17. 8. 2019  19:54 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPZachytávanie CO2 vo viacstupňovom zariadeníSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPZakontcentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóneLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPZdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPZdravotné riziká výskytu histamínu v potravináchKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Takáčová, M.
5.BPZhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenieHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
6.DizPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPZhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.Mastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.DizPZískavanie vzácnych kovov z elektronického odpaduHíveš, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
9.DizPZískavanie vzácnych kovov z elektronického odpaduHíveš, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
10.BPZmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesiVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPZmeny regulácie sirovodíka a redoxnej regulácie pri D-galaktozovom -neurodegenerativnom a SHR hypertenznom modeli.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.DizPZmeny v expresnom profile proteínov pri rozvoji viacliekovej rezistencie v leukemických bunkachBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
13.BPZmeny v lokalizácii fluorescenčných markerov bunkových organel po expresii P-glykoproteínu v leukemických bunkáchElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Králiková, M.
14.DizPZmeny v štruktúre a funkcii membrán leukemických buniek pri rozvoji P-gp sprostredkovanej viacliekovej rezistencie.Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
15.DizPZmeny v expresnom profile proteínov pri rozvoji viacliekovej rezistencie v leukemických bunkachBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
16.DPZmesi PLA/PHB pre 3D tlačPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPZmesi PLA/PHB pre 3D tlačPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPZníženie spotreby energie v odparke na zahusťovanie čierneho lúhu modifikáciou organickej fázy v ňomTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPZníženie spotreby energie v odparke na zahusťovanie čierneho lúhu modifikáciou organickej fázy v ňom.Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPZobrazovanie poškodenia miechy potkana pomocou techniky diffusion tensor imaging.Bačiak, L.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPZrážanie fosforu z kalových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Daňová, P.
22.BPZvuk, ultrazvuk a rázové vlny v medicíneHolá, O.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.DizPZvýšenie potenciálu chromatografických metód na analýzu požívatínHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH, D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----