6. 6. 2020  14:06 Norbert
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)Hojerová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Ďurčová, D.
2.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniek
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Uhrinová, K.
3.
DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
4.BPAlternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Grečko, L.
5.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
6.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Hasaliková, T.
7.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Čipák, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Stupeňová, E.
9.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
10.BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Řežucha, M.
11.
BPAnalýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pipíšková, A.
12.
BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Khunová, V.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
14.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balážová, M.
16.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.DisPAntimikrobiální a jiné úpravy povrchůBondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvodu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
19.BPAntioxidačné látky v obilnináchÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.BPAntioxidanty v rôznych druhoch čajov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Mareková, J.
22.
DP
Antioxidanty vo vínach
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Želiarová, Z.
23.
DP
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Schmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
24.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Valicová, I.
25.
DisP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Budayová, J.
30.BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
BPAtmosférická korózia duplexných povlakovZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
BP
Betalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstve
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPBezpečnosť potravín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
36.
DisP
Bezprecedentné zmiešané kaplingy
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tulipánová, A.
38.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.Zalibera, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Lahký, S.
39.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
Židová, L.
40.
DP
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
42.DPBiodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiályOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
44.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedmáková, B.
45.
DP
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.
DisP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
DP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.DisP
Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkom
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.DisPBiokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.BP
Biokompozitné materiály
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
57.
DisP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
58.
DP
Biologické účinky nanočastíc
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fajčáková, D.
59.
DisP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
60.DisPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
62.
BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
63.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mojžišová, E.
64.
BP
BIOPRINTING
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
65.
BP
BIOPRINTING
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Hrubiznová, L.
66.DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Rusnák, M.
67.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
68.
DisPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
69.DisPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Kronek, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
70.
DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiouMacková, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.DP
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
72.DP
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
73.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktoraOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Seitz, J.
74.
DisPCielené syntézy prírodných látok a ich analógovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.BPČistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
76.
DP
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
77.DPDávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSKImreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
78.DPDecentralizované strojové učenie a optimalizáciaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fedorová, K.
79.BPDegradácia antioxidantov pri mrazení ovociaÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Medveďová, K.
80.
BP
Degradácia antioxidantov pri pasterizácii ovocných štiav
Burčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Hollosyová, K.
81.BP
Degradácia biologicky aktívnych látok pri pasterizácii ovocných štiav
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dikasz, D.
82.
BPDelenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Holečková, A.
83.
DP
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadielHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
85.
DisP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakcií
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
86.
BP
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentáciíÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gápa, T.
87.DPDiagnostika nádorových ochorení s využitím glykánov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.
DP
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Hozová, B.
90.
DisP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DisP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
Szolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BPEkologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikáciaMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.BP
Ekologická ochrana slovenských lesov
Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
94.
BPEkotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Czíferi, B.
95.
DisP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojovHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TSNSPM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.
DP
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
97.
DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Galicová, T.
98.DPElektrochémia niektorých typov biomakromolekúlGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Dunajová, M.
99.
BP
Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dudoňová, P.
100.
DP
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Fodorová, L.
101.BPElektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
104.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oravec, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
105.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcieBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Neščáková, M.
106.DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Greif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šprláková, K.
107.
DisPEnviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikáciíŠtefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
108.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
109.BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
110.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
112.
BP
Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
113.
BP
Experimentálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.
DPExperimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systémeMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
115.DisP
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
116.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
DisP
Extrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látok
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
118.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.BP
Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
120.
BP
Extrakcia pšeničného a zemiakového škrobuÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
121.
BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
122.DPFaktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibébFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
123.
DP
Farbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Horváth, V.
124.
DP
Fermentované cereálne produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
125.
BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Hlinčík, A.
126.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho svetaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOPOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hajdu, T.
129.BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
130.BPFotochrómne kolorantyJančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
131.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
132.
DP
Fotoprotektívny účinok éterických olejovBurčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
133.BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Kalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
DPFunkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.Kryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bieliková, L.
135.
DisPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
136.DisPFunkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
137.DisPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
138.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesuVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BPFytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DisP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovKubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
DP
GABA skrat v raste a vývoji Trichoderma sp.
Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.
DisP
Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
143.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovaniePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
BP
Genotoxická aktivita mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
145.
DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
146.
DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Puchart, V.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
DisP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DisP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
149.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Králik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
150.
BP
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
151.
DPHodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
152.
BP
Hodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSS
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Buchlová, T.
153.
BP
Hravé vizualizácieValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
154.
BP
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojívOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DisPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
156.BPHydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentovJurišová, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bukasová, V.
157.
DP
Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbentKurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.BP
Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metód
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
160.DPCharakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiaeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kukučová, K.
161.
BP
Charakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.DisP
Charakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombe
Čipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.
DP
Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
164.
BP
Charakterizácia membrán pre palivové články
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BP
Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Kaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
166.
DP
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
167.BP
Charakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
168.BPCharakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenolu
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DisPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.
DP
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpaduOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
171.
BP
Chemická dealuminácia zeolitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.BP
Chemická modifikácia kaučukov
Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Niková, M.
174.
DP
Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
175.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľaOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
DisPChromatografická separácia fenyletanoidných glykozidov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEIxA
D-CHEI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
177.
DisP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
178.
DisPImplementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách. Poturnayová, A.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
179.
BP
Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničinyJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
180.DisPIn vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťamiValachová, K.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
181.DP
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov - komparácia s in vivo testami (Bc. V. Hamranová)
Hojerová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hamranová, V.
182.
DP
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kopcová, B.
183.
DP
Inkorporácia ľanovej múky do výrobkov na báze cereálií
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kraushúberová, S.
184.
DP
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Nováková, Ľ.
185.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.
BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DisP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
189.BP
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
190.
BP
Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami
Kryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Garajová, M.
191.
BP
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BPIzolácia farbív z rastlinnej biomasy a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysleÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kuczorová, Š.
193.
BP
Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.BP
Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Cabániková, P.
195.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Dzuro, L.
196.
BP
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
197.BPIzolácia tokoferolov z odpadnej rastlinnej biomasyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kocúrová, N.
198.
DP
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov
Mališová, E.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Červenková, A.
199.
DisP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienok
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DisP
Karbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látok
Gracza, T.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
201.
DP
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
202.
DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíkyOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
203.DP
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenín
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.BPKatalytická oxidácia cyklických ketónov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Csánová, K.
205.
DP
Katalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyselinyOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košútová, K.
206.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
207.
DisP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DisP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeLacík, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
209.
BP
Klimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemyselJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
210.
DisP
Komplexné lipidy a ich metabolizmus ako potenciálne ciele pri terapii nádorových ochoreníÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
211.
DP
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochorení
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
212.
DisP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Moncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
213.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
214.
DP
Komplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Šagátová, A.
215.DisPKompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovovBrezová, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
DisP
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.
DisP
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizácia
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
218.
DP
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Žemličková, D.
219.
BP
Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkov
Dvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
220.
DisP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
221.
DP
Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
222.
DisP
Kontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenínBella, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
223.
BPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
224.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
225.
DP
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
226.
DisP
Koordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiŠalitroš, I.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
227.
DisP
Kryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézu
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
228.
DP
Kryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čierna, M.
229.
BP
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Sádecká, M.
230.DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
231.
DP
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Sitárová, V.
232.BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.BP
Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Granatier, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
234.
BP
Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
235.
DisP
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DisP
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafositu
Lenčéš, Z.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
237.
DP
LEGO Mindstorms NXT
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
238.
BPLEGO Mindstorms NXT
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 3
--
239.
DPLEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
240.
BP
Lignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadlách
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
241.BP
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plniva
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DisP
Manánolytické acetylesterázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
243.DisP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
244.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
246.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácieOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
247.BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.BP
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátora
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Krošláková, S.
249.DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
250.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
251.
BP
Materiály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhrad
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
DP
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.
Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
253.
DisP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.Sulová, Z.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.DPMeranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancieBačiak, L.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
255.BPMeranie akustického smogu a dopad hluku na zdravieMichalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
256.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Michalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
258.BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Michalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
260.
BP
Metódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákniny
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.
DisP
Mikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzum
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPOxA--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.DPMikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureusMedveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kvočiková, K.
264.DPMikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaKoňuchová, M.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
265.DisPMikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
266.
BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
267.
DisP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
DisP
Mikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikámBírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
DPMikropolutanty v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
270.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Hajdúchová, Z.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
271.BP
Mirakulín
Mošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
272.DisP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
273.
BP
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
274.DPModelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktoraVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
275.BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
276.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
277.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
278.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
281.BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.BPModelovanie laboratórnej membránovej separácieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
283.BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
284.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
286.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktora
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
287.
DPModerné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športeŠvorc, Ľ.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Haššo, M.
288.
BP
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Kroneková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Minarčíková, A.
289.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
290.
DisP
Modifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
291.
DPModifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapiiLakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Štefík, P.
292.
DisP
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcamiÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
293.DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
BP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
295.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podnikuPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2
296.DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
297.DP
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
298.
DisP
Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty
Kohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
DisP
Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
300.BPMožnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
301.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
302.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemiiOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
303.BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
304.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.DisP
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
306.
DP
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrovPiecková, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
307.
DPNáhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Žuffa, D.
308.BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
310.
DisPNanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitieGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkachOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Huňačková, M.
313.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
314.
BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
315.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dzurková, D.
316.DisP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
317.
DPNávrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
318.
BPNávrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekAčai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.
BP
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Valčičák, J.
320.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Kondáš, R.
321.
BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výrobyFakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
324.BP
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Labovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
326.BPNávrh technológie výroby vodíka zo zemného plynuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
327.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatíkHaydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Škulec, M.
328.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
329.
BP
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rapčanová, E.
330.
BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
331.
DPNelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadlaKlaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
332.BP
Nemliečne probiotické potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šprláková, N.
333.
BP
Netradičné obilniny
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Valková, N.
334.
BP
Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontaminácii
Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fáber, R.
335.
DP
NMR metabolomika organel
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Bauerová, A.
336.
BP
Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíkaBarbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
337.DP
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
338.DisPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
339.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Gašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DisP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Marchalín, Š.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
341.
DisPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
342.DisPNové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
343.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 5
--
344.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
345.
BPNutrigenomikaMikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
346.
BPNutrigenomika
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
347.
BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lojdl, B.
348.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
DisP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látok
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
350.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Danielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
351.
DisP
Odpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmouKaliňáková, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
353.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
354.DPOdstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívaniaDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
355.BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chrenák, J.
356.
DisP
Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
357.
BP
Omyly v histórii cholesterolu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
BPOnline návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
359.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.
DisP
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
361.
DisP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
362.
BP
Optimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
363.
DP
Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
364.
DP
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Ondáková, M.
365.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
366.DPOptimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádržeDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
367.
DP
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
368.BP
Optimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenzii
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.
BP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
DP
Optimálny návrh experimentovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
373.
DisP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
374.
BP
Perovskitové solárne články
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 3--
375.DisP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
376.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
377.BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
378.
BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Jorík, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
379.
DisP
Pokročilé (bio)polymérne sieteOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
380.DisPPokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.DPPokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
382.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Mikula, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
383.DisPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
384.
DisP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
385.
BP
Polyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
386.BPPolyméry v biotlačiJančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
387.
DisP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
388.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
389.DisP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
390.
DP
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozguNiederová, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mikulášková, V.
391.
BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôt
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
392.BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Kaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
393.
BPPorovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíneLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2
394.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Dubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
395.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Staruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Brezányová, L.
396.
BP
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkáchÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
397.
DP
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Žúbor, V.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
398.
BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Staruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vasičkaninová, S.
399.
BPPorovnanie vlastností rôznych hydrotalkitovAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
400.
BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
DPPostupy znižovania obsahu cholesterolu v potravináchŠimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
402.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Vojtko, F.
403.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
404.
BPPotenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
406.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
407.
BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
408.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
409.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
410.DisP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
411.
BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
412.BPPotravinársky automatValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
413.DP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
414.
BP
Potravinové intolerancieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
415.BP
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BPPoužitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojovHroboňová, K.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
417.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
418.DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Sekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nahliková, L.
419.
DisP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
420.DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
421.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
422.
BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
423.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
424.DisPPrediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxA--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
425.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
426.DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Slávik, M.
427.
DisP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
428.
BPPrehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kožeOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
429.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientu
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
430.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
431.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
432.
BPPreskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.Peller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
433.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Brunčáková, L.
434.
BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Čížová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hlivjaková, M.
435.
BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
436.
DP
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gombár, P.
437.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
438.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 3
439.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
440.
DP
Priprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Kadlečíková, K.
441.
DisP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
442.DisP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
443.BPPríprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmovŠvorec, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
444.
DP
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovitéÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mišíková, M.
445.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lukáčová, S.
446.BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom
Kuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Tkáčová, M.
447.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
448.
DisP
Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitovMičušík, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
449.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
450.BPPríprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
451.
BP
Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
453.
DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-PSP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
454.DisP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Anderková, V.
456.
DisPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
458.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Roľková, D.
459.BP
Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormi
Štolcová, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
460.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Dercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
461.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
462.
DP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
463.BPPríprava deuterovaných chinolónovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
464.BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačGemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
465.
BP
Príprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
466.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pšidová, L.
467.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
468.
DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dudková, A.
469.
DisP
Príprava nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
470.
DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Gajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
471.
BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
472.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
473.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
474.
DPPríprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Faktorová, M.
475.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
476.
DPPríprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntézeZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
477.
BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
478.
BP
Probiotické mliečne výrobky na SlovenskuOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bakajsová, K.
479.BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
DPProcesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
481.
BPProdukcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lelková, A.
482.BPProdukcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
483.BPProdukcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Titková, L.
484.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
485.BPProdukcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombeHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
486.
DisP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
487.DPProdukcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastorisÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
488.DisPProdukcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkamiRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
489.DP
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatin
Zemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šopová, B.
490.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
491.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
492.BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
493.BPPurifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
494.
DP
Rakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravinách
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Vávrová, A.
495.DPRastlinné nápoje ako surovina na výrobu jogurtuGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košťálová, D.
496.BP
Rastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
497.BPRecyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovaniaOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
498.
DPRedizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
499.
BPRedoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálovOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
500.BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Rapta, P.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
501.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Rapta, P.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
502.BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Rapta, P.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
503.
DPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
504.
DP
Rekombinantná príprava lyáz.
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
505.
DP
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Zezulová, V.
506.
BP
Reologické vlastnosti elastomérov a kaučukových zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
507.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Bírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
508.
BPRezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
509.
DisP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
510.
DisP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
511.
DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
512.
BPRiziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človekaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
513.
DisP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesovBakošová, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
514.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
515.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
516.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
517.
BP
Rozklad potravín a iných organických vzoriek v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
518.
BP
Rozkladanie vzoriek životného prostredia v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Manová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
519.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kohút, R.
520.
DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Vaštík, P.
521.
DisPSelektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajnéhoHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
522.
DPSieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémovOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
523.
BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
524.
BP
Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
525.
BP
Skúmanie ochranných prvkov dokumentovDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
526.
BP
Skúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesíAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
527.
DP
Skúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienok
Kreps, F.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
528.BP
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Kántorová, P.
529.
BP
Sladidlá vo výžive diabetikovKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Ťažká, D.
530.
DPSladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
531.
BP
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
2 / 2
Krettová, M.
Pečová, A.
532.
DP
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Minarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
533.
DP
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Galovičová, M.
534.DPSledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice PlavejStaruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baranovičová, E.
535.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
536.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
537.
DP
Sledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
538.
DP
Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Varjúová, D.
539.BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
540.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
541.
BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandamiLušpai, K.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
542.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazu
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
543.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látok
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčovičová, V.
544.
BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
545.
BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
546.
BPSpracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnostiDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
547.
DPStabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologiiLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
548.BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereálií
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.
DP
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Sádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Jurigova, V.
550.
BPStanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografieÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
551.
DPStanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGC
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Thai, H. A.
552.BPStanovenie eugenolu v nápojochÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
553.
BP
Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Janotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
554.DisPStanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
555.
BP
Stanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MSSzarka, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
556.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
557.
BP
Stanovenie prvkov atómovou spektrometriou.Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
558.
BP
Stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorky
Purdešová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Blažková, I.
559.DPStanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
560.
BP
Stanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiou
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Lelkesová, T.
561.
BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Bitterová, I.
562.BPStanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstvaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
563.
BP
Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
564.
BP
Staphylococcus aureus kontaminant protravín.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
565.
BP
Staphylococcus sp. ako pôvodca ochorení
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
566.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrárníKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ábelová, T.
567.DP
Stereoselektívna syntéza β-aminokyselín
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
568.
DP
Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
569.DPStereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cvečko, M.
570.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizácii
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
571.
BP
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobkyKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Baráth, K.
572.
BP
Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
573.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SROddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
574.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
575.
BP
Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
576.DPSušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
577.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Deme, J.
578.
BP
Syntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínu
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
579.DisP
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
580.BP
Syntéza analógov berkeleylaktónu A
Caletková, O.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
581.
DisPSyntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolovMarchalín, Š.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
582.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
583.BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu Végh, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
584.
DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydovSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
585.
DP
Syntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátov
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Gurská, M.
586.
BP
Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
587.
DisP
Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátov
Bella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
588.BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
589.DPSyntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektoryMosnáček, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
590.
DP
Syntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
591.
BP
Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
592.
DisP
Syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systéme
Gracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
593.
BP
Školské stravovanie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
594.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérovOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
595.
DisP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc
Bartoš, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
596.
BP
Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutia
Čížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.DisPŠtúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látokMastihubová, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
598.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
599.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
600.
BP
Štúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínovKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
601.
DisP
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida auris
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
602.
BP
Štúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiou
Messingerová, L.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Struts, O.
603.
DisP
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Scholtzová, E.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
604.BP
Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitou
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
605.
BP
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
606.BPŠtúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
607.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
608.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Griač, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
609.
DisP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástrojaÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
610.DisPŠtúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástrojaÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
611.DisP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
612.
DisP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
613.
DisP
Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
614.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
615.DPŠtúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesyHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
616.
DP
Štúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Farkaš, A.
617.
BPŠtúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
618.DisP
Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológii
Farkaš, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
619.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
620.
DisP
Štúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metód
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
621.
BP
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Andrejčáková, L.
622.
DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trebichavská, M.
623.
DisP
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
624.
BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
625.
DisP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadov
Kaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
D-OTTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
626.DP
Štúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraní
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
627.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Dubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
628.
DPŠtúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bilaninová, N.
629.BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietí
Matúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
630.
BP
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaníPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
631.
DP
Štúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-POFO
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hanzel, M.
632.
BP
Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umenia
Reháková, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
633.BP
Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
634.
DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelov
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFxA
D-TPTCxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
635.
DisPŠtúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
636.
DP
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kalafutová, P.
637.
DisP
Taveninové systémy pre solárne aplikácie
Boča, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
638.BP
Technologická kvalita kakaových práškov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Sitárová, N.
639.
DisP
Technologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónnehoOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--