28. 5. 2020  10:49 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Betalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstveÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Bezpečnosť potravín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisPBezprecedentné zmiešané kaplingyJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
4.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tulipánová, A.
5.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úpravaCiesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
7.
DPBiodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditívFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiály
Vanovčanová, Z.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Humajová, K.
10.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.BPBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Sedmáková, B.
12.
DP
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Stančeková, M.
13.
BP
Biogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Greif, G.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
14.
DisP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
15.
DP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
16.BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
DisP
Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkom
Polakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
DisP
Biokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
19.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BP
Biokompozitné materiály
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidov
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
23.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.DisP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
DP
Biologické účinky nanočastícLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fajčáková, D.
26.DisPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.DisPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
28.
DP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
29.
BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.BPBIOPRINTINGČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
BIOPRINTINGČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Hrubiznová, L.
33.DPBiotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiaeČertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Rusnák, M.
34.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
35.
DisPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
36.DisP
Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Kronek, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiou
Macková, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Červienková, M.