Jun 19, 2018   10:03 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 2--
2.DTAcidifikácia mikroprostredia a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
3.DisTAdhesion of rubber - steel interfaceHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIxAFCFTDetails of topic0 / ----
4.DisTAdhesion of rubber - steel interfaceHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCFTDetails of topic0 / ----
5.BTAditíva pri bielení buničín s použitím peroxidu vodíkaVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
6.DTAdsorbcia kovov na benzéneGranatier, J.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
7.DisTAdsorption processes for biotechnological separations of aromatic alcoholsPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
8.DTAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
9.BTAfinitná imobilizácia enzýmovRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Dzuro, L.
10.BTAktuálne aspekty udelenia certifikátov naturálnej a organickej kozmetiky (Obsadené: L. Janotková)Hojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Janotková, L.
11.BTAlternative use of ash from combustion processesHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
12.BTAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
13.BTAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
14.DTAnalytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
15.DTAnalytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
16.BTAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
18.BTAnalýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNAKrálovičová, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Kabelíková, P.
19.BTAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Štulajterová, M.
20.DisTAnalysis of glycan part of proteins using biochips for medicinal and biotechnological applicationsKatrlík, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOT, D-BIOTxAFCFTDetails of topic0 / ----
21.BTAnalýza možností výroby melaminuDudáš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
22.DTAnalýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
23.DTAnalýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostrediaKoňuchová, M.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
24.DTAnalýza superhyperjemného štiepenia v Cu(II) EPR spektrách meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.Mazúr, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
25.DTAnalýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátovBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
26.DTAnalýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktoraLabovská, Z.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
27.BTAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
28.BTAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
29.BTAntimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidumKoňuchová, M.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Švendová, A.
30.DTAntioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
31.BTAplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskachKrasňan, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
32.BTAplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesovBarbieriková, Z.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
33.DisTAplication of lignin in rubber blendsHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
34.DTAplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
35.DTAplikácia teffu do bezlepkových výrobkovMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
36.DisTApplications of devices based on glycan interfaces in diagnosticsTkáč, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
37.DisTH-bonding molecular architectures: design, synthesis and applicationsEckstein, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
38.DisTH-bonding molecular architectures: design, synthesis and applicationsEckstein, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
39.BTAutomatická Pasterizačná LinkaValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
40.DTAzylolsubstituované deriváty pyroluVégh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic1 / -- Kišoň, M.
41.BTBezhalogénové zmesi na opláštenie káblovHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
42.DisTSafe and Secure Process ControlKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 1--
43.DisTSafe and Secure Process ControlKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPxAFCFTDetails of topic0 / 1--
44.DTBioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodovMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / ----
45.BTBioaktívne zložky potravínMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Sesztáková, B.
46.BTBiodegradácia polychlórovaných bifenylov zmesnými bakteriálnymi kultúramiDercová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Kozáková, M.
47.BTBiodegradovateľné polymérne zmesi s oligomérnymi zmäkčovadlamiVanovčanová, Z.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
48.BTBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
49.DTBiochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húbVarečka, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
50.DTBiochemické zmeny sprevádzajúce rast Trichoderma atroviride na nutrične chudobných médiáchVarečka, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic1 / 1 Dzidová, M.
51.DTBiokatalytická syntéza vybraných chromogénnych substrátovHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
52.DisTBiocatalytic processes using direct oxidation by air oxygenPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEI, D-CHEIxAFCFTDetails of topic0 / ----
53.BTBiokatalýza s rekombinantnými dekarboxylázamiKrasňan, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
54.BTBiokompozitné materiályŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 3--
55.BTBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
56.BTBiologická dekontaminácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
57.DTBiologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
58.DTBiologické aktivity nových inhibítorov aldózareduktázy: štúdium vzťahu štruktúry a účinkuHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
59.BTBiologické účinky kustovnice čínskejMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Hazuchová, A.
60.DisTBiomarkers of Coxiella burnetii and ricketsial agentsŠkultéty, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
61.DisTBiomarkers of chronic obstructive pulmonary diseaseKatrlík, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
62.DisTRenewable monomers for the preparation of hydrogels and polymeric nanoparticles and microparticlesKollár, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
63.DTBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovaniaFeranc, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
64.BTBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou 3D tlačeFeranc, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
65.BTBioprintingČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
66.BTBiotechnologická produkcia biologicky aktívnych metabolitov polosuchými fermentáciami vláknitých húbČertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
67.DisTBiotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions utilsing immobilized recombinant microorganismsBučko, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
68.BTBiotechnologická produkcia kyseliny klavulanovejVaňková, K.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Rapáčová, J.
69.DisTBiotechnological evaluation of waste materials for biologically active lipophilic compoundsČertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
70.BTBiotechnologické zhodnotenie odpadových tukov hubou Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Čarnecký, M.
71.DTBiotransformácia odpadových olejov a tukov hubou Mortierella alpinaKlempová, T.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
72.BTBudovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov a živíc pre identifikáciu materiálov v objektoch kultúrneho dedičstvaČížová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
73.DisTEnergy future in inorganic melts. Macro and micro characteristics of selected fluoride systemsKubíková, B.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEM, D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / ----
74.DTBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
75.DTBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
76.DisTCannabis sativa - a potential source of biologically active compoundsMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
77.DTCIAT v syntéze enantiomérne čistých aroylalanínovBerkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
78.DTCielené syntézy a štúdium nových 5-aminopyrazolových derivátov s perfluórfenylovým substituentom a ich transformácie na azoheterocyklické zlúčeniny využiteľných v opto-elektronikeVégh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
79.DisTTotal syntheses of complex molecules in continuous flow reaction systemGracza, T.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
80.BTCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
81.BTCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
82.DTCytotoxický účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklamiLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
83.DTČistenie povrchov dreva a papiera účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
84.DTČistenie povrchov objektov dedičstva modernými metódamiReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
85.DisTWhat can 2D nanomaterials offer in bioanalysis?Tkáč, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 2--
86.DTČučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenínHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
87.DTDegradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi.Prousek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
88.DTDegradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi.Prousek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
89.BTDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Laurincová, D.
90.DTDehydroaromatizácie metánu na zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
91.DTDekarboxylázová aktivita Lactobacillus brevisGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
92.BTDelécia génov lipidického katabolizmu u kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
93.DTDelignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlamiJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
94.DTDetailný návrh prevádzky minipivovaruGramblička, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic1 / 1 Oravkin, M.
95.DTDetekcia a charakterizácia chemických interakcií vybraných hormonálnych prípravkov s DNA biosenzoromLabuda, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
96.BTDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
97.DTDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
98.BTDetekcia prienikov do riadiacych systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
99.BTDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
100.BTDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
101.DTDetermination of lipid components in hair using MALDI-MSHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
102.DTDevelop a concept to integrate a fast and reliable quality predictor in the pulp fibre lineŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPxAFCFTDetails of topic0 / ----
103.DisTDevitalization and survival of microorganisms in dried foodValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
104.DTDigitálne dvojča rektifikačnej kolónyKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
105.BTDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / ----
106.DTDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
107.BTDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / ----
108.DisTDiversity and properties of yeasts inhabiting meadow flowersVadkertiová, R.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
109.DisTDesign, synthesis and properties of swainsonine analogsKoóš, M.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
110.DisTDesign, synthesis and properties of stable organic radicalsSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
111.DisTDesign, synthesis and properties of stable organic radicalsSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
112.DTDomová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasouBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
113.BTDopekané pečivoKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
114.BTDopekané pečivoKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
115.BTDvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpaduHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
116.BTDynamika rastu izolátov S. aureusMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Kvočiková, K.
117.BTDynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mliekuKoňuchová, M.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Trebichavská, M.
118.DTElastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
119.DTElastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
120.DisTElectrical properties of conducting polymers and conducting carbon nanotube materialsFedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCFTDetails of topic0 / ----
121.DisTElectrically conducting polymer compositesFedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCFTDetails of topic0 / ----
122.DTElektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
123.DTElektrochemická a spektroelektrochemická charakterizácia komplexov kobaltu s “non-innocent” ligandmi ako potenciálnych elektrokatalyzátorov na výrobu vodíka.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
124.BTElektrochemická degradácia organických mikropolutantovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
125.DTElektrochemická degradácia organických polutantovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
126.BTElektrochemická príprava ekologických oxidačných činidiel – železanovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 2 Ondria, M.
127.BTElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
128.DTElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov v rozpúšťadlách s rôznou polaritouRapta, P.Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
129.BTElektrochemické biosenzory aplikované v matriciach biologických vzoriekBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
130.DisTBiologically significant, high molecular compounds and their mutual interactions: electrochemical studyGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / ----
131.DTElektrochemické transformácie amínovSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
132.DisTElectron structure of transition metal complexes with biologically active ligandsBreza, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)D-CHF, D-CHFxA, D-TPTC, D-TPTCxAFCFTDetails of topic0 / 1--
133.BTEndokrine disrupčné látky – potenciálne účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou (Obsadené: M. Potočňáková)Hojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Potočňáková, M.
134.BTEnergetické využitie biomasy pomocou splyňovaniaJelemenský, Ľ.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Máté, A.
135.DTEnergetický audit veľkej administratívnej budovyMierka, O.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
136.DTEnzymatická hydrolýza cyklodextrínovGramblička, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
137.DisTEnzymatic and Pd-catalysed transformations in synthesis of biologically active compoundsGracza, T.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
138.DTEnzýmová príprava krátkych alkylglykozidovGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
139.DTEnzýmové acylácie kyseliny kójovejHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
140.DisT(Enzymes required for plant hemicellulose utilizationPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
141.DisT(Enzymes required for plant hemicellulose utilizationPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
142.BTEPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíkaBrezová, V.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Endrődyová, Z.
143.DTEukaryotické expresné systémy na produkciu rekombinantných proteínovMarkošová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
144.DTExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
145.DisTExperimental electronic structureKožíšek, J.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)D-FCHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
146.DisTExperimental electronic structureKožíšek, J.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)D-FCHFCFTDetails of topic0 / 1--
147.DTExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania alkoholov v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
148.DTExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
149.DTExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
150.BTExtracelulárny laktát glioblastomových a neuroblastomových bunkových línií Paulíková, H.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
151.BTExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Szokola, F.
152.BTExtrakcia ropy z bitúmenových pieskovDaučík, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
153.DTExtrakcia s využitím monolitických materiálov v spojení s GCxGC-MS pre charakterizáciu organických zlúčenín v tokajských vínachŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
154.DTExtrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkovMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
155.BTExtraktívne látky kôry a spôsoby ich získavania z biomasyŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
156.DisTExtractives of plant biomass and its use in foodstuffsSchmidt, Š.Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
157.BTFaktory ovplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Kubánková, M.
158.DisTPhase equlibrium, electrochemical and physico-chemical characteristics of fluoride melts for electrodeposition of rare earth metals and other metals declared by European Commission as critical materialsKorenko, M.Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / ----
159.DisTPhase equlibrium, electrochemical and physico-chemical characteristics of fluoride melts for electrodeposition of rare earth metals and other metals declared by European Commission as critical materialsKorenko, M.Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / ----
160.BTFenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamázBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Cverenkárová, K.
161.BTFluorogénne a chromogénne substráty beta-laktamáz ako detektory rezistencie voči liečbe antibiotikami.Babjak, M.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Fraško, P.
162.DTFortifikácia ušľachtilých ovocných destilátovŽemlička, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
163.BTFotochémia a spektroelektrochémia nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmáciiRapta, P.Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
164.DisTMitochondrial function in adaptation of filamentous fungi to biotic and abotic factorsKryštofová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
165.DisTFunctional biodegradable polyestersDanko, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
166.DisTFunctional biodegradable polyestersDanko, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
167.DisTFunctional polyamides from renewable monomersMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
168.DisTFunctional polyamides from renewable monomersMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
169.BTFunkčné vlastnosti vlákninových preparátovMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Haladejová, P.
170.DTFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
171.DTFyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesochSchlosser, Š.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
172.DisTGuaranteed parameter estimationFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / ----
173.DisTGuaranteed parameter estimationFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPxAFCFTDetails of topic0 / ----
174.DTGC-MS analýza prchavých zložiek výberových vínBenická, E.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic1 / -- Goneková, S.
175.BTGC-MS stanovenie nízkych koncentrácií rezíduí pesticídov v dojčenskom mliekuPurdešová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Tyshchuk, V.
176.BTGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
177.DTGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
178.DTGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
179.DTGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
180.DTHalloyzit ako plnivo do polymérnych mikrokapsúl: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniamiRázga, F.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
181.DisTHemicellulolytic enzymes of Schizophyllum communePuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
182.DisTHemicellulolytic enzymes of Schizophyllum communePuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
183.BTHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
184.DTHMI systém pre skladovú logistikuKalúz, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic1 / 1 Čizmazia, O.
185.DTHodnotenie fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
186.DTHodnotenie charakteru a príčin vzniku nehomogenít na fóliách z auktoklávových a tubulárnych typov polyetylénuHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
187.BTHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
188.BTHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
189.BTHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom reometriHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
190.BTHodnotenie spektrálnych vlasností vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
191.DTHumektanty v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. M. Cagáňová))Hojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
192.BTHydrogenačná rafináciaKrálik, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
193.DTHydrokoloidy v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. P. Tomastová)Hojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
194.DTCharakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mliekaGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
195.DTCharakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínovMolnár, T.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
196.DTCharakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nichCiesarová, Z.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
197.BTCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných v pivovarníctveŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
198.DTCharakterizácia nanoštruktúrnych fotokatalyzátorov metódami EPR spektroskopieBarbieriková, Z.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
199.BTCharakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníkaHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
200.BTCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 2 Bombová, M.
