19. 10. 2018  19:53 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch (Belanská B.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAlkalický profil počas CBC várky a jej vyhodnotenieJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAnaeróbne baktérie rezistené voči antibiotikám v rôznych environmentochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAnalytické metódy sledovania trvanlivosti rastlinných olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAnalyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNALabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAnalýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekovRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAnalýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
11.DPAnalýza a modelovanie vysokointegrovanej odparky čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
12.DPAnalýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
13.DPAnalýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie raslinných olejovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAnalýza bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
16.BPAnalýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
18.BPAnalýza možností výroby tiosíranu amónnehoDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPAnalýza písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
20.BPAnalýza prestupu tepla vo valcoch papierenského strojaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPAnalýza rastovej aktivity Geotrichum candidum v reálnom a modelovom prostredíKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPAnalýza variantov dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
23.BPAnalýza vzťahov medzi syrársky relevantnými skupinami mikroorganizmovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPAnalýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPAnalýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
26.DPAnalýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobáchŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPAntagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAntimikrobiálna účinnosť škoricového olejaKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
29.BPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPAntioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPAntioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasySekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
34.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
35.BPAntioxidačný aktivita látok vo výliskoch hrozna a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkochKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
36.DPAntioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10 (Lucia Uličná)Pažoureková, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
37.BPAntioxidačný účinok vybraných vonných silíc (Martina Mihaliková)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
38.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
39.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
40.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
41.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
42.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
43.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
44.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
46.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
47.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
48.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
49.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
50.DPAplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPAromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPAstaxantín: antioxidačná aktivita a prínos pre kozmetický priemysel (Patrícia Ryšková)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
53.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
54.BPBaktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účelyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPBerkeleylaktón A a Pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
56.DPBezdrôtová sieť snímačovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPBezpečnosť potravínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPBilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadláPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
59.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPBioaktívne látky bobuľového ovociaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPBioaktívne látky z odpadov potravináskych výrobSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPBioaktívne zložky fermentovaných cereáliíMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
63.BPBiodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstveVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
65.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
66.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPBiochemické cesty pre produkciu chuťových látok v syroch počas zreniaGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
68.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
73.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
74.BPBiologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstveOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPBiologické odstraňovanie dusíka v kalových odpadových vodáchDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
76.DPBiologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)Žemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
77.BPBiologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnostiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
79.BPBiosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémiiSochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
80.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
81.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
82.DPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
83.BPCeliakia a výživaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
85.BPČajová huba kombucha - jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
86.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
88.BPČistenie a sterilizácia modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
89.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
90.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPČistenie povrchov objektov kultúrneho dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
92.BPDegradácia a transformácia vybraných mikropolutantov s využitím procesov katalytickej ozonizácieDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPDegradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
94.BPDegradácia kovových materiálov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPDegradácia, transformácia a detoxikácie nebezpečných škodlivých prchavých látok procesmi s využitím ozónuDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPDehydroaromatizácia metánu na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
97.DPDelenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
98.BPDeriváty akridínu v chemoterapii nádorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPDetekcia glykánových biomarkerov pomocou biočipovKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
100.BPDetoxikácia medziproduktov a produktov chemickej degradácie a transformácie farbív v priemyselných odpadových vodáchDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
101.BPDiferenciálna inhibícia aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
102.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
103.BPDimenzovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
104.BPDMSO metylácie heteroaromátovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPDojčenská výživa a jej analýzaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
106.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPDuálna kvalita potravínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPDusitany v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
110.DPDvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
111.DPDynamika rastu Escherichia coli v závislosti od teploty a koncentrácie NaClMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
112.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
113.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidovRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPElektrochemické metódy likvidácie mikropolutantov vo vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
