4. 6. 2020  14:28 Lenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

<
Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BPAktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Ďurčová, D.
2.DPAkútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
3.
DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Labovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BPAlternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
5.DPAmidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivitaOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Pinčeková, L.
6.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesuŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Řežucha, M.
11.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pipíšková, A.
12.BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
13.
DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Homokyová, A.
14.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
15.
DPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Vaľková, K.
17.
DizPAntimikrobiální a jiné úpravy povrchůÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
DPAntimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
BP
Antioxidačné látky v obilninách
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
20.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajovHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
22.
DP
Antioxidanty vo vínach
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
23.
DP
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
24.BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Valicová, I.
25.
DizP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Cibulková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
26.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.
BPAplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látkyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
30.
BPAplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.DPAromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupcová, K.
32.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
33.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Rosa, I.
34.
BPBetalaíny. Ich výskyt, vlastnosti a využitie v potravinárstveSekretár, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Bezpečnosť potravín
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
36.
DizP
Bezprecedentné zmiešané kaplingy
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
BP
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
40.
DP
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
42.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre obalové materiályOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
43.DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Kožíková, J.
44.BP
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Alexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Sedmáková, B.
45.DP
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Tomanová, K.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
46.
BP
Biogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontroly.Greif, G.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DizP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
D-CHEIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
48.
DP
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
49.
BPBiokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných arómŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Marcinek, A.
50.DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
51.DizPBiokatalyzátory pre aplikácie v biorafinériáchÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
52.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
53.
BP
Biokompozitné materiály
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
BP
Biologická odbúrateľnosť tenzidov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.BPBiologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kollárová, K.
57.
DizPBiologické činitele ovplyvňujúce charakteristiky tokajských vín
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.DPBiologické účinky nanočastícÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fajčáková, D.
59.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DizP
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov
Kollár, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.DPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
63.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácieVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
BP
BIOPRINTING
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.BPBIOPRINTINGČeppan, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
66.
DP
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Čertík, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Rusnák, M.
67.
DP
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných zo spracovania potravín
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Vráblová, V.
68.DizP
Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.
DizP
Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.DPBudovanie mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana s indukovanou hypertrofiou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
DP
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky
Lakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čepcová, L.
72.
DP
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakomMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
73.
DP
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktoraStopka, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Seitz, J.
74.
DizP
Cielené syntézy prírodných látok a ich analógov
Bella, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
75.
BP
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
76.
DP
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Cverenkárová, K.
77.
DPDávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSKImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
78.
DP
Decentralizované strojové učenie a optimalizácia
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fedorová, K.
79.
BP
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Medveďová, K.
80.BPDegradácia antioxidantov pri pasterizácii ovocných štiavÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hollosyová, K.
81.
BP
Degradácia biologicky aktívnych látok pri pasterizácii ovocných štiavÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dikasz, D.
82.
BP
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Steltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
83.
DP
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Graczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.DP
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPAFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Orolínová, M.
85.DizPDenné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakcií
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
86.
BPDeterminácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gápa, T.
87.
DP
Diagnostika nádorových ochorení s využitím glykánov
Bertók, T.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Homolová, L.
89.
DP
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
90.
DizPDistribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenieKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
91.
DizP
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.BP
Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikácia
Mališová, E.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Ekologická ochrana slovenských lesov
Šurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
94.BPEkotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmovZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
95.
DizP
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojovHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-TSNSPM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
96.
DPElastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiareniaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Ďatko, T.
97.
DP
Elektrodepozícia 3D elektród pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Galicová, T.
98.DP
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúl
Gál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
99.
BP
Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Svitková, V.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dudoňová, P.
100.DPElektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulamiBlaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
101.
BP
Elektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkáchÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefčáková, M.
102.
BP
Elektrónová štruktúra modelových zlúčenín
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka teplaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Galčíková, L.
105.DP
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsuliach pre enzýmové kaskádové reakcie
Bučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
106.DP
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Greif, G.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Šprláková, K.
107.
DizP
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikáciíÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
108.DP
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
109.
BP
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Ciesarová, Z.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
110.
DizP
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
112.
BP
Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
113.BP
Experimentálna prevádzka membránového procesu
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
DP
Experimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systéme
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
115.
DizPExpertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstveJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
116.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
117.
DizP
Extrakcia bioaktívnych zložiek z biomasy s využitím povrchovo aktívnych látokSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
D-CTPO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
BPExtrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačkyÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
120.
