3. 6. 2020  20:51 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojovBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.DPAnalýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQubeRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Frajt, M.
3.DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy0 / ----
4.
BP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy0 / ----
5.
BP
ANFIS pre PLCKörösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dvorák, P.
6.DizP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadení
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DPAutomatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burzeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Brečka, L.
9.BPAutomatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstvaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzery
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
11.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Harmady, R.
12.
DP
Biokybernetické spracúvanie diabetických dát
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Biokybernetika a kompartmentové modelovanieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učeniaKajan, S.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1
15.DP
Detekcia poškodenia očnej sietnice pomocou hlbokých neurónových sietí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Detekcia priechodných oblastí z laserového diaľkomera pre mobilný robot
Sojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
BP
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap MotionKajan, S.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotomDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Diagnostika poškodení očnej sietniceÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
20.
BP
Dizajn GUI SCADA systému pre slovenské diaľničné tunely
Adamík, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
21.
BP
Dron pre rojové letyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / -- Molnár, M.
22.
BPElektronické cenovkySlačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
23.
DizP
Evolúcia mozgových štruktúr a ich implementácia pre riadenie procesov
Sekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.DPGenerovanie databázových definícií SCADA systému pre slovenské diaľničné tunely
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DizP
Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BPHanojská veža
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEIPodrobnosti témy1 / --
27.
DP
Hardvérové zariadenie ovládané gestami ruky
Kajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Hot Standby riadiace systémy - Modicon M580Körösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
DPImplementácia HMI vizualizácie výsledkov kontroly kvality 2D kamerového systémuBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DPImplementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Urdianyk, J.
31.
BP
Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKAÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Nyiri, T.
32.
DP
Implementácia umelej neurónovej siete v medicínskej diagnostike
Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Christov, V.
33.DizP
Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredí
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DizP
Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DizP
Inovatívne metódy riadenia mobilného manipulátora
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
37.
DP
Inšpekcia blokového skladu pomocou lidaru
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Interakcia človek-robot pomocou gestÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
39.
BP
Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurina, A.
40.
BP
IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice pre elektromobily (EVSE)Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
41.
BPIoT 2040: Internet vecí v priemysleMrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
42.
BP
Klasifikácia signálov zvuku srdca
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DizP
Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učenia
Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / --
--
44.
BP
Kolaboratívny mobilný robot
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
45.
BP
Kombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systémuKardoš, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Kreslenie s priemyselným robotom a grafitovou tuhou
Adamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
47.
BP
Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
Dekan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Đemrovski, M.
48.DizP
Lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BPMatematické modelovanie biosystémovVitková, Z.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.BPMeranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DizP
Meranie polohy podmorského robotického zariadeniaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.DizP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
53.BPMeranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
54.DP
Metóda DMC v riadiacich systémoch
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Metódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostrediaDobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Modelovanie a riadenie bioprocesov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DizP
Modelovanie a riadenie udalostných systémov pomocou Petriho sietí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátora
Kohút, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Navádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVE
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
60.
BP
Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénuDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
61.
BP
Navigácia mobilného robota v ROSeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Klasová, L.
62.
DP
Navigácia robota v prostredí s prekážkami
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy1 / -- Psotka, M.
63.
BP
Návrh a overenie metód neuroevolúcie
Sekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / --
64.
DP
Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
BP
Návrh algoritmov neuro-evolúcieSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
FEIPodrobnosti témy
1 / --
66.
DP
Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
DP
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareň
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
68.
DP
Návrh haptického ovládania mobilného robotaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
69.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Návrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierkyBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DP
Návrh modelu evolúcie mozgového konektómuÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / -- Kenický, I.
72.
BP
Návrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Andocs, K.
73.
BP
Návrh optimálneho korekčného člena v časovej oblasti
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
BPNávrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnostiPaulusová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
75.
DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovískBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Chmurčiak, A.
76.DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Ernek, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
77.
BP
Neuro-evolúcia
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / --
78.
BPNeuro-evolúcia autonómneho automobiluSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
BP
Neurónová sieť s OAF pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
80.
BPNumerické simulácie v jazyku PythonTárník, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Čierny, L.
81.
DPOdoberanie pohyblivého predmetu robotickým ramenom KUKAÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Cáfal, S.
82.BP
OPC UA rozhranie pre Simulink
Ernek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Šafár, P.
83.
BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
84.
BP
Optimálna navigácia mobilného robota v známom prostredíDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
85.
DP
Optimálna navigácia robota v známom prostredíDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Vadkerti, V.
86.BP
Overenie nových prístupov neuro-evolúcie
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Berki, M.
87.
BP
Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1
88.
BP
Ovládanie robota gestami pomocou senzora Leap MotionÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEIPodrobnosti témy1 / 1
89.
