20. 11. 2019  5:01 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 4

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPZabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratóriaValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Loučková, D.
2.DPZavedenie HPLC metódy pre kvantifikáciu astaxantínu. (Kristína Sokáčová)Martiniaková, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
3.BPZdroje a ich spracovanie na výrobu bionafty.Kocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
4.DPZhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladuSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Nagy, K.
5.DPZhodnotenie možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlneDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Bienská, Z.
6.BPZhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentomImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lukáč, T.
7.BPZhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentomImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPZistenie kvality oko-čistiacich roztokov použitím atómovej absorpčnej spektrometrie Ako udržať jasný pohľadManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
9.DPZistenie kvality oko-čistiacich roztokov použitím atómovej absorpčnej spektrometrie Ako udržať jasný pohľadManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
10.BPZmeny v lokalizácii fluorescenčných markerov bunkových organel po expresii P-glykoproteínu v leukemických bunkáchElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DPZmeny vybraných zložiek bobuľových plodov vplyvom technologického opracovaniaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Sesztáková, B.
12.BPZnižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
13.BPZnižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
14.BPZobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) v mozgu potkana - kvantifikácia MRI dátKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMAT4--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPZobrazovanie magnetickou rezonanciou na patologickom mozgu potkanaKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATxA--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPZobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch. Vyhodnocovanie MRI dát volumetrickou metódoKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Štosel, M.
17.DPZrážanie a čistenie nového prúdu bioraférií založeného na ligníne podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkovHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Nadányi, R.