201.DTCharakterizácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s využitím kvapalinovej extrakcie pre následnú GCxGC-TOF-MS analýzuŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
202.DTCharakterizácia Tokajských vín fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
203.DisTCharacterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methodsGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / ----
204.BTCharakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikámBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Križanová, N.
205.BTChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
206.DisTChemical characterization and modification of the lignins for their using in rubber blends.Šutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
207.BTChemické a biologické vlastnosti propolisuSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Kerekesová, M.
208.DTIdentifikácia a kvantifikácia pyranózových a furanózových foriem fluorovaných monosacharidov v roztokochŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
209.DisTIdentification and functional analysis of substrates of protein kinases using "shokat" mutantsČipák, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
210.DTIdentifikácia biologicky aktívnych látok v rastlinných extraktoch pomocou jadrovej magnetickej rezonancieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
211.DTIdentifikácia nepredpokladaných a bočných produktov organických reakciíŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
212.BTIdentifikácia novodobých písacích látok s využitím fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
213.DTIdentifikácia syntetických derivátov prírodných alkaloidovŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
214.BTImobilizácia formátdehydrogenázy z Candida boindinii.Štefuca, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Bak, D.
215.BTImpregnácia štiepok pri sulfátovom proceseJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
216.DTImmunomodulatory activity of synthetic glycosidesPaulovičová, E.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
217.BTInkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácieCzölderová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Galovičová, M.
218.DisTIncorporation of health benefit compounds into the cereal productsKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
219.DisTInteligent systems for hazard identification of complex processJelemenský, Ľ.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
220.DTInterakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
221.DTInternet Vecí v PriemysleValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic1 / 1 Boloz, M.
222.DTInvestigation of internal porous network of a chromatographic membrane by microscopic methodsGramblička, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIxAFCFTDetails of topic0 / ----
223.BTIzolácia a charakterizácia čistých kultúr kvasiniek vhodných do enologickej praxeFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Kurucová, D.
224.BTIzolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.) (Obsadené: Horváth, Vojtech)Sekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
225.BTIzolácia a charakterizácia rastlinných myrozinázŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
226.BTIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
227.BTIzolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
228.BTIzolácie a dlhodobá stabilizácia biokatalyzátorovRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Farkasová, L.
229.BTKarotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie (Obsadené: Bauerová, Aneta)Sekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Bauerová, A.
230.DisTBiocatalytic cascadesRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOT, D-BIOTxAFCFTDetails of topic0 / 1--
231.BTKatalytická aktivita aldehydreduktázHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Pinčeková, M.
232.BTKatalytická aktivita vybraných glykozidázHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
233.BTKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
234.BTKatalytická premena cyklohexanónuGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
235.BTKatalytická premena cyklopentanónuGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
236.DTKatalytická príprava éterov glyceroluMravec, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
237.DTKatalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasyHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
238.BTKatalytické premeny biomasy na organické kyselinySoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
239.DisTCatalytic conversion of bioethanol to hydrocarbonsHronec, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTP, D-OTTPxAFCFTDetails of topic0 / ----
240.DTKatalytické vlastnosti feruoylesterázHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic1 / 1 Holik, B.
241.DTKinetika tvorby polymérov používaných pri výrobe zubných implantátov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
242.DTKombinácia extrakcie rozpúšťadlom s mikroextrakčnými technikami na izoláciu rezíduí pesticídovHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
243.DTKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
244.DTKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
245.DTKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
246.BTKomplexy kobaltu s “non-innocent” ligandmi; potenciálne elektrokatalyzátory na výrobu vodíka.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Zlámal, J.
247.BTKomplexy kobaltu s vybranými azoligandamiTatarko, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Drozd, D.
248.DTKomplexy niklu s N-heterocyklickými azoligandamiTatarko, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
249.DisTTransition metal complexes as mimetics of metaloenzymesMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / ----
250.DisTTransition metal complexes as mimetics of metaloenzymesMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
251.BTKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
252.BTKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikamiMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
253.BTKomplexy prechodných kovov s 2,6-bis(hydroxymetyl)pyridínomMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
254.DisTComposite materials based on wood and their thermal stabilityŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 1--
255.DisTComposite materials based on wood and their thermal stabilityŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
256.DisTComposite materials based on wood and their thermal stabilityŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
257.DisTComposite materials based on elastomer matrices and magnetic active fillersKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
258.DTKompozitné vrstvy vodivých polymérov pre elektródové systémyMikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
259.DisTHydroxyapatite composites for 3D printed bio-applications.Janek, M.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 1--
260.DTKonformačná analýza organických molekúl spektroskopickými a teoretickými metódamiGatial, A.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
261.DisTConjugated unsaturated nitroderivatives in the synthesis of polyaplicable heterocyclic compoundsMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
262.DisTConjugated polymers and copolymers with required propertiesDanko, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
263.DisTConjugated polymers and copolymers with required propertiesDanko, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
264.BTKonštrukcia impedimetrického biosenzoruGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
265.BTKonštrukčné polymérne materiály pre automobilový primyselHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
266.DTKontinuálna chromatografická separácia FruktooligosacharidovVaňková, K.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
267.BTKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
268.BTKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
269.DTKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
270.BTKonzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktuZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
271.DTKonzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
272.DisTCoordination Compounds with Aromatic Heterocyclic LigandsŠalitroš, I.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / 2--
273.BTKorelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochoreniaStaruch, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Baranovičová, E.
274.BTKoreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiachBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Heilandová, K.
275.BTKorózia kovov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
276.DisTCorrosion of materials used in the energy sectorDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 1--
277.BTKorózia materiálov pri akumulácii solárnej energieDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
278.DisTCorrosion of superalloys for energy applicationsBoča, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEM, D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / ----
279.DTKorózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetikeDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
280.BTKozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní (Obsadené: M. Svobodová)Hojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Svobodová, M.
281.DisTCrystallization as a driving force for practical, industrially useful syntheses of enantiomerically pure compoundsBerkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
282.BTKryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselínJakubec, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Farkašová, N.
283.DTKvalitatívne znaky sektov z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiMalík, F.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
284.DTKvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiáchKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
285.DTKvantifikácia obsahu vybraných mikroorganizmov v parených syrov počas manuálnej výrobyValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
286.DTKvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarumValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
287.DTKvantifikácia vzťahov mliekarsky významých mikroorganizmov v kokultúrachValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
288.BTKvantová kryštalografiaBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Podhorský, M.
