22. 10. 2020  12:41 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPAb-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
2.
BPAcai berry - netradičné ovocieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
BP
Acerola ako prírodný zdroj vitamínu C
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
4.
DP
Acyloxyalylácie neochránených izoxazolidín-4,5-diolov v stereoselektívnej syntéze sfingofungínu B
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kerti, L.
5.
DP
Adsorpčná separácia tyrozol beta-D-fruktofuranozidu z reakčnej zmesi
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
6.
BP
Aktivované alkény ako prekurzory smart heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.BPAktuálne aspekty kozmetiky na ochranu pred nadmerným slnečným žiarením (Z. Turányiová)Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DPAlternatívna výroba esterov s využitím následných reakciíLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Analytická metóda na detekciu vybraných pesticídov v kôrovcoch a mäkkýšoch
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
10.
BP
Analytické metódy na kontrolu rezíduí pesticídov v peli
Hrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Analytické metódy na kontrolu účinnosti čistenia vzoriek pitnej vodyHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
12.DP
Analýza liehovín aromatizovaných anízom fluorescenčnou spektrometriou
Sádecká, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Analýza mikroplastov z vodného prostrediaButor Škulcová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Analýza obsahu antioxidantov v komerčných produktoch z čučoriedky
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPAnalýza rutínu v plodoch a listoch drobného bobuľového ovocia
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BPAnalýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami syntetických drogLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Khunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxA
I-PSPxA-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
18.
BP
Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu
Khunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
19.
DP
Antifungálna aktivita hydrolátov získaných z rastlín
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DPAntimikrobialna aktivita komplexov striebra
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
BP
Antimikrobialna aktivita kovových komplexovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.BP
Antimikrobiálne aktivita esenciálnych olejov získaných z rastlín
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolov v zelenom a čiernom čajiKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.DP
Antioxidačné a fotoprotektívne účinky C-glykozidov a ich potenciál pre kozmetické aplikácie (Bc. N. Karasová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
DPAntioxidačné a zdraviu prospešné benefity probiotík (P. Gocníková)Martiniaková, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
BP
Antioxidačné látky v obilninách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Csőz, B.
27.
DPAntioxidačné vlastnosti extraktu z Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata)Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Antioxidačný potenciál krocínu (L.Černáková)
Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Antioxidanty v baze čiernej a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
DP
Aplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu a sledovanie toxicity priemyselných analytov voči biomolekulám DNA
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.BP
Aplikácia rekombinantnej reverznej transkriptázy vírusového pôvodu v diagnostike COVID-19.
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
BP
Aplikácia steryl glukozidázy pri príprave bionafty
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.DP
Aplikácia tekutých prírodných sladidiel do cereálnych výrobkov
Minarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Haukszová, K.
37.DP
Application of Mixed-Integer Optimization in the Development of Optimal Time Schedules
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
38.
DPAromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
39.
BP
Aromatizácia propánu na hierarchicky štruktúrovaných zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
40.
BP
Arónia čiernoplodá ako superpotravina
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
41.
DP
Automatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BPAutomatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičovKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DPAutomatická detekcia kvality potravín pomocou strojového učenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Avokádo - Unikátne ovocie
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
BP
Benefity a riziká silikónových derivátov v kozmetických výrobkoch (I. Kúdelová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
46.
BP
Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúkKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DP
Bilancia a analýza reakčnej sekcie Fluidného Katalytického Kraku
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
48.
BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.BPBioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácie
Feranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
51.DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovania
Vanovčanová, Z.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.BP
Biokatalytická produkcia chirálnych alkoholov pomocou enzýmu (S)-1-denyletanoldehydrogenáza
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
53.
BP
Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatéhoOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
54.
DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
56.
BPBiologická odbúrateľnosť tenzidovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
57.BPBiologické účinky Žeruchy peruánskej (Lepidium meyenii)Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
58.
BP
Biologicky aktívne látky arónie čiernoplodej (Klimová)Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorov
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.
BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
62.
BPBioplasty možný zdroj mikro a nanoplastov ?Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BPBioplasty na báze furánových polyesterovEckstein, A.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
BP
Biopolyméry ako zložky gumárskych zmesí
Hudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
BP
Bioprodukcia glutamánu sodnéhoKurák, T.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Bioprodukcia xylitolu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedlák, L.
68.
DPBiotechnologická príprava bakteriálnych α-amyláz pre produkciu maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Pacolová, M.
69.
DP
Biotransformácia odpadových olejov a tukov pomocou nižších vláknitých húb v procese submerzných fermentáciíKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
70.
DP
Blockchain a jeho využitie v riadení procesov
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DP
CFD modelovanie viacfázového miešaného bioreaktora s imobilizovanými mikroorganizmami
Stopka, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Cielená úprava metabolizmu kvasinky Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny punikovejGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
73.
DP
Cielený knock out nádorových bunkových línií pomocou metódy CRISPR/Cas9
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Munteanu, P.
74.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
75.BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BPCOVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierovSkotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
80.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Skotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
81.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DP
Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
DP
Definovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritériíBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
84.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou aktívneho uhliaOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
86.
BP
Delenie azeotropickej zmesi prostredníctvim extrakčnej destilácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
87.DP
Delignifikácia jednoročných vlákien s použitím zelených rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
BP
Delignifikácie jednoročných vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.
DP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor chemických reakcií
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
90.
DP
Deriváty chinolizidínov a ich účinok na prežívanie myšej leukemickej línie L1210
Elefantová, K.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balková, A.
91.
BP
Deriváty kyseliny rodanínoctovej ako inhibítory aldózareduktázy
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
92.
BP
Detekcia mikrobiálnych látok pomocou biosenzora na báze DNA, peptidov a protilátok s využitím nanomateriálov ako nosičov
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
93.
DP
Detekcia mikroplastov vo vzorkách faecesŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
94.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.DP
Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.DPDomino karbonylačné reakcie v syntéze dusíkatých heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
97.
DP
Dynamika pôsobenia vybraných biocídov na reprezentantov mliekarensky významnej mykobioty
Piecková, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DP
Ekologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnosti
Alexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BP
Ekologické obaly
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
100.
BP
Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmov
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
101.
BP
Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmov
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
DP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 2
103.
BP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Híveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
104.
BP
Elektrochemické a spektroelektrochemické štúdium potenciálnych molekulových magnetov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DP
Elektrochemické stanovenie chloridovČacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
106.DP
Elektrochemické stanovenie ortuti
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Jánska, B.
107.
BP
Elektrochemické štúdium diazepamu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Švorc, Ľ.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
108.
DP
Elektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre MSR
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Elektrónová štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov – Ako to robí kvantová chémia
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
110.
BP
Elektrónová štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov – Ako to robí kvantová chémia
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BBFFCH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
111.BPEliminácia environmentálnych polutantov pomocou rekombinatných peroxidázÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
112.
BPEnvironmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
114.BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
115.
BP
Enzymatická príprava bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.
BP
Enzýmová syntéza alkylgalaktozidov v dvojfázových systémochHronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
117.
DP
Experimentálne štúdium adsorpcie a desorpcie v rámci hybridných reaktívne-separačných systémovČerveňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Koričár, R.
118.
DP
Expresia génov pre reduktázy mastných kyselín v Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Vojtková, M.
119.
BP
Extracelulárne α-amylázy pre prípravu maltooligosacharidov
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Baranová, T.
120.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných v kozmetickom priemysleHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.BPExtrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DP
Extrakcia biologicky aktívnych látok zo stromovej kôry
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BPExtrakcia látok z brezovej kôry použitím zelených rozpúšťadiel s potenciálom ich využitia v kozmetikeJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / --
Voleková, K.
Krajčovičová, T. E.
124.
BP
Extrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.
Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
BP
Extrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.
Šurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
126.
BP
Falšovanie potravín a určovanie nástrojov odhaľovania tejto činnostiŠimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.BPFarbenie vlákien zo zmesí PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DP
Farmaká v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
129.
BPFermentačná produkcia polymeráz pomocou rekombinatných mikroorganizmovKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.DP
Fermentované kukuričné produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
131.
DP
Fluorescenčná spektrometria a chemometria v analýze kozmetických prípravkov
Sádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
BP
Fotoaktívne materiály na báze aptamérov pre detekciu vírusov, baktérii a mikropolutantov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Konderíková, K.
133.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
134.
DP
Fotoindukované procesy fotoiniciátorov aktívnych vo viditeľnej oblasti – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Czikhardtová, K.
135.
BP
Fotokatalyzátory modifikované grafénom a kovmi
Dvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
136.
BP
Frakčná destilácia vzduchuJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kraviarová, D.
137.
DP
Fungálne polosuché fermentácie ako zdroj zaujímavých bioaktívnych látok a enzýmovKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Macková, M.
138.
DP
Funkcionalizácia enoléterov pre syntézu chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
139.
DP
Funkčná a in silico analýza fungálneho GABA skratu
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lepáček, M.
140.
BP
Fyzikálna rafinácia rastlinných olejov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
BPFyzikálno-chemické spôsoby odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože a potenciálne zdravotné rizikáLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DP
Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu hemicelulóz vo vodnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
143.
DP
Heterogénne zrazeniny struvitu a ťažké kovy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
144.
BP
Hmotnostná spektrometria na detekciu toxických látok v environmentálnych vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
145.
DPHodnotenie baktericídneho pôsobenia kyseliny chlórnej Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
146.DPHodnotenie kvality bio-výrobkov z MangaliceStaruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
DP
Hydrofóbne iónové párovanie chrenovej peroxidázy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
148.BP
Hydrotalkity
Ambrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
149.
BP
Hygiena potravín a plazmové technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.
BPCharakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlačJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
151.BP
Charakteristika funkčných zložiek potravín a ich účinky na zdravie spotrebiteľa.
Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
152.
BPCharakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieSmrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
BP
Charakterizácia imprintovanýh polymérnych adsorbentov pre selektívnu extrakciu pantenolu z farmaceutických vzoriek
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
154.
DP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pív
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
155.
BP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pív
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Melicherová, P.
156.
DP
Charakterizácia procesu zachytávanie CO2 prostredníctvom absorpcie spojenej s chemickou reakciouSteltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.DPCharakterizácia rastu @Geotrichum candidum@ v modelovom prostredí s aplikačným potenciálom pre výrobu syrovOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.DP
Charakterizácia zástupcov rodu Staphylococcus izolovaných z potravín a prostredia
Medveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
159.BPChemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesníOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
160.
BPChemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.BPChemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
162.BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľa
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
163.
BP
Choroby vín spôsobené kvasinkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klimová, M.
164.
BPChyby a falšovanie čokoládových cukroviniek
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Vavrová, V.
165.BPIdentifikácia metabolitov v Trichoderma atrovirideKaliňák, M.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
166.
BP
Identifikácia ovocia, zeleniny a semien v smoothie nápojoch
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
167.
BP
Identifikácia samo-deštrukčných prvkov vo výrobkoch spotrebného charakteruLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
169.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
170.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 3--
171.
BP
Imobilizované epoxidhydrolázy a ich aplikácieHronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
172.DP
Inovatívne postupy v oblasti inteligentného monitoringu vybraných biomarkerov v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
174.DP
Interakcie meďnatých komplexov Cu (II) s patogénnymi baktériami a hubami
Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
DP
Investigation of the freezing step in lyophilizationRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lapeš, P.
176.
BP
Inžiniersky pohľad na globálne klimatické zmeny a ekológiu
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
177.
DP
Inžinierstvo kostného tkanivaVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
178.
BP
Izolačné stavebné materiály – penobetón
Hajdúchová, Z.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
179.
BP
Je hliník vo vakcínach nebezpečný?
