19. 8. 2019  12:50 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAC metódy v moderných komunikačných sieťach.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chrienová, M.
2.DPAC metódy v IMS sieťachBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPAdaptívne verejné osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAdaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíreFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Fecurka, M.
5.BPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudač, D.
6.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPAktívne tlmenie kmitania kompozitných štruktúrGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAktívny filter pre EMCKováč, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
9.BPAktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadačJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAktuálny stav využitia jazyka YANG v telekomunikáciáchMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukšic, M.
11.DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Ribar, F.
12.BPAkumulátor energie pre autonómne senzoryKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
13.DizPAkumulátor energie pre novú generáciu MEMS senzorovVanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
14.BPAkustický hluk vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPAlgebraická kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAlgebraicko-diferenciálna kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Bednáriková, A.
17.BPAlgoritmy porovnávania odtlačkov prstovMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Špes, F.
18.DPAlgoritmy pre krátkodobú predikciu glykémieTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Pavlič, D.
19.BPAlgoritmy predspracovania odtlačkov prstovMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Skultéty, Z.
20.BPAmpacita vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza a lúštenie slobodomurárskych šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Fábryová, K.
22.DPAnalýza a simulovanie poškodení archívnych digitalizovaných obrazov pre problematiku rozpoznávania tvárí.Oravec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Pribula, E.
23.BPAnalýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDARKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Yanyshevskyi, D.
24.BPAnalýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Ürge, A.
25.DPAnalýza a monitorovanie stavu VN rozvádzačaJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPAnalýza a optimalizácia výrobnej linky pomocou softvéru Plant SimulationBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jala, R.
27.DPAnalýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných materiálovDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korpáš, E.
28.BPAnalýza digitálnych obrazov sietnicePavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Klobučník, T.
29.DPAnalýza dopadu rozpojenia trhov v obchodnej oblasti 4MMCBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
30.DizPAnalýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPANALÝZA DYNAMIKY ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UP.Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPAnalýza hlbokých konvolučných sietí pomocou vizuálnych nástrojovBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
33.DPAnalýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonanciePřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
34.BPAnalýza charakteristiky predného prítlačného krídlaGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Kysela, E.
35.BPANALÝZA KONCEPCIE POHONU ELEKTROMOBILU 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UPSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPAnalýza metód a vývoj nástroja na prehrávanie a metadátovanie videíSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kacvinský, D.
37.DPAnalýza metód na popis scén prirodzeným jazykomOravec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýs, O.
38.BPAnalýza moderných techník na rozpoznávanie tvárí vzhľadom na ich trénovacie množinyBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
39.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPAnalýza pohybu tela pri neurologických ochoreniachKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPAnalýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
42.DPAnalýza porúch v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / -- Kraus, J.
43.DPAnalýza skrátených a dierovaných samoopravných kódovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
44.BPAnalýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektuCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Murín, M.
45.BPANALÝZA SYSTÉMU ČINNOSTI DIFERENCIÁLU ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Letko, A.
46.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, T.
47.BPAnalýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktoryKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
48.DPAnalýza teplotného profilu čipov výkonových prvkov pomocou termokameryKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančo, M.
49.DPAnalýza účinkov hluku a vibrácií na človekaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
50.BPAnalýza vplyvu meteorologických javov odohrávajúcich sa vo vyšších vrstvách atmosféri na satelitný prenosRakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jády, T.
51.DPAnalýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sietiRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, L.
52.DizPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
53.DizPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPAnalyzátor slovenského jazyka pre ElasticsearchMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
55.BPAndroid aplikácia na editovanie textových súborovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPAndroid aplikácia na vytváranie, riadenie a komunikáciu skupín používateľovKépešiová, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vons, M.
57.BPAndroid aplikácia pre akademický informačný systémKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lehocký, K.
58.BPAndroid aplikácia pre inteligentné akváriumBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy4 / 4 Zbín, P.
Kršek, M.
Olšav, M.
Kohout, D.
59.BPAndroid aplikácia pre podporu liečbyKépešiová, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Števo, M.
60.BPAndroid aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmiKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lachkovič, O.
61.BPAndroid peňaženka na kryptomenyŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
62.BPAnonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostrediaVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bagar, P.
63.BPAplikácia na manažment bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvieratGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Pavlík, M.
64.BPAplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentovKósa, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hristov, I.
65.DPAplikácia na štatistické testovanie pseudonáhodných postupnostíJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPAplikácie metód z bioinformatiky na porovnávanie trajektóriíČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 3--
67.BPAplikácie neurónových sietí v automatizovanom daktyloskopickom systémeMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
68.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / 1--
69.DizPAspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecíBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
70.DPAsymetrická White-box kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Machovec, J.
71.BPAutomatic service scaling [EN]Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPAutomatická klasifikácia textovKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, D.
74.BPAutomatické komponovanie hudby podľa správy (šifrovanie do hudby)Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
75.BPAutomatické riadenie systému alternatívnej 3D tlače vo vesmíreKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPAutomatické rozpoznávanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPAutomatické rozpoznávanie reči s využitím NNKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Otruba, J.
78.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
79.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Galko, T.
80.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
81.DPAutomatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovaniaRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / -- Kajan, M.
82.DPAutomatizácia merania a vyhodnocovania opotrebenia brzdovej platničkyBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
83.BPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
84.DPAutomatizácia riadenia informačných panelovRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jedinák, J.
85.DPAutomatizovaná dokovacia stanica pre dronyRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy2 / 2 Pacalaj, M.
Kasperkevič, A.
86.DPAutomatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémochJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
87.BPAutomatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristíkHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, L.
88.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Cicanič, J.
89.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
90.DPAutomatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojovVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Macák, J.
91.DPAutomatizovaný systém na ovládanie žalúziíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánoška, T.
92.BPAutomatizovaný systém na spracovanie údajov zo SMART senzorovVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
93.DizPAutomatizovaný systém pracoviska robotickej diagnostiky pre nedeštruktívne skúšanie zvarových spojov.Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
94.BPAutonómna vážiaca plošina s diaľkovou komunikáciouKubinec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bašista, P.
95.BPAutonómne riadenie malého robotického vozidlaBucz, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
96.DPAutonómne vozidlo vo virtuálnom sveteBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Halač, Ľ.
97.DPAutonómny podvozok robotického vysávačaSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gula, D.
98.BPBezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opciíZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPBezdrôtové nízko-príkonové zobrazovacia jednotka pre internet vecíKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minárik, M.
100.DizPBezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografieHain, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
101.DizPBezpečnosť komunikačného systému autonómneho vozidlaDrahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
102.DPBezpečnosť rádiových kľúčovSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hájek, S.
103.DPBezpečnostné previerky aplikáciíŠrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Plaskúr, D.
104.DPBezpečný peer-to-peer kamerový systémGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Nagy, B.
105.DPBGP v SDNMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Svyryd, A.
106.BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
107.DizPBodové a semidistribuované senzorické systémy na báze braggovských mriežok.Červeňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
108.DPBudovanie Real Time Operational Databases (RT ODS) s pouzitim Generickeho Datoveho modeluMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPBudovanie Real Time Operational Databases (RT ODS) s pouzitim Generickeho Datoveho modeluMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
110.DPCentralizovaný manažment informačno-komunikačných sietí a služiebMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hrivíková, K.
111.DPCentrálny dohľad nad službami v sietiKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / ----
112.DizPCitlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)Andris, P.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
113.DPCloud ComputingBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Závody, L.
114.BPČasomiera pre hasičský športMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, J.
115.BPČítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém AndroidLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
116.BPDatabáza distribučných elektrických stanícJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-ITVENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPDatabáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republikyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
118.BPDatabáza prvkov zapúzdrených rozvodníJaníček, F.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Gál, V.
119.BPDatabázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-LightCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPDatabázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-LightCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPDekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavírKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, P.
122.DPDekódovanie pomocou metódy DOOMFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Furičková, N.
123.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karak, J.
124.DPDešifrovanie v kryptosystéme LEDApkcFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karásek, J.
125.DPDetegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPDetekcia funkcií pri analýze programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
127.DPDetekcia autorov na základe textuKačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohradzanský, M.
128.DPDetekcia autorov na základe textuKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPDetekcia botnetov v lokálnej sieti pomocou sledovania infraštruktúry a sieťovej prevádzkyBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
130.BPDetekcia exploitov a sietových útokovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
131.DPDetekcia hrán v obrazochHagara, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy3 / -- Havič, A.
Halaj, V.
Horniaková, J.
132.DPDetekcia kognitívnej poruchyPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krbaťa, J.
133.DPDetekcia kvality obrazuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
134.BPDetekcia kvality obrazu 1Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
135.DPDetekcia objektov v mračne bodovDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Cánik, R.
136.BPDetekcia pohyblivých prekážok v mobilnej robotikeBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPDetekcia priechodných oblastí pre mobilný robot z laserového diaľkomeraSojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
138.BPDetekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochoreníKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy2 / 2 Ralbovský, T.
Čapkovič, M.
139.BPDetekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku ochorenia ParkinsonKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ondreáková, A.
140.BPDetekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap MotionKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Komlóši, M.
141.BPDetekcia rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Janík, M.
142.BPDetekcia rôznych informácií z rečových signálov s využitím NNKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPDetekcia spôsobu šifrovaniaAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Mózer, M.
144.BPDetekcia syntetickej rečiPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
145.DizPDetekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kameryDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
146.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze CdTeZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
147.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze 4H-SiC epitaxnej vrstvyZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
148.DPDiagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učeníPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánošík, M.
149.DPDiagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadeníKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Šidla, I.
150.DPDiagnostika vo fotovoltikeŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
151.BPDiamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácieVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
152.DizPDigitalizácia výrobného a povýrobného procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
153.BPDigitálny fázomerJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Valach, O.
154.DPDiscovery tool - Identifikácia zariadení vo firemnej infraštruktúreOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Katana, F.
155.BPDizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadeníHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
156.DPDomáci bezpečnostný systémHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ragačová, L.
157.BPDynamická analýza pruženia vozidlaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Záňová, Z.
158.BPDynamická analýza s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Sivčák, M.
Kubica, O.
159.DizPDynamická stabilita elektrizačnej sústavy – návrh kritérií a postupov pre jej hodnotenieEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
160.DPDynamické prideľovanie šírky pásma v sieti GE-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPDynamické prideľovanie šírky pásma v sieti TDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ulm, C. V.
162.DPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jankto, M.
164.BPDynamika a riadenie satelitovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Žabka, J.
165.BPEdukačná hra "Elektronika okolo nás" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kirschová, P.
166.BPEdukačná hra "Elektrotechnika okolo nás" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Bakaľárová, E.
167.BPEdukačná hra "Postav si svoj počítač" vytvorená technológiou VRStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Ďurfina, J.
168.DPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Martiška, M.
169.BPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, B.
170.BPEfektívne spracovanie videa na mobilnom zariadeníČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 3--
171.DPEfektívne spracovanie videa na mobilnom zariadeníČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 3--
172.BPEfektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Belaj, T.
