26. 6. 2019  18:32 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPUmbelopsis isabellina ako potenciálny spracovateľ odpadových tukovKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
2.BPUrčenie vzťahu medzi distribúciou veľkosti pórov a distribúciou veľkosti ich rezovKovár, V.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
3.BPUtilizácia lipidických odpadov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hurbanová, S.
4.BPUtilizácia lipidických odpadov v procese SSF pomocou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.BPUtilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácieKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drozdová, P.
6.BPUtilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a databáze CombaseValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a databáze SymPreviousValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--