19. 8. 2019  14:54 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPRakytník rešetliakovýKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPRastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.DPReaktívne spracovanie zmesí PLA/PHBČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG, I-PSP-VLATEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPRecyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systémuVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPRecyklácia polyalkénov v dvojstupňovom reaktoreVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPRedoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál (Natália Karasová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.BPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPRegenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparkeSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPRegenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destiláciiSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPRekombinantná príprava myrozinázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPRemediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
13.DizPReologické vlastnosti gumárskych zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
15.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
16.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
18.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
19.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
20.DPRiadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselínRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.DizPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
22.DizPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
23.BPRiadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPRiadenie kmitavých systémovKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPRiadenie kmitavých systémovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.DizPRobustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
29.DizPRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
30.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPRod Penicillium ako zdroj hexózaminidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPRöntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenínKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
34.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
35.DizPRozpoznanie špecifických biomarkerov Coxiella burnetii a ich využitie pri vývoji nového diagnostického nástrojaŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
36.DizPRýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----