4. 6. 2020  13:43 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ďurčová, D.
2.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniek
Sedláčková, N.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Uhrinová, K.
3.
DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paulenová, D.
4.BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
5.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
6.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hasaliková, T.
7.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Čipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Stupeňová, E.
9.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
10.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
11.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Khunová, V.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
DPAntimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
16.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Vaľková, K.
17.DisPAntimikrobiální a jiné úpravy povrchůÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvodu
Žemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.BP
Antioxidačné látky v obilninách
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Mareková, J.
22.DPAntioxidanty vo vínachOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Želiarová, Z.
23.
DPAntioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrobÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytovBlaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Valicová, I.
25.
DisP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálovCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BPAplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Budayová, J.
30.
BPAplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstveÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kupcová, K.
32.BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
33.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Janošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
BP
Betalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstve
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.BPBezpečnosť potravínÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.DisP
Bezprecedentné zmiešané kaplingy
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lahký, S.
39.BPBioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
40.
DPBiodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
41.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Špireková, D.
42.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiály
Vanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.DPBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosťAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedmáková, B.
45.
DP
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Tomanová, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Stančeková, M.
46.
BP
Biogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
47.
DisP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
48.
DP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.BPBiokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných arómŠtefuca, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Marcinek, A.
50.
DisP
Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkom
Polakovič, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DisP
Biokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériách
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
53.
BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
56.BPBiologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kollárová, K.
57.
DisP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
58.DPBiologické účinky nanočastíc
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fajčáková, D.
59.
DisP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
60.
DisPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélovKollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
61.
DP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mojžišová, E.
64.BPBIOPRINTINGOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
BIOPRINTINGČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Hrubiznová, L.
66.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiaeÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Rusnák, M.
67.DPBiotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravínČertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
68.
DisPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
69.
DisPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.
DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Červienková, M.
71.
DP
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Čepcová, L.
72.DP
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Szokola, F.
73.
DP
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktoraOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Seitz, J.
74.
DisPCielené syntézy prírodných látok a ich analógovBella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
75.
BPČistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
DP
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
77.DP
Dávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSK
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.DP
Decentralizované strojové učenie a optimalizácia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Fedorová, K.
79.
BP
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Burčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.BPDegradácia antioxidantov pri pasterizácii ovocných štiav
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Hollosyová, K.
81.BPDegradácia biologicky aktívnych látok pri pasterizácii ovocných štiavBurčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dikasz, D.
82.
BP
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciouOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Holečková, A.
83.
DP
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
84.
DPDelignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadielHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.
DisP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakciíJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
86.BPDeterminácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentáciíKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gápa, T.
87.DPDiagnostika nádorových ochorení s využitím glykánovÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
88.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Homolová, L.
89.
DPDistribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyneHaydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
90.
DisP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
91.
DisP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikáciaMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Ekologická ochrana slovenských lesov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
94.
BP
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Czíferi, B.
95.DisP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov
Hudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TSNSPM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.DP
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Ďatko, T.
97.DPElektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Galicová, T.
98.
DP
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúl
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
99.
BP
Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičovSvitková, V.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
100.
DP
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
101.
BP
Elektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Štefčáková, M.
102.
BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenínBučinský, L.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Galčíková, L.
105.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Bučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
106.
DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Greif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šprláková, K.
107.
DisP
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikácií
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
108.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Baligová, B.
109.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
110.
DisP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
111.
DisP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
112.BPEpigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
113.
BPExperimentálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
114.DPExperimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systémeMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DisP
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysle
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
DisP
Extrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látok
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.BP
Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Štulajterová, M.
120.
BP
Extrakcia pšeničného a zemiakového škrobu
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
121.
BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
122.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibébFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nagy, I.
123.DPFarbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivamiUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Horváth, V.
124.
DP
Fermentované cereálne produkty
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
125.
BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Malček, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
126.
BPFilter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho svetaOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho svetaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
129.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
130.
BPFotochrómne koloranty
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
131.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Hojerová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
132.DPFotoprotektívny účinok éterických olejovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Valachová, S.
133.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetlaKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Beke, P.
134.
DPFunkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bieliková, L.
135.
DisP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
136.
DisP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Danko, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
137.
DisP
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
138.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesuVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BP
Fytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
140.
DisP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovÚstav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
141.DP
GABA skrat v raste a vývoji Trichoderma sp.
Kryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.
DisP
Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Híveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
143.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
BP
Genotoxická aktivita mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
145.
DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Puchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
146.DisP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
DisP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
148.
DisPHeterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Králik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
150.
BP
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
DPHodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidumGreif, G.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
152.
BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
153.BP
Hravé vizualizácie
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
154.BPHustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DisP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
156.BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentov
Jurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Bukasová, V.
157.
DPCharacterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbentOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
158.BPCharakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieSmrčková, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
159.BP
Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metód
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
DP
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae
Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kukučová, K.
161.
BP
Charakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.DisP
Charakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.
DP
Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
164.
BP
Charakterizácia membrán pre palivové články
Mališová, E.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BP
Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
166.
DPCharakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koniar, M.
167.
BP
Charakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
168.
BP
Charakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenoluHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.DisP
Charakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metód
Gál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
170.
DP
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpaduSteltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Svajčiak, P.
171.BP
Chemická dealuminácia zeolitov
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
BP
Chemická modifikácia kaučukov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
173.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochoreníÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
174.
DP
Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
175.BPCholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľa
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
DisP
Chromatografická separácia fenyletanoidných glykozidov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIxA
D-CHEI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
177.
DisP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialítBučko, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
178.
DisP
Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách. 
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.BP
Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
180.
DisP
In vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťami
Valachová, K.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
DP
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov - komparácia s in vivo testami (Bc. V. Hamranová)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Hamranová, V.
182.
DPInhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
183.
DP
Inkorporácia ľanovej múky do výrobkov na báze cereálií
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
184.DP
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Nováková, Ľ.
185.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DisPInovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochoreníBertók, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
188.
BPInovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BP
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
190.
BP
Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
191.BPIzolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BPIzolácia farbív z rastlinnej biomasy a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysleÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kuczorová, Š.
193.
BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
194.BP
Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cabániková, P.
195.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Dzuro, L.
196.
BPIzolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Repková, L.
197.
BP
Izolácia tokoferolov z odpadnej rastlinnej biomasy
Kreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
198.DP
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Červenková, A.
199.
DisP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienokKuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
200.
DisP
Karbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látokGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
201.
DP
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Mareček, L.
202.
DP
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíkyHorváth, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
203.DP
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenín
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPAFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Csánová, K.
205.DPKatalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyselinySoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
206.BPKatalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
207.
DisP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze
Lacík, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DisP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze
Lacík, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
209.
BP
Klimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemysel
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
210.
DisP
Komplexné lipidy a ich metabolizmus ako potenciálne ciele pri terapii nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
DP
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochorení
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
212.DisPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
213.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
214.
DP
Komplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 2
215.DisPKompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovovBrezová, V.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.DisPKompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnívOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.DisP
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizácia
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
218.
DPKompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žemličková, D.
219.
BP
Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkovOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 3
--
220.
DisP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
221.
DPKontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
222.
DisP
Kontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenín
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
223.
BP
Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
224.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Olajcová, M.
225.
DP
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Košťúr, R.
226.DisPKoordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 3
--
227.
DisP
Kryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézu
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
228.
DPKryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónovJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čierna, M.
229.
BP
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
230.
DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
231.DP
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sitárová, V.
232.
BPKvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálovPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.
BP
Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
234.BP
Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
235.DisPKvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DisP
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafositu
Lenčéš, Z.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
237.
DP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
238.
BP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 3
--
239.
DPLEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
240.
BP
Lignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
241.