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
BPKarcinogénne kadmium na detských ihriskách? Môže mať vplyv aj na plodnosť. Spektrometrické stanovenie tohto prvkuManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
181.DP
Katalytická hydrodeoxygenácia a krakovanie bio-oleja z pyrolýzy lignocelulózovej biomasy
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
182.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
BP
Katalytická príprava éterov použitím zeolitov
Soták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
184.DP
Keramické kompozitné materiály pre medicínske využitie
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.BP
Kinetické testy predúpravy kukuričnej slamy pre produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
186.
DP
Kinetika výroby chirálnych laktónov s imobilizovanou celobunkovou cyklohexanón monooxygenázou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
BP
Klasifikácia karcinómu endometria pomocou genomických, proteomických a histologických analýz
Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
188.DP
Koloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPxA
I-PSPxA-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
189.BPKomplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečivá
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
190.
DP
Kompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlač
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
192.DPKomunálna čistiareň odpadových vôd s konceptom aeróbnej granulovanej biomasy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
BP
Konjugované tiazolové systémy pre fotonické materiály a zariadenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
BP
Konštrukcia a programovanie robotického vozidla so všesmerovými kolesami
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
BPKonštrukcia rastlinných bionanočastíc na degradáciu polutantovÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.
BP
Kontaminované územia a remediačné technológieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
DP
Konverzia etanolu na významné alkéky
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
198.
BP
Konverzia glycerolu na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
199.BP
Koordinačné zlúčeniny prechodných kovov s kyselinou 4-aminosalicylovou a N,N-ligandami ako potenciálne antibiotiká ďalšej generácie
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
200.
DP
Korózna odolnosť upravenej hliníkovej zliatiny AA 2024
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
201.
BP
Ktoré zdroje bielkovín sú najlepšie?
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
202.
BP
Kvaka (Brassica napobrassica) - zelenina našich predkov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálovPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Kvantovo-chemické výpočty ionizačných potenciálov.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
205.
BP
Ľan: starodávny liek a moderná super potravina
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
206.
BP
Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
207.
BP
Lignín: prírodná obnoviteľná látka nahrázdajúca fosílne zdrojeOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
BP
Magnetizmus komplexov mangánu(III) s N4O2 hexadentátnymi ligandamiPogány, L.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Mencáková, L.
209.
BP
Magnetizmus komplexov niklu(II) s N4O2 hexadentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Kulíšková, A.
210.
BP
Magnetizmus komplexov železa(III) s NO2 tridentátnymi ligandami
Pogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
BP
Mak siaty (Papaver somniferum L.) - tradičná slovenská plodina
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
BP
Manažment zrážkovej a šedej vody jestvujúcej prevádzky - návrh vodozádržných opatrení a nakladanie s dažďovými vodami; úprava a recyklácia technologických a odpadových vôd.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
213.
DP
Matematické modelovanie chladenia gumového pásu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
214.DPMatematické modelovanie membránovej separácie na čistenie surového bioplynuMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
215.DPMateriálový prieskum novodobých zbierok SNG zameraný na polymérne látky
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
BPMateriálový prieskum zbierok novodobého umenia Slovenskej národnej galérieČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
217.DP
Meďnaté komplexy Cu (II) a ich vplyv na biologickú aktivitu patogénnych baktérií a húb
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fedičová, N.
218.
DP
Membránové procesy v úprave vody
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
219.DPMeranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancieBačiak, L.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Szabo, M.
221.DP
Meranie fyzikálnochemických vlastností iónových kvapalín ako potenciálnych rozpúšťadiel v chemickej technológii
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
DP
Metabolické profilovanie vybraných organických kyselín vo vybraných zeleninových šťavách pomocou Geotrichum candidum
Greif, G.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
223.
DP
Metabolické zmeny vo vybraných regiónoch mozgu merané pomocou lokalizovanej 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na animálnom modeliKašparová, S.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
224.
BPMetódy úpravy vedľajších produktov zo spracovania ovocia a zeleninyLauková, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Nagyová, V.
225.BP
Mikrobiota a jej význam v prevencii rôznych chorôb
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
226.
DP
Mikroflóra oslieho mlieka
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
227.BP
Mikroplasty – zdroje a ich výskyt v rôznych zložkách životného prostredia
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.
BP
Mikroplasty a baktérieBírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
229.
DP
Mikroskopické huby produkujúce enzýmy s tioglukozid glukohydrolázovou aktivitouŠimkovič, M.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
BPModelovanie a návrh riadenia v prostredí UniSim DesignOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
DP
Modelovanie a optimalizácia prevádzky laboratórnej membránovej separácieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
232.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
233.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
234.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
235.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mészárosová, T.
236.BP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudobných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.
BP
Monitorovanie kvality ovzdušia v prednáškových miestnostiachKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
238.
BP
Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí - fyzikálne princípy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
239.
DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesomUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.
BP
Motorizovaný posuvník pre videokameru
Kalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
DPMožnosti identifikácie mikroorganizmov pomocou NMR spektroskopieKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
BP
Možnosti imobilizácie enzýmov pri príprave biosenzorov s využitím rôznych elektródových materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
243.BP
Možnosti kozmetických výrobkov pri ochrane kože pred škodlivinami životného prostredia (M. Rybárik)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
244.BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
245.
BP
Možnosti odstraňovania vírusov nie len z odpadových vôd
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
246.BP
Možnosti syntézy psammaplyzínov, prírodných 4-hydroxy-spiro-oxepínizoxazolínov so širokým spektrom biologických vlastností
Fischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
247.BP
Myrozináza – enzým pre prípravu látok s protirakovinovým účinkom
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
248.
BP
Nanomateriály na báze grafénu a vodíková energia
Malček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
249.
BP
Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečisteniaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
250.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre pedagogikuČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
251.DP
Návrh a implementácia mobilných aplikácií
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
252.
BP
Návrh a implementácia riadiacich algoritmov na 8-bitovom mikroprocesore
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
253.
DP
Návrh a optimalizácia parametrov výrobne kyslíka v prostredí ropnej rafinérie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
254.BPNávrh adsorpčnej jednotky na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
255.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre vedu a výskum
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
256.DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre zamestnancov
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
DP
Návrh a trénovanie komunikačného robotaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
258.
BPNávrh bioreaktora na produkciu streptomycínuAčai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
259.BPNávrh bioreaktora na produkciu tetracyklínov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klčová, K.
260.
BP
Návrh biotechnologickej produkcie kyseliny jantárovej
Červeňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
BPNávrh biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovejAntošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
262.
BP
Návrh dvojstupňového procesu na splyňovanie tuhého alternativného paliva (TAP)
Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Polakovič, M.
263.
DPNávrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
264.
BP
Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Fuzzy Logic Toolboxu Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
265.
BP
Návrh hybridného systému bioreaktor-mikrofiltrácia-adsorpcia pre výrobu ružovej arómyMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
266.BPNávrh jednotky na kryogénnu separáciu kyslíka zo vzduchu pre splyňovač ťažkých ropných zvyškovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
267.
BP
Návrh membránovej jednotky na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyneMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
268.
BP
Návrh opatrení na zníženie pachovej stopy a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
DP
Návrh prediktívneho riadenia technikou move-blocking pre chemický reaktor
Oravec, J.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
270.
BPNávrh procesov absorpcií zlúčenín chlóru a síry z plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého komunálneho odpadu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Menkeová, M.
271.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.Jelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
272.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
273.
DP
Návrh stravovacieho režimu pre osoby s rôznou fyzickou aktivitou
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
274.BPNávrh technologickej linky na výrobu formaldehyduStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
275.
BPNávrh technológie na regeneráciu odpadových olejovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
276.
DP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
277.
DP
Návrh vhodnej technológie na efektívnu separáciu 2-metyl butanolu a 3-metyl butanolu z pribudlinyTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Volek, R.
278.
BP
Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 3 Hámorová, Z.
279.
DP
Nepriame elektrochemické stanovenie kazeínu na pokročilých elektródových materiáloch
Švorc, Ľ.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
280.BP
Neštandardné farebné odtiene patiny na bronze
Zemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
281.
BP
Nie je sacharid ako sacharid
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
282.
BPNikarbazín - elektrochemické správanie a možnosti jeho elektroanalytického stanovenia
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Daňová, D.
283.
BP
Nižšie vláknité huby ako zdroj zaujímavých enzýmov produkovaných pomocou polosuchých fermentáciíÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Leňová, B.
284.
BP
Nové druhy biologicky aktívnych látok v kozmetike (Lenka Lindtnerová)
Martiniaková, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
285.
DP
Nové metódy analýzy esterov tokoferolov s mastnými kyselinamiKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
286.
BP
Nové perspektívy fermentovaných mliečnych výrobkov a ich význam pre zdravieGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
287.
BPNové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
288.
BP
Nové potenciálne liečivá pre farmaceutický priemysel a ich reakcie s redukčnými činidlami
Darvasiová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.DPNové prístupy v príprave chromogénnych substrátovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
290.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
291.BPNové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
293.
BP
Novodobá elektronika bez kremíka
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
294.
BPNutričné a biologické vlastnosti semien Moringa oleiferaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
295.
DP
Nutričné a senzorické aspekty rastlinných nápojov
Kohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
296.
BP
Obilniny našich predkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balážová, L.
297.
BP
Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
298.BP
Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
BPOdpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
300.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
301.
BPOdstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
302.
BP
Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôdBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
303.
DPOdstraňovanie lindánu z vôd adsorpciouZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
304.BPOdstraňovanie niklu z vôd adsorpciouZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
305.
DPOdstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd procesom adsorpcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
306.
DPOdstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd koaguláciou a ozonizáciouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
307.
DP
Odstraňovanie vybraných prioritných organických látok a mikropolutantov v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
308.
BP
Ochranné prvky zamedzujúce falšovaniu
Dvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
309.
BP
Opatrenia pre minimalizáciu šírenia infekčných ochorení v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Opatrenia pre minimalizáciu šírenia infekčných ochorení v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológieLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
DP
Optimalizácia podmienok biokatalytickej prípravy fenylacetaldehydu z 2-fenyletanolu
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.
DP
Optimalizácia podmienok fermentácie pre produkciu limonén-1,2-epoxidhydrolázyÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
313.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
314.
DP
Optimalizácia pracovných podmienok SDE pre extrakciu organických zlúčenín zo vzoriek vín
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BP
Optimalizácia rafinácie ľaničníkového oleja na výrobu bionaftyOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.BP
Optimalizáciu procesu výroby a separácie ETBE
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
317.
BP
Optimalizáciu procesu výroby monochlór benzénu priamou chloráciou benzénu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
DPOptimálny návrh experimentovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
319.BPOxidácia cyklických ketónov na heterogénnych katalyzátorochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
320.DP
Oxidácia cyklických ketónov na heterogénnych katalyzátoroch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
DP
Oxidácia cyklopentanónu na heterogénnych katalyzátoroch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
322.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
BP
Označovanie Nutri Score v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.BP
Parametre spekania vs. tvarová stálosť keramických kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlače
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
325.BP
PCM – kompatibilita s konštrukčnými materiálmi
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
326.
BP
PCM – nádej pre opakované ukladanie tepelnej energieDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
DP
Plazmou redukované grafén oxidové elektródy pre tlačené biosenzoryGemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-POFOFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hasaliková, T.
328.BPPlazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
329.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
330.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
331.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
332.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
333.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
334.
DP
Podmienky pre nitritáciu v odpadových vodáchDrtil, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
335.DP
Pokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôd
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
336.BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články.
Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
337.
DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
339.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DP
Porovnanie kvality celosvalových šuniek
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
341.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálovDubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
342.
BPPorovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
343.
BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
344.
BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
DP
Porovnanie tradičnej a modernej receptúry pri výrobe rôznych druhov kaší
Minarovičová, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Lissová, I.
346.DPPostupy znižovania obsahu cholesterolu v potravináchŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
347.
DP
Posúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizika
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
348.
BPPosúdenie možnosti repoweringu priemyselnej teplárne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
349.BPPosúdenie náhrady ionomeničovej technológie za reverznú osmózu pri výrobe demineralizovanej vody
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
350.
DPPosúdenie životného cyklus (LCA analýza) výrobku
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
351.
BP
Potencial "zelených" C-glykozidov v kozmetike (Silvia Lesná)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lesná, S.
352.DPPotravinárske využitie vybraných prírodných farbívSekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
353.
BP
Použitie komprehensivnej dvojrozmernej plynovej chromatografie s prietokovým modulátorom v environmentálnej analýze
Vyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.BP
Povrchová modifikácia biologicky resorbovateľnej horčíkovej membrány pre regeneráciu tkaniva.
Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
355.DP
Povrchovo aktívne látky z vedľajších produktov potravinárskych výrob
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holkovičová, T.
356.DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov z mlieka
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
357.BP
Predikcia stability látok rozkladajúcich sa pri fázovej premene.
Šimon, P.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
BP
Predikcia stability materiálov pomocou termoanalytických metód
Cibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
359.
BP
Prehľad a porovnanie presnosti izokonverzných metódDubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
BP
Prehľad a porovnanie presnosti izokonverzných metód
Dubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
361.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
362.
BP
Prestup vybraných mikropolutantov z pôdy do poľnohospodárskych rastlínOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
363.
DP
Prevádzka KČOV v sezónnych podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
364.
DP
Prevádzková optimalizácia a možnosť uplatnenia nových technológií pri výrobe alkylátuVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Švistun, L.
365.
BP
Prieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného artefaktu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
366.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Bránická, Z.
367.
BPPrieskum využitia možností slnečnicového vosku pre povrchové úpravy drevaTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
368.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
369.
BP
Príprava a charakterizácia katalyzátorov pre depolymerizáciu lignínuHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
370.
DP
Príprava a charakterizácia nikelnatých komplexov s chelátujúcim aminobenzimidazolovým ligandom
Kuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Varga, R.
371.
DP
Príprava a aplikácia rekombinantnej reverznej transriptázy na diagnostiku COVID-19Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
372.
BPPríprava a charakterizácia katalyzátorov pre výrobu biopalívHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
373.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
374.
DP
Príprava a charakterizácia polymérnych adsorbentov s odtlačkami molekúl pre vybrané biologicky aktívne látky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
375.
DP
Príprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
376.
DisP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
377.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
378.
DP
Príprava biologicky účinných látok pre potravinársky priemysel z prírodných surovínÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
379.
BP
Príprava bionafty pomocou transesterifikácie nepotravinárskych surovínHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.DPPríprava bionafty transesterifikáciou nepotravinárskych olejov na hydrotalcitochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.
BP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
382.
DP
Príprava éterov v prítomnosti zeolitových katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
383.
BP
Príprava grafén oxidových elektród pre senzoriku
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
384.
BPPríprava grafénových nanočastíc pre aplikácie tlačenej elektorniky
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
385.BP
Príprava Janusových mikromotorov
Šípoš, R.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
386.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
387.
BP
Príprava nízkoenergetických cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
388.BPPríprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre modifikáciu nanoplnív na báze vrstvených kremičitanovKroneková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
389.
BP
Príprava selektívnych adsorbentov pre extrakciu biologicky aktívnych látok z rastlinných materiálovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
390.BPPríprava selénových a sírnych analógov purínuOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
392.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
393.
BP
Príprava zlúčenín nahrádzajúcich fosílne zdroje depolymerizáciou odpadového kraft lignínu
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
394.
BP
Probiotika novej generácie
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paprčková, Z.
395.
BP
Procesy odstraňovania fosforu a sulfidov z odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
396.
BP
Produkcia bioaktívnych peptidov s Pichia pastorisRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
397.
BP
Produkcia kyseliny eikozapentaénovej pomocou polosuchých fermentácií vláknitou hubou Mortierella alpina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Högerová, M.
398.
DP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnými kvasinkami Rhodosporidium toruloidesHolič, R.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jeleňová, G.
399.
DP
Produkcia nealkoholického piva
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Kadlečík, I.
400.BPProdukcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
401.
DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Polakovič, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEIxA
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
402.
DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadielÚstav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
403.DP
Progresívny elektrochemický senzor na stanovenie liečiva znižujúceho mortalitu ochorenia COVID-19
Švorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
404.BP
Proti koronavírusom zrejme pomáha selén
Manová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Vodičková, K.
405.
BPPrvková analýza pomocou vysoko- rozlišovacej atómovej absorpčnej spektrometrie s kontinuálnym zdrojom žiareniaÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
Olejár, S.
406.BPPrvková analýza prietokovou elektrochémiou.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
407.
BP
Prvková analýza výživových prípravkov
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
408.
DP
Purifikácia a charakterizácia novej vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
409.
BP
Rakytnik rešetliakový ako superpotravina
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Orechovská, N.
410.
DPRakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravináchÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
411.
BP
Rastlinné extrakty s biologickými účinkami na hmyz
Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
412.
BP
Rastlinné glykozidázy ako biokatalyzátory
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
413.BP
Rastlinné nápoje
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
414.BPReakcie nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmácii sledované spektroskopickými technikamiRapta, P.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
417.
BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
BPRecyklácia papiera – mýty a faktyOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
419.
BP
Recyklácia plastov a ich využitie na hodnotné petrochemikálie
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
420.
DP
Recyklácia plastových odpadov použitím dvojstupňového procesu krakovaniaVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
421.DP
Recyklácia viacvrstvových fólií
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
422.DPRedizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny erukovejGajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Vicenová, M.
423.
DPRedukcia uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka teplaÚstav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karaffová, K.
424.
BP
Redukčné diéty - ktoré sú bezpečné a účinné?
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Kolesárová, K.
425.
BP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol - voda
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
426.
DPRekombinatná Taq polymeráza a jej využitie pri detekcií COVID 19Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žigová, K.
427.
DP
Rekonštituovany model 3D rohovky pre štúdium fototoxicity vybraných liečiv a zdravotníckych pomôcokÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
428.
DPRelativistická kvantová kryštalografia atómu ortuti a jednoduchých modelových zlúčenín ortutiBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
DP
Removal of Selected Contaminants from Water in Kabul
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
430.DPRemoval of Selected Contaminants from Water in KabulZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
431.
BP
Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
432.
DP
Research of inhomogeneous lyophilization
Rajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
433.
BP
Resistencia veterinárnych patogénov voči antibiotikám
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Beňová, V.
434.
DP
Rezistencia baktérií u psov a ich majiteľovBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
435.DPRiadenie a optimalizácia batériových úložísk v koncepte smart grid
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
436.
BP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
437.
DP
Riadenie technologických procesov s využitím PLC
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
438.
DP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôdKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
439.
BP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôdKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
440.
BP
Rozpustnosť prírodných extraktívnych látok v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
441.
BP
Rozpustnosť roztavených kovov v roztavených fluoridových/oxidových systémoch a elektrónovo vodivé sklá
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
442.
DP
Sekvenčná degradácia PCB bionanočasticami a baktériami
Dercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
443.
BP
Selén vo výžive
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Sitárová, N.
444.
DP
Senzorické a fyzikálno–chemické hodnotenie vegánských salám
Staruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
445.
DP
Senzorické a fyzikálno–chemické hodnotenie vegánských šalátovStaruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
446.
BP
Separácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kotuličová, S.
447.
DP
Separácia horčíka prostredníctvom zrážania s využitím iónovýmenných membrán
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Rejzeková, H.
448.BPSchopnosť E. coli tvoriť biofilmMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
449.
DP
Simulácia a optimalizácia vulkanizácie gumárenských výrobkov využitím CFD
Stopka, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
450.
BP
Simultánne elektrochemické stanovenie ťažkých kovov prietokovým systémom
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tomaškovičová, M.
451.DPSírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matríc
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
452.
DPSledovanie a optimalizácia procesu prípravy výroby nemliečnych probiotických nápojovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
453.DP
Sledovanie dynamiky redukcie obsahu dusitanov vo fermentovaných mäsových výrobkoch
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
454.BPSledovanie glykozylačného stavu proteínov afinitnými metódami využívajúcimi lektínyÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
455.BPSledovanie interakcií vybraných liečiv s nanočasticami pomocou elektrochemického senzora
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
456.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosťOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosť
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
458.
BPSlnečnica hľuznatá – topinambur - využitie pre potravinrárske účelyKohajdová, Z.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hícová, A. M.
459.
DP
Softvérové senzory pre priemysel
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Križan, D.
460.
DP
Sorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
461.BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia fotografií
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
462.
BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentovOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BBFFCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
463.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
464.
BP
Spektroelektrochémia v 21. storočí
Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
465.BP
Spektroelektrochémia v 21. storočí
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
466.
BPSpektrofotometrické hodnotenie kvality tlačového procesuDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
467.BPSpektroskopické štúdium biologicky aktívnych zlúčenínKleinová, A.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
468.
DP
Spektroskopické štúdium fotoindukovaných procesov derivátov chinizarínuBarbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
469.
DP
Splyňovanie zmesí plastového odpadu a zvyšku z jednotky hydrokrakovania zvyškov (RHC)Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxA
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Huseynzade, D.
470.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
471.
DPSpracovanie kalových vôd a fermentačného zvyšku z anaeróbnej stabilizácie a bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
472.
BP
Spracovanie odpadových plastov použitím dvojstupňového procesu krakovania za vzniku C3 a C4 uhľovodíkov
Vasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
473.
DP
Spracovanie rekombinantných enzýmov využívaných pri diagnostike ochoreníKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
474.
BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
475.
DP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografieÚstav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
476.DP
Stanovenie jódu metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
477.DPStanovenie kumarínov fluorescenčnou spektrometriouÚstav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
478.
DP
Stanovenie pesticídu Sulprofos v potravinárskych a environmentálnych vzorkách s využitím enzýmového biosenzoraSochr, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
479.
DP
Stanovenie polutantov priemyselných odpadových vodách pomocou GC-MS
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
480.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Danielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
481.BP
Stanovenie prvkov vo fyziologickom roztoku
Čacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
482.
DP
Stanovenie sulfidov metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
483.
BP
Stanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkoch
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
484.BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
485.
DP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov vo včelách
Hrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
486.
DPStresová odpoveď vláknitých húb na antifungálne aktívne azolyÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
487.
DP
Subfrakcie lipoproteínov a ich úloha v rozvoji aterosklerózy
Vlček, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
488.
BP
Sušenie čistiarenských kalov – nevyhnutnosť alebo slepá cesta slovenského čistiarenstva?
Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
489.
DP
Syntéza a analýza potenciálne biologicky aktívnych koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych N-ligandovHerich, P.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
490.BPSyntéza ArtemonuOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Holub, M.
491.
DP
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov perfluórsubstituovaných benzoových kyselín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
492.
DP
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidu-pentafluórbenzoovej kyseliny na prípravu nových opto-elektronických materiálov a nových biologicky aktívnych zlúčením
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
DPSyntéza a syntetické využitie 5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
494.BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
495.
BP
Syntéza Herbacu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
496.
BPSyntéza koordinačných zlúčenín s potenciálnym protirakovinovým účinkom na báze 3,5-dinitrosalicylovej kyseliny a N alebo P-ligandov s prechodnými kovmi.Herich, P.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
497.DP
Syntéza modelového makrolidového antibiotika
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
498.BP
Syntéza progresívnych materiálov na báze bioskla pre aplikácie v medicíne
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
499.
BP
Šifrované procesné riadenieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.
BP
Školské stravovanieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
501.
BP
Štruktúra a Charakterizácia (Oxo)-(Fluoro)-Hlinitanov pre Elektronické a Fotonické Aplikácie
Šimko, F.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
502.DP
Štúdium antimikrobiálnych účinkov nízkoteplotnej plazmy typu multi-hollow
Mošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
503.
BP
Štúdium a optimalizácia podmienok kultivácie cyanobaktérie Spirulina platensis
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
504.BP
Štúdium biologického účinku prírodných zlúčenín pripravených extrakciou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
505.
BP
Štúdium cytotoxicity alginátových hydrogélov za účelom ich využitia v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
506.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchKlein, E.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
507.
BP
Štúdium expresie špecifických proteínov v leukemických bunkách
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
508.
DPŠtúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
509.
BP
Štúdium inhibície vírusu SARS-CoV-2 metódami dokovania
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
510.
BPŠtúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektoch
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
511.
BPŠtúdium meďnatých zlúčenín s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
512.DP
Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
513.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstvaOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
514.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstvaMalečková, S.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
515.DP
Štúdium možností odstraňovania antimónu z reálneho vodného zdroja
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
516.
DP
Štúdium možností úpravy vyčistenej odpadovej vody pre jej opätovné využitieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
517.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
518.
DP
Štúdium predspracovania kukuričnej slamy pre zvýšenú produkciu bioplynuHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
519.
DPŠtúdium proteolytických enzýmov z vláknitých húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
520.
DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementu
Janotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
521.
DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementuOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTIxA
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
522.DPŠtúdium reaktivity izoxazolidín-4,5-diolov s Wittigovými činidlami: aplikácia v syntéze pyrolidínových derivátovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
523.
BPŠtúdium selektivity stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu vybraných skupín VOC
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
524.
BP
Štúdium substrátovej špecificity a stability vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
525.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Dubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
526.
DP
Štúdium transportu iónov cez iónovýmenné membrány v procese Donnanovej dialýzy
Červeňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
527.DP
Štúdium účinku derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Elefantová, K.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
528.DPŠtúdium účinnosti deacidifikačného procesu z hľadiska rovnomernosti v štruktúre papieraOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
529.
BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neuronových sietí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
530.
DP
Štúdium vlastností ADRE plazmy pri rôznych podmienkach
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
531.
DPŠtúdium vlastností imobilizovaných oxidoreduktáz a ich využitie pri vzájomnej premene alkoholov a karbonylových zlúčenín pre priemysel prírodných arómÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
532.
BP
Techniky imobilizácie aptaméru a jeho elektrochemická charakterizácia na rôznych elektródových materiálochSochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
533.BPTechnologická kvalita kakaových práškovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
534.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
535.
BP
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
536.
DPTeoretické štúdium chemickej štruktúry a termodynamiky vybraných prírodných látokLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
537.
BP
Teoretické štúdium koordinačných zlúčenín medi s biologicky aktívnymi ligandmi
Malček, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
538.
BP
Teoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
539.BPTeoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémochPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
540.
BPTermokatalytické transformácie lignocelulózy na zelené chemikálieKaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
541.
DP
Testovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav
Malečková, S.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Guzikiewiczová, E.
542.DPTestovanie využiteľnosti filmovej odparky na regeneráciu iónových kvapalínOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
543.
BP
Tlačené Perovskitové solárne články
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
544.
BP
Tlačené uhlíkové vrstvy pre senzorické aplikácie.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
545.
DP
Trace amine-associated receptor one (TAAR1) ako cieľ pre nové lieky na poruchy CNS
Dremencov, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
546.BP
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry
Horváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
547.
DP
Transformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl octovú vo vzorkách mlieka po ko-kultivácii Lactococcus lactis a Geotrichum candidum
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
548.BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
549.BPTransparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiálTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
550.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiálTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
551.
DP
Triedička farebných objektovKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
552.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
553.DPTvorba Edukačných ZariadeníValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
554.DP
Tvorba responzívne webového systému na tvorbu rozvrhov
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
555.
DP
Účinok vybraných antokyánov na leukemické bunky
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
556.
BPUhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
557.
DP
Úloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
558.
BP
Úloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
559.
DP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
560.
BP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Daňková, D.
561.
BP
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Umbelopsis isabellinaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
562.
BP
Validácia teoretických výpočtov spektroskopických veličínMichalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
563.BPVedľajšie produkty vinárskeho priemyslu a ich využitie pri výrobe cereálnych produktovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gregová, K.
564.DPViacúrovňová intenzifikácia procesu sušenia chlorovodíka
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
565.BP
Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
566.
DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
567.
DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
568.
BP
Vlákna na báze kyseliny polymliečnej
Hricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
569.
BP
Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektroniku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
570.
DP
Vplyv antibiotík na aktivitu čistiarenských kalovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DP
Vplyv cemtirestatu na metabolickú redukciu vybraných chemoterapeutík aldo-ketoreduktázami
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
572.BP
Vplyv degradačných produktov organochlórovaných pesticídov na biologické odstraňovanie dusíkatého znečistenia
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Horná, A.
573.DisPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
574.DisPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-TS4--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
575.
DisP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
576.
BP
Vplyv izotiokyanátov na expresiu špecifických proteínov v leukemických bunkách.
Imrichová, D.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
577.BP
Vplyv kovových iónov na aktivitu hemicelulolytických glykozidáz
Puchart, V.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
578.BP
Vplyv kvasiniek na aromatické vlastnosti hroznového vína
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Pukalík, O.
579.
DP
Vplyv liečiv na aktivitu nitrifikačných baktérií
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
580.BP
Vplyv nečistôt odpadových glycerolov na rast a produkciu Pichia pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
581.
BP
Vplyv nových technológii v potravinárstve na kyslomliečne baktérieGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
582.
BP
Vplyv odpadového oleja na produkciu polynenasýtených mastných kyselín v Mortierella alpina v procese polosuchých fermentácií
Klempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
583.
DP
Vplyv oxidačných produktov organochlórovaných mikropolutantov na prevádzku reaktora s aktivovaným kalom
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
584.
BP
Vplyv pH na zrážanie S2- z reálnej odpadovej vody
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
585.
BP
Vplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesíUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
586.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných organochlórovaných mikropolutantovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
587.DP
Vplyv procesných parametrov na distribúciu síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAB)
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Gergelyová, K.
588.BP
Vplyv rastových podmienok Gluconobacter oxydans na oxidačnú aktivitu pri biotransformácii aromatických alkoholov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
589.DP
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
590.BP
Vplyv spekacej prísady na vysokoteplotné vlastnosti steatitovej keramiky
Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
591.DP
Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coli
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
592.BPVplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementuOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
593.
DP
Vplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojív
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
594.
DP
Vplyv terapie PPAR gama a Nrf2 u hypertenzných zvierat a bunkových modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
595.
DP
Vplyv terapie PPAR gama a Nrf2 u hypertenzných zvierat a bunkových modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
596.DPVplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLAPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Pružincová, L.
597.
DPVplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLAPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Fogašová, M.
598.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Plavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
599.
DP
Vplyv vody s nízkou neutralizačnou kapacitou na ČOV so špecifickými podmienkami prevádzkyImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
600.DPVplyv vonkajších interiérových faktorov na degradáciu polymérnych materiálov zastúpených v zbierkových predmetoch Slovenskej národnej galérie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
601.
BP
Vplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesíOmaníková, L.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
602.
BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasyZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
603.BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
604.BPVplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
605.BP
Výber vhodných podmienok extrakcie alfa-hydroxy kyselín z kozmetických vzoriek pre následnú enantioseparáciu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Hroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
606.
BP
Výber vhodných podmienok extrakcie alfa-hydroxy kyselín z kozmetických vzoriek pre následnú enantioseparáciu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Hroboňová, K.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
607.
DPVýber vhodných štarcovacích kultúr na výrobu nemliečnych probiotických nápojovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baliová, K.
608.
BP
Výroba anilínu hydrogenáciou nitrobenzénuMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Sabela, J.
609.BPVýroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
610.
BP
Výroba čistého etanoluOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
611.BPVýroba etylesteru kyseliny octovejOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
612.DP
Výroba fenylacetaldehydu a kyseliny fenyloctovej v membránovom hybridnom systéme
Mihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Sujová, L.
613.
BP
Výroba kvasničného extraktuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
614.
BP
Výroba propylén glykolu
Labovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
615.
BP
Výroba vodíka z glyceroluOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
616.BPVýskyt vybraných typov liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný spôsob detekcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
617.
DP
Vyšetrovanie adsorpčných kapacít na multimodálnych adsorbentochOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
618.
DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Polakovič, M.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
619.DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Polakovič, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEIxA--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
620.
BP
Vytváranie ochranných prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
621.BP
Využitie aditív na úpravu kvality ražného pečiva
Lauková, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Varga, B.
622.
DP
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
623.DPVyužitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
624.
BPVyužitie fotoelesticity v praxiLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
625.
DP
Využitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstva
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
626.
BP
Využitie gélov pri čistení objektov výtvarného umenia
Reháková, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
627.
DP
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstveLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
628.
BP
Využitie grafických kariet v akcelerácii molekulových simulácií
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
629.
BPVyužitie grafických kariet v akcelerácii molekulových simuláciíPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
630.BP
Využitie hmyzu ako potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
631.DP
Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálov
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
632.
BP
Využitie indexu lomu na meranie obsahu FAME v produktoch transesterifikácie ľaničníkového oleja
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
633.
BPVyužitie koagulácie a flokulácie na zlepšenie kvality banských vôdZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
634.
DP
Využitie kompozitných zmesí pri výrobe cereálnych výrobkov
Kohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Michalcová, K.
635.DP
Využitie komprehensivnej dvojrozmernej plynovej chromatografie s prietokovým modulátorom na chiraľnu analýzu vín
Vyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
636.BPVyužitie kvapalinovej chromatografie a inovatívnych techník extrakcie látok pri analýze liečivých rastlín a iných zložitých samples
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
637.BP
Využitie membrán pri čistení odpadovej vody za účelom jej použitia pri zavlažovaní
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
638.BPVyužitie mikroextrakčných techník na analýzu kontaminantov v odpadových vodáchÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
639.
BPVyužitie molekulovej spektrometrie v analýze kozmetických prípravkov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
640.
BP
Využitie monolitických materiálov pre extrakciu biogénnych amínov v potravinových vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
641.
DPVyužitie multiSBSE-GCxGC-TOF-MS pre určenie geografického pôvodu botrytizovaných vínŠpánik, I.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
642.
DPVyužitie nanovlákien pre dynamickú headspace extrakciu prchavých organických kontaminantovÚstav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
643.
BP
Využitie odpadových substrátov pre produkciu kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
644.
BPVyužitie Pd-katalyzovanej cross-couplingovej reakcie arylhydrazínov v syntéze arylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]tiazolovFischer, R.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
645.DPVyužitie prístupov strojového učenia pri identifikácii a riadení dynamických systémovKlaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
646.
DP
Využitie respirometrickej aktivity (AT4) na charakterizáciu stability komunálnych odpadov
Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čegiňová, K.
647.
BP
Využitie SEM a rtg.mikroanalýzy na štúdium štruktúry vlastnosti pokročilej keramiky
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1