18. 2. 2020  1:01 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 4

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Vaštík, P.
2.DisPSelektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajnéhoHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPSieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lažo, F.
4.BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.BPSkúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
6.BPSkúmanie ochranných prvkov dokumentovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
7.BPSkúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesíAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
8.DPSkúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienokKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Molnárová, L.
9.BPSladidlá s prebiotickým účinkomMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kántorová, P.
10.BPSladidlá vo výžive diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ťažká, D.
11.DPSladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019Psota, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Halásová, V.
12.BPSledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu2 / 2 Pečová, A.
Krettová, M.
13.DPSledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov meduMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Haladejová, P.
14.DPSledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalovPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Galovičová, M.
15.DPSledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice PlavejStaruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Baranovičová, E.
16.BPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
17.DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
18.DPSledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.Jurkovičová Tarabová, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Százová, N.
19.DPSorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Varjúová, D.
20.BPSpektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
21.BPSpektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
22.BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandamiLušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPSpektrofotometrické hodnotenie farebného obrazuDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
24.BPSpektroskopické štúdium biologicky aktívnych látokDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčovičová, V.
25.BPSpektroskopické štúdium fotokalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Dyrčíková, Z.
26.BPSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínKleinová, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Dvoranová, E.
27.BPSpracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnostiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
28.DPStabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologiiLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Križanová, N.
29.BPStabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
30.DPStanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Jurigova, V.
31.BPStanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografieVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Fromel, R.
32.DPStanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGCŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Thai, H. A.
33.BPStanovenie eugenolu v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
34.BPStanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstužeJanotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPStanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MSSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Vidová, B.
36.BPStanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
37.BPStanovenie prvkov atómovou spektrometriou.Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
38.BPStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Blažková, I.
39.DPStanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
40.BPStanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Lelkesová, T.
41.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Bitterová, I.
42.BPStanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstvaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
43.BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
44.BPStaphylococcus aureus kontaminant protravín.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Herchlová, K.
45.BPStaphylococcus sp. ako pôvodca ochoreníOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
46.DPStatická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrárníKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ábelová, T.
47.DPStereoselektívna syntéza β-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Veselý, S.
48.DPStereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Fraňová, P.
49.DPStereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Cvečko, M.
50.DPStratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizáciiJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gerža, P.
51.BPStrukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Baráth, K.
52.BPSú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?Vizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
53.BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
54.BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
55.BPSumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredíLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Žembová, K.
56.DPSušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šefčíková, T.
57.BPSyntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivituVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Deme, J.
58.BPSyntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínuHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
59.DisPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
60.BPSyntéza analógov berkeleylaktónu ACaletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Plaskoňová, B.
61.BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciuVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Sater, M.
62.BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu Végh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
63.DPSyntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Dacho, V.
64.DPSyntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gurská, M.
65.BPSyntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
66.BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
67.DPSyntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektoryMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
68.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
69.BPSyntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizaceBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----