7. 8. 2020  20:48 Štefánia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPABS systém: modelovanie a riadenieÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BPAC metódy v moderných komunikačných sieťachBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DizP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Gašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
6.DPAktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátoraGoga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Aktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPAktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadačJókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Nguyen The, B. D.
10.
BPAktuálny stav osvetlenia domácnostíÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gula, T.
11.
DPAkumulácia elektrickej energieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Šenkárik, D.
13.
DizP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.DizP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Algoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencieDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Bútora, R.
16.
DizPAlgoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidlaKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
17.
BPAlgoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietíMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Krajčí, P.
18.BPALLEGRO - plynom chladený reaktorSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
19.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedení
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BPAnalógový laditeľný filter typu MOOGKubinec, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 11 Kovaľ, F.
21.
DP
Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kürthy, I.
22.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy1 / --
23.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Analýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencie
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DPAnalýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelíÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
26.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Fecišková, R. B.
27.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Révay, S.
28.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráča
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Martinez, E. M.
30.
BP
Analýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciou
Ploszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Sedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Huraj, D.
32.
DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformy
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Drak, T.
33.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
36.
DP
Analýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Schurdak, S. E.
37.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Petrusová, S.
38.
BPAnalýza procesu brzdenia elektromobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
BP
Analýza systému riadenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Bútora, B.
40.
DPAnalýza športového podujatiaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
41.
DP
Analýza umelých svalov typu HASEL
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tvárí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Hudák, M.
44.
DizPAnalýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQube
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Frajt, M.
46.DizPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
BP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
DizP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BPAnalýza životnosti reaktorových ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.
BP
Android aplikácia na zdieľanie videa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Vozár, D.
53.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Poláková, M.
54.
BP
Android aplikácia pre monitoring ľudí odkázaných na starostlivosť
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
BP
Android aplikácia pre monitoring mikroorganizmov
Behúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.BPAndroid aplikácia pre monitoring mikroorganizmovBehúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
57.
BP
Android aplikácia pre správu parkovania
Behúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Grežďo, M.
58.
BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
BPAnimatronická riadiaca jednotkaBalogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
60.
DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.DPAnténne sústavyHarťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti témy1 / --
62.
DP
API pre 3D model vozidlaŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Žikla, M.
63.
DizPAplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadeníÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
BP
Aplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systémuMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
65.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
66.BP
Aplikácia pre kinosálu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
67.
BP
Aplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kobera, S.
68.BP
Aplikácia pre priateľov v športe
Marček, S.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
2 / 2
Gajdoš, F. M.
Dolán, A.
69.
DP
Aplikácia strojového videnia
Haffner, O.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
DP
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
71.DizPAplikácie postkvantovej kryptografieÚstav informatiky a matematiky (FEI)D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
72.
BP
Aplikačný framework pre OS Windows
Ploszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Helecz, E.
73.
BP
Arbitráž v teórii portfóliaZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
74.
DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Macháč, J.
75.DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEIPodrobnosti témy
2 / 2
76.
BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných mápÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Gellen, D.
77.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Kohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / --
Ištók, P.
Sremaňák, Ľ.
78.BP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Vargic, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
79.DPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
80.
DPAutomatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviskáÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
81.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
82.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burze
Slačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
83.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcokÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.DPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
85.BPAutomatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstvaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
86.
DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
87.
DP
Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzery
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Trebuľa, M.
88.
DP
Automatizované pracovisko na meranie teplotných závislosti parametrov ASIC obvodov
Arbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Straka, R.
89.
DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ušák, E.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
2 / 2
Krajčík, Š.
Hečko, D.
92.
DP
Automatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
93.
BP
Automobilový Ethernet
Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
94.
DizP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
95.BP
Autonómne auto
Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Harmady, R.
97.DP
Balíčkovanie aplikácií pre online laboratórium
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DizPBattery Management System (BMS) a výkonové riadenie elektronického diferenciálu elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Kossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 3
--
100.BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZ
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
101.
DP
Beta premena izotopu 61Cu.Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
102.BPBezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opciíZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudák, S.
103.BPBezdrôtová meteostanica pre IoTÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
BPBezdrôtový komunikačný systémÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 3 Turošák, D.
105.DizP
Bezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografie
Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serveromZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
107.
BPBezpečné riešenie pre videokonferencie v menších skupináchKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy1 / --
108.
BP
Bezpečné testovanie zadaní pre B-PROG2
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
109.
DPBezpečnosť sietí SDNMedvecký, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Dravecký, D.
110.
DP
Bezpečnostná analýza podkritickosti skladovacieho bazéna VJP
Farkas, G.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
Bezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVER
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
112.DP
Bezpečnostné aspekty moderných IoT sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gdovin, L.
113.
BP
BIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektrinyJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
114.
DP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií
Janiga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
BP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
116.
DPBiokybernetické spracúvanie diabetických dátÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
117.
BP
Biokybernetika a kompartmentové modelovanieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Bipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
119.DizP
Bórom dopované diamantové elektródy pre vysoko-efektívnu degradáciu mikropolutantov vo vodách
Vojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
120.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástroji
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
DizP
Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Andris, P.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.BPCloud ComputingÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
123.
BP
Cloudové služby v reálnom časeÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
124.DPCo-working aplikácia pre teamové projektyHaffner, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Cross platform mobilná aplikáciaKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
DP
Cyklické správanie jednoduchého makroekonomického modelu s diskrétnym časom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BP
Časový útok na QC-MDPC McEliece s Miladinovic-Fossorier dekódovacím algoritmom
Fabšič, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Vavro, T.
128.
BP
Databáza kalibračných listov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
129.
BP
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, M.
130.BP
Databázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-BIS
B-API-ITVEN
B-API-ITVR
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
131.
DP
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
132.
DP
DC motor - identifikácia parametrov pre matematický model a regulácia otáčok
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
133.
DizP
Dedenie a rozhrania v procesne orientovaných jazykochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DPDekódovanie pomocou metódy DOOM
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti témy1 / --
135.
BP
Deobfuskácia škodlivého kódu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Litauszki, P.
136.
DP
Detegovanie otázok v texte pre slovenský alebo český jazykÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Ličaková, B.
137.
DP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sietiKačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
138.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učeniaŠvec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.
BP
Detekcia objektov na obraze a historické fotografieBukovčiková, Z.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
140.
BP
Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Petkáč, M.
141.
DP
Detekcia poškodenia očnej sietnice pomocou hlbokých neurónových sietí
Kajan, S.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Lacko, K.
142.
BP
Detekcia priechodných oblastí z laserového diaľkomera pre mobilný robotÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Balko, J.
143.DP
Detekcia prienikov na sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
144.BP
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikluš, J.
145.
BPDetekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
146.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotomÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
147.
DP
Detekcia vybraných gest v správaní zvierat s použitím inerciálnych senzorovGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
148.
DP
Detekcia zašifrovaného textu v historických rukopisoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Firča, M.
149.
BP
Detekovanie jedincov s dyslexiouNerušil, B.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Detektory žiarenia na báze SiC
Zaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
151.
DizP
Diagnostika elektrických vlastností vertikálnych GaN HFET tranzistorov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.DP
Diagnostika poškodení očnej sietnice
Pavlovičová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Krajňák, R.
153.BPDiamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
BP
Didakticka aplikacia na celočiselne riešenie sustavy linearnych rovnicÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
155.
BP
Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Kečkemétyová, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1
156.
BP
Didakticka aplikacia na vypocet Jordanovho tvaru štvorcovej maticeZajac, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
157.
DPDielektrické vlastnosti silových káblov v extrémnych podmienkachLelák, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
158.
BP
Digitalizácia a spracovanie rukou písaných kódových kníh
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
159.
BP
Digitalizácia a spracovanie tlačených kódových kníh
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.
DP
Digitalizácia a spracovanie nomenklátorových kľúčov
Antal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
161.DP
Digitálne dvojča pre Internet of Things
Kučera, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
162.
BP
Distribuovaný zálohovací systémÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
163.
BP
Dizajn GUI SCADA systému pre slovenské diaľničné tunelyAdamík, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
164.DizPDokumentácia návrhu osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
BP
Dron pre rojové lety
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Molnár, M.
166.DP
Duálne RTG zobrazovanie pomocou radiačnej kamery typu Timepix
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Novák, A.
167.BPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vrabeľ, M.
168.
DPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.
BP
Dynamika satelitov a ich orientácia v 3D priestore
Kutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
170.BPEfektívna detekcia kognitívnej poruchy sledovaním pohybu očíŠkunda, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Grupáč, J.
171.
DP
Efektívne hľadanie v časových radoch
Drozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
172.
BP
Efektívne hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / -- Klimo, M.
Kováčik, M.
173.
BPEfektívne rozpoznávanie odtlačkov prstov v obrazovom rozlíšení 1000 ppiMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
174.
DP
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti témy1 / 1
175.
BP
Ekonomika údržby osvetľovacích sústavÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Perný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
177.
DizPElektrická a optická charakterizácia štruktúr a prvkov pre využitie v optoelektronike a fotonikeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFxA
D-EF
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
178.
BPElektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovanímFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
179.DP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkov
Hotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
180.BP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkov
Hotový, I.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
181.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaFlorovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
183.
DP
Elektrické parametre vysokonapäťových káblových vodičovCenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaN
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
185.
DP
Elektrické zariadenie pre bezdrôtové nabíjanie
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Janečko, M.
186.
DP
Elektroluminiscencia polovodičových prvkov
Priesol, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
187.BP
Elektroluminiscencia polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
188.DizP
Elektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackoute
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
189.
