7. 6. 2020  12:14 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)Hojerová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Ďurčová, D.
2.DPAkútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekSedláčková, N.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Uhrinová, K.
3.DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Paulenová, D.
4.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Hasaliková, T.
7.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Stupeňová, E.
9.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Řežucha, M.
11.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Pipíšková, A.
12.BPAntibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
13.DPAntimikrobiálna účinnosť komplexov striebraOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Homokyová, A.
14.DPAntimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DizP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchůÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvodu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Antioxidačné látky v obilninách
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
20.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
21.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mareková, J.
22.
DP
Antioxidanty vo vínach
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Želiarová, Z.
23.
DP
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrušková, M.
24.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
25.
DizP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálovOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
26.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Burčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Karovičová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
30.
BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Kaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kupcová, K.
32.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Rosa, I.