímMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Milán, P.
283.DPKomunikácia s modelom rotačného kyvadlaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
284.BPKomunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu BuetoothRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
285.BPKomunikáčné technológie pre automotívBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
286.BPKonfigurácia uzlov pre siete IoTPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Škorec, F.
287.DPKonfigurácia uzlov pre siete IoTPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
288.DPKonotrola kvality výrobneho procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Harman, P.
289.DPKonštrukcia S-boxov na báze extrémne neasociatívnych Latinských štvorcovGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
290.BPKoordinácia prvkov siete - VANETBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
291.DPKorekčný predzosilňovač riadený mikroprocesoromKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chano, A.
292.BPKorózna degradácia materiálov jadrových zariadeníDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
293.BPKotlin – budúca náhrada JAVA?Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Friedel, M.
294.DPKotlin + JAVA a použitie v blocking a non-blocking režimeVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gono, T.
295.BPKreslenie s priemyselným robotom po želanom zakrivenom povrchuAdamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
296.BPKvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kopček, S.
297.DPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
298.BPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
299.DPLaboratórny informačný systémKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bláha, M.
300.BPLatinské štvorce v kryptografiiGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
301.DPLED prípravok pre meranie účinnosti solárnych článkovKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kázmér, D.
302.BPLokalizácia a navigácia autonómneho vozidlaKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Paulen, R.
303.BPLokalizácia mobilného robota v ROSDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
304.BPLokalizácia obrobku pre robotický manipulátorKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
305.DPLoosely coupled 'permission based' autorizácia v mikroslužbách založená na spring cloud technológiiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Češek, M.
306.BPLúštenie anagramov pomocou meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
307.DPLúštenie bigramovej substitúcie pomocou meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
308.BPLúštenie starej ruskej šifryGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Slavejko, S.
309.DPLúštenie vybraných slobodomurárskych šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
310.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
311.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
312.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPManažment prístupu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hrivík, J.
314.DPManažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Gburík, M.
315.DizPMapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osobyPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTD-MT-UMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
316.DPMapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípe stereovideniaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
317.BPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
318.DPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPMatematické metódy využívané v elektronergetikeCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Rekić, A.
320.BPMatematické modelovanie inzulín-glukózového systémuTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Málik, R.
321.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
322.BPMaximálne a minimálne skratové prúdy v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Roháč, F.
323.BPMechatronický systém na meranie modulu pružnosti vzoriek malých rozmerovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 2--
324.BPMechatronický systém preplňovania zážihového motoraOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Elek, M.
325.BPMEMS pohybové senzoryBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Sulčan, M.
326.DizPMeracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systémuTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPMeranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémovTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
329.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
330.DPMeranie impulzných charakteristík polovodičových diódŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
331.BPMeranie impulzných charakteristík polovodičových prvkovŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
332.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
333.BPMeranie kvality elektriny v bioplynovej elektrárniCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohlas, A.
334.DizPMeranie polohy podmorských robotických zariadeníHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
335.BPMeranie prenosovej rýchlostiIPSec Tunela pri vybratých metódach šifrovaniaOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
336.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
337.BPMeranie vzdialenosti mikrovlnným radaromHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
338.DizPMetóda výpočtu, spriemerňovania, zobrazovania a vyhodnocovania povrchových izochrónnych máp elektrického poľa srdcaKozlíková, K.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
339.DizPMetódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
340.DPMikroservisy verzus architektúra monolitických aplikáciíGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
341.DPMiniaturny senzor plynuHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
342.BPMKP analýza MEMS aktívneho prvkuPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
343.DPMKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYSKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, M.
344.BPmobileSQMMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Baláž, V.
345.DPMobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB, BluetoothFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Biely, M.
Ondrášik, M.
346.BPMobilná aplikácia pre elektrotechnikovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
347.DPMobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoTKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
348.DPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôdVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / 2 Vrška, M.
Tóth, V.
349.BPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd novej generácieVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
350.DPMobilný manipulátorChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPModel siete typu VANET pre výskumné, testovacie a demonštračné účelyBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
352.DPModelovanie a riadenie dávkovania inzulínuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
353.DPModelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
354.DPModelovanie a riadenie kolóny vozidielBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Melo, D.
355.DPModelovanie a riadenie stability vozidlaHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
356.DPModelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetuBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Karcol, L.
357.BPModelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí SimscapeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hatvany, D.
358.BPModelovanie a simulácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
359.DizPModelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémovRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
360.DPModelovanie a riadenie podsystémov vozidla v MatlabeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / 2 Lelkes, A.