115.BPElektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
116.BPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
117.DPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPElektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovovMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenínBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
121.DPEmisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilitaPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
122.BPEnergetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
123.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
125.BPEnzymatické kaskády pri príprave bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPEventuality eliminácie mykotoxínovKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPExperimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografieMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPExtrakcia éterických olejov z rastlinnej biomasyKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
131.BPExtrakcia pšeničného a zemiakového škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
132.BPExtrakcia stilbénových derivátov ako liečivých látok zo smrekovej kôryxtrakciouHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPFázové rovnováhy fluoridových tavenínKubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
134.DPFázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
135.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPFoxingKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
138.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
139.BPFylogenetická analýza fungálneho GABA skratuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPFyzikálna rafinácia rastlinných olejovKocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
141.DPGenerovanie explicitých zákonov riadenia pomocou metód strojového učeniaKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
143.DPGrafénové elektródy pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
144.DPGumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky.Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
145.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPHustota a viskozita kvapalných hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPHydrogenačná rafinácia pyrolýznych frakcií z polymérnych odpadovKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
149.DPCharakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozityŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPCharakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
151.BPCharakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódamiGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
152.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
153.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
155.DPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
156.DPCharakterizácia nových traskripčných regulátorovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
157.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
158.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPChémia esterov nitrooctovej kyselinyMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
160.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
161.DPChemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
162.DPChemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPIdentifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
164.BPIdentifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniekFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
165.BPIdentifikácia konglomerátnych solí ClopidogreluCaletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
166.DPIdentifikácia látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus ponticaŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
167.DPImplementácia APC na depropanizačnej kolóneFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
168.BPImpregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
169.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
170.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
171.DPInhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením vybraných karotenoidov (Michaela Tholtová)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
172.DPInkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereáliíKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
174.DPIntramolekulové modifikácie rekombinantných proteínovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPIzolácia a charakterizácia zložiek včelích produktovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
176.BPIzolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
178.BPIzolácia rastlinných myrozináz afinitnou chromatografiou s imobilizovanými Zn2+ katiónmiŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPKakaové bôbyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
180.DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
181.DPKatalytická oxidácia cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPKatalytická oxidácia cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
183.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
184.DPKatalytická oxidácia propénu oxidom dusnýmHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
185.BPKatalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
186.BPKatalytická príprava cyklopentylmetyléteruSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
187.BPKatalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónovGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
188.BPKinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydansŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
191.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
192.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
193.BPKofeín v koordinačných zlúčeninách.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
194.DPKoloristické vlastnosti PLA vlákienUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
195.DPKombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničínJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
196.BPKombinované výpočtové metódy pre štúdium makromolekulových systémovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPKomplexné zlúčeniny prechodných kovov so Schiffovými zásadami odvodenými od 4-aminoantipyrínuIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
199.DPKomplexy železa s N-heterocyklickými azoligandmiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
200.DPKompozitné materiály na báze PLA/PHBFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
201.BPKompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlačFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
202.BPKompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
203.DPKompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPKompozity na báze magnetických plnív a kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
205.BPKonštrukcia a riadenie mechatronického procesuKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
206.BPKonštrukcia nekremíkových elektronických prvkovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
207.BPKonštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloidesGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
208.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
209.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
210.BPKonverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovejDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
211.DPKorózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
212.BPKorózia superzliatin pre energetické aplikáciePavlik, V.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
213.BPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
214.DPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre jadrovú energetikuAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
215.BPKorózna odolnosť sulfidov a keramiky na báze sulfidov vo fluoridových tavenináchKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
216.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
217.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
218.DPKryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia na ceste k analógom hemerocallisamínuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
219.DPKukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
220.BPKvalita mäsa na Slovensku a jeho pôvodStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
221.BPKvalita medu na SlovenskuKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
222.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
223.BPKvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
224.BPKvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénuMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
225.BPKvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
226.BPKvantovo-mechanický popis interakcie magnetického poľa a látkyBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
227.DPLaktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiuPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
228.BPLatrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogieElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPLignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
230.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
231.BPMagnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
232.DPMatematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
233.BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
234.DPMatematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesíLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
236.BPMateriálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
237.BPMATLAB Web Server v predmete Laboratórne cvičenia z riadenia procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
238.BPMeranie drsnosti povrchu vzoriek mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
239.DPMetódy dvojúrovňovej optimalizáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
240.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
241.BPMetódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch (Paula Šoucová)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
242.BPMetódy stanovenia bakteriálneho efluxu antibiotíkBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
243.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
244.BPMetódy stanovenia potravinovej vlákninyLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
245.DPMezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
246.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
248.BPMikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovejIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
249.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
250.BPMikrobiologická dekontaminácia prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
251.BPMikrobiologická kontaminácia fotografických materiálovJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPMikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov (Svitková N.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
253.BPMikrobiota tradičných slovenských syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
254.BPMikrobiota tradičných slovenských syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
258.BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
259.BPMikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
260.DPModelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green TeamKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
261.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
262.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
263.BPModelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
264.BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPModelovanie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
266.BPModelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátuMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
267.DPModelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbériLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
268.DPModelovanie hydrostatického profilu potrubného systémuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
269.DPModelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynuLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
270.DPModelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
271.BPModelovanie rektifikačnej kolónySteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
272.BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
273.BPModerné elektrochemické postupy pri analýze liečiv a potravínŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
274.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
275.BPModifikácia elastomérovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
276.DPModifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zlepšenia zachytenia náterov a lepidiel na báze vody aplikovaných v procese konvertingu papiera.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
278.BPMonitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v meskej kanalizáciiMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
279.BPMonitoring potenciálneho rizika dermálnej absorpcie vybraných esenciálnych olejov používaných na kozmetické účely (Lucia Černáková)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
280.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
281.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
282.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
283.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
284.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
285.DPMožnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
286.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
287.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
288.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
289.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
290.BPMožnosti prípravy maltotriózy z pululánuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
291.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
292.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
293.BPMožnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
294.BPMožnosti výroby melanínuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
295.BPMožnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
296.DPMožnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
297.BPMožnosti získavania fosforu z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
298.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
299.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
300.BPMykotoxíny v mliečnych produktochValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
301.BPNanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunkyDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPNanočastice oxidu titaničitého modifikované kovmi - EPR štúdium fotoindukovanej aktivityBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPNávrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
304.BPNávrh a testovanie reaktora s fluidizovanou vrstvou pri degradácii vybraných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
305.BPNávrh bioreaktora na produkciu kyseliny maleínovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
306.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
307.BPNávrh biotechnologickej výroby lipázyAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
308.DPNávrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
309.BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
310.BPNávrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotkyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
311.DPNávrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
312.BPNávrh ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácieMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
313.BPNávrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemysluDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
314.BPNávrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
315.BPNávrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovejLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
316.BPNávrh rektifikačných zariadení na delenie zmesi metylesterov mastných kyselínBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPNávrh riadiaceho systému pre pasterizačný procesKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
318.DPNávrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny procesOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
321.BPNávrh separácie kyseliny mliečnejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
322.BPNávrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
323.BPNávrh technológie na výrobu formaldehyduLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
325.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
326.BPNávrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruhZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPNávrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruhZakhar, R.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPNávrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mliekaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
