24. 5. 2019  13:18 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCH, I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
3.BPAktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch (Belanská B.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belanská, B.
4.BPAlkalický profil počas CBC várky a jej vyhodnotenieJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnaeróbne baktérie rezistené voči antibiotikám v rôznych environmentochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Baliová, K.
6.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAnalytické metódy sledovania trvanlivosti rastlinných olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPAnalyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNALabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tuktamyševová, K.
10.BPAnalýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekovRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPAnalýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szabóová, K.
12.DPAnalýza a modelovanie vysokointegrovanej odparky čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Páterek, F.
13.DPAnalýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jankovičová, V.
14.DPAnalýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie raslinných olejovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sluvková, Z.
15.DPAnalýza bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.BPAnalýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gallová, R.
18.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
19.BPAnalýza možností výroby tiosíranu amónnehoDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sujová, L.
20.BPAnalýza písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza prestupu tepla vo valcoch papierenského strojaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Volek, R.
22.DPAnalýza rastovej aktivity Geotrichum candidum v reálnom a modelovom prostredíKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, D.
23.BPAnalýza variantov dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
24.BPAnalýza vzťahov medzi syrársky relevantnými skupinami mikroorganizmovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPAnalýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bottyánová, A.
26.BPAnalýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jediná, D.
27.DPAnalýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobáchŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, I.
28.BPAntagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lefkovitšová, V.
29.BPAntimikrobiálna účinnosť škoricového olejaKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Smorádková, K.
30.BPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vaľková, K.
32.DizPAntimikrobiální a jiné úpravy povrchůBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPAntioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nuoška, J.
34.DPAntioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasySekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Eliášová, D.
35.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
36.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
37.BPAntioxidačný aktivita látok vo výliskoch hrozna a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkochKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Ondrová, N.
38.DPAntioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10 (Lucia Uličná)Martiniaková, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Uličná, L.
39.BPAntioxidačný účinok vybraných vonných silíc (Martina Mihaliková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mihaliková, M.
40.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
41.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
42.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
43.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
44.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
46.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kancírová, E.
47.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
48.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
49.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
50.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
51.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
52.DPAplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hégliová, D.
53.BPAplikácia na spracovanie a vizualizáciu výstupov z chemickotechnologických procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
54.DPAromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomášiková, M.
55.BPAstaxantín: antioxidačná aktivita a prínos pre kozmetický priemysel (Patrícia Ryšková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ryšková, P.
56.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Prokopová, D.
57.BPBaktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účelyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bruzdová, M.
58.BPBerkeleylaktón A a Pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Scherhaufer, D.
59.DPBezdrôtová sieť snímačovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nemeš, M.
60.DizPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
61.DizPBezpečné a zabezpečené procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
62.DizPBezprecedentné zmiešané kaplingyBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPBilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadláPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Butkovičová, E.
64.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPBioaktívne látky bobuľového ovociaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPBioaktívne látky z odpadov potravináskych výrobSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Holkovičová, T.
67.DPBioaktívne zložky fermentovaných cereáliíMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Perončík, M.
68.BPBiodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstveVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fogašová, M.
69.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Roháčová, M.
Pavolka, J.
70.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
71.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
72.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
73.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPBiochemické cesty pre produkciu chuťových látok v syroch počas zreniaGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Senciová, N.
76.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Forraiová, D.
77.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kramplová, Z.
78.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kando, R.
79.DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
80.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Molnárová, N.
81.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Kučera, S.
82.BPBiologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstveOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vímiová, V.
83.BPBiologické odstraňovanie dusíka v kalových odpadových vodáchDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
84.DPBiologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)Žemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lopatková, T.
85.BPBiologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnostiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
86.DizPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.DizPBiomateriálové kompozície pre potreby biotlačeJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
88.DizPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
89.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPBiosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémiiSochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kovaneczová, M.
91.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gibalová, A.
92.DizPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
93.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kaniaková, K.
94.DizPBlokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
95.DizPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
97.BPCeliakia a výživaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Borošová, J.
98.DizPCeloprevádzková optimalizácia a prediktívne riadenie v ropnej rafinériiPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
99.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Grolmusová, J.
100.BPČajová huba kombucha - jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mazáňová, P.
101.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
102.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
103.BPČistenie a sterilizácia modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Klempová, S.
104.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Miklošová, S.
105.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
106.BPČistenie povrchov objektov kultúrneho dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
107.BPDegradácia a transformácia vybraných mikropolutantov s využitím procesov katalytickej ozonizácieDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
108.DPDegradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, J.
109.BPDegradácia kovových materiálov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
110.BPDegradácia, transformácia a detoxikácie nebezpečných škodlivých prchavých látok procesmi s využitím ozónuDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýsová, N.
111.DPDehydroaromatizácia metánu na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fukasová, V.
112.DPDelenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Duchoňová, K.
113.BPDeriváty akridínu v chemoterapii nádorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haluška, D.
114.DizPDeriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: hodnotenie biologickej aktivityŠtefek, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
115.DPDetekcia glykánových biomarkerov pomocou biočipovKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
116.BPDetoxikácia medziproduktov a produktov chemickej degradácie a transformácie farbív v priemyselných odpadových vodáchDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paprčiaková, V.
117.BPDiferenciálna inhibícia aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vysocká, K.
118.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPDimenzovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čegiňová, K.
120.DizPDizajn a syntéza nových fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických ligandov pre magneticky aktívne koordinačné zlúčeniny prechodných kovovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPDMSO metylácie heteroaromátovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dráb, Ľ.
122.BPDojčenská výživa a jej analýzaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
123.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
125.BPDuálna kvalita potravínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mokošáková, M.
126.BPDusitany v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPDvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mihálová, L.
128.DPDynamika rastu Escherichia coli v závislosti od teploty a koncentrácie NaClMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kočiš-Kovaľ, M.
129.DizPEkologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
130.DizPEkologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
131.DizPElastomérne kompozitné materiály plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
132.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
133.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Pálffy, M.
135.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
136.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidovRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPElektrochemické metódy likvidácie mikropolutantov vo vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
138.BPElektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
139.BPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
140.DPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Debnárová, K.
141.DPElektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malovcová, M.
142.BPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovovMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenínBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
144.DPEmisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilitaPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Valachová, V.
145.BPEnergetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Labanc, M.
146.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondra, D.
147.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPEnzymatické kaskády pri príprave bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrbíková, M.
149.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
150.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
151.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
152.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
153.BPEventuality eliminácie mykotoxínovKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Drobná, K.
154.DPExperimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografieMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
155.DizPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania biomasy v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
156.DizPExpertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
157.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skubanová, N.
158.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
159.DPExtrakcia éterických olejov z rastlinnej biomasyKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Bittnerová, A.
160.BPExtrakcia pšeničného a zemiakového škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
161.BPExtrakcia stilbénových derivátov ako liečivých látok zo smrekovej kôryxtrakciouHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
162.BPFázové rovnováhy fluoridových tavenínKubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
163.DPFázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karľová, M.
164.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chovancová, K.
165.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
166.DizPFluórované heterocyklické zlúčeninyMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
167.DizPFluórované chinolóny - ich príprava a vlastnostiMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
168.DizPFosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkamGriač, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
169.BPFoxingKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polakovičová, S.
170.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
171.DizPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
172.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPFylogenetická analýza fungálneho GABA skratuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fáber, R.
174.BPFyzikálna rafinácia rastlinných olejovKocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPGenerovanie explicitých zákonov riadenia pomocou metód strojového učeniaKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kiš, K.
176.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
177.DPGumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky.Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Búdová, N.
178.DizPGumárske zmesi s prírodnými polymérmiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
179.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
180.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
181.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
182.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
183.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
185.DPHustota a viskozita kvapalných hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szendreiová, D.
186.DizPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
187.BPHydrogenačná rafinácia pyrolýznych frakcií z polymérnych odpadovKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
188.DPCharakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozityŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Drdajová, L.
189.DPCharakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Micajová, B.
190.BPCharakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódamiGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dakošová, O.
191.BPCharakterizácia diaminooxidázyMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Müllerová, S.
192.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
193.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kadlečík, I.
195.DPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošíková, H.
196.DPCharakterizácia nových traskripčných regulátorovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mačáková, M.
197.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Súkeníková, D.
198.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
199.DizPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
200.BPChémia esterov nitrooctovej kyselinyMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
201.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
202.DPChemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Škumátová, I.
203.DPChemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurkáček, T.
204.DizPChromatografická separácia fenyletanoidných glykozidovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
205.BPIdentifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hlivjaková, M.
206.BPIdentifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniekFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrigová, A.
207.BPIdentifikácia konglomerátnych solí ClopidogreluCaletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Boháčiková, V.
208.DPIdentifikácia látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus ponticaŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH, I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Repaský, M.
209.DizPImobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakciíBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
210.DPImplementácia APC na depropanizačnej kolóneFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mojto, M.
211.BPImpregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
212.DizPIn vitro a in vivo štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidatívnemu poškodeniu biologických štruktúr reaktívnymi formami kyslíkaValachová, K.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
213.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nemec, M.
214.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPInhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením vybraných karotenoidov (Michaela Tholtová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Tholtová, M.
216.DPInkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereáliíKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kubišová, K.
217.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
218.DPIntramolekulové modifikácie rekombinantných proteínovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Grivalská, K.
219.DPIzolácia a charakterizácia zložiek včelích produktovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schulczová, S.
220.BPIzolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Madleňáková, K.
221.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
222.BPIzolácia rastlinných myrozináz afinitnou chromatografiou s imobilizovanými Zn2+ katiónmiŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Záň, M.
223.BPKakaové bôbyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
224.DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Godová, N.
225.DPKatalytická oxidácia cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Závada, A.
226.DPKatalytická oxidácia cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kajánek, J.
227.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jamborová, P.
228.DPKatalytická oxidácia propénu oxidom dusnýmHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kubela, S.
229.BPKatalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Rejda, E.
Kuhn, J.
230.BPKatalytická príprava cyklopentylmetyléteruSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Madacki, I.
231.BPKatalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónovGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štrpka, M.
232.BPKinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydansŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sochovičová, M.
233.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Macíková, L.
235.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
236.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
237.BPKofeín v koordinačných zlúčeninách.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
238.DPKoloristické vlastnosti PLA vlákienUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
239.DPKombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničínJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bohunická, A.
240.DizPKombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techníkKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
241.BPKombinované výpočtové metódy pre štúdium makromolekulových systémovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
242.BPKomplexné zlúčeniny prechodných kovov so Schiffovými zásadami odvodenými od 4-aminoantipyrínuIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
244.DPKomplexy železa s N-heterocyklickými azoligandmiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Václaviková, I.
245.DizPKompozitné materiály na báze elastomérov a magneticky aktívnych plnívKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
246.DPKompozitné materiály na báze PLA/PHBFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szemanová, L.
247.BPKompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlačFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ballek, J.
248.BPKompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Vanek, A.
Molčan, R.
249.DPKompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stromko, M.
250.DPKompozitné vrstvy PEDOT:PSS s nanočasticami pre elektródové systémyDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žilinská, V.
251.DPKompozity na báze magnetických plnív a kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPKonštrukcia a riadenie mechatronického procesuKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofa, J.
253.BPKonštrukcia nekremíkových elektronických prvkovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
254.BPKonštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloidesGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jeleňová, G.
255.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rerková, D.
256.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
257.BPKonverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovejDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
258.DizPKonverzia odpadných polyalkénov na plynné monoméry využiteľné pre petrochemické syntézyHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
259.DizPKoordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadeníŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
260.DizPKoordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadeníŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
261.DizPKorózia a zvetrávanie úžitkových skielChromčíková, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
262.DPKorózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, K.
263.DizPKorózia superzliatin pre energetické aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
264.BPKorózia superzliatin pre energetické aplikáciePavlik, V.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
266.DPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre jadrovú energetikuAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
267.BPKorózna odolnosť sulfidov a keramiky na báze sulfidov vo fluoridových tavenináchKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
268.BPKovové nanočastice ako katalyzátory pre ekologické oxidácie alkoholovŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
269.BPKovové nanočastice ako katalyzátory pre ekologické oxidácie alkoholovŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT4FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
270.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Viktoryová, N.
271.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
272.DizPKryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPKryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia na ceste k analógom hemerocallisamínuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
274.DizPKryštalizáciou indukované asymetrické transformácie ako univerzálna, praktická metodológia na syntézu funkcionalizovaných amino kyselín a ich derivátov.Berkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPKukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malotová, V.
276.BPKvalita mäsa na Slovensku a jeho pôvodStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPKvalita medu na SlovenskuKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
278.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
279.BPKvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPKvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénuMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
281.BPKvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
282.BPKvantovo-mechanický popis interakcie magnetického poľa a látkyBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
283.DizPKvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
284.DizPKvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávamiVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
285.DizPKvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membránValachovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
286.DPLaktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiuPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Idunková, A.
287.BPLatrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogieElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sojková, M.
288.BPLignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
289.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
290.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
291.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
292.DPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia dát, in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
293.BPMagnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Otruba, J.
294.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
295.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
296.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
297.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
298.DizPMatematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodůPata, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
299.DPMatematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartoš, M.
300.BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen Hai, T.
301.DPMatematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesíLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karas, D.
302.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vavro, M.
303.BPMateriálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šimášek, M.
304.BPMATLAB Web Server v predmete Laboratórne cvičenia z riadenia procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
305.DizPMechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využivanú pri hemato-onkologických ochoreniachSulová, Z.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
306.BPMeranie drsnosti povrchu vzoriek mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
307.DizPMetódy čistenia a ochrany objektov z prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
308.DPMetódy dvojúrovňovej optimalizáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Boroš, D.
309.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
310.BPMetódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch (Paula Šoucová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šoucová, P.
311.BPMetódy stanovenia bakteriálneho efluxu antibiotíkBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
312.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
313.BPMetódy stanovenia potravinovej vlákninyLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
314.DPMezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavličková, M.
315.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
316.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPMikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovejIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Koričár, R.
318.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šokyová, M.
319.BPMikrobiologická dekontaminácia prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Urbanová, P.
320.BPMikrobiologická kontaminácia fotografických materiálovJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kazánová, K.
321.BPMikrobiologická príprava sladidielMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Malý, O.
322.DizPMikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
323.BPMikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov (Svitková N.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Svitková, N.
324.BPMikrobiota tradičných slovenských syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
325.DizPMikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
326.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kuchár, M.
327.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
328.DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Králiková, E.
Zelienka, P.
329.BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
330.BPMikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
331.DizPMnožinové riadenie nelineárnych systémovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
332.DizPModelovanie a optimalizácia RHC reaktorovMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
333.DPModelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green TeamKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
334.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
335.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPModelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy3 / 3 Kavor, J.
Križan, D.
Kyselica, T.
337.BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPModelovanie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lehotová, M.
339.BPModelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátuMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Švistun, L.
340.DPModelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbériLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Samu, Z.
341.DPModelovanie hydrostatického profilu potrubného systémuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Moravčík, M.
342.DPModelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynuLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, T.
343.DizPModelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysleHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
344.DPModelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
345.BPModelovanie rektifikačnej kolónySteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jánošíková, Š.
346.BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
347.BPModerné elektrochemické postupy pri analýze liečiv a potravínŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Benková, A.
348.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
349.BPModifikácia elastomérovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malčeková, T.
350.DPModifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zlepšenia zachytenia náterov a lepidiel na báze vody aplikovaných v procese konvertingu papiera.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šašura, M.
351.DizPModifikácia povrchových a štrukturálnych vlastností papierov na balenie potravínŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
352.DizPModifikácie prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
353.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Roľková, D.
354.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
355.DizPMolekulárna charakterizácia komponentov transfer faktoraŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
356.DizPMolekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidítBarteková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
357.DizPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
358.DizPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
359.DizPMolekulovo-dynamické simulácie povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
360.BPMonitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v meskej kanalizáciiMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hanuljaková, H.
361.BPMonitoring potenciálneho rizika dermálnej absorpcie vybraných esenciálnych olejov používaných na kozmetické účely (Lucia Černáková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Černáková, L.
362.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
363.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
364.DizPMožnosti a limitácie komprehenzívnej plynovej chromatografie s prietokovým a tryskovým modulátoromŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
365.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
366.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Munteanu, P.
367.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Michnová, L.
368.DPMožnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Medvecká, K.
369.DizPMožnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
370.DizPMožnosti inovácie nápojov na báze cereáliíKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
371.DizPMožnosti odstraňovania farmaceutík na čistiarni odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
372.DizPMožnosti odstraňovania mikroplastov z rôznych typov vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
373.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
374.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
375.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
376.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
377.BPMožnosti prípravy maltotriózy z pululánuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pacolová, M.
378.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
379.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tothová, K.
380.BPMožnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Švábik, P.
381.BPMožnosti výroby melanínuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
382.BPMožnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
383.DPMožnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, M.
384.BPMožnosti získavania fosforu z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Toporcerová, K.
385.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Petrovičová, N.
386.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPMykotoxíny v mliečnych produktochValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPNanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunkyDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Batunová, P.
389.BPNanočastice oxidu titaničitého modifikované kovmi - EPR štúdium fotoindukovanej aktivityBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
390.BPNávrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
391.DizPNávrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
392.BPNávrh a testovanie reaktora s fluidizovanou vrstvou pri degradácii vybraných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Molovčák, A.
393.BPNávrh bioreaktora na produkciu kyseliny maleínovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurčiová, K.
394.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
395.BPNávrh biotechnologickej výroby lipázyAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Chomjaková, D.
396.DPNávrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hruška, M.
397.BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ščavnická, K.
398.BPNávrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotkyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krekulová, M.
399.DPNávrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Véghová, L.
400.BPNávrh ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácieMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vagaská, Z.
401.BPNávrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemysluDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gaňová, P.
402.BPNávrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
403.BPNávrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovejLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chmúrny, R.
404.BPNávrh rektifikačných zariadení na delenie zmesi metylesterov mastných kyselínBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPNávrh riadiaceho systému pre pasterizačný procesKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čizmazia, O.
406.DPNávrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny procesOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, M.
407.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
408.BPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPNávrh separácie kyseliny mliečnejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jajcaiová, L.
410.BPNávrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, J.
411.BPNávrh technológie na výrobu formaldehyduLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lukovicsová, L.
412.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
413.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
414.BPNávrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruhZakhar, R.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gergelyová, K.
415.BPNávrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mliekaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Myšiak, J.
416.BPNávrh výroby kyseliny R-mandľovejAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šinský, P.
417.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
418.DizPNelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho časuKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
419.DizPNelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho časuKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
420.BPNemliečne probiotické potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šprláková, N.
421.BPNetradičné obilninyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
422.BPNetradičné zdroje škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Barančinová, J.
423.BPNetradičné zdroje škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
424.DPNežiaduce vysychanie kozmetických výrobkov - príčiny a možnosti riešenia (Horečná D.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horečná, D.
425.BPNové metodiky detekcie aktivity hydrolytických enzýmov vláknitých húb.Šimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
426.BPNové metódy imobilizácií enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lupták, F.
427.BPNové metódy konzervovania drevených objektov dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lopatková, L.
428.DPNové nanočastice a ich využitie pri separácii organických látokSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
429.DizPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
430.DizPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
431.BPNové postupy prípravy kyseliny adipovejGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
432.DizPNové prístupy k non-target skríningovým analýzam vzoriek životného prostrediaŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
433.DizPNové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácieKronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
434.DizPNové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
435.DizPNové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
436.BPNovodobé materiály pre balenie potravínSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rago, L.
437.BPNovosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balková, A.
438.BPNutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Smolárová, N.
439.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
440.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
441.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
442.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
443.BPNutrigenomikaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
444.DizPObjasnenie funkcie novoidentifikovaných posttranslačných modifikácií proteínov podieľajúcich sa na udržiavaní stability genómuČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
445.BPObjemové vlastnosti fluoridových tavenín na báze lantanoidov.Mlynáriková, J.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
446.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belešová, K.
447.BPObrazová analýza na hodnotenie kvality tlačeDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
448.BPObsah rutínu a iných fenolových kyselín v plodoch rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Schniererová, A.
449.DPOdpadové vody ako závlahy pre poľnohospodárske produktyBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Miklovičová, K.
450.BPOdpadový popolček z výroby celulózy ako druhotná surovinaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
451.DPOdstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zembjaková, I.
452.DPOdstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Božoňová, M.
453.BPOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
454.BPOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Guzikiewiczová, E.
Karlovská, I.
455.BPOchrana kože prírodnými látkami pred UV žiarením (Linda Bukvaiová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bukvaiová, L.
456.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jančíková, V.
457.DPOptimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Koles, I.
458.BPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
459.BPOptimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou komprehensívnej plynovej chromatografieMachyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čišecká, K.
460.DPOptimalizácia prevádzky priemyselnej ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kúdela, P.
461.BPOptimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Virba, M.
462.BPOptimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarneJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čapliarová, T.
463.BPOptimálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žabková, A.
464.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
465.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
466.DPOptimálne riadenie polohy objektu v prúde vzduchuKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
467.BPOptimálny výpočet parametrov PID regulátora pomocou genetických algoritmovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
468.BPOslie mlieko-výhody a technologické výzvyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Labačková, P.
469.DizPOvplyvnenie vápnikovej signalizácie prostredníctvom modulácie vápnikovej pumpyMájeková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
470.DPOxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulovičová, P.
471.DPOxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza Hemerocallisamínu I.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jančiová, E.
472.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
473.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
474.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
475.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
476.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
477.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
478.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
479.BPOxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
480.BPOxidové nanovrstvy pre hybridné solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
481.DPOxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne článkyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Popovičová, A. M.
482.DPOzonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutíkBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sameliaková, Z.
483.BPPerovskitové solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
484.BPPerovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
485.BPPerovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
486.BPPeroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanková, A.
487.DizPPerspektívne elektrochemické senzory v environmentálnej analýzeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
488.BPPestrec mariánskyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPPlastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPSVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hložeková, K.
490.BPPlasty v kultúrnom dedičstveVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
491.BPPočítačová interpretácia magnetizmu komplexov prechodných prvkovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
492.BPPočítačová interpretácia magnetizmu komplexov prechodných prvkovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
493.DizPPočítačové simulácie DNA a chromatínu.Špitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
494.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
495.BPPočítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
496.BPPohánka ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kubicová, V.
497.BPPochopenie mechanizmu účinku nových antidepresívnych liekovDremencov, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BBFFCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
498.DizPPokročilé (bio)polymérne sieteDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
499.DizPPolymérne hydrogély pre enkapsuláciu buniek založené na duálnej sieti polysacharidov tvorenej iónovými a click väzbamiLacík, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
500.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
501.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
502.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
503.DizPPolymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysleEckstein, A.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
504.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
505.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
506.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
507.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
508.BPPorovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdieKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
509.DPPorovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Riadnykh, K.
510.BPPorovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Erteľová, K.
511.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Műllerova, S.
512.DPPorovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telomVyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nejedlíková, K.
513.DizPPosúdenie účinku binárnych a ternárnych eutektických rozpúšťadiel na modifikáciu vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPPotenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210Elefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pôbiš, P.
515.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Benesová, D.
516.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
517.BPPotencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích a samoopaľovacích krémovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
518.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
519.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
520.BPPotencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
521.BPPotravinové intolerancie a alergieMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szeif, O.
522.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Grögerová, A.
523.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
524.BPPoužitie antibakteriálnych mydiel v domácnostiMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
525.BPPoužitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
526.DizPPoužitie heterogénnych katalyzátorov pre prípravu pokročilých motorových palív z rastlinných olejovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
527.DPPoužitie mrlíka čilského pri príprave fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sedláčková, K.
528.BPPoužitie špecifických sorbentov na odstraňovanie liečiv z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
529.BPPovrchovo aktívne vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dutko, M.
530.BPPozičné riadenie mechanizmu prevodky autonómneho vozidlaKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karaffová, K.
531.DizPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
532.DPPraktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciáchJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kyselicová, A.
533.DizPPredikcia obsahu zlúčenín chlóru a síry v plynnom produkte zo splyňovania odpadu a biomasy a návrh procesov na ich odstránenieHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
534.DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
535.BPPrediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Míková, L.
536.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
537.DPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – šúdium v MAT – mikroaktivitnom testeHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Safková, Ľ.
538.BPPrevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v potravinovom reťazciBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
539.BPPriama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
540.BPPrieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch (Patrícia Gocníková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gocníková, P.
541.DPPríprava a aplikácia bioaktívnych peptidovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hudecová, L.
542.BPPríprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekulyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
543.BPPríprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolomKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varga, R.
544.BPPríprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
545.BPPríprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiKuchtanin, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
546.BPPríprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
547.BPPríprava a transformácie bioaktívnych furoindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
548.DPPríprava a vlastnosti manganitých salénových komplexovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Schoeller, M.
549.DPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti témy2 / 3 Zajacová, M.
Juráková, J.
550.BPPríprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
551.BPPríprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekulyHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
552.DizPPríprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov pre solárne článkyMičušík, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
553.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Výbohová, V.
554.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
555.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
556.DPPríprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
557.DizPPríprava a charakterizácia pórovitých Si3N4 mikroguličiekHnatko, M.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
558.BPPríprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylovDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Majčinová, M.
559.BPPríprava a reakcie 2-oxo-1-nitropropánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
560.BPPríprava a reakcie 3-oxonitrobutánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
561.DPPríprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitouŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Piroš, M.
562.DizPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
563.DizPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
564.BPPríprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Fialka, R.
Gabošová, T.
565.BPPríprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
566.DPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
567.DizPPríprava a vlastnosti nových chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
568.DizPPríprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológiíTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
569.DPPríprava bionafty pomocou transesterifikácie olejov na hydrotalcitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mališová, M.
570.DizPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
571.BPPríprava celobunkových biokatalyzátorov pre priemysel prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Židová, L.
572.DPPríprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magyarová, Z.
573.BPPríprava deuterovaných 4-chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
574.BPPríprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlačGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
575.DPPríprava fenylazopyrdín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Orvoš, J.
576.DPPríprava hierarchicky štrukturovaných zeolitov a ich aplikácieHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mikolaj, P.
577.DizPPríprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťamiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
578.DizPPríprava, izolácia a charakterizácia enzýmov pre produkciu terpénovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
579.BPPríprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze Berkeleylaktónu A.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Janíková, B.
580.DizPPríprava moderných dusíkato-sírnych hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
581.DizPPríprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc metódou emulznej a suspenznej polymerizácie.Kollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
582.BPPríprava rekombinantnej styrén monooxygenázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hudecová, S.
583.BPPríprava sadry z odpadových surovínJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
584.DizPPríprava semisyntetických derivátov manooligoscharidovFarkaš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
585.BPPríprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
586.BPPríprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
587.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
588.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
589.BPProbiotické mliečne výrobky na SlovenskuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bakajsová, K.
590.BPProblém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na SlovenskuOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gömöry, M.
591.DPProdukcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zuskáčová, P.
592.DPProdukcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátoromIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dobiašová, H.
593.BPProdukcia koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ballová, V.
594.BPProdukcia kyseliny listovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, K.
595.DPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholuŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kafková, V.
596.BPProdukcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkamiŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kováč, M.
597.DPProdukcia priemyselne zaujímavých enzýmovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Homolová, N.
598.BPProdukcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátovKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Flašík, S.
599.BPProdukcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Švitková, B.
600.BPProdukcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kovácsová, K.
601.BPProgresívne materiály na báze bioskla pre využitie v medicínePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
602.BPProgresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatinZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
603.DizPProteíny tepelného šoku (HSP) a ich vzťah k bunkovej signalizácii v srdcových bunkách po účinkoch stresového podnetu.Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
604.BPRakytník rešetliakovýKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
605.DPRastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rutzká, H.
606.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
607.DPReaktívne spracovanie zmesí PLA/PHBČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG, I-PSP-VLATEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
608.DPRecyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systémuVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Česáková, J.
609.BPRecyklácia polyalkénov v dvojstupňovom reaktoreVasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
610.BPRedoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál (Natália Karasová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Karasová, N.
611.BPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bunevska, T.
612.BPRegenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparkeSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
613.BPRegenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destiláciiSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cagáňová, I.
614.BPRekombinantná príprava myrozinázyRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Manduchová, R.
615.BPRemediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácieDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kozáková, M.
616.DizPReologické vlastnosti gumárskych zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
617.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
618.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
619.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
620.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
621.BPResveratrol - elixír mladosti ?Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
622.DPRiadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselínRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, M.
623.DizPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
624.DizPRiadená radikálová polymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
625.BPRiadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
626.BPRiadenie kmitavých systémovKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gubrický, M.
627.BPRiadenie kmitavých systémovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
629.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
630.DizPRobustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
631.DizPRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
632.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
633.BPRod Penicillium ako zdroj hexózaminidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Garajová, N.
634.BPRöntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenínKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
635.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dénesová, K.
636.DPRozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
637.DizPRozpoznanie špecifických biomarkerov Coxiella burnetii a ich využitie pri vývoji nového diagnostického nástrojaŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
638.DizPRýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
639.BPSacharidické odpadové materiály ako substrát pre metabolizmus Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Agócsová, S.
640.BPSamozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDRBabjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomanová, L. A.
641.DPSelektívna oxidácia propénu molekulovým kyslíkom v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
642.DizPSelektívne oxidácie alkoholov na nanoštruktúrovaných katalyzátorochŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
643.DPSeparácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vavrušová, M.
644.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
645.BPSeparácia nitroaromátov plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pócsová, T.
646.DPSeparácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudlinyBáleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Agócs, A.
647.DPSieťovanie kaučukových matríc peroxidovými vulkanizačnými systémamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hakošová, S.
648.DizPSkoré a stredné štádium hydratácie mnohozložkových cementov.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
649.BPSkrížené kaplingy nitrozlúčenín a ich potenciál v syntéze prírodných látokJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Detková, K. R.
650.BPSkúmanie historických artefaktov fluorescenčnou mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
651.BPSkúmanie súčasných písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
652.BPSladidlá s prebiotickým účinkomMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
653.BPSladidlá vo výžive diabetikovKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
654.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bartánusová, D.
655.DPSledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
656.DizPSledovanie glykánových biomarkerov bioanalytickými technikami založenými na lektínovom biorozpoznávaníKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
657.DPSledovanie chirálnych organických zlúčenín v procese výroby tokajských vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čuchorová, J.
658.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
659.BPSledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
660.BPSledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hucsková, Z.
661.DPSledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvyStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 György, A.
662.DPSledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boleková, Ž.
663.DPSledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatináchJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Červenský, J.
664.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze priemyselnej surovinyJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
665.BPSledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý“Machyňáková, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Leder, M.
666.DPSledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochoreníMessingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šimoničová, K.
667.BPSolubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínuHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žigová, K.
668.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
669.DizPSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičochČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
670.DPSpektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paračková, P.
671.BPSpektroelektrochemické štúdium novo pripravených komplexov derivátov kyseliny salicylovej s p-prvkami a doplnkovým N- alebo P-ligandomLušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
672.BPSpektroskopické štúdium fotokatalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Czikhardtová, K.
673.BPSpracovanie odpadového popolčeka z výroby celulózyJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
674.BPStabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)Ciesarová, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Smoláriková, E.
675.DPStabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Grešová, D.
676.BPStabilita HP-nitridu boritého vo fluoridových tavenináchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
677.BPStabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síryAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
678.BPStabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereáliíLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
679.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
680.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
681.DPStanovenie arzénu prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriou a atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balková, V.
682.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
683.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
684.DPStanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, P.
685.DizPStanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódamiKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
686.BPStanovenie chloridov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
687.DPStanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Masác, J.
688.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Béreš, M.
689.DPStanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
690.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
691.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, K.
692.BPStanovenie kumarínov v nápojochSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
693.BPStanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štěpánek, S.
694.DPStanovenie obsahu kontaminujúcich látok vo vybraných potravinových matriciach.Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bortlíková, V.
695.BPStanovenie ortuti v tabakových výrobkoch prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
696.BP