31. 10. 2020  23:26 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP
Karcinogénne kadmium na detských ihriskách? Môže mať vplyv aj na plodnosť. Spektrometrické stanovenie tohto prvku
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lelovská, M.
2.DPKatalytická hydrodeoxygenácia a krakovanie bio-oleja z pyrolýzy lignocelulózovej biomasyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Labanc, M.
3.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Škultéty, M.
4.
BP
Katalytická príprava éterov použitím zeolitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Keramické kompozitné materiály pre medicínske využitieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.BP
Kinetické testy predúpravy kukuričnej slamy pre produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPKinetika výroby chirálnych laktónov s imobilizovanou celobunkovou cyklohexanón monooxygenázouIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Klasifikácia karcinómu endometria pomocou genomických, proteomických a histologických analýz
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Matejka, M.
9.
DP
Koloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxA
I-PSPxA-PKGFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BPKomplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečiváMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.DPKompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlač
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.DPKomunálna čistiareň odpadových vôd s konceptom aeróbnej granulovanej biomasyOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.BP
Konjugované tiazolové systémy pre fotonické materiály a zariadenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.
BP
Konštrukcia a programovanie robotického vozidla so všesmerovými kolesami
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.
BP
Konštrukcia rastlinných bionanočastíc na degradáciu polutantov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tekulová, M.
17.
BP
Kontaminované územia a remediačné technológieDercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Harant, L.
18.DP
Konverzia etanolu na významné alkéky
Horváth, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
19.
BP
Konverzia glycerolu na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
20.
BPKoordinačné zlúčeniny prechodných kovov s kyselinou 4-aminosalicylovou a N,N-ligandami ako potenciálne antibiotiká ďalšej generácieOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DP
Korózna odolnosť upravenej hliníkovej zliatiny AA 2024
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.BPKtoré zdroje bielkovín sú najlepšie?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
23.
BP
Kvaka (Brassica napobrassica) - zelenina našich predkov
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.BPKvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
25.
BP
Kvantovo-chemické výpočty ionizačných potenciálov.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--