31. 5. 2020  16:12 Petronela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | H | M | O | P | R | S

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAnalýza nákladovosti podnikateľského subjektuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DPAplikácia kontrolingu v malom podnikuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černá, Z.
3.DP
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Špirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firmePorgeszová, H.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1