21. 8. 2019  20:54 Jana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAb-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCH, I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DisPAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
3.BPAktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch (Belanská B.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
4.BPAlkalický profil počas CBC várky a jej vyhodnotenieJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.BPAnaeróbne baktérie rezistené voči antibiotikám v rôznych environmentochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
6.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPAnalytické metódy sledovania trvanlivosti rastlinných olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPAnalyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNALabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPAnalýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekovRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPAnalýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPAnalýza a modelovanie vysokointegrovanej odparky čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
13.DPAnalýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
14.DPAnalýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie raslinných olejovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPAnalýza bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
17.BPAnalýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Gallová, R.
18.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
19.BPAnalýza možností výroby tiosíranu amónnehoDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPAnalýza písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
21.BPAnalýza prestupu tepla vo valcoch papierenského strojaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DPAnalýza rastovej aktivity Geotrichum candidum v reálnom a modelovom prostredíKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPAnalýza variantov dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
24.BPAnalýza vzťahov medzi syrársky relevantnými skupinami mikroorganizmovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DPAnalýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
26.BPAnalýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
27.DPAnalýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobáchŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPAntagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BPAntimikrobiálna účinnosť škoricového olejaKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
30.BPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
31.BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Vaľková, K.
32.DisPAntimikrobiální a jiné úpravy povrchůBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPAntioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
34.DPAntioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasySekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
36.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPAntioxidačný aktivita látok vo výliskoch hrozna a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkochKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
38.DPAntioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10 (Lucia Uličná)Martiniaková, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
39.BPAntioxidačný účinok vybraných vonných silíc (Martina Mihaliková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
40.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
41.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
42.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
43.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
44.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
45.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
46.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
47.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
48.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
49.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
50.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
51.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
52.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
53.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
54.DPAplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
55.BPAplikácia na spracovanie a vizualizáciu výstupov z chemickotechnologických procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
56.DPAromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
57.BPAstaxantín: antioxidačná aktivita a prínos pre kozmetický priemysel (Patrícia Ryšková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ryšková, P.
58.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
59.BPBaktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účelyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
60.BPBerkeleylaktón A a Pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
61.DPBezdrôtová sieť snímačovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Nemeš, M.
62.DisPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
63.DisPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
64.DisPBezprecedentné zmiešané kaplingyBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
65.DPBilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadláPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
66.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
67.BPBioaktívne látky bobuľového ovociaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
68.BPBioaktívne látky z odpadov potravináskych výrobSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
69.DPBioaktívne zložky fermentovaných cereáliíMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
70.BPBiodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstveVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
71.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Pavolka, J.
72.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
73.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
74.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
75.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
76.BPBiochemické cesty pre produkciu chuťových látok v syroch počas zreniaGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
77.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
78.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
79.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
80.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
81.DisPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
82.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
83.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 3 Kučera, S.
84.BPBiologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstveOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
85.BPBiologické odstraňovanie dusíka v kalových odpadových vodáchDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
86.DPBiologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)Žemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
87.BPBiologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnostiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
88.DisPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
89.DisPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
90.DisPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
91.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
92.BPBiosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémiiSochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Kovaneczová, M.
93.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
94.DisPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
95.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
96.DisPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
97.DPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
98.DisPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
99.BPCeliakia a výživaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
100.BPCeliakia a výživaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
101.DisPCeloprevádzková optimalizácia a prediktívne riadenie v ropnej rafinériiPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
102.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
103.BPČajová huba kombucha - jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
104.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
105.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
106.BPČistenie a sterilizácia modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
107.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
108.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
109.BPČistenie povrchov objektov kultúrneho dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
110.BPDegradácia a transformácia vybraných mikropolutantov s využitím procesov katalytickej ozonizácieDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
111.DPDegradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
112.BPDegradácia kovových materiálov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
113.BPDegradácia, transformácia a detoxikácie nebezpečných škodlivých prchavých látok procesmi s využitím ozónuDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
114.DPDehydroaromatizácia metánu na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
115.DPDelenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
116.BPDeriváty akridínu v chemoterapii nádorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
117.DisPDeriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: hodnotenie biologickej aktivityŠtefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
118.DPDetekcia glykánových biomarkerov pomocou biočipovKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
119.BPDetoxikácia medziproduktov a produktov chemickej degradácie a transformácie farbív v priemyselných odpadových vodáchDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
120.BPDiferenciálna inhibícia aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
121.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
122.BPDimenzovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
123.DisPDizajn a syntéza nových fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických ligandov pre magneticky aktívne koordinačné zlúčeniny prechodných kovovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
124.BPDMSO metylácie heteroaromátovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
125.BPDojčenská výživa a jej analýzaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
126.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
127.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
128.BPDuálna kvalita potravínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
129.BPDusitany v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
130.DPDvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
131.DPDynamika rastu Escherichia coli v závislosti od teploty a koncentrácie NaClMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
132.DisPEkologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Moncmanova, B.
133.DisPEkologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
134.DisPElastomérne kompozitné materiály plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
135.DisPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
136.DisPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
137.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
138.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
139.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidovRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
140.BPElektrochemické metódy likvidácie mikropolutantov vo vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
141.BPElektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
142.BPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
143.DPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
144.DPElektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
145.BPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovovMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
146.BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenínBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
147.DPEmisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilitaPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
148.BPEnergetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
149.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
150.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
151.BPEnzymatické kaskády pri príprave bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hrbíková, M.
152.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
153.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
154.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
155.DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
156.BPEventuality eliminácie mykotoxínovKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
157.DPExperimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografieMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
158.DisPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania biomasy v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
159.DisPExpertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
160.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
161.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
162.DPExtrakcia éterických olejov z rastlinnej biomasyKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
163.BPExtrakcia pšeničného a zemiakového škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
164.BPExtrakcia stilbénových derivátov ako liečivých látok zo smrekovej kôryxtrakciouHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
165.BPFázové rovnováhy fluoridových tavenínKubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
166.DPFázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
167.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
168.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
169.DisPFluórované heterocyklické zlúčeninyMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
170.DisPFluórované chinolóny - ich príprava a vlastnostiMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
171.DisPFosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkamGriač, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
172.BPFoxingKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
173.DisPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
174.DisPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
175.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
176.BPFylogenetická analýza fungálneho GABA skratuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Fáber, R.
177.BPFyzikálna rafinácia rastlinných olejovKocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
178.DPGenerovanie explicitých zákonov riadenia pomocou metód strojového učeniaKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
179.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
180.DPGumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky.Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
181.DisPGumárske zmesi s prírodnými polymérmiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
182.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
183.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
184.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
185.DisPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
186.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
187.BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
188.DPHustota a viskozita kvapalných hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
189.DisPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
190.BPHydrogenačná rafinácia pyrolýznych frakcií z polymérnych odpadovKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
191.DPCharakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozityŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
192.DPCharakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
193.BPCharakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódamiGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
194.BPCharakterizácia diaminooxidázyMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
195.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
196.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
197.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
198.DPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
199.DPCharakterizácia nových traskripčných regulátorovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
200.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
201.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
202.DisPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
203.BPChémia esterov nitrooctovej kyselinyMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
204.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
205.DPChemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
206.DPChemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Jurkáček, T.
207.DisPChromatografická separácia fenyletanoidných glykozidovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
208.BPIdentifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
209.BPIdentifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniekFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
210.BPIdentifikácia konglomerátnych solí ClopidogreluCaletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
211.DPIdentifikácia látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus ponticaŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH, I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
212.DisPImobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakciíBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
213.DPImplementácia APC na depropanizačnej kolóneFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
214.BPImpregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
215.DisPIn vitro a in vivo štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidatívnemu poškodeniu biologických štruktúr reaktívnymi formami kyslíkaValachová, K.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
216.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Nemec, M.
217.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
218.DPInhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením vybraných karotenoidov (Michaela Tholtová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
219.DPInkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereáliíKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
220.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
221.DPIntramolekulové modifikácie rekombinantných proteínovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
222.DPIzolácia a charakterizácia zložiek včelích produktovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
223.BPIzolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
224.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
225.BPIzolácia rastlinných myrozináz afinitnou chromatografiou s imobilizovanými Zn2+ katiónmiŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
226.BPKakaové bôbyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
227.DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
228.DPKatalytická oxidácia cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
229.DPKatalytická oxidácia cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
230.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
231.DPKatalytická oxidácia propénu oxidom dusnýmHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
232.BPKatalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kuhn, J.
233.BPKatalytická príprava cyklopentylmetyléteruSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
234.BPKatalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónovGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
235.BPKinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydansŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
236.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
237.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
238.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Macíková, L.
239.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
240.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
241.BPKofeín v koordinačných zlúčeninách.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
242.DPKoloristické vlastnosti PLA vlákienUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
243.DPKombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničínJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
244.DisPKombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techníkKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
245.BPKombinované výpočtové metódy pre štúdium makromolekulových systémovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
246.BPKomplexné zlúčeniny prechodných kovov so Schiffovými zásadami odvodenými od 4-aminoantipyrínuIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
247.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
248.DPKomplexy železa s N-heterocyklickými azoligandmiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
249.DisPKompozitné materiály na báze elastomérov a magneticky aktívnych plnívKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
250.DPKompozitné materiály na báze PLA/PHBFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
251.BPKompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlačFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
252.BPKompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
253.DPKompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
254.DPKompozitné vrstvy PEDOT:PSS s nanočasticami pre elektródové systémyDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
255.DPKompozity na báze magnetických plnív a kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
256.BPKonštrukcia a riadenie mechatronického procesuKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
257.BPKonštrukcia nekremíkových elektronických prvkovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
258.BPKonštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloidesGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
259.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
260.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
261.BPKonverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovejDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
262.DisPKonverzia odpadných polyalkénov na plynné monoméry využiteľné pre petrochemické syntézyHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
263.DisPKoordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadeníŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
264.DisPKoordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadeníŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
265.DisPKorózia a zvetrávanie úžitkových skielChromčíková, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
266.DPKorózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
267.BPKorózia superzliatin pre energetické aplikáciePavlik, V.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
268.DisPKorózia superzliatin pre energetické aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
269.BPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
270.DPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre jadrovú energetikuAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
271.BPKorózna odolnosť sulfidov a keramiky na báze sulfidov vo fluoridových tavenináchKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
272.BPKovové nanočastice ako katalyzátory pre ekologické oxidácie alkoholovŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT4FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
273.BPKovové nanočastice ako katalyzátory pre ekologické oxidácie alkoholovŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
274.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
275.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
276.DisPKryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
277.DPKryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia na ceste k analógom hemerocallisamínuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
278.DisPKryštalizáciou indukované asymetrické transformácie ako univerzálna, praktická metodológia na syntézu funkcionalizovaných amino kyselín a ich derivátov.Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
279.DPKukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
280.BPKvalita mäsa na Slovensku a jeho pôvodStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
281.BPKvalita medu na SlovenskuKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
282.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
283.BPKvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
284.BPKvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénuMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
285.BPKvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
286.BPKvantovo-mechanický popis interakcie magnetického poľa a látkyBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
287.DisPKvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
288.DisPKvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávamiVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
289.DisPKvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membránValachovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
290.DPLaktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiuPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
291.BPLatrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogieElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
292.BPLignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
293.DisPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
294.DisPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
295.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
296.DPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia dát, in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
297.BPMagnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
298.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
299.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
300.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
301.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
302.DisPMatematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodůPata, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
303.DPMatematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
304.BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
305.DPMatematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesíLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
306.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
307.BPMateriálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
308.BPMATLAB Web Server v predmete Laboratórne cvičenia z riadenia procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
309.DisPMechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využivanú pri hemato-onkologických ochoreniachSulová, Z.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
310.BPMeranie drsnosti povrchu vzoriek mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
311.DisPMetódy čistenia a ochrany objektov z prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
312.DPMetódy dvojúrovňovej optimalizáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
313.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
314.BPMetódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch (Paula Šoucová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
315.BPMetódy stanovenia bakteriálneho efluxu antibiotíkBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
316.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
317.BPMetódy stanovenia potravinovej vlákninyLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
318.DPMezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
319.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
320.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
321.BPMikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovejIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
322.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
323.BPMikrobiologická dekontaminácia prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
324.BPMikrobiologická kontaminácia fotografických materiálovJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
325.BPMikrobiologická príprava sladidielMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
326.DisPMikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
327.BPMikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov (Svitková N.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
328.BPMikrobiota tradičných slovenských syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
329.DisPMikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
330.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
331.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
332.DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
333.BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
334.BPMikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
335.DisPMnožinové riadenie nelineárnych systémovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
336.DisPModelovanie a optimalizácia RHC reaktorovMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
337.DPModelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green TeamKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
338.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
339.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
340.BPModelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
341.BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
342.BPModelovanie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
343.BPModelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátuMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
344.DPModelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbériLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
345.DPModelovanie hydrostatického profilu potrubného systémuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
346.DPModelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynuLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
347.DisPModelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysleHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
348.DPModelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
349.BPModelovanie rektifikačnej kolónySteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
350.BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
351.BPModerné elektrochemické postupy pri analýze liečiv a potravínŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
352.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
353.BPModifikácia elastomérovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
354.DPModifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zlepšenia zachytenia náterov a lepidiel na báze vody aplikovaných v procese konvertingu papiera.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
355.DisPModifikácia povrchových a štrukturálnych vlastností papierov na balenie potravínŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
356.DisPModifikácie prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
357.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
358.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
359.DisPMolekulárna charakterizácia komponentov transfer faktoraŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
360.DisPMolekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidítBarteková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
361.DisPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
362.DisPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
363.DisPMolekulovo-dynamické simulácie povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
364.BPMonitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v meskej kanalizáciiMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
365.BPMonitoring potenciálneho rizika dermálnej absorpcie vybraných esenciálnych olejov používaných na kozmetické účely (Lucia Černáková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
366.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
367.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
368.DisPMožnosti a limitácie komprehenzívnej plynovej chromatografie s prietokovým a tryskovým modulátoromŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
369.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
370.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
371.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
372.DPMožnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
373.DisPMožnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
374.DisPMožnosti inovácie nápojov na báze cereáliíKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
375.DisPMožnosti odstraňovania farmaceutík na čistiarni odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
376.DisPMožnosti odstraňovania mikroplastov z rôznych typov vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
377.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
378.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
379.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
380.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
381.BPMožnosti prípravy maltotriózy z pululánuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
382.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
383.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Tothová, K.
384.BPMožnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
385.BPMožnosti výroby melanínuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
386.BPMožnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
387.DPMožnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
388.BPMožnosti získavania fosforu z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
389.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
390.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Petrovičová, N.
391.BPMykotoxíny v mliečnych produktochValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
392.BPNanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunkyDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
393.BPNanočastice oxidu titaničitého modifikované kovmi - EPR štúdium fotoindukovanej aktivityBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
394.BPNávrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
395.DisPNávrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
396.BPNávrh a testovanie reaktora s fluidizovanou vrstvou pri degradácii vybraných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
397.BPNávrh bioreaktora na produkciu kyseliny maleínovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
398.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
399.BPNávrh biotechnologickej výroby lipázyAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
400.DPNávrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
401.BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
402.BPNávrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotkyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
403.DPNávrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
404.BPNávrh ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácieMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
405.BPNávrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemysluDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
406.BPNávrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
407.BPNávrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovejLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
408.BPNávrh rektifikačných zariadení na delenie zmesi metylesterov mastných kyselínBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
409.DPNávrh riadiaceho systému pre pasterizačný procesKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
410.DPNávrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny procesOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
411.BPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
412.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
413.BPNávrh separácie kyseliny mliečnejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
414.BPNávrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Jurík, J.
415.BPNávrh technológie na výrobu formaldehyduLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
416.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
417.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
418.BPNávrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruhZakhar, R.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
419.BPNávrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mliekaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
420.BPNávrh výroby kyseliny R-mandľovejAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
421.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
422.DisPNelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho časuKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
423.DisPNelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho časuKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
424.BPNemliečne probiotické potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šprláková, N.
425.BPNetradičné obilninyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
426.BPNetradičné zdroje škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
427.BPNetradičné zdroje škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
428.DPNežiaduce vysychanie kozmetických výrobkov - príčiny a možnosti riešenia (Horečná D.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
429.BPNové metodiky detekcie aktivity hydrolytických enzýmov vláknitých húb.Šimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
430.BPNové metódy imobilizácií enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
431.BPNové metódy konzervovania drevených objektov dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Lopatková, L.
432.DPNové nanočastice a ich využitie pri separácii organických látokSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
433.DisPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
434.DisPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 5--
435.BPNové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
436.DisPNové prístupy k non-target skríningovým analýzam vzoriek životného prostrediaŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
437.DisPNové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácieKronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
438.DisPNové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
439.DisPNové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
440.BPNovodobé materiály pre balenie potravínSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
441.BPNovosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
442.BPNutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
443.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
444.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
445.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
446.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
447.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
448.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
449.DisPObjasnenie funkcie novoidentifikovaných posttranslačných modifikácií proteínov podieľajúcich sa na udržiavaní stability genómuČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
450.BPObjemové vlastnosti fluoridových tavenín na báze lantanoidov.Mlynáriková, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
451.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
452.BPObrazová analýza na hodnotenie kvality tlačeDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
453.BPObsah rutínu a iných fenolových kyselín v plodoch rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
454.DPOdpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produktyBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
455.BPOdpadový popolček z výroby celulózy ako druhotná surovinaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
456.DPOdstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
457.DPOdstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
458.BPOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
459.BPOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
460.BPOchrana kože prírodnými látkami pred UV žiarením (Linda Bukvaiová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
461.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
462.DPOptimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
463.BPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 4--
464.BPOptimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou komprehensívnej plynovej chromatografieMachyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
465.DPOptimalizácia prevádzky priemyselnej ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
466.BPOptimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
467.BPOptimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarneJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
468.BPOptimálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Žabková, A.
469.DisPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
470.DisPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
471.DPOptimálne riadenie polohy objektu v prúde vzduchuKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
472.BPOptimálny výpočet parametrov PID regulátora pomocou genetických algoritmovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
473.BPOslie mlieko-výhody a technologické výzvyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
474.DisPOvplyvnenie vápnikovej signalizácie prostredníctvom modulácie vápnikovej pumpyMájeková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
475.DPOxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
476.DPOxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza Hemerocallisamínu I.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
477.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
478.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
479.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
480.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
481.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
482.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
483.DisPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
484.BPOxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
485.BPOxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
486.DPOxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
487.DPOzonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutíkBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
488.BPPerovskitové solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
489.BPPerovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
490.BPPerovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
491.BPPeroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
492.DisPPerspektívne elektrochemické senzory v environmentálnej analýzeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
493.BPPestrec mariánskyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
494.DPPlastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPSVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
495.BPPlasty v kultúrnom dedičstveVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
496.BPPočítačová interpretácia magnetizmu komplexov prechodných prvkovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
497.BPPočítačová interpretácia magnetizmu komplexov prechodných prvkovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
498.DisPPočítačové simulácie DNA a chromatínu.Špitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
499.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
500.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
501.BPPohánka ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kubicová, V.
502.BPPochopenie mechanizmu účinku nových antidepresívnych liekovDremencov, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BBFFCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
503.DisPPokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
504.DisPPolymérne hydrogély pre enkapsuláciu buniek založené na duálnej sieti polysacharidov tvorenej iónovými a click väzbamiLacík, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
505.DisPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
506.DisPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
507.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
508.DisPPolymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysleEckstein, A.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
509.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
510.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
511.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
512.DisPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
513.BPPorovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdieKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
514.DPPorovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
515.BPPorovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
516.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Műllerova, S.
517.DPPorovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telomVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
518.DisPPosúdenie účinku binárnych a ternárnych eutektických rozpúšťadiel na modifikáciu vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
519.BPPotenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
520.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Benesová, D.
521.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
522.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
523.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
524.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
525.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
526.BPPotravinové intolerancie a alergieMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
527.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Grögerová, A.
528.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
529.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
530.BPPoužitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
531.DisPPoužitie heterogénnych katalyzátorov pre prípravu pokročilých motorových palív z rastlinných olejovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
532.DPPoužitie mrlíka čilského pri príprave fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
533.BPPoužitie špecifických sorbentov na odstraňovanie liečiv z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
534.BPPovrchovo aktívne vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
535.BPPozičné riadenie mechanizmu prevodky autonómneho vozidlaKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
536.DisPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
537.DPPraktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciáchJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
538.DisPPredikcia obsahu zlúčenín chlóru a síry v plynnom produkte zo splyňovania odpadu a biomasy a návrh procesov na ich odstránenieHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
539.DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
540.BPPrediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
541.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
542.DPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – šúdium v MAT – mikroaktivitnom testeHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Safková, Ľ.
543.BPPrevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v potravinovom reťazciBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
544.BPPriama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
545.BPPrieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch (Patrícia Gocníková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
546.DPPríprava a aplikácia bioaktívnych peptidovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
547.BPPríprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekulyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
548.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolomKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
549.BPPríprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
550.BPPríprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
551.BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
552.BPPríprava a transformácie bioaktívnych furoindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
553.DPPríprava a vlastnosti manganitých salénových komplexovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
554.DPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
555.BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
556.BPPríprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekulyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
557.DisPPríprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov pre solárne článkyMičušík, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
558.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
559.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
560.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
561.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
562.DisPPríprava a charakterizácia pórovitých Si3N4 mikroguličiekHnatko, M.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-ATEMxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
563.BPPríprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylovDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
564.BPPríprava a reakcie 2-oxo-1-nitropropánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
565.BPPríprava a reakcie 3-oxonitrobutánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
566.DPPríprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitouŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
567.DisPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
568.DisPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
569.BPPríprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
570.BPPríprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu2 / 2 Gabošová, T.
Fialka, R.
571.DPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
572.DisPPríprava a vlastnosti nových chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
573.DisPPríprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológiíTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
574.DPPríprava bionafty pomocou transesterifikácie olejov na hydrotalcitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
575.DisPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
576.BPPríprava celobunkových biokatalyzátorov pre priemysel prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Židová, L.
577.DPPríprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
578.BPPríprava deuterovaných 4-chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
579.BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
580.DPPríprava fenylazopyrdín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
581.DPPríprava hierarchicky štrukturovaných zeolitov a ich aplikácieHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
582.DisPPríprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťamiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
583.DisPPríprava, izolácia a charakterizácia enzýmov pre produkciu terpénovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
584.BPPríprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze Berkeleylaktónu A.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
585.DisPPríprava moderných dusíkato-sírnych hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
586.DisPPríprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc metódou emulznej a suspenznej polymerizácie.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
587.BPPríprava rekombinantnej styrén monooxygenázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
588.BPPríprava sadry z odpadových surovínJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
589.DisPPríprava semisyntetických derivátov manooligoscharidovFarkaš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
590.BPPríprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
591.BPPríprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
592.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
593.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
594.BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bakajsová, K.
595.BPProblém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na SlovenskuOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
596.DPProdukcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
597.DPProdukcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátoromIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
598.BPProdukcia koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ballová, V.
599.BPProdukcia kyseliny listovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
600.DPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholuŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
601.BPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkamiŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
602.DPProdukcia priemyselne zaujímavých enzýmovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
603.BPProdukcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátovKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
604.BPProdukcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
605.BPProdukcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
606.BPProgresívne materiály na báze bioskla pre využitie v medicínePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
607.BPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
608.DisPProteíny tepelného šoku (HSP) a ich vzťah k bunkovej signalizácii v srdcových bunkách po účinkoch stresového podnetu.Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
609.BPRakytník rešetliakovýKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
610.DPRastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
611.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
612.DPReaktívne spracovanie zmesí PLA/PHBČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG, I-PSP-VLATEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
613.DPRecyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systémuVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
614.BPRecyklácia polyalkénov v dvojstupňovom reaktoreVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
615.BPRedoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál (Natália Karasová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
616.BPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
617.BPRegenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparkeSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
618.BPRegenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destiláciiSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
619.BPRekombinantná príprava myrozinázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
620.BPRemediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
621.DisPReologické vlastnosti gumárskych zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
622.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
623.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
624.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
625.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
626.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
627.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
628.DPRiadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselínRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
629.DisPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
630.DisPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
631.BPRiadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
632.BPRiadenie kmitavých systémovKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
633.BPRiadenie kmitavých systémovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
634.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
635.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
636.DisPRobustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
637.DisPRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
638.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
639.BPRod Penicillium ako zdroj hexózaminidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
640.BPRöntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenínKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
641.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
642.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
643.DisPRozpoznanie špecifických biomarkerov Coxiella burnetii a ich využitie pri vývoji nového diagnostického nástrojaŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
644.DisPRýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
645.BPSacharidické odpadové materiály ako substrát pre metabolizmus Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
646.BPSamozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDRBabjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Tomanová, L. A.
647.DPSelektívna oxidácia propénu molekulovým kyslíkom v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
648.DisPSelektívne oxidácie alkoholov na nanoštruktúrovaných katalyzátorochŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
649.DPSeparácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
650.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
651.BPSeparácia nitroaromátov plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
652.DPSeparácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudlinyBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
653.DPSieťovanie kaučukových matríc peroxidovými vulkanizačnými systémamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
654.DisPSkoré a stredné štádium hydratácie mnohozložkových cementov.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
655.BPSkrížené kaplingy nitrozlúčenín a ich potenciál v syntéze prírodných látokJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
656.BPSkúmanie historických artefaktov fluorescenčnou mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
657.BPSkúmanie súčasných písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
658.BPSladidlá s prebiotickým účinkomMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
659.BPSladidlá vo výžive diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
660.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
661.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
662.DisPSledovanie glykánových biomarkerov bioanalytickými technikami založenými na lektínovom biorozpoznávaníKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
663.DPSledovanie chirálnych organických zlúčenín v procese výroby tokajských vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
664.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
665.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
666.BPSledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
667.DPSledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvyStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
668.DPSledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
669.DPSledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatináchJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
670.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze priemyselnej surovinyJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
671.BPSledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý“Machyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
672.DPSledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
673.BPSolubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínuHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
674.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
675.DisPSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičochČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
676.DPSpektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
677.BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených komplexov derivátov kyseliny salicylovej s p-prvkami a doplnkovým N- alebo P-ligandomLušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
678.BPSpektroskopické štúdium fotokatalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
679.BPSpracovanie odpadového popolčeka z výroby celulózyJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
680.BPStabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
681.DPStabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
682.BPStabilita HP-nitridu boritého vo fluoridových tavenináchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
683.BPStabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síryAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
684.BPStabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
685.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
686.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
687.DPStanovenie arzénu prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriou a atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
688.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
689.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
690.DPStanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
691.DisPStanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódamiKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
692.BPStanovenie chloridov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
693.DPStanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
694.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
695.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
696.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
697.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
698.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
699.BPStanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
700.DPStanovenie obsahu kontaminujúcich látok vo vybraných potravinových matriciach.Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
701.BPStanovenie ortuti v tabakových výrobkoch prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
702.BPStanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
703.BPStanovenie stability rekombinantných hydrolázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Michale, F.
704.DPStanovenie stopových koncentrácií zlata metódou prietokovej chronopotenciometrieBeinrohr, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
705.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
706.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
707.BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
708.DisPStarnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
709.DPStereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
710.DPStereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--