18. 7. 2018  18:11 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPAcidifikácia mikroprostredia a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPAdhézia na rozhraní guma-oceľový materiálHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAdhézia na rozhraní guma-oceľový materiálHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAditíva pri bielení buničín s použitím peroxidu vodíkaVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAdsorbcia kovov na benzéneGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.DPAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAfinitná imobilizácia enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAktuálne aspekty udelenia certifikátov naturálnej a organickej kozmetiky (Obsadené: L. Janotková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPAlternative use of ash from combustion processesHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNAKrálovičová, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Štulajterová, M.
20.DizPAnalýza glykánov na proteínoch pomocou biočipov pre medicínske a biotechnologické aplikácieKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza možností výroby melaminuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAnalýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPAnalýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostrediaKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPAnalýza superhyperjemného štiepenia v Cu(II) EPR spektrách meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.Mazúr, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPAnalýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPAnalýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktoraLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPAntimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPAntioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskachKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
32.BPAplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesovBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
33.DizPAplikácia lignínu v gumárskych zmesiachHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
34.DPAplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPAplikácia teffu do bezlepkových výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
36.DizPAplikácie zariadení s glykánovými povrchmi v diagnostikeTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
37.DizPArchitectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácieEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
38.DizPArchitectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácieEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPAutomatická Pasterizačná LinkaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPAzylolsubstituované deriváty pyroluVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
41.BPBezhalogénové zmesi na opláštenie káblovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
42.DizPBezpečné procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
43.DizPBezpečné procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPBioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodovMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.BPBioaktívne zložky potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
46.BPBiodegradácia polychlórovaných bifenylov zmesnými bakteriálnymi kultúramiDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kozáková, M.
47.BPBiodegradovateľné polymérne zmesi s oligomérnymi zmäkčovadlamiVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húbVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce rast Trichoderma atroviride na nutrične chudobných médiáchVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzidová, M.
51.DPBiokatalytická syntéza vybraných chromogénnych substrátovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
52.DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
53.BPBiokatalýza s rekombinantnými dekarboxylázamiKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
54.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
55.BPBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPBiologická dekontaminácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
57.DPBiologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
58.DPBiologické aktivity nových inhibítorov aldózareduktázy: štúdium vzťahu štruktúry a účinkuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPBiologické účinky kustovnice čínskejMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
60.DizPBiomarkery Coxiella burnetii a rickettsiíŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
61.DizPBiomarkery chronickej obštrukčnej choroby pľúcKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
62.DizPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov a polymérnych nanočastíc a mikročastícKollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovaniaFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
64.BPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou 3D tlačeFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPBiotechnologická produkcia biologicky aktívnych metabolitov polosuchými fermentáciami vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
67.DizPBiotechnologická produkcia chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií s využitím imobilizovaných rekombinantných mikroorganizmovBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
68.BPBiotechnologická produkcia kyseliny klavulanovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rapáčová, J.
69.DizPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
70.BPBiotechnologické zhodnotenie odpadových tukov hubou Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
71.DPBiotransformácia odpadových olejov a tukov hubou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
72.BPBudovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov a živíc pre identifikáciu materiálov v objektoch kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
73.DizPBudúcnosť energie v anorganických taveninách. Makro a mikro charakteristiky vybraných fluoridových systémovKubíková, B.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
74.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
76.DizPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
77.DPCIAT v syntéze enantiomérne čistých aroylalanínovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
78.DPCielené syntézy a štúdium nových 5-aminopyrazolových derivátov s perfluórfenylovým substituentom a ich transformácie na azoheterocyklické zlúčeniny využiteľných v opto-elektronikeVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
79.DizPCielené syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systémeGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPCytotoxický účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklamiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
83.DPČistenie povrchov dreva a papiera účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPČistenie povrchov objektov dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
85.DizPČo môžu ponúknuť 2D nanomateriály v bioanalýze?Tkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
86.DPČučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenínHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
87.DPDegradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
88.DPDegradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Laurincová, D.
90.DPDehydroaromatizácie metánu na zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPDekarboxylázová aktivita Lactobacillus brevisGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPDelécia génov lipidického katabolizmu u kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
93.DPDelignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlamiJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPDetailný návrh prevádzky minipivovaruGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravkin, M.
95.DPDetekcia a charakterizácia chemických interakcií vybraných hormonálnych prípravkov s DNA biosenzoromLabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
96.BPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
97.DPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPDetekcia prienikov do riadiacych systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
99.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
100.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
101.DPDetermination of lipid components in hair using MALDI-MSHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
102.DPDevelop a concept to integrate a fast and reliable quality predictor in the pulp fibre lineŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
103.DizPDevitalizácia mikroorganizmov počas sušenia a prežívanie sušených potravináchValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
104.DPDigitálne dvojča rektifikačnej kolónyKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
106.DPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
108.DizPDiverzita a vlastnosti kvasiniek osídľujúcich lúčne rastlinyVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
109.DizPDizajn, syntéza a vlastnosti analógov swainsonínuKoóš, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
110.DizPDizajn, syntéza a vlastnosti stabilných organických radikálovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
111.DizPDizajn, syntéza a vlastnosti stabilných organických radikálovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
112.DPDomová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasouBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
115.BPDvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
116.BPDynamika rastu izolátov S. aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPDynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mliekuKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
118.DPElastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
119.DPElastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
120.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
121.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
122.DPElektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
123.DPElektrochemická a spektroelektrochemická charakterizácia komplexov kobaltu s “non-innocent” ligandmi ako potenciálnych elektrokatalyzátorov na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
124.BPElektrochemická degradácia organických mikropolutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
125.DPElektrochemická degradácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPElektrochemická príprava ekologických oxidačných činidiel – železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Ondria, M.
127.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
128.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov v rozpúšťadlách s rôznou polaritouRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPElektrochemické biosenzory aplikované v matriciach biologických vzoriekBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
130.DizPElektrochémické štúdium biologicky významných, vysokomolekulárnych látok a ich vzájomná interakciaGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
131.DPElektrochemické transformácie amínovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
132.DizPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov s biologicky aktívnymi ligandamiBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-CHFxA, D-TPTC, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPEndokrine disrupčné látky – potenciálne účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou (Obsadené: M. Potočňáková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.BPEnergetické využitie biomasy pomocou splyňovaniaJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
135.DPEnergetický audit veľkej administratívnej budovyMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
136.DPEnzymatická hydrolýza cyklodextrínovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
137.DizPEnzymatické a Pd-katalyzované transformácie v syntéze biologicky aktívnych zlúčenínGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
138.DPEnzýmová príprava krátkych alkylglykozidovGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPEnzýmové acylácie kyseliny kójovejHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
140.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
141.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
142.BPEPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíkaBrezová, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Endrődyová, Z.
143.DPEukaryotické expresné systémy na produkciu rekombinantných proteínovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
144.DPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
145.DizPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
146.DizPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania alkoholov v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
149.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
150.BPExtracelulárny laktát glioblastomových a neuroblastomových bunkových línií Paulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
151.BPExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
152.BPExtrakcia ropy z bitúmenových pieskovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPExtrakcia s využitím monolitických materiálov v spojení s GCxGC-MS pre charakterizáciu organických zlúčenín v tokajských vínachŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
154.DPExtrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
155.BPExtraktívne látky kôry a spôsoby ich získavania z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
156.DizPExtraktívne látky rastlinnej biomasy a ich využitie v potravinárstveSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
157.BPFaktory ovplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
158.DizPFázové rovnováhy, elektrochemické a fyzikálno-chemické charakteristiky fluoridových tavenín pre vylučovanie kovov vzácnych zemín a iných kovov deklarovaných Európskou komisiou ako kritické materiályKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
159.DizPFázové rovnováhy, elektrochemické a fyzikálno-chemické charakteristiky fluoridových tavenín pre vylučovanie kovov vzácnych zemín a iných kovov deklarovaných Európskou komisiou ako kritické materiályKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
160.BPFenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamázBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPFluorogénne a chromogénne substráty beta-laktamáz ako detektory rezistencie voči liečbe antibiotikami.Babjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fraško, P.
162.DPFortifikácia ušľachtilých ovocných destilátovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPFotochémia a spektroelektrochémia nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmáciiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
164.DizPFunkcia mitochondrií v adaptácii vláknitých húb na biotické a abiotické faktoryKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
165.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
166.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
167.DizPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
168.DizPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
169.BPFunkčné vlastnosti vlákninových preparátovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
170.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
171.DPFyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesochSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
172.DizPGarantovaný odhad parametrovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
173.DizPGarantovaný odhad parametrovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
174.DPGC-MS analýza prchavých zložiek výberových vínBenická, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Goneková, S.
175.BPGC-MS stanovenie nízkych koncentrácií rezíduí pesticídov v dojčenskom mliekuPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
177.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
178.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
180.DPHalloyzit ako plnivo do polymérnych mikrokapsúl: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniamiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
181.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
182.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
183.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
184.DPHMI systém pre skladovú logistikuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čizmazia, O.
185.DPHodnotenie fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
186.DPHodnotenie charakteru a príčin vzniku nehomogenít na fóliách z auktoklávových a tubulárnych typov polyetylénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
187.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
188.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom reometriHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
190.BPHodnotenie spektrálnych vlasností vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPHumektanty v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. M. Cagáňová))Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
192.BPHydrogenačná rafináciaKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPHydrokoloidy v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. P. Tomastová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
194.DPCharakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
195.DPCharakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínovMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
196.DPCharakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nichCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných v pivovarníctveŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
198.DPCharakterizácia nanoštruktúrnych fotokatalyzátorov metódami EPR spektroskopieBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
199.BPCharakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
200.BPCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Bombová, M.
201.DPCharakterizácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s využitím kvapalinovej extrakcie pre následnú GCxGC-TOF-MS analýzuŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
202.DPCharakterizácia Tokajských vín fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
203.DizPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
204.BPCharakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikámBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
205.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
206.DizPChemická charakterizácia a modifikácia lignínov pre ich využitie v gumárenských zmesiach.Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
207.BPChemické a biologické vlastnosti propolisuSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kerekesová, M.
208.DPIdentifikácia a kvantifikácia pyranózových a furanózových foriem fluorovaných monosacharidov v roztokochŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
209.DizPIdentifikácia a funkčná analýza substrátov proteínkináz využitím "shokat" mutantovČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
210.DPIdentifikácia biologicky aktívnych látok v rastlinných extraktoch pomocou jadrovej magnetickej rezonancieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
211.DPIdentifikácia nepredpokladaných a bočných produktov organických reakciíŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
212.BPIdentifikácia novodobých písacích látok s využitím fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
213.DPIdentifikácia syntetických derivátov prírodných alkaloidovŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
214.BPImobilizácia formátdehydrogenázy z Candida boindinii.Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bak, D.
215.BPImpregnácia štiepok pri sulfátovom proceseJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
216.DPImunomodulačná aktivita syntetických glykozidovPaulovičová, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
217.BPInkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácieCzölderová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
218.DizPInkorporácia zdraviu prospešných látok do cereálnych produktovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
219.DizPInteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesochJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
220.DPInterakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
221.DPInternet Vecí v PriemysleValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPInvestigation of internal porous network of a chromatographic membrane by microscopic methodsGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
223.BPIzolácia a charakterizácia čistých kultúr kvasiniek vhodných do enologickej praxeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
224.BPIzolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.) (Obsadené: Horváth, Vojtech)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
225.BPIzolácia a charakterizácia rastlinných myrozinázŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
226.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
227.BPIzolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
228.BPIzolácie a dlhodobá stabilizácia biokatalyzátorovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPKarotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie (Obsadené: Bauerová, Aneta)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
230.DizPKaskádové reakcie v biokatalýzeRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
231.BPKatalytická aktivita aldehydreduktázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
232.BPKatalytická aktivita vybraných glykozidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
233.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPKatalytická premena cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
235.BPKatalytická premena cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
236.DPKatalytická príprava éterov glyceroluMravec, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
237.DPKatalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
238.BPKatalytické premeny biomasy na organické kyselinySoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
239.DizPKatalytické transformácie bioetanolu na uhľovodíkyHronec, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
240.DPKatalytické vlastnosti feruoylesterázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
241.DPKinetika tvorby polymérov používaných pri výrobe zubných implantátov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
242.DPKombinácia extrakcie rozpúšťadlom s mikroextrakčnými technikami na izoláciu rezíduí pesticídovHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
243.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
244.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
245.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPKomplexy kobaltu s “non-innocent” ligandmi; potenciálne elektrokatalyzátory na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
247.BPKomplexy kobaltu s vybranými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drozd, D.
248.DPKomplexy niklu s N-heterocyklickými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
249.DizPKomplexy prechodných kovov ako mimetiká metaloenzýmovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
250.DizPKomplexy prechodných kovov ako mimetiká metaloenzýmovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
251.BPKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
253.BPKomplexy prechodných kovov s 2,6-bis(hydroxymetyl)pyridínomMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
254.DizPKompozitné materiály na báze dreva a ich termická stabilitaŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
255.DizPKompozitné materiály na báze dreva a ich termická stabilitaŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
256.DizPKompozitné materiály na báze dreva a ich termická stabilitaŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
257.DizPKompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnívKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
258.DPKompozitné vrstvy vodivých polymérov pre elektródové systémyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
259.DizPKompozity na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
260.DPKonformačná analýza organických molekúl spektroskopickými a teoretickými metódamiGatial, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
261.DizPKonjugované nenasýtené nitroderiváty v syntéze polyaplikovateľných heterocyklických zlúčenínMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
262.DizPKonjugované polyméry a kopolméry s požadovanými vlastnosťamiDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
263.DizPKonjugované polyméry a kopolméry s požadovanými vlastnosťamiDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
264.BPKonštrukcia impedimetrického biosenzoruGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
265.BPKonštrukčné polymérne materiály pre automobilový primyselHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
266.DPKontinuálna chromatografická separácia FruktooligosacharidovVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
268.BPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
269.DPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
270.BPKonzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
271.DPKonzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
272.DizPKoordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
273.BPKorelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochoreniaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
274.BPKoreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiachBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Heilandová, K.
275.BPKorózia kovov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
276.DizPKorózia materiálov používaných v energetikeDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPKorózia materiálov pri akumulácii solárnej energieDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
278.DizPKorózia superzliatin pre energetické aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
279.DPKorózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetikeDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPKozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní (Obsadené: M. Svobodová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
281.DizPKryštalizácia ako hnacia sila pre praktické, priemyselne využiteľné syntézy enantiomérne čistých zlúčenínBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
282.BPKryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Farkašová, N.
283.DPKvalitatívne znaky sektov z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiMalík, F.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
284.DPKvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiáchKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
285.DPKvantifikácia obsahu vybraných mikroorganizmov v parených syrov počas manuálnej výrobyValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
286.DPKvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarumValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
287.DPKvantifikácia vzťahov mliekarsky významých mikroorganizmov v kokultúrachValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
288.BPKvantová kryštalografiaBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Podhorský, M.
289.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
290.BPKyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravínGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
291.BPKyslá kapusta ako zdroj zdraviu prospešných látokHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
292.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
293.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
294.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
295.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
296.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
297.BPManganité komplexné zlúčeniny so Schiffovými zásadami salenového typu a ich katalytická oxidačná aktivitaIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
298.DPMatematické modelovanie obsahu vybraných aromatických látok pri fermentácii hroznového muštuTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
299.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
300.BPMatematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpaových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartók, Z.
301.DPMateriálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktovMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
302.DPMechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPMechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
304.DizPMechanizmy rezistencie pri hematoonkologických ochoreniachLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
305.BPMeranie reologických vlastností gumárskych zmesí kapilárnym reometromHudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
306.DizPMetabolické inžinierstvo mikrobiálnych lipidických dráhČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
307.DPMetabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stresKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
308.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
309.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gavalierová, R.
310.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
311.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
312.DizPMetódy fyzikálno-chemickej ochrany objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
313.DizPMetódy fyzikálno-chemickej ochrany objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-OMODxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
314.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
315.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
316.BPMetschnikowia pulcherrimaKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šoltésová, D.
317.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bachratá, N.
318.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPMikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPMikrobiálna príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
321.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
322.BPMikrobiologická bezpečnosť ovocných a zeleninových smoothiesBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
323.BPMikrobiologická kvalita fermentovaných mliečnych výrobkovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPMikrobiologická kvalita parených syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prágerová, M.
325.BPMikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitieSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
326.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
329.DizPMikroplasty - riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
330.BPMiniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkochŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPMnohorozmerové riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
332.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
333.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
334.DPModelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
335.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
337.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
339.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
342.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
343.DPModelovanie biologického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
344.BPModelovanie fermentačného procesuVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
345.DPModelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látokMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
346.DPModelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
347.BPModelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
348.DPModelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
349.DPModelové štúdium účinnosti protirakovinového liečiva kamptotecínuBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
350.DPModifikácia buničinových vlákien pre ich aplikáciu v biokompozitných plastochŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
351.DizPModifikácia buničinových vlákien pre ich využitie v biokompozitných materiáloch.Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
352.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
353.DPModifikácia nukleotidov definovanými polymérmiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
354.DizPModifikácia siliky plazo-chemickými matódamiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
355.DizPModifikácia siliky plazo-chemickými matódamiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
356.BPModifikácia vzhľadu povrchu dreva expozíciou UV svetlomTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
357.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
358.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
359.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
360.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
362.DPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
363.BPMonitoring liečiv a ich metabolitov v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPMonitoring liečiv v čistiarenských kaloch SlovenskaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
365.DPMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
367.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
368.DPMoS2 nanočastice: ich vlastnosti a možné využitie diagnostike a terapiiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
369.DPMožnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
370.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
371.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
372.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
373.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
374.DizPMožnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny ďaľšej generácieOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
375.BPMožnosti likvidácie fungálnych kontaminantov poľnohospodárskych plodín z minimálnym zaťažením životného prostrediaOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
376.BPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
377.DPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
378.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
379.BPMožnosti prípravy a aplikácie trans-karveoluHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
381.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
382.BPMožnosti stanovenie vybraných polutantov vo vzorke cigaretového dymu.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
383.BPMožnosti výroby kyseliny adipovejDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
384.DPMožnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidovAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
385.DPMožnosti využitia konope pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
386.DPMožnosti využitia procesu Anammox pri čistení splaškových odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
387.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
389.DizPMultifunkčné látky v prevencii chronických ochorení súvisiacich s toxicitou glukózyMájeková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
390.BPMykotoxíny a oxidačný stresKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
391.BPMykotoxiny v ovocnych produktoch.Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
392.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
393.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
394.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
395.BPNanočastice v medicíne a v analytickej chémiiBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Viktoryová, N.
396.DizPNanoštruktúrované biosenzory pre využitie v diagnostike nádorových ochoreníBertók, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
397.BPNanoštruktúrované heterogénne kovové katalyzátory pre oxidacné reakcieŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
398.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
399.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
400.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
401.DizPNanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu oxidáciu alkoholovŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
402.BPNávrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionaftyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
403.BPNávrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podnikuHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
404.DizPNávrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
405.BPNávrh bioplynovej stanice pre rýchlorastúcu rastlinu Paulovnia WallachiaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
406.BPNávrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
407.BPNávrh biotechnologickej produkcie aspartámu.Vaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
408.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPNávrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
410.BPNávrh membránového modulu na hemodialýzuStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, F.
411.BPNávrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselínBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
412.DPNávrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV StupavaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
413.BPNávrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialítTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
414.DPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
415.BPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
416.BPNávrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcieMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
417.BPNávrh reaktora na výrobu propylénglykoluMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
418.BPNávrh regulátorov pre procesy s priamou väzbouKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hatvanyi, M.
419.DPNávrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vodyDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
420.BPNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
421.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
422.BPNávrh technológie výroby chlór benzénuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
423.BPNávrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický KrakVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
424.BPNávrh výroby kyseliny stearóvejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
425.BPNávrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónuAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
426.BPNavrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
427.BPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
428.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
429.DPNávrhové a simulačné výpočty aparátov technologického uzla podľa zadania VUCHT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
430.BPNedeštruktívna analýza kníh 19. a 20. storočiaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
431.DizPNelineárne prediktívne riadenie v reálnom časeKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
432.DizPNelineárne prediktívne riadenie v reálnom časeKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
433.DPNelineárne prediktívne riadenie zásobníkov kvapalinyKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
434.DPNMR charakterizácia jedlých olejov a tukov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
435.DizPNové fluórované heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
436.DPNové halogénsubstituované benzoditiofénové heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
437.DizPNové in vivo MRI techníky - CEST, DTI a in vitro metabolomika pri hľadaní nových biomarkerov neurodegenerácie (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) v animálnych modeloch s cieľom nájdenia vhodných terapeutických prístupovKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
438.DizPNové metódy pre diagnostiku karcinómu prostatyBertók, T.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
439.DizPNové metódy pre diagnostiku karcinómu prsníkaBertók, T.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
440.DizPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
441.DizPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
442.DizPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
443.DizPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
444.DizPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
445.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
446.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
447.BPNové zelené materiály z bio-regenerovateľných zdrojovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trinh Hong, S.
448.BPNový typ bio-odbúrateľného materiálu na báze polysacharidovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
449.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
450.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
451.BPObjekty kultúrneho dedičstva ako potenciálne zdroje nákazyKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
452.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
453.BPOdpočúvanie klávesnice pomocou umelej inteligencieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
454.DizPOdstraňovanie a opätovné získavanie nutrientov z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
455.DPOdstraňovanie H2S a NH3 v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie amoniakovej a sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
456.DPOdstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpčnou ozonizáciouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
457.BPOdstraňovanie vybraných prioritných látok a liečiv z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
458.BPOdstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
459.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
460.DizPOchrana zdravia človeka pred kožnou expozíciou vybraným škodlivinám životného prostrediaHojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPOchranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
462.DPOn-line simulácia dynamických systémov cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
463.BPOpracovanie lieskovcov nízkoteplotnou plazmouMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
464.DPOptimalizácia a validácia analytickej metódy pre kvantitatívne stanovenie zvyškových rozpúšťadiel v aktívnej farmaceutickej substanciiPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
465.BPOptimalizácia bioreaktora na produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
466.BPOptimalizácia podmienok SPME extrakcie pre analýzu VOC v tokajských vínach pomocou GC-TOF-MSŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
467.DizPOptimalizácia procesov biokatalytickej produkcie fenyletanoidných glykozidovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
468.DPOptimalizácia procesov koagulácie na vybraných prevádzkach priemyselných odpadových vôd – Slovnaft, a.s. BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
469.DPOptimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
470.DPOptimalizácia rektifikačnej kolóny v procese spracovania polypropylénuFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
471.BPOptimalizácia transformačných protokolov pre Pichia pastorisMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Müllerová, S.
472.BPOptimalizácia zloženia pre prípravu ťažkých betónovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
473.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
474.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
475.BPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
476.DPOxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
477.BPOxidačná stabilita alkohol/benzínových zmesíHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
478.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
479.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
480.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
481.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
482.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
483.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
484.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
485.BPPäťčlánkove heterocykly a ich priprava z enoleterovVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
486.DizPPerspektívne elektrochemické senzory v analýze potravínŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH, D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
487.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
488.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPPísacie látky a ich identifikáciaDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
490.DPPLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPPodpora systému pre e-rozvrhAnnus, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
492.DizPPokročilé analytické metódy na izoláciu a detekciu xenobiotík v životnom prostredíHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
493.DizPPokročilé analytické metódy na izoláciu a detekciu xenobiotík v životnom prostredíHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
494.DPPokročilé oxidačné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
495.BPPokročilé riadenie LEGO robotovHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
496.BPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
497.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
498.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
499.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
500.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
501.DPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
502.DizPPolymérne mikrokapsule na enkapsuláciu pankreatických buniek v liečbe cukrovkyLacík, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
503.DizPPolymérne mikrokapsule na enkapsuláciu pankreatických buniek v liečbe cukrovkyLacík, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
504.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
505.DizPPolymérne zmesi na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
506.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
507.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
508.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
509.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
510.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
511.DPPorovnanie bieliteľnosti olejnatého a textilného ľanuVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
512.DPPorovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťových elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
513.DPPorovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a SlovenskaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPPorovnanie nutričných a senzorických vlastnosti vybraných zaručených tradičných špecialitStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
515.DPPorovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlakuČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
516.DPPorovnávacia analýza mozgových metabolitov skúmaných pomocou in vivo a in vitro 1H NMR vo vybraných regiónoch mozgu potkana s modelovanou neurodegeneráciouKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
517.BPPosúdenie a návrhy opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách a nákupných centráchVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
518.DPPosúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky pre prípad mimoriadnej situácieČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
519.BPPotravinárska chemofóbia spotrebiteľovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
520.BPPotravinárske využitie nízkoteplotnej plazmyMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
521.BPPotraviny so zdravotným a výživovým tvrdenímŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Paganová, K.
Ondrušková, M.
522.BPPoužitie heterogénnej katalýzy vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostrediaProusek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
523.DPPoužitie pyritu vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostredia.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
524.DPPovrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
525.BPPôvod a úloha mikroflóry materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
526.DizPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
527.BPPrebiotiká ako funkčné potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
528.DPPredbežná technologická a potenciálna probiotická charakterizácia bifidobaktérií izolovaných z materského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
529.DPPredikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pisko, R.
530.DPPrediktívne riadenie inverzného kyvadlaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
531.DizPPrediktívne riadenie založené na robustných soft-senzorochFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
532.DizPPrediktívne riadenie založené na robustných soft-senzorochFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
533.DizPPredklinické testovanie nových látok určených na liečbu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD)Dremencov, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
534.DizPPredlženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty cereálnych výrobkovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
535.BPPredĺženie životnosti historických kníh a dokumentovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
536.DPPredprojektová a projektová príprava vybraných environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie prevádzky environmentálnych technológiíDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
537.BPPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
538.DizPPrechodnými kovmi katalyzované reakcie v totálnych syntézach prírodných látokGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
539.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
540.BPPresne benchmark vypocty dimerov alkanovGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
541.BPPriama konverzia zemného plynu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
542.DPPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
543.BPPríprava a charakterizácia hydrotalcitových materiálovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
544.BPPríprava a charakterizácia nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovú spektroskopiu (SERS) a aplikácia metódy SERS v kriminalistickom skúmaní dokumentovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Andrejčáková, L.
545.BPPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
546.DPPríprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínovZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
547.BPPríprava a transformácie bioaktívnych tienoindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
548.DizPPríprava a biologická charakterizácia kombinovaných polymérnych systémov pre imunoterapeutické účelyKroneková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
549.DPPríprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
550.DizPPríprava a charakterizácia solárnych článkov na báze perovskitovMičušík, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
551.BPPríprava a charakterizácia tenkých vrstiev pre hybridné solárne články.Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
552.BPPríprava a interpretácia vlastností spin crossover komplexovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
553.DizPPríprava amfifilných kopolymérov s potenciálnym využitím pre distribúciu liečivEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
554.DizPPríprava amfifilných kopolymérov s potenciálnym využitím pre distribúciu liečivEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
555.DizPPríprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)Segľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
556.DizPPríprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)Segľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
557.DizPPríprava a štúdium koordinačných zlúčenín s potenciálnou enzymatickou aktivitouŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCH, D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
558.DizPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
559.DPPríprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňouJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
560.DizPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
561.DizPPríprava bioaktívnych látok kombináciou chemických a biotechnologických postupovRosenberg, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
562.DizPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
563.DizPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
564.BPPríprava bioproduktov určených pre krmovinársky priemyselKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bartalová, M.
565.DizPPríprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálovTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
566.DizPPríprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťamiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
567.BPPríprava chemickej suroviny recykláciou odpadových plastovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
568.BPPríprava intermediátov pre syntézu chirálnych indolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
569.DPPríprava karbonylových zlúčenín ako vonných látok biokatalytickou oxidáciou alkoholov pochádzajúcich z pribudlinČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
570.BPPríprava komplexov s vybranými Schiffovými ligandamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lechman, R.
571.DPPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
572.DPPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
573.DPPríprava modifikovaného grafénoxidu pre NMR štruktúrnu analýzu prostredníctvom reziduálnych dipólovo-dipólových interakciíDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
574.BPPríprava nanomagnetitu naneseného na pevnom nosiči a jeho využitie pri fotodegradačných reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
575.BPPríprava prírodných aróm pomocou chemoenzymatického štiepenia konjugovaných dvojitých väziebŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
576.BPPríprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcieRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
577.DizPPríprava semisyntetických derivátov manooligoscharidovFarkaš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
578.DPPríprava, štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti kobaltnatých komplexov s alifatickými dikarboxylovými kyselinamiSegľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
579.BPPríprava tlačených vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
580.BPPríprava transparentných Al2O3 materiálov pre zubné strojčeky.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
581.DPPríprava vlákien citlivých na UV žiarenieHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
582.BPPríprava vlákien s obsahom pigmentovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
583.BPPríprava zeolitov transformáciou geopolymérovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
584.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
585.BPPrírodné látky kovovej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
586.BPPrítomnosť myrozinázy vo vláknitých hubách: jej detekcia, stanovenie aktivity a purifikácia enzýmu.Varečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
587.DPProblematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatovBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
588.BPProcesno – ekonomické výpočty vybraného výrobného procesu v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
589.DPProcesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
590.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
591.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
592.DPProdukcia a aktivita metabolitov vláknitých húbKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
593.DizPProdukcia a funkčná analýza bioaktívnych látok pomocou expresných systémov in vitroŽitňan, D.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
594.DizPProdukcia a funkčná analýza bioaktívnych látok pomocou expresných systémov in vitroŽitňan, D.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
595.BPProdukcia auxínov - elicitorov rastninného rastu vláknitými hubamiOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
596.DPProdukcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
597.DPProdukcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaníHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
598.BPProdukcia enzýmov v eukaryotických expresných systémochMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Malý, O.
599.DPProdukcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
600.DPProjekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší, v závislosti od druhu spaľovaného palivaČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
601.BPProteázy v povrchových štruktúrach Trichoderma atrovirideŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
602.DPPurifikácia a katalytická pyrolýza lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
603.BPRacionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centierVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
604.BPRaspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotovValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
605.BPRaspberry PI v úlohe regulátoraValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Fedorkovič, L.
606.BPRastlinné kmeňové bunky v kozmetike (Obsadené: V. Kočajdová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
607.BPRastlinné oleje ako zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov pre nutri nápojeKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
608.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
609.DPReakcie organokovových činidiel s izoxazolidín-4,5-diolmi: stereoselektívna syntéza zlúčenín s anti,syn-3-aminopropán-1,2-diolovou subštruktúrouFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
610.DPRedizajn metabolizmu lipidov pomocou expresie rastlinných génov v Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
611.DPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
612.BPRegenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztokuGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
613.DPRegulácia CaV2.2 kanálov pertussis toxínom.Lacinová, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
614.DizPRekombinantná príprava farmaceuticky významných proteínov a peptidovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
615.BPRekombinantná príprava lipoxygenázyKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
616.BPRekombinantná príprava redoxných enzýmovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
617.BPRekombinantné fúzne proteíny a ich využitie v biokatalýze.Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
618.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
619.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
620.DPRezistencia kolifomov a enterokov voči antibiotikám v hrubom čreve človekaBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
621.DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
622.DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
623.DPRiadenie cestnej premávkyHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
624.BPRiadenie inverzného kyvadlaKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
625.BPRiadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
626.BPRiadenie laboratórneho výmenníka teplaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
627.DPRiadenie laboratórnej rektifikačnej kolónyOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
628.BPRiadenie levitácie objektu v prúde vzduchuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
629.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Hronec, R.
630.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
631.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
632.DPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
633.BPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
634.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
635.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofa, J.
636.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
637.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPRiešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózyTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
639.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
640.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
641.DizPRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
642.DPRobustné riadenieVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
643.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
644.DPRovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázyIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
645.BPRozdiely v zastúpení vybraných sfingolipidov u rôznych typov nádorových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
646.BPRozpoznávanie obrázkov v systéme Matlab pomocou konvolučnej neurónovej sieteVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
647.BPRozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam.Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
648.DizPRýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
649.DPSalicylátomeďnaté komplexy s derivátmi na báze pyridínu.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
650.DPSekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma sp.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
651.DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
652.DizPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
653.BPSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
654.DPSelektívna tvorba laktátu oxidáciou 1,2-propándiolu použitím katalyzátorov na báze AuŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
655.DPSenzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievokŽúbor, V.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
656.DPSeparácia enantiomérov pantenolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografieHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
657.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malčeková, T.
658.BPSeparácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
659.BPSeparácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, K.
660.DPSchopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
661.DPSieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovejKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
662.BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Patyk, M.
663.DPSkladovacie testy vybraných mliečnych výrobkovValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
664.DPSkúmanie dokumentov optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
665.BPSkúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlačiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
666.BPSkúmanie prírodných nerastov ako katalyzátorov v heterogénnych Fenton-like reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
667.BPSledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
668.DPSledovanie glykozylačných zmien ako potencionálnych biomarkerov rakoviny pomocou multiplexového systému využívajúceho lektínyKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
669.DPSledovanie kardiovaskulárnych zmien proteínov CSE, CBS a NO-syntáz ovplyvňujúcich produkciu H2S/NO a zmeny v redoxnej regulácii u D-galaktózového modelu starnutia a kognitívnych dysfunkcií.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
670.DPSledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodínŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
671.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Uher, M.
672.BPSledovanie vedľajších účinkov konzervačných zásahov na papierové nosiče informácií a dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
673.DPSledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
674.DPSledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
675.DPSledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
676.DPSorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
677.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
678.DPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
679.DizPSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
680.BPSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
681.DPSplyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadeníHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
682.DizPSpôsoby využitia nanotechnológií pri príprave bioanalytických zariadeníTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
683.BPSpracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kaluHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrnková, L.
684.BPSpracovanie popolčekaJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
685.BPSpracovanie údajov v MATLABeČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
686.BPStabilizácia alkoholdehydroganázy imobilizáciouŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mésároš, J.
687.DPStabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
688.BPStanovenie anizolov v nápojochJakubíková, M.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
689.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Auxtová, A.
690.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Izáková, K.
691.BPStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách tokajských výberových vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
692.DPStanovenie hliníka pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiareniaManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
693.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódami atómovej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
694.BPStanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktochSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
695.DPStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky HR-MS v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
696.BPStanovenie sulfidov metódou HR-CS-MASČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
697.BPStanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkoch prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jánska, B.
698.BPStanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vodeBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
699.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
700.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
701.DPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MSPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
702.BPStav rezistencie mikroorganizmov voči klinicky významým antibiotikám v studňových vodáchOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
703.BPStereodivergentná syntéza konformačne obmedzených analógov homofenylalanínuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
704.DizPStereoselektívna syntéza enantiomérne čistých alfa-aminodiolovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
705.DizPStereoselektívne (bio)transformácie v syntéze vonných zlúčenínSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
706.DizPStereoselektívne (bio)transformácie v syntéze vonných zlúčenínSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
707.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
708.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
709.BPStravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín (Obsadené: Činčurak, Vanja)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
710.DPStripping of volatile organic compounds in biological part of wastewater treatment plant of Slovnaft BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
711.DizPSupramolekulové siete komplexov prechodných kovov tvorené vodikovými väzbamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
712.DizPSupramolekulové siete komplexov prechodných kovov tvorené vodikovými väzbamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
713.DizPSyndróm asfyktického novorodenca: štúdium patobiochemických mechanizmov na novorodených potkanochJuránek, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
714.BPSyntetická štúdia heterokornolov a im príbuzných prírodných látokMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
715.BPSyntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínuSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
716.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
717.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
718.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
719.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
720.BPSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
721.BPSyntéza a vlastnosti polyenolovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
722.DizPSyntéza a charakterizácia žiaruvzdorných boridov prechodových kovov a ich kompozitovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
723.BPSyntéza a katalytické vlastnosti kovových nanočastícŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
724.DizPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
725.DizPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
726.DizPSyntéza a štúdium nových polyaplikovateľných heterocyklov a pi-konjugovaných oligoheterocyklov hviezdicovitých typov vykazujúcich agregáciou indukovanú emisiu a NIR vlastnostíMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
727.DizPSyntéza a štúdium nových polyaplikovateľných heterocyklov a pi-konjugovaných oligoheterocyklov hviezdicovitých typov vykazujúcich agregáciou indukovanú emisiu a NIR vlastnostíMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
728.BPSyntéza a štúdium vlastností vybraných benzoatomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazoluPuchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
729.BPSyntéza enantiomérne čistých α-aminokyselín využitím nitro-Mannichovej reakcieJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
730.DizPSyntéza funkcionalizovaných stilbénovMastihubová, M.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
731.DizPSyntéza funkcionalizovaných stilbénovMastihubová, M.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
732.BPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
733.DizPSyntéza glykozylovaných dusíkatých heterocyklov ako možných predlôh na vývoj liekov proti metabolickým, rakovinovým a nervovým ochoreniamPetruš, L.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
734.DizPSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
735.DizPSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
736.BPSyntéza ligandov benzimidazolového typu a koordinačných zlúčenín na báze derivátov salicylovej kyseliny s prechodnými kovmiHerich, P.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, A.
737.BPSyntéza substrátov pre Suzuki-Miyaura kapling s využitím kryštalizáciou indukovanej asymetrickej Streckerovej reakcie.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Janíková, B.
738.DPSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov prechodných kovov s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
739.DPSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov železa s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiPogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
740.DPŠetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinamiBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
741.DizPŠtruktúra a dynamika polymérov v objemových a priestorovo-limitovaných stavoch a ich súvislosti s funkčnými vlastnosťamiBartoš, J.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-FCH, D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
742.DPŠtúdiu superkritickej extrakcie s CO2 pri získavaní cenných zlúčenín z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
743.DPŠtúdium antiproliferačnej aktivity extraktívnych látok kôry smreka obyčajného na bunkách rastúcich in vitroKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
744.DPŠtúdium biologických úćinkov extraktov z kôryŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
745.DizPŠtúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopických vláknitých hubáchŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
746.BPŠtúdium cytotoxicity vybraných nízkomolekulových zmäkčovadielVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magová, J.
747.DPŠťúdium diastereoselektivity domino reakcie - Pd(II)-katalyzovaná cyklizácia - cross couplingLásiková, A.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy