27. 5. 2020  12:23 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Ďurčová, D.
2.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekSedláčková, N.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
3.DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneLabovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Paulenová, D.
4.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pinčeková, L.
6.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesuŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPAFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hasaliková, T.
7.
BPAnalytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Tereshchuk, K.
8.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Stupeňová, E.
9.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.BPAnalýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Řežucha, M.
11.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
13.
DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebraOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Homokyová, A.
14.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
15.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vaľková, K.
17.
DizP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchůÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
18.DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvodu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.BPAntioxidačné látky v obilnináchÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mareková, J.
22.
DP
Antioxidanty vo vínach
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Želiarová, Z.
23.
DPAntioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrobSchmidt, Š.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Hrušková, M.
24.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
25.DizPAplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálovCibulková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.
BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Budayová, J.
30.
BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Kaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
31.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
33.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokJanošovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Rosa, I.
34.BP
Betalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstve
Sekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.
BP
Bezpečnosť potravín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
36.
DizPBezprecedentné zmiešané kaplingyJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
37.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Tulipánová, A.
38.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
39.BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
40.
DP
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BPBiodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditívFeranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Špireková, D.
42.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiály
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
44.BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Sedmáková, B.
45.
DPBiodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovínTomanová, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Stančeková, M.
46.
BP
Biogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DizP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
DP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Marcinek, A.
50.
DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
51.
DizPBiokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
52.DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
54.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
55.
BPBiologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Kollárová, K.
57.DizP
Biologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
58.
DP
Biologické účinky nanočastíc
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Fajčáková, D.
59.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Kollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
60.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
62.BP
Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
63.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácieVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
64.BPBIOPRINTINGČeppan, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
65.BPBIOPRINTING
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Hrubiznová, L.
66.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiaeČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
67.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
68.DizP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.DizPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
70.DP
Budovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
71.
DP
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Čepcová, L.
72.
DP
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Szokola, F.
73.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
74.
DizP
Cielené syntézy prírodných látok a ich analógov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.BPČistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
76.
DPČrevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
77.DPDávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSKOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.DPDecentralizované strojové učenie a optimalizáciaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fedorová, K.
79.BPDegradácia antioxidantov pri mrazení ovociaBurčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
80.BP
Degradácia antioxidantov pri pasterizácii ovocných štiav
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hollosyová, K.
81.
BP
Degradácia biologicky aktívnych látok pri pasterizácii ovocných štiav
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
82.BP
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Holečková, A.
83.
DP
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DP
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
85.
DizPDenné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakciíJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
86.
BP
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gápa, T.
87.DP
Diagnostika nádorových ochorení s využitím glykánov
Bertók, T.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
88.BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
89.
DP
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Hozová, B.
90.DizPDistribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
91.
DizP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
92.
BP
Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikácia
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Ekologická ochrana slovenských lesov
Šurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
94.
BP
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
95.
DizP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov
Hudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TSNSPM
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
96.
DP
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďatko, T.
97.
DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galicová, T.
98.
DP
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúlGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
99.BPElektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dudoňová, P.
100.
DP
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
101.BPElektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefčáková, M.
102.BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenínBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka teplaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Bučko, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Neščáková, M.
106.
DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Šprláková, K.
107.DizP
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikácií
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
108.
DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Baligová, B.
109.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ciesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Orolínová, M.
110.
DizP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
111.
DizP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
112.
BPEpigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.Ukropec, J.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
113.
BP
Experimentálna prevádzka membránového procesu
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
114.DPExperimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systémeMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
115.
DizP
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
117.
DizP
Extrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látok
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
118.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
BP
Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Štulajterová, M.
120.BPExtrakcia pšeničného a zemiakového škrobu
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.
BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DPFaktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Nagy, I.
123.
DPFarbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Horváth, V.
124.
DP
Fermentované cereálne produkty
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Sikorová, P.
125.BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
126.
BPFilter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Matejková, L.
127.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.DPFotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdiumOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
129.BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
130.BPFotochrómne kolorantyJančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
131.
DP
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivoHojerová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Janotková, L.
132.
DPFotoprotektívny účinok éterických olejovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
133.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
134.
DP
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Bieliková, L.
135.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
136.
DizP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Danko, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
137.
DizP
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
138.
DPFuzzy riadenie laboratórneho procesuVasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
139.
BP
Fytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
140.DizPFyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
141.DPGABA skrat v raste a vývoji Trichoderma sp.Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Beňová, M.
142.
DizP
Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
143.
DPGarantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kintler, M.
144.
BP
Genotoxická aktivita mykotoxínovÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Hrušková, L.
145.
DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communeÚstav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
146.DizP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
147.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníBreier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
150.
BP
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidumGreif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
152.
BP
Hodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Buchlová, T.
153.
BP
Hravé vizualizácieValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
BP
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DizPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Bukasová, V.
157.
DPCharacterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbentOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
158.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.BP
Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metód
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
160.
DPCharakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiaeÚstav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kukučová, K.
161.
BP
Charakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kristová, A.
162.
DizP
Charakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
163.
DP
Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
164.
BP
Charakterizácia membrán pre palivové články
Mališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
BP
Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Kaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.DP
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Valík, Ľ.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Koniar, M.
167.BPCharakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Kavčiaková, K.
168.
BP
Charakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenolu
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
169.
DizPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
170.DPCharakterizácia vybraných zložiek tuhého odpaduOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Svajčiak, P.
171.
BP
Chemická dealuminácia zeolitovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
172.
BP
Chemická modifikácia kaučukov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Niková, M.
174.DP
Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Valachová, D.
175.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľa
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
176.
DizP
Chromatografická separácia fenyletanoidných glykozidov
Polakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIxA
D-CHEI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
177.
DizP
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
DizP
Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách. 
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
179.
BP
Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.
DizP
In vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťami
Valachová, K.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
181.
DP
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov - komparácia s in vivo testami (Bc. V. Hamranová)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
182.
DP
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kopcová, B.
183.
DP
Inkorporácia ľanovej múky do výrobkov na báze cereálií
Kohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kraushúberová, S.
184.
DP
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Lauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Nováková, Ľ.
185.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Wagner, R.
186.
BP
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
187.
DizP
Inovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochoreníBertók, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BICH
D-BIOT
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
188.BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
189.
BPIntegrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérieOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Hoppej, D.
190.
BPInterakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmamiKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Garajová, M.
191.
BP
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
192.BP
Izolácia farbív z rastlinnej biomasy a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysle
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
193.BP
Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metód
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.
BP
Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
195.
DP
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Dzuro, L.
196.BPIzolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Repková, L.
197.
BP
Izolácia tokoferolov z odpadnej rastlinnej biomasy
Kreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kocúrová, N.
198.DPKapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanovMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Červenková, A.
199.
DizP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienok
Kuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DizP
Karbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
201.
DP
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorovHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mareček, L.
202.
DP
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíkyHorváth, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Petrík, M.
203.DP
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenín
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
BPKatalytická oxidácia cyklických ketónovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
205.DPKatalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyselinySoták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
206.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
207.
DizP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeLacík, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
208.
BP
Klimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
DizP
Komplexné lipidy a ich metabolizmus ako potenciálne ciele pri terapii nádorových ochorení
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.
DP
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochoreníÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
211.DizPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
212.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.
DP
Komplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
214.
DizP
Kompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovov
Brezová, V.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
215.
DizPKompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
216.
DizPKompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizácia
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
217.
DP
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
218.
BP
Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
219.DizP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
220.
DP
Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
221.
DizP
Kontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenínOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.
BP
Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
223.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Olajcová, M.
224.
DP
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Košťúr, R.
225.
DizP
Koordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
226.
DizP
Kryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
227.DP
Kryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Čierna, M.
228.
BPKryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Sádecká, M.
229.
DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
230.
DP
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Poliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Sitárová, V.
231.
BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálov
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.BP
Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Granatier, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
233.
BP
Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
DizP
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
DizP
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafosituLenčéš, Z.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
236.
DP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 3--
237.
BPLEGO Mindstorms NXTOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
238.DPLEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
239.BPLignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
240.
BP
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plniva
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
241.
DizP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
242.DizP
Manánolytické acetylesterázy
Puchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
243.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
244.DPMatematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácieRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
245.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácieTimár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
246.
BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
247.
BP
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátoraRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Krošláková, S.
248.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
249.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
250.BP
Materiály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhrad
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
251.
DP
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Onufráková, M.
252.
DizP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
253.
DP
Meranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Bačiak, L.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
254.BPMeranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
255.BPMeranie akustického smogu a dopad hluku na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
BPMeranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
257.
BPMeranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieMichalík, M.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
258.BPMeranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.BP
Metódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákniny
Lauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
261.
DizP
Mikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzum
Bírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPOxA
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
262.DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureus
Medveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
263.
DPMikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hatalová, I.
264.
DizP
Mikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
265.
BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredíMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Staňová, L.
266.
DizP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
267.
DizP
Mikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
268.
DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
Bražinová, D.
Šulanová, M.
269.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
270.BP
Mirakulín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
271.DizP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
272.BPModelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
273.DPModelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktoraVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
274.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Bakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
Bakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Nguyen Hai, T.
Krištof, M.
276.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
277.
BPModelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
278.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
281.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
282.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
283.BPModelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
284.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktoraOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.DPModerné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športeŠvorc, Ľ.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Haššo, M.
287.
BP
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácieÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
288.
BP
Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiály
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DizP
Modifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
290.DP
Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
291.
DizP
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
292.
DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
293.
BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
294.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podnikuOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Suroviaková, L.
295.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
296.
DP
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
297.
DizP
Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
298.
DizP
Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Kohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
299.BP
Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
300.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
301.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
302.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Bírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.DizPMultiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínovSládek, V.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
305.
DPMykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrovPiecková, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
306.
DP
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Minarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
307.
BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
308.
BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
309.DizPNanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitieGracza, T.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
310.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
311.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkachOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
312.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
313.
BPNávrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
314.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Dzurková, D.
315.
DizP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látokOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
DPNávrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôdImreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
317.BPNávrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Mišún, P.
318.
BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Valčičák, J.
319.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
320.
BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
321.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
323.
BP
Návrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
324.
BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
325.
BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
326.BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Škulec, M.
327.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kilár, S.
328.
BPNávrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Rapčanová, E.
329.
BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Pelegrinová, L.
330.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Morozov, A.
331.
BP
Nemliečne probiotické potraviny
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šprláková, N.
332.
BP
Netradičné obilniny
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Valková, N.
333.
BP
Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontaminácii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fáber, R.
334.
DPNMR metabolomika organel
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Bauerová, A.
335.BPNové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Raptová, R.
336.
DP
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicitaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
337.
DizP
Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
338.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovejOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
339.
DizP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Marchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
340.
DizPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
341.DizPNové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.BPNový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadielOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
343.
BP
Nový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOPOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 5
--
344.
BP
Nutrigenomika
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
345.
BP
NutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
346.
BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Lojdl, B.
347.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
348.
DizP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látokOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
349.
BPOdpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
350.
DizP
Odpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmou
Kaliňáková, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
351.DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Balážová, G.
352.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
Jagnešáková, M.
353.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
354.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Chrenák, J.
355.
DizP
Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
356.BP
Omyly v histórii cholesterolu
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
357.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
358.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
359.
DizP
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
360.
DizP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
361.
BP
Optimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dobiašová, A.
362.
DPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
363.
DP
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
364.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
365.
DP
Optimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
366.
DP
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Mrmus, P.
367.BP
Optimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenzii
Špánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
368.
BPOptimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
369.
DPOptimálny návrh experimentovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
370.
BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
371.BP
Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.DizPPatogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mliekaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
373.BPPerovskitové solárne článkyGemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
374.DizP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
375.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
376.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
377.
BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
378.DizP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
379.
DizP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
380.
DPPokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodáchMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
381.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
382.
DizP
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
383.
DizP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
384.BPPolyméry v biotlačiOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
385.
BPPolyméry v biotlačiOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
386.
DizP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
387.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
388.
DizPPomocné xylánolytické enzýmy
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
389.
DPPorovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozguNiederová, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášková, V.
390.
BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôt
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
391.
BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdie
Kaliňák, M.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.BP
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Kubicová, V.
393.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajín
Staruch, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
395.
BP
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkáchElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Cichovská, M.
396.
DPPorovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Jankulová, D.
397.
BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KClÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
398.
BP
Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
399.
BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
400.DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Palušáková, M. D.
401.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakciíOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Vojtko, F.
402.
BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
403.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
404.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
405.
BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
406.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
407.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
408.
BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
409.
DizP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
410.
BP
Potravinársky automatOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
411.
BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
412.
DP
Potravinársky automatValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
413.
BP
Potravinové intolerancie
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
414.
BPPoužitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravináchGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
415.BPPoužitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
416.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovSekretár, S.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
417.DPPovrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Nahliková, L.
418.
DizP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
419.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
420.
BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Pavlovičová, E.
421.
BPPrediktívna dátová analytika s využitím strojového učeniaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
422.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
423.
DizP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
424.
BPPrediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox MatlabuVasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
425.
DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
426.
DizP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynuHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
427.
BP
Prehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
428.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientu
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
429.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom testeHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
430.BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
431.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
432.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
433.
BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Hlivjaková, M.
434.
BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
435.
DP
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Gombár, P.
436.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
437.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 3
438.BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Kuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
439.
DPPriprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
440.
DizPPríprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
441.DizPPríprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobuMosnáčková, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
442.
BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmovŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
443.
DP
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovitéŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Mišíková, M.
444.
DPPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
445.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolomKuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, M.
446.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
447.DizPPríprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitovÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
448.
BPPríprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánuOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
450.
BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
451.
DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblastyVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
452.
DPPríprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-PSP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
453.
DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
454.
BP
Príprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom.
Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
455.DizP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
456.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Roľková, D.
458.BPPríprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormiOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
459.BPPríprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolovÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
460.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Soták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
461.
DP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
462.
BP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
463.
BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlač
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
464.BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
465.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Pšidová, L.
466.BPPríprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
467.DP
Príprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Derco, J.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dudková, A.
468.
DizPPríprava nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTDD
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
469.
DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
470.BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Hroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Čišovská, K.
471.BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
472.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
473.
DP
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Antošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
474.
BPPríprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
475.DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Záborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrovičová, Ľ.
476.
BP
Prírodné látky a ich deriváty slanej chuti
Greif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
477.
BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
478.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitouBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
479.
DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Dioszeghy, F.
480.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Hronská, H.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
481.
BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
482.
BP
Produkcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
483.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
484.
BP
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Holocsiová, S.
485.
DizP
Produkcia nealkoholického piva
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
486.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastoris
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
487.
DizP
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
Rebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
488.
DP
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatin
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
489.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
490.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
491.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
492.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
493.
DPRakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravináchCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vávrová, A.
494.
DP
Rastlinné nápoje ako surovina na výrobu jogurtu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Košťálová, D.
495.BP
Rastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanie
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
496.
BP
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovania
Vasilkovová, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
497.
DPRedizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolovÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
498.
BP
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálovOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
499.
BPRedoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódÚstav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
500.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
501.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
502.
DP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
503.
DP
Rekombinantná príprava lyáz.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
504.
DP
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Zezulová, V.
505.
BP
Reologické vlastnosti elastomérov a kaučukových zmesí
Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
506.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
507.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
508.
DizP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
509.DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
510.
DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
511.
BP
Riziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človeka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
512.
DizP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
513.BPRöntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
514.BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
515.BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
516.
BP
Rozklad potravín a iných organických vzoriek v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
517.BP
Rozkladanie vzoriek životného prostredia v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kohút, R.
519.
DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Vaštík, P.
520.
DizP
Selektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajného
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
521.
DPSieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémovOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lažo, F.
522.
BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
523.
BP
Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
524.BPSkúmanie ochranných prvkov dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
525.BPSkúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesíAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
526.DPSkúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienok
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Molnárová, L.
527.
BP
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kántorová, P.
528.
BP
Sladidlá vo výžive diabetikov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Ťažká, D.
529.
DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Halásová, V.
530.
BP
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
Krettová, M.
Pečová, A.
531.
DP
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Haladejová, P.
532.DPSledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
533.DPSledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice Plavej
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
534.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
535.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
536.
DP
Sledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.Jurkovičová Tarabová, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
537.
DPSorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
538.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Čeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
539.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
540.
BP
Spektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandami
Lušpai, K.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
541.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazuDvonka, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
542.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látok
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
543.
BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
544.
BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
Kleinová, A.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Dvoranová, E.
545.BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
546.
DP
Stabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologiiLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
547.
BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
548.
DP
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Jurigova, V.
549.
BP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografieÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Fromel, R.
550.
DP
Stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGC
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
551.
BP
Stanovenie eugenolu v nápojoch
Sádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
552.
BP
Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
553.
DizP
Stanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
554.
BP
Stanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MS
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vidová, B.
555.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
556.BPStanovenie prvkov atómovou spektrometriou.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
557.
BPStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
558.
DP
Stanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
559.
BPStanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiouHrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Lelkesová, T.
560.BP
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Hrouzková, S.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Bitterová, I.
561.
BP
Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstvaOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
562.
BP
Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
563.BP
Staphylococcus aureus kontaminant protravín.
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
564.BPStaphylococcus sp. ako pôvodca ochoreníOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
565.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
566.
DPStereoselektívna syntéza β-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Veselý, S.
567.
DP
Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Marchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Fraňová, P.
568.
DP
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Šafař, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Cvečko, M.
569.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizácii
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
570.
BP
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baráth, K.
571.
BP
Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?
Vizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
572.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
573.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
574.
BP
Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
575.DPSušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalovOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
576.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Deme, J.
577.BP
Syntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínu
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
578.
DizP
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
579.BPSyntéza analógov berkeleylaktónu A
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
580.DizP
Syntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
581.
BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciuVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
582.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
583.DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dacho, V.
584.
DP
Syntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gurská, M.
585.
BPSyntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
586.
DizPSyntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
587.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
588.DPSyntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektory
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
589.
DP
Syntéza geopolymérnych spojív
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
590.
BP
Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
591.
DizP
Syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systéme
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.BP
Školské stravovanie
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
593.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
594.DizPŠtruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matrícBartoš, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
595.
BP
Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutiaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
596.
DizP
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok
Mastihubová, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
597.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčeninách
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
598.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách
Klein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
599.
BP
Štúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Bolebruchová, M.
600.DizP
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida auris
Farkaš, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
601.
BP
Štúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiouÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Struts, O.
602.
DizPŠtúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
603.
BP
Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
604.
BP
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Jelemenská, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
605.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
606.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
607.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
608.
DizP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
609.
DizP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Škultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
610.
DizPŠtúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
611.
DizP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
612.
DizPŠtúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
613.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
614.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
615.DPŠtúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
616.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
617.
DizPŠtúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológiiFarkaš, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
618.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentáciíKlempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Grušpierová, M.
619.
DizP
Štúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metód
Bondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
620.BP
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Andrejčáková, L.
621.
DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
622.DizPŠtúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
623.
BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
624.
DizP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
625.
DP
Štúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraníCibulková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
626.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metódDubaj, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
627.
DP
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Scsuková, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
628.
BP
Štúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
629.
BP
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Plavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Hrbíková, M.
630.DPŠtúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlačiČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-POFO
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Hanzel, M.
631.BP
Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umenia
Reháková, M.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
632.
BPŠtúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotouJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
633.
DizP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
634.DPŠtúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
635.
DizP
Taveninové systémy pre solárne aplikácie
Boča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
636.
BP
Technologická kvalita kakaových práškov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Sitárová, N.
637.
DizP
Technologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónneho
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
638.DP
Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2
Híveš, J.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
639.
DP
Technologické problémy pri spracovaní cukrovej repyMinarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Kubánková, M.
640.
BP
Tekvica a jej využitie v potravinárstve
Karovičová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
641.DizPTeoretická predikcia fyzikálnych vlastností nových organických molekúl s potenciálnym využitím v optoelektronike
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF F