7. 7. 2020  15:05 Oliver
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Adaptabilita administratívnych budovRollová, L.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
DisP
Adaptabilné bývanie
Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-Aext
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DP
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v PartizánskomVodrážka, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BPAktívna matka v auteÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.DP
Amfiteáter Detva
Varga, T.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 5
6.DP
Amfiteáter Detva
Šíp, L.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
7.DP
Analógové interiérové hodiny
Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
Areál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéruVinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DisP
Architektonické reflexie inovácií v priemysle
Ilkovičová, Ľ.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
10.
DisP
Architektúra a neuroveda
Čerešňová, Z.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
11.
DisPArchitektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DisPArchitektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a ČiechSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FAPodrobnosti tématu0 / 2--
13.
DisP
Architektúra v kontexte zmien klímyÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 2
--
14.BPAutentická motiváciaBaláž, M.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Autonómny priemyselný dron
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1--
16.
DisPAutorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočiaÚstav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DP
Beckov - františkánsky kláštor. Adaptácia a obnova komplexu. Centrum novej evanjelizácie.Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH--FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.DP
Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
DP
Bratislava, Dunajská rozvojová os - Zimný prístav
Bašová, S.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-URB
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
DP
Bratislava "Južné mesto"
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-URB
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
DP
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Budúcnosť osobných dát v oblasti mobility
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti tématu0 / 1--
24.DPBytový komplexBacová, A.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BPCAMPUS STU – prestavba verejného priestoruÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 4
--
26.
BPCampus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4--
27.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
28.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
29.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 6
--
30.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
31.
BP
Campus STU - verejný priestorÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
32.BP
Campus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti tématu0 / 6
--
33.
BP
Campus STU - verejný priestorÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU--FAPodrobnosti tématu0 / 6--
34.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
35.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 6--
36.BP
CAMPUS STU - verejný priestor
Görner, K.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
37.
BP
CAMPUS STU - verejný priestor
Štefancová, L.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
38.
DP
Centrum kultúry, rekonštrukcia kultúrneho domu, Šaľa - interiér
Hronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.DPCentrum vedecko technologického parkuÚstav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DPCreativ hub / polyfunkčný komplexÚstav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Design hotel - Bratislava, Mlynské NivyAlexy, A.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 3
--
42.
DP
Detské štúdio animovaného filmu
Paliatka, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.DisPDigitalizácia zaniknutých interiérov ako forma zachovania kultúrneho dedičstvaHronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
DisP
Divadelné budovy v súčasnosti
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2
--
45.DP
Divadlo_"Theatre Populaire IDEA (L)"
Oravcová, E.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.DP
Domáci bar
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu0 / ----
47.
DP
Dubnica nad Váhom - západný rozvoj mesta
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-URB
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
DP
Edukačná pomôckaÚstav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Ekologická kampaň za odstránenie BPA tlačeÚstav dizajnu (FA)I-DZ--FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.DPEtnografické múzeum, NámestovoPaňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.DPExteriérový hudobný nástrojPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / --
52.
DisP
Fenomén baťovskej architektúry na Slovensku, vízie a realita
Pohaničová, J.
Fakulta architektúry
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Film and Art Center - Lakefront Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti tématu0 / 1--
54.
DisP
Formy bývania pre najvyššiu reprezentáciu štátu na Slovensku a v zahraničíSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
55.
DisPFORMY GENEROVANIA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTUTóthová, Z.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
56.
DisP
FORMY GENEROVANIA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTUÚstav architektúry obytných budov (FA)D-Aext
--
FAPodrobnosti tématu0 / 1--
57.
DisP
Fyzikálne parametre mestského verejného priestoru
Špaček, R.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCH
D-Aext
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
58.
DPGaléria moderného umenia Bratislava PetržalkaŠimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti tématu0 / 1
--
59.
DisP
Geografické informačné systémy v urbanizme a územnom plánovaní
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
D-UextxA
D-Uext
D-URBxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BPIdentita SKÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.DisPIdentity vinohradníckej architektúry v kontexte slovensko-českého pohraničiaTóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
62.
DisP
Inovácie v architektúre 20. storočiaMoravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextxA
D-ARCHxA
D-ARCH
D-Aext
--
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
DisPInovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DisP
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Bacová, A.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
DisP
Inovatívny prejav drevostavieb v súčasnom architektonickom stvárnení školských staviebKončeková, D.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1--
66.BPIntarzovaný stolový nábytokÚstav dizajnu (FA)
B-D
--FAPodrobnosti tématu0 / ----
67.
DP
Integrovaný dopravný uzol - BratislavaFakulta architektúry
I-URB
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.DisPInteligentné budovy pre užívateľov so zdravotnými limitmi
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.DPInteligentný zámok na bicykelPaliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.
DP
Interiér administratívnych priestorov – Multifunkčné centrum, Dúbravka, BratislavaVinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
71.
DisP
Interiér na Slovensku – tvorba v časoch socializmu
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
DP
Interiér verejných priestorov komunitného centra Saratovská
Salcer, I.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
DP
Interiér verejných priestorov relaxačného centra Dúbravka
Fakulta architektúryI-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.DPInteriér verejných priestorov Wellbeing centraÚstav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 2
--
75.
DP
Interiérové svietidlo
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu0 / --
--
76.
DisP
Kmitanie tenkých dosák s uvážením trhlín
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-APLME4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / ----
77.
BP
Kompostovanie v domácnosti
Humaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti tématu
0 / --
--
78.BPKomunitné centrumKráľová, E.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
79.BP
Komunitné centrum
Fakulta architektúry
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
80.BPKomunitné centrumVráblová, E.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti tématu
1 / 6
82.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.BPKomunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
84.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
85.
BP
Komunitné centrum
Oravcová, E.Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AU--FAPodrobnosti tématu
1 / 3
86.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1--
87.
BP
Komunitné centrum
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AU--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
88.BP
Komunitné centrum
Daniel, P.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--FAPodrobnosti tématu
1 / --
89.BP
Komunitné centrum
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu1 / 2
90.
BP
Komunitné centrum
Macháčová, K.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
91.
BP
Komunitné centrumVinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti tématu
1 / --
Uríková, L.
92.
BP
Komunitné centrum
Kusý, M.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
93.BP
Komunitné centrum
Paňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 4--
94.BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.BPKomunitné centrumÚstav architektúry obytných budov (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
96.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti tématu
1 / -- Beňa, T.
97.
BP
Komunitné centrum
Bartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 2
98.
BP
Komunitné centrumVodrážka, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.BPKomunitné centrum - Bratislava, Mlynské NivyAlexy, A.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 4
--
100.
BP
Komunitné centrum - Bratislava, Mlynské Nivy
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
101.
BP
Komunitné centrum - Pistoriho palác
Vojteková, E.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
102.
BP
Komunitné centrum, Pistoriho palác, Bratislava
Závodný, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 4
Martiška, J.
103.DPKongres hotel, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
104.DisP
Konvergencie nárokov rôznych skupín užívateľov v objektoch zimných štadiónov
Končeková, D.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DP
Konverzia priemyselného objektu č. 60 v PartizánskomBartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--
106.DP
Kostol s pastoračným centrom, Bratislava Nivy
Bogár, M.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 4
--
107.
DisP
Kreatívne stratégie práce s regionálnymi prvkami v interiérovom a produktovom dizajne
Kotradyová, V.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
108.
DPKremnica - františkánsky kláštor, adaptácia na kultúrne účelyHrašková, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCHI-ARCH-OOPOS
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--
109.
DP
KresloHumaj, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti tématu0 / ----
110.
DP
Kultúrno-spoločenské a kongresové centrum - Bratislava, Mlynské NivyAlexy, A.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
111.DP
Kultúrny hub, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Polakovič, Š.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
112.
BP
Lavička pre Fridricha Weinwurma
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
DisP
Malé výstavné formyÚstav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BPMERINA NÁVRH A PROJEKT VEREJNÉHO PRIESTORUÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti tématu0 / 4
--
115.
DP
Merina transformácia priemyselnej budovy na Co-working centrum
Fejo, K.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
116.DPMerina -Transformácie objektu "Teplarne" na kulturno - multifunkčný objektFejo, K.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
DisPMestá zajtrajška.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URB
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
118.
DP
Mestský dom
Kusý, M.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / --
--
119.
DPMestský kongresový hotel *****Bacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Pifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
121.
DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
122.
DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
I-ARCH-EEVT
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3--
123.
BP
Mobilita pre generáciu AlphaLipková, M.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
124.DisPModulárna architektúra budov na bývanieBacová, A.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.BP
Multifunkčný detský klub, areál bane Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU--FAPodrobnosti tématu0 / 1--
126.
BP
Multifunkčný detský klub, areál bane Cígeľ, okr. PrievidzaBátor, J.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--
127.
DP
Múzeum baníctva, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Bátor, J.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DP
Múzeum lužného lesa – Bažantnica Bratislava Jarovce
Šimkovič, V.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom
Bašová, S.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v PartizánskomÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.DP
Nitra, bývalé kasárne - architektonická štúdia revitalizačnej adaptácie vybranej časti areálu
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.DPNová bratislavská riviéra Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DPNová obytná zóna v Partizánskom
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.DisPNové modely a stratégie nájomného bývania
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DisP
Nové modely a stratégie nájomného bývaniaBacová, A.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Nový dopravný terminál v PartizánskomÚstav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
137.
DP
Nový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom
Bartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
I-ARCH-EEVT
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
DP
Nový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom
Bartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.DPObčianska vybavenosť na nábreží Dunaja, BratislavaSchleicher, A.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DP
Objekt občianskej vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Schleicher, A.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 3
--
141.
DisP
Obnova budov a verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosťPifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH
--FA
Podrobnosti tématu
0 / ----
142.
DP
Obytný hybrid
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.DP
Oravské múzeum etnografie, Námestovo - interiér
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu0 / ----
144.DPOravské Múzeum Etnografie v NámestoveOravcová, E.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
145.
DP
Osobná identita v dizajne výrobkov
Lipková, M.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
DP
Osobný automobil - Estetika interakcie automobilu a spolocnostiBaláž, M.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
147.
DP
Pamiatková obnova a adaptácia meštianskeho domu na Radničnom nám. 63/I v Banskej Štiavnici
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.DPPamiatková obnova a adaptácia Starej Prachárne v TrnavePauliny, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Parkovací dom vs. wellness centre, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Bátor, J.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--
150.
DPPerformance Center Bratislava PetržalkaÚstav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1--
151.
DP
Personalizácia užívateľského rozhrania v zdieľanom automobile
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.BP
Personalizácia užívateľského rozhrania v zdieľanom automobile
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.
BP
Pistoriho palác - komunitné centrum
Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / ----
154.
BP
Pitná fontánka
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti tématu
0 / --
--
155.BP
Plavajúci priestor
Baláž, M.Ústav dizajnu (FA)B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.DPPlug and play – mestská mobilita budúcnostiÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 5
--
157.
DP
Polyfunkčná budova Miletičiva ul., Bratislava
