19. 8. 2019  9:52 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPŠírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredíOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
3.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
6.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.BPŠkrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojovMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.BPŠkrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojovMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
9.DPŠtatistická analýza dát v programovacom jazyku RČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
10.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
11.DPŠtruktúra a vlastností vlákien na báze PLAUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov mangánu so Schiffovými bázamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schoeller, M.
13.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov mangánu so Schiffovými bázamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPŠtruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
15.DPŠtúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínuČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPŠtúdium bioaktívnych zložiek menej rozšírených plodín pre vývoj funkčných potravín v bezodpadovej technológii: stabilita, bezpečnosť, kvalitaCiesarová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPŠtúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísadVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPŠtúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiálochŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPŠtúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.Scholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
20.DizPŠtúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPŠtúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
22.DPŠtúdium interakcie katelicidínu LL37 s baktériami pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
23.DizPŠtúdium katalyzátorov na báze nanokryštalických zliatin Ni pre vodíkovú ekonomikuiZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPŠtúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydomHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lejková, D.
25.BPŠtúdium kolísania mechanických vlastností bielených buničín (zima – leto) v spoločnostiach celulózovo-papierenského priemysluVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
26.BPŠtúdium korózie v agresívnych prostrediach pomocou DTADanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPŠtúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPŠtúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode TrichodermaKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPŠtúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemysluHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPŠTÚDIUM MOŽNOSTÍ TVORBY OCHRANNÝCH VRTIEV NA POVRCHOCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV ÚČINKOM ATMOSFERICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov na tuhých elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
32.BPŠtúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
33.DizPŠtúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológiiFarkaš, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPŠtúdium procesu kryštalizácie zmesí PLA/PHB/TPSTomanová, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPŠtúdium produkcie esteráz fenolických kyselínKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
36.BPŠtúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
37.DPŠtúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
38.DizPŠtúdium spektrálnych vlastností grafických štruktúr súčasných dokumentovČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPŠtúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
40.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
41.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
42.DizPŠtúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
45.BPŠtúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódamiCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPŠtúdium účinku plazmových úprav na materiály v objektoch dedičstvaReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
47.DPŠtúdium vplyvu magnetizovaného halloyzitu na vlastnosti nanovlákien na báze biodegradovateľných polymérovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPŠtúdium vplyvu materiálovej recyklácie na vlastnosti vláknitých polymérnych kompozitov s termoplastickou matricou.Khunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPŠtúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várkyVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPŠtúdium vplyvu zlozenia a granulometrie na puzolánovú aktivitu vybraných odpadov keramického priemyslu.Smrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPŠtúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--