23. 1. 2019  7:57 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Ribar, F.
2.BPAnalýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDARKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Yanyshevskyi, D.
3.DPAnalýza a monitorovanie stavu VN rozvádzačaJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAnalýza dopadu rozpojenia trhov v obchodnej oblasti 4MMCBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPAnalýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonanciePřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
6.BPAnalýza kontrolných matíc vybraných kódov typu LDPCFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAnalýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
9.BPAnalýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
10.BPAnalýza silového pôsobenia pri brzdení automobilu s využitím CAD modelu brzdyPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, T.
12.BPAnalýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktoryKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubiritová, A.
13.BPAnalýza vplyvu meteorologických javov odohrávajúcich sa vo vyšších vrstvách atmosféri na satelitný prenosRakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jády, T.
14.BPAndroid aplikácia na editovanie textových súborovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tsurikova, I.
15.BPAndroid aplikácia pre akademický informačný systémKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lehocký, K.
16.BPAndroid aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmiKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lachkovič, O.
17.BPAplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentovKósa, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hristov, I.
18.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, M.
19.BPAutomatic service scaling [EN]Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Michalko, M.
20.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, D.
21.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
22.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
23.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Orlický, L.
24.DPAutomatizácia merania a vyhodnocovania opotrebenia brzdovej platničkyBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
25.BPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hrubišák, F.
26.DPAutomatizácia riadenia informačných panelovRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jedinák, J.
27.DPAutomatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémochJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubričan, J.
28.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Cicanič, J.
29.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
30.DPAutomatizovaný systém na ovládanie žalúziíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánoška, T.
31.DPAutonómne vozidlo vo virtuálnom sveteBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
32.BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
33.BPČítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém AndroidLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Bátor, K.
34.BPDatabáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republikyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
35.BPDatabáza prvkov zapúzdrených rozvodníJaníček, F.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
36.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karak, J.
39.DPDetegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, M.
40.BPDetekcia funkcií pri analýze programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
41.BPDetekcia anomálii a prevencia porúch strojov pomocou umelých neurónových sietíSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szalay, I.
42.BPDetekcia anomálii a prevencia porúch strojov pomocou umelých neurónových sietíSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
43.BPDetekcia exploitov a sietových útokovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
44.DPDetekcia hrán v obrazochHagara, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
45.DPDetekcia kvality obrazuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vizváry, L.
46.BPDetekcia kvality obrazu 1Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Blaščák, A.
47.BPDetekcia rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Janík, M.
48.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze CdTeZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
49.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze 4H-SiC epitaxnej vrstvyZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
50.DPDiagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadeníKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
51.DPDiagnostika vo fotovoltikeŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
52.BPDizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadeníHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
53.BPDynamická analýza s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubica, O.
54.DPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
56.DPElektronický diabetický denníkTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančíková, D.
57.DPElektro-tepelné vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
58.DPEnergetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenieRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
59.DPEnergetická hospodárnosť osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
60.DPExperimentovanie s robotickým ramenomŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Dobrovič, B.
Jančík, F.
61.BPFlexibilné FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
62.DPFuzzy riadenie pre laboratórny ABS systémRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
64.BPGood-Turing SmoothingAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
65.BPGrafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linkySojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hamran, M.
66.DPHCPortal: Cipher CreatorAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
67.DPHeteroštruktúry na báze diamantu a oxidov kovovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
68.DPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitieVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minčev, M.
69.DPHladanie optimálnych parametrov genetických algoritmovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
70.BPHodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieťVáry, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bílik, M.
71.BPHoneypot (2018/19)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobanský, M.
72.DPHumanocentrické osvetlenie kancelárieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
73.DPHyper-encryptionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neupauer, D.
74.BPCharakterizácia štruktúr pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
75.DPCharakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov elektrickými a optickými metódamiKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 3 Burkuš, V.
76.DPChránenie distribučných transformátorovJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
78.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
79.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hodor, T.
80.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 4 Balla, M.
81.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
82.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hrubý, M.
83.DPInteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme AndroidBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Román, R.
84.DPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
85.BPInterakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPInteraktívny model termo-optickej sústavyMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Podroužek, M.
87.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
88.DPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
89.BPKódy násobky pre záchranu údajovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
90.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šefčík, I.
91.BPKomunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredímMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Milán, P.
92.BPKomunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu BuetoothRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPKonotrola kvality výrobneho procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Harman, P.
94.BPKorózna degradácia materiálov jadrových zariadeníDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
95.DPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
96.BPLaboratórium zmiešanej realityBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
97.DPLED prípravok pre meranie účinnosti solárnych článkovKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kázmér, D.
98.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
99.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
100.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
101.DPManažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Gburík, M.
102.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
103.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
104.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
105.DPMiniaturny senzor plynuHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
106.DPMKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYSKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vincze, M.
107.BPmobileSQMMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Baláž, V.
108.DPMobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB, BluetoothFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Ondrášik, M.
Biely, M.
109.DPModelovanie a riadenie dávkovania inzulínuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
110.DPModelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
111.DPModelovanie a riadenie kolóny vozidielBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Melo, D.
112.DPModelovanie a riadenie stability vozidlaHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
113.DPModelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetuBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Karcol, L.
114.DPModelovanie a riadenie podsystémov vozidla v MatlabeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
115.DPModelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol MultiphysicCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
116.DPModelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého palivaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobolčiak, T.
117.DPModelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSSJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPModelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
119.DPModerné osvetlenie obchodných priestorovRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
120.BPMonitorovacia stanica laboratória rtg difrakcieNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gunár, P.
121.DPMonitorovanie prevádzky verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Regec, P.
122.DPNanokryštalické zliatinyMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
123.DPNapäťový kolaps v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
124.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
125.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
126.DPNávrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúškyKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
127.DPNávrh a realizácia meracieho pracoviska na skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
128.BPNávrh a realizácia riadenia skladového zakladačaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Balko, Š.
129.DPNávrh a charakterizácia prvkov pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
130.BPNávrh akademického informáčného systému s otvoreným zdrojovým kódomStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Schlentc, F.
131.DPNávrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bodJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Džadoň, T.
132.DPNávrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodínJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Dačo, P.
133.BPNávrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadeníBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Macák, N.
134.DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
135.DPNávrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohyJagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rajnič, F.
136.BPNávrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorovMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Forgáč, M.
137.DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
138.DPNávrh centralizovaného spôsobu chránenia v sieťach VNJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPNávrh DC/DC konvertora pre nízkopríkonové aplikácieBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
140.DPNávrh digitálneho bloku hľadania bodu maximálneho výkonu pre zberače energie na čipe.Nagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
141.DPNávrh elektrárne vybraného typuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
142.BPNávrh IO pre energetický autonomné systémyArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Železňáková, A.
143.BPNávrh IPTV architektúryKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
144.DPNávrh kogeneračnej jednotkyPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
145.BPNávrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPNávrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činnostíSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Rences, T.
147.BPNávrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v CloudeStark, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Babuščák, P.
148.DPNávrh nízkošumového digitálno-analógového prevodníka v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
149.DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
150.BPNávrh počítačovej sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / -- Suliman, T.
151.DPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodovBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vu Viet, H.
152.DPNávrh riadenia magnetickej levitácieHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
153.DPNávrh riadenia pre aktívny tlmič koliesHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
154.DPNávrh riešenia IPTV služby s využitím IMS sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
155.DPNávrh riešenia pasívnej optickej siete v mestskej lokaliteRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Blažej, M.
156.BPNávrh siete na čipeKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
157.DPNávrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmyOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
158.DPNávrh, simulácia a realizácia systému pre IIoT (Industrial Internet of Things)Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy2 / -- Cséfalvay, K.
Križan, G.
159.BPNávrh topografie digitálnych hradiel v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Čatloš, M.
160.DPNávrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkovCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
161.DPNávrh VN rozvádzača s použitím senzorov a digitálnej komunikácieJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
162.BPNavrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-ITVENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPNávrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové sieteBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Georgiev, G.
164.DPNávrh zapúzdrenej rozvodne pre distribučnú sústavuJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
165.DPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
166.BPNové materiály pre uperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
167.DPNové prístupy detekcie plynov pomocou senzorov na báze kovových oxidovMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
168.DPObnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurcz, J.
169.BPOdstránenie rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Zvarová, K.
170.DPOnline experimentovanie s modelom magnetickej levitácieŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
171.DPOnline experimentovanie s modelom termo-optickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
172.BPOnline učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiáchLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Hricka, E.
173.BPOntologický model pre bezpečnostnú doménuBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hurtiš, L.
174.DPOptická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Tomíková, L.
175.DPOptimalizácia condition monitoringu v digitálnom podniku podľa Industry 4.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
176.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
177.DPOptimalizácia parametrov rastu diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
178.DPOptimalizácia pohybu materiálu v priemyselných skladochCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 2 Žemla, F.
179.DPOptimalizácia radiačnej kamery na báze GaAsŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPOsvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézyRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
181.BPOvládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácieMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chalupková, Z.
182.DPPersonalizovaný procesný asistent študentaJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kovár, A.
183.BPPersonálne klaudové riešenie na báze freewareKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPPersonálne klaudové riešenie na báze freewareKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Blažíček, A.
