29. 5. 2020  19:51 Vilma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Program:
Vedoucí tématu:

* | M | R | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPPÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Modely obnovy aplikované pri spravovaní a plánovaní vozového parku vybraného podniku
Pánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.BPRozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podnikuGolej, J.
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.BP
Zásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podniku
Pánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podnikuGolej, J.
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu
1 / 1
Scheff, N.