9. 8. 2020  1:43 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Farbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DPFermentované cereálne produktyMikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.
BPFikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.BPFilter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho svetaOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Matejková, L.
6.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdiumBarbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
8.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Fotochrómne koloranty
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.DPFotoprotektívny účinok éterických olejovBurčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetlaKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DP
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Kryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DizP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DizP
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesu
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.
BP
Fytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Sekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Kubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----