Nagy, A.
361.DizPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
362.DizPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
363.DizPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPModelovanie elektrickej aktivity srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
365.BPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
366.DPModelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol MultiphysicCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
367.DPModelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého palivaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobolčiak, T.
368.DizPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
369.DPModelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSSJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
370.DPModelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej sieteKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kukučková, M.
371.DPModelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / -- Hájovský, M.
372.DizPModerné metódy strojového videnia pre účely vývoja autonómneho vozidla.Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
373.DPModerné osvetlenie obchodných priestorovRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / -- Soroka, K.
374.BPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
375.DPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
376.BPMolekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúryKonôpka, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
377.BPMonitoring kvality ovzdušiaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 4--
378.BPMonitorovacia stanica laboratória rtg difrakcieNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gunár, P.
379.DPMonitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / -- Janovský, J.
380.DPMonitorovanie prevádzky verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Regec, P.
381.BPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokochBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Ružinský, B. T.
382.DPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch a exploitovaníBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
383.BPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
384.DPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
385.BPMQ podpisove schemy v NIST PQCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Orth, S.
386.BPMRHS knižnica pre Python/SAGEZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
387.DPMultiagentový systém v priemyselnom prostredíDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Hažík, J.
388.DizPMultimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahuRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
389.DizPMultimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahuRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 2--
390.DPNadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriuErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Lukačovič, A.
391.BPNáhradné články pre vedenie a transformátorEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Czerovský, O.
392.DPNanokryštalické zliatinyMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
393.DPNapäťový kolaps v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ürge, P.
394.BPNavigácia mobilného robota v ROSeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
395.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hutár, M.
396.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Supek, M.
397.DPNavigácia robota podľa značiekChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Dano, D.
398.DPNávrh a optimalizácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
399.DPNávrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúškyKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
400.DPNávrh a realizácia meracieho pracoviska na skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
401.BPNávrh a realizácia pracoviska na skúšky priloženým napätímKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
402.BPNávrh a realizácia riadenia skladového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Balko, Š.
403.DPNávrh a charakterizácia prvkov pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
404.DPNávrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadeniaTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPNávrh a implementácia algoritmu na hľadanie tranzitných stavov v magnetických systémochRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
406.DPNávrh a implementácia spínaného konvertora na čipArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ondica, R.
407.BPNávrh akademického informáčného systému s otvoreným zdrojovým kódomStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Schlentc, F.
408.DPNávrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bodJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Džadoň, T.
409.BPNávrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
410.DPNávrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodínJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Dačo, P.
411.BPNávrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadeníBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Macák, N.
412.BPNávrh aplikačnej logiky pre webový organizérGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Szöllösi, P.
413.DizPNávrh a príprava automatizovaného TLP testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
414.DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kobulnický, P.
415.BPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
416.DPNávrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohyJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rajnič, F.
417.BPNávrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorovMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Forgáč, M.
418.BPNávrh a realizácia spektrogoniofotometraMokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
419.DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
420.BPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
421.BPNávrh automatizovaného systému pre meranie intenzity osvetlenia vo verejnom osvetleníDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
422.DPNávrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému.Slačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Irha, M.
423.BPNávrh bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvieratGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Jadviš, J.
424.DPNávrh centralizovaného spôsobu chránenia v sieťach VNJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
425.DPNávrh DC/DC konvertora pre nízkopríkonové aplikácieBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Haraslín, L.
426.DPNávrh digitálneho bloku hľadania bodu maximálneho výkonu pre zberače energie na čipe.Nagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, A.
427.BPNávrh elektrárne vo vybranej lokalitePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
428.DPNávrh elektrárne vybraného typuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
429.BPNávrh elektroniky levitujúcej guličkyChamraz, Š.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
430.BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
431.BPNávrh experimentálneho funkčného modelu elektrárnePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
432.BPNávrh experimentálneho ostrovného elektroenergetického systémuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Volek, M.
433.BPNávrh fyzikálneho modelu prečerpávacej vodnej elektrárnePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Póda, V.
434.BPNávrh grafického používateľského rozhrania pre webový organizérGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Brandová, L.
435.DPNávrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Granát, M.
436.BPNávrh impulzného skúšobného VN generátoraPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Cverenkár, J.
437.BPNávrh IO pre energetický autonomné systémyArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Železňáková, A.
438.DPNávrh kogeneračnej jednotkyPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Kokosík, M.
439.BPNávrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
440.BPNávrh kryptosystému postavenom na Rubikovej kockeKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
441.DPNávrh magnetovacieho zosilňovačaJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Haluška, J.
442.DPNávrh metódy riadenia prístupu v sieťach IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šindler, M.
443.BPNávrh mobilnej aplikácie pre elektrotechnikovLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
444.BPNávrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v CloudeStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Babuščák, P.
445.DPNávrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhuKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kolárska, M.
446.DPNávrh nízkošumového digitálno-analógového prevodníka v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
447.DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
448.BPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
449.DPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lovász, M.
450.BPNávrh pracoviska na periodické skúšanie ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bednárik, I.
451.DPNávrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktoraPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Greguš-Kohút, J.
452.BPNávrh primárneho etalónu svetelného tokuDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
453.DPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie energetickej odolnosti výkonových integrovaných obvodovBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
454.DizPNávrh regulátorov na základe metódy regionálneho rozmiestnenie pólovVeselý, V.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
455.DizPNávrh regulátorov použitím metódy IQCVeselý, V.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
456.BPNávrh regulátorov vo frekvenčnej oblastiPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Okienková, K.
457.DPNávrh riadenia BLDC motoraFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
458.BPNávrh riadenia jednosmerného motoraHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Tamás, S.
459.DPNávrh riadenia magnetickej levitácieHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
460.BPNávrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievokHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPNávrh riadenia pre aktívny tlmič koliesHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
462.BPNávrh riadenie a vizualizácie regálového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
463.DPNávrh riešenia IPTV služby s využitím IMS sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
464.DPNávrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLEHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
465.BPNávrh siete na čipeKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
466.DPNávrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmyOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krošlák, M.
467.DPNávrh sigma-delta prevodníka s ultra-nízkym napájacím napätím v nanometrovej CMOS technológiiArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maljar, D.
468.DPNávrh, simulácia a realizácia systému pre IIoT (Industrial Internet of Things)Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Križan, G.
Cséfalvay, K.
469.DPNávrh systému na nabíjanie a testovanie batériíChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Szitás, K.
470.BPNávrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku PythonKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slaninka, J.
471.DPNávrh testovacej dosky pre IO s ultra-nízkym napájacím napätímKováč, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ravasz, R.
472.BPNávrh topografie digitálnych hradiel v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Čatloš, M.
473.BPNávrh trajektórii pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí MatlabKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
474.BPNávrh trajektórií priemyselného robota vo vybranom pracovisku využitím prostredia RobotStudioKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ďuričko, D.
475.DPNávrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkovCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
476.DPNávrh VN rozvádzača s použitím senzorov a digitálnej komunikácieJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
477.DPNávrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadenímDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Grigeľ, J.
478.BPNavrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-ITVENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
479.BPNávrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
480.BPNávrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové sieteBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Georgiev, G.
481.DPNávrh zabezpečenia sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmuOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Köppl, M.
482.DPNávrh zapúzdrenej rozvodne pre distribučnú sústavuJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
483.DPNelineárne riadenie laboratórneho modeluMurgaš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
484.DPNelineárne riadenie magnetickej levitácieErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakubička, M.
485.DPNeuroevolúcia riadeniaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
486.BPNeuroevolúcia riadenia dynamických systémovSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
487.DPNeuroevolúcia riadenia elektrizačnej sústavySekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
488.BPNeuroevolúcia riadenia mobilných agentovSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
489.BPNeurónová sieť perceptrón pre PLCKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
490.DPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
491.BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
492.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíneMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
493.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energieMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
494.BPNové materiály pre uperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
495.DPNové prístupy detekcie plynov pomocou senzorov na báze kovových oxidovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Tomka, S.
496.DizPNové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIXŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
497.BPNové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bonkalo, M.
498.BPNové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zeman, D.
499.BPNumerické metódy výpočtu parametrov slnečných článkovĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
500.DPNumerické modelovanie interakcie elektrónového zväzku s polovodičmiŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
501.BPOblúkové ochrany AFDDKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
502.BPOblúkové ochrany AFDDKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
503.DPObnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurcz, J.
504.BPOdstránenie rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zvarová, K.
505.BPOhodnocovanie základných typov opcií na binárnych stromochZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakubják, Š.
506.BPOchrana prenosu dát v podnikovej sieti LAN s využitím eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Mičian, A.
507.BPOchrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Markovič, B.
508.DPOchrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurila, A.
