14. 8. 2020  9:45 Mojmír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPFaktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DPFarbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.DPFermentované cereálne produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Malček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho svetaTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
6.BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Fotochrómne koloranty
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
10.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DP
Fotoprotektívny účinok éterických olejov
Burčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
12.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
DP
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
DisP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DisPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BPFytochemikálie s biologickými účinkami na hmyzSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
DisP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--