BP
Elektronické cenovkySlačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Durmis, O.
190.
BP
Elektronický posilňovač volantuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
191.
BP
Elektrostatické generátory
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-TEE
B-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
192.
BP
Elektrotechnika - vzdelávanie hrou
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
2 / 2
193.
DizP
Elektrotepelná simulácia a modelovanie vlastností výkonových polovodičových prvkovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
194.DP
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke
Janiga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
196.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách s riadením osvetleniaGašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
197.
DizP
Energetické aspekty fotovoltiky v urbánnych štruktúrach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.
DP
Energetické bilancie prevádzky elektromobilu so zdrojom elektrickej energie vo vozidleÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
199.
DP
Energetický systém rodinného domu na palivové článkyHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
200.
BP
Evidencia a riadenie životného cyklu aplikačných komponentov a služieb v mikroservisnej architektúre - výskum a vlastný prototyp
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Harnúšek, A.
201.
DizP
Evolúcia mozgových štruktúr a ich implementácia pre riadenie procesov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
202.DP
Evolučný MRHS solver
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
203.BPExperimentálna aparatúra na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny v dlhej feromagnetickej vzorke
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
BP
Experimentálna identifikácia matematického modelu vozidla
Mikle, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
BP
Experimentálna webová front-end aplikácia pre biometrický autentifikačný server
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
206.BP
Experimentálne štúdium prechodu elektrického prúdu spojom supravodivých pások.
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
207.
BP
Experimentovanie s fyzikálnym modelom veternej elektrárne
Bisták, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Bohdal, D.
208.
DP
Experimentovanie s robotickým ramenom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
209.
DP
Extrakcia dát z faktúrÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Brezáni, M.
210.
BP
Extrakcia komplexných Level-2 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učeniaMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
211.BP
Extrakcia Level-1 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učenia
Marák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
212.
BP
Extrakcia Level-3 znakov z obrazov odtlačkov prstovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
213.
BP
Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
3 / -- Kohlmann, L.
Minarovič, T.
Harmada, A.
214.
DizP
Formalizmus pre správu inštancií procesov na báze Petriho sietíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
215.BP
Formáty pre výmenu a zdielanie informácií o bezpečnostých incidentoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
216.
DPFotovoltika integrovaná do budovŠály, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Rymskyi, V.
217.DPFull body tracking vo virtuálnom prostredíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
218.DP
Fúzia dát zo senzorov Apple Watch pre športové aktivity
Gallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
219.
DP
Fuzzy riadenie mechatronických systémov
Kozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Suchý, J.
220.
DPFyzická vrstva 5G RANPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
221.
DP
Generátor interaktívnych formulárovJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DP
Generátor interaktívnych SVG komponentov grafického používateľského rozhrania
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.DP
Generický proces schvaľovania a jeho implementácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.DPGenerovanie databázových definícií SCADA systému pre slovenské diaľničné tunelyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Sallay, B.
225.
DPGenerovanie kľúčových slov pre množiny dokumentov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
226.
DizP
Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
227.
BPGrafová databáza StardogKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pullmann, M.
228.BPHanojská vežaChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Tvarožek, M.
229.
DP
Hardvérové zariadenie ovládané gestami rukyKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
230.
BPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Baláž, M.
231.
DizP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videniaFakulta elektrotechniky a informatiky
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
232.
DP
Hodnotenie kvality impregnančných lakov vo vytvrdenom stave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
233.
DPHodnotenie rušivého svetla vo vonkajšom prostredíRaditschová, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-STFEIPodrobnosti témy
1 / 1
234.
BPHot Standby riadiace systémy - Modicon M580Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BP
Hra v reálnom prostredíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Zozuľak, J.
236.DPHra v reálnom prostredíČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
237.
DPHra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohyČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Raslavský, D.
238.
BP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohyČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Lapčák, J.
239.
BP
Charakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiaryDegmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
240.
DP
Charakterizačný a uvoľňovací prieskum lokality pri uvoľňovaní jadrových zariadení spod administratívnej kontrolyÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
241.BPChat aplikáciaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy3 / --
242.
DP
Chat aplikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
243.
DP
Chránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťachBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
244.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sietiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
245.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sietiKačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
246.
DPImplantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batériíÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
DP
Implantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batérií
Novák, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
248.DP
Implementácia HMI vizualizácie výsledkov kontroly kvality 2D kamerového systému
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
249.
BP
Implementácia IDS pre webové útoky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
250.
BP
Implementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentov
Špaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.
DP
Implementácia logaritmického numerického systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 3
Kubala, D.
252.
BP
Implementácia MRHS solvera na GPU
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
253.
DP
Implementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Urdianyk, J.
254.BPImplementácia ovládača do jadra OS pre detekciu malvéruŠvec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
255.BP
Implementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu Medusa
Ploszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
BP
Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKA
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
257.DP
Implementácia umelej neurónovej siete v medicínskej diagnostike
Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
258.
BP
Implementácia virtualizácie v korporatnej pocitacovej sieti
Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Výboh, M.
259.BP
IMS - služba prítomnosti
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
260.
BP
Informačný displej pre dezinfekčný stojan
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
DP
Informačný systém na inteligentné riadenie IoT zariadeníÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 2
262.DP
Informačný systém na spracovanie dát a riadenie IoT zariadení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
4 / 4 Macho, T.
Molčan, R.
Kalanin, P.
Lazúr, J.
263.
BPInformačný systém pre správu premietania na spárovaných zariadeniachÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
264.
BP
Informačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miest
Behúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.BPInformačný systém pre získanie verejne dostupných dát
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
1 / --
266.
DP
Innovative methods for Delay-Tolerant Networking
Féder, M.Fakulta elektrotechniky a informatikyI-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
267.
DizP
Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredíÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
268.
DizP
Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredie
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
269.
DizP
Inovatívne metódy riadenia mobilného manipulátora
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
270.DizP
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.
Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
271.DizPInovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-NUKF
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
272.DPInovatívny prístup analýzy a spracovania dát v ERP systéme IFSŤapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Škopová, L.
273.DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
274.
DP
Inšpekcia blokového skladu pomocou lidaru
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
275.
BP
Integrácia FV systému a stavebného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Mesároš, M.
276.BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
277.
DP
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
278.
BPInteligentná analýza bezpečnostných udalostíBalogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
279.
BP
Inteligentná miestnosť - návrh riadenia
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
280.
DP
Inteligentná záhrada
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
281.
DizP
Inteligentné metódy spracovania multispekrálnych dátZelenka, J.Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU (FEI)D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
282.
BP
Inteligentné riadenie študentskej formule
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
283.
BP
Inteligentný akváriový systémÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
284.DPInterakcia človek-robot pomocou gest
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 2
285.
BP
Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
286.
BP
Interakcia s AI avatarom vo virtuálnom prostredí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Prokop, B.
287.
BP
Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kubranská, A.
288.
BP
Interaktívny WebGL model mechatronického systému
Žáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Andrejko, P.
289.DP
Internet of Things v modelovej inteligentnej domácnosti
Kučera, E.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
290.
BP
Internetová aplikácia na ovládanie exteriérových žalúziíJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
291.
DPIoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupomÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
292.
BP
IoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Karaba, O.
293.BP
IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice pre elektromobily (EVSE)
Mrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
294.BP
IoT 2040: Internet vecí v priemysle
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
295.
BP
Jednoduchý komunikačný systém na báze IoT
Rakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
296.
DPKáble pre použitie v špeciálnych podmienkachÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.BPKalibrácia mikroskopu atomárnych sílPavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
298.
BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
299.
DP
Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
300.
BP
Karcinotrón ako zdroj vysokofrekvenčného harmonického signálu
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
301.
DP
Klasické kužeľosečky nad konečnými poľami
Čipková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
302.
BP
Klasifikácia signálov zvuku srdcaVargic, R.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Rabčanová, L.
303.
DizP
Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
304.
DP
Klient-server implementácia inštancií Petriho sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.BPKnižnica pre spracovania 3D metrologickych údajovMarček, S.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
306.BPKódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozmeFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
307.
BP
Kódovanie pre DNA
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
308.
BPKolaboratívny mobilný robot
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Škunda, P.
309.
BP
Kombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systémuKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
310.
DPKomparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
311.
BP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1
312.
BP
Komplexné porovnanie skladby ceny elektriny v rámci regiónu a vplyvu na vývoj koncovej ceny elektriny v podmienkach SlovenskaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
313.DP
Komunikácia a online experimentovanie s modelom reálnej sústavy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Bariak, M.
314.
DPKomunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes BenzBalogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
315.
BP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes BenzÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
316.DPKomunikácia s modelom magnetickej levitácieŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Ohyr, V.
317.
BP
Komunikácia s mikroprocesormi pomocou javascriptových knižnícŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Ježík, D.
318.
BP
Koncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetleniaJaniga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
319.DPKoncept komunikácie V2V a V2X pri použití 5G a LiFi technológieBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Hecl, D.
320.
DPKonfigurácia moderných IoT sietíPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
321.
DP
Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadeniaÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
322.
BP
Konfigurovateľný nástroj pre efektívnu tvorbu a inštaláciu viackomponentových vývojových prostredí
Hambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.
BP
Kotlin – budúca náhrada JAVA?
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
324.
BPKreslenie s priemyselným robotom a grafitovou tuhouAdamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
325.
BP
Kružnice a elipsy nad konečnými poľami
Čipková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Ulrichová, B.
326.
DizP
Kryštálová optika pre vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácieZaťko, B.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
327.