289.BTKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
290.BTKyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravínGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
291.BTKyslá kapusta ako zdroj zdraviu prospešných látokHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Bérešová, J.
292.DisTElimination of organic pollutantsHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / 2--
293.DisTElimination of organic pollutantsHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 2--
294.BTLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
295.DisTMannanolytic acetyl esterasesPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
296.DisTMannanolytic acetyl esterasesPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
297.BTManganité komplexné zlúčeniny so Schiffovými zásadami salenového typu a ich katalytická oxidačná aktivitaIzakovič, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
298.DTMatematické modelovanie obsahu vybraných aromatických látok pri fermentácii hroznového muštuTimár, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
299.DTMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
300.BTMatematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpaových vôdBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Bartók, Z.
301.DTMateriálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktovMierka, O.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
302.DTMechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
303.BTMechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Žemličková, D.
304.DisTMechanisms of resistance in hemato-oncological diseasesLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
305.BTMeranie reologických vlastností gumárskych zmesí kapilárnym reometromHudec, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
306.DisTMolecular engineering of microbial lipid pathwaysČertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
307.DTMetabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stresKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
308.BTMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
309.BTMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Gavalierová, R.
310.BTMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
311.BTMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Kolenčíková, D.
312.DisTMethods for physical and chemical protection of cultural heritageVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
313.DisTMethods for physical and chemical protection of cultural heritageVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-OMODxAFCFTDetails of topic0 / ----
314.BTMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
315.BTMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
316.BTMetschnikowia pulcherrimaKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Šoltésová, D.
317.BTMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Bachratá, N.
318.BTMicro and nanoplasts - a new risk to the environment?Mackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
319.BTMikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravináchGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
320.DTMikrobiálna príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.Hronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
321.DTMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
322.BTMikrobiologická bezpečnosť ovocných a zeleninových smoothiesBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Franko, T.
323.BTMikrobiologická kvalita fermentovaných mliečnych výrobkovMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
324.BTMikrobiologická kvalita parených syrovMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Prágerová, M.
325.BTMikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitieSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Nahliková, L.
326.BTMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
327.BTMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
328.BTMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
329.DisTMicroplastics - Risk to the environmentMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
330.BTMiniaturized electrochemical sensor for theobromine determination in chocolate productsŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
331.DTMnohorozmerové riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
332.BTModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Šatura, L.
333.BTModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
334.DTModelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktoraLabovský, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
335.BTModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
336.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
337.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Vilhanová, D.
338.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
339.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
340.BTModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
341.BTModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
342.BTModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
343.DTModelovanie biologického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
344.BTModelovanie fermentačného procesuVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
345.DTModelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látokMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
346.DTModelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne.Báleš, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
347.BTModelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Dzurková, D.
348.DTModelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.Variny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
349.DTModelové štúdium účinnosti protirakovinového liečiva kamptotecínuBreza, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
350.DTModifikácia buničinových vlákien pre ich aplikáciu v biokompozitných plastochŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
351.DisTModification of pulp fibres for their utilisation in biocompositiesŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 2--
352.BTModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 3--
353.DTModifikácia nukleotidov definovanými polymérmiRázga, F.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
354.DisTModification of silica by plasma-chemical methodsHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIxAFCFTDetails of topic0 / ----
355.DisTModification of silica by plasma-chemical methodsHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCFTDetails of topic0 / ----
356.BTModifikácia vzhľadu povrchu dreva expozíciou UV svetlomTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
357.BTModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
358.BTModified nanoparticles - new options for nanomedicineMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
359.BTModified nanoparticles - new options for nanomedicineMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
360.BTModified nanoparticles - new options for nanomedicineMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
361.BTMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
362.DTMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
363.BTMonitoring liečiv a ich metabolitov v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
364.BTMonitoring liečiv v čistiarenských kaloch SlovenskaBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
365.DTMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
366.DTMonitoring of psychoactive substances and drugs in surface waters of SlovakiaMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
367.BTMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
368.DTMoS2 nanočastice: ich vlastnosti a možné využitie diagnostike a terapiiLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
369.DTMožnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
370.BTMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
371.DTMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
372.DTPossibilities of degradation of highly degradable polymers and their degradation productsMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
373.DTPossibilities of degradation of highly degradable polymers and their degradation productsMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
374.DisTPotential target sites for antifungal agents of next generationOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
375.BTMožnosti likvidácie fungálnych kontaminantov poľnohospodárskych plodín z minimálnym zaťažením životného prostrediaOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
376.BTMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
377.DTMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
378.BTMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
379.BTMožnosti prípravy a aplikácie trans-karveoluHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
380.BTMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
381.BTMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
382.BTMožnosti stanovenie vybraných polutantov vo vzorke cigaretového dymu.Purdešová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Prachárová, M.
383.BTMožnosti výroby kyseliny adipovejDudáš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
384.DTMožnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidovAntošová, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
385.DTMožnosti využitia konope pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
386.DTMožnosti využitia procesu Anammox pri čistení splaškových odpadových vôdDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
387.BTMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Vávrová, A.
388.BTMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
389.DisTMultifunctional compounds in prevention of chronic diseases related to glucose toxicityMájeková, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
390.BTMykotoxíny a oxidačný stresKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
391.BTMykotoxiny v ovocnych produktoch.Valík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
392.BTNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
393.BTNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
394.BTNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
395.BTNanočastice v medicíne a v analytickej chémiiBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic2 / 2 Viktoryová, N.
Fodorová, L.
396.DisTNanostructured biosensors for diagnostics of cancer deseasesBertók, T.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
397.BTNanoštruktúrované heterogénne kovové katalyzátory pre oxidacné reakcieŠtolcová, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
398.DTNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklohexanónuGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
399.DTNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklopentanónuGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
400.DTNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuraluSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
401.DisTNanostructured catalysts for selective oxidation of alcoholsŠtolcová, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPFCFTDetails of topic0 / 1--
402.BTNávrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionaftyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Gombár, P.
403.BTNávrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podnikuHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Jankovičová, B.
404.DisTDesign and optimisation of hybrid systems for biocatalytic production of natural aromasMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEI, D-CHEIxAFCFTDetails of topic0 / 2--
405.BTNávrh bioplynovej stanice pre rýchlorastúcu rastlinu Paulovnia WallachiaBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
406.BTNávrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovejAčai, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Faktorová, M.
407.BTNávrh biotechnologickej produkcie aspartámu.Vaňková, K.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Schneider, I.
408.BTNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
409.BTNávrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
410.BTNávrh membránového modulu na hemodialýzuStopka, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Beňová, F.
411.BTNávrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselínBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Paulenová, D.
412.DTNávrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV StupavaHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
413.BTNávrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialítTimár, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Štofan, J.
