4. 6. 2020  1:31 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Školské stravovanieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
2.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DisP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BP
Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutia
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
5.DisP
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchKlein, E.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
7.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčenináchKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
8.BP
Štúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
DisP
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida aurisFarkaš, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BPŠtúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
DisP
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
12.
BP
Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.BPŠtúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Preinerová, K.
16.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DisP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
18.
DisP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Škultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
19.DisP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DisP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
DisP
Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siryHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DPŠtúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Štúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Farkaš, A.
25.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanovÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
26.
DisP
Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
27.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
28.DisP
Štúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metód
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
29.BP
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
30.
DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Koňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
DisPŠtúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérovUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
33.DisPŠtúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadovKaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
D-OTTP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
34.
DP
Štúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraní
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
35.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódDubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.DPŠtúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.Scsuková, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bilaninová, N.
37.
BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BP
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Plavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
39.DPŠtúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlačiOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFO
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
BP
Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umenia
Reháková, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelov
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHFxA
D-TPTCxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
43.
DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.DP
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1