BP
Kvázigrupy v kryptografii
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
328.BPLaboratórne učebné pomôcky stabilizátorov napätiaÚstav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
329.
DP
Lokalizácia autonómneho transportné systému
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
330.
BP
Lokalizácia autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Janák, P.
331.BP
Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
Dekan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Đemrovski, M.
332.
DizP
Lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Minárik, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
334.
DP
Lúštenie anagramov pomocou meta-heuristík
Antal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
335.
BP
Manažovanie a tvorba interaktívnych príkladov v oblasti automatizácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Mucska, A.
336.
BP
Matematické modelovanie biosystémov
Vitková, Z.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
337.
DP
Matematický model samo budeného indukčného generátoraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
338.
BPMateriály pre malé modulárne reaktoryÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
339.
BP
Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R.Kečkemétyová, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
340.DP
McEliece kryptosystém s monomiálnymi kódmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šantavý, P.
341.
DP
Mechanizmi na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre
Sopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.
DP
Meracie pracovisko charakterizácie parametrov elektronických prvkov pri zvýšených teplotách do 250°C.
Štofanik, V.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
343.
BP
Meranie a charakterizácia moderných výkonových prvkovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
344.
BP
Meranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
345.BPMeranie fyzikálnych veličín s využitím programu LabVIEW
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
346.
BP
Meranie gama spektier polovodičovým detektorom s polarizačným efektom
Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-ET--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Meranie magnetických parametrov feromagnetík
Jančárik, V.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Škarbala, D.
348.
DP
Meranie množstva maziva na plechu pomocou infračervenej spektroskopie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
349.
DizP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
350.
DizP
Meranie polohy podmorského robotického zariadeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
351.
DP
Meranie priestorových charakteristík LED svietidiel pomocou spektrogoniofotometraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-ST
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Beňka, J.
352.
DP
Meranie tieniacej činnosti planárnych štruktúr
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Hancko, F.
353.BPMeranie vzdialenosti mikrovlnným radaromÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Bezděk, R.
354.
DP
Metóda DMC v riadiacich systémochÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
355.DizP
Metódy a procesy analýzy telemedicínskych dát pomocou neural networks.
Donoval, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
356.
DizP
Metódy a techniky pre testovanie aplikácií pri vývoji softwareVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
357.DizPMetódy pre detekciu anomálií a zranitelností v kóde programuZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
358.
BPMetódy stanovenia efektívnej hodnoty napätia.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Ballek, M.
359.
DizP
Metódy strojového učenia a deep learning techniky pre detekciu anomálií a neštandardného správaniaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
BP
Metódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostredia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
361.
BP
Metódy výpočtu frekvenčnej mapy odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Kopecký, M.
362.
DPMikroštruktúra amorfných kovových zliatinÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
363.
DP
Mikrovlnný SDR komunikačný systém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
364.
BP
Minimalizačné algoritmy deterministických konečných automatovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
365.BPMKP analýza automobilového snímačaPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Hanzalík, M.
366.
BPMKP analýza MEMS aktívneho prvkuPaulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
367.
BP
Mobilná Android aplikácia pre stravníkov školskej jedálnePloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimanský, P.
368.
BP
Mobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
369.
BP
Mobilná aplikácia na vyrovnanie šípkového terčaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
370.
BP
Mobilná aplikácia pre malý autoservis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
371.
BPMobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Vician, A.
372.
DP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityVančo, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
373.
BP
Mobilná iOS/iPadOS aplikácia pre biometrický server
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / --
374.
DP
Model autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
375.
BP
Model autonómneho vozidlaBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Taraj, M.
376.DP
Model systému diagnostiky pohonu škrtiacej klapky
Kováč, K.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
377.
BP
Modelovania a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalkHaffner, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
378.
DP
Modelovanie a riadenie bioprocesov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
379.
BP
Modelovanie a riadenie jednoduchého mechatronického systému
Rosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti témy2 / 2
380.DP
Modelovanie a riadenie kolón vozidiel v Unity 3D (Varga)
Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEIPodrobnosti témy1 / -- Varga, M.
381.
DP
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu magnetickej levitácieÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
382.BP
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Grofik, M.
383.DizP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidiel
Kutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
384.
DP
Modelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínHuba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
385.
DP
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí
Kučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
386.
DizP
Modelovanie a riadenie udalostných systémov pomocou Petriho sietí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
387.BPModelovanie a simulácia tenkovrstvových MEMS piezosystémov pre automobilové senzorové aplikácieÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
388.
DP
Modelovanie a simulácia výrobného procesuHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Vranovič, R.
389.
BPModelovanie a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalkLeskovský, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
390.DizP
Modelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdca
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
391.
BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
392.
BP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
393.DPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
394.
DizP
Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami.
Štich, I.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
395.
BP
Modelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
396.
BP
Modelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKPGálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnica, A.
397.
DizP
Modelovanie piezoelektrických smart systémov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MSxA
D-MS
--
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
398.DP
Modelovanie pokrytia úzenia 5G techológiou
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Benčík, M.
399.BPModelovanie prevádzkových parametrov v IP kontaktných centráchBaroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
400.BPModelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
401.
BP
Modelovanie robotického ramena v Unity
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
402.
DPModelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdcových komoráchCocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
403.
BP
Modelovanie vplyvu aerodynamickej brzdy na pozdlznu dynamiku vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Humeník, M.
404.
BP
Modelovanie vplyvu anizotropie na elektrickú aktivitu srdcového tkanivaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
405.
DP
Moderné metódy data miningu v praktických aplikáciách
Kučera, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Medo, M.
406.
DizP
Moderné metódy vyhodnocovania neistôt v meraní
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
407.BP
Moderné techniky na ukrývanie činnosti malvéru
Švec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
408.BPModerné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
409.
DP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
410.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
411.DP
Modernizácia asynchrónneho pohonu osobného trakčného lanového výťahu
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BPModernizácia jednosmerného pohonu dynamometraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.
DP
Modernizácia ochrán odovzdávacej stanice 110kV
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
414.
DP
Modernizácia Ward-Leonardovho pohonu dynamometra 15kWKujan, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.
BPModul galvanického oddelenia signálovBélai, I.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
416.
BP
Modul senzorov s bezdrôtovou komunikáciou
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.
DP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
418.
BP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
419.BP
Molekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúry
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
420.BP
Monitoring a analýza vplyvu influencerov na vybrané burzové aktíva
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
421.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiareniaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 5
--
422.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiareniaLűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
423.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
424.
DP
Monitorovanie a konfigurácia sietí GPON
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Horvát, R.
425.
DP
Monitorovanie výkonu fotovoltaických panelov s využitím IoTGallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
426.
DP
Možnosti sietí verejného osvetlenia pre napájanie nabíjacích staníc
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
427.
BPMožnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátora
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
428.
BP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
429.DP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
430.
BP
Možnosti využitia strojového učenia pre analýzu radiologických snímok
Bukovčiková, Z.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
431.
DP
Možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky trakčného výťahu pomocou superkondenzátorovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
432.BPMQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)Hromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
433.
BPMQ šifrovacia schéma založená na rozdiele polynómov (BIS)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Minarovič, D.
434.BP
Multifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
435.
DizP
Multifyzikálne modelovanie a simulácia novej srdcovej chlopne
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
437.BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
438.
BP
Multi-tenant manažovací systém pre firmy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
439.DPMYnet - modulový sytém pre správu a manažovanie malých a stredne veľkých sietíHambalík, A.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Seman, F.
440.
BP
Nahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VRAntal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
441.
DizP
Nanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémy
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
442.
BP
Nástroj na prehliadanie zdrojových kódovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
443.
DP
Nástroje na získavanie textových dátových množín pre potreby umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
444.
DPNavádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVEDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
445.
BP
Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
Dekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Ujj, D.
446.
BP
Navigácia mobilného robota v ROSeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
447.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2--
448.DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.
Ťapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
449.
DP
Navigácia robota v prostredí s prekážkami
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Psotka, M.
450.
DP
Návrh a implementácia laboratórneho modeluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
451.BP
Návrh a overenie metód neuroevolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Forintová, J.
452.
BP
Návrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätím
Kment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
453.
DP
Návrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
454.
DP
Návrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry Pi
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
455.BPNávrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzoraÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
456.
BP
Návrh a realizácia platobnej aplikácie pre Android zariadenie
Cigánek, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-ITVEL
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Stolár, M.
457.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
458.
BP
Návrh a riadenie účelového elektropneumatického systémuLisý, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
David, M.
459.
BP
Návrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGA
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
460.
DizP
Návrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy
Eleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
461.
DP
Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadenia
Tárník, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
462.
DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
463.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchytenia
Skatulla, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
464.BPNávrh algoritmov neuro-evolúcieSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
465.
DP
Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Hubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kura, T.
466.DizPNávrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvkyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
467.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
468.DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
469.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre overenie reakcií
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-MSUS
B-API-ITVEL
B-API-BIS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
470.BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej budovy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-MSUS
B-API-BIS
B-API-ITVEN
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
471.BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie modelu vozidla
Cigánek, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
472.
DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické polia
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
473.
DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálov
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
474.
DPNávrh a realizácia softvéru na automatizáciu merania spektrálnych závislostí fotonických prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / -- Bekeš, S.
475.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
476.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domuÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
477.
DP
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
478.
DP
Návrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastliny
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / -- Březovják, R.
Zharin, V.
479.
DP
Návrh bezdrôtovej senzorovej siete prostredníctvom protokolu DigiMesh
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
480.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémyOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Chudiak, F.
