28. 5. 2020  16:38 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
ABS systém: modelovanie a riadenie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťachÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
3.
DizP
Adaptívne verejné osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
6.DPAktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátoraÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Berta, Š.
7.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Aktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadačJókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
10.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácností
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Akumulácia elektrickej energie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
12.BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DizP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácie
Vanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
14.
DizP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Algoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
16.
DizP
Algoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidlaKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
17.
BP
Algoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietí
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
18.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedeníCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Princ, V.
19.BPAnalógový laditeľný filter typu MOOG
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 11
20.
DPAnalýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Kürthy, I.
21.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruGálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Papcun, M.
22.
BPAnalýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojovBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
23.DPAnalýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencieBalogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.DPAnalýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelíDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
25.DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Fecišková, R. B.
26.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobiluGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
27.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráča
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Martinez, E. M.
29.
BPAnalýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciou
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BPAnalýza nabíjacieho systému elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
31.
DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformy
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Drak, T.
32.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilovPaulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy1 / --
33.
DP
Analýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
34.DPAnalýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopuKováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrusová, S.
35.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobilu
Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
36.
DP
Analýza spracovateľskej stability biopolymérov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
37.
BPAnalýza systému riadenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
38.DP
Analýza športového podujatia
Sopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Csikmák, G.
39.
DP
Analýza umelých svalov typu HASEL
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
40.BPAnalýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme MedusaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.BPAnalýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tváríBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DizP
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Přibil, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
43.
DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQube
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
44.
DizPAnalýza zložitých časových radov
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.
BP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
47.
DizP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BPAnalýza životnosti reaktorových ocelíSlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFIB-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Čerba, Š.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BPAndroid aplikácia na zdieľanie videaČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Vozár, D.
51.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ťapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / --
Trčálek, Ľ.
Poláková, M.
52.
BP
Android aplikácia pre správu parkovaniaBehúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Grežďo, M.
53.
BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Dvorák, P.
54.DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Harťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
55.
DP
Anténne sústavyHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Krchnák, J.
56.
DPAPI pre 3D model vozidlaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Žikla, M.
57.
DizP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadeníHavlík, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
BP
Aplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systému
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BPAplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Kobera, S.
61.
BP
Aplikácia pre priateľov v športe
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy2 / 2
62.BPAplikácia pre správu parkovaniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Filusová, B.
63.
DP
Aplikácia strojového videnia
Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
64.DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecíPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
DizPAplikácie postkvantovej kryptografieZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
66.
BP
Aplikačný framework pre OS WindowsÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Helecz, E.
67.
BP
Arbitráž v teórii portfólia
Zákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.DPArchitektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémovÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
69.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy2 / 2
70.
BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných máp
Priesol, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Gellen, D.
71.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Kohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
72.
BP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
73.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
74.
DPAutomatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviská
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
75.
BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
76.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burze
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Brečka, L.
77.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
78.
DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrubišák, F.
79.
BP
Automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstvaDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
80.DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcie
Antal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
81.DPAutomatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzery
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
82.DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
83.DPAutomatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajovUšák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
84.
DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Hečko, D.
Krajčík, Š.
85.
DPAutomatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
86.
BP
Automobilový EthernetÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
DizP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipe
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.BPAutonómne auto
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
89.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
90.DP
Balíčkovanie aplikácií pre online laboratórium
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
DizP
Battery Management System (BMS) a výkonové riadenie elektronického diferenciálu elektromobiluGoga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
92.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Kossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 3
--
93.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZ
Kossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
94.
DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Bírová, M.
95.
BP
Bezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opcií
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
96.BPBezdrôtová meteostanica pre IoTKozárik, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
97.BPBezdrôtový komunikačný systém
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy
1 / 3
98.DizP
Bezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografie
Hain, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
99.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serverom
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.BP
Bezpečné riešenie pre videokonferencie v menších skupinách
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
101.BP
Bezpečné testovanie zadaní pre B-PROG2
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.
DP
Bezpečnosť sietí SDN
Medvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Dravecký, D.
103.DPBezpečnostná analýza podkritickosti skladovacieho bazéna VJPFarkas, G.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
I-JFI-JI
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
104.
DP
Bezpečnostné aspekty moderných IoT sietí
Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
105.
BP
BIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektriny
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
106.DPBIM a projektovanie elektrických inštaláciíÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gyurkovics, T.
107.
BP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
DP
Biokybernetické spracúvanie diabetických dát
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
109.
BPBiokybernetika a kompartmentové modelovanieVitková, Z.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BP
Bipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
111.
BP
Black-Gray dekóder pre QC-MDPC kódy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
112.DizPBórom dopované diamantové elektródy pre vysoko-efektívnu degradáciu mikropolutantov vo vodáchVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
113.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástrojiÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DizP
Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
115.
BP
Cloud Computing
Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Volko, J.
116.BPCloudové služby v reálnom časeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Samko, A.
117.
DP
Co-working aplikácia pre teamové projekty
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Krist, K.
118.
BP
Cross platform mobilná aplikáciaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
119.DPCyklické správanie jednoduchého makroekonomického modelu s diskrétnym časom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-ITVR
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BP
Časový útok na QC-MDPC McEliece s Miladinovic-Fossorier dekódovacím algoritmom
Fabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
121.
BP
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy3 / 1 Diosi, R.
Molnár, M.
Wagner, F.
122.
BP
Databázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-BIS
B-API-ITVEN
B-API-ITVR
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
123.DPDatabázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrárníJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
124.DPDC motor - identifikácia parametrov pre matematický model a regulácia otáčokGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
125.
DizP
Dedenie a rozhrania v procesne orientovaných jazykoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
DP
Dekódovanie pomocou metódy DOOM
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Debnár, P.
127.
BP
Deobfuskácia škodlivého kódu
Švec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Litauszki, P.
128.
DP
Detegovanie otázok v texte pre slovenský alebo český jazyk
Mojžiš, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
129.BPDetekcia malvéru s využitím strojového učeniaŠvec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Mikulec, J.
130.
BP
Detekcia objektov na obraze a historické fotografie
Bukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
131.
BP
Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
132.DPDetekcia poškodenia očnej sietnice pomocou hlbokých neurónových sietíKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
133.
BP
Detekcia priechodných oblastí z laserového diaľkomera pre mobilný robot
Sojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Balko, J.
134.DP
Detekcia prienikov na sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikulovský, D.
135.
BP
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
Kajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
136.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotomÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
137.DPDetekcia vybraných gest v správaní zvierat s použitím inerciálnych senzorovGallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Venczel, J.
138.
DP
Detekcia zašifrovaného textu v historických rukopisoch
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
139.
BP
Detekovanie jedincov s dyslexiou
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.BP
Detektory žiarenia na báze SiC
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
DP
Diagnostika poškodení očnej sietnice
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Krajňák, R.
142.BPDidakticka aplikacia na celočiselne riešenie sustavy linearnych rovnicZajac, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
143.
BP
Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Kečkemétyová, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Villantová, E.
144.
BP
Didakticka aplikacia na vypocet Jordanovho tvaru štvorcovej matice
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Stasová, K.
145.
DP
Dielektrické vlastnosti silových káblov v extrémnych podmienkach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
146.
BP
Digitalizácia a spracovanie rukou písaných kódových kníh
Antal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
147.
BP
Digitalizácia a spracovanie tlačených kódových kníh
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DP
Digitalizácia a spracovanie nomenklátorových kľúčov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Digitálne dvojča pre Internet of Things
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
1 / 1
Kluvancová, P.
150.
BP
Dizajn GUI SCADA systému pre slovenské diaľničné tunely
Adamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
151.
DizPDokumentácia návrhu osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
152.
BP
Dron pre rojové lety
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
153.
DP
Duálne RTG zobrazovanie pomocou radiačnej kamery typu Timepix
Šagátová, A.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Novák, A.
154.
BP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BPDynamika satelitov a ich orientácia v 3D priestoreKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
157.
BP
Efektívna detekcia kognitívnej poruchy sledovaním pohybu očí
Škunda, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
158.
DP
Efektívne hľadanie v časových radochDrozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
159.
BP
Efektívne hľadanie v časových radoch
Drozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / --
160.
BP
Efektívne rozpoznávanie odtlačkov prstov v obrazovom rozlíšení 1000 ppiMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
161.
DP
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurčovič, N.
162.BPEkonomika údržby osvetľovacích sústav
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Perný, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
164.
DizPElektrická a optická charakterizácia štruktúr a prvkov pre využitie v optoelektronike a fotonikeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EFxA
D-EF
--
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
165.BPElektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovanímÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
166.DP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
168.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
169.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
170.
DP
Elektrické parametre vysokonapäťových káblových vodičov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
171.
BP
Elektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
172.
DP
Elektrické zariadenie pre bezdrôtové nabíjanieHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
173.
DP
Elektroluminiscencia polovodičových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
174.
BPElektroluminiscencia polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
175.DizPElektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackouteEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
176.
BP
Elektronické cenovkyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Durmis, O.
177.
BP
Elektronický posilňovač volantu
Bélai, I.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
178.
BP
Elektrostatické generátory
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-TEE
B-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
179.
BP
Elektrotechnika - vzdelávanie hrou
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy2 / 2 Ševčík, M.
Kellner, B.
180.
DizP
Elektrotepelná simulácia a modelovanie vlastností výkonových polovodičových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
181.
DP
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
182.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
183.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách s riadením osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
184.DizPEnergetické aspekty fotovoltiky v urbánnych štruktúrachŠály, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Energetické bilancie prevádzky elektromobilu so zdrojom elektrickej energie vo vozidle
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
186.
DPEnergetický systém rodinného domu na palivové články
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
187.
BP
Evidencia a riadenie životného cyklu aplikačných komponentov a služieb v mikroservisnej architektúre - výskum a vlastný prototyp
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
188.DizPEvolúcia mozgových štruktúr a ich implementácia pre riadenie procesovÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
189.
DP
Evolučný MRHS solver
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
190.BP
Experimentálna aparatúra na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny v dlhej feromagnetickej vzorke
Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.BP
Experimentálna identifikácia matematického modelu vozidla
Mikle, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
192.BPExperimentálna webová front-end aplikácia pre biometrický autentifikačný serverMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Vladár, J.
193.BPExperimentálne štúdium prechodu elektrického prúdu spojom supravodivých pások.Gömöry, F.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
194.
BP
Experimentovanie s fyzikálnym modelom veternej elektrárneBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Bohdal, D.
195.DPExperimentovanie s robotickým ramenomŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
196.
BPExtrakcia komplexných Level-2 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učeniaMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
197.BPExtrakcia Level-1 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učeniaMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Včelková, E.
198.BP
Extrakcia Level-3 znakov z obrazov odtlačkov prstov
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
199.
BPFlexibilné senzory na báze organických materiálovWeis, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
3 / --
Minarovič, T.
Kohlmann, L.
Harmada, A.
200.
DizP
Formalizmus pre správu inštancií procesov na báze Petriho sietí
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
BPFormáty pre výmenu a zdielanie informácií o bezpečnostých incidentochBalogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
202.
DPFotovoltika integrovaná do budovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
203.
DP
Full body tracking vo virtuálnom prostredíAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hajdin, M.
204.DPFúzia dát zo senzorov Apple Watch pre športové aktivityGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Žuffa, D.
205.
DP
Fuzzy riadenie mechatronických systémov
Kozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
206.
DP
Fyzická vrstva 5G RANÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
207.
DP
Generátor interaktívnych formulárovJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1
208.
DP
Generátor interaktívnych SVG komponentov grafického používateľského rozhraniaJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
209.
DP
Generický proces schvaľovania a jeho implementácia
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1
210.
DPGenerovanie databázových definícií SCADA systému pre slovenské diaľničné tunely
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Sallay, B.
211.
DPGenerovanie kľúčových slov pre množiny dokumentovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
212.
DizP
Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.BPGrafová databáza StardogKossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pullmann, M.
214.
BP
Hanojská veža
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
215.DPHardvérové zariadenie ovládané gestami rukyKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
216.
BPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
217.
DizP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videnia
Fakulta elektrotechniky a informatiky
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
218.
DP
Hodnotenie kvality impregnančných lakov vo vytvrdenom stave
Packa, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
219.
BP
Hot Standby riadiace systémy - Modicon M580
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
220.
BP
Hra v reálnom prostredí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Zozuľak, J.
221.DPHra v reálnom prostredíČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Klement, M.
222.DP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohy
Čavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Raslavský, D.
223.
BP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
224.BPCharakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiaryDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
225.
DPCharakterizačný a uvoľňovací prieskum lokality pri uvoľňovaní jadrových zariadení spod administratívnej kontroly
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
226.
BP
Chat aplikáciaDrozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
3 / --
Ševčík, Ľ.
Kukumberg, T.
Rosina, J.
227.
DP
Chat aplikáciaDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
228.
DP
Chránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
229.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Kačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
230.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Kačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
231.
DP
Implantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batérií
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.
DPImplantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batériíNovák, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
233.
DP
Implementácia HMI vizualizácie výsledkov kontroly kvality 2D kamerového systému
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
234.
BP
Implementácia IDS pre webové útoky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
235.BPImplementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
236.
DP
Implementácia logaritmického numerického systému
Drahoš, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy1 / 3
237.
DP
Implementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROS
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Urdianyk, J.
238.BPImplementácia ovládača do jadra OS pre detekciu malvéruŠvec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
239.
BP
Implementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu Medusa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Vrabec, M.
240.
BPImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKADuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Nyiri, T.
241.
DPImplementácia umelej neurónovej siete v medicínskej diagnostikePavlovičová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
242.
BP
Implementácia virtualizácie v korporatnej pocitacovej sietiPáleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
243.
BP
IMS - služba prítomnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
244.
BP
Informačný systém pre správu premietania na spárovaných zariadeniach
Képešiová, Z.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
245.
BPInformačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miestÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Hrčka, M.
246.
BP
Informačný systém pre získanie verejne dostupných dát
Mladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / --
247.
DP
Innovative methods for Delay-Tolerant Networking
Fakulta elektrotechniky a informatiky
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.
BP
Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality
Haffner, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
249.
DizP
Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredí
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
250.
DizPInovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredieBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--FEIPodrobnosti témy0 / ----
251.
DizP
Inovatívne metódy riadenia mobilného manipulátora
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
252.
DizP
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.
Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JE--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
253.
DizP
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-NUKF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
254.
DP
Inovatívny prístup analýzy a spracovania dát v ERP systéme IFS
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
255.DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
256.DP
Inšpekcia blokového skladu pomocou lidaru
Rodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
257.BP
Integrácia FV systému a stavebného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
258.
BP
Integrácia IP jadra do FPGA doskyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
259.
DP
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Kohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
2 / -- Sokolík, M.
Starý, J.
260.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
261.
BP
Inteligentná miestnosť - návrh riadeniaRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
262.
DizP
Inteligentné metódy spracovania multispekrálnych dát
Zelenka, J.Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
263.
DP
Interakcia človek-robot pomocou gest
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Hroboň, M.
264.
BP
Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
265.
BP
Interakcia s AI avatarom vo virtuálnom prostredí
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
266.
BP
Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami
Valko, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Kubranská, A.
267.
BP
Interaktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
268.BPInteraktívny 3D model towercoptéry s využitím rozšírenej realityÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pohančenik, M.
269.
DP
Internet of Things v modelovej inteligentnej domácnosti
Kučera, E.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Feketevízi, G.
270.
BP
Internetová aplikácia na ovládanie exteriérových žalúzií
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
271.
DP
IoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
272.
BP
IoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Karaba, O.
273.
BP
IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice pre elektromobily (EVSE)
Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
274.
BP
IoT 2040: Internet vecí v priemysleMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
275.
BP
Jednoduchý komunikačný systém na báze IoTRakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
276.DP
Káble pre použitie v špeciálnych podmienkach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
277.BP
Kalibrácia mikroskopu atomárnych síl
Pavúk, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
278.
BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
279.DP
Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
280.
BP
Karcinotrón ako zdroj vysokofrekvenčného harmonického signálu
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
281.DPKlasické kužeľosečky nad konečnými poľami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
282.
BP
Klasifikácia signálov zvuku srdca
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
283.
DizP
Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učeniaPavlovičová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
284.
DP
Klient-server implementácia inštancií Petriho sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
285.BP
Knižnica pre spracovania 3D metrologickych údajov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.BPKódovanie pre DNAFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
287.BPKolaboratívny mobilný robot
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
288.
BP
Kombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systému
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
290.
BP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Čech, R.
291.BPKomplexné porovnanie skladby ceny elektriny v rámci regiónu a vplyvu na vývoj koncovej ceny elektriny v podmienkach SlovenskaPoničan, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.
DP
Komunikácia a online experimentovanie s modelom reálnej sústavy
Žáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Bariak, M.
293.DP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes Benz
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes Benz
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
295.DP
Komunikácia s modelom magnetickej levitácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
296.
BP
Komunikácia s mikroprocesormi pomocou javascriptových knižníc
Žáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
297.
BPKoncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetleniaJaniga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Pavlov, S.
298.
DP
Konfigurácia moderných IoT sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
299.DP
Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Trabalka, K.
300.
BP
Konfigurovateľný nástroj pre efektívnu tvorbu a inštaláciu viackomponentových vývojových prostredí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
301.
BP
Kotlin – budúca náhrada JAVA?Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Rak, J.
302.BP
Kreslenie s priemyselným robotom a grafitovou tuhou
Adamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
303.DizP
Kryštálová optika pre vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
304.
BPKvázigrupy v kryptografii
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Janči, D.
305.
BP
Laboratórne učebné pomôcky stabilizátorov napätia
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
306.
DP
Lokalizácia autonómneho transportné systému
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Rimovský, O.
307.
BP
Lokalizácia autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Janák, P.
308.
BP
Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
309.
DizP
Lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
310.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
311.
DP
Lúštenie anagramov pomocou meta-heuristík
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
312.
BP
Manažovanie a tvorba interaktívnych príkladov v oblasti automatizácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
313.
BP
Matematické modelovanie biosystémov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
314.
DP
Matematický model samo budeného indukčného generátora
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
315.
BP
Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R.Kečkemétyová, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1
316.
DP
McEliece kryptosystém s monomiálnymi kódmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.DPMechanizmi na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváreÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Centárová, L.
318.
DP
Meracie pracovisko charakterizácie parametrov elektronických prvkov pri zvýšených teplotách do 250°C.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2 Hrčka, P.
319.
BP
Meranie a charakterizácia moderných výkonových prvkov
Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
320.
BP
Meranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémovTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
BP
Meranie fyzikálnych veličín s využitím programu LabVIEW
Goga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
322.BPMeranie gama spektier polovodičovým detektorom s polarizačným efektomSedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
323.
BP
Meranie magnetických parametrov feromagnetíkÚstav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
324.
DP
Meranie množstva maziva na plechu pomocou infračervenej spektroskopie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Chudjak, D.
