25. 5. 2020  4:57 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
3.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Králik, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
6.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
DP
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSS
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Buchlová, T.
9.
BP
Hravé vizualizácie
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.DizPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
12.
BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentov
Jurišová, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1