185.BPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
186.BPPodľa výberu z viac ako 70 tém bakalárskych a diplomových prác z http://fedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.Fodrek, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 6--
187.DPPodpora nástroja Protege pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Mochnacký, M.
188.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 1Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Opavski, J.
189.BPPodpora výuky predmetu Programovanie 2Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kucsera, S.
190.BPPoskytovanie IPTV v IMS sietiKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
191.DPPosúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHDGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
192.BPPrehliadač súborového systému so sekundárnym indexovanímMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Ševec, M.
193.DPPrenosanalógových signálov po optickom vedeníŠtofanik, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPPrezentačná web-stránka výskumnej skupinyMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Palaj, S.
195.DPPriestorový náboj v dielektrických štruktúrachĎurman, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
196.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
197.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
198.DPPríprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíkaMikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
199.BPPríprava tenkých rezov pomocou FIB a ich charakterizáciaBallo, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Došenović, Đ.
200.DPProtipreklzový systém elektromobilu.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
201.DPRedukované modely štruktúrKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
202.DPRegulácia zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systémuGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
203.DPRiadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLCOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPRiadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobilityHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Špaček, L.
205.DPRiadenie kolóny pozostávajúcej z fyzikálnych modelov automobilov v reálnom časeBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
206.BPRiadenie krokového motoraDúbravský, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slobodník, M.
207.DPRiadenie laboratórneho žeriavaRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
208.DPRiadenie odchýlky v elektrickej sietiBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
209.DPRiadenie reluktančných krokových motorovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPRiadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru ArduinoRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPRiadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstveKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, D.
212.DPRöntgenový detektor na báze perovskitu určený k monitorovaniu dávokNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
213.DPRotačná vzdialenosť binárnych stromovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Stanko, T.
214.BPRozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / ----
215.DPRozoznávanie geografických bodov na obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vasiľ, M.
216.DPRozpoznávanie objektov na videuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Sahul, D.
217.DPRozšírená realita pre Industry 4Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
218.BPRozšírenie CrypTool-uVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jakabovič, J.
219.BPRýchle spracovanie obrazov oka a segmentácia dúhovkyOmelina, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
220.DPRýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení.Miglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Fos, A.
221.DPRýchlostný servosystém s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120Bélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
222.BPSémantická reprezentácia informácií o štúdiuKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Roháček, M.
223.BPSemiautomatická detekcia porúch vnímania obrazovej informáciePolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / -- Almáši, M.
224.DPSenzorové MESH siete a ich využitieBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / ----
225.BPSenzory pre neuromonitoringKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
226.BPServer pre analýzu výkonnosti procesovMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Miklovič, M.
227.BPServer pre operačnú podporu procesovMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Rezák, L.
228.DPServopohon s emuláciou momentu zotrvačnostiBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPSimatic IOT 2040: Internet vecí v priemysleMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Levarski, R.
230.BPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
231.DPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
232.BPSimulačné modely v ROSeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
233.DPSimulačné modely v ROSeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
234.DPSimulátor funkcií elektronických parkovacích bŕzd s video synchronizáciouPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tiffingerová, B.
235.DPSimulovanie kolóny motorových vozidielHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
236.DPSkratový výkon - dôležitý parameter elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
237.DPSledovanie tvárí v obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Lorenc, L.
238.BPSmart Cities - Systém identifikácie parkovacích miest pre motorové vozidlá v urbanizovaných oblastiachBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubuš, M.
239.DPSnímanie svalovej aktivity na platforme Arduino a jeho využitie pre ovládanie aplikácieBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Furmánek, M.
240.DPSoftvér pre testovacie zariadenie Matrix-Beam svetlometovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
241.DPSoftvér pre testovacie zariadenie Matrix-Beam svetlometovBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / ----
242.BPSpracovanie odtajnených dokumentov Williama F. FriedmanaAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hulinová, P.
243.BPSpracovanie textu v prirodzenom jazykuBudinská, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jankajová, A.
244.DPSpracovanie textu v prirodzenom jazykuBudinská, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-ITVRFEIPodrobnosti témy0 / 1--
245.DPSpráva šifrovacích kľúčov v cloudeŠrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ásványi, M.
246.DPStanovenie odozvy ex-core detektora v hlboko podkritickom stave transportným kódom MCNPFarkas, G.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPStimulovaný Brillouinov rozptyl, ako jav limitujúci prenosovú kapacitu optických systémovRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / -- Horváth, C.
248.DPStraty v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
249.BPStraty vírivými prúdmi v distribučných transformátorochBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
250.BPSuperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPSystem detekcie web útokov s využitím semantikyBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Tamáši, A.
252.BPSystém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID kartyMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Schurdak, S. E.
253.DPŠtatistická analýza a vyhodnotenie procesných dátJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Gönczöl, J.
