28. 5. 2020  10:06 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DisP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Perovskitové solárne články
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
3.DisPPlánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
4.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
6.
BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
7.
DisP
Pokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DisP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DP
Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tamášová, K.
10.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.DisPPolymérne kompozity pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
12.DisP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Eckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
13.
BPPolyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Polyméry v biotlačiJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.DisP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DisP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.DisPPomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DPPorovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozguÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikulášková, V.
19.
BPPorovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôtOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BPPorovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíneLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Kubicová, V.
22.BPPorovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálovOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
24.BPPorovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkáchElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cichovská, M.
25.DP
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Staruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Ambrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
BP
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
30.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Vojtko, F.
31.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
32.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ryšková, P.
38.
DisP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.BPPotravinársky automatOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
BP
Potravinársky automat
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.DP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
42.
BP
Potravinové intolerancie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
43.
BP
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojovÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
45.
DPPovrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovSekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
47.DisPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Ačai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
50.
BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Wadinger, M.
51.
DPPrediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modelochKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.DisPPrediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťou
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
53.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Slávik, M.
55.
DisP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.BP
Prehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Hudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
60.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Peller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Brunčáková, L.
62.
BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho voskuČížová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hlivjaková, M.
63.
BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťovHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gombár, P.
65.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 3 Uhareková, M.
Vojčíková, J.
67.BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.
DP
Priprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kadlečíková, K.
69.DisP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Šajgalík, P.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
70.
DisP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
71.
BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Švorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.DPPríprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovité
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Mišíková, M.
73.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tkáčová, M.
75.
BPPríprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
76.DisPPríprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitovMičušík, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
81.
DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-PSP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
82.DisPPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
83.
BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
84.DisP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.DPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
Roľková, D.
87.
BP
Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormi
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolovÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.BPPríprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
90.
DP
Príprava deuterovaných chinolónov
Milata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BPPríprava deuterovaných chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
92.
BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
93.
BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikácieOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
95.BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.
DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dudková, A.
97.
DisP
Príprava nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
98.DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Gajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
99.
BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
100.BPPríprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSSKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
101.BPPríprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSSKhunová, V.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
DP
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázouOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
103.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdrojeHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.
BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chuti
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
107.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
108.
DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
109.BPProdukcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húbÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
110.BPProdukcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
112.
BPProdukcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Kosperová, B.
113.
BP
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombeHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Holocsiová, S.
114.DisPProdukcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
115.DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Krasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kyzeková, T.
116.
DisP
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkamiÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
117.DPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Šopová, B.
118.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
119.BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
121.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--