173.BPEfektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadeníČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szitás, Z.
174.BPEkonomika údržby osvetľovacích sústavGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
175.BPElektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltikePerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
176.DizPElektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltikuNádaždy, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
178.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ, D-FYZxAFEIPodrobnosti témy0 / ----
179.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ, D-FYZxAFEIPodrobnosti témy0 / ----
180.DizPElektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackouteEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
181.BPElektromobilita z pohľadu energetickej náročnostiPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Oydasik, D.
182.BPElektronické obvody s tranzistormi GaN HEMTŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
183.DPElektronický diabetický denníkTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
184.DPElektrónové stavy v zakázanom pásme organických polovodičovBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
185.BPElektrostatické generátoryKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / ----
186.DPElektro-tepelné vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
187.DPEnergetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenieRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy2 / -- Krištofič, Š.
Kajan, J.
188.DPEnergetická hospodárnosť osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
189.DizPEnergetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPEnergetická náročnosť skleníkovKováč, Z.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
191.BPEvolúcia umelého životaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kustra, M.
192.BPEvolučná optimalizačná metóda ACO: implementácia a využitieRosinová, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPExperimentovanie s robotickým ramenomŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Dobrovič, B.
Jančík, F.
194.BPExperimenty s SDR platformou USRPPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
195.DPExperimenty s SDR platformou USRPPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
196.BPExtrakcia daktyloskopických markantov pomocou hlbokých neurónových sietíMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Arendáč, J.
197.BPFaktorizácia polynómov s nízkymi váhamiFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Paška, J.
198.BPFFT analyzátor zvukuBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
199.BPFlexibilné FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Pifko, M.
200.BPFlexibilné senzory na báze organických materiálovWeis, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / -- Vardžák, A.
201.BPFM rozhlasový vysielačHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dzuriš, M.
202.DPFuzzy riadenie pre laboratórny ABS systémRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Synak, S.
203.BPFuzzy systém pre Siemens PLCKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPGenerátor MRHS rovnícZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Kabashi, F.
205.BPGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
206.DPGenerovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťouSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ubreži, S.
207.BPGlobálna navigácia mobilného robota na topologickej mape v exteriériDobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Shults, A.
208.BPGoniofotometria svetelných zdrojov a svietidielDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
209.BPGood-Turing SmoothingAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
210.BPGrafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linkySojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hamran, M.
211.DPGrafický editor pre tvorbu softvéru pomocou UML diagramovGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Baláž, P. F.
212.BPGrafová databáza StardogKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
213.BPGrafové databázy v analýze vzťahov banky s jej klientmiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vaškovičová, V.
214.DPHCPortal: Cipher CreatorAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Čirip, M.
215.DPHeteroštruktúry na báze diamantu a oxidov kovovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
216.DPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitieVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minčev, M.
217.DPHladanie optimálnych parametrov genetických algoritmovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Dashkin, D.
218.DPHľadanie podobností binárnych spustiteľnych súborov medzi rôznymi platformamiBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Malík, M.
219.DPHlasová identifikácia a verifikáciaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
220.DizPHodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska vyhoreného jadrového palivaNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / ----
221.BPHodnotenie energetickej hospodárnosti osvetleniaRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sivák, M.
222.BPHodnotenie kvality impregnančných lakov a živíc vo vytvrdenom stavePacka, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
223.BPHodnotenie osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
224.BPHodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieťVáry, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bílik, M.
225.DizPHodnotenie radiačného poškodenia vybraných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na posúdenie zvyškovej životnosti tlakovej nádoby reaktora VVER-440-2013Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
226.BPHoneypot (2018/19)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobanský, M.
227.BPHotspot riešenie pre mestoPoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-TSSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
228.BPHotspot riešenie pre mestoPoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vrabec, V.
229.DPHumanocentrické osvetlenie kancelárieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
230.DPHyper-encryptionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neupauer, D.
231.BPCharakteristiky LED svietidiel pre vonkajšie osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
232.BPCharakterizácia senzorov a optoelektronických prvkov vytvorených z oxidov kovovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / -- Dubina, M.
233.BPCharakterizácia štruktúr MOS na báze širokopásmových polovodičov pre výkonovú elektronikuMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPCharakterizácia štruktúr pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
235.DPCharakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov elektrickými a optickými metódamiKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / 3 Burkuš, V.
Hausner, M.
236.DPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
237.BPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Czerwinski, G.
238.BPChat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Onderišin, F.
239.DPChránenie distribučných transformátorovJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
240.DPChybová analýza kryptosystému ABCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Radvan, P.
241.DPChybová analýza kubického kryptosystému ABCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Štrba, L.
242.BPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
243.DPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Trusina, J.
244.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
245.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
246.BPImplementácia fuzzy regulátora na obvode FPGAKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPImplementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentovŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
248.DPImplementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
249.DPImplementácia postkvantového protokolu na skupinovú výmenu kľúčaHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Malo, P.
250.BPImplementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu MedusaPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPImplementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu MedusaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hodor, T.
253.DPImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémovDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
254.BPImplementácia SLAM metód pre mobilné systémyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slovák, P.
255.DPImplementácia smart nabíjania prenosných zariadeníKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPImplementácia sovietskej šifry VIC pre nástroj CryptoolKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Petro, A.
257.DPImplementácia TAS v IMS.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Magnes, J.
258.BPImplementácia vybraných matematických funkcií pre nástroj CryptoolKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
259.DizPInformačno-komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetikeNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
260.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy3 / 4 Dolinay, J.
Balla, M.
Fula, A.
261.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 4--
262.DPInformačný systém pre infokioskKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šušoliak, S.
263.DPInformačný systém pre potreby manažmentu zdravotného stavu seniorovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Makas, S.
264.DizPIntegrácia decentralizovaných zdrojov do elektrizačnej sústavyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
265.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
266.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
267.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
268.BPInteligentná domácnosť ovládaná hlasomGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korček, J.
269.DPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
270.BPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Lacko, V.
271.DPInteligentný inventarizčný informačný systémBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, V.
272.DPInteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme AndroidBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Voroňák, M.
273.DPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
274.BPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Čepiga, A.
275.BPInteligentný receptárNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Nociar, R.
276.BPInteligentný zavlažovací systémŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
277.DPInterakcia človek-robot pomocou gestTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
278.DPInterakcia s 3D modelom prostredníctvom externých perifériíŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korčičiak, L.
279.BPInterakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bennár, M.
280.BPInteraktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácieMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Michalovič, M.
281.BPInteraktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovaniaStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy3 / -- Török, P.
Šuhajdová, D.
Kolumber, Ľ.
282.BPInteraktívny model termo-optickej sústavyMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
283.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
284.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Ďurčík, V.
285.DizPInternet vecí pre inteligentnú domácnosťBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
286.BPInternetová aplikácia pre správu technického skladuKučera, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Patková, V.
287.BPIoT návrh pre domacé použitiePoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-TSSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
288.BPIoT návrh pre domacé použitiePoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krištofiak, V.
289.BPIoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice (EVSE)Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ridzoň, R.
290.BPIoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobilyMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
291.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
292.DizPIPTV v prostredí IMS sieteBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
293.BPJadrovo-fyzikálne aspekty materiálov zbraní Marvelovských superhrdinov.Kršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Markuliak, J.
294.DPJazdecký simulátor pre meranie reakcií vodiča pri koexistencii s kolónou autonómnych vozidielBisták, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Mochnacký, M.
295.DPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
296.BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
297.DizPKlasifikácia kognitívnej poruchyPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 2--
298.DPKlasifikácia obrazov sietnice s využitím hlbokého učeniaPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Marko, M.
299.DPKlientska aplikácia pre riešenie blokových schémŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
300.BPKnižnica pre spracovania 3D metrologickych údajovMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
301.BPKolaboratívny mobilný robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Iglarčík, F.
302.DPKolaboratívny mobilný robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
303.DPKolesový-kráčajúci robotChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
304.BPKombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systémuKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
305.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
306.BPKompozit grafit-kov pre pohyblivé elektrické kontaktyŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
307.BPKomunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredímMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
308.DPKomunikácia s modelom rotačného kyvadlaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šefčík, J.
309.BPKomunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu BuetoothRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
310.BPKomunikáčné technológie pre automotívBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
311.BPKonfigurácia bezdrotovych senzorovych sietiPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maineh, M.
312.BPKonfigurácia uzlov pre siete IoTPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Škorec, F.
313.DPKonfigurácia uzlov pre siete IoTPáleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPKonotrola kvality výrobneho procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
315.DPKonštrukcia S-boxov na báze extrémne neasociatívnych Latinských štvorcovGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
316.DPKontrola obsadenosti parkoviska použitím moderných technológiíSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Jenčík, M.
317.BPKoordinácia prvkov siete - VANETBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
318.DPKorekčný predzosilňovač riadený mikroprocesoromKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chano, A.
319.BPKorózna degradácia materiálov jadrových zariadeníDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
320.BPKotlin – budúca náhrada JAVA?Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Friedel, M.
321.DPKotlin + JAVA a použitie v blocking a non-blocking režimeVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gono, T.
322.BPKreslenie s priemyselným robotom po želanom zakrivenom povrchuAdamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
323.BPKvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kopček, S.
324.DPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
325.BPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
326.DPLaboratórny informačný systémKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bláha, M.
327.BPLatinské štvorce v kryptografiiGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
328.DPLED prípravok pre meranie účinnosti solárnych článkovKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kázmér, D.
329.BPLokalizácia a navigácia autonómneho vozidlaKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Paulen, R.
330.BPLokalizácia mobilného robota v ROSDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Szőke, Š.
331.BPLokalizácia obrobku pre robotický manipulátorKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
332.DPLoosely coupled 'permission based' autorizácia v mikroslužbách založená na spring cloud technológiiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Češek, M.
333.BPLúštenie anagramov pomocou meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
334.DPLúštenie bigramovej substitúcie pomocou meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
335.BPLúštenie starej ruskej šifryGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Slavejko, S.
336.DPLúštenie vybraných slobodomurárskych šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
337.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
338.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
339.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
340.DPManažment prístupu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hrivík, J.
341.DPManažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
342.DizPMapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osobyPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTD-MT-UMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
343.DPMapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípe stereovideniaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
344.BPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
345.DPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
346.BPMatematické metódy využívané v elektronergetikeCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Rekić, A.
347.BPMatematické modelovanie inzulín-glukózového systémuTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Málik, R.
348.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
349.BPMaximálne a minimálne skratové prúdy v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Roháč, F.
350.BPMaximálne tokyPolakovič, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPMechatronický systém na meranie modulu pružnosti vzoriek malých rozmerovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 2--
352.BPMechatronický systém preplňovania zážihového motoraOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Elek, M.
353.BPMEMS pohybové senzoryBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Sulčan, M.
354.DizPMeracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systémuTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
355.BPMeranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémovTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
356.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
357.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
358.DPMeranie impulzných charakteristík polovodičových diódŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
359.BPMeranie impulzných charakteristík polovodičových prvkovŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
360.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
361.BPMeranie kvality elektriny v bioplynovej elektrárniCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohlas, A.
362.DizPMeranie polohy podmorských robotických zariadeníHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
363.BPMeranie prenosovej rýchlostiIPSec Tunela pri vybratých metódach šifrovaniaOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
364.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
365.BPMeranie vzdialenosti mikrovlnným radaromHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
366.DizPMetóda výpočtu, spriemerňovania, zobrazovania a vyhodnocovania povrchových izochrónnych máp elektrického poľa srdcaKozlíková, K.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
367.DizPMetódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
368.DPMikroservisy verzus architektúra monolitických aplikáciíGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
369.DPMiniaturny senzor plynuHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
370.BPMKP analýza MEMS aktívneho prvkuPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
371.DPMKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYSKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, M.
372.BPmobileSQMMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
373.BPMobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
374.DPMobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB, BluetoothFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
375.BPMobilná aplikácia pre elektrotechnikovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
376.DPMobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoTKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôdVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy2 / 2 Tóth, V.
Vrška, M.
378.BPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd novej generácieVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
379.DPMobilný manipulátorChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
380.DPMobilný plánovací asistentKučera, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Salamon, P.
381.BPMobilný portál ezdravie - Autentizačný a autorizačný modulJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šarmír, E.
382.BPMobilný portál ezdravie - ezdravie Mobile GateWayJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šušoliaková, N.
383.BPModel siete typu VANET pre výskumné, testovacie a demonštračné účelyBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
384.DPModelovanie a riadenie dávkovania inzulínuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
385.DPModelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
386.DPModelovanie a riadenie kolóny vozidielBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Melo, D.
387.DPModelovanie a riadenie stability vozidlaHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
388.DPModelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetuBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Karcol, L.
389.BPModelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí SimscapeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hatvany, D.
390.BPModelovanie a simulácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
391.DizPModelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémovRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
392.DPModelovanie a riadenie podsystémov vozidla v MatlabeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / 2 Nagy, A.
Lelkes, A.
393.DizPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
394.DizPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
395.DizPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPModelovanie elektrickej aktivity srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
397.BPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
398.DPModelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol MultiphysicCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
399.DPModelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého palivaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobolčiak, T.
400.DizPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
401.DPModelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSSJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
402.DPModelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej sieteKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kukučková, M.
403.DPModelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / -- Hájovský, M.
404.DizPModerné metódy strojového videnia pre účely vývoja autonómneho vozidla.Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
405.DPModerné osvetlenie obchodných priestorovRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / -- Soroka, K.
406.BPModernizácia webovej stránky pre oddelenie matematikyPancza, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Domin, V.
407.DPModifikácia vstupných vzorov zosnímaných v neriadených podmienkachSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Gajdoš, M.
408.BPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
409.DPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
410.BPMolekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúryKonôpka, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
411.BPMonitoring kvality ovzdušiaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 4--
412.BPMonitorovacia stanica laboratória rtg difrakcieNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gunár, P.
413.DPMonitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / -- Janovský, J.
414.DPMonitorovanie prevádzky verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Regec, P.
415.BPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokochBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Ružinský, B. T.
416.DPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch a exploitovaníBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
417.BPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Mačej, M.
418.DPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
419.BPMQ podpisove schemy v NIST PQCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Orth, S.
420.BPMRHS knižnica pre Python/SAGEZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
421.DPMultiagentový systém v priemyselnom prostredíDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Hažík, J.
422.BPMultimediálna analýza a rozpoznanie druhu tancaRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 2 Baka, B.
423.DizPMultimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahuRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
424.DizPMultimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahuRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 2--
425.DPNadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriuErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Lukačovič, A.
426.BPNáhradné články pre vedenie a transformátorEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Czerovský, O.
427.DPNanokryštalické zliatinyMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
428.DPNapäťový kolaps v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ürge, P.
429.BPNavigácia mobilného robota v ROSeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Šutý, A.
430.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hutár, M.
431.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Supek, M.
432.DPNavigácia robota podľa značiekChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Dano, D.
433.DPNávrh a optimalizácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
434.DPNávrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúškyKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
435.DPNávrh a realizácia meracieho pracoviska na skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
436.BPNávrh a realizácia počítačovej siete pre pobočku bankyPoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-TSSFEIPodrobnosti témy0 / ----
437.BPNávrh a realizácia pracoviska na skúšky priloženým napätímKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
438.BPNávrh a realizácia riadenia skladového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
439.DPNávrh a charakterizácia prvkov pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
440.DPNávrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadeniaTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
441.DPNávrh a implementácia algoritmu na hľadanie tranzitných stavov v magnetických systémochRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
442.DPNávrh a implementácia spínaného konvertora na čipArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ondica, R.
443.DPNávrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bodJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
444.BPNávrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
445.DPNávrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodínJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
446.BPNávrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadeníBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Macák, N.
447.BPNávrh aplikačnej logiky pre webový organizérGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Szöllösi, P.
448.DizPNávrh a príprava automatizovaného TLP testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
449.DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kobulnický, P.
450.BPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
451.DPNávrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohyJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
452.BPNávrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorovMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
453.BPNávrh a realizácia počítačovej siete pre pobočku bankyPoláček, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / -- Chmeľ, B.
454.BPNávrh a realizácia spektrogoniofotometraMokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
455.DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
456.BPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
457.BPNávrh automatizovaného systému pre meranie intenzity osvetlenia vo verejnom osvetleníDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
458.DPNávrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému.Slačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Irha, M.
