14. 8. 2020  15:23 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Betalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstveSekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Bezpečnosť potravín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
Bezprecedentné zmiešané kaplingy
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úpravaÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DP
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Feranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Špireková, D.
9.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiályVanovčanová, Z.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DPBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
DP
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovínTomanová, K.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BP
Biogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
14.DizP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných arómŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DizP
Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DizPBiokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.BP
Biokompozitné materiály
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.BPBiologická odbúrateľnosť tenzidovSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
22.
BPBiologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kollárová, K.
24.
DizP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.DPBiologické účinky nanočastícLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Kollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Mojžišová, E.
31.
BP
BIOPRINTING
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
32.
BP
BIOPRINTINGOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
33.DPBiotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
34.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravínÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.DizP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Čertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
36.DizPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiouMacková, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--