BP
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plniva
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DisP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
243.
DisP
Manánolytické acetylesterázy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
244.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácieRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Štefaňák, J.
246.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šály, J.
247.
BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
248.
BPMateriálová a energetická bilancia lyofilizátoraOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
250.
DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
251.
BP
Materiály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhradVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
252.
DPMatrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
253.DisP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.
Sulová, Z.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
DP
Meranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
255.BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
256.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
257.BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Michalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
258.
BPMeranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
260.BP
Metódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasy
Sekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
261.
BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákniny
Lauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.
DisP
Mikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzum
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
263.
DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Kvočiková, K.
264.DPMikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaKoňuchová, M.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hatalová, I.
265.
DisP
Mikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
266.
BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Staňová, L.
267.
DisP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
DisP
Mikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám
Bírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
269.
DP
Mikropolutanty v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
270.
BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
271.
BP
MirakulínOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
272.DisPMnožinové riadenie nelineárnych systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
273.
BP
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
274.
DP
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktora
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
275.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
277.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktoraKlaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Turčan, T.
278.
BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
280.
BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
281.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
282.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Smetana, M.
283.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separácieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
284.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
286.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktoraOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
287.
DP
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športe
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
288.
BP
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Kroneková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
289.
BP
Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiály
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.
DisP
Modifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.DPModifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
292.
DisP
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcamiHnatko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
293.
DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
294.
BP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
295.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podnikuOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
296.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
297.
DP
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Ľachká, K.
298.DisPMožnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
DisP
Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
BP
Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
301.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemiiBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
302.BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
303.
BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
304.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
305.
DisP
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
306.
DPMykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
307.DPNáhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
308.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
310.
DisP
Nanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitie
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
313.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
314.
BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dzurková, D.
316.
DisP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látokOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
317.DP
Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
318.
BP
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.
BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Valčičák, J.
320.
BPNávrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Kondáš, R.
321.
BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Popovičová, A.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Jelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
324.
BP
Návrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
325.
BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
326.
BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynuLabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.BPNávrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatíkHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
328.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
329.BPNávrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
330.BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pelegrinová, L.
331.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
332.
BP
Nemliečne probiotické potraviny
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šprláková, N.
333.
BPNetradičné obilninyMinarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Valková, N.
334.BPNízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontamináciiKryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
335.
DPNMR metabolomika organelCentrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bauerová, A.
336.
BP
Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Barbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Raptová, R.
337.
DP
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicitaMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Suja, A.
338.
DisP
Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
339.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovejOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DisP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidovMarchalín, Š.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
341.
DisP
Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
342.
DisP
Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
343.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 5--
344.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadielOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOPOT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 5
--
345.
BPNutrigenomika
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
346.BP
Nutrigenomika
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Gašpieriková, V.
347.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lojdl, B.
348.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
DisP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látok
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
350.BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
351.DisP
Odpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DPOdstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Balážová, G.
353.
BPOdstraňovanie fosforu z odpadovej vodyOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Jagnešáková, M.
354.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Petrová, A.
355.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcieZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Chrenák, J.
356.
DisP
Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
357.
BP
Omyly v histórii cholesterolu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
359.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.
DisP
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Katrlík, J.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
361.
DisP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
362.
BPOptimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkáchŠpánik, I.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
363.
DPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
364.
DPOptimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ondáková, M.
365.
BPOptimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
366.DP
Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Derco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.DPOptimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleKrasňan, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
368.
BP
Optimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenzii
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.BP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
370.DP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.BPOrtuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
BP
Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
373.
DisP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mliekaValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
374.
BP
Perovskitové solárne články
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 3
--
375.
DisP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
376.
BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
377.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
378.BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zábojníková, N.
379.
DisP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
380.
DisPPokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.
DPPokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Tamášová, K.
382.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
383.
DisP
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Špitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
384.
DisP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
BPPolyméry v biotlačiJančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
386.
BP
Polyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
387.
