10. 8. 2020  17:59 Vavrinec
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látok
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batériíOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.DisP
Odpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmou
Kaliňáková, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
6.
DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vodyOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
8.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívaniaDrtil, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.DisPOchrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.BPOmyly v histórii cholesteroluHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
13.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
14.DisPOptické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácieÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisPOptimalizácia elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
BP
Optimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dobiašová, A.
17.
DP
Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
18.
DP
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DP
Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DPOptimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Optimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenziiŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
23.
BP
Optimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôd
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--