5. 7. 2020  3:47 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Vápnik v biológii vláknitých húbKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
2.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z prostrediaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z mliečnych výrobkov
Medveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DisP
Viacúrovňová optimalizácia priemyselných procesov obsahujúcich kompresné a expanzné pracovné cyklyLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivamiOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Vláknina v potravinách s výživovým a zdravotným tvrdením
Lauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
8.
DPVlastnosti a trvanlivosti portlandských cementov pripravených z alternatívnych surovínPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
BPVlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Kam až siaha nebo a kde sa začína peklo?Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.BP
Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektroniku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.
DisP
Vplyv environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny rastlínKollárová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
12.DPVplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureusOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
DP
Vplyv hlboko vedeného vyprážania na oxidáciu mastných kyselín a tokoferolov v rastlinných olejochÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DisP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DisPVplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnostiŠajgalík, P.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BP
Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavínOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Dunárová, M.
19.
BP
Vplyv izotiokyanátov na ľudské leukemické bunky.
Imrichová, D.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DisP
Vplyv kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
21.BP
Vplyv morfológie povrchu bórom dopovaných diamantových elektród na stanovenie fenolických zlúčenín v nápojoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DPVplyv nádorových mutácií zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na selekciu 3` zostrihových miest
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselínÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu lipofilných metabolitov Umbelopsis isabellina
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
25.DP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodov
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
26.
BP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu jeho plodov
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
27.
DP
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DP
Vplyv plazmou aktivovanej vody na nutričnú charakteristiku semien
Mošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DPVplyv podmienok extrakcie na antioxidačnú aktivitu vybraných rastlinných extraktov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
30.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
31.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných chlórovaných pesticídov
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Vplyv prídavku nopálovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov
Kohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Oslacká, D.
33.
DP
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiályOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
34.
BPVplyv reaktívnych aditív na biodrgradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Džuganová, M.
35.
DP
Vplyv recyklácie na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHBPlavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.
DP
Vplyv recyklácie na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/TPS
Plavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových báz
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.DisPVplyv technologických postupov odstraňovania cholesterolu z potravín na ich organoleptické vlastnostiŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.DPVplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coliMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
40.DP
Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coli
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
41.BP
Vplyv valproátu na viabilitu buniek a morfológiu mitochondrií
Balážová-Šimočková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Winterová, M.
42.DPVplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátovÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Vplyv vybraných farmaceutických látok na priebeh procesov čistenia odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
44.
DisP
Vplyv vysokoteplotného ohrevu rastlinných olejov na vznik oxidačných produktov tokoferolov
Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
46.
BPVplyv znečisteného ovzdušia na predčasné starnutie pleti. (Aneta Kabatierová)Martiniaková, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
47.
BP
Výber vhodných podmienok extrakcie biologicky aktívnych látok z farmaceutických vzoriek pre následnú separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
Hroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
48.
BP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.
DP
Výroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.BPVýroba etylesteru kyseliny octovej
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
52.
BP
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli
Staruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
53.
BP
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
54.
BP
Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzervácia
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
55.BP
Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzervácia
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
DP
Výskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DisP
Výskum procesov v hybridnom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fázeOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
58.
DP
Výskum procesov v hybridnom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DisP
Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
Fikar, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
60.BP
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Mičiaková, J.
61.DPVýskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Franko, T.
62.BPVýskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
63.
DP
Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Vyšetrovanie stability celobunkovej cyklohexanón monooxygenázy
Illeová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
BP
Vytváranie ochranných prvkov razbou a hodnotenie kvality razbyDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
66.
DP
Vyuzitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
67.
BP
Využitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DPVyužitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DP
Využitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.DPVyužitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúlOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.BP
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
72.
BP
Využitie fotoelesticity v praxiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Využitie fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydinyKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.DisPVyužitie glykozidáz v chemo-biokatalýzeRosenberg, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DP
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstveLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
76.
BPVyužitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkáchHrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Korčoková, L.
77.
BP
Využitie hmyzu ako potraviny
Minarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Paprčková, Z.
78.DisPVyužitie chromatografických metód v analýze komplexných prírodných vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
D-ACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.DisP
Využitie chromatografických metód v analýze komplexných prírodných vzoriek
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
D-ACHxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
BP
Využitie kovulkanizačných činidiel pri peroxidovej vulkanizácii kaučukových matríc
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DP
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DisP
Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
83.
DisPVyužitie nízkoteplotnej plazmy na stabilizáciu a ochranu materiálov a objektov z prírodných polymérov.Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-OMOD
D-OMODxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
84.
DP
Využitie plazmou aktivovanej vody na redukciu bakteriálnej mikrobioty na povrchu semien
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DP
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesochRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
87.
DisPVyužitie selektívnych sorbentov pre techniky úpravy vzorky a separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouÚstav analytickej chémie (FCHPT)
D-ACH
D-ACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
88.
DP
Využitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papieraTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
89.
DPVyužitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu VOC pomocou GCxGCŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
90.
BP
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov
Karovičová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
91.
DP
Využitie šťavy rakytníka rešetliakového na prípravu ovocných fermentovaných nápojov
Burčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
92.
BP
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Fraško, P.
93.
BP
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Využitie vedľajších produktov cukrovarníckeho priemysluÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.
BPVyužitie vedľajších produktov získaných pri spracovaní jabĺk na potravinárske účelyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.DisPVyužitie vsádzkovej injekčnej analýzy na elektroanalytické stanovenie organických látokÚstav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
97.
DP
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
98.DisPVývoj analytických metód na sledovanie xenobiotík v environmentálnych vzorkách a v potravináchHrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
D-ACHxA
D-ACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
99.DPVývoj a testovanie laboratórneho reaktora na katalytické krakovania rastlinných olejov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
100.DisP
Vývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
101.
BP
Vývoj DNA biosenzora a štúdium interakcie vybranej rizikovej látky s DNASochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
102.
BP
Vývoj enzýmového biosenzora pre stanovenie toxických látok vo vzorkách environmentálneho a potravinárskeho pôvodu
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.DPVývoj GC-MS/MS metódy na stanovenie deltametrínuSzarka, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kurucová, N.
104.
BP
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Javorský, M.
105.
DisP
Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie
Boča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
106.
BP
Vývoj metódy pre extrakciu látok z rastlinných materiálovÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.DPVývoj metódy stanovenia obsahu akrylamidu v potravinách metódou HPLC.Šimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
108.
BP
Vývoj novej metódy stanovenia pH v štruktúre materiálov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
DP
Vývoj nových druhov bezlepkových cestovínKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.DPVývoj nových druhov rastlinných nápojovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
111.
DisP
Vývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.BP
Vývoj QuECHERS-DLLME metódy na extrakciu pesticídov zo sójových produktov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Pavlovičová, S.
113.
DisP
Vývoj reverzibilných hydrogélov pre biomedicínske účely a pre ochranu kultúrnych pamiatok.
Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
114.
DP
Vývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódouFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
115.
DPVývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látokOravec, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
116.BPVývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
117.
BP
Výživa a stravovanie diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Sidóová, A.
118.
BPVýživové a zdraviu prospešné vlastnosti karnozínuSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BP
Vzťah lipidov k funkcii p-glykoproteínuÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.
DPVzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkamPiecková, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--