BPOvládanie výrobného procesu pomocou PLCSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Uličný, Ľ.
90.
BPPlánovanie trajektórie pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Mazúr, S.
91.
BP
Počítačový súper v klasickej stolovej hreSlačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
92.
DP
Polohovanie zváraných obrobkov s využitím softvéru KUKA.RoboTeam
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.DizPPoradné systémy v lekárskej kybernetikeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.DPPrediktívne PID riadenieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
95.DPPriame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentovKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DP
Priemysel 4.0: Cloud a edge aplikácie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Maász, J.
97.DPPriemysel 4.0: Digitálne dvojčaMrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RKFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.BP
Priemysel 4.0: Digitálne dvojča
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Priemysel 4.0: SCADA-HMIMrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Miklovič, M.
100.
BP
RBF neurónová sieť pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pažin, S.
101.BPReaktívne preplánovanie úloh misie UAV v prípade nastátia kritického stavu zariadeniaStanko, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
DPReaktívny let drona v neznámom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / ----
103.
DP
Riadenie dynamického modelu robota s premenlivou štruktúrou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
104.
DP
Riadenie elektrizačnej sústavy pomocou neuro-regulátorov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.DPRiadenie mnohorozmerných systémovPaulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
106.BPRiadenie mobilného robota pomocou neuro-evolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Szabó, V.
107.
BP
Riadenie nelineárnych dynamických systémov pomocou neuroevolúcieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
BP
Riadenie nelineárnych dynamických systémov pomocou neuroevolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Riadenie nelineárnych systémov s využitím PID regulátorov
Miklovičová, E.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mihaličková, T.
110.
BP
Riadenie otáčok laboratórneho motora
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Haraslín, L.
111.BP
Riadenie pohybového systému v kĺzavom režime
Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
112.
BP
Riadenie robota pomocou haptického joysticku
Chovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Pócsik, L.
113.
BP
Riadenie robotického systému pomocou posilňujúceho učenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Škvara, J.
114.DP
Riadenie stabilizácie kamier pre autonómne drony
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
115.
DP
Robotické polohovanie ponorenej meracej sondy pre ultrazvukovú diagnostiku
Chovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
116.DizP
Robustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
117.
DP
Robustný PI regulátor pre deskriptorový systém
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
DP
Robustný PI-D regulátor pre neurčitý systém
Körösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / --
119.DP
Rozpoznávanie hlasových povelov pomocou konvolučných neurónových sietí
Kajan, S.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
120.
DP
Rozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietíKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šníder, L.
121.
BPRozšírená realita pre robotiku v priemysle
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
122.
BP
Rozvetvené regulačné obvody
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gerhát, F.
123.
DP
SCARA dvojičiky - digitálny a reálny SCARA robot komunikujúci cez EtherCAT
Duchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
124.BP
Segmentácia obrazov očnej sietnice poškodených diabetickou retinopatiou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Kováč, M.
125.
BPSimulácia robotizovaných výrobných procesovBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
BP
Simulácia zrážky galaxií
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
DPSimulačný model časti elektrizačnej sústavyMurgaš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Skríning diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
129.DizP
Skríning diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
130.
DP
Sledovanie trajektórie v pohybovom systéme s integračným kĺzavým režimom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DizP
"Smart" modely automatických výrobných systémov (Výrobné systémy s UI)
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.DizPSmart prvky a zariadeniaHavlík, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
133.
BP
Spracovanie digitálnych obrazov na diagnostiku diabetickej retinopatie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEI
Podrobnosti témy
1 / --
Seňkevič, P.
134.
DP
Spracovanie údajov z robotickej ultrazvukovej diagnostikyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
135.
DP
Stereovízia pre robotické aplikácie s využitím neurónových sietiÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
136.
DP
Superpozícia dvoch zložiek riadenia v systémoch s premenlivou štruktúrou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
137.
BPTeleprítomnosť v mobilnej robotikeDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RKFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
138.DP
Testovacie pracovisko s Kawasaki robotom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
139.
DP
Tvorba AI schopnej hrať počítačovú hruSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy
1 / 1
140.BPTvorba 3D mapy priestoru pomocou mobilného robotaKohút, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
141.
BPUWB lokalizačný systém pre vnútorné prostredieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
142.
BP
Vplyv povrchu predmetu na meranie laserového diaľkomera v mobilnej robotike
Sojka, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Využitie autonómnych lietajúcich prostriedkov pre poľnohospodárstvoRodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Urban, M.
144.BP
Vývoj riadiaceho systému horúcej komory
Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Dankanin, M.
145.
BPŽonglujúci robotChovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Vanková, F.