459.BPNávrh bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvieratGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Jadviš, J.
460.DPNávrh centralizovaného spôsobu chránenia v sieťach VNJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPNávrh DC/DC konvertora pre nízkopríkonové aplikácieBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Haraslín, L.
462.DPNávrh digitálneho bloku hľadania bodu maximálneho výkonu pre zberače energie na čipe.Nagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, A.
463.BPNávrh elektrárne vo vybranej lokalitePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
464.DPNávrh elektrárne vybraného typuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
465.BPNávrh elektroniky levitujúcej guličkyChamraz, Š.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
466.BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilOndrejička, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
467.BPNávrh experimentálneho funkčného modelu elektrárnePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
468.BPNávrh experimentálneho ostrovného elektroenergetického systémuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Volek, M.
469.BPNávrh fyzikálneho modelu prečerpávacej vodnej elektrárnePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Póda, V.
470.BPNávrh grafického používateľského rozhrania pre webový organizérGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Brandová, L.
471.DPNávrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Granát, M.
472.BPNávrh impulzného skúšobného VN generátoraPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Cverenkár, J.
473.BPNávrh IO pre energetický autonomné systémyArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
474.DPNávrh kogeneračnej jednotkyPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Kokosík, M.
475.BPNávrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny roverPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
476.BPNávrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
477.BPNávrh kryptosystému postavenom na Rubikovej kockeKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
478.DPNávrh magnetovacieho zosilňovačaJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
479.DPNávrh metódy riadenia prístupu v sieťach IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šindler, M.
480.BPNávrh mobilnej aplikácie pre elektrotechnikovLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
481.DPNávrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhuKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kolárska, M.
482.BPNávrh online aplikácií pre Teóriu systémovŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Jakubček, T.
483.DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
484.BPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
485.DPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lovász, M.
486.BPNávrh pracoviska na periodické skúšanie ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bednárik, I.
487.DPNávrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktoraPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Greguš-Kohút, J.
488.BPNávrh primárneho etalónu svetelného tokuDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie energetickej odolnosti výkonových integrovaných obvodovBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
490.DizPNávrh regulátorov na základe metódy regionálneho rozmiestnenie pólovVeselý, V.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
491.DizPNávrh regulátorov použitím metódy IQCVeselý, V.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
492.BPNávrh regulátorov vo frekvenčnej oblastiPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Okienková, K.
493.DPNávrh riadenia BLDC motoraFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Džanibekov, V.
494.BPNávrh riadenia jednosmerného motoraHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Tamás, S.
495.DPNávrh riadenia magnetickej levitácieHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
496.BPNávrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievokHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
497.DPNávrh riadenia pre aktívny tlmič koliesHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
498.BPNávrh riadenie a vizualizácie regálového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPNávrh riešenia IPTV služby s využitím IMS sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
500.DPNávrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLEHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
501.BPNávrh siete na čipeKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
502.DPNávrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmyOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
503.DPNávrh sigma-delta prevodníka s ultra-nízkym napájacím napätím v nanometrovej CMOS technológiiArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maljar, D.
504.DPNávrh, simulácia a realizácia systému pre IIoT (Industrial Internet of Things)Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Cséfalvay, K.
Križan, G.
505.DPNávrh systému na nabíjanie a testovanie batériíChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Szitás, K.
506.BPNávrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku PythonKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slaninka, J.
507.DPNávrh testovacej dosky pre IO s ultra-nízkym napájacím napätímKováč, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ravasz, R.
508.BPNávrh topografie digitálnych hradiel v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Čatloš, M.
509.BPNávrh trajektórii pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí MatlabKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kostúr, S.
510.BPNávrh trajektórií priemyselného robota vo vybranom pracovisku využitím prostredia RobotStudioKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ďuričko, D.
511.DPNávrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkovCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
512.DPNávrh VN rozvádzača s použitím senzorov a digitálnej komunikácieJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
513.DPNávrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadenímDubnička, R.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Grigeľ, J.
514.BPNavrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-ITVENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
515.BPNávrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
516.BPNávrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentovStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
517.BPNávrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové sieteBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
518.DPNávrh zabezpečenia sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmuOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Köppl, M.
519.DPNávrh zapúzdrenej rozvodne pre distribučnú sústavuJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
520.DPNelineárne riadenie laboratórneho modeluMurgaš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
521.DPNelineárne riadenie magnetickej levitácieErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakubička, M.
522.DizPNeuroevolúciaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-AI, D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
523.DPNeuroevolúcia riadeniaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
524.BPNeuroevolúcia riadenia dynamických systémovSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Móder, M.
525.DPNeuroevolúcia riadenia elektrizačnej sústavySekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
526.BPNeuroevolúcia riadenia mobilných agentovSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chylík, M.
527.BPNeurónová sieť perceptrón pre PLCKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
528.DPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
529.BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
530.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíneMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
531.DizPNízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energieMajková, E.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
532.BPNové materiály pre uperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
533.DPNové prístupy detekcie plynov pomocou senzorov na báze kovových oxidovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Tomka, S.
534.DizPNové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIXŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
535.BPNové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bonkalo, M.
536.BPNové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zeman, D.
537.BPNumerické metódy výpočtu parametrov slnečných článkovĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
538.DPNumerické modelovanie interakcie elektrónového zväzku s polovodičmiŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
539.BPOblúkové ochrany AFDDKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
540.BPOblúkové ochrany AFDDKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
541.DPObnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurcz, J.
542.BPOdstránenie rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zvarová, K.
543.BPOhodnocovanie základných typov opcií na binárnych stromochZákopčan, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakubják, Š.
544.BPOchrana prenosu dát v podnikovej sieti LAN s využitím eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Mičian, A.
545.BPOchrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Markovič, B.
546.DPOchrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurila, A.
547.DPOnline experimentovanie s modelom magnetickej levitácieŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Kincel, C.
548.DPOnline experimentovanie s modelom termo-optickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
549.DPOnline navádzanie robotického ramena pomocou spätnej väzby z čiarového laserového senzoraBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
550.BPOnline objednávkový systémKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Friedl, R.
551.DizPOnline riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémovŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
552.BPOnline učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiáchLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
553.DizPOntologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémovZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / ----
554.BPOntologický model pre bezpečnostnú doménuBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
555.BPOPC UA rozhranie pre SimulinkErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
556.DizPOptická spektroskopia 2D materiálovHulman, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
557.DPOptické zosilňovače v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
558.DPOptimalizácia condition monitoringu v digitálnom podniku podľa Industry 4.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
559.BPOptimalizácia Funkcionality Systému Manažmentu AkumulátorovBaťa, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sedláček, M.
560.DizPOptimalizácia ióno-optického systému rotátora protónovej gantry z hľadiska presnosti transportu zväzkuPavlovič, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
561.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
562.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
563.BPOptimalizácia plánovania projektuRosinová, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neuschl, J.
564.BPOptimalizácia plánovania projektuRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubjatko, R.
565.DPOptimalizácia pohybu materiálu v priemyselných skladochCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Žemla, F.
566.BPOptimalizácia pohybu robotického vozidla v bludiskuCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Michale, M.
567.BPOptimalizácia prevádzky medzi CSCF a HSSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
568.DPOptimalizácia radiačnej kamery na báze GaAsŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
569.DPOptimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstievVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
570.DPOptimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstievVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
571.BPOptimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestoreCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
572.BPOptimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestoreCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
573.BPOptimalizácia veterného parku Cerová veternými turbínami pre nízke rýchlosti vetra.Zuščak, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
574.DPOsvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézyRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
575.DPOvládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím zmiešanej realityKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zaujec, P.
576.BPOvládanie digitálneho systemu gestami pomocou senzora Leap MotionTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 3--
577.BPOvládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácieMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
578.DPOvládanie inteligentnej miestnostiRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
579.BPOvládanie zariadení pomocou EEG signálovKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kalivoda, K.
580.BPParalelný MRHS solverZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
581.BPParametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNPVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
582.BPPassword managerZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Čuřík, P.
583.DPPersonalizovaný procesný asistent študentaJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kovár, A.
584.BPPevnostná analýza drôtenej pružiny v brzdovom strmeniGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Grešo, M.
585.BPPID regulátor s dvoma stupňami voľnostiKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hutta, M.
586.BPPiezoelektrické snímače a akumulátory energieVanko, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
587.BPPlatforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušiaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / 4 Fedorko, J.
Czapala, M.
588.DPPlatformy pre vývoj mobilnej aplikácie pre digitalizáciu vlastnoručného podpisuVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lupták, M.
589.DPPLC systémy pre Industry 4.0Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kostrej, M.
590.DPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
591.BPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
592.BPPodľa výberu z viac ako 70 tém bakalárskych a diplomových prác z http://fedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.Fodrek, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 6--
593.BPPodpora audit systému pre bezpečnostný modul MedusaPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
594.DPPodpora audit systému pre bezpečnostný modul MedusaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
595.DPPodpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
596.BPPodpora obrazového formátu Lepton v OS WindowsPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Okša, M.
597.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 1Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Opavski, J.
598.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 2Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
599.BPPohybový systém s krokovým motoromDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Repka, M.
600.BPPohybový systém s jednosmerným motoromDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Skirkanič, J.
601.BPPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kyselý, R.
602.DPPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kabašta, P.
603.DizPPokročilé rozpoznávanie obrazov v mechatronikeŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
604.DizPPokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
605.DPPolohová regulácia pre stabilizáciu výkyvného ramenaGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sklenár, F.
606.DPPorovnanie gRPC a REST pri integrácii systémovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Komorný, M.
607.BPPorovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
608.BPPorovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
609.BPPorovnanie prístupov k riadeniu tepelného systémuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
610.DPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
611.BPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šíp, J.
612.BPPostkvantové TLS certifikátyŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
613.DPPostkvantový podpisový algoritmus na báze AESZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Jahodka, D.
614.DPPosúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHDGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
615.DPPotlačenie ruchu okolia v leteckej komunikáciiKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hajdúch, A.
616.DPPoužitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a analýza rizík pri použití štandardného chápadla robotaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Žiak, M.
617.DizPPoužitie logaritmického numerického systému vo vstavaných riadiacich systémoch s funkčnou bezpečnosťou.Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
618.BPPracovisko pre snímanie elektroluminiscencie polovodičových prvkovPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
619.BPPracovisko s trakčnými BLDC motormiBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
620.BPPravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredíDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
621.BPPredikcia výstupu procesu pomocou UNSKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
622.DPPredzosilňovač pre gramofónovú prenosku s korekciou RIAAKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, B.
623.BPPrehliadač súborového systému so sekundárnym indexovanímMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Ševec, M.
624.BPPrechodné deje pri vedení tepla a meranie tepelnej vodivosti látokBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
625.DPPrenos synchronizácie v prostredí moderných telekomunikačných sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šoltés, P.
626.DPPrenosanalógových signálov po optickom vedeníŠtofanik, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
627.DPPrepojenie Internet of Things so zmiešanou realitouHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šuba, P.
628.BPPrevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
629.BPPrezentačná web-stránka výskumnej skupinyMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
630.DPPriame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentovKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
631.DPPriestorový náboj v dielektrických štruktúrachĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
632.BPPrimárne a sekundárne supraharmonické počas nabíjania elektromobilovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Štugner, B.
633.DizPPríprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiareniaZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / ----
634.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
635.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Meri, J.
636.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
637.BPPríprava tenkých rezov pomocou FIB a ich charakterizáciaBallo, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
639.BPProblematika reprodukovateľnosti výsledkov meraní pozitrónovej anihilačnej spektroskopieKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
640.BPProcesne riadený akademický informačný systém - modul ŠtudentMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
641.BPProcesne riadený akademický informačný systém - modul UčiteľMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
642.BPProcesne riadený eHealth - modul VyšetrenieMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
643.BPProcesne riadený eHealth - modul Zdravotná kartaMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
644.BPProcesne riadený eShop - modul Objednávky a faktúryMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
645.BPProcesne riadený eShop - modul Tovar a skladovanieMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
646.BPProcesne riadený rezervačný systémMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rybár, M.
647.BPProgramovateľný prístrojový zosilňovačJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Wangui, E.
648.BPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
649.DPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 2--
650.DPProgramové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 2--
651.DizPProgresívne prvky pre mikrovlnnú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 2--
652.DPProtipreklzový systém elektromobilu.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Haluška, M.
653.BPProtokol MQTT pre Internet of ThingsKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Čikel, A.
654.BPProtokol NETCONFMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šalapa, L.
655.DPPrototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
656.DizPRadiačná odolnosť polovodičových detektorovŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
657.BPRádiový lokalizačný systém pre vnútorné prostredieRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
658.BPRaspberry Pi ako dátový prezentačný systémHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Švajka, J.
659.DizPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre elektronické súčiastkyKuzmík, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
660.BPRast a vlastnosti GaN štruktúrŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
661.DPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúrŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
662.BPRastrovacia elektrónová mikroskopia polovodičových štruktúrPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
663.BPReaktívna mobilná aplikácia pre správu výučbyMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Chalko, M.
664.DPReaktívna navigácia drona vo vnútornom prostredíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Cvik, A.
665.BPReaktívna webová aplikácia pre správu výučbyMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Šimek, J.
666.BPReaktívny aplikačný server pre správu výučbyMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
667.DPRedukované modely štruktúrKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Méhes, Á.
668.DPRegulácia zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systémuGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kudri, M.
669.DPRekonštrukcia binárneho vektora z jeho distančného spektra s využitím "distance reliability"Fabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Jozeková, I.
670.DPRekonštrukcia kódovej knihy s využitím umelej inteligencieAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
671.BPRezervačný systém so sledovaním polohyVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy2 / 2 Martiška, A.
Bílik, D.
672.BPRFID snímacie zariadenieHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / -- Traj, J.
673.DPRiadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLCOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubala, M.
674.DPRiadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobilityHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Špaček, L.
675.DPRiadenie dynamického modelu robota s premenlivou štruktúrouKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
676.BPRiadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme ArduinaHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Buday, T.
677.DPRiadenie kolóny pozostávajúcej z fyzikálnych modelov automobilov v reálnom časeBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
678.BPRiadenie kolóny vozidielŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
679.BPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slobodník, M.
680.DPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Samko, M.
681.BPRiadenie laboratórneho modelu segwayHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
682.BPRiadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
683.DPRiadenie laboratórneho robota v prostredí ROSDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
684.DPRiadenie laboratórneho žeriavaRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Antal, P.
685.DizPRiadenie mechatronického systémuŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
686.DPRiadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozguHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Polák, D.
687.BPRiadenie modelu elektrického vozidlaŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
688.BPRiadenie modelu chemického reaktoraPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Iľová, N.
689.BPRiadenie modelu motorizovaného padákuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
690.BPRiadenie nelineárnych systémov s využitím PID regulátorovMiklovičová, E.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
691.DPRiadenie odchýlky v elektrickej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
692.BPRiadenie otáčok laboratórneho motoraErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
693.BPRiadenie pohybového systému v kĺzavom režimeKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
694.BPRiadenie prístupu spojení v sieťach IPBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slezák, T.
695.DPRiadenie reluktančných krokových motorovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
696.DPRiadenie robota typu SCARADuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
697.BPRiadenie robota typu SCARADuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Maczkó, M.
698.BPRiadenie roja robotovSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slota, D.
699.BPRiadenie rýchlosti a polohy robotického vozidlaKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kostolanský, P.
700.DPRiadenie servo systému pomocou gestKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Varga, D.
701.BPRiadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru ArduinoRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
702.BPRiadiace systémy osvetľovacích sústav pre ilumináciuLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
703.DPRiadiaci systém na báze procesora ARMMiklovičová, E.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dodek, M.
704.BPRiadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstveKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, D.
705.BPRiešenie a riešiteľnosť nonogramov (maľovaných krížoviek)Pancza, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Drgoncová, V.
706.BPRobot StopárChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Lulák, J.
707.BPRobotický systém automatického uchopenia súčiastkyDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
708.DPRobotický systém automatického uchopenia súčiastkyDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
709.BPRobotický systém s krokovými motoromiDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Parilla, J.
710.BPRobotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodovBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Marton, M.
711.DizPRobustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredíBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
712.DizPRobustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti.Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
713.DPRobustný PI regulátor pre deskriptorový systémKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
714.