BP
Extrakcia pšeničného a zemiakového škrobu
Minarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
121.
BP
Extrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Furdíková, K.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Nagy, I.
123.
DP
Farbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
124.
DPFermentované cereálne produktyOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Sikorová, P.
125.
BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Malček, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
126.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
BP
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
129.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
130.BP
Fotochrómne koloranty
Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
131.DPFotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov a kozmetických výrobkov - komparácia metód in vitro a in vivo
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janotková, L.
132.
DP
Fotoprotektívny účinok éterických olejov
Burčová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
133.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
134.
DP
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Bieliková, L.
135.
DizP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Danko, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
136.DizP
Funkčné biodegradovateľné polyestery
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
137.
DizP
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
138.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesuVasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.
BP
Fytochemikálie s biologickými účinkami na hmyz
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
DizP
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovKubíková, B.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
141.
DP
GABA skrat v raste a vývoji Trichoderma sp.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
142.DizPGalvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCTxA
D-CCT
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
143.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Kintler, M.
144.
BP
Genotoxická aktivita mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Hrušková, L.
145.
DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
146.DizP
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
147.DizPHeterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochoreníBreier, A.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DizP
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
Breier, A.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
150.
BP
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.DPHodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidumGreif, G.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Čaládiková, L.
152.
BP
Hodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSS
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
153.
BP
Hravé vizualizácie
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
154.
BP
Hustota a viskozita moderných kvapalných hnojív
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DizP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.
BP
Hydrotalkity – nová nádej pri záchrane starých dokumentovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bukasová, V.
157.
DP
Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.
BP
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.
BP
Charakterizácia biologicky významných makromolekúl pomocou elektrochemických metód
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
DP
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiaeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kukučová, K.
161.
BPCharakterizácia enologických vlastností čistých kultúr Saccharomyces cerevisiaeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
162.
DizP
Charakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombeČipák, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
163.
DP
Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
164.BP
Charakterizácia membrán pre palivové články
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
BP
Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Kaliňák, M.
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.DPCharakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Koniar, M.
167.
BPCharakterizácia rekombinantnej steryl glukozidázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
168.
BP
Charakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenoluÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
169.DizPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
170.
DP
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpaduOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Svajčiak, P.
171.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
172.
BPChemická modifikácia kaučukovHudec, I.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
DP
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochoreníHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Niková, M.
174.
DP
Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
175.
BP
Cholesterol v potravinách a jeho vplyv na zdravie spotrebiteľa
Šimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.DizP
Chromatografická separácia fenyletanoidných glykozidov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEIxA
D-CHEI
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
177.
DizPImobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialítBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
DizP
Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách. 
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
179.
BP
Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.
DizP
In vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťami
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
D-BICH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
181.
DP
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov - komparácia s in vivo testami (Bc. V. Hamranová)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hamranová, V.
182.
DP
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kopcová, B.
183.
DPInkorporácia ľanovej múky do výrobkov na báze cereáliíKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
184.
DP
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkovLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
185.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múkyKohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Wagner, R.
186.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.DizPInovatívne diagnostické postupy na detekciu nádorových ochoreníÚstav biotechnológie (FCHPT)D-BICH
D-BIOT
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
188.
BP
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
189.
BP
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Hoppej, D.
190.
BP
Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami
Kryštofová, S.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
191.
BP
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
BP
Izolácia farbív z rastlinnej biomasy a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysleKreps, F.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kuczorová, Š.
193.BP
Izolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metód
Jablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
194.BP
Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
195.DPIzolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Dzuro, L.
196.
BP
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Repková, L.
197.
BP
Izolácia tokoferolov z odpadnej rastlinnej biomasy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
Kocúrová, N.
198.
DP
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanovMališová, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
199.
DizP
Karbonácia zmesových cementov triedy G za simulovaných hydrotermánych podmienok
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
200.
DizPKarbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látokGracza, T.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
DP
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí kovových katalyzátorov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mareček, L.
202.
DP
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky
Horváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
203.
DP
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPAFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
BP
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Gašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
205.DPKatalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyselinySoták, T.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
206.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Horváth, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
207.
DizP
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeLacík, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.
DizPKinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.BPKlimatické zmeny a optimalizácia úpravy dreva pre celulózovo-papierenský priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
210.
DizP
Komplexné lipidy a ich metabolizmus ako potenciálne ciele pri terapii nádorových ochorení
Lakatoš, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DP
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
212.
DizP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCH
D-ANCHxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
213.
BP
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
214.DP
Komplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandami
Šalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2
215.
DizP
Kompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
DizP
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnív
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMI--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
217.
DizP
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a polymérov a ich funkcionalizácia
Pálková, H.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
218.
DP
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Hudec, I.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
219.
BP
Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
220.
DizP
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
221.
DP
Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
222.DizPKontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenínBella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
223.
BP
Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
224.
BP
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
225.
DP
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Košťúr, R.
226.
DizP
Koordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandami
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
D-ANCHxA
D-ANCH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 3
--
227.DizP
Kryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézu
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
228.
DPKryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónovJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Čierna, M.
229.
BPKryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sádecká, M.
230.
DP
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
231.
DP
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
232.
BP
Kvantovo-chemické štúdium stabilných organických radikálovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
233.
BP
Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Granatier, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
BP
Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
235.DizPKvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
236.
DizPLantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafosituLenčéš, Z.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
237.DP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
238.
BP
LEGO Mindstorms NXTValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
239.DP
LEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
240.BP
Lignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
241.
BPMagnetopolymérne materiály na báze elastomérnej matrice a feritového plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.
DizP
Manánolytické acetylesterázy
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
243.
DizP
Manánolytické acetylesterázyÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
244.
BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
245.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
246.
DP
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Timár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Šály, J.
247.
BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
248.
BPMateriálová a energetická bilancia lyofilizátoraOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
249.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
250.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
251.
BP
Materiály na báze PLA pre vývoj nových tkanivových náhrad
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
252.
DPMatrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.Barančík, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Onufráková, M.
253.
DizP
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam.Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
254.DP
Meranie a analýza tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
255.
BPMeranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
BP
Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravieOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
258.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Michalík, M.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
259.
BP
Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BPMetódy extrakcie bioaktívnych zložiek z fytomasySekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
261.
BP
Metódy stanovenia potravinovej vlákniny
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
262.
DizP
Mikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzumBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPOxA
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
263.DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureus
Medveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
264.
DPMikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutiaKoňuchová, M.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hatalová, I.
265.
DizP
Mikroplasty – identifikácia a analýza
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
266.BP
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
267.
DizP
Mikroplasty a nanoplasty - ich možný vplyv na výskyt liečiv a drog v životnom prostedí
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
268.
DizP
Mikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikámBírošová, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
269.
DP
Mikropolutanty v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
270.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Hajdúchová, Z.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
271.
BP
Mirakulín
Mošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
272.
DizP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
273.BPModelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
274.
DPModelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktoraVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
275.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Bakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
276.
BPModelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
277.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Turčan, T.
278.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
280.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.
BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
282.BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
283.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
284.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
286.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
287.
DP
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov využívaných v športe
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Haššo, M.
288.BP
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Minarčíková, A.
289.
BP
Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
290.
DizP
Modifikácia lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DP
Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefík, P.
292.DizPModifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcamiHnatko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
293.DP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
295.
DP
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podnikuPopovičová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Suroviaková, L.
296.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
DPMožnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Ľachká, K.
298.
DizP
Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
299.DizP
Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.
BP
Možnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákien
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
301.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
302.
BP
Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
303.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Bírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
304.
BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
305.
DizP
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Sládek, V.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
306.DP
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
307.
DP
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Žuffa, D.
308.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
309.BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
310.DizPNanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitieGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
311.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Malček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
312.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Huňačková, M.
313.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
314.
BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
315.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátoraKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
316.
DizP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látok
Polakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
317.DP
Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lichá, M.
318.
BP
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mišún, P.
319.BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
320.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
321.BPNávrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výrobyFakulta chemickej a potravinárskej technológieB-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
322.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
323.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
324.
BP
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
325.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
326.
BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
327.BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
328.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
329.
BP
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Rapčanová, E.
330.
BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérovElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
331.DPNelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
332.
BP
Nemliečne probiotické potravinyOddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Šprláková, N.
333.
BP
Netradičné obilniny
Minarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Valková, N.
334.
BP
Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontamináciiKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Fáber, R.
335.
DP
NMR metabolomika organelKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Bauerová, A.
336.BPNové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
337.
DP
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicitaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
338.DizP
Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Mosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
339.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Gašparovičová, D.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
340.
DizP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Marchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
341.
DizP
Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Tatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.DizP
Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
343.BPNový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadiel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
344.
BPNový spôsob izolácie a aplikácie liečiv formou hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-BIOPOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
345.
BP
Nutrigenomika
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
346.
BP
Nutrigenomika
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / --
347.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lojdl, B.
348.
BP
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOPOT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.
DizP
Odpadové vody - zdroj informácií popisujúcich výskyt klasických drog a nových typov psychoaktívnych látok
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
350.
BP
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
351.
DizP
Odpoveď mikroskopických húb na ošetrenie plazmou
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.DP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Balážová, G.
353.
BP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Drtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Jagnešáková, M.
354.
DP
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Petrová, A.
355.
BP
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Chrenák, J.
356.
DizP
Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
Benková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
357.
BP
Omyly v histórii cholesterolu
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
358.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
359.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
360.
DizPOptické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácieKatrlík, J.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
361.
DizP
Optimalizácia elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-CCT
D-CCTxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
362.
BP
Optimalizácia extrakčných podmienok pre SPE-GC-MS stanovenie kumarínov vo vodných a etanolových vzorkách
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Dobiašová, A.
363.
DPOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
364.
DP
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
365.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.Hatala, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
366.DPOptimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádrže
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
367.
DP
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysleKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
368.
BP
Optimalizácia separačných podmienok v GCxGC s iónovými kvapalinami ako stacionárnymi v druhej dimenziiŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
369.BPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
370.
DP
Optimálny návrh experimentovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
371.BP
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.
BP
Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
373.
DizP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
374.
BP
Perovskitové solárne články
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
375.
DizP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
376.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidyPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.
BP
Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Poliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
378.BP
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
379.DizP
Pokročilé (bio)polymérne siete
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
380.
DizPPokročilé (bio)polymérne sieteOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
381.
DP
Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
382.BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
383.
DizP
Polymérne kompozity pre 3D tlačÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
D-TPOLMI
D-TPOLMIxA
--
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
384.
DizP
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Eckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
385.
BP
Polyméry v biotlači
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
386.
BP
Polyméry v biotlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
387.
DizP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
388.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
389.
DizP
Pomocné xylánolytické enzýmy
Puchart, V.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
390.
DP
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
391.
BP
Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôtBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
392.
BP
Porovnanie extrakčných metód vhodných na NMR metabolomické štúdieCentrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.
BP
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami používanými v potravinárstve a v medicíne
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
394.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
395.
BP
Porovnanie kvality hovädzieho mäsa slovenského pôvodu a z tretích krajínStaruch, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
396.BPPorovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkáchElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
397.
DPPorovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
398.BP
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Vasičkaninová, S.
399.
BP
Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Ambrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
400.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.
DP
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravináchŠimko, P.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
402.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
403.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
404.BP
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Lukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
405.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
406.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídovLukeš, V.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
407.
BP
Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Lukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
408.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kožeOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
409.
BP
Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Ryšková, P.
410.
DizP
Potravinárske využitie bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
D-CTPO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
411.
BPPotravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
412.BPPotravinársky automatOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
413.
DPPotravinársky automatValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
414.
BP
Potravinové intolerancieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
415.
BP
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
416.BPPoužitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojovÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
417.
DP
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
418.
DPPovrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálovSekretár, S.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Nahliková, L.
419.
DizP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Jakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
420.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
421.BP
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
422.
BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
423.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
424.
DizP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
425.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oravec, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
427.
DizP
Predúprava lignocelulózovej biomasy na zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPR--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
428.
BP
Prehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
429.
BP
Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
430.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Schneider, I.
431.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
432.
BP
Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.Peller, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
433.
BP
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
434.
BP
Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku
Čížová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hlivjaková, M.
435.
BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
436.DPPriepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťovOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gombár, P.
437.BPPrieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihyGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
438.BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Šalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 3
439.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Gibalová, N.
440.
DP
Priprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kadlečíková, K.
441.
DizP
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač.
Šajgalík, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
442.
DizP
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobuMosnáčková, K.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
443.BP
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Švorec, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
444.
DP
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovitéÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
445.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
446.
BP
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolomKuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Tkáčová, M.
447.BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
448.
DizPPríprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
449.
BP
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadamiOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
450.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
451.BP
Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
452.
DP
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
453.
DP
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
454.
DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
455.BPPríprava a vlastnosti koordinačných zlúčenín s kofeínom. Puchoňová, M.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
456.DizPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
457.DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
458.
BP
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Roľková, D.
459.
BPPríprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormiŠtolcová, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
460.
BP
Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
461.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Soták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Urbanová, R.
