26. 8. 2019  0:14 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPValidácia metódy na stanovenie mykotoxínov vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
2.BPVápnikové kanály v rode TrichodermaKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPVlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivamiUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gregorová, J.
4.BPVlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivamiUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPVláknina v potravinách s výživovým a zdravotným tvrdenímLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
6.BPVlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPVlastnosti a trvanlivosti portlanských cementov pripravených z alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.BPVlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Kam až siaha nebo a kde sa začína peklo?Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPVodná extrakcia užitočných látok z fytomasySekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Odranová, S.
10.DPVodné hospodárstvo vo Vietname - problémy a možné riešeniaDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
11.BPVolumetrická štúdia potkanieho hipokampu na animálnom modeli skorých štádií neurodegenerácie, skúmaná pomocou obrazov magnetickou rezonanciou, MRIKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPVolumetrické porovnanie in vivo a ex vivo MR obrazov hipokamálnych regiónov potkanieho mozgu v animálnom modeli neurodegeneráce a príslušnej terapiiKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPVplyv anestetík na excitabilitu buniekMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPVplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPVplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látokDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPVplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
19.DPVplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp.Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPVplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajecKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
21.BPVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
22.BPVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
23.DizPVplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnostiŠajgalík, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPVplyv inhibítorov korózie na kvalitu reštaurovaných železných artefaktovZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPVplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na leukemické bunkyLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dunárová, M.
26.BPVplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHBPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPVplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHBPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPVplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHBPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPVplyv lipidických odpadových materiálov na produkciu pigmentov Umbelopsis isabellina v procese SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
30.BPVplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti čiernobielej fotografieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
31.DPVplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografiiJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
32.BPVplyv parametrov spekania na tvarovú stálosť kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlačeVeteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPVplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničinyVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPVplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
36.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
37.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
38.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
39.BPVplyv polutantov na stabilitu historickej fotografieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
40.DizPVplyv prídavku biologicky aktívnych látok rakytníka rešetliakového na nutričné a kvalitatívne parametre potravínSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
41.DPVplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPVplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHBOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
43.BPVplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHBOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jakubčová, J.
44.BPVplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov disperznou mikroextrakciou kvapalina-kvapalinaSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
45.DizPVplyv prírodných antioxidantov na zvýšenie oxidačnej stability tukov v potravináchSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPVplyv rakytníkového oleja na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPVplyv reakčných podmienok na enzýmovú syntézu glykozidov aromatických alkoholovAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
48.DPVplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPVplyv recyklovaného PET na vlastností zmesných PET systémovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPVplyv substituentov na elektrochemické správanie sa Schiffových bázGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
51.DPVplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniáchImrichová, D.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
52.DPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPVplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbouZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPVplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstvaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
56.DPVplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze NBR a EPDMKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
57.DizPVplyv vybraných liečiv na tvorbu a zloženie parciálneho interaktómu v meniacom sa nádorovom mikroprostredíŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPVplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPVplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vínaFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPVplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPVplyv zloženia nápojov typu "radler" na koróziu obalových materiálovGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
62.BPVplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátovŠípoš, R.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPVstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych vlastností zberového papieraŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPVvyužitie zberového papiera, analýza ich kvalitatívnych parametrovŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPVýber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanieGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPVýber extrakčných parametrov a stanovenie rezíduí pesticídov v jogurtoch s využitím GC-MSSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPVyhodnotenie prevádzky kalových hospodárstiev na mestských ČOV po rekonštrukcii na odstraňovanie nutrientovDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
68.DPVyhodnotenie vybraných obecných ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
69.BPVýpočet alternatív kalového hospodárstva ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPVýpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátovDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Žulkovský, J.
71.BPVýpočet účinného prierezu zrážky berýliového klastra s atómom berýlia metódami molekulovej dynamikyMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPVýroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPVýroba polypropylénu v katalytickom fluidnom reaktoreStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPVýroba sójového lecitínuVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.DizPVýskum biokatalytických procesov prípravy prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
76.DizPVýskum nehomogénnej lyofilizácieMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
77.DPVýskum nehomogénnej lyofilizácie pre výrobu nových (bio)liekovRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPVýskyt nových typov ilegálnych drog v životnom prostredíMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPVýskyt rezistentných baktérií v povrchových vodách a možnosti ich eliminácieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPVýskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v environmenteOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lukačovičová, L.
81.DizPVysokorozlišovacia atómová absorpčná spektrometria a prietokové elektroanalytické metódy v prvkovej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
82.BPVysokoteplotná elektrolýza vodyHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
83.BPVýťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov listnáčových drevínVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPVyužiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpaduMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
85.BPVyužitie biočipov pre analýzu glykánových biomarkerovKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
86.BPVyužitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze korenínJakubíková, M.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPVyužitie fotoelesticity v praxiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPVyužitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúchHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
89.DizPVyužitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
90.BPVyužitie izokonverzných metód v predikcii stability materiálovCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPVyužitie kombinovaného procesu ozón s peroxidom vodíka pri degradácii vybraných organochlórovaných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPVyužitie medvedieho cesnaku pri výrobe cestovínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
93.BPVyužitie metód atómovej spektrometrie v anorganickej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Hudecová, A.
94.DPVyužitie mikroextrakcie kvapalinou na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriek na báze mliekaHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
95.DizPVyužitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
96.DPVyužitie modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami.Pálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
97.DizPVyužitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťamiPálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
98.DizPVyužitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťamiPálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
99.DPVyužitie plazmových úprav za účelom dekontaminácie povrchuReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
100.BPVyužitie polymérnych nanokompozitov ako elektrochemických senzorovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
101.BPVyužitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek nápojovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
102.BPVyužitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek nápojovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
103.BPVyužitie prietokovej chronopotenciometrie v anorganickej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
104.BPVyužitie RDC v štruktúrnej analýze antagonistov morfínuDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPVyužitie rôznych PDMS sorbentov na úpravu vzoriek v analýze vínVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
106.BPVyužitie rôznych PDMS sorbentov na úpravu vzoriek v analýze vínVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
107.BPVyužitie SBSE-GCxGC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínachŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
108.DizPVyužitie selektívnych sorbentov pre techniky úpravy vzorky a separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
109.BPVyužitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
110.BPVyužitie vedľajších produktov získaných pri spracovaní jabĺk na potravinárske účelyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPVyužitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôdHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Pavelka, A.
112.DPVyužitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťamiFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
113.DizPVývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálovHnatko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
114.BPVývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázamiŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
115.DizPVývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky z kompozitných materiálov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
116.DizPVývoj a aplikácia analytických metód na sledovanie xenobiotík s využitím chromatografických metódHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH, D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
117.BPVývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázamiŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
118.BPVývoj analytickej metódy na stanovenie vybraných organických polutantovPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
119.DizPVývoj efektívnej proti-karbonatizačnej silikátovej bariéry pre použitie v súčasnom konštrukčnom betóneJanotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
120.DPVývoj kultivačných systémov a stratégie pre fotobionty izolované z lišajníkovPolakovič, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
121.DizPVývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
122.DizPVývoj nových elektrochemických metód a postupov pre stanovenie liečiv vo farmaceutickej a klinickej chémiiŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
123.DizPVývoj nových materiálov pre zásobníky tepla a interakcia týchto materiálov s akumulačným médiom.Boča, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
124.DizPVývoj nových SiC keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťamiTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
125.DizPVývoj reverzibilných hydrogélov ako inteligentných materiálov.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
126.BPVývoj toolboxu MODELTOOL pre MATLAB-SimulinkBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
127.DizPVýzkum dynamických vlastností celulárních materiálů vyrobených aditivní technologiíMonková, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
128.BPVýživa a stravovanie diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPVznik, výskyt a stanovenie obsahu karcinogénnych látok v potravinách.Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
130.BPVzťah kompozície lipidov k funkcii p-glykoproteínu.Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPVzťah medzi mineralogickým a chemickým zložením prímesi typu II do betónu a puzolánovou reaktivitou, indexom aktivity a pevnosťou máltJanek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--