414.DTNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
415.BTNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
416.BTNávrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcieMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
417.BTNávrh reaktora na výrobu propylénglykoluMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
418.BTNávrh regulátorov pre procesy s priamou väzbouKlaučo, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic1 / -- Hatvanyi, M.
419.DTNávrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vodyDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
420.BTNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
421.DTNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
422.BTNávrh technológie výroby chlór benzénuLabovský, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Štefaňák, J.
423.BTNávrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický KrakVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Furda, P.
424.BTNávrh výroby kyseliny stearóvejVaňková, K.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
425.BTNávrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónuAntošová, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Kortišová, J.
426.BTNavrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn.Báleš, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Ballová, K.
427.BTNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 2--
428.DTNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
429.DTNávrhové a simulačné výpočty aparátov technologického uzla podľa zadania VUCHT, a.s.Variny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
430.BTNedeštruktívna analýza kníh 19. a 20. storočiaVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
431.DisTReal-Time Nonlinear Model Predictive ControlKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 1--
432.DisTReal-Time Nonlinear Model Predictive ControlKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPxAFCFTDetails of topic0 / 1--
433.DTNelineárne prediktívne riadenie zásobníkov kvapalinyKlaučo, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
434.DTNMR charakterizácia jedlých olejov a tukov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
435.DisTNovel Fluorinated Heterocycles Like Photo- and Electroactive Materials and Potencially Biologically Active CompoundsMilata, V.Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
436.DTNové halogénsubstituované benzoditiofénové heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
437.DisTNovel in vivo MRI methods - CEST, DTI and in vitro metabolomics to searching of new biomarkers of neurodegeneration (Alzheimer's and Parkinson's diseases) in animal models with the aim to finding appropriate therapeutic approachesKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 2--
438.DisTNew methods for prostate carcinoma diagnosticsBertók, T.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
439.DisTNew methods for breast carcinoma diagnosticsBertók, T.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
440.DisTNovel polymeric and composite materials for 3D printingMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
441.DisTNovel polymeric and composite materials for 3D printingMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIxAFCFTDetails of topic0 / ----
442.DisTNew polymeric composites with MXenes-based fillersOmastová, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / 5--
443.DisTNew polymeric composites with MXenes-based fillersOmastová, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACH, D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / 5--
444.DisTNew joining methods for advanced ceramic materialsTatarko, P.Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)D-ATEM, D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / ----
445.BTNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
446.BTNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Krivdová, J.
447.BTNové zelené materiály z bio-regenerovateľných zdrojovKaszonyi, A.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Trinh Hong, S.
448.BTNový typ bio-odbúrateľného materiálu na báze polysacharidovKaszonyi, A.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
449.DTObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
450.DTObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
451.BTObjekty kultúrneho dedičstva ako potenciálne zdroje nákazyKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Šprláková, K.
452.BTObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
453.BTOdpočúvanie klávesnice pomocou umelej inteligencieKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
454.DisTRemoval and reuse of nutrients from wastewaterDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
455.DTOdstraňovanie H2S a NH3 v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie amoniakovej a sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
456.DTOdstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpčnou ozonizáciouDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
457.BTOdstraňovanie vybraných prioritných látok a liečiv z vôdDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
458.BTOdstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?Bodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
459.BTOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
460.DisTProtection of human health from skin exposure to selected pollutants of the environmentHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
461.DTOchranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejovSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
462.DTOn-line simulácia dynamických systémov cez InternetČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
463.BTOpracovanie lieskovcov nízkoteplotnou plazmouMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Gregová, M.
464.DTOptimalizácia a validácia analytickej metódy pre kvantitatívne stanovenie zvyškových rozpúšťadiel v aktívnej farmaceutickej substanciiPurdešová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
465.BTOptimalizácia bioreaktora na produkciu prírodných arómMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
466.BTOptimalizácia podmienok SPME extrakcie pre analýzu VOC v tokajských vínach pomocou GC-TOF-MSŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Jesenská, S.
467.DisTOptimization of processes of biocatalytic production of phenyletanoin glycosidesPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
468.DTOptimalizácia procesov koagulácie na vybraných prevádzkach priemyselných odpadových vôd – Slovnaft, a.s. BratislavaBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
469.DTOptimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciuIlleová, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
470.DTOptimalizácia rektifikačnej kolóny v procese spracovania polypropylénuFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / ----
471.BTOptimalizácia transformačných protokolov pre Pichia pastorisMarkošová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Müllerová, S.
472.BTOptimalizácia zloženia pre prípravu ťažkých betónovKuzielová, E.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
473.DisTOptimal Control of Membrane ProcessesFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / ----
474.DisTOptimal Control of Membrane ProcessesFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPxAFCFTDetails of topic0 / ----
475.BTOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
476.DTOxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
477.BTOxidačná stabilita alkohol/benzínových zmesíHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
478.BTOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
479.DisTOxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.Mastihuba, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / ----
480.DisTOxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.Mastihuba, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
481.DisTOxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.Mastihuba, V.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTxAFCFTDetails of topic0 / ----
482.DisTOxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.Mastihuba, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
483.DisTOxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.Mastihuba, V.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
484.DisTOxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.Mastihuba, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
485.BTPäťčlánkove heterocykly a ich priprava z enoleterovVégh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
486.DisTProspective electrochemical sensors in food analysisŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACH, D-ACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
487.BTPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
488.BTPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
489.DTPísacie látky a ich identifikáciaDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
490.DTPLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
491.BTPodpora systému pre e-rozvrhAnnus, J.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
492.DisTAdvanced analytical methods for isolation and detection of xenobiotics in environmental samplesHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACHFCFTDetails of topic0 / ----
493.DisTAdvanced analytical methods for isolation and detection of xenobiotics in environmental samplesHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
494.DTPokročilé oxidačné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
495.BTPokročilé riadenie LEGO robotovHolaza, J.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
496.BTPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
497.DisTPolymer composites for 3D printingŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
498.DisTPolymer composites for 3D printingŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIxAFCFTDetails of topic0 / ----
499.DisTPolymer composites for 3D printingŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
500.DisTPolymer composites for 3D printingŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
501.DTPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
502.DisTPolymeric microcapsules for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatmentLacík, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
503.DisTPolymeric microcapsules for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatmentLacík, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
504.BTPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
505.DisTPolymer blends based on biodegradable polymers from renewable sourcesAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
506.BTPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
507.BTPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
508.BTPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
509.DisTAuxiliary xylanolytic enzymesPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
510.DisTAuxiliary xylanolytic enzymesPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
511.DTPorovnanie bieliteľnosti olejnatého a textilného ľanuVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
512.DTPorovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťových elektródachGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / ----
513.DTPorovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a SlovenskaStaruch, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
514.BTPorovnanie nutričných a senzorických vlastnosti vybraných zaručených tradičných špecialitStaruch, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
515.DTPorovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlakuČernáková, Ľ.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
516.DTPorovnávacia analýza mozgových metabolitov skúmaných pomocou in vivo a in vitro 1H NMR vo vybraných regiónoch mozgu potkana s modelovanou neurodegeneráciouKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
517.BTPosúdenie a návrhy opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách a nákupných centráchVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Nagy, K.
518.DTPosúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky pre prípad mimoriadnej situácieČík, G.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
519.BTPotravinárska chemofóbia spotrebiteľovMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Žuffa, D.
520.BTPotravinárske využitie nízkoteplotnej plazmyMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Boboková, L.
521.BTPotraviny so zdravotným a výživovým tvrdenímŠimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic2 / -- Paganová, K.
Ondrušková, M.
522.BTPoužitie heterogénnej katalýzy vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostrediaProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
523.DTPoužitie pyritu vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostredia.Prousek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
524.DTPovrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic1 / 1 Kratoň, M.
525.BTPôvod a úloha mikroflóry materinského mliekaGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Kosírová, M.
526.DisTPractical synthesis of antibiotics active against the most dangerous bacterial pathogenBerkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
527.BTPrebiotiká ako funkčné potravinyGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Košťálová, D.
528.DTPredbežná technologická a potenciálna probiotická charakterizácia bifidobaktérií izolovaných z materského mliekaGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
529.DTPredikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.Ačai, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic1 / 1 Pisko, R.
530.DTPrediktívne riadenie inverzného kyvadlaKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
531.DisTPredictive Control based on Robust Soft-sensorsFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / ----
532.DisTPredictive Control based on Robust Soft-sensorsFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPxAFCFTDetails of topic0 / ----
533.DisTPreclinical testing of new medicines for the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD)Dremencov, E.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
534.DisTProlongation of shelf-life and enhancing nutritional value of cereal productsKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
535.BTPredĺženie životnosti historických kníh a dokumentovVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
536.DTPredprojektová a projektová príprava vybraných environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie prevádzky environmentálnych technológiíDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
537.BTPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
538.DisTTransition metals catalysed reactions in total snthesis of natural productsGracza, T.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
539.BTPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
540.BTPresne benchmark vypocty dimerov alkanovGranatier, J.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
541.BTPriama konverzia zemného plynu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
542.DTPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
543.BTPríprava a charakterizácia hydrotalcitových materiálovJambor, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
544.BTPríprava a charakterizácia nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovú spektroskopiu (SERS) a aplikácia metódy SERS v kriminalistickom skúmaní dokumentovGál, L.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Andrejčáková, L.
545.BTPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
546.DTPríprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínovZáborský, O.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
547.BTPreparation and transformation of bioactive thienoindolizidinolsŠafař, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
548.DisTPreparation and biological characterization of combined polymer systems for immunotherapeutical applicationsKroneková, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACH, D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
549.DTPríprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázamiŠvorec, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
550.DisTSynthesis and characterization of perovskite solar cellsMičušík, M.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACH, D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
551.BTPríprava a charakterizácia tenkých vrstiev pre hybridné solárne články.Mikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
552.BTPríprava a interpretácia vlastností spin crossover komplexovPavlik, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 2 Brindzák, R.
553.DisTPreparation of amphiphilic copolymers with potential uses in drug delivery systemsEckstein, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
554.DisTPreparation of amphiphilic copolymers with potential uses in drug delivery systemsEckstein, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
555.DisTPreparation and study of physico-chemical properties of coordination polymers of transition elements containing metal-organic frameworks (MOF)Segľa, P.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / ----
556.DisTPreparation and study of physico-chemical properties of coordination polymers of transition elements containing metal-organic frameworks (MOF)Segľa, P.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
557.DisTSynthesis and characterization of coordination compound with potential enzymatic activityŠvorec, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCH, D-ANCHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
558.DisTPreparation and study of properties of glassceramics materials on the basis binary and ternary aluminates od rare-earth elementsPrnová, A.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 2--
559.DTPríprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňouJančovičová, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic1 / -- Blažek, P.
560.DisTPreparation and properties of new fluorinated chromogenic heterocyclesMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
561.DisTPreparation of Bioactive Compounds by Combination of Chemical and Biotechnological SynthesisRosenberg, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
562.DisTPreparation of biofuels by transesterification of oils over heterogeneous catalystsHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPFCFTDetails of topic0 / 1--
563.DisTPreparation of biofuels by transesterification of oils over heterogeneous catalystsHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPxAFCFTDetails of topic0 / 1--
564.BTPríprava bioproduktov určených pre krmovinársky priemyselKlempová, T.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Bartalová, M.
565.DisTPreparation of glycan surfaces with application of nanomaterialsTkáč, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 2--
566.DisTPreparation of hydrotalcites with specific propertiesDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 1--
567.BTPríprava chemickej suroviny recykláciou odpadových plastovHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
568.BTPríprava intermediátov pre syntézu chirálnych indolizidinolovŠafař, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
569.DTPríprava karbonylových zlúčenín ako vonných látok biokatalytickou oxidáciou alkoholov pochádzajúcich z pribudlinČík, G.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
570.BTPríprava komplexov s vybranými Schiffovými ligandamiŠvorec, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Lechman, R.
571.DTPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
572.DTPreparation of composites based on conducting polymers and carbon nanomaterials for printed electronics.Gemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
573.DTPríprava modifikovaného grafénoxidu pre NMR štruktúrnu analýzu prostredníctvom reziduálnych dipólovo-dipólových interakciíDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
574.BTPríprava nanomagnetitu naneseného na pevnom nosiči a jeho využitie pri fotodegradačných reakciách.Prousek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
575.BTPríprava prírodných aróm pomocou chemoenzymatického štiepenia konjugovaných dvojitých väziebŠtefuca, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
576.BTPríprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcieRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
577.DisTPreparation of semi-synthetic manooligosaccharide derivativesFarkaš, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
578.DTPríprava, štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti kobaltnatých komplexov s alifatickými dikarboxylovými kyselinamiSegľa, P.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
579.BTPríprava tlačených vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
580.BTPríprava transparentných Al2O3 materiálov pre zubné strojčeky.Bača, Ľ.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
581.DTPríprava vlákien citlivých na UV žiarenieHricová, M.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
582.BTPríprava vlákien s obsahom pigmentovHricová, M.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
583.BTPríprava zeolitov transformáciou geopolymérovKuzielová, E.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
584.BTPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
585.BTPrírodné látky kovovej chutiGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
586.BTPrítomnosť myrozinázy vo vláknitých hubách: jej detekcia, stanovenie aktivity a purifikácia enzýmu.Varečka, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic2 / 2 Adamusová, S.
Mišíková, M.
587.DTProblematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatovBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
588.BTProcesno – ekonomické výpočty vybraného výrobného procesu v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Rosa, I.
589.DTProcesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s.Variny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
590.BTProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
591.BTProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
592.DTProdukcia a aktivita metabolitov vláknitých húbKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
593.DisTProduction and functional analysis of bioactive substances using expression systems in vitroŽitňan, D.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
594.DisTProduction and functional analysis of bioactive substances using expression systems in vitroŽitňan, D.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
595.BTProdukcia auxínov - elicitorov rastninného rastu vláknitými hubamiOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
596.DTProdukcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátovČertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
597.DTProdukcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaníHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
598.BTProdukcia enzýmov v eukaryotických expresných systémochMarkošová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Malý, O.
599.DTProdukcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
600.DTProjekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší, v závislosti od druhu spaľovaného palivaČík, G.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic1 / 1 Bezek, J.
601.BTProteázy v povrchových štruktúrach Trichoderma atrovirideŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
602.DTPurifikácia a katalytická pyrolýza lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
603.BTRacionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centierVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Súth, R.
604.BTRaspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotovValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
605.BTRaspberry PI v úlohe regulátoraValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic1 / 4 Fedorkovič, L.
606.BTRastlinné kmeňové bunky v kozmetike (Obsadené: V. Kočajdová)Hojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Kočajdová, V.
607.BTRastlinné oleje ako zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov pre nutri nápojeKreps, F.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
608.BTRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 3--
609.DTReakcie organokovových činidiel s izoxazolidín-4,5-diolmi: stereoselektívna syntéza zlúčenín s anti,syn-3-aminopropán-1,2-diolovou subštruktúrouFischer, R.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
610.DTRedizajn metabolizmu lipidov pomocou expresie rastlinných génov v Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
611.DTRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - vodaGraczová, E.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
612.BTRegenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztokuGraczová, E.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Hozová, B.
613.DTRegulácia CaV2.2 kanálov pertussis toxínom.Lacinová, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
614.DisTRecombinant production of pharmaceutically interesting proteins and peptidesRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOT, D-BIOTxAFCFTDetails of topic0 / 1--
615.BTRekombinantná príprava lipoxygenázyKrasňan, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
616.BTRekombinantná príprava redoxných enzýmovHegyi, Z.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Beňová, M.
617.BTRekombinantné fúzne proteíny a ich využitie v biokatalýze.Hegyi, Z.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Drgoncová, K.
618.BTRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
619.BTRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Pacholská, M.
620.DTRezistencia kolifomov a enterokov voči antibiotikám v hrubom čreve človekaBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
621.DisTControlled Radical Photopolymerization of Vinyl MonomersMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
622.DisTControlled Radical Photopolymerization of Vinyl MonomersMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
623.DTRiadenie cestnej premávkyHolaza, J.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
624.BTRiadenie inverzného kyvadlaKalúz, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
625.BTRiadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
626.BTRiadenie laboratórneho výmenníka teplaOravec, J.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
627.DTRiadenie laboratórnej rektifikačnej kolónyOravec, J.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
628.BTRiadenie levitácie objektu v prúde vzduchuKalúz, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
629.DTRiadenie pomocou PLCValo, R.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic1 / 4 Hronec, R.
630.DTRiadenie pomocou PLCValo, R.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 2--
631.DTRiadenie pomocou PLCValo, R.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-RTPFCFTDetails of topic0 / 4--
632.DTRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
633.BTRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
634.BTRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
635.BTRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic1 / 1 Štofa, J.
636.DTRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
637.BTRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
638.BTRiešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózyTimár, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Šály, J.
639.BTRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
640.BTRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic1 / 2 Kohút, R.
641.DisTRobust Predictive Control of Chemical ProcessesBakošová, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RP, D-RPxAFCFTDetails of topic0 / 2--
642.DTRobustné riadenieVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
643.BTRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
644.DTRovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázyIlleová, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
645.BTRozdiely v zastúpení vybraných sfingolipidov u rôznych typov nádorových buniekLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Kalafutová, P.
646.BTRozpoznávanie obrázkov v systéme Matlab pomocou konvolučnej neurónovej sieteVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
647.BTRozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam.Sulová, Z.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Kadlečíková, K.
648.DisTFast GC-MS in combination with different extraction techniques in ultratrace analysis of organic pollutants.Purdešová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACHFCFTDetails of topic0 / ----
649.DTSalicylátomeďnaté komplexy s derivátmi na báze pyridínu.Puchoňová, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
650.DTSekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma sp.Olejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
651.DTSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
652.DisTSelection and Characterisation of Yeasts for Special Beer ProductionŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
653.BTSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
654.DTSelektívna tvorba laktátu oxidáciou 1,2-propándiolu použitím katalyzátorov na báze AuŠtolcová, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
655.DTSenzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievokŽúbor, V.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
656.DTSeparácia enantiomérov pantenolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografieHroboňová, K.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
657.BTSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Malčeková, T.
658.BTSeparácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Šulanová, M.
659.BTSeparácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Tkáčová, K.
660.DTSchopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
661.DTSieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovejKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
662.BTSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Patyk, M.
663.DTSkladovacie testy vybraných mliečnych výrobkovValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
664.DTSkúmanie dokumentov optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
665.BTSkúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlačiReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Dziaková, A.
666.BTSkúmanie prírodných nerastov ako katalyzátorov v heterogénnych Fenton-like reakciách.Prousek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
667.BTSledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia.Dovinová, I.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Stančeková, M.
668.DTSledovanie glykozylačných zmien ako potencionálnych biomarkerov rakoviny pomocou multiplexového systému využívajúceho lektínyKatrlík, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
669.DTSledovanie kardiovaskulárnych zmien proteínov CSE, CBS a NO-syntáz ovplyvňujúcich produkciu H2S/NO a zmeny v redoxnej regulácii u D-galaktózového modelu starnutia a kognitívnych dysfunkcií.Dovinová, I.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
670.DTSledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodínŽemlička, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
671.BTSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkovJambor, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Uher, M.
672.BTSledovanie vedľajších účinkov konzervačných zásahov na papierové nosiče informácií a dedičstvaVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
673.DTSledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210Šereš, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
674.DTSledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
675.DTSledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210Šereš, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
676.DTSorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
677.BTSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
678.DTSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-OMODFCFTDetails of topic0 / 1--
679.DisTSpectral Properties of Microbiological Contamination of PaperČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)D-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
680.BTSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínDvoranová, D.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
681.DTSplyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadeníHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
682.DisTApplication of nanotechnologies for construction of bioanalytical devicesTkáč, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
683.BTSpracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kaluHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Hrnková, L.
684.BTSpracovanie popolčekaJurišová, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
685.BTSpracovanie údajov v MATLABeČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
686.BTStabilizácia alkoholdehydroganázy imobilizáciouŠtefuca, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Mésároš, J.
687.DTStabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénuHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
688.BTStanovenie anizolov v nápojochJakubíková, M.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Šáner, A.
689.DTStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic1 / 1 Auxtová, A.
690.DTStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic1 / 1 Izáková, K.
691.BTStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách tokajských výberových vínŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
692.DTStanovenie hliníka pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiareniaManová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
693.BTStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódami atómovej spektrometrieManová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
694.BTStanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktochSzarka, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Kurucová, N.
695.DTStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky HR-MS v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
696.BTStanovenie sulfidov metódou HR-CS-MASČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Kupec, D.
697.BTStanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkoch prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Jánska, B.
698.BTStanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vodeBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Ľachká, K.
699.BTStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
700.BTStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
701.DTStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MSPurdešová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
702.BTStav rezistencie mikroorganizmov voči klinicky významým antibiotikám v studňových vodáchOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
703.BTStereodivergentná syntéza konformačne obmedzených analógov homofenylalanínuJakubec, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
704.DisTStereoselective Synthesis of Enantiomerically Pure Alpha-Amino DiolsMarchalín, Š.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
705.DisTStereoselective (bio)transformations in the synthesis of fragrant moleculesSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
706.DisTStereoselective (bio)transformations in the synthesis of fragrant moleculesSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / 1--
707.BTStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
708.BTStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Sikorová, P.
709.BTStravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín (Obsadené: Činčurak, Vanja)Sekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Činčurak, V.
710.DTStripping of volatile organic compounds in biological part of wastewater treatment plant of Slovnaft BratislavaBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
711.DisTSupramolecular frameworks of transition metal complexes through hydrogen bondsMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / ----
712.DisTSupramolecular frameworks of transition metal complexes through hydrogen bondsMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
713.DisTNeonatal asphyxia: study of pathobiochemical mechanisms in newborn ratsJuránek, I.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICH, D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / 2--
714.BTSyntetická štúdia heterokornolov a im príbuzných prírodných látokMarkovič, M.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
715.BTSyntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínuSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
716.DisTSynthetic potential of diglycosidasesMastihuba, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
717.DisTSynthetic potential of diglycosidasesMastihuba, V.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTxAFCFTDetails of topic0 / ----
718.DisTSynthetic potential of diglycosidasesMastihuba, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
719.DisTSynthetic potential of diglycosidasesMastihuba, V.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
720.BTSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
721.BTSyntéza a vlastnosti polyenolovSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Gurská, M.
722.DisTSynthesis and characterisation of refractory transition metal borides and their compositesTatarko, P.Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)D-ATEM, D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / ----
723.BTSyntéza a katalytické vlastnosti kovových nanočastícŠtolcová, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
724.DisTSynthesis of amphiphilic thermoplastic elastomersMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
725.DisTSynthesis of amphiphilic thermoplastic elastomersMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHxAFCFTDetails of topic0 / ----
726.DisTSynthesis and study of novel polyapplicable heterocycles and pi-conjugated oligoheterocycles of star-shape type displaying aggregation induced emission and NIR propertiesMilata, V.Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
727.DisTSynthesis and study of novel polyapplicable heterocycles and pi-conjugated oligoheterocycles of star-shape type displaying aggregation induced emission and NIR propertiesMilata, V.Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
728.BTSyntéza a štúdium vlastností vybraných benzoatomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazoluPuchoňová, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
729.BTSyntéza enantiomérne čistých α-aminokyselín využitím nitro-Mannichovej reakcieJakubec, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
730.DisTSynthesis of functionalized stilbenesMastihubová, M.Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / ----
731.DisTSynthesis of functionalized stilbenesMastihubová, M.Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)D-ORGCHxAFCFTDetails of topic0 / ----
732.BTSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
733.DisTSynthesis of glycosylated nitrogen heterocycles as potential hits for the drug design against metabolic, cancer and neural diseasesPetruš, L.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / ----
734.DisTSynthesis, characterization and catalytic applications of hierarchically-structured zeolitesHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPFCFTDetails of topic0 / 1--
735.DisTSynthesis, characterization and catalytic applications of hierarchically-structured zeolitesHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPxAFCFTDetails of topic0 / 1--
736.BTSyntéza ligandov benzimidazolového typu a koordinačných zlúčenín na báze derivátov salicylovej kyseliny s prechodnými kovmiHerich, P.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Kováčová, A.
737.BTSyntéza substrátov pre Suzuki-Miyaura kapling s využitím kryštalizáciou indukovanej asymetrickej Streckerovej reakcie.Caletková, O.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Janíková, B.
738.DTSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov prechodných kovov s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiŠalitroš, I.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
739.DTSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov železa s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiPogány, L.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
740.DTŠetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinamiBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
741.DisTStructure and dynamics of polymers s in the bulk and confined states and their connections with functional propertiesBartoš, J.Faculty of Chemical and Food TechnologyD-FCH, D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
742.DTŠtúdiu superkritickej extrakcie s CO2 pri získavaní cenných zlúčenín z biomasyŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
743.DTŠtúdium antiproliferačnej aktivity extraktívnych látok kôry smreka obyčajného na bunkách rastúcich in vitroKreps, F.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / ----
744.DTŠtúdium biologických úćinkov extraktov z kôryŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
745.DisTStudy of Ca2+ homeostasis in microscopic filamentous fungiŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
746.BTŠtúdium cytotoxicity vybraných nízkomolekulových zmäkčovadielVašková, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Magová, J.
747.DTŠťúdium diastereoselektivity domino reakcie - Pd(II)-katalyzovaná cyklizácia - cross couplingLásiková, A.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
748.BTŠtúdium distribúcie dusičnanov v potravináchDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Kollárová, E.
749.DTŠtúdium elektrochemického správania ibuprofénu a jeho stanovenie na bórom dopovanej diamantovej elektródeŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
750.BTŠtúdium elektrolytov prípravu Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
751.DTŠtúdium etoxylácie acetylenických alkoholov- vývoj a optimalizácia technológieKaszonyi, A.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
752.BTŠtúdium fotoindukovaných procesov v ožiarených suspenziách fotokatalyzátorovDvoranová, D.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Szabóová, K.
753.DTŠtúdium GABA metabolizmu v Neurospora crassaKryštofová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
754.DTŠtúdium Heckových karbonylácií s použitím [Fe(CO)4Br2]. Nové prístupy k syntéze luotonínu A.Babjak, M.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
755.DisTThe hydration reaction in multicomponent cementitious compositesPalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)D-ATEM, D-ATEMxAFCFTDetails of topic0 / ----