24. 9. 2020  11:11 Ľuboš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Algoritmus pre generovanie Angular CLI schematics z procesného modelu
Kovář, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
2.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktor
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
3.
BP
Analýza dát nad procesné orientovanými systémami
Kranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Kuchcik, A.
4.
BP
Analýza dát z procesne riadených aplikáciíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
5.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Analýza radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
8.
DP
Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
9.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelíSlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
DP
Anazýza multispektrálneho zachytávania obrazu ľudského oka pre účel automatického spracovania
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Aplikácie ako procesy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / --
13.DP
Automatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
14.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 3
--
15.BPBáza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
16.DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serverom
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
18.
BP
Bezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVER
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
19.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástroji
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
20.DPCloud-Based Multiplatform Mobile ApplicationÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
DP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sietiKačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Szalay, I.
22.BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Melekhova, A.
23.
BPDetekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
24.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotom
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.DP
Detekcia zraniteľností v zdrojovom kóde a v binárnych spustiteľnych súboroch
Balogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Editor akcií jazyka Petriflow
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Vasiľ, R.
27.BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovaním
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
28.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaFlorovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
BP
Evidenčný systém pre autoservis
Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
30.
DP
Evolučný MRHS solver
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
31.
DP
Extrakcia dát z faktúr
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Komiňák, J.
32.
DP
Generický portál pre servisné požiadavky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
33.
DP
Grafická reprezentácia dátových premenných v procesne orientovanom jazykuJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Miklovič, M.
34.BPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DPInformačný systém pre manažment organizačnej štruktúry a ľudských zdrojov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
38.
BP
Informačný systém pre reštaurácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
BP
Informačný systém pre stolný tenis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
BPInteraktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
44.BPJadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.Kršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
BP
Kombinatorické vlastnosti náhodných Boolových matíc
Nehéz, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
47.DPKomparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenieVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.DPLokalizácia elektród povrchového EMG na základe EMG dát
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
49.
BP
Materiály pre malé modulárne reaktoryÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Mobilná aplikácia na manažment vzdelávacích údalostíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
51.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityVančo, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.DizPModelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidiel
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BPMožnosti fúzie dát zo senzorov pre účel autonómnej jazdy vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
54.BPMQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológieVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
56.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 2 Plaštiak, T.
57.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z telemedicínskeho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
58.
BP
Návrh koncepcie včelárskej váhy s monitorovaním a ukladaním údajov
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
59.DP
Nové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
60.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Nové trendy v SMART oblečení
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
62.
BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systémeDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
63.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.
BP
OsemsmerovkaGrošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
65.DP
Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Vrban, B.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.
DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA módeÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
68.
DP
Pokročilé reprezentovanie reálnych sietí
Nehéz, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
70.
BPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
71.DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
72.
DP
Ponukovo-dopytovo orientované informačné systémyVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Skachová, A.
73.DP
Postkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kováč, M.
74.
BP
Príprava a štúdium vlastností ultratenkých vrstiev a štruktúr 2D materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
75.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DPPríprava a štúdium vlastností lítiom dopovaných ultratenkých vrstiev MoS2Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.
DP
Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
79.
DP
Problémy s pravdepodobnostným šifrovaním na báze chaosu
Grošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Procesne orientovaný systém pre projektový manažment agilného vývoja
Juhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
81.
BP
Procesne orientovaný systém pre správu publikačných činnostíKranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
82.
BP
Procesne riadená aplikácia z prostredia autoservisuMladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Procesne riadený CLIKovář, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Puszter, J.
84.
DP
Procesor pre systémy reálneho času
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
BPProgresívna webová aplikácia pre desktopové prostredie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
86.
BP
Progresívna webová aplikácia pre mobilné prostredie
Kováčik, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
87.
DPP2P bezpečná skupinová komunikáciaZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.BPRádioaktivita v obytných priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémovBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.BPRiadenie polohy umelej družiceKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
BP
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
92.BP
Rozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Sedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFIB-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
93.DP
Rozpoznanie hovoriaceho
Kačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
94.
BP
Rozpoznanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-SMSFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Rozpoznávanie reči
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DP
Rozpoznávanie reči pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Habán, M.
97.
BP
Rozpoznávanie značiek vozidiel za účelom ďalšieho spracovania informácií
Valocký, F.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kadúch, F.
98.
DP
Rozšírenie zariadení o smart funkcie
Rábek, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
99.
BP
Simulácia merania univerzálnej gravitačnej konštanty z balistických fáz pohybu gravitujúcich telies v podmienkach mikrogravitácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
100.
BP
Sledovanie korózneho správania sa materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
101.BP
Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach pre jadrovo energetické zariadenia pomocou nedeštruktívnych spektroskopických techník.
Degmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
102.
DP
Sledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.BPSpracovanie signalov z "eye-tracking" systemuKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLKB-TLK-SMSFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Systém na spracovanie servisných požiadaviek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / --
105.
BP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Polák, L.
106.
BP
Termonukleárna fúzia
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DP
Tvorba S-boxov s predpísanou diferenčnou tabuľkouZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
BP
Údajové štruktúry sietí reálneho svetaÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
109.
DP
Viacjadrový procesor
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
DP
Virtualizácia procesne orientovaného jazyka PetriflowJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
111.
DPVlastná téma: Kryptografia/kryptoanalýzaZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
112.
BPVoľná téma zo steganografie/stegoanalýzyÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Medzihradská, Z.
113.
DP
Vyhľadávanie definícií pre jazyk SystemVerilog
Kohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.
BPVyužitie nových transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetikeKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.BP
Využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
116.BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
117.
DP
Využitie technológií sémantického webu pri tvorbe rozvrhuKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
118.BP
Vývoj a výskum aktívneho odpruženia mobilného systému pomocou nylónových umelých svalov
Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Jóba, A.
Delník, T.
119.DPVývoj aplikácie pre monitorovanie návykov pacientov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
120.
DP
Vývoj mobilnej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
121.DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-ENxA
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DP
Vývoj riešenia pre analýzu dátových nezrovnalostí Data pollution spot it (DPSIt) solution
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
124.
DP
Vývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
125.
BP
Vývoj webovej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Danko, T.
126.
BP
Webová aplikácia pre správu vnútropodnikových procesov
Mladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.DPWebové integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilogKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
128.
DPZabezpečenie IP jadierÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--