28. 5. 2020  13:27 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
2.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
3.
BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Nanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitie
Gracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkachOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Huňačková, M.
7.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Novanská, K.
8.
BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DPNávrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátoraKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DisP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látokPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
11.DP
Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
12.
BPNávrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
13.
BP
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Valčičák, J.
14.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
15.BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Fakulta chemickej a potravinárskej technológieB-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.BPNávrh technológie na výrobu etylamínov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
21.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
22.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
BP
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rapčanová, E.
24.
BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
25.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Morozov, A.
26.BP
Nemliečne probiotické potraviny
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BPNetradičné obilninyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Valková, N.
28.BPNízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontamináciiÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fáber, R.
29.
DPNMR metabolomika organelKaliňák, M.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bauerová, A.
30.
BP
Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
31.DP
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Suja, A.
32.
DisP
Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
33.BPNové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
34.DisP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DisPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DisP
Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
37.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 5
--
38.BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 5
--
39.
BP
Nutrigenomika
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
40.
BPNutrigenomikaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --