26. 8. 2019  8:54 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPLaktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiuPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPLatrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogieElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPLignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
4.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
5.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
6.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia dát, in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--