13. 8. 2020  1:36 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BPVápnik v biológii vláknitých húbKryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z prostredia
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z mliečnych výrobkovMedveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.DizP
Viacúrovňová optimalizácia priemyselných procesov obsahujúcich kompresné a expanzné pracovné cykly
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
6.
BP
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Vláknina v potravinách s výživovým a zdravotným tvrdením
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
Vlastnosti a trvanlivosti portlandských cementov pripravených z alternatívnych surovínOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
BP
Vlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Kam až siaha nebo a kde sa začína peklo?
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektronikuOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
11.
DizPVplyv environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny rastlínÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DPVplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureusMedveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
13.DPVplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Vplyv hlboko vedeného vyprážania na oxidáciu mastných kyselín a tokoferolov v rastlinných olejoch
Kreps, F.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DizP
Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnostiŠajgalík, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.
BPVplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.
BP
Vplyv izotiokyanátov na ľudské leukemické bunky.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
20.DizPVplyv kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresuKollárová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
21.
BP
Vplyv morfológie povrchu bórom dopovaných diamantových elektród na stanovenie fenolických zlúčenín v nápojoch
Švorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Vplyv nádorových mutácií zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na selekciu 3` zostrihových miestÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Vplyv odpadových olejov na biosyntézu lipofilných metabolitov Umbelopsis isabellina
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
25.
DP
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodov
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.BPVplyv ochorenia viniča na kvalitu jeho plodov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.DPVplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHBPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DP
Vplyv plazmou aktivovanej vody na nutričnú charakteristiku semienMošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.DP
Vplyv podmienok extrakcie na antioxidačnú aktivitu vybraných rastlinných extraktov
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
31.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných chlórovaných pesticídovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Vplyv prídavku nopálovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkovKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.DPVplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiályOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.BPVplyv reaktívnych aditív na biodrgradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
35.
DP
Vplyv recyklácie na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHBOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
36.DP
Vplyv recyklácie na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/TPS
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BP
Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových báz
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
38.
DizPVplyv technologických postupov odstraňovania cholesterolu z potravín na ich organoleptické vlastnostiOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DPVplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coliOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coli
Medveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
41.
BP
Vplyv valproátu na viabilitu buniek a morfológiu mitochondrií
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
43.
DizP
Vplyv vybraných farmaceutických látok na priebeh procesov čistenia odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.DizP
Vplyv vysokoteplotného ohrevu rastlinných olejov na vznik oxidačných produktov tokoferolov
Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.BPVplyv znečisteného ovzdušia na predčasné starnutie pleti. (Aneta Kabatierová)Martiniaková, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
BPVýber vhodných podmienok extrakcie biologicky aktívnych látok z farmaceutických vzoriek pre následnú separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
48.
BP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhadOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.DP
Výroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.BPVýroba etylesteru kyseliny octovejLabovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
52.
BP
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soliStaruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.
BP
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
54.BP
Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzervácia
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
55.
BP
Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzerváciaTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.DPVýskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fázeOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
57.
DizP
Výskum procesov v hybridnom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Výskum procesov v hybridnom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DizP
Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
60.
BP
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.DPVýskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebuBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
62.BP
Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
63.DP
Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
64.
DP
Vyšetrovanie stability celobunkovej cyklohexanón monooxygenázy
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
65.
BPVytváranie ochranných prvkov razbou a hodnotenie kvality razbyDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
66.
DP
Vyuzitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch
Žúbor, V.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
67.
BP
Využitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklovMilata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DP
Využitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklovMilata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
69.
DP
Využitie bioseparačných a biotransformačných metód na prípravu nápojov s biologicky účinnými látkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Využitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúlGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
71.
BP
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov
Krasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
72.
BP
Využitie fotoelesticity v praxi
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
73.
DP
Využitie fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydiny
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DizP
Využitie glykozidáz v chemo-biokatalýze
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
DP
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
76.
BP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
77.
BP
Využitie hmyzu ako potraviny
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
78.
DizP
Využitie chromatografických metód v analýze komplexných prírodných vzoriek
Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
79.
DizP
Využitie chromatografických metód v analýze komplexných prírodných vzoriek
Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
80.
BP
Využitie kovulkanizačných činidiel pri peroxidovej vulkanizácii kaučukových matríc
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
81.
DP
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
82.
DizP
Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchovÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
DizP
Využitie nízkoteplotnej plazmy na stabilizáciu a ochranu materiálov a objektov z prírodných polymérov.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-OMOD
D-OMODxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
84.
DP
Využitie plazmou aktivovanej vody na redukciu bakteriálnej mikrobioty na povrchu semien
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných arómŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
86.
DP
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesoch
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.
DizPVyužitie selektívnych sorbentov pre techniky úpravy vzorky a separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH
D-ACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DPVyužitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papieraTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DPVyužitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu VOC pomocou GCxGCŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
90.
BP
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DP
Využitie šťavy rakytníka rešetliakového na prípravu ovocných fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
BP
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
94.
BP
Využitie vedľajších produktov cukrovarníckeho priemyslu
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
95.BPVyužitie vedľajších produktov získaných pri spracovaní jabĺk na potravinárske účely
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
96.DizP
Využitie vsádzkovej injekčnej analýzy na elektroanalytické stanovenie organických látok
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
D-ACH--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
97.
DP
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniekMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DizP
Vývoj analytických metód na sledovanie xenobiotík v environmentálnych vzorkách a v potravinách
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
D-ACHxA
D-ACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
99.
DP
Vývoj a testovanie laboratórneho reaktora na katalytické krakovania rastlinných olejov
Hájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
DizP
Vývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
101.
BP
Vývoj DNA biosenzora a štúdium interakcie vybranej rizikovej látky s DNA
Sochr, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
102.
BP
Vývoj enzýmového biosenzora pre stanovenie toxických látok vo vzorkách environmentálneho a potravinárskeho pôvodu
Sochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
DP
Vývoj GC-MS/MS metódy na stanovenie deltametrínu
Szarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kurucová, N.
104.BP
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Javorský, M.
105.
DizP
Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácieOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
106.BP
Vývoj metódy pre extrakciu látok z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
107.
DP
Vývoj metódy stanovenia obsahu akrylamidu v potravinách metódou HPLC.Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
108.
BP
Vývoj novej metódy stanovenia pH v štruktúre materiálov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
109.DPVývoj nových druhov bezlepkových cestovínKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
110.DP
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
DizP
Vývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami
Tatarko, P.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
112.
BP
Vývoj QuECHERS-DLLME metódy na extrakciu pesticídov zo sójových produktovÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DizP
Vývoj reverzibilných hydrogélov pre biomedicínske účely a pre ochranu kultúrnych pamiatok.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
114.DPVývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódouFurdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
115.DPVývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látokOravec, J.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
116.BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Kuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
117.
BPVýživa a stravovanie diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Sidóová, A.
118.
BP
Výživové a zdraviu prospešné vlastnosti karnozínu
Sekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
119.
BP
Vzťah lipidov k funkcii p-glykoproteínu
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
DP
Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkamOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--