DisP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
388.
DisP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
389.
DisP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
390.
DPPorovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozguÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
391.
BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôtBučinský, L.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
392.BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
393.BP
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kubicová, V.
394.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Dubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
395.BPPorovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brezányová, L.
396.
BP
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkách
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
397.DPPorovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
398.
BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KClÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Vasičkaninová, S.
399.
BPPorovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
400.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
401.
DPPostupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
402.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vojtko, F.
403.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
404.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
406.BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
407.
BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
408.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
409.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
410.
DisP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
411.BPPotravinársky automatOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
412.
BP
Potravinársky automatOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
413.
DP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
414.BPPotravinové intolerancieOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
415.BPPoužitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravináchOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BP
Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
417.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
418.
DPPovrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovSekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
419.
DisP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
420.
DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
421.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexovPavlik, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
422.BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Wadinger, M.
423.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
424.
DisP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
425.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
426.
DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oravec, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
427.
DisP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
428.
BP
Prehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
429.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientu
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
430.DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
431.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
432.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Peller, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
433.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Brunčáková, L.
434.
BPPreverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hlivjaková, M.
435.
BPPriama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
436.
DP
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
437.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
438.
BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu2 / 3
439.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Gibalová, N.
440.DP
Priprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kadlečíková, K.
441.
DisP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
442.
DisP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobuOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
443.
BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
444.
DP
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovité
Šimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Mišíková, M.
445.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lukáčová, S.
446.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolomOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tkáčová, M.
447.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
448.
DisP
Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
Mičušík, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
449.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Kuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
450.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
451.
BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
453.DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
454.DisP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.
BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2 Anderková, V.
456.DisPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
458.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 2 Roľková, D.
459.
BP
Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormiŠtolcová, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
460.BPPríprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolovDercová, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
461.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Urbanová, R.
462.
DP
Príprava deuterovaných chinolónovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
463.BP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
464.BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlač
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
465.BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
466.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Soták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pšidová, L.
467.
BPPríprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
468.
DPPríprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Dudková, A.
469.DisP
Príprava nealkoholického piva
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
470.
DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
471.BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Čišovská, K.
472.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
473.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Khunová, V.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
474.
DP
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
475.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
476.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Záborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.
BP
Prírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
478.
BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Bakajsová, K.
479.
BPProblematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitouBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dioszeghy, F.
481.BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
482.
BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
483.
BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Titková, L.
484.BPProdukcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Kosperová, B.
485.BPProdukcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
486.
DisP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
487.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastorisKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
488.
DisP
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
489.
DPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinZemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
490.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
491.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
492.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
494.
DP
Rakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravináchCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
495.
DP
Rastlinné nápoje ako surovina na výrobu jogurtu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
496.
BP
Rastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanie
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
497.
BP
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovania
Vasilkovová, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
498.DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Čarnecký, M.
499.
BP
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Darvasiová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.BPRedoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
501.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódRapta, P.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
502.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Rapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
503.
DP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
504.
DPRekombinantná príprava lyáz.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Zmelíková, P.
505.
DP
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu arómRebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Zezulová, V.
506.BP
Reologické vlastnosti elastomérov a kaučukových zmesí
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
507.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Bírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
508.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Bírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
509.
DisP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
510.
DisP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
511.
DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
512.
BP
Riziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človeka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
513.
DisP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Bakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
514.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Kožíšek, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
515.BPRöntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymiKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
516.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.
Kožíšek, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
517.
BPRozklad potravín a iných organických vzoriek v mikrovlnnom zariadení Multiwave GOÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
518.BPRozkladanie vzoriek životného prostredia v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
519.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kohút, R.
520.DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Vaštík, P.
521.
DisP
Selektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajného
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
522.
DP
Sieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
523.
BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
524.BP
Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
525.
BP
Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
Dvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
526.BPSkúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesíAntošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
527.
DP
Skúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienok
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
528.
BP
Sladidlá s prebiotickým účinkomÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
529.
BP
Sladidlá vo výžive diabetikov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ťažká, D.
530.
DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
531.BP
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu2 / 2
532.
DPSledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov meduÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Haladejová, P.
533.
DP
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
534.
DP
Sledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice Plavej
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
535.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
536.
DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
537.
DPSledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
538.
DP
Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
539.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
540.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
541.
BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandamiLušpai, K.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
542.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazuDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
543.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látok
Dvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krajčovičová, V.
544.
BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Dyrčíková, Z.
545.
BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínKleinová, A.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
546.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
547.
DP
Stabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologii
Lauková, M.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
548.
BPStabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
549.
DP
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jurigova, V.
550.BP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Fromel, R.
551.DPStanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGCÚstav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Thai, H. A.
552.
BP
Stanovenie eugenolu v nápojochÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
553.
BP
Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Janotka, I.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
554.DisP
Stanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementu
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
555.BPStanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MS
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vidová, B.
556.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
557.
BPStanovenie prvkov atómovou spektrometriou.Čacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
558.
BP
Stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
559.
DP
Stanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
560.
BP
Stanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiou
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
561.BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
562.BPStanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
563.
BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitovHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
564.
BP
Staphylococcus aureus kontaminant protravín.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Herchlová, K.
565.
BP
Staphylococcus sp. ako pôvodca ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
566.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Ábelová, T.
567.
DP
Stereoselektívna syntéza β-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
568.
DP
Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Marchalín, Š.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Fraňová, P.
569.
DP
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Šafař, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
570.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizáciiJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gerža, P.
571.
BP
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baráth, K.
572.BP
Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
573.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
574.
BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
575.
BPSumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žembová, K.
576.
DP
Sušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Šefčíková, T.
577.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivituOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
578.BPSyntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínuHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
579.
DisP
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
580.BP
Syntéza analógov berkeleylaktónu A
Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
581.
DisP
Syntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
582.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Sater, M.
583.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
584.
DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dacho, V.
585.DPSyntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
586.
BPSyntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
587.
DisP
Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátov
Bella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
588.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
589.
DP
Syntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektoryMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
590.
DP
Syntéza geopolymérnych spojívOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
591.BPSyntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizaceBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
592.
DisPSyntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systémeOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
593.
BP
Školské stravovanie
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
594.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Ujhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
595.
DisP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
596.BPŠtúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutiaOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
597.
DisP
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
598.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
599.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pelikánová, B.
600.
BP
Štúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bolebruchová, M.
601.
DisP
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida aurisFarkaš, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
602.
BPŠtúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiouÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Struts, O.
603.DisP
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
604.
BP
Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
605.
BP
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Jelemenská, I.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
606.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
607.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Preinerová, K.
608.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Griač, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
609.DisPŠtúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástrojaŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
610.DisP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
611.DisPŠtúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
612.DisPŠtúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
613.
DisP
Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
614.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
615.
DPŠtúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
616.
DP
Štúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
617.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Majdová, K.
618.
DisP
Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológiiFarkaš, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
619.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Klempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Grušpierová, M.
620.
DisP
Štúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metód
Bondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
621.
BPŠtúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Andrejčáková, L.
622.DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Koňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trebichavská, M.
623.DisP
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Ujhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
624.BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Kaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
625.DisP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
626.DPŠtúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraníOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
627.BPŠtúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódDubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
628.
DP
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
629.BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
630.
BP
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Hrbíková, M.
631.
DP
Štúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlači
Čeppan, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-POFOFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hanzel, M.
632.
BPŠtúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umeniaÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
633.BP
Štúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
634.DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHFxA
D-TPTCxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
635.DisP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
636.
DP
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
637.
DisP
Taveninové systémy pre solárne aplikácie
Boča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
638.
BP
Technologická kvalita kakaových práškov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Sitárová, N.
639.
DisP
Technologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónneho
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--