509.DPOnline experimentovanie s modelom magnetickej levitácieŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
510.DPOnline experimentovanie s modelom termo-optickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
511.DPOnline navádzanie robotického ramena pomocou spätnej väzby z čiarového laserového senzoraBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
512.BPOnline objednávkový systémKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Friedl, R.
513.DizPOnline riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémovŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
514.BPOnline učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiáchLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Hricka, E.
515.DizPOntologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémovZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / ----
516.BPOntologický model pre bezpečnostnú doménuBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hurtiš, L.
517.BPOPC UA rozhranie pre SimulinkErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
518.DPOptická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Tomíková, L.
519.DizPOptická spektroskopia 2D materiálovHulman, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
520.DPOptické zosilňovače v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
521.DPOptimalizácia condition monitoringu v digitálnom podniku podľa Industry 4.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
522.BPOptimalizácia Funkcionality Systému Manažmentu AkumulátorovBaťa, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sedláček, M.
523.DizPOptimalizácia ióno-optického systému rotátora protónovej gantry z hľadiska presnosti transportu zväzkuPavlovič, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
524.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
525.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
526.BPOptimalizácia plánovania projektuRosinová, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neuschl, J.
527.BPOptimalizácia plánovania projektuRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubjatko, R.
528.DPOptimalizácia pohybu materiálu v priemyselných skladochCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Žemla, F.
529.BPOptimalizácia pohybu robotického vozidla v bludiskuCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
530.BPOptimalizácia prevádzky medzi CSCF a HSSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
531.DPOptimalizácia radiačnej kamery na báze GaAsŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
532.DPOptimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstievVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
533.DPOptimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstievVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
534.BPOptimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestoreCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
535.BPOptimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestoreCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
536.BPOptimalizácia veterného parku Cerová veternými turbínami pre nízke rýchlosti vetra.Zuščak, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
537.DPOsvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézyRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
538.DPOvládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím zmiešanej realityKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zaujec, P.
539.BPOvládanie digitálneho systemu gestami pomocou senzora Leap MotionTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 3--
540.BPOvládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácieMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chalupková, Z.
541.DPOvládanie inteligentnej miestnostiRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
542.BPParalelný MRHS solverZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
543.BPParametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNPVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
544.DPPersonalizovaný procesný asistent študentaJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kovár, A.
545.BPPID regulátor s dvoma stupňami voľnostiKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hutta, M.
546.BPPiezoelektrické snímače a akumulátory energieVanko, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
547.BPPlatforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušiaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 4--
548.DPPlatformy pre vývoj mobilnej aplikácie pre digitalizáciu vlastnoručného podpisuVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lupták, M.
549.DPPLC systémy pre Industry 4.0Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kostrej, M.
550.DPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
551.BPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
552.BPPodľa výberu z viac ako 70 tém bakalárskych a diplomových prác z http://fedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.Fodrek, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 6--
553.BPPodpora audit systému pre bezpečnostný modul MedusaPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
554.DPPodpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
555.BPPodpora obrazového formátu Lepton v OS WindowsPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
556.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 1Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Opavski, J.
557.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 2Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kucsera, S.
558.BPPohybový systém s krokovým motoromDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Repka, M.
559.BPPohybový systém s jednosmerným motoromDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Skirkanič, J.
560.BPPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kyselý, R.
561.DPPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kabašta, P.
562.DizPPokročilé rozpoznávanie obrazov v mechatronikeŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
563.DizPPokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
564.DPPolohová regulácia pre stabilizáciu výkyvného ramenaGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sklenár, F.
565.DPPorovnanie gRPC a REST pri integrácii systémovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Komorný, M.
566.BPPorovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
567.BPPorovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
568.BPPorovnanie prístupov k riadeniu tepelného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
569.DPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
570.BPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
571.DPPostkvantový podpisový algoritmus na báze AESZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Jahodka, D.
572.DPPosúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHDGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
573.DPPotlačenie ruchu okolia v leteckej komunikáciiKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hajdúch, A.
574.DPPoužitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a analýza rizík pri použití štandardného chápadla robotaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Žiak, M.
575.DizPPoužitie logaritmického numerického systému vo vstavaných riadiacich systémoch s funkčnou bezpečnosťou.Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
576.BPPracovisko pre snímanie elektroluminiscencie polovodičových prvkovPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
577.BPPracovisko s trakčnými BLDC motormiBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
578.BPPravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredíDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
579.BPPredikcia výstupu procesu pomocou UNSKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
580.DPPredzosilňovač pre gramofónovú prenosku s korekciou RIAAKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, B.
581.BPPrehliadač súborového systému so sekundárnym indexovanímMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Ševec, M.
582.BPPrechodné deje pri vedení tepla a meranie tepelnej vodivosti látokBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
583.DPPrenos synchronizácie v prostredí moderných telekomunikačných sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šoltés, P.
584.DPPrenosanalógových signálov po optickom vedeníŠtofanik, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
585.DPPrepojenie Internet of Things so zmiešanou realitouHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šuba, P.
586.BPPrevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
587.BPPrezentačná web-stránka výskumnej skupinyMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Palaj, S.
588.DPPriame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentovKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
589.DPPriestorový náboj v dielektrických štruktúrachĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
590.BPPrimárne a sekundárne supraharmonické počas nabíjania elektromobilovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Štugner, B.
591.DizPPríprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiareniaZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
592.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
593.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Meri, J.
594.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
595.BPPríprava tenkých rezov pomocou FIB a ich charakterizáciaBallo, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Došenović, Đ.
596.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
597.BPProblematika reprodukovateľnosti výsledkov meraní pozitrónovej anihilačnej spektroskopieKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
598.BPProgramovateľný prístrojový zosilňovačJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Wangui, E.
599.BPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
600.DPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
601.DPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
602.DPProtipreklzový systém elektromobilu.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Haluška, M.
603.BPProtokol MQTT pre Internet of ThingsKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Čikel, A.
604.BPProtokol NETCONFMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šalapa, L.
605.DPPrototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
606.DizPRadiačná odolnosť polovodičových detektorovŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
607.BPRádiový lokalizačný systém pre vnútorné prostredieRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
608.BPRaspberry Pi ako dátový prezentačný systémHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Švajka, J.
609.DizPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre elektronické súčiastkyKuzmík, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
610.BPRast a vlastnosti GaN štruktúrŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
611.DPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúrŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
612.BPRastrovacia elektrónová mikroskopia polovodičových štruktúrPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
613.DPReaktívna navigácia drona vo vnútornom prostredíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
614.DPRedukované modely štruktúrKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Méhes, Á.
615.DPRegulácia zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systémuGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kudri, M.
616.DPRekonštrukcia binárneho vektora z jeho distančného spektra s využitím "distance reliability"Fabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Jozeková, I.
617.DPRekonštrukcia kódovej knihy s využitím umelej inteligencieAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
618.BPRezervačný systém so sledovaním polohyVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
619.BPRFID snímacie zariadenieHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / -- Traj, J.
620.DPRiadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLCOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubala, M.
621.DPRiadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobilityHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Špaček, L.
622.DPRiadenie dynamického modelu robota s premenlivou štruktúrouKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
623.BPRiadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme ArduinaHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Buday, T.
624.DPRiadenie kolóny pozostávajúcej z fyzikálnych modelov automobilov v reálnom časeBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
625.BPRiadenie kolóny vozidielŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
626.BPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slobodník, M.
627.DPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
628.BPRiadenie laboratórneho modelu segwayHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
629.BPRiadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
630.DPRiadenie laboratórneho robota v prostredí ROSDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
631.DPRiadenie laboratórneho žeriavaRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Antal, P.
632.DizPRiadenie mechatronického systémuŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
633.DPRiadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozguHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Polák, D.
634.BPRiadenie modelu elektrického vozidlaŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
635.BPRiadenie modelu chemického reaktoraPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Iľová, N.
636.BPRiadenie modelu motorizovaného padákuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
637.BPRiadenie nelineárnych systémov s využitím PID regulátorovMiklovičová, E.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
638.DPRiadenie odchýlky v elektrickej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
639.BPRiadenie otáčok laboratórneho motoraErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
640.BPRiadenie pohybového systému v kĺzavom režimeKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
641.BPRiadenie prístupu spojení v sieťach IPBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slezák, T.
642.DPRiadenie reluktančných krokových motorovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
643.DPRiadenie robota typu SCARADuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
644.BPRiadenie robota typu SCARADuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maczkó, M.
645.BPRiadenie roja robotovSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slota, D.
646.BPRiadenie rýchlosti a polohy robotického vozidlaKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kostolanský, P.
647.DPRiadenie servo systému pomocou gestKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Varga, D.
648.BPRiadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru ArduinoRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
649.BPRiadiace systémy osvetľovacích sústav pre ilumináciuLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
650.DPRiadiaci systém na báze procesora ARMMiklovičová, E.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dodek, M.
