17. 8. 2019  16:38 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPTaveninové systémy pre solárne aplikaciePavlik, V.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPTaveninové systémy pre solárne aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxA, D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
3.BPTechnológia výroby lovastínuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.BPTechnologická a legislatívna analýza reálnej priemyselnej prevádzky a návrh opatrení na optimalizáciu a súlad s vybranými publikovanými Závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vybrané priemyselné odvetvie (napr. energetický priemysel, výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva, povrchové úpravy a pod.)Popovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.DizPTenké fotoluminiscenčné vrstvy na báze aluminosilikátov pre svetlo emitujúce zariadenia.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPTeoretická predikcia fyzikálnych vlastností nových organických molekúl s potenciálnym využitím v optoelektronikeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFxA, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
7.DizPTeoretická predikcia fyzikálnych vlastností nových organických molekúl s potenciálnym využitím v optoelektronikeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-TPTCFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
8.BPTeoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
9.DizPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných modelových a prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-TPTCFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
10.DizPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných modelových a prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFxA, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
11.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPTeoretické štúdium lipofility fenolovMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPTeoretické štúdium spinových prechodov v komplexoch Hoffmannovho typuPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCH, D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPTeoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukomLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.DizPTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného efektu prírodných látokKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselínKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPTermodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémovKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPTermokatalytické premeny biomasy na zložky palívKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
21.BPTermorezistencia mikroorganizmovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
22.BPTestovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkáchHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPTestovanie novej metódy na sledovanie účinnosti konzervovania historických kníh a dokumentovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
24.BPTestovanie priemyselnej suroviny v laboratórnom pyrolýznom reaktoreJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPTestovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblastyVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPTlačené uhlíkové a MXenové biosenzory pre detekciu klinických a farmaceutických vzoriekGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPTlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.DizPTlačené vodivé a polovodivé štruktúry pre fotovoltické a senzorické aplikácieMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
29.BPTotálna syntéza prírodnej látky heterokornolu BMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPTotálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránovKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPTransformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hupková, V.
32.BPTrendy v príprave bio-nanokompozitov na báze vrstevnatých silikátov pre medicínske aplikáciePálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPTrendy v kozmetickej starostlivosti o vlasy (Jánovová L.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPTvorba dynamických webových stránokČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPTvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPTvorba riadiacich algoritmov pre rotačné kyvadloKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--