6. 6. 2020  13:49 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Hojerová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurčová, D.
2.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekSedláčková, N.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
3.
DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulenová, D.
4.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
5.DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Pinčeková, L.
6.DPAnalytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesuOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
7.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Tereshchuk, K.
8.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantovČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
9.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Hájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Řežucha, M.
11.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Pipíšková, A.
12.
BPAntibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Khunová, V.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
13.DPAntimikrobiálna účinnosť komplexov striebraOlejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Homokyová, A.
14.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Khunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
15.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Balážová, M.
16.BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
17.
DizP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchů
Bondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
19.BPAntioxidačné látky v obilnináchÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
22.
DPAntioxidanty vo vínachHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Želiarová, Z.
23.
DP
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrušková, M.
24.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
Valicová, I.
25.
DizP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
26.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látkyBurčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.DPAplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
BPAplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstveÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kupcová, K.
32.BPAtmosférická korózia duplexných povlakovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.
DPAutomatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Rosa, I.
34.
BPBetalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstveSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BPBezpečnosť potravín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.DizP
Bezprecedentné zmiešané kaplingy
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
38.BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Lahký, S.
39.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ciesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
40.
DP
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Baco, A.
41.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Špireková, D.
42.
DPBiodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiályVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Humajová, K.
43.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín
Alexy, P.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
44.BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
45.DPBiodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
46.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
DP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
50.
DizP
Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
51.
DizP
Biokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériách
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
52.
DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.BPBiokompozitné materiályOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
54.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
56.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kollárová, K.
57.
DizP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
DP
Biologické účinky nanočastíc
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
60.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.DPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mojžišová, E.
64.
BP
BIOPRINTING
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
BIOPRINTING
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hrubiznová, L.
66.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiaeÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Rusnák, M.
67.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Vráblová, V.
68.
DizP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
69.
DizP
Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiouÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
71.
DP
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čepcová, L.
72.DPCereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Szokola, F.
73.DP
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Stopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Seitz, J.
74.
DizP
Cielené syntézy prírodných látok a ich analógov
Bella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
75.
BP
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
76.DP
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Cverenkárová, K.
77.DP
Dávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSK
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.DPDecentralizované strojové učenie a optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
79.
BP
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Burčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Medveďová, K.
80.
BP
Degradácia antioxidantov pri pasterizácii ovocných štiav
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
BP
Degradácia biologicky aktívnych látok pri pasterizácii ovocných štiavBurčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dikasz, D.
82.BPDelenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciouOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Holečková, A.
83.DPDelenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DPDelignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadielHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
85.
DizP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakciíJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
86.
BP
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentáciíKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
87.
DPDiagnostika nádorových ochorení s využitím glykánovÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Homolová, L.
89.DPDistribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
90.DizPDistribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
DizP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúlOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
BP
Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikáciaMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
93.
BP
Ekologická ochrana slovenských lesovŠurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
94.
BP
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
95.
DizP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
DP
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiareniaKruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďatko, T.
97.
DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
DP
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúlOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Dunajová, M.
99.
BPElektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičovSvitková, V.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
DP
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
101.
BP
Elektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefčáková, M.
102.
BP
Elektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
104.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oravec, J.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
105.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Bučko, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
106.
DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitovGreif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
107.
DizP
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikácií
Štefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotouRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Baligová, B.
109.
BPEnzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamiduÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Orolínová, M.
110.
DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
111.
DizP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
112.
BP
Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Balčoková, K.
113.BPExperimentálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Žabková, A.
114.DPExperimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systémeMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DizP
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysle
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DizP
Extrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látok
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
118.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
BP
Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačkyHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
120.
BP
Extrakcia pšeničného a zemiakového škrobu
Minarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
121.BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Graczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, I.
123.
DP
Farbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
124.
DPFermentované cereálne produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Sikorová, P.
125.BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
126.BPFilter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho svetaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdiumOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
129.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
130.
BP
Fotochrómne koloranty
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
131.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Hojerová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
132.
DP
Fotoprotektívny účinok éterických olejov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Valachová, S.
133.BPFotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetlaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Beke, P.
134.
DPFunkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bieliková, L.
135.
DizP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
136.
DizP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Danko, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
137.
DizP
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
138.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
139.
BP
Fytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Sekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
DizPFyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
DP
GABA skrat v raste a vývoji Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
142.DizP
Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
143.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovaniePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kintler, M.
144.
BP
Genotoxická aktivita mykotoxínov
Kaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Hrušková, L.
145.
DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
146.
DizP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
147.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Breier, A.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
149.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fázeKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
150.
BP
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
152.BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
153.
BP
Hravé vizualizácie
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
154.
BPHustota a viskozita moderných kvapalných hnojívDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
155.
DizP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
156.
BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentovJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
157.
DP
Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent
Kurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
158.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.BPCharakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metódOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
DP
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kukučová, K.
161.BPCharakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
162.DizP
Charakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
163.
DP
Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
164.BPCharakterizácia membrán pre palivové články
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
BP
Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Kaliňák, M.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
DP
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Koniar, M.
167.BP
Charakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
168.
BP
Charakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenolu
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
169.
DizP
Charakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
170.
DP
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
171.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
172.
BP
Chemická modifikácia kaučukov
Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
174.DPChemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látokJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Valachová, D.
175.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľa
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.DizPChromatografická separácia fenyletanoidných glykozidovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIxA
D-CHEI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
177.DizP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
DizP
Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách. Poturnayová, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
179.BP
Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.DizPIn vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťamiValachová, K.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
181.
DP
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov - komparácia s in vivo testami (Bc. V. Hamranová)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hamranová, V.
182.
DP
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
183.
DP
Inkorporácia ľanovej múky do výrobkov na báze cereálií
Kohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
184.
DP
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Lauková, M.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
185.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
186.
BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
187.DizP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochorení
Bertók, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
188.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
189.BP
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
190.BPInterakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmamiKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Garajová, M.
191.
BP
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
BPIzolácia farbív z rastlinnej biomasy a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysle
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
193.
BP
Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.BP
Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Burčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
195.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidovRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
196.BP
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.
Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
BP
Izolácia tokoferolov z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 2
198.
DP
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
199.
DizP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienok
Kuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.DizP
Karbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
201.
DP
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mareček, L.
202.
DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíkyHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Petrík, M.
203.
DP
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
204.
BP
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
205.DP
Katalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyseliny
Soták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
206.BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
207.
DizP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.DizP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze
Lacík, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
BP
Klimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemysel
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.
DizP
Komplexné lipidy a ich metabolizmus ako potenciálne ciele pri terapii nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DP
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochorení
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
212.DizP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
213.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
214.
DP
Komplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Šagátová, A.
215.DizP
Kompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovov
Brezová, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
216.
DizP
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.DizPKompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizáciaÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
218.
DPKompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žemličková, D.
219.
BP
Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 3
--
220.
DizP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
221.
DP
Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Ballová, K.
222.
DizP
Kontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
223.
BP
Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
224.BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
225.
DP
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
226.
DizP
Koordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 3
--
227.DizPKryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
228.DPKryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
229.
BP
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Sádecká, M.
230.
DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynuOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Jankovičová, B.
231.
DPKvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémiePoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Sitárová, V.
232.
BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálov
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
233.
BP
Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
234.BP
Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
235.
DizP
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
236.
DizP
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafositu
Lenčéš, Z.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
237.
DP
LEGO Mindstorms NXTValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
238.
BP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
239.
DP
LEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
240.
BP
Lignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
241.
BP
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
242.
DizP
Manánolytické acetylesterázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
243.DizP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
244.
BPMapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
245.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefaňák, J.
246.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
247.
BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.
BP
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátora
Rajniak, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
249.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
250.
DizPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
251.
BP
Materiály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhradVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.
DP
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
253.
DizP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.
Sulová, Z.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
254.DP
Meranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Bačiak, L.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.BPMeranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
256.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Michalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
257.BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Michalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
260.
BP
Metódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
261.
BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákniny
Lauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
262.DizP
Mikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzum
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.DPMikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureus
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
264.
DPMikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hatalová, I.
265.
DizP
Mikroplasty – identifikácia a analýza
Bondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
266.
BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Staňová, L.
267.
DizP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
268.DizPMikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikámOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
269.
DP
Mikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy
2 / 2
270.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Hajdúchová, Z.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
271.
BP
MirakulínMošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
272.DizP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
273.
BP
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
274.
DP
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktoraVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
275.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
276.
BPModelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy2 / 2
277.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Turčan, T.
278.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
282.BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Smetana, M.
283.BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
284.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
286.BPModelovanie rúrkového chemického reaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
287.
DP
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športe
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
288.BP
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Minarčíková, A.
289.
BP
Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiály
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
290.
DizP
Modifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DP
Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
292.DizP
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Hnatko, M.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
293.
DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
294.
BP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
295.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku
Popovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
296.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.DPMožnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
298.
DizP
Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.DizP
Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Kohajdová, Z.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.BP
Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
301.BPMožnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
302.BPMožnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemiiBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
303.
BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
304.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.
DizP
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Sládek, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
306.
DP
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrovPiecková, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
307.DPNáhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkovMinarovičová, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Žuffa, D.
308.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
309.
BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.DizP
Nanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitie
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
311.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
312.
DPNávrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkachOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
313.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Novanská, K.
314.BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
315.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
316.
DizP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.DP
Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
318.
BP
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek
Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
319.BP
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Mihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
320.BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kondáš, R.
321.
BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Popovičová, A.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
323.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
324.
BP
Návrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
325.
BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
326.
BPNávrh technológie výroby vodíka zo zemného plynuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
327.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
328.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kilár, S.
329.
BP
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
330.
BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Pelegrinová, L.
331.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Morozov, A.
332.BPNemliečne probiotické potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šprláková, N.
333.
BP
Netradičné obilninyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Valková, N.
334.BPNízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontamináciiKryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fáber, R.
335.DP
NMR metabolomika organel
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Bauerová, A.
336.BPNové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíkaBarbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
337.DPNové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicitaMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
338.
DizP
Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
339.
BPNové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
340.
DizP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
341.DizPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.
DizP
Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
343.
BPNový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 5
--
344.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 5
--
345.
BP
Nutrigenomika
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
346.
BP
Nutrigenomika
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Gašpieriková, V.
347.BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
348.
BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.
DizPOdpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látokMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
350.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
351.DizPOdpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmouKaliňáková, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
352.DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Balážová, G.
353.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Drtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Jagnešáková, M.
354.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrová, A.
355.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Chrenák, J.
356.
DizP
Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
357.BP
Omyly v histórii cholesterolu
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
358.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
359.DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
360.DizP
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
361.
DizP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
362.
BP
Optimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkáchÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dobiašová, A.
363.DPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
364.
DP
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Ondáková, M.
365.BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
366.DPOptimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádržeOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
367.
DP
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mrmus, P.
368.
BP
Optimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenzii
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
369.
BP
Optimálny návrh experimentovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.DPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
371.
BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.
BP
Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
373.
DizP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
374.
BP
Perovskitové solárne články
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
375.
DizP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
376.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.
BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
378.
BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
379.
DizP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
380.DizP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
381.
DP
Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Tamášová, K.
382.BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
383.
DizP
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
384.
DizP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Eckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
385.BPPolyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
386.
BP
Polyméry v biotlači
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
387.
DizP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
388.DizP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
389.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
390.
DP
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozguNiederová, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
391.BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôt
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
392.
BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdieCentrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.BP
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
394.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
395.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Brezányová, L.
396.BPPorovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkáchÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
397.
DP
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Žúbor, V.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
398.
BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KClStaruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
399.BPPorovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
400.
BP
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
401.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Palušáková, M. D.
402.BPPotenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vojtko, F.
403.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
404.BPPotenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
405.BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
406.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
407.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
408.BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
409.BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
410.
DizPPotravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakovéhoSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
411.
BPPotravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
412.BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
413.
DPPotravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
414.BPPotravinové intolerancieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
415.BP
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
416.
BP
Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
417.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.DPPovrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
419.
DizP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
420.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
421.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
422.BPPrediktívna dátová analytika s využitím strojového učeniaKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
423.
DPPrediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
424.
DizP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
425.BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
426.
DPPrediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácieOravec, J.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
427.
DizP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
428.
BP
Prehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
429.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientu
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
430.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Hudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
431.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
432.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Peller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
433.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Brunčáková, L.
434.
BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Čížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
435.
BPPriama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
436.
DPPriepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Gombár, P.
437.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyGál, L.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
438.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Šalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 3
439.
BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
440.
DP
Priprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Sulová, Z.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
441.
DizPPríprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.Šajgalík, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
442.
DizP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Mosnáčková, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
443.BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Švorec, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
444.
DP
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovité
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
445.
DPPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Lukáčová, S.
446.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom
Kuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
447.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
448.
DizP
Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
Mičušík, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
449.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
450.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánu
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
451.
BP
Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
452.
DPPríprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartoňová, K.
453.
DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
454.
DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
455.BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 2 Anderková, V.
456.
DizP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
457.DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
458.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 2 Roľková, D.
459.
BP
Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormi
Štolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
460.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Dercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
461.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovSoták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
462.
DP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
463.BPPríprava deuterovaných chinolónovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
464.
BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
465.
BP
Príprava eko-cementov pre špeciálne aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
466.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
467.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
468.
DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
469.
DizPPríprava nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
470.
DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
471.
BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čišovská, K.
472.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSSKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
473.BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
474.
DPPríprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázouAntošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Faktorová, M.
475.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
476.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntézeOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Petrovičová, Ľ.
477.
BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
478.
BP
Probiotické mliečne výrobky na SlovenskuOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Bakajsová, K.
479.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
480.DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
481.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
482.BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
483.
BPProdukcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Titková, L.
484.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kosperová, B.
485.
BP
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Holocsiová, S.
486.DizPProdukcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
487.DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
488.
DizPProdukcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkamiÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
489.
DP
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatin
Zemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Šopová, B.
490.DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
491.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
492.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
493.
BPPurifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
494.
DPRakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravinách
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Vávrová, A.
495.
DP
Rastlinné nápoje ako surovina na výrobu jogurtu
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
496.
BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
497.
BP
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovania
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
498.DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
499.BPRedoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálovDarvasiová, D.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
500.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódÚstav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
501.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
502.
BPRedoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
503.
DP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
504.DP
Rekombinantná príprava lyáz.
Hegyi, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zmelíková, P.
505.DP
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Zezulová, V.
506.
BPReologické vlastnosti elastomérov a kaučukových zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
507.
BPRezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek SlovenskaBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
508.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Bírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
509.
DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
510.
DizP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
511.
DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
512.
BP
Riziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človeka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DizPRobustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
514.BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
515.
BPRöntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymiKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
516.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.
Kožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
517.
BP
Rozklad potravín a iných organických vzoriek v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.
BP
Rozkladanie vzoriek životného prostredia v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
519.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
520.
DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
521.
DizP
Selektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajného
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
522.DP
Sieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémov
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lažo, F.
523.
BP
Simultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
524.
BP
Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
525.BP
Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
526.
BP
Skúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesíOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
527.
DP
Skúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienokÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Molnárová, L.
528.
BP
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
529.
BP
Sladidlá vo výžive diabetikov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
530.
DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
531.BPSledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzoraBlaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
Krettová, M.
Pečová, A.
532.
DP
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Minarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
533.
DP
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Popovičová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
534.DP
Sledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice Plavej
Staruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
535.
BPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
536.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
537.
DP
Sledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.Jurkovičová Tarabová, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
538.
DP
Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Varjúová, D.
539.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
540.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
541.
BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandamiLušpai, K.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
542.BPSpektrofotometrické hodnotenie farebného obrazuDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
543.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látok
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
544.
BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorov
Dvoranová, D.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
545.BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
546.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
547.DPStabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologiiLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Križanová, N.
548.
BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereálií
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
549.
DP
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Sádecká, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
550.
BP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografieVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Fromel, R.
551.
DP
Stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGC
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Thai, H. A.
552.
BP
Stanovenie eugenolu v nápojoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
553.BPStanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstužeJanotka, I.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
554.
DizP
Stanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementu
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
555.
BP
Stanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MS
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vidová, B.
556.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
557.BPStanovenie prvkov atómovou spektrometriou.Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
558.
BP
Stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Blažková, I.
559.
DP
Stanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Manová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
560.
BP
Stanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiou
Hrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Lelkesová, T.
561.
BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
562.
BP
Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstvaOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
563.BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
564.
BP
Staphylococcus aureus kontaminant protravín.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
565.
BP
Staphylococcus sp. ako pôvodca ochorení
Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
566.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
567.
DP
Stereoselektívna syntéza β-aminokyselín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Veselý, S.
568.
DP
Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Fraňová, P.
569.
DP
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Cvečko, M.
570.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizácii
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gerža, P.
571.
BP
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Kohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
572.
BP
Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
573.BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
574.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.
BP
Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredíLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
576.
DP
Sušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Šefčíková, T.
577.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Végh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Deme, J.
578.
BP
Syntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínuHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
579.
DizP
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
580.
BP
Syntéza analógov berkeleylaktónu A
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Plaskoňová, B.
581.DizP
Syntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolov
Marchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
582.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
583.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu Végh, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
584.
DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
585.
DP
Syntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátovSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
586.
BP
Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
587.
DizP
Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
588.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
589.
DP
Syntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektory
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
590.
DP
Syntéza geopolymérnych spojív
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
591.
BP
Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
592.
DizP
Syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systémeOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
593.
BPŠkolské stravovanieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
594.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérovOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
595.
DizP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
596.BPŠtúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutiaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
597.
DizP
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok
Mastihubová, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
598.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
599.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčenináchKlein, E.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pelikánová, B.
600.BPŠtúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Bolebruchová, M.
601.DizPŠtúdium glykánových faktorov virulencie Candida aurisÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
602.
BP
Štúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
603.
DizP
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Scholtzová, E.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
604.BPŠtúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
605.
BP
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2Jelemenská, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
606.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Fronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
607.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
608.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
609.DizPŠtúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástrojaÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
610.
DizP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
611.
DizP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
612.DizPŠtúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
613.DizP
Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
614.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
615.DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
616.DPŠtúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Farkaš, A.
617.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
618.
DizP
Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológii
Farkaš, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
619.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Klempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
620.
DizP
Štúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metód
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
621.
BP
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
622.DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Koňuchová, M.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Trebichavská, M.
623.
DizP
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
624.
BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
625.
DizP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.
DP
Štúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraní
Cibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Belák, M.
627.
BPŠtúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódDubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
628.
DP
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bilaninová, N.
629.BPŠtúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietíMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
630.BPŠtúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaníOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
631.
DP
Štúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-POFO
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Hanzel, M.
632.
BPŠtúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umeniaReháková, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
633.
BP
Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
634.
DizP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHFxA
D-TPTCxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
635.DizPŠtúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
636.
DP
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kalafutová, P.
637.
DizP
Taveninové systémy pre solárne aplikácieOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
638.
BP
Technologická kvalita kakaových práškovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Sitárová, N.
639.
DizP
Technologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónneho
Danielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
640.
DP
Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2
Híveš, J.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettová, Ž.
641.DP
Technologické problémy pri spracovaní cukrovej repy
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO