22. 10. 2020  12:22 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Ab-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Acai berry - netradičné ovocie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
3.BP
Acerola ako prírodný zdroj vitamínu C
Mošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
4.
DP
Acyloxyalylácie neochránených izoxazolidín-4,5-diolov v stereoselektívnej syntéze sfingofungínu B
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kerti, L.
5.
DPAdsorpčná separácia tyrozol beta-D-fruktofuranozidu z reakčnej zmesiAntošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
6.
BP
Aktivované alkény ako prekurzory smart heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAktuálne aspekty kozmetiky na ochranu pred nadmerným slnečným žiarením (Z. Turányiová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Alternatívna výroba esterov s využitím následných reakciíOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Chmúrny, R.
9.
BPAnalytická metóda na detekciu vybraných pesticídov v kôrovcoch a mäkkýšoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
10.
BP
Analytické metódy na kontrolu rezíduí pesticídov v peliÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
Analytické metódy na kontrolu účinnosti čistenia vzoriek pitnej vody
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
12.DP
Analýza liehovín aromatizovaných anízom fluorescenčnou spektrometriou
Sádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Analýza mikroplastov z vodného prostredia
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Analýza obsahu antioxidantov v komerčných produktoch z čučoriedky
Kreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.
DP
Analýza rutínu v plodoch a listoch drobného bobuľového ovocia
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami syntetických drog
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Khunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxAI-PSPxA-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
18.BPAntibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
19.
DP
Antifungálna aktivita hydrolátov získaných z rastlínÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Antimikrobialna aktivita komplexov striebra
Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BPAntimikrobialna aktivita kovových komplexovÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BPAntimikrobiálne aktivita esenciálnych olejov získaných z rastlínÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Antioxidačná aktivita a obsah fenolov v zelenom a čiernom čaji
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Antioxidačné a fotoprotektívne účinky C-glykozidov a ich potenciál pre kozmetické aplikácie (Bc. N. Karasová)
Hojerová, J.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Antioxidačné a zdraviu prospešné benefity probiotík (P. Gocníková)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
26.
BP
Antioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
27.
DP
Antioxidačné vlastnosti extraktu z Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Antioxidačný potenciál krocínu (L.Černáková)
Martiniaková, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.DPAntioxidanty v baze čiernej a ich zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
30.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Mareková, J.
31.
DP
Aplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu a sledovanie toxicity priemyselných analytov voči biomolekulám DNA
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BPAplikácia rekombinantnej reverznej transkriptázy vírusového pôvodu v diagnostike COVID-19.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
35.
BP
Aplikácia steryl glukozidázy pri príprave bionaftyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
36.
DP
Aplikácia tekutých prírodných sladidiel do cereálnych výrobkov
Minarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Haukszová, K.
37.DP
Application of Mixed-Integer Optimization in the Development of Optimal Time Schedules
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
38.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch ZSM-5Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.BPAromatizácia propánu na hierarchicky štruktúrovaných zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
40.
BP
Arónia čiernoplodá ako superpotravinaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Automatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.BPAutomatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.
DP
Automatická detekcia kvality potravín pomocou strojového učenia
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Avokádo - Unikátne ovocie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.
BP
Benefity a riziká silikónových derivátov v kozmetických výrobkoch (I. Kúdelová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
46.BPBezdotykové ovládanie zariadení gestami rúkOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
47.
DP
Bilancia a analýza reakčnej sekcie Fluidného Katalytického Kraku
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
48.BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
49.
BPBioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DPBiodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácieFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
51.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovania
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Biokatalytická produkcia chirálnych alkoholov pomocou enzýmu (S)-1-denyletanoldehydrogenáza
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
53.
BP
Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatého
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
54.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Bohach, K.
57.BPBiologické účinky Žeruchy peruánskej (Lepidium meyenii)Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
BP
Biologicky aktívne látky arónie čiernoplodej (Klimová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Klimová, B.
59.
BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.
BP
Biomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
61.
BPBiomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
62.
BP
Bioplasty možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
BPBioplasty na báze furánových polyesterovEckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.BP
Biopolyméry ako zložky gumárskych zmesí
Hudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.BP
Bioprodukcia glutamánu sodného
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
67.
BPBioprodukcia xylitolu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Sedlák, L.
68.
DP
Biotechnologická príprava bakteriálnych α-amyláz pre produkciu maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pacolová, M.
69.DP
Biotransformácia odpadových olejov a tukov pomocou nižších vláknitých húb v procese submerzných fermentácií
Klempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
70.DP
Blockchain a jeho využitie v riadení procesov
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DPCFD modelovanie viacfázového miešaného bioreaktora s imobilizovanými mikroorganizmamiStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
72.
BPCielená úprava metabolizmu kvasinky Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny punikovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Okša, F.
73.
DP
Cielený knock out nádorových bunkových línií pomocou metódy CRISPR/Cas9Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
74.BPCOVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
76.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
78.BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
81.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPČistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélovJančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
DP
Definovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritérií
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou aktívneho uhliaOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
85.BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
86.
BP
Delenie azeotropickej zmesi prostredníctvim extrakčnej destilácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DP
Delignifikácia jednoročných vlákien s použitím zelených rozpúšťadielJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
BP
Delignifikácie jednoročných vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
89.
DP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor chemických reakciíJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
90.
DP
Deriváty chinolizidínov a ich účinok na prežívanie myšej leukemickej línie L1210
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Balková, A.
91.
BPDeriváty kyseliny rodanínoctovej ako inhibítory aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Šuleková, V.
92.
BP
Detekcia mikrobiálnych látok pomocou biosenzora na báze DNA, peptidov a protilátok s využitím nanomateriálov ako nosičov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
93.
DPDetekcia mikroplastov vo vzorkách faeces
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
94.BPDigitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.
DP
Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.DPDomino karbonylačné reakcie v syntéze dusíkatých heterocyklovMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
97.
DP
Dynamika pôsobenia vybraných biocídov na reprezentantov mliekarensky významnej mykobioty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.DPEkologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnostiAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Ekologické obalyAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BP
Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
BP
Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
102.
DP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Híveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
103.
BP
Elektrochemická degradácia organických polutantovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
BP
Elektrochemické a spektroelektrochemické štúdium potenciálnych molekulových magnetovLušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.DP
Elektrochemické stanovenie chloridov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
106.
DP
Elektrochemické stanovenie ortutiÚstav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Jánska, B.
107.
BP
Elektrochemické štúdium diazepamu na bórom dopovanej diamantovej elektródeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
108.
DPElektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre MSRAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
109.BP
Elektrónová štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov – Ako to robí kvantová chémia
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
110.
BP
Elektrónová štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov – Ako to robí kvantová chémia
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BBFFCH
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPEliminácia environmentálnych polutantov pomocou rekombinatných peroxidázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Danaiová, M.
112.
BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
113.
BPEnvironmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.BPEnvironmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
115.BP
Enzymatická príprava bioaróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.BPEnzýmová syntéza alkylgalaktozidov v dvojfázových systémochÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hrušková, M.
117.
DP
Experimentálne štúdium adsorpcie a desorpcie v rámci hybridných reaktívne-separačných systémov
Červeňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Koričár, R.
118.
DP
Expresia génov pre reduktázy mastných kyselín v Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
119.BP
Extracelulárne α-amylázy pre prípravu maltooligosacharidov
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
120.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných v kozmetickom priemysleOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysle
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
122.
DPExtrakcia biologicky aktívnych látok zo stromovej kôryOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.BP
Extrakcia látok z brezovej kôry použitím zelených rozpúšťadiel s potenciálom ich využitia v kozmetike
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
2 / --
Krajčovičová, T. E.
Voleková, K.
124.
BPExtrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
125.
BP
Extrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.
Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
126.
BP
Falšovanie potravín a určovanie nástrojov odhaľovania tejto činnostiŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BP
Farbenie vlákien zo zmesí PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
128.DP
Farmaká v odpadových vodách
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.
BP
Fermentačná produkcia polymeráz pomocou rekombinatných mikroorganizmov
Krasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Legíň, M.
130.DPFermentované kukuričné produktyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
131.DPFluorescenčná spektrometria a chemometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
132.
BP
Fotoaktívne materiály na báze aptamérov pre detekciu vírusov, baktérii a mikropolutantov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
133.BPFotografický negatív (1840 – 1950)Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.
DP
Fotoindukované procesy fotoiniciátorov aktívnych vo viditeľnej oblasti – EPR štúdium
Dvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
135.BPFotokatalyzátory modifikované grafénom a kovmiDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
136.
BP
Frakčná destilácia vzduchuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kraviarová, D.
137.DPFungálne polosuché fermentácie ako zdroj zaujímavých bioaktívnych látok a enzýmovKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Macková, M.
138.
DP
Funkcionalizácia enoléterov pre syntézu chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
139.
DP
Funkčná a in silico analýza fungálneho GABA skratuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lepáček, M.
140.
BP
Fyzikálna rafinácia rastlinných olejov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
141.
BP
Fyzikálno-chemické spôsoby odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože a potenciálne zdravotné riziká
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.
DP
Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu hemicelulóz vo vodnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
143.
DP
Heterogénne zrazeniny struvitu a ťažké kovy
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Paganová, K.
144.
BP
Hmotnostná spektrometria na detekciu toxických látok v environmentálnych vzorkách
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
145.
DP
Hodnotenie baktericídneho pôsobenia kyseliny chlórnej
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
146.
DP
Hodnotenie kvality bio-výrobkov z Mangalice
Staruch, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
147.DP
Hydrofóbne iónové párovanie chrenovej peroxidázy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
148.
BPHydrotalkityAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
149.
BP
Hygiena potravín a plazmové technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Meriačová, D.
150.
BP
Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlačJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
151.
BP
Charakteristika funkčných zložiek potravín a ich účinky na zdravie spotrebiteľa.Šimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
152.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
153.
BP
Charakterizácia imprintovanýh polymérnych adsorbentov pre selektívnu extrakciu pantenolu z farmaceutických vzoriekÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pív
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
155.
BP
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu nealkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Melicherová, P.
156.DPCharakterizácia procesu zachytávanie CO2 prostredníctvom absorpcie spojenej s chemickou reakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
157.
DP
Charakterizácia rastu @Geotrichum candidum@ v modelovom prostredí s aplikačným potenciálom pre výrobu syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
158.DPCharakterizácia zástupcov rodu Staphylococcus izolovaných z potravín a prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szigetiová, A.
159.BP
Chemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
160.
BP
Chemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
161.BP
Chemická štruktúra a QSAR analýza vybraných toxínov húb a plesní
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
162.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľaŠimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Choroby vín spôsobené kvasinkami
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
164.
BP
Chyby a falšovanie čokoládových cukroviniek
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Vavrová, V.
165.
BP
Identifikácia metabolitov v Trichoderma atroviride
Kaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
BPIdentifikácia ovocia, zeleniny a semien v smoothie nápojochMinarovičová, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
167.
BP
Identifikácia samo-deštrukčných prvkov vo výrobkoch spotrebného charakteru
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
168.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3--
169.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
170.
BPIdentifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
171.
BP
Imobilizované epoxidhydrolázy a ich aplikácieHronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
172.DPInovatívne postupy v oblasti inteligentného monitoringu vybraných biomarkerov v odpadových vodáchOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
174.
DPInterakcie meďnatých komplexov Cu (II) s patogénnymi baktériami a hubamiÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Investigation of the freezing step in lyophilization
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Lapeš, P.
176.BPInžiniersky pohľad na globálne klimatické zmeny a ekológiuLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
177.DP
Inžinierstvo kostného tkaniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
178.
BPIzolačné stavebné materiály – penobetónHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
179.
BP
Je hliník vo vakcínach nebezpečný?
Manová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
BP
Karcinogénne kadmium na detských ihriskách? Môže mať vplyv aj na plodnosť. Spektrometrické stanovenie tohto prvku
Manová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lelovská, M.
181.
DP
Katalytická hydrodeoxygenácia a krakovanie bio-oleja z pyrolýzy lignocelulózovej biomasy
Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
182.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.
BPKatalytická príprava éterov použitím zeolitovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DPKeramické kompozitné materiály pre medicínske využitieVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
185.
BP
Kinetické testy predúpravy kukuričnej slamy pre produkciu bioplynu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
186.
DP
Kinetika výroby chirálnych laktónov s imobilizovanou celobunkovou cyklohexanón monooxygenázou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
BP
Klasifikácia karcinómu endometria pomocou genomických, proteomických a histologických analýz
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Matejka, M.
188.DP
Koloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPxAI-PSPxA-PKGFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
189.
BPKomplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečiváOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
190.
DP
Kompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlač
Feranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
191.
BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
192.
DP
Komunálna čistiareň odpadových vôd s konceptom aeróbnej granulovanej biomasyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.
BP
Konjugované tiazolové systémy pre fotonické materiály a zariadenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
194.BP
Konštrukcia a programovanie robotického vozidla so všesmerovými kolesami
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.BP
Konštrukcia rastlinných bionanočastíc na degradáciu polutantov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
196.
BP
Kontaminované územia a remediačné technológie
Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
197.
DP
Konverzia etanolu na významné alkéky
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
198.BPKonverzia glycerolu na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Jedináková, M.
199.
BP
Koordinačné zlúčeniny prechodných kovov s kyselinou 4-aminosalicylovou a N,N-ligandami ako potenciálne antibiotiká ďalšej generácie
Fronc, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
200.
DP
Korózna odolnosť upravenej hliníkovej zliatiny AA 2024
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
201.
BP
Ktoré zdroje bielkovín sú najlepšie?Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
202.BPKvaka (Brassica napobrassica) - zelenina našich predkovMikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
203.
BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálov
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
204.
BPKvantovo-chemické výpočty ionizačných potenciálov.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
205.BP
Ľan: starodávny liek a moderná super potravina
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
206.
BP
Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.
BP
Lignín: prírodná obnoviteľná látka nahrázdajúca fosílne zdroje
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
208.
BP
Magnetizmus komplexov mangánu(III) s N4O2 hexadentátnymi ligandamiPogány, L.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Mencáková, L.
209.BP
Magnetizmus komplexov niklu(II) s N4O2 hexadentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšková, A.
210.
BP
Magnetizmus komplexov železa(III) s NO2 tridentátnymi ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
BP
Mak siaty (Papaver somniferum L.) - tradičná slovenská plodina
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
212.
BP
Manažment zrážkovej a šedej vody jestvujúcej prevádzky - návrh vodozádržných opatrení a nakladanie s dažďovými vodami; úprava a recyklácia technologických a odpadových vôd.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
213.
DP
Matematické modelovanie chladenia gumového pásu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
214.
DP
Matematické modelovanie membránovej separácie na čistenie surového bioplynuMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
215.DP
Materiálový prieskum novodobých zbierok SNG zameraný na polymérne látky
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.BP
Materiálový prieskum zbierok novodobého umenia Slovenskej národnej galérie
Čížová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
217.DP
Meďnaté komplexy Cu (II) a ich vplyv na biologickú aktivitu patogénnych baktérií a húb
Kryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
218.
DP
Membránové procesy v úprave vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
219.DP
Meranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
220.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Michalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
221.DPMeranie fyzikálnochemických vlastností iónových kvapalín ako potenciálnych rozpúšťadiel v chemickej technológiiSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DPMetabolické profilovanie vybraných organických kyselín vo vybraných zeleninových šťavách pomocou Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.DP
Metabolické zmeny vo vybraných regiónoch mozgu merané pomocou lokalizovanej 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na animálnom modeli
Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
224.BPMetódy úpravy vedľajších produktov zo spracovania ovocia a zeleninyLauková, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Nagyová, V.
225.
BPMikrobiota a jej význam v prevencii rôznych chorôbOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
226.
DP
Mikroflóra oslieho mlieka
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Labačková, P.
227.
BP
Mikroplasty – zdroje a ich výskyt v rôznych zložkách životného prostredia
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
228.BP
Mikroplasty a baktérie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
229.
DP
Mikroskopické huby produkujúce enzýmy s tioglukozid glukohydrolázovou aktivitou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.
BP
Modelovanie a návrh riadenia v prostredí UniSim DesignOravec, J.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
231.DP
Modelovanie a optimalizácia prevádzky laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Gömöry, M.
232.
BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraÚstav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
233.BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilderOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
236.
BP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudobných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
237.
BPMonitorovanie kvality ovzdušia v prednáškových miestnostiachKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
238.
BP
Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí - fyzikálne princípy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
239.
DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesom
Ujhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
240.BPMotorizovaný posuvník pre videokameruKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
241.
DP
Možnosti identifikácie mikroorganizmov pomocou NMR spektroskopie
Kaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
242.BP
Možnosti imobilizácie enzýmov pri príprave biosenzorov s využitím rôznych elektródových materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.BPMožnosti kozmetických výrobkov pri ochrane kože pred škodlivinami životného prostredia (M. Rybárik)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
244.
BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
Plavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.BP
Možnosti odstraňovania vírusov nie len z odpadových vôd
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
246.
BP
Možnosti syntézy psammaplyzínov, prírodných 4-hydroxy-spiro-oxepínizoxazolínov so širokým spektrom biologických vlastností
Fischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
247.
BPMyrozináza – enzým pre prípravu látok s protirakovinovým účinkomRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
248.
BP
Nanomateriály na báze grafénu a vodíková energia
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
249.
BP
Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Ščavnická, K.
250.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre pedagogiku
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
251.
DP
Návrh a implementácia mobilných aplikácií
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
252.
BP
Návrh a implementácia riadiacich algoritmov na 8-bitovom mikroprocesoreOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
253.
DPNávrh a optimalizácia parametrov výrobne kyslíka v prostredí ropnej rafinérieVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
254.
BP
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.
DPNávrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre vedu a výskumČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.DPNávrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre zamestnancovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.
DPNávrh a trénovanie komunikačného robotaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu streptomycínuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
259.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu tetracyklínovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Klčová, K.
260.BP
Návrh biotechnologickej produkcie kyseliny jantárovej
Červeňanský, I.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
261.
BP
Návrh biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovejOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
262.BP
Návrh dvojstupňového procesu na splyňovanie tuhého alternativného paliva (TAP)
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Polakovič, M.
263.DP
Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
264.BPNávrh fuzzy regulátorov v prostredí Fuzzy Logic Toolboxu Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
265.BPNávrh hybridného systému bioreaktor-mikrofiltrácia-adsorpcia pre výrobu ružovej arómyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
266.BP
Návrh jednotky na kryogénnu separáciu kyslíka zo vzduchu pre splyňovač ťažkých ropných zvyškov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Poláková, N.
267.BPNávrh membránovej jednotky na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyneMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
268.
BPNávrh opatrení na zníženie pachovej stopy a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výrobyPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
269.
DP
Návrh prediktívneho riadenia technikou move-blocking pre chemický reaktor
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
270.
BP
Návrh procesov absorpcií zlúčenín chlóru a síry z plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého komunálneho odpadu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Menkeová, M.
271.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
272.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
273.
DP
Návrh stravovacieho režimu pre osoby s rôznou fyzickou aktivitou
Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.BP
Návrh technologickej linky na výrobu formaldehydu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
BPNávrh technológie na regeneráciu odpadových olejovTimár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Holienka, K.
276.
DP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
277.
DPNávrh vhodnej technológie na efektívnu separáciu 2-metyl butanolu a 3-metyl butanolu z pribudliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Volek, R.
278.BP
Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov
Dvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Hámorová, Z.
279.
DP
Nepriame elektrochemické stanovenie kazeínu na pokročilých elektródových materiálochŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pinkeová, A.
280.
BP
Neštandardné farebné odtiene patiny na bronze
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.
BP
Nie je sacharid ako sacharid
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
282.
BP
Nikarbazín - elektrochemické správanie a možnosti jeho elektroanalytického stanovenia
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
283.
BP
Nižšie vláknité huby ako zdroj zaujímavých enzýmov produkovaných pomocou polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
284.
BP
Nové druhy biologicky aktívnych látok v kozmetike (Lenka Lindtnerová)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
285.
DP
Nové metódy analýzy esterov tokoferolov s mastnými kyselinami
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.
BP
Nové perspektívy fermentovaných mliečnych výrobkov a ich význam pre zdravie
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
287.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Gašparovičová, D.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
288.BPNové potenciálne liečivá pre farmaceutický priemysel a ich reakcie s redukčnými činidlami
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DP
Nové prístupy v príprave chromogénnych substrátov
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
290.BPNové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.BPNové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.BPNové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
293.
BP
Novodobá elektronika bez kremíkaDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
294.BPNutričné a biologické vlastnosti semien Moringa oleifera
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
295.
DP
Nutričné a senzorické aspekty rastlinných nápojov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
296.
BP
Obilniny našich predkov
Kohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Balážová, L.
297.BPOdpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populáciiOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
298.
BP
Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
299.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
300.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
301.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
302.
BP
Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
303.DPOdstraňovanie lindánu z vôd adsorpciouZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
304.BP
Odstraňovanie niklu z vôd adsorpciou
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
305.
DP
Odstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd procesom adsorpcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
306.DP
Odstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd koaguláciou a ozonizáciou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
307.DPOdstraňovanie vybraných prioritných organických látok a mikropolutantov v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Šoltýsová, N.
308.BP
Ochranné prvky zamedzujúce falšovaniu
Dvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
309.
BP
Opatrenia pre minimalizáciu šírenia infekčných ochorení v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.BPOpatrenia pre minimalizáciu šírenia infekčných ochorení v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológieLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
311.
DP
Optimalizácia podmienok biokatalytickej prípravy fenylacetaldehydu z 2-fenyletanolu
Štefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
312.
DP
Optimalizácia podmienok fermentácie pre produkciu limonén-1,2-epoxidhydrolázy
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
313.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
314.
DPOptimalizácia pracovných podmienok SDE pre extrakciu organických zlúčenín zo vzoriek vínŠpánik, I.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
315.
BP
Optimalizácia rafinácie ľaničníkového oleja na výrobu bionafty
Peller, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
316.
BP
Optimalizáciu procesu výroby a separácie ETBE
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
317.
BP
Optimalizáciu procesu výroby monochlór benzénu priamou chloráciou benzénu
Labovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
319.
BP
Oxidácia cyklických ketónov na heterogénnych katalyzátorochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.DPOxidácia cyklických ketónov na heterogénnych katalyzátorochGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DPOxidácia cyklopentanónu na heterogénnych katalyzátorochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
322.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
323.
BP
Označovanie Nutri Score v mäsových výrobkoch
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
324.
BPParametre spekania vs. tvarová stálosť keramických kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlačeVeteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
325.BP
PCM – kompatibilita s konštrukčnými materiálmi
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.
BP
PCM – nádej pre opakované ukladanie tepelnej energieDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
327.
DP
Plazmou redukované grafén oxidové elektródy pre tlačené biosenzoryGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFO
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
328.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
329.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
330.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
331.BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
334.
DP
Podmienky pre nitritáciu v odpadových vodáchDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
335.
DPPokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
336.
BPPolovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články.Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
337.
DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
338.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
339.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
340.
DPPorovnanie kvality celosvalových šuniekOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
341.
BPPorovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
342.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
343.
BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Tomka, M.
344.BPPorovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
345.DPPorovnanie tradičnej a modernej receptúry pri výrobe rôznych druhov kašíOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Lissová, I.
346.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
DP
Posúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizikaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
348.
BP
Posúdenie možnosti repoweringu priemyselnej teplárne
Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Kšiňanová, M.
349.
BP
Posúdenie náhrady ionomeničovej technológie za reverznú osmózu pri výrobe demineralizovanej vodyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Kissová, E.
350.
DPPosúdenie životného cyklus (LCA analýza) výrobkuPopovičová, A.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
351.
BP
Potencial "zelených" C-glykozidov v kozmetike (Silvia Lesná)
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Lesná, S.
352.DP
Potravinárske využitie vybraných prírodných farbív
Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
353.
BP
Použitie komprehensivnej dvojrozmernej plynovej chromatografie s prietokovým modulátorom v environmentálnej analýze
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
354.
BP
Povrchová modifikácia biologicky resorbovateľnej horčíkovej membrány pre regeneráciu tkaniva.Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
355.DP
Povrchovo aktívne látky z vedľajších produktov potravinárskych výrob
Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
356.DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov z mliekaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
357.
BP
Predikcia stability látok rozkladajúcich sa pri fázovej premene.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
358.
BP
Predikcia stability materiálov pomocou termoanalytických metód
Cibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
359.
BP
Prehľad a porovnanie presnosti izokonverzných metód
Dubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
360.
BP
Prehľad a porovnanie presnosti izokonverzných metódDubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
361.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
362.BP
Prestup vybraných mikropolutantov z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
363.
DP
Prevádzka KČOV v sezónnych podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Ondrigová, A.
364.DPPrevádzková optimalizácia a možnosť uplatnenia nových technológií pri výrobe alkylátu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
365.
BP
Prieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného artefaktuVizárová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
366.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Bránická, Z.
367.BPPrieskum využitia možností slnečnicového vosku pre povrchové úpravy drevaTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
368.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
369.
BP
Príprava a charakterizácia katalyzátorov pre depolymerizáciu lignínu
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
370.DPPríprava a charakterizácia nikelnatých komplexov s chelátujúcim aminobenzimidazolovým ligandomKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Varga, R.
371.
DP
Príprava a aplikácia rekombinantnej reverznej transriptázy na diagnostiku COVID-19
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
372.
BP
Príprava a charakterizácia katalyzátorov pre výrobu biopalív
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
373.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
374.
DP
Príprava a charakterizácia polymérnych adsorbentov s odtlačkami molekúl pre vybrané biologicky aktívne látky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
375.
DP
Príprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
376.DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
377.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
378.
DP
Príprava biologicky účinných látok pre potravinársky priemysel z prírodných surovín
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
379.
BP
Príprava bionafty pomocou transesterifikácie nepotravinárskych surovínHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
380.
DP
Príprava bionafty transesterifikáciou nepotravinárskych olejov na hydrotalcitoch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
381.BPPríprava deuterovaných chinolónovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
382.
DP
Príprava éterov v prítomnosti zeolitových katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
383.BPPríprava grafén oxidových elektród pre senzoriku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
384.
BP
Príprava grafénových nanočastíc pre aplikácie tlačenej elektorniky
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
385.
BP
Príprava Janusových mikromotorovŠípoš, R.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
386.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
387.
BP
Príprava nízkoenergetických cementov pre špeciálne aplikácie
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
388.
BPPríprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre modifikáciu nanoplnív na báze vrstvených kremičitanovKroneková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
389.
BP
Príprava selektívnych adsorbentov pre extrakciu biologicky aktívnych látok z rastlinných materiálovHroboňová, K.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
390.
BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínu
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
391.
BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínuOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
392.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
393.
BP
Príprava zlúčenín nahrádzajúcich fosílne zdroje depolymerizáciou odpadového kraft lignínu
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
394.
BPProbiotika novej generácieOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
395.
BP
Procesy odstraňovania fosforu a sulfidov z odpadovej vodyDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
396.
BPProdukcia bioaktívnych peptidov s Pichia pastorisÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
397.
BP
Produkcia kyseliny eikozapentaénovej pomocou polosuchých fermentácií vláknitou hubou Mortierella alpina
Klempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
398.
DP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnými kvasinkami Rhodosporidium toruloides
Holič, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
399.DPProdukcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Kadlečík, I.
400.
BP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
401.DPProdukcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEIxA
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
402.DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Polakovič, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
403.
DP
Progresívny elektrochemický senzor na stanovenie liečiva znižujúceho mortalitu ochorenia COVID-19
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
404.
BP
Proti koronavírusom zrejme pomáha selén
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
405.BPPrvková analýza pomocou vysoko- rozlišovacej atómovej absorpčnej spektrometrie s kontinuálnym zdrojom žiareniaČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
406.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
407.BP
Prvková analýza výživových prípravkov
Čacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
408.DPPurifikácia a charakterizácia novej vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Senciová, N.
409.
BP
Rakytnik rešetliakový ako superpotravinaHybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Orechovská, N.
410.
DP
Rakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravináchCiesarová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
411.
BP
Rastlinné extrakty s biologickými účinkami na hmyz
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Rastlinné glykozidázy ako biokatalyzátory
Mastihuba, V.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
413.BPRastlinné nápojeKohajdová, Z.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sagan, B.
414.
BP
Reakcie nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmácii sledované spektroskopickými technikami
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
415.
BPRecyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.BPRecyklácia papiera – mýty a faktyOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
417.
BP
Recyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
418.
BPRecyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
419.
BP
Recyklácia plastov a ich využitie na hodnotné petrochemikálie
Vasilkovová, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
420.
DP
Recyklácia plastových odpadov použitím dvojstupňového procesu krakovania
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Vatrt, M.
421.
DP
Recyklácia viacvrstvových fóliíOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Koreň, D.
422.
DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica pre produkciu kyseliny erukovej
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
423.DP
Redukcia uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka tepla
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
424.BP
Redukčné diéty - ktoré sú bezpečné a účinné?
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
425.
BP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol - voda
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.
DP
Rekombinatná Taq polymeráza a jej využitie pri detekcií COVID 19
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Žigová, K.
427.DP
Rekonštituovany model 3D rohovky pre štúdium fototoxicity vybraných liečiv a zdravotníckych pomôcok
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
428.DP
Relativistická kvantová kryštalografia atómu ortuti a jednoduchých modelových zlúčenín ortuti
Bučinský, L.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
429.
DP
Removal of Selected Contaminants from Water in KabulZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
430.
DP
Removal of Selected Contaminants from Water in KabulOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
431.
BP
Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
Hudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
432.DP
Research of inhomogeneous lyophilization
Rajniak, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
433.
BP
Resistencia veterinárnych patogénov voči antibiotikámÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, V.
434.
DP
Rezistencia baktérií u psov a ich majiteľov
Bírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
435.DPRiadenie a optimalizácia batériových úložísk v koncepte smart gridOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
436.
BP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
437.
DP
Riadenie technologických procesov s využitím PLC
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
438.
DP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôd
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
439.
BP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôd
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
440.
BP
Rozpustnosť prírodných extraktívnych látok v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
441.
BP
Rozpustnosť roztavených kovov v roztavených fluoridových/oxidových systémoch a elektrónovo vodivé skláÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
442.
DPSekvenčná degradácia PCB bionanočasticami a baktériami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
443.
BP
Selén vo výžive
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Sitárová, N.
444.
DP
Senzorické a fyzikálno–chemické hodnotenie vegánských salám
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
445.
DPSenzorické a fyzikálno–chemické hodnotenie vegánských šalátovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
446.
BP
Separácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Graczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
447.
DP
Separácia horčíka prostredníctvom zrážania s využitím iónovýmenných membrán
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
448.BP
Schopnosť E. coli tvoriť biofilm
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
449.
DP
Simulácia a optimalizácia vulkanizácie gumárenských výrobkov využitím CFDOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
450.
BPSimultánne elektrochemické stanovenie ťažkých kovov prietokovým systémomČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
451.
DP
Sírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matríc
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
452.DP
Sledovanie a optimalizácia procesu prípravy výroby nemliečnych probiotických nápojov
Minarovičová, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Smorádková, K.
453.
DP
Sledovanie dynamiky redukcie obsahu dusitanov vo fermentovaných mäsových výrobkoch
Staruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
454.
BP
Sledovanie glykozylačného stavu proteínov afinitnými metódami využívajúcimi lektíny
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
455.
BP
Sledovanie interakcií vybraných liečiv s nanočasticami pomocou elektrochemického senzora
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
456.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosťValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosť
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
458.
BPSlnečnica hľuznatá – topinambur - využitie pre potravinrárske účelyKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Hícová, A. M.
459.
DP
Softvérové senzory pre priemysel
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Križan, D.
460.
DP
Sorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
461.
BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia fotografiíGál, L.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
462.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentovOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BBFFCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
463.
BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentov
Čeppan, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
464.
BP
Spektroelektrochémia v 21. storočí
Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
465.
BPSpektroelektrochémia v 21. storočíZalibera, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
466.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie kvality tlačového procesuDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
467.
BPSpektroskopické štúdium biologicky aktívnych zlúčenínOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
468.DPSpektroskopické štúdium fotoindukovaných procesov derivátov chinizarínuBarbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
469.
DP
Splyňovanie zmesí plastového odpadu a zvyšku z jednotky hydrokrakovania zvyškov (RHC)Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Huseynzade, D.
470.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnostiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
471.DPSpracovanie kalových vôd a fermentačného zvyšku z anaeróbnej stabilizácie a bioplynových stanícHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
472.
BP
Spracovanie odpadových plastov použitím dvojstupňového procesu krakovania za vzniku C3 a C4 uhľovodíkov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
473.DPSpracovanie rekombinantných enzýmov využívaných pri diagnostike ochoreníKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
474.
BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereálií
Lauková, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
475.
DP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografie
Vyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.DP
Stanovenie jódu metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
477.DPStanovenie kumarínov fluorescenčnou spektrometriouÚstav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
478.DPStanovenie pesticídu Sulprofos v potravinárskych a environmentálnych vzorkách s využitím enzýmového biosenzoraÚstav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
479.DPStanovenie polutantov priemyselných odpadových vodách pomocou GC-MSSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
481.BP
Stanovenie prvkov vo fyziologickom roztoku
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
482.
DP
Stanovenie sulfidov metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
483.
BP
Stanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkochČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
484.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
485.
DP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov vo včeláchÚstav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
486.DP
Stresová odpoveď vláknitých húb na antifungálne aktívne azoly
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
487.
DP
Subfrakcie lipoproteínov a ich úloha v rozvoji aterosklerózy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
488.BP
Sušenie čistiarenských kalov – nevyhnutnosť alebo slepá cesta slovenského čistiarenstva?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPSyntéza a analýza potenciálne biologicky aktívnych koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych N-ligandovHerich, P.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
490.
BP
Syntéza ArtemonuSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Holub, M.
491.
DP
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov perfluórsubstituovaných benzoových kyselín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
492.
DP
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidu-pentafluórbenzoovej kyseliny na prípravu nových opto-elektronických materiálov a nových biologicky aktívnych zlúčením
Végh, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
493.DPSyntéza a syntetické využitie 5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
494.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
495.
BP
Syntéza Herbacu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
496.
BP
Syntéza koordinačných zlúčenín s potenciálnym protirakovinovým účinkom na báze 3,5-dinitrosalicylovej kyseliny a N alebo P-ligandov s prechodnými kovmi.
Herich, P.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
497.
DP
Syntéza modelového makrolidového antibiotika
Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
498.BPSyntéza progresívnych materiálov na báze bioskla pre aplikácie v medicíne
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
499.
BP
Šifrované procesné riadenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
500.BP
Školské stravovanie
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
501.BP
Štruktúra a Charakterizácia (Oxo)-(Fluoro)-Hlinitanov pre Elektronické a Fotonické Aplikácie
Šimko, F.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
502.
DP
Štúdium antimikrobiálnych účinkov nízkoteplotnej plazmy typu multi-hollowOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
503.
BP
Štúdium a optimalizácia podmienok kultivácie cyanobaktérie Spirulina platensis
Štefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
504.
BP
Štúdium biologického účinku prírodných zlúčenín pripravených extrakciou
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
505.BP
Štúdium cytotoxicity alginátových hydrogélov za účelom ich využitia v biotlači
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Štepanovský, J.
506.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
507.BPŠtúdium expresie špecifických proteínov v leukemických bunkách
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
508.
DP
Štúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
509.BPŠtúdium inhibície vírusu SARS-CoV-2 metódami dokovaniaBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
510.
BP
Štúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektochPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
511.
BP
Štúdium meďnatých zlúčenín s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
512.
DP
Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstva
Malečková, S.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
514.
BPŠtúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstvaMalečková, S.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
515.
DP
Štúdium možností odstraňovania antimónu z reálneho vodného zdroja
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
516.DP
Štúdium možností úpravy vyčistenej odpadovej vody pre jej opätovné využitie
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
517.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
518.
DP
Štúdium predspracovania kukuričnej slamy pre zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
519.DPŠtúdium proteolytických enzýmov z vláknitých húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
520.DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementu
Janotka, I.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
521.
DP
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementu
Janotka, I.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTIxA--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
522.
DP
Štúdium reaktivity izoxazolidín-4,5-diolov s Wittigovými činidlami: aplikácia v syntéze pyrolidínových derivátovFischer, R.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Ševeček, I.
523.
BP
Štúdium selektivity stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu vybraných skupín VOC
Špánik, I.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
524.
BP
Štúdium substrátovej špecificity a stability vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
525.BPŠtúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódDubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
526.
DP
Štúdium transportu iónov cez iónovýmenné membrány v procese Donnanovej dialýzy
Červeňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimášek, M.
527.
DP
Štúdium účinku derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
528.
DP
Štúdium účinnosti deacidifikačného procesu z hľadiska rovnomernosti v štruktúre papieraOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
529.
BPŠtúdium vibracií molekúl použitím neuronových sietíMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
530.
DP
Štúdium vlastností ADRE plazmy pri rôznych podmienkach
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
531.DP
Štúdium vlastností imobilizovaných oxidoreduktáz a ich využitie pri vzájomnej premene alkoholov a karbonylových zlúčenín pre priemysel prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
532.BPTechniky imobilizácie aptaméru a jeho elektrochemická charakterizácia na rôznych elektródových materiáloch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
533.
BP
Technologická kvalita kakaových práškov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
534.
BP
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
535.
BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
536.
DP
Teoretické štúdium chemickej štruktúry a termodynamiky vybraných prírodných látok
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
537.
BP
Teoretické štúdium koordinačných zlúčenín medi s biologicky aktívnymi ligandmi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
538.
BP
Teoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
539.BP
Teoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémoch
Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
540.
BP
Termokatalytické transformácie lignocelulózy na zelené chemikálieKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
541.
DPTestovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústavOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
542.DP
Testovanie využiteľnosti filmovej odparky na regeneráciu iónových kvapalín
Graczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
543.
BP
Tlačené Perovskitové solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
544.
BP
Tlačené uhlíkové vrstvy pre senzorické aplikácie.
Hatala, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
545.
DP
Trace amine-associated receptor one (TAAR1) ako cieľ pre nové lieky na poruchy CNS
Dremencov, E.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
546.
BP
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
547.DPTransformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl octovú vo vzorkách mlieka po ko-kultivácii Lactococcus lactis a Geotrichum candidum
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
548.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
549.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
550.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
551.
DP
Triedička farebných objektov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
552.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5--
553.DPTvorba Edukačných ZariadeníOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
554.
DP
Tvorba responzívne webového systému na tvorbu rozvrhov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
555.
DP
Účinok vybraných antokyánov na leukemické bunky
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
556.
BP
Uhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
557.
DP
Úloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibébÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
558.BPÚloha Botrytis cinerea pri vzniku tokajských cibébFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
559.
DP
Úloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
560.BPÚloha kvasiniek prirodzenej mikroflóry hrozna pri vzniku tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
561.BPUtilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Umbelopsis isabellina
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Sribniak, I.
562.
BPValidácia teoretických výpočtov spektroskopických veličín
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
563.
BP
Vedľajšie produkty vinárskeho priemyslu a ich využitie pri výrobe cereálnych produktovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
564.
DP
Viacúrovňová intenzifikácia procesu sušenia chlorovodíka
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
565.
BP
Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
566.DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
567.
DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
568.
BP
Vlákna na báze kyseliny polymliečnej
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
569.
BP
Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektroniku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
570.DP
Vplyv antibiotík na aktivitu čistiarenských kalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.
DP
Vplyv cemtirestatu na metabolickú redukciu vybraných chemoterapeutík aldo-ketoreduktázami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Vysocká, K.
572.
BP
Vplyv degradačných produktov organochlórovaných pesticídov na biologické odstraňovanie dusíkatého znečisteniaDerco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Horná, A.
573.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
574.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-TS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
576.
BP
Vplyv izotiokyanátov na expresiu špecifických proteínov v leukemických bunkách.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
577.BP
Vplyv kovových iónov na aktivitu hemicelulolytických glykozidáz
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
578.
BP
Vplyv kvasiniek na aromatické vlastnosti hroznového vína
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pukalík, O.
579.
DP
Vplyv liečiv na aktivitu nitrifikačných baktérií
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
580.
BP
Vplyv nečistôt odpadových glycerolov na rast a produkciu Pichia pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lichvárová, P. Ľ.
581.BPVplyv nových technológii v potravinárstve na kyslomliečne baktérie
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
582.
BP
Vplyv odpadového oleja na produkciu polynenasýtených mastných kyselín v Mortierella alpina v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
583.
DPVplyv oxidačných produktov organochlórovaných mikropolutantov na prevádzku reaktora s aktivovaným kalomDerco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
584.
BP
Vplyv pH na zrážanie S2- z reálnej odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.
BP
Vplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesíOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
586.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných organochlórovaných mikropolutantov
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
587.
DP
Vplyv procesných parametrov na distribúciu síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAB)
Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
588.
BP
Vplyv rastových podmienok Gluconobacter oxydans na oxidačnú aktivitu pri biotransformácii aromatických alkoholovŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
589.
DP
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHB
Omaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
590.
BP
Vplyv spekacej prísady na vysokoteplotné vlastnosti steatitovej keramiky
Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
591.
DPVplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coliMedveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.
BP
Vplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
593.
DP
Vplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojív
Kuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
594.DP
Vplyv terapie PPAR gama a Nrf2 u hypertenzných zvierat a bunkových modelov.
Dovinová, I.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
595.
DPVplyv terapie PPAR gama a Nrf2 u hypertenzných zvierat a bunkových modelov.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
596.
DPVplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLAPlavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Pružincová, L.
597.DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLA
Plavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Fogašová, M.
598.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Ondria, M.
599.DP
Vplyv vody s nízkou neutralizačnou kapacitou na ČOV so špecifickými podmienkami prevádzky
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
600.
DP
Vplyv vonkajších interiérových faktorov na degradáciu polymérnych materiálov zastúpených v zbierkových predmetoch Slovenskej národnej galérie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
601.
BP
Vplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesíOmaníková, L.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
602.BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
603.
BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
604.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
605.
BP
Výber vhodných podmienok extrakcie alfa-hydroxy kyselín z kozmetických vzoriek pre následnú enantioseparáciu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
606.
BP
Výber vhodných podmienok extrakcie alfa-hydroxy kyselín z kozmetických vzoriek pre následnú enantioseparáciu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Hroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
607.
DP
Výber vhodných štarcovacích kultúr na výrobu nemliečnych probiotických nápojov
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
608.BPVýroba anilínu hydrogenáciou nitrobenzénuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
609.
BP
Výroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
610.
BP
Výroba čistého etanolu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Záhorčák, S.
611.
BP
Výroba etylesteru kyseliny octovej
Labovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
612.
DP
Výroba fenylacetaldehydu a kyseliny fenyloctovej v membránovom hybridnom systémeOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
613.
BP
Výroba kvasničného extraktu
Illeová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
614.
BPVýroba propylén glykoluLabovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
615.
BP
Výroba vodíka z glycerolu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Szenesiová, B.
616.
BP
Výskyt vybraných typov liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný spôsob detekcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
617.DP
Vyšetrovanie adsorpčných kapacít na multimodálnych adsorbentoch
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
618.DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Polakovič, M.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
619.
DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEIxA
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
620.
BP
Vytváranie ochranných prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
621.
BP
Využitie aditív na úpravu kvality ražného pečiva
Lauková, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Varga, B.
622.
DP
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
623.
DP
Využitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
624.BPVyužitie fotoelesticity v praxiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
625.
DP
Využitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstva
Reháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.BPVyužitie gélov pri čistení objektov výtvarného umeniaReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
627.DPVyužitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
628.
BP
Využitie grafických kariet v akcelerácii molekulových simulácií
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
629.
BPVyužitie grafických kariet v akcelerácii molekulových simuláciíPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
630.
BP
Využitie hmyzu ako potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Krčová, D.
631.
DP
Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
632.BPVyužitie indexu lomu na meranie obsahu FAME v produktoch transesterifikácie ľaničníkového olejaPeller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
633.
BP
Využitie koagulácie a flokulácie na zlepšenie kvality banských vôdZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
634.
DP
Využitie kompozitných zmesí pri výrobe cereálnych výrobkov
Kohajdová, Z.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalcová, K.
635.DPVyužitie komprehensivnej dvojrozmernej plynovej chromatografie s prietokovým modulátorom na chiraľnu analýzu vínVyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
636.
BP
Využitie kvapalinovej chromatografie a inovatívnych techník extrakcie látok pri analýze liečivých rastlín a iných zložitých samples
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
637.
BPVyužitie membrán pri čistení odpadovej vody za účelom jej použitia pri zavlažovaníOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
638.
BP
Využitie mikroextrakčných techník na analýzu kontaminantov v odpadových vodáchSzarka, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
639.BPVyužitie molekulovej spektrometrie v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Suchánková, K.
640.
BP
Využitie monolitických materiálov pre extrakciu biogénnych amínov v potravinových vzorkách
Vyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fromel, R.
641.DP
Využitie multiSBSE-GCxGC-TOF-MS pre určenie geografického pôvodu botrytizovaných vín
Špánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
642.DP
Využitie nanovlákien pre dynamickú headspace extrakciu prchavých organických kontaminantov
Vyviurska, O.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
643.
BP
Využitie odpadových substrátov pre produkciu kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Weszelovszká, E.
644.
BP
Využitie Pd-katalyzovanej cross-couplingovej reakcie arylhydrazínov v syntéze arylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]tiazolovFischer, R.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Nemčovič, A.
645.DP
Využitie prístupov strojového učenia pri identifikácii a riadení dynamických systémov
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
646.
DP
Využitie respirometrickej aktivity (AT4) na charakterizáciu stability komunálnych odpadov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Čegiňová, K.
647.
BP
Využitie SEM a rtg.mikroanalýzy na štúdium štruktúry vlastnosti pokročilej keramiky
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
648.
BPVyužitie tabletovaného železanu draselného na odstraňovanie špecifického znečistenia odpadových vôdHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
649.BP
Využitie Taq polymerázy pri laboratórnej diagnostike
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--