4. 6. 2020  14:31 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ďurčová, D.
2.
DPAkútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekSedláčková, N.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Uhrinová, K.
3.
DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
5.DPAmidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivitaOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pinčeková, L.
6.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
7.BPAnalytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
8.DPAnalýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantovČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stupeňová, E.
9.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BPAnalýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
11.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pipíšková, A.
12.
BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
DPAntimikrobiálna účinnosť komplexov striebraOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Homokyová, A.
14.
DPAntimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Balážová, M.
16.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vaľková, K.
17.
DisP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchůBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
18.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Antioxidačné látky v obilnináchÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
20.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mareková, J.
22.
DP
Antioxidanty vo vínach
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
DP
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
BPAplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytovBlaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Valicová, I.
25.DisP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Cibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
26.BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
27.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.BPAplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látkyBurčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
30.
BPAplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstveKaliňáková, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
31.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
34.
BP
Betalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstve
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
35.
BP
Bezpečnosť potravín
Staruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DisP
Bezprecedentné zmiešané kaplingyJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
37.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tulipánová, A.
38.BPBioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Židová, L.
40.DPBiodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baco, A.
41.BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Feranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Špireková, D.
42.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiály
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Humajová, K.
43.DPBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovínOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
DP
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Stančeková, M.
46.
BP
Biogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
47.
DisP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
48.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
49.
BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
DisP
Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.DisP
Biokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériách
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
54.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidov
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
DisPBiologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vínŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
58.DP
Biologické účinky nanočastíc
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fajčáková, D.
59.
DisP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DisPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mojžišová, E.
64.
BP
BIOPRINTING
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
65.
BPBIOPRINTING
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Hrubiznová, L.
66.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Rusnák, M.
67.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
68.
DisP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
DisP
Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
70.
DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiou
Macková, K.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
71.
DP
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunkyLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
72.
DP
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
73.
DP
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Seitz, J.
74.
DisP
Cielené syntézy prírodných látok a ich analógovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
75.
BP
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.DPČrevná mikrobiota - zdroj génov rezistencieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
77.
DP
Dávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSK
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
DP
Decentralizované strojové učenie a optimalizáciaKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Fedorová, K.
79.
BP
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
80.
BP
Degradácia antioxidantov pri pasterizácii ovocných štiav
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
81.
BPDegradácia biologicky aktívnych látok pri pasterizácii ovocných štiavBurčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
82.BP
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
83.DP
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
84.
DP
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Orolínová, M.
85.DisPDenné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakcií
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
86.
BP
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentáciíÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
87.
DP
Diagnostika nádorových ochorení s využitím glykánov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
88.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.DPDistribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyneHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
90.
DisP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DisP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BPEkologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikáciaMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
93.
BP
Ekologická ochrana slovenských lesov
Šurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 3
--
94.
BP
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
95.DisP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov
Hudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.DP
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ďatko, T.
97.
DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Galicová, T.
98.
DP
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúlGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
99.
BP
Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Svitková, V.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
100.
DP
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Fodorová, L.
101.
BP
Elektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkáchŠvorc, Ľ.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
BP
Elektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Bučinský, L.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DPEnergeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Galčíková, L.
105.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Neščáková, M.
106.
DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šprláková, K.
107.DisP
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikácií
Štefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
108.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Baligová, B.
109.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
110.
DisP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DisPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
112.BP
Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
113.
BP
Experimentálna prevádzka membránového procesu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
114.
DP
Experimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systéme
Mihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
115.
DisP
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
Jelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
116.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
117.
DisP
Extrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látok
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.BP
Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Štulajterová, M.
120.
BP
Extrakcia pšeničného a zemiakového škrobu
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Nagy, I.
123.
DP
Farbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivamiUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Horváth, V.
124.DPFermentované cereálne produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
125.
BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
126.BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
128.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Barbieriková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Hajdu, T.
129.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
130.
BP
Fotochrómne kolorantyJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
132.
DP
Fotoprotektívny účinok éterických olejovBurčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
133.BPFotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetlaKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
DP
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
135.
DisP
Funkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
136.
DisP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
137.DisPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
138.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesuVasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BP
Fytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Sekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DisP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
141.DP
GABA skrat v raste a vývoji Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
142.
DisP
Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
143.DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
BP
Genotoxická aktivita mykotoxínov
Kaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Hrušková, L.
145.
DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
146.DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
147.DisPHeterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DisP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
149.
BPHeterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fázeOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
150.
BP
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
DP
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Greif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
152.
BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSS
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
153.BPHravé vizualizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
154.
BP
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojívDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
155.DisP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentov
Jurišová, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Bukasová, V.
157.
DP
Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent
Kurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
158.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Smrčková, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
BP
Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
DPCharakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiaeÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
161.
BP
Charakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kristová, A.
162.DisPCharakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombeČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
163.
DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
164.
BP
Charakterizácia membrán pre palivové článkyMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
165.
BP
Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.DP
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Valík, Ľ.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Koniar, M.
167.
BPCharakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázyÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Kavčiaková, K.
168.
BP
Charakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenolu
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DisP
Charakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metód
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.DPCharakterizácia vybraných zložiek tuhého odpaduOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Svajčiak, P.
171.
BP
Chemická dealuminácia zeolitovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
BP
Chemická modifikácia kaučukov
Hudec, I.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
DPChemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochoreníÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
174.
DP
Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Valachová, D.
175.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľaOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
DisP
Chromatografická separácia fenyletanoidných glykozidovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEIxA
D-CHEI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
177.
DisP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
178.
DisP
Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách. 
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.
BP
Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DisP
In vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťami
Valachová, K.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
181.
DPIn vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov - komparácia s in vivo testami (Bc. V. Hamranová)Hojerová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hamranová, V.
182.DPInhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kopcová, B.
183.
DP
Inkorporácia ľanovej múky do výrobkov na báze cereáliíKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
184.
DP
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
185.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
186.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múky
Kohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DisP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochorení
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
188.BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BP
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
190.
BP
Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
191.
BP
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
192.
BP
Izolácia farbív z rastlinnej biomasy a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysle
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 2 Kuczorová, Š.
193.
BP
Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metód
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
BP
Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
195.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
196.
BP
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Repková, L.
197.
BP
Izolácia tokoferolov z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
198.
DP
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Červenková, A.
199.
DisP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienok
Kuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.DisPKarbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látokOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
201.DPKatalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorovHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Mareček, L.
202.
DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíkyOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
203.
DP
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
204.
BP
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
205.
DP
Katalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyseliny
Soták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Košútová, K.
206.BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
207.DisPKinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeLacík, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.DisPKinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
209.
BP
Klimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemysel
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
210.DisPKomplexné lipidy a ich metabolizmus ako potenciálne ciele pri terapii nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
211.DP
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Klementisová, S.
212.
DisP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Moncoľ, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
213.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
214.
DP
Komplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
215.
DisP
Kompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
216.
DisP
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnívOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.
DisP
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizácia
Pálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
218.
DP
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
219.BP
Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
220.DisPKonštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
221.DPKontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ballová, K.
222.DisP
Kontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
223.
BPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
224.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Olajcová, M.
225.
DP
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Zemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Košťúr, R.
226.DisPKoordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiŠalitroš, I.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
227.
DisP
Kryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
228.DP
Kryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čierna, M.
229.
BP
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.Jorík, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
230.
DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Jankovičová, B.
231.
DP
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
232.
BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.
BP
Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
234.BP
Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
235.
DisP
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejHolič, R.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DisP
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafosituLenčéš, Z.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
237.
DPLEGO Mindstorms NXTOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 3--
238.BP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
239.
DP
LEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
240.
BP
Lignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
241.
BPMagnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DisP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
243.
DisP
Manánolytické acetylesterázy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
244.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácie
Rajniak, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štefaňák, J.
246.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácieTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
247.
BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
248.
BP
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátora
Rajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
250.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
251.
BPMateriály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhrad
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
DP
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
253.
DisP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.DPMeranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancieBačiak, L.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
255.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
256.BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Michalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
257.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
258.BPMeranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
259.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
260.
BP
Metódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákniny
Lauková, M.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
262.
DisPMikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzumOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOxA--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
DPMikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureusOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
264.
DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
265.DisPMikroplasty – identifikácia a analýza
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
266.
BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredíMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
267.
DisP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.DisP
Mikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
269.DP
Mikropolutanty v odpadových vodách
Híveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu2 / 2
270.
BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
271.
BP
MirakulínMošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
272.DisP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
273.
BP
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Puk, J.
274.
DP
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktora
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Furda, P.
275.
BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraÚstav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
276.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
277.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
278.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktora
Bakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
281.BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
282.BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
283.BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.BPModelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
286.
BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
287.
DP
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športe
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
288.
BPModifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Minarčíková, A.
289.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.
DisP
Modifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
291.DPModifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Štefík, P.
292.DisPModifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
293.
DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
294.BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
295.DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
296.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
297.
DP
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ľachká, K.
298.
DisP
Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.DisPMožnosti inovácie nápojov na báze cereáliíOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.BP
Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
301.BPMožnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemiiBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
302.
BPMožnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
303.
BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
305.
DisP
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Sládek, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
306.
DP
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Piecková, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
307.
DP
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
308.BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
310.
DisPNanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitieGracza, T.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Huňačková, M.
313.BPNávrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
314.BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.DPNávrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátoraKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
316.
DisP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
317.DPNávrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôdImreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
318.
BP
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
319.
BP
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
320.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Kondáš, R.