254.BPŠtruktúry a prvky pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
255.DPŠtúdium magnetických štruktúr pripravených pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPŠtúdium vodíkového krehnutia nerezových ocelí pomocou PASKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
257.BPŠtúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrieMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
258.DPTelesný tep a jeho využitie v Inteligentných zariadeniachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Grech, E.
259.DPTepelné čerpadloPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Rožič, A.
260.DPTermohydraulické deje v reaktore VVER440 v režime výmeny palivaPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Remiaš, M.
261.DPTestovacie zariadenie pre Matrix-Beam svetlometyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
262.DPTlač fotografií pomocou súradnicového zapisovačaŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jahodníková, B.
263.BPTlač fotografií pomocou súradnicového zapisovačaŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
264.BPTlač fotografií pomocou súradnicového zapisovačaŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
265.DPTopologická optimalizácia tvaru gumového jadra pre plášť osobného automobiluMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
266.DPTopologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5GFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
267.DPTopologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5GFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
268.DPTopologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5GFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
269.DPTopologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5GFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hajdari, E.
270.DPTransformácia procesného modelu na textovú reprezentáciuJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Michalica, T.
271.BPTrojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia.Marko, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Leščinská, D.
272.DPUdržiavací činiteľ pri prevádzke osvetľovacích sústav v rôznych podmienkach prostrediaGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
273.DPUniverzálne komunikačné rozhranie pre internet vecíGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vrabec, J.
274.DPÚprava hydraulického systému spojených nádrží a jeho riadenie na báze ArduinoBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
275.DPValidácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1Krištofová, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šnírer, M.
276.DPVirtuálne múzem historických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
277.BPVizuálny systém na rozpoznávanie dopravného značeniaBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
278.DPVoľná téma na oblasť: lúštenie klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
279.DPVplyv leptiania žliabkov okolo pixelových GaA detektorov na ich elektrické a detekčné vlastnostiZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
280.DPVybrané dielektrické vlastnosti káblov s definovanou funkčnosťou pri požiari po zvýšenom prúdovom zaťaženíPacka, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kurka, I.
281.DPVyhľadávanie nad zašifrovanými dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Matalíková, K.
282.BPVylepšená realitaMinárik, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ľupták, M.
283.BPVylepšená realitaMinárik, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-SMS, B-TLK-TSSFEIPodrobnosti témy0 / 1--
284.DPVýpočet efektívnej teploty palivového prútika v palive reaktorov VVER-440Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
285.DPVýpočet chladenia vinutí distribučných transformátorovBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
286.BPVytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
287.BPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
288.DPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
289.BPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
290.DPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
291.BPVytvorenie modulu do ústavnej web stránkyŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ohyr, V.
292.DPVytvorenie QT GUI pre CrypTool v1.0Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
293.DPVytvorenie webového rozhrania (webovej aplikácie) na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
294.DPVyužitie IMU jednotky na priestorovú navigáciuBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
295.DPVyužitie MCDA pri kryptoanalýze klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
296.BPVyužitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaníKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / 2 Olejník, M.
Kováč, M.
297.DPVyužitie optimalizačných algoritmov v kryptoanalýzeAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
298.DPVyužitie osvetľovacích sústav v budováchRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
299.DPVyužitie sledovania pohybu očí v zdravotníctveVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
300.BPVyužitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učeniaKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / 2 Odler, L.
Kalanin, P.
301.BPVyužitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárneSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
302.DPVyužitieie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služiebOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
303.DPVývoj a výskum mechatronického systému na zmenu polohy ťažiska automobilu.Murín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szamaránszki, N.
304.DPVývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektródBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
305.BPVývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektródBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
306.BPVývoj napäťového zdroja s bezdrôtovým napájaním z vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hromkovič, O.
307.DPVývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosťMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
308.DPWattov odstredivý regulátor pre DC motorGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
309.BPWeb aplikácie pre výučbu systémov automatického riadeniaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lampert, E.
310.BPWebová aplikácia na zobrazovanie dát z mechatronických systémovFuchs, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / -- Maloch, J.
Tamaškovič, L.
311.BPWebové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasomMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Vaník, D.
312.DPZaťažovací mechanizmus s hydraulickým pohonomGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPZatienenie fotovoltických modulovPerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPZavádzanie prvkov PRIEMYSEL 4.0 vo vývoji vysoko sofistikovaných rezacích systémovPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
315.DPZdielanie poznatkov v oblasti bezpečnostiBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
316.DPZdokonalenie modelu veternej elektrárne s riadením na báze ArduinoBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
317.DPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového čipuBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FI, I-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
318.DPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPZjednodušený fyzikálny model automatizovaných vozidielBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
321.BPZobrazovanie objektov pomocou radiačnej kamerySedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / ----