27. 5. 2020  12:27 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
Valík, Ľ.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Perovskitové solárne článkyGemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3--
3.DizPPlánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizáciiKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
7.
DizP
Pokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
8.
DizP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Danko, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
9.
DPPokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Tamášová, K.
10.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DizP
Polymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Polyméry v biotlači
Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
14.
BP
Polyméry v biotlačiJančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DizP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
DP
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
19.
BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôtBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.BP
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
22.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Dubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
23.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
24.
BP
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkách
Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Cichovská, M.
25.
DP
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
26.BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Staruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vasičkaninová, S.
27.
BPPorovnanie vlastností rôznych hydrotalkitovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.
BP
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.
Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Palušáková, M. D.
30.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Vojtko, F.
31.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
33.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
34.
BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
37.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DizP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
39.
BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
BP
Potravinársky automat
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
41.DPPotravinársky automatValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
BP
Potravinové intolerancieMikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
43.BPPoužitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Hroboňová, K.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Nahliková, L.
47.
DizP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Pavlovičová, E.
50.BPPrediktívna dátová analytika s využitím strojového učeniaKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
51.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modelochOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.DizPPrediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
53.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
54.DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oravec, J.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Slávik, M.
55.DizP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BPPrehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
57.
BPPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Hudec, P.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
60.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.Peller, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
61.BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
62.BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Čížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hlivjaková, M.
63.BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
65.
BPPrieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
66.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy2 / 3
67.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
68.
DPPriprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.Sulová, Z.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
69.DizP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
70.
DizP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Mosnáčková, K.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
71.
BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmovŠvorec, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
72.
DP
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovitéŠimkovič, M.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mišíková, M.
73.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
74.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolomKuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, M.
75.
BPPríprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DizP
Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
Mičušík, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
77.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánuMilata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Švorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
81.
DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
Anderková, V.
84.DizP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
85.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
86.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
87.BPPríprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormiŠtolcová, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolovÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovSoták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Urbanová, R.
90.
DP
Príprava deuterovaných chinolónovMilata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Príprava deuterovaných chinolónov
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
92.BP
Príprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlač
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
93.
BP
Príprava eko-cementov pre špeciálne aplikácieOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
94.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
95.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
97.
DizP
Príprava nealkoholického piva
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
98.
DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovejÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Urbaníková, V.
99.
BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Čišovská, K.
100.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSSKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
101.BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.DPPríprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázouAntošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Faktorová, M.
103.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntézeZáborský, O.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
106.BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Bakajsová, K.
107.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.
DPProcesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
109.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Lelková, A.
110.
BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovIlleová, V.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
111.
BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
112.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kosperová, B.
113.
BP
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombeÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
114.DizP
Produkcia nealkoholického piva
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
115.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Krasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
116.DizPProdukcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkamiRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
117.DPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
118.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
119.
BPPrvková analýza prietokovou elektrochémiou.Čacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
120.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
121.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--