24. 8. 2019  17:28 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
2.BPBaktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účelyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPBerkeleylaktón A a Pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.DPBezdrôtová sieť snímačovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nemeš, M.
5.DizPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPBezprecedentné zmiešané kaplingyBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPBilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadláPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
9.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPBioaktívne látky bobuľového ovociaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPBioaktívne látky z odpadov potravináskych výrobSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPBioaktívne zložky fermentovaných cereáliíMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
13.BPBiodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstveVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavolka, J.
15.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
16.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
18.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPBiochemické cesty pre produkciu chuťových látok v syroch počas zreniaGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
25.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
26.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Kučera, S.
27.BPBiologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstveOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPBiologické odstraňovanie dusíka v kalových odpadových vodáchDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
29.DPBiologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)Žemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
30.BPBiologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnostiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.DizPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
32.DizPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
33.DizPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
34.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPBiosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémiiSochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kovaneczová, M.
36.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
37.DizPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
38.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
39.DizPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----