325.
DizP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Hubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.DizP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Hubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
327.
DP
Meranie tieniacej činnosti planárnych štruktúr
Bittera, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hancko, F.
328.
BP
Meranie vzdialenosti mikrovlnným radaromHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Bezděk, R.
329.
DP
Metóda DMC v riadiacich systémochKörösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
330.
DizP
Metódy a procesy analýzy telemedicínskych dát pomocou neural networks.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
331.
DizP
Metódy a techniky pre testovanie aplikácií pri vývoji software
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
332.DizPMetódy pre detekciu anomálií a zranitelností v kóde programu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
333.
BP
Metódy stanovenia efektívnej hodnoty napätia.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ballek, M.
334.
DizP
Metódy strojového učenia a deep learning techniky pre detekciu anomálií a neštandardného správania
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
335.
BPMetódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostrediaDobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
336.
BP
Metódy výpočtu frekvenčnej mapy odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kopecký, M.
337.
DP
Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Grey, D. G.
338.
DP
Mikrovlnný SDR komunikačný systém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
339.
BP
Minimalizačné algoritmy deterministických konečných automatov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
340.
BP
MKP analýza automobilového snímača
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Hanzalík, M.
341.
BP
MKP analýza MEMS aktívneho prvku
Paulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Slavik, D.
342.
BP
Mobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Domorák, M.
343.
BP
Mobilná aplikácia na vyrovnanie šípkového terča
Ťapák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
0 / ----
344.BP
Mobilná aplikácia pre malý autoservis
Kučera, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
345.BPMobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityVančo, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Vician, A.
346.
BP
Mobilná iOS/iPadOS aplikácia pre biometrický server
Marák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
347.DP
Model autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEIPodrobnosti témy0 / ----
348.
BP
Model autonómneho vozidla
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
349.DPModelovanie a riadenie bioprocesovVitko, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.BPModelovanie a riadenie jednoduchého mechatronického systémuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy
2 / 2
Miko, A.
Pavlac, T.
351.
DP
Modelovanie a riadenie kolón vozidiel v Unity 3D (Varga)
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Varga, M.
352.DP
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu magnetickej levitácie
Hypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
353.BP
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Grofik, M.
354.
DPModelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
355.DP
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí
Kučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Hirjáková, I.
356.
DizP
Modelovanie a riadenie udalostných systémov pomocou Petriho sietí
Čapkovič, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
357.
BP
Modelovanie a simulácia tenkovrstvových MEMS piezosystémov pre automobilové senzorové aplikácie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
358.
DP
Modelovanie a simulácia výrobného procesu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
359.
BP
Modelovanie a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalk
Leskovský, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
DizP
Modelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdca
Švehlíková, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
361.
BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
362.
BP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
363.DP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
364.
DizP
Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami.Štich, I.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.
BP
Modelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Hypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
366.BPModelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKPGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnica, A.
367.DizPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxA
D-MS
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
368.DP
Modelovanie pokrytia úzenia 5G techológiou
Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Benčík, M.
369.
BP
Modelovanie prevádzkových parametrov v IP kontaktných centráchÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
370.
BP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
371.
BP
Modelovanie robotického ramena v Unity
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Švidraň, P.
372.
DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdcových komoráchÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
373.
BPModelovanie vplyvu aerodynamickej brzdy na pozdlznu dynamiku vozidlaGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Humeník, M.
374.
DPModerné metódy data miningu v praktických aplikáciáchKučera, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Medo, M.
375.
DizP
Moderné metódy vyhodnocovania neistôt v meraní
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
376.BPModerné techniky na ukrývanie činnosti malvéruŠvec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
377.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
378.
DP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
379.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
380.
DP
Modernizácia asynchrónneho pohonu osobného trakčného lanového výťahu
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
381.
BPModernizácia jednosmerného pohonu dynamometra
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
382.DPModernizácia ochrán odovzdávacej stanice 110kVKujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
383.
DP
Modernizácia Ward-Leonardovho pohonu dynamometra 15kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
384.BPModul galvanického oddelenia signálovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Magda, D.
385.BP
Modul senzorov s bezdrôtovou komunikáciou
Kubinec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
386.DP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
Hambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
387.
BPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
388.BP
Molekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúry
Konôpka, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
389.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET--FEI
Podrobnosti témy
0 / 5
--
390.BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiarenia
Lűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
391.
DP
Monitorovanie a konfigurácia sietí GPON
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti témy1 / -- Horvát, R.
392.
DP
Monitorovanie výkonu fotovoltaických panelov s využitím IoT
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Slebodník, M.
393.
DP
Možnosti sietí verejného osvetlenia pre napájanie nabíjacích staníc
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
BPMožnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátoraKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
395.
BPMožnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Lichý, M.
396.
DP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiuRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
397.DP
Možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky trakčného výťahu pomocou superkondenzátorov
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
398.
BP
MQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
399.BP
MQ šifrovacia schéma založená na rozdiele polynómov (BIS)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
400.
BP
Multifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
Gašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.DizPMultifyzikálne modelovanie a simulácia novej srdcovej chlopneÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
402.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
403.
BPMultikanálové snímanie ľudskej fyziológieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
404.BPMultiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadeniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Fečová, K.
405.
BP
Multi-tenant manažovací systém pre firmyKučera, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
406.
DP
MYnet - modulový sytém pre správu a manažovanie malých a stredne veľkých sietíÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy1 / --
407.
BPNahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VR
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
408.
DizP
Nanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémy
Hotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
409.
BP
Nástroj na prehliadanie zdrojových kódov
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
410.
DP
Nástroje na získavanie textových dátových množín pre potreby umelej inteligencie
Oravec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Orlický, L.
411.
DP
Navádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVE
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
412.BP
Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
413.
BP
Navigácia mobilného robota v ROSe
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Klasová, L.
414.DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
415.
DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.
Ťapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
416.
DP
Navigácia robota v prostredí s prekážkamiDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Psotka, M.
417.DP
Návrh a implementácia laboratórneho modelu
Žáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
418.
BPNávrh a overenie metód neuroevolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Forintová, J.
419.
BPNávrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätím
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
420.
DP
Návrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
421.
DP
Návrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry PiÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
422.
BPNávrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzoraKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrabovský, M.
423.
BP
Návrh a realizácia platobnej aplikácie pre Android zariadenie
Cigánek, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-ITVEL
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Stolár, M.
424.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.
BP
Návrh a riadenie účelového elektropneumatického systémuLisý, K.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
426.
BP
Návrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGA
Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
427.
DizP
Návrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
428.
DP
Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
429.
DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
430.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchytenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti témy1 / 1
431.
BP
Návrh algoritmov neuro-evolúcieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Sárközy, A.
432.DP
Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Hubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kura, T.
433.DizP
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvky
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
434.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
435.
DP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre overenie reakcií
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-MSUS
B-API-ITVEL
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
437.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej budovy
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-MSUS
B-API-BIS
B-API-ITVEN
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Bača, L.
438.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie modelu vozidla
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Novotný, R.
439.DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické polia
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
440.
DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
441.
DP
Návrh a realizácia softvéru na automatizáciu merania spektrálnych závislostí fotonických prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
1 / --
Bekeš, S.
442.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
443.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
444.
DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
445.
DP
Návrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastliny
Jagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Březovják, R.
446.
DP
Návrh bezdrôtovej senzorovej siete prostredníctvom protokolu DigiMesh
Gallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Čižmár, P.
447.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Chudiak, F.
448.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémy
Osuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Hanuska, P.
449.
BP
Návrh elektrárne vo vybranej lokalite
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
3 / --
Klucha, R.
Lozsiová, J.
Hamran, M.
450.DP
Návrh elektrárne vybraného typu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
451.
BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobil
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
452.
DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľaÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
453.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Hypiusová, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
454.
DP
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareňChovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
455.
BP
Návrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpecÚstav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti témy1 / -- Egressy, S.
456.
DP
Návrh haptického ovládania mobilného robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
458.
BP
Návrh impulzného skúšobného VN generátoraPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
459.
DizPNávrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
460.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
461.BPNávrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a Jupyter
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
462.DPNávrh komplexného a bezpečného systému pre výuku "na diaľku"Kollár, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
463.
DP
Návrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny rover
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kašša, L.
464.
DP
Návrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierky
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
465.DP
Návrh LTE siete a použitie IoT zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Letenay, J.
466.
DPNávrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEIPodrobnosti témy1 / --
467.DP
Návrh meracej stanice
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
468.
DP
Návrh modelu evolúcie mozgového konektómu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kenický, I.
469.
DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej doprave
Eleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Behúň, D.
470.
DizPNávrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometriiOravec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
471.
DizP
Návrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostike
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
472.
BP
Návrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Andocs, K.
473.
BP
Návrh optimálneho korekčného člena v časovej oblasti
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
474.DP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
475.
BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
476.
BP
Návrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnosti
Paulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
477.
DP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
478.BPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Rajcsányi, L.
479.
BP
Návrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRIHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
480.BP
Návrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Benko, P.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Puváková, E.
481.BPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemyselBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / ----
482.
BP
Návrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľa
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
483.
DP
Návrh riadenia pre autonómne vozidlo
Rosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
484.BPNávrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviskaBabinec, A.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
485.
BP
Návrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí Matlab
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
486.
DizP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadlaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
487.
BP
Návrh siete na čipe
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
488.DizPNávrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
489.
BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektom
Sedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
490.
BPNávrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačom
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
491.
BP
Návrh systému elektrického riadenia zatáčania
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
492.
DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovískBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
493.
BPNávrh technológie NFCÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
5 / --
Milicevic, A.
Humeník, A.
Trpka, A.
Kos, M.
Kollár, J.
494.BPNávrh technológie NFCKotuliaková, K.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
B-TLK-TSS
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
495.
DP
Návrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
496.
BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdroja
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
497.
BP
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
1 / 1
Špak, D.
498.
DPNávrch zadného krídla e-formuly a DRS systémuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Kozubjáková, N.
499.
DPNegatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Horváth, C.
500.
DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácieErnek, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
501.
DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
502.
BP
Neuro-evolúcia
Sekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
503.
BP
Neuro-evolúcia autonómneho automobilu
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Horka, A.
504.
BP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
505.
DPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
506.
BPNeurónová sieť s OAF pre PLCÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
507.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
508.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
509.DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
510.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
511.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
512.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2--
513.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
514.
BP
Nové generácie superkapacitorov s vysokou hustotou energie
Mikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
515.
DP
Nové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
516.DizP
Nové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIX
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
517.
BP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
518.
DP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
519.
BP
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
520.DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
521.BPNové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
522.BPNumerické simulácie v jazyku PythonTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
523.
BP
Object-Role Modeling
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Pochybová, J.
524.
BP
Obnoviteľné zdroje elektriny v sieťach nízkeho napätia
Beláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
525.BPOdhad energetickej náročnosti budov v predprojektovej prípraveÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
526.
BP
Odhadovanie stavu degradácie akumulátorov v elektrickom vozidle
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
527.
BP
Odlišovanie transpozičnej šifry a jednoduchej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Soóky, D.
528.DP
Odoberanie pohyblivého predmetu robotickým ramenom KUKA
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEIPodrobnosti témy1 / --
529.
BP
Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
530.
DP
Odstraňovanie objektov z videa
Polec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
531.
DPOhodnotenie nálady textu pomocou umelej inteligencieOravec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti témy0 / ----
532.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
533.
DPOchrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gonšorová, K.
534.
DP
Online riadenie a zdieľanie laboratórneho experimentu
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
535.
DizP
Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémov
Žáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
536.
BP
OPC UA rozhranie pre Simulink
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šafár, P.
537.BPOperácie s exponenciálnymi vytvárajúcimi funkciamiKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
538.
DP
Operačný systém v jazyku Rust
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Budáč, F.
539.DizPOptická spektroskopia 2D materiálovÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
540.
DizP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
541.BPOptimalizácia materiálového toku vo výrobnom systémeDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy1 / --
542.BP
Optimalizácia meracích podmienok a nastavení aparatúry pre metódu röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Sedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
543.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
544.
DizP
Optimalizácia tieniacich schopnosti magnetického plášťa
Soloviov, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
545.
BP
Optimalizácia torznej tuhosti monokoku
Skatulla, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
546.
DP
Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritov
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
547.
BP
Optimálna navigácia mobilného robota v známom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
548.
DP
Optimálna navigácia robota v známom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
549.
BP
Osvetlenie vonkajších pracovísk
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
550.
BP
Overenie nových prístupov neuro-evolúcieSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Berki, M.
551.
BP
Overenie odolnosti izolovaných vodičov a žíl káblovPacka, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kufel, J.
552.
DP
Ovládanie a monitorovanie zariadení s využitím počítačom generovanej reality a IoT
Kučera, E.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Bólya, N.
553.
BP
Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap MotionTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Kutaš, B.
554.BPOvládanie inteligentného domu pomocou operacného systému RaspbianValocký, F.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Stekla, J.
555.
BP
Ovládanie robota gestami pomocou senzora Leap MotionTölgyessy, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Cservenka, B.
556.
BP
Ovládanie výrobného procesu pomocou PLCÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Uličný, Ľ.
557.
DP
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
558.
DP
Parametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNPVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
559.
DPParametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového palivaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 2
Vorobeľ, M.
560.DPPeer-to-peer bezpečné real-time video komunikačné systémy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
561.
BP
Personalizované generovanie REST API z databázyČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vago, T.
562.BP
Plánovanie trajektórie pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
563.
BP
Platforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušia
Behúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
564.BPPlatforma Raspberry PI pre zber dát a riadenie pohybových systémovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
565.
BP
Platformy na zdielanie bezpečnostých udalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
566.
BP
Plynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
567.
BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
568.BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
569.BP
Počítačom riadený zdroj teploty
Bittera, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
570.
BP
Počítačový súper v klasickej stolovej hre
Slačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Greguš-Kohút, J.
571.
BP
Podpora audit systému pre bezpečnostný modul Medusa
Ploszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
572.DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Kossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
573.
DP
Podpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Schmidt, M.
Štefunko, Ľ.
574.
BP
Pohonný systém jednostopého elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Kiš, M.
575.BP
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Páleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Szitkey, V.
576.
DizPPokročilé metódy identifikácie magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na ich štrukturálnu diagnostiku.Jančárik, V.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-TE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
577.
DizP
Pokročilé metódy snímania fyzikálnych veličín
Harťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
578.BPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
579.BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
580.
DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
581.
DP
Pokrytie POSIX capabilities v LSM MedusaJókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
582.
DP
Polohovanie zváraných obrobkov s využitím softvéru KUKA.RoboTeam
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
583.
DizP
Poradné systémy v lekárskej kybernetike
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
584.
DPPorovnanie in-memory SRDB
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
585.
BPPorovnanie in-memory SRDB
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
586.
BP
Porovnanie prístupov k riadeniu sústavy TOM1A
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
587.BP
Postkvantová kryptografia
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
588.DPPostkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
589.
BP
Postkvantové TLS certifikáty
Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
590.
BP
Použitie gyrátora v zvukovej technikeKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
591.
BP
Používateľské rozhranie smart domácnosti
Minárik, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
592.
DP
Pracovisko servopohonu so synchrónnymi motormi B&R
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
593.BP
Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ifka, J.
594.
DP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
595.BPPraktická mechatronika pre základné a stredné školyÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Pavlinská, M.
596.
DP
Pravdepodobnostné dátové štruktúryVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
597.DPPravdepodobnostné SRDB
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
598.
DP
Predikcia hodnotiacich známok z textu hodnoteniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1
599.
DP
Predikcia zrážok v reálnom čase
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
600.
DP
Prediktívne PID riadenieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Balázsy, F.
601.
BP
Prehľad metód automatizovaných opráv dát pre strojové učenie
Bukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy0 / ----
602.DP
Prepis komplexnej aplikácie do jazyka Rust
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
603.DPPrevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavuBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
604.
BP
Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
605.
DP
Priame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
606.
DP
Priemysel 4.0: Cloud a edge aplikácieMrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
607.
BP
Priemysel 4.0: Digitálne dvojčaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
608.DPPriemysel 4.0: Digitálne dvojča
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
609.
BPPriemysel 4.0: SCADA-HMIMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
610.
BP
Príprava a charakterizácia ultratenkých vrstiev a štruktúr PtSe2
Mikolášek, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
611.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstievÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
612.BPPríprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
613.
DP
Príprava a charakterizácia optoelektronických súčiastok na báze heteroštruktúr oxidov kovovMikolášek, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
614.
DizP
Príprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
615.
BP
Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
616.BP
Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Lűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
617.
DPProcesne orientovaný komparatívny hodnotiaci systémJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
618.
BP
Procesne riadený akademický informačný systém - modul Učiteľ
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
619.
BP
Procesne riadený eShop - modul Tovar a skladovanie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Lukáč, M.
620.DP
Procesne založená komunikačná platforma
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
621.
DP
Progresívne techniky riadenia informačno-komunikačných sietí a služieb
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Rilkov, D.
622.BP
Progresívne webové aplikácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Krnáčová, M.
623.
DP
Projektovanie rozvodní technológiou BIMCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
624.DP
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedení
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
625.BPProjektové hodnotenie budov pre zabudované osvetlenie budovRaditschová, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Pokrývka, D.
626.
BP
Pruženie vozidla z pohľadu komfortu a bezpečnosti
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Mikulová, T.
627.
DP
P2P bezpečná skupinová komunikácia
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
628.
DP
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov na báze CdTe
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
629.
DizP
Radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Nečas, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE--FEIPodrobnosti témy0 / ----
630.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
Bucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Šály, P.
631.DizPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre vysokofrekvenčnú elektronikuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
632.
BP
RBF neurónová sieť pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Pažin, S.
633.
BP
Reaktívne preplánovanie úloh misie UAV v prípade nastátia kritického stavu zariadeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
634.DPReaktívny let drona v neznámom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
635.
DP
Referencie v procesne orientovaných aplikáciách
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
636.
BP
Regulačné obvody budenia dynamaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
637.DPRegulačné obvody budenia jednosmerného dynama 16,5kWKujan, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
638.
DP
Rekonštrukcia kódovej knihy s využitím umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
639.
DizP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
640.
DizP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLK--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
641.
DPRiadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobilityHuba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
642.DP
Riadenie dynamického modelu robota s premenlivou štruktúrou
Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
643.
DP
Riadenie elektrizačnej sústavy pomocou neuro-regulátorov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
644.
BPRiadenie inteligentného LED svetlometu Mercedez Benz E Class
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Sigeti, J.
645.
BP
Riadenie krokového motora
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
646.DP
Riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
647.
BP
Riadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
648.DizP
Riadenie mechatronického systému
Žáková, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
649.
DP
Riadenie mnohorozmerných systémov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
650.
BP
Riadenie mobilného robota pomocou neuro-evolúcieSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--