651.BPRiadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstveKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, D.
652.BPRobot StopárChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Lulák, J.
653.BPRobotický systém automatického uchopenia súčiastkyDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
654.DPRobotický systém automatického uchopenia súčiastkyDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
655.BPRobotický systém s krokovými motoromiDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Parilla, J.
656.BPRobotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodovBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
657.DizPRobustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredíBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
658.DizPRobustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti.Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
659.DPRobustný PI regulátor pre deskriptorový systémKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
660.DPRobustný PI-D regulátor pre neurčitý systémKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
661.DPRöntgenový detektor na báze perovskitu určený k monitorovaniu dávokNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
662.DPRotačná vzdialenosť binárnych stromovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Stanko, T.
663.BPRozbor hardvérového zabezpečenia energetických tokov elektrického pohonu 2. generácieOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
664.BPRozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / ----
665.BPRozdiely vo verziách protokolu OpenFlow a ich aktuálna podpora v SDN zariadeniachMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šteflík, D.
666.DPRozhranie medzi ROS a Windows pre snímanie 3D pozícií kĺbovTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
667.DPRozoznávanie geografických bodov na obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vasiľ, M.
668.DPRozpoznávanie cestných značiek pomocou strojového videnia.Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Moravčík, R.
669.BPRozpoznávanie EEG signálov pomocou neurónových sietíKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Stoklas, G.
670.DPRozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietíKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ďurkovič, D.
671.DPRozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učeniaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Grác, Š.
672.DPRozpoznavanie objektov a rozšírená realitaVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Anušjak, M.
673.DPRozpoznávanie objektov na videuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Sahul, D.
674.BPRozpoznávanie pomocou počitačového videniaSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hausknotz, O.
675.DPRozšírená realita pre Industry 4Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
676.BPRozšírená realita pre robotiku v priemysleDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
677.DPRozšírená realita pre robotiku v priemysleDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
678.BPRozšírenie CrypTool-uVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakabovič, J.
679.BPRýchle spracovanie obrazov oka a segmentácia dúhovkyOmelina, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
680.DPRýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení.Miglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Fos, A.
681.DPRýchlostný servosystém s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120Bélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
682.BPScilab vo výuke servopohonovChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
683.DPSDN siete s vysokou dostupnosťouMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krajňak, M.
684.BPSegmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietniceGoga, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
685.DPSémantická analýza textu využitím strojového učeniaVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
686.DPSenzorický subsystém mobilnej platformyBalogh, R.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Bujna, R.
687.BPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Mach, J.
688.DPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / ----
689.DPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
690.BPSenzory pre neuromonitoringKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
691.BPServer pre analýzu výkonnosti procesovMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Miklovič, M.
692.BPServer pre operačnú podporu procesovMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rezák, L.
693.DPServopohon s emuláciou momentu zotrvačnostiBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
694.DPSiete CDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
695.BPSiete s technológiou LiFiBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szitkey, V.
696.BPSieťový systém pre efektívne spracovanie odtlačkov prstovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
697.BPSimatic IOT 2040: Internet vecí v priemysleMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Levarski, R.
698.BPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
699.DPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Potoma, P.
700.DPSimulácia pisáraAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
701.DizPSimulácia zobrazovania a manipulácie pomocou atomárneho silového mikroskopuŠtich, I.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
702.BPSimulačné modely v ROSeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
703.DPSimulačné modely v ROSeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
704.DPSimulátor funkcií elektronických parkovacích bŕzd s video synchronizáciouPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tiffingerová, B.
705.DPSimulovanie kolóny motorových vozidielHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
706.DPSkladovanie aktivovaných fragmentov TNR a VČR z vyraďovania JE V1Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Myslík, M.
707.DizPSkratové pomery - analýza a definovanie korekčných činiteľov pre výpočet skratových pomerovEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
708.DPSkratový výkon - dôležitý parameter elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
709.BPSkratový výkon - dôležitý parameter elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ludva, M.
710.BPSkúmanie elektricky aktívnych porúch v polovodičových štruktúrachStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
711.DPSkúmanie emisných a záchytných procesov HEMT štruktúr na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
712.BPSkúmanie kódov pre záchranu údajovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
713.BPSkúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch pre 5G sieťStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / -- Matuš, M.
714.BPSkúmanie vlastností vrstiev oxidov kovov pre fotovoltické a elektronické aplikácieMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
715.DizPSLAM pre autonómny robotický systém