481.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémyOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
482.
BPNávrh elektrárne vo vybranej lokaliteÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
3 / --
Lozsiová, J.
Klucha, R.
Hamran, M.
483.
DP
Návrh elektrárne vybraného typu
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
484.
BP
Návrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobil
Ondrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
485.
DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľa
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
486.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
487.
DP
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareň
Chovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Pál, M.
488.
BP
Návrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Egressy, S.
489.DPNávrh haptického ovládania mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
490.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
491.
BP
Návrh impulzného skúšobného VN generátoraPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
492.
DizP
Návrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energie
Stopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
493.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
494.
BPNávrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a JupyterŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
495.
DP
Návrh komplexného a bezpečného systému pre výuku "na diaľku"Kollár, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
496.DP
Návrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny rover
Kutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
497.
DP
Návrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierkyBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
498.DPNávrh LTE siete a použitie IoT zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
499.
DP
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
500.DPNávrh meracej stanice
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
501.
DP
Návrh modelu evolúcie mozgového konektómu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
502.DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej doprave
Eleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
503.
DP
Návrh napäťovej referencie s vysokou hodnotou parametra PSRRArbet, D.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Železňáková, A.
504.
DizP
Návrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometrii
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI--FEIPodrobnosti témy0 / ----
505.
DizP
Návrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostikeOravec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
506.
BP
Návrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Andocs, K.
507.
BPNávrh optimálneho korekčného člena v časovej oblastiMurgaš, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
508.DP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
509.
BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
510.
BP
Návrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnostiÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Synak, S.
511.DPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochDrozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
512.
BP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochDrozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
513.
BP
Návrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRI
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Tanczos, I.
514.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Puváková, E.
515.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemyselÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
516.
BPNávrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľaHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
517.
DP
Návrh riadenia pre autonómne vozidlo
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
518.
BP
Návrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviska
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Topoľský, M.
519.
BP
Návrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí Matlab
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
520.DizP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadla
Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
521.
BP
Návrh siete na čipe
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
522.
DizP
Návrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácieUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
523.
BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektomSedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
524.
BP
Návrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačom
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Krajňák, M.
525.BP
Návrh systému elektrického riadenia zatáčania
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
526.
DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovísk
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Chmurčiak, A.
527.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
5 / --
Humeník, A.
Milicevic, A.
Kollár, J.
Kos, M.
Trpka, A.
528.
BP
Návrh technológie NFC
Kotuliaková, K.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-TSS
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
529.
DP
Návrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravyEleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gahura, J.
530.
DP
Návrh verejného osvetlenia s implementáciou modulárnych stožiarov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-ST
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
531.
BPNávrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
532.
DP
Návrch zadného krídla e-formuly a DRS systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
533.DPNegatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Horváth, C.
534.
DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
535.
DPNesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniachBendík, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
536.
BP
Neuro-evolúcia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
537.
BP
Neuro-evolúcia autonómneho automobilu
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Horka, A.
538.
BP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
539.DPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
540.
BPNeurónová sieť s OAF pre PLCKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Ridzoň, R.
541.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
542.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
543.DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLxA
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2--
544.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
545.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
Tibenský, Š.
546.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
547.BPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Kujan, F.
548.
BP
Nové generácie superkapacitorov s vysokou hustotou energie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
549.
DP
Nové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
550.
DizPNové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIXÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
551.
BPNové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
552.DPNové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
553.
BP
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
554.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
555.
BPNové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
556.
BP
Numerické simulácie v jazyku Python
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
557.
BP
Object-Role Modeling
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
558.BPObnoviteľné zdroje elektriny v sieťach nízkeho napätiaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
559.
BP
Odhad energetickej náročnosti budov v predprojektovej príprave
Raditschová, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEIPodrobnosti témy0 / ----
560.BPOdhadovanie stavu degradácie akumulátorov v elektrickom vozidleBaťa, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
561.
DPOdhaľovanie podvodných videozáznamov vytvorených hlbokými sieťamiSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Šimko, D.
562.
BP
Odlišovanie transpozičnej šifry a jednoduchej substitúcie
Grošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
563.
DP
Odoberanie pohyblivého predmetu robotickým ramenom KUKADuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Cáfal, S.
564.
BP
Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
565.DP
Odstraňovanie objektov z videa
Polec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
566.
DP
Ohodnocovanie stupňa ochorenia rakoviny prostaty
Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Blaščák, A.
567.
DP
Ohodnotenie nálady textu pomocou umelej inteligencieÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
568.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
569.
DP
Ochrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gonšorová, K.
570.
DP
Online riadenie a zdieľanie laboratórneho experimentu
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
571.
DizP
Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
572.
BP
OPC UA rozhranie pre Simulink
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1
573.BP
Operácie s exponenciálnymi vytvárajúcimi funkciami
Kollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Kytošová, K.
574.
DPOperačný systém v jazyku RustÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Budáč, F.
575.
DizP
Optická spektroskopia 2D materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
576.
DizP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxA
D-MS
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
577.
DizP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
578.
BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
579.BPOptimalizácia meracích podmienok a nastavení aparatúry pre metódu röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
580.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
581.
DizP
Optimalizácia tieniacich schopnosti magnetického plášťa
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
582.
BP
Optimalizácia torznej tuhosti monokokuSkatulla, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
583.
DP
Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritov
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Smelák, P.
584.DizP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie dát
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
585.
DizP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie veľkých dát
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
586.BPOptimálna navigácia mobilného robota v známom prostredíDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Galčík, A.
587.
DP
Optimálna navigácia robota v známom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
588.
DPOsvetlenie športovísk pomocou LED svietidiel s inteligentným riadenímÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-ST
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Slávik, M.
589.
BP
Osvetlenie vonkajších pracovískMokráň, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
590.BP
Overenie nových prístupov neuro-evolúcie
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Berki, M.
591.
BP
Overenie odolnosti izolovaných vodičov a žíl káblovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
592.
DP
Ovládanie a monitorovanie zariadení s využitím počítačom generovanej reality a IoTKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
593.
BP
Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kutaš, B.
594.
BPOvládanie inteligentného domu pomocou operacného systému RaspbianValocký, F.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
595.
BP
Ovládanie robota gestami pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Cservenka, B.
596.
BP
Ovládanie výrobného procesu pomocou PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Uličný, Ľ.
597.
DP
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
Farkas, G.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
598.
DP
Parametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNPVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
599.
DP
Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2
600.DP
Peer-to-peer bezpečné real-time video komunikačné systémy
Grošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
601.
BP
Personalizované generovanie REST API z databázy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Vago, T.
602.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
603.
BP
Plánovanie trajektórie pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mazúr, S.
604.
BPPlatforma pre monitoring ľudí odkázaných na starostlivosťBehúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
605.
BP
Platforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
606.BP
Platforma Raspberry PI pre zber dát a riadenie pohybových systémov
Bucz, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
607.
BPPlatformy na zdielanie bezpečnostých udalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Alakša, V.
608.
BP
Plynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
609.
BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Blahó, A.
610.
BP„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
611.BP
Počítačom riadený zdroj teploty
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Lišiak, J.
612.
BP
Počítačový súper v klasickej stolovej hre
Slačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Greguš-Kohút, J.
613.BP
Podpora audit systému pre bezpečnostný modul Medusa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
614.
DPPodpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
615.
DP
Podpora nástroja Protégé pre prácu v CWA móde
Kossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
616.BP
Pohonný systém jednostopého elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
617.
BP
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
618.
DizP
Pokročilé metódy identifikácie magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na ich štrukturálnu diagnostiku.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-TE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
619.
DizP
Pokročilé metódy snímania fyzikálnych veličín
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
620.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
621.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
622.
DPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
623.
DP
Pokrytie POSIX capabilities v LSM Medusa
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
624.
BP
Polohovací kartézsky systém pre skenovací röntgenÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
625.
DP
Polohovanie zváraných obrobkov s využitím softvéru KUKA.RoboTeam
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.
DizP
Poradné systémy v lekárskej kybernetike
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
627.
DP
Porovnanie in-memory SRDB
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Habán, M.
628.
BP
Porovnanie in-memory SRDBVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
629.
BP
Porovnanie prístupov k riadeniu sústavy TOM1AHuba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Cabadaj, T.
630.
BP
Postkvantová kryptografia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
631.DP
Postkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
632.
BP
Postkvantové TLS certifikáty
Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
633.
BP
Použitie gyrátora v zvukovej technike
Kubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
634.
BP
Používateľské rozhranie smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
Vanek, M.
Poništ, M.
635.
DP
Pracovisko servopohonu so synchrónnymi motormi B&R
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
636.
BP
Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Bélai, I.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Ifka, J.
637.
DP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
638.
BP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pavlinská, M.
639.DPPravdepodobnostné dátové štruktúryVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
640.DPPravdepodobnostné SRDBVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
641.
DP
Predikcia hodnotiacich známok z textu hodnotenia
Mojžiš, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
642.
DP
Predikcia zrážok v reálnom čase
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
643.
DP
Prediktívne PID riadenie
Miklovičová, E.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
644.
BP
Prehľad metód automatizovaných opráv dát pre strojové učenieBukovčiková, Z.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
645.
DP
Prepis komplexnej aplikácie do jazyka Rust
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
646.DP
Prevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
647.
BP
Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
648.
DP
Priame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentovKardoš, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
649.
DPPriemysel 4.0: Cloud a edge aplikácieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
650.BPPriemysel 4.0: Digitálne dvojča
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI