28. 5. 2020  18:30 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikácia
Mališová, E.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
3.
BP
Ekologická ochrana slovenských lesov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
4.
BP
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
DisP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TSNSPM
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DP
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiareniaKruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ďatko, T.
7.
DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vodyOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúl
Gál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
9.
BP
Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Svitková, V.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Dudoňová, P.
10.
DP
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fodorová, L.
11.BPElektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkáchŠvorc, Ľ.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štefčáková, M.
12.
BP
Elektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Bučinský, L.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.BP
Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Galčíková, L.
15.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
16.
DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Greif, G.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šprláková, K.
17.
DisP
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikácií
Štefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
18.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Baligová, B.
19.
BPEnzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamiduCiesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Orolínová, M.
20.DisP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
21.
DisP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BPEpigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.Ukropec, J.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
23.
BPExperimentálna prevádzka membránového procesuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Experimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systéme
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
25.
DisP
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
27.DisPExtrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látok
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BP
Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Štulajterová, M.
30.BPExtrakcia pšeničného a zemiakového škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.BPExtrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--