462.
DPPríprava deuterovaných chinolónovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
463.
BPPríprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
464.
BP
Príprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlač
Gemeiner, P.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
465.
BP
Príprava eko-cementov pre špeciálne aplikácie
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
466.
DP
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
467.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
468.
DPPríprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
469.
DizP
Príprava nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOTDD
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
470.DP
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
471.
BP
Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
472.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Khunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
473.
BP
Príprava tlačených a elektricky vodivých vrstiev na báze halloyzitu a vodivého polyméru PEDOT:PSS
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
474.
DP
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázouOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
475.
BP
Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdrojeHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrovičová, Ľ.
477.
BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chuti
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
478.
BP
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Bakajsová, K.
479.
BP
Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.
DP
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
481.
BP
Produkcia a charakterizácia extracelulárnych glykozidhydroláz u vláknitých húb
Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lelková, A.
482.
BP
Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónov
Illeová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
483.
BPProdukcia kyseliny erukovej konverziou odpadových materiálov pomocou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Titková, L.
484.
BP
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaÚstav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
485.
BP
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombeHolič, R.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Holocsiová, S.
486.DizPProdukcia nealkoholického pivaŠmogrovičová, D.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
487.
DP
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichie pastorisKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Kyzeková, T.
488.DizPProdukcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
Ústav biotechnológie (FCHPT)
D-BIOT
D-BIOTDD
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
489.
DP
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka a jeho zliatin
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
490.
DP
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Bertók, T.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
491.
BP
Prvková analýza prietokovou elektrochémiou.Čacho, F.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
492.BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
493.
BP
Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
494.
DP
Rakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravináchCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
495.
DP
Rastlinné nápoje ako surovina na výrobu jogurtu
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Košťálová, D.
496.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
497.
BP
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovania
Vasilkovová, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
498.
DP
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolovÚstav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
499.BP
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
500.
BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Rapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
501.BP
Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
502.BPRedoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metódÚstav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
503.DP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – voda
Graczová, E.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
504.
DP
Rekombinantná príprava lyáz.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
505.
DP
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Rebroš, M.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Zezulová, V.
506.
BP
Reologické vlastnosti elastomérov a kaučukových zmesíHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
507.
BPRezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek SlovenskaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
508.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek SlovenskaBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
509.DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
510.
DizP
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Szolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
511.DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
512.BPRiziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človekaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DizPRobustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesovBakošová, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
514.BPRöntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymiKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
515.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi
Kožíšek, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
516.
BPRöntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.Kožíšek, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
517.BP
Rozklad potravín a iných organických vzoriek v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.
BP
Rozkladanie vzoriek životného prostredia v mikrovlnnom zariadení Multiwave GO
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
519.
DPRýchle nelineárne prediktívne riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kohút, R.
520.DP
Selekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
Šmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2 Vaštík, P.
521.
DizP
Selektívna izolácia stilbénov a stilbénových derivátov z kôry smreka obyčajného
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
522.
DP
Sieťovanie kaučukových matríc s využitím peroxidových vulkanizačných systémov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Lažo, F.
523.BP
Simultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou elektrochémiou.
Čacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
524.
BP
Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Dvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
525.
BP
Skúmanie ochranných prvkov dokumentovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3--
526.
BP
Skúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesí
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
527.
DP
Skúmanie vplyvu odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu cereálnych sušienokKreps, F.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Molnárová, L.
528.
BP
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
529.BP
Sladidlá vo výžive diabetikov
Kohajdová, Z.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Ťažká, D.
530.DP
Sladovnická kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Psota, V.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
I-BIOTE--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
531.
BP
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzoraÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
532.
DP
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
533.
DP
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, M.
534.DP
Sledovanie nutričných a senzorických parametrov vybraných druhov mias Mangalice Plavej
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
535.BPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
536.
DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
537.
DPSledovanie zmien intracelulárneho transportu mutovaných vápnikových kanálov.Jurkovičová Tarabová, B.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
538.
DP
Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Varjúová, D.
539.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
540.
BP
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
541.
BP
Spektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandami
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
542.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazu
Dvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
543.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látok
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
544.BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorov
Dvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
545.
BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
Kleinová, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
546.BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
547.
DPStabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologiiÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Križanová, N.
548.
BP
Stabilizácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní cereálií
Lauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
549.
DP
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
550.
BP
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografie
Vyviurska, O.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
551.
DPStanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych tokajských vínach pomocou enantio-GCxGCÚstav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Thai, H. A.
552.
BP
Stanovenie eugenolu v nápojochÚstav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
553.
BP
Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
554.
DizP
Stanovenie parametrov výrobného procesu na zabezpečenie kvality cementuPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
555.BP
Stanovenie pestícídov v sójových produktoch pomocou GC-MS
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
556.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
557.
BP
Stanovenie prvkov atómovou spektrometriou.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
558.BP
Stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorky
Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
559.
DP
Stanovenie stopových koncentrácií zvolených prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANACH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
560.BPStanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiouÚstav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
561.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Bitterová, I.
562.
BP
Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
563.
BPStanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
564.
BP
Staphylococcus aureus kontaminant protravín.
Olejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Herchlová, K.
565.
BP
Staphylococcus sp. ako pôvodca ochoreníOlejníková, P.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
566.DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
567.
DPStereoselektívna syntéza β-aminokyselínJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
568.
DP
Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Marchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
569.
DP
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Šafař, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Cvečko, M.
570.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizácii
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
571.BP
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Kohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Baráth, K.
572.
BP
Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
573.BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SROddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
574.
BP
Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.BP
Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredí
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
576.
DP
Sušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
577.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Deme, J.
578.
BPSyntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínu
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
579.
DizP
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Mosnáček, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACHxA
D-MACH
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
580.
BP
Syntéza analógov berkeleylaktónu AOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Plaskoňová, B.
581.
DizP
Syntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolov
Marchalín, Š.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
582.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
583.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Végh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
584.
DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dacho, V.
585.
DP
Syntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátov
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
586.
BP
Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
587.
DizP
Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátov
Bella, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
588.
BP
Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
589.
DPSyntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektoryMosnáček, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
590.
DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
591.
BP
Syntéza makroiniciátorů pro kontrolované polymerizace
Bondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
592.
DizP
Syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systéme
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
593.
BP
Školské stravovanieMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
594.
DP
Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
595.
DizP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc
Bartoš, J.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
596.
BPŠtúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutiaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
597.
DizP
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látokOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
598.BPŠtúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
599.
DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčenináchOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
600.
BP
Štúdium genotoxicity plazmou ošetrených mykotoxínov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bolebruchová, M.
601.
DizP
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida auris
Farkaš, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
602.
BPŠtúdium hematopoetických kmeňových buniek u pacientov s akútnou leukémiouÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Struts, O.
603.
DizP
Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.Scholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMxA
D-ATEM
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
604.
BP
Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
605.
BP
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
606.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
607.
DP
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
608.
BP
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Griač, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
609.
DizP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Škultéty, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
610.DizP
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s následným vývojom prognostického nástroja
Škultéty, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-BICHxA
D-BICH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
611.
DizP
Štúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
612.DizPŠtúdium možností modifikácie celulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej plazmy.Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
D-TPOLMIxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
613.DizP
Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHZPR--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
614.DPŠtúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
615.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesyHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
616.
DP
Štúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
617.
BP
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
618.DizP
Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
D-ORGCH
D-MACH
D-BICH
--
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
619.
BP
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Klempová, T.
Ústav biotechnológie (FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
620.DizP
Štúdium radikálových polymerizácií pomocou chromatografických a spektroskopických metód
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
621.BP
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
622.
DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Trebichavská, M.
623.DizP
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
D-MACH
D-TPOLMI
--
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
624.BPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
625.
DizP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
D-OTTP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.DP
Štúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraní
Cibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Belák, M.
627.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
628.
DP
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
629.BPŠtúdium vibracií molekúl použitím neurónových sietíMatúška, J.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
630.
BP
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
631.
DP
Štúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlači
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-POFO
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
632.
BP
Štúdium vlastností polymérnych gélov určených na čistenie objektov výtvarného umenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
633.BPŠtúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotouJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
634.
DizPŠtúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelovLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHFxA
D-TPTCxA
--
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
635.
DizP
Štúdium základných princípov života - aplikácia aktuálnych teoretických modelov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
D-CHF
D-TPTC
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
636.
DP
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniekÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
637.DizPTaveninové systémy pre solárne aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM
D-ATEMxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
638.BPTechnologická kvalita kakaových práškovÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
639.DizPTechnologické aspekty výroby hnojiva tiosíranu amónneho
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
640.
DPTechnologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2Híveš, J.
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gettová, Ž.
641.
DP
Technologické problémy pri spracovaní cukrovej repy
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO--