10. 8. 2020  20:43 Vavrinec
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DisP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
3.
DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
4.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.DPMatematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácieRajniak, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Štefaňák, J.
6.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šály, J.
7.BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
BP
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátora
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
BPMateriály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhradOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DisP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
DPMeranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Michalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BP
Metódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasy
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
21.
BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákninyLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.DisPMikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzumBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPOxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureus
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DPMikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaKoňuchová, M.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DisP
Mikroplasty – identifikácia a analýza
Bondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
26.
BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.DisP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DisP
Mikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám
Bírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Mikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Hajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.BP
Mirakulín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
32.
DisP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BP
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktora
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
35.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BPModelovanie a riadenie fermentačného reaktoraKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Turčan, T.
38.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
40.BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolónyOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
45.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športe
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
50.DisPModifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
51.DP
Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DisP
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
54.
BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku
Popovičová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.DPMorfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DP
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.DisPMožnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyKohajdová, Z.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DisP
Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemiiOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
62.
BPMožnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemiiBučinský, L.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
65.
DisP
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
66.
DP
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrovPiecková, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--