13. 7. 2020  16:27 Margita
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra technických zariadení budov (SvF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | C | Č | D | E | H | I | K | N | O | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.BPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKatedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Klinčok, M.
3.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
DP
Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanie
Kurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
6.
DP
Analýza zdrojov tepla pre občianske stavby
Kurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Lenďák, L.
9.
DP
Decentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DP
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Energetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
12.
DP
Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu
1 / 2
Vyšňan, P.
13.
DisP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DisP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
15.
DP
Energetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústav
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
16.
DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.DP
Hydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaní
Kurčová, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DP
Hydraulické vyregulovanie výškovej budovy
Petráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Inteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
20.
DP
Klimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadenia
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Parižek, P.
21.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centra
Füri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
DP
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
26.DPNávrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu0 / 2
--
27.DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štefina, M.
31.
BP
Návrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
32.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeKatedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Peráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
DP
Návrh zdravotnotechnických inštalácií v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
38.DisP
Navrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.DisP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZE
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DP
Podlahové teplovodné vykurovanie
Petráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
43.
DP
Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
DP
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Realizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DPRealizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.DPRealizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
48.DPRealizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
50.
DisP
Systémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budovách
Peráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Technicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.DPVetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciou
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieStraková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
55.
DPVetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
56.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
59.DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemysluStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzky
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Köpöncei, S.
62.DPVetranie podzemnej garážeHurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DisP
Vykurovanie a chladenie budov s takmer nulovou potrebou energie pomocou termoakustických tepelných čerpadiel
Krajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4xA
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Vykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
65.
DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepkyTakács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Civáň, J.
68.DisP
Využitie sálavých systémov v kombinácii s inovatívnymi zdrojmi tepla a chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--