329.BPNávrh výroby kyseliny R-mandľovejAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
330.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
331.BPNemliečne probiotické potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
332.BPNetradičné obilninyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
333.BPNetradičné zdroje škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
334.BPNetradičné zdroje škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
335.DPNežiaduce vysychanie kozmetických výrobkov - príčiny a možnosti riešenia (Horečná D.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPNové metodiky detekcie aktivity hydrolytických enzýmov vláknitých húb.Šimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
337.BPNové metódy imobilizácií enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPNové metódy konzervovania drevených objektov dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
339.DPNové nanočastice a ich využitie pri separácii organických látokSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPNové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPNovodobé materiály pre balenie potravínSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
342.BPNovosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
343.BPNutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
344.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
345.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
346.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
347.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
348.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
349.BPObjemové vlastnosti fluoridových tavenín na báze lantanoidov.Mlynáriková, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
350.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPObrazová analýza na hodnotenie kvality tlačeDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
352.BPObsah rutínu a iných fenolových kyselín v plodoch rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
353.DPOdpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produktyBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
354.BPOdpadový popolček z výroby celulózy ako druhotná surovinaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
355.DPOdstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
356.DPOdstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
357.BPOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
358.BPOchrana kože prírodnými látkami pred UV žiarením (Linda Bukvaiová)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
359.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
360.DPOptimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
362.BPOptimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou komprehensívnej plynovej chromatografieMachyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
363.DPOptimalizácia prevádzky priemyselnej ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
364.BPOptimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
365.BPOptimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarneJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
366.BPOptimálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
367.DPOptimálne riadenie polohy objektu v prúde vzduchuKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
368.BPOptimálny výpočet parametrov PID regulátora pomocou genetických algoritmovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
369.BPOslie mlieko-výhody a technologické výzvyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
370.DPOxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
371.DPOxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza Hemerocallisamínu I.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
372.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
373.BPOxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
374.BPOxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
375.DPOxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
376.DPOzonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutíkBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
377.BPPerovskitové solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
378.BPPerovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
379.BPPerovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
380.BPPeroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
381.BPPestrec mariánskyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
382.DPPlastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPSVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
383.BPPlasty v kultúrnom dedičstveVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
384.BPPočítačová interpretácia magnetizmu komplexov prechodných prvkovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
385.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
386.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPPohánka ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPPochopenie mechanizmu účinku nových antidepresívnych liekovDremencov, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BBFFCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
389.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
390.BPPorovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdieKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
391.DPPorovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
392.BPPorovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
393.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
394.DPPorovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telomVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
395.BPPotenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
397.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
398.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
399.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
400.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
401.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
402.BPPotravinové intolerancie a alergieMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
403.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
404.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
405.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
406.BPPoužitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
407.DPPoužitie mrlíka čilského pri príprave fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
408.BPPoužitie špecifických sorbentov na odstraňovanie liečiv z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
409.BPPovrchovo aktívne vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
410.BPPozičné riadenie mechanizmu prevodky autonómneho vozidlaKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
412.BPPrediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
413.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
414.DPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – šúdium v MAT – mikroaktivitnom testeHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPPrevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v potravinovom reťazciBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
416.BPPriama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
417.BPPrieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch (Patrícia Gocníková)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
418.DPPríprava a aplikácia bioaktívnych peptidovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
419.BPPríprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekulyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
420.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolomKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
421.BPPríprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
422.BPPríprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
423.BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
424.BPPríprava a transformácie bioaktívnych furoindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
425.DPPríprava a vlastnosti manganitých salénových komplexovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
426.DPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
427.BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
428.BPPríprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekulyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
429.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
430.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
431.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
432.BPPríprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylovDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
433.BPPríprava a reakcie 2-oxo-1-nitropropánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
434.BPPríprava a reakcie 3-oxonitrobutánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPPríprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitouŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
436.BPPríprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
437.BPPríprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
438.DPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
439.DPPríprava bionafty pomocou transesterifikácie olejov na hydrotalcitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
440.BPPríprava celobunkových biokatalyzátorov pre priemysel prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
441.DPPríprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
442.BPPríprava deuterovaných 4-chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
443.BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
444.DPPríprava fenylazopyrdín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
445.DPPríprava hierarchicky štrukturovaných zeolitov a ich aplikácieHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
446.BPPríprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze Berkeleylaktónu A.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
447.BPPríprava sadry z odpadových surovínJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
448.BPPríprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
449.BPPríprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
450.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
451.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
452.BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
453.BPProblém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na SlovenskuOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
454.DPProdukcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
455.DPProdukcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátoromIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
456.BPProdukcia koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
457.BPProdukcia kyseliny listovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
458.DPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholuŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
459.BPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkamiŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
460.DPProdukcia priemyselne zaujímavých enzýmovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
461.BPProdukcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
462.BPProdukcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
463.BPProgresívne materiály na báze bioskla pre využitie v medicínePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
464.BPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
465.BPRakytník rešetliakovýKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
466.DPRastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
467.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
468.DPReaktívne spracovanie zmesí PLA/PHBČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
469.DPRecyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systémuVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
470.BPRecyklácia polyalkénov v dvojstupňovom reaktoreVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
471.BPRedoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál (Natália Karasová)Pažoureková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
472.BPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
473.BPRegenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparkeSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
474.BPRegenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destiláciiSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
475.BPRekombinantná príprava myrozinázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
476.BPRemediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
477.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
478.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
479.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
480.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
481.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
482.DPRiadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselínRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
483.BPRiadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
484.BPRiadenie kmitavých systémovKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
485.BPRiadenie kmitavých systémovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
486.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
487.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
488.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
489.BPRod Penicillium ako zdroj hexózaminidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
490.BPRöntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenínKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
491.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
492.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
493.BPSacharidické odpadové materiály ako substrát pre metabolizmus Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
494.BPSamozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDRBabjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
495.DPSelektívna oxidácia propénu molekulovým kyslíkom v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
496.DPSeparácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
497.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
498.BPSeparácia nitroaromátov plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
499.DPSeparácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudlinyBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
500.DPSieťovanie kaučukových matríc peroxidovými vulkanizačnými systémamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
501.BPSkrížené kaplingy nitrozlúčenín a ich potenciál v syntéze prírodných látokJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
502.BPSkúmanie historických artefaktov fluorescenčnou mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
503.BPSkúmanie súčasných písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
504.BPSladidlá s prebiotickým účinkomMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
505.BPSladidlá vo výžive diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
506.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
507.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
508.DPSledovanie chirálnych organických zlúčenín v procese výroby tokajských vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
509.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
510.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
511.BPSledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
512.DPSledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvyStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
513.DPSledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatináchJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze priemyselnej surovinyJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
515.BPSledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý“Machyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
516.DPSledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
517.BPSolubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínuHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
518.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
519.DPSpektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
520.BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených komplexov derivátov kyseliny salicylovej s p-prvkami a doplnkovým N- alebo P-ligandomLušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
521.BPSpektroskopické štúdium fotokatalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
522.BPSpracovanie odpadového popolčeka z výroby celulózyJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
523.BPStabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
524.DPStabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
525.BPStabilita HP-nitridu boritého vo fluoridových tavenináchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
526.BPStabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síryAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
527.BPStabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
528.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
529.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
530.DPStanovenie arzénu prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriou a atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
531.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
532.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
533.DPStanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
534.BPStanovenie chloridov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
535.DPStanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
536.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
537.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
538.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
539.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
540.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
541.BPStanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
542.DPStanovenie obsahu kontaminujúcich látok vo vybraných potravinových matriciach.Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
543.DPStanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atomového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiareniaManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
544.BPStanovenie ortuti v tabakových výrobkoch prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
545.BPStanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
546.BPStanovenie stability rekombinantných hydrolázKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
547.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
548.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
549.BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
550.DPStereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
551.DPStereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
552.BPStrukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
553.BPSúčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlínČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
554.BPSúčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlínČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
555.BPSúčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlínČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
556.BPSyntetická štúdia prírodnej látky MunduserónKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
557.BPSyntetické modely enzýmu NiSODŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
558.BPSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
559.DPSyntéza a vlastnosti analógov filbertonuSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
560.BPSyntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
561.BPSyntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenínVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
562.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
563.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
564.DPSyntéza prírodných látok izolovaných z huby Emericella variecolorLásiková, A.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
565.BPSyntéza progresívnych materiaálov na báze bioskla pre aplikácie v medicínePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
566.BPSyntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olovZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
567.DPŠírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredíOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
568.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
569.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
570.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
571.BPŠkolské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
572.BPŠkrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojovMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
573.BPŠkrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojovMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
574.DPŠtatistická analýza dát v programovacom jazyku RČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
575.DPŠtruktúra a vlastností vlákien na báze PLAUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
576.DPŠtúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínuČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
577.DPŠtúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísadVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
578.DPŠtúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiálochŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
579.BPŠtúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
580.DPŠtúdium interakcie katelicidínu LL37 s baktériami pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
581.BPŠtúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydomHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
582.BPŠtúdium kolísania mechanických vlastností bielených buničín (zima – leto) v spoločnostiach celulózovo-papierenského priemysluVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
583.BPŠtúdium korózie v agresívnych prostrediach pomocou DTADanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
584.BPŠtúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
585.BPŠtúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode TrichodermaKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
586.DPŠtúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemysluHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
587.BPŠTÚDIUM MOŽNOSTÍ TVORBY OCHRANNÝCH VRTIEV NA POVRCHOCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV ÚČINKOM ATMOSFERICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
588.BPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov na tuhých elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
589.BPŠtúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
590.DPŠtúdium procesu kryštalizácie zmesí PLA/PHB/TPSTomanová, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
591.BPŠtúdium produkcie esteráz fenolických kyselínKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
592.BPŠtúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
593.DPŠtúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
594.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
595.BPŠtúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
596.BPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
597.DPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
598.BPŠtúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódamiCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
599.DPŠtúdium účinku plazmových úprav na materiály v objektoch dedičstvaReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
600.DPŠtúdium vplyvu magnetizovaného halloyzitu na vlastnosti nanovlákien na báze biodegradovateľných polymérovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
601.DPŠtúdium vplyvu materiálovej recyklácie na vlastnosti vláknitých polymérnych kompozitov s termoplastickou matricou.Khunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
602.DPŠtúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várkyVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
603.BPŠtúdium vplyvu zlozenia a granulometrie na puzolánovú aktivitu vybraných odpadov keramického priemyslu.Smrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
604.BPŠtúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
605.DPTaveninové systémy pre solárne aplikaciePavlik, V.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
606.BPTechnológia výroby lovastínuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
607.BPTechnologická a legislatívna analýza reálnej priemyselnej prevádzky a návrh opatrení na optimalizáciu a súlad s vybranými publikovanými Závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vybrané priemyselné odvetvie (napr. energetický priemysel, výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva, povrchové úpravy a pod.)Popovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
608.BPTeoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
609.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
610.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
611.BPTeoretické štúdium lipofility fenolovMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
612.BPTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
613.DPTeoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukomLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
614.DPTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselínKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
615.DPTermodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémovKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
616.BPTermokatalytické premeny biomasy na zložky palívKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
617.BPTermorezistencia mikroorganizmovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
618.BPTestovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkáchHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
619.BPTestovanie novej metódy na sledovanie účinnosti konzervovania historických kníh a dokumentovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
620.BPTestovanie priemyselnej suroviny v laboratórnom pyrolýznom reaktoreJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
621.BPTestovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblastyVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
622.DPTlačené uhlíkové a MXenové biosenzory pre detekciu klinických a farmaceutických vzoriekGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
623.BPTotálna syntéza prírodnej látky heterokornolu BMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
624.DPTotálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránovKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
625.BPTransformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
626.BPTrendy v príprave bio-nanokompozitov na báze vrstevnatých silikátov pre medicínske aplikáciePálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
627.BPTrendy v kozmetickej starostlivosti o vlasy (Jánovová L.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
628.BPTvorba dynamických webových stránokČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
629.DPTvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
630.DPTvorba riadiacich algoritmov pre rotačné kyvadloKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
631.BPÚčinky plazmy na bakteriálnu fyziológiuKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
632.DPÚčinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanieOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
633.BPÚčinnosť nanomateriálov pri čistení odpadovej vodyBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
634.BPÚčinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej lymfoblastovej leukémieLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
635.BPÚčinok inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na bunky akútnej lymfoblastovej leukémieLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
636.DPÚčinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkovMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
637.BPÚčinok novosyntetizovaných Ga(III)-komplexov na leukemické bunkyLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
638.BPÚloha auxinov v metabolizme vláknitých húbOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
639.DPUmbelopsis isabellina ako potenciálny spracovateľ odpadových tukovKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
640.BPÚprava a analýza surového rastlinného oleja pred jeho transesterifikáciouVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
641.BPUrčenie vzťahu medzi distribúciou veľkosti pórov a distribúciou veľkosti ich rezovKovár, V.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
642.BPUtilizácia lipidických odpadov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
643.BPUtilizácia lipidických odpadov v procese SSF pomocou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
644.BPUtilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácieKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
645.BPUtilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
646.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a databáze CombaseValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
647.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a databáze SymPreviousValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
648.DPValidácia metódy na stanovenie mykotoxínov vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiouAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
649.BPVápnikové kanály v rode TrichodermaKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
650.BPVlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivamiUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
651.BPVláknina v potravinách s výživovým a zdravotným tvrdenímLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
652.BPVlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
653.DPVlastnosti a trvanlivosti portlanských cementov pripravených z alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
654.BPVlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Kam až siaha nebo a kde sa začína peklo?Bučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
655.BPVodná extrakcia užitočných látok z fytomasySekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
656.DPVodné hospodárstvo vo Vietname - problémy a možné riešeniaDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
657.BPVolumetrická štúdia potkanieho hipokampu na animálnom modeli skorých štádií neurodegenerácie, skúmaná pomocou obrazov magnetickou rezonanciou, MRIKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
658.DPVolumetrické porovnanie in vivo a ex vivo MR obrazov hipokamálnych regiónov potkanieho mozgu v animálnom modeli neurodegeneráce a príslušnej terapiiKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
659.BPVplyv anestetík na excitabilitu buniekMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
660.BPVplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
661.BPVplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
662.DPVplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látokDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
663.BPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
664.DPVplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
665.BPVplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
666.DPVplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp.Kryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
667.BPVplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajecKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
668.BPVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
669.BPVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
670.BPVplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na leukemické bunkyLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
671.DPVplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHBPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
672.BPVplyv lipidických odpadových materiálov na produkciu pigmentov Umbelopsis isabellina v procese SSFKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
673.BPVplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti čiernobielej fotografieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
674.DPVplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografiiJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
675.BPVplyv parametrov spekania na tvarovú stálosť kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlačeVeteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
676.DPVplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničinyVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
677.DPVplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
678.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
679.BPVplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákienHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
680.BPVplyv polutantov na stabilitu historickej fotografieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
681.DPVplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
682.DPVplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHBOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
683.BPVplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHBOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
684.BPVplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov disperznou mikroextrakciou kvapalina-kvapalinaSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
685.DPVplyv rakytníkového oleja na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
686.DPVplyv reakčných podmienok na enzýmovú syntézu glykozidov aromatických alkoholovAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
687.DPVplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
688.DPVplyv recyklovaného PET na vlastností zmesných PET systémovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
689.BPVplyv substituentov na elektrochemické správanie sa Schiffových bázGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
690.DPVplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniáchImrichová, D.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
691.DPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
692.BPVplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018Furdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
693.BPVplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbouZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
694.DPVplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstvaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
695.DPVplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze NBR a EPDMKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
696.DPVplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
697.BPVplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vínaFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
698.DPVplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
699.BPVplyv zloženia nápojov typu "radler" na koróziu obalových materiálovGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
700.BPVplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátovŠípoš, R.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
701.DPVvyužitie zberového papiera, analýza ich kvalitatívnych parametrovŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
702.DPVýber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanieGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
703.DPVýber extrakčných parametrov a stanovenie rezíduí pesticídov v jogurtoch s využitím GC-MSSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
704.DPVyhodnotenie prevádzky kalových hospodárstiev na mestských ČOV po rekonštrukcii na odstraňovanie nutrientovDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
705.DPVyhodnotenie vybraných obecných ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
706.BPVýpočet alternatív kalového hospodárstva ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
707.BPVýpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátovDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
708.BPVýpočet účinného prierezu zrážky berýliového klastra s atómom berýlia metódami molekulovej dynamikyMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
709.BPVýroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
710.BPVýroba polypropylénu v katalytickom fluidnom reaktoreStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
711.BPVýroba sójového lecitínuVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
712.BPVýroba testosterónuGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
713.DPVýskum nehomogénnej lyofilizácie pre výrobu nových (bio)liekovRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
714.BPVýskyt nových typov ilegálnych drog v životnom prostredíMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
715.DPVýskyt rezistentných baktérií v povrchových vodách a možnosti ich eliminácieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
716.BPVýskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v environmenteOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
717.BPVysokoteplotná elektrolýza vodyHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
718.BPVýťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov listnáčových drevínVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
719.DPVyužiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpaduMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
720.BPVyužitie biočipov pre analýzu glykánových biomarkerovKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
721.BPVyužitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze korenínJakubíková, M.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
722.BPVyužitie fotoelesticity v praxiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
723.BPVyužitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúchHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
724.BPVyužitie izokonverzných metód v predikcii stability materiálovCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
725.BPVyužitie kombinovaného procesu ozón s peroxidom vodíka pri degradácii vybraných organochlórovaných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
726.DPVyužitie medvedieho cesnaku pri výrobe cestovínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
727.BPVyužitie metód atómovej spektrometrie v anorganickej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
728.DPVyužitie mikroextrakcie kvapalinou na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriek na báze mliekaHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
729.DPVyužitie modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami.Pálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
730.DPVyužitie plazmových úprav za účelom dekontaminácie povrchuReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
731.BPVyužitie polymérnych nanokompozitov ako elektrochemických senzorovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
732.BPVyužitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek nápojovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
733.BPVyužitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek nápojovHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
734.BPVyužitie prietokovej chronopotenciometrie v anorganickej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
735.BPVyužitie RDC v štruktúrnej analýze antagonistov morfínuDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
736.BPVyužitie rôznych PDMS sorbentov na úpravu vzoriek v analýze vínVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
737.BPVyužitie SBSE-GCxGC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínachŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
738.BPVyužitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
739.BPVyužitie vedľajších produktov získaných pri spracovaní jabĺk na potravinárske účelyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
740.BPVyužitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôdHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
741.DPVyužitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťamiFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
742.BPVývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázamiŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
743.BPVývoj analytickej metódy na stanovenie vybraných organických polutantovPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
744.DPVývoj kultivačných systémov a stratégie pre fotobionty izolované z lišajníkovPolakovič, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
745.BPVývoj toolboxu MODELTOOL pre MATLAB-SimulinkBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
746.BPVýživa a stravovanie diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
747.BPVzťah kompozície lipidov k funkcii p-glykoproteínu.Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
748.BPVzťah medzi mineralogickým a chemickým zložením prímesi typu II do betónu a puzolánovou reaktivitou, indexom aktivity a pevnosťou máltJanek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
749.DPZachytávanie CO2 vo viacstupňovom zariadeníSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
750.BPZakontcentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóneLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
751.BPZdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
752.BPZdravotné riziká výskytu histamínu v potravináchKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
753.BPZhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenieHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
754.BPZmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesiVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
755.DPZmeny regulácie sirovodíka a redoxnej regulácie pri D-galaktozovom -neurodegenerativnom a SHR hypertenznom modeli.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
756.BPZmeny v lokalizácii fluorescenčných markerov bunkových organel po expresii P-glykoproteínu v leukemických bunkáchElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
757.DPZmesi PLA/PHB pre 3D tlačPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
758.BPZmesi PLA/PHB pre 3D tlačPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--