321.BPNávrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
BP
Návrh technológie na výrobu etylamínovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
325.BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
326.BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
328.
BPNávrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Kilár, S.
329.
BP
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
330.
BPNekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Pelegrinová, L.
331.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
332.
BP
Nemliečne probiotické potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šprláková, N.
333.
BP
Netradičné obilniny
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Valková, N.
334.
BP
Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontaminácii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
335.
DPNMR metabolomika organelCentrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bauerová, A.
336.
BP
Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
337.
DPNové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicitaMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Suja, A.
338.
DisP
Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
339.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DisP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidovMarchalín, Š.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
341.
DisPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
342.
DisP
Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
343.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
344.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
345.
BP
Nutrigenomika
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
346.
BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
347.BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
348.BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.DisP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látok
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
350.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batériíOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
351.
DisP
Odpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmouKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balážová, G.
353.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Drtil, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
354.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
355.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
356.
DisP
Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
357.
BP
Omyly v histórii cholesteroluHybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
358.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
359.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.
DisPOptické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
361.
DisP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanov
Híveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
362.
BPOptimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Dobiašová, A.
363.
DP
Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
364.
DP
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ondáková, M.
365.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
366.DP
Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
367.
DPOptimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Mrmus, P.
368.
BPOptimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenziiŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.
BP
Optimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
DP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôd
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
373.DisP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
374.
BP
Perovskitové solárne články
Gemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
375.
DisP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
376.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
377.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
378.BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
379.
DisP
Pokročilé (bio)polymérne sieteOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
380.
DisP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.
DP
Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
382.
BPPolovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
383.DisPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
384.DisP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Eckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
BP
Polyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
386.
BPPolyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
387.
DisP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
388.
DisP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
389.DisPPomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
390.
DP
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Niederová, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
391.
BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôt
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
392.BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
393.
BP
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 2
Kubicová, V.
394.BPPorovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálovDubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
395.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Staruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Brezányová, L.
396.
BP
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkách
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
397.
DP
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievokŽúbor, V.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jankulová, D.
398.
BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
399.
BP
Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Ambrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
400.
BP
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
401.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Šimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Palušáková, M. D.
402.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
403.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
404.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
405.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
406.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
407.BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
408.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Ryšková, P.
410.DisP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Sekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
411.
BPPotravinársky automatOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
412.
BP
Potravinársky automat
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
413.DP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
414.
BP
Potravinové intolerancieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
415.
BP
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
416.
BP
Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
417.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
419.
DisPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
420.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Ačai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
421.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Pavlovičová, E.
422.BPPrediktívna dátová analytika s využitím strojového učeniaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
423.
DPPrediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
424.DisPPrediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
425.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox MatlabuVasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
426.
DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
427.DisP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
428.
BPPrehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
429.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientu
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
430.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
431.
BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
432.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Peller, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
433.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
434.
BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Čížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
435.
BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
436.
DP
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
437.BPPrieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
438.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 3
439.
BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
440.DPPriprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
441.
DisP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
442.
DisP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
443.
BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Švorec, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
444.DPPríprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovitéŠimkovič, M.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Mišíková, M.
445.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
446.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
447.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
448.
DisP
Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
Mičušík, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
449.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Kuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
450.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
451.BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
453.
DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-PSP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
454.
DisPPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.
BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 2 Anderková, V.
456.
DisP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
458.BPPríprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účelyOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Roľková, D.
459.
BPPríprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormiŠtolcová, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
460.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
461.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
462.
DPPríprava deuterovaných chinolónovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
463.
BP
Príprava deuterovaných chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
464.
BP
Príprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
465.BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
466.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Soták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
467.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
468.DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dudková, A.
469.
DisP
Príprava nealkoholického piva
Šmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
470.DPPríprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovejGajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
471.
BPPríprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálovÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
472.BPPríprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSSKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
473.BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
474.
DP
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Antošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Faktorová, M.
475.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
476.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Petrovičová, Ľ.
477.
BP
Prírodné látky a ich deriváty slanej chutiÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
478.BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bakajsová, K.
479.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
480.DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
481.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
482.
BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
483.
BPProdukcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
484.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Gajdoš, P.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Kosperová, B.
485.
BP
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Holocsiová, S.
486.
DisP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
487.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
488.
DisP
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
489.
DP
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatin
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
490.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
491.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
492.
BPPurifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
494.
DP
Rakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravinách
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Vávrová, A.
495.DPRastlinné nápoje ako surovina na výrobu jogurtu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košťálová, D.
496.
BP
Rastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
497.
BP
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovaniaOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
498.DPRedizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolovÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Čarnecký, M.
499.
BP
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálovDarvasiová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
500.BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Rapta, P.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
501.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
502.BPRedoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódRapta, P.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
503.
DP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – voda
Graczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
504.DPRekombinantná príprava lyáz.Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
505.DPRekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu arómRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Zezulová, V.
506.
BP
Reologické vlastnosti elastomérov a kaučukových zmesí
Hudec, I.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
507.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
508.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek SlovenskaBírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
509.
DisP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
510.
DisPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
511.
DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
512.BP
Riziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človeka
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
513.
DisP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Bakošová, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
514.BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
515.BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
516.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.
Kožíšek, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
517.
BPRozklad potravín a iných organických vzoriek v mikrovlnnom zariadení Multiwave GOManová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
518.
BP
Rozkladanie vzoriek životného prostredia v mikrovlnnom zariadení Multiwave GOManová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
519.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
520.
DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Vaštík, P.
521.
DisP
Selektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajnéhoOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
522.
DP
Sieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
523.
BP
Simultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
524.BPSkúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3
--
525.BP
Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
526.
BP
Skúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesí
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
527.DPSkúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienok
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Molnárová, L.
528.
BPSladidlá s prebiotickým účinkomMinarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Kántorová, P.
529.
BP
Sladidlá vo výžive diabetikov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ťažká, D.
530.
DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Psota, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
531.BPSledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
532.
DP
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Minarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
533.
DP
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
534.
DP
Sledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice PlavejÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baranovičová, E.
535.BPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
536.DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
537.
DP
Sledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
538.
DP
Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Varjúová, D.
539.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
540.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
541.
BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandami
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
542.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazu
Dvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3
--
543.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látokDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
544.BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorov
Dvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Dyrčíková, Z.
545.
BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
Kleinová, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Dvoranová, E.
546.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
547.
DP
Stabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologii
Lauková, M.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
548.BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereálií
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.DP
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Sádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
550.
BP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
551.
DP
Stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGC
Špánik, I.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
552.BPStanovenie eugenolu v nápojoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
553.
BP
Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Janotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
554.
DisP
Stanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
555.
BP
Stanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MS
Szarka, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
556.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
557.
BP
Stanovenie prvkov atómovou spektrometriou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
558.
BP
Stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorky
Purdešová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
559.
DP
Stanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
560.
BPStanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiouHrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Lelkesová, T.
561.
BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
562.BP
Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstva
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
563.
BP
Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
564.BPStaphylococcus aureus kontaminant protravín.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Herchlová, K.
565.BP
Staphylococcus sp. ako pôvodca ochorení
Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
566.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
567.
DP
Stereoselektívna syntéza β-aminokyselín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Veselý, S.
568.
DPStereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
569.
DP
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
570.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizácii
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gerža, P.
571.
BP
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baráth, K.
572.BPSú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?Vizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
573.
BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SROddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
574.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
575.
BP
Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredíOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žembová, K.
576.
DP
Sušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šefčíková, T.
577.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
578.
BP
Syntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínu
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
579.
DisP
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
580.
BP
Syntéza analógov berkeleylaktónu AOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
581.DisP
Syntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
582.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Sater, M.
583.
BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu Végh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
584.
DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
585.
DP
Syntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátovSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
586.BPSyntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
587.
DisP
Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
588.
BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
589.
DPSyntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektoryMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
590.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
591.BP
Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Bondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
592.
DisP
Syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systémeOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
593.BP
Školské stravovanie
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
594.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
595.
DisP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
596.
BP
Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutia
Čížová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.DisPŠtúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látokOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
598.BPŠtúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchKlein, E.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
599.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Pelikánová, B.
600.
BP
Štúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bolebruchová, M.
601.
DisP
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida aurisÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
602.
BP
Štúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiouÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Struts, O.
603.
DisPŠtúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.Scholtzová, E.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
604.
BP
Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
605.BPŠtúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
606.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
607.DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Preinerová, K.
608.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Griač, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
609.
DisP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Škultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
610.DisP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Škultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
611.
DisP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
612.DisPŠtúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
613.DisP
Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
614.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
615.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
616.
DPŠtúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Farkaš, A.
617.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
618.
DisP
Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
619.BPŠtúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentáciíÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grušpierová, M.
620.
DisPŠtúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metódBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
621.BPŠtúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Andrejčáková, L.
622.
DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
623.
DisP
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
624.
BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
625.
DisP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
D-OTTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
626.
DP
Štúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraní
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Belák, M.
627.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
628.
DP
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.Scsuková, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bilaninová, N.
629.BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietí
Matúška, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
630.BP
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Hrbíková, M.
631.
DP
Štúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlačiČeppan, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-POFOFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hanzel, M.
632.
BP
Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umeniaReháková, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
633.
BP
Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
634.
DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHFxA
D-TPTCxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
635.
DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
636.
DPŠtúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniekLakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kalafutová, P.
637.
DisP
Taveninové systémy pre solárne aplikácieOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
638.
BP
Technologická kvalita kakaových práškov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Sitárová, N.
639.
DisP
Technologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónneho
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--