18. 8. 2019  4:55 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPSacharidické odpadové materiály ako substrát pre metabolizmus Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
2.BPSamozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDRBabjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomanová, L. A.
3.DPSelektívna oxidácia propénu molekulovým kyslíkom v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPSelektívne oxidácie alkoholov na nanoštruktúrovaných katalyzátorochŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.DPSeparácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
6.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPSeparácia nitroaromátov plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.DPSeparácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudlinyBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPSieťovanie kaučukových matríc peroxidovými vulkanizačnými systémamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPSkoré a stredné štádium hydratácie mnohozložkových cementov.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPSkrížené kaplingy nitrozlúčenín a ich potenciál v syntéze prírodných látokJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
12.BPSkúmanie historických artefaktov fluorescenčnou mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
13.BPSkúmanie súčasných písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
14.BPSladidlá s prebiotickým účinkomMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
15.BPSladidlá vo výžive diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
18.DizPSledovanie glykánových biomarkerov bioanalytickými technikami založenými na lektínovom biorozpoznávaníKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
19.DPSledovanie chirálnych organických zlúčenín v procese výroby tokajských vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
21.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
22.BPSledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPSledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvyStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPSledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPSledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatináchJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze priemyselnej surovinyJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPSledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý“Machyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPSledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPSolubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínuHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičochČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPSpektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených komplexov derivátov kyseliny salicylovej s p-prvkami a doplnkovým N- alebo P-ligandomLušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPSpektroskopické štúdium fotokatalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
35.BPSpracovanie odpadového popolčeka z výroby celulózyJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
36.BPStabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
37.DPStabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
38.BPStabilita HP-nitridu boritého vo fluoridových tavenináchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPStabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síryAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
40.BPStabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
41.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPStanovenie arzénu prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriou a atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPStanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizPStanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódamiKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPStanovenie chloridov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPStanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
51.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
52.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
53.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPStanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
56.DPStanovenie obsahu kontaminujúcich látok vo vybraných potravinových matriciach.Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPStanovenie ortuti v tabakových výrobkoch prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPStanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPStanovenie stability rekombinantných hydrolázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Michale, F.
60.DPStanovenie stopových koncentrácií zlata metódou prietokovej chronopotenciometrieBeinrohr, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
62.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
63.BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
64.DizPStarnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
65.DPStereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
66.DPStereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPStrukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
68.BPSúčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlínČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPSúčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlínČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPSúčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlínČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
71.DizPSyndróm asfyktického novorodenca: štúdium patobiochemických mechanizmov na novorodených potkanochJuránek, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
72.BPSyntetická štúdia prírodnej látky MunduserónKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPSyntetické modely enzýmu NiSODŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
74.DizPSyntetický chameleón a jeho transformácieBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
76.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
77.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
78.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
79.BPSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPSyntéza a vlastnosti analógov filbertonuSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
81.DizPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
82.DizPSyntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPSyntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
84.BPSyntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenínVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
85.DizPSyntéza funkcionalizovaných stilbénovMastihubová, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
86.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
88.DizPSyntéza glykozylovaných dusíkatých heterocyklov ako možných predlôh na vývoj liekov proti civilizačným ochoreniamPetruš, L.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
89.DizPSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
90.DPSyntéza prírodných látok izolovaných z huby Emericella variecolorLásiková, A.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPSyntéza progresívnych materiaálov na báze bioskla pre aplikácie v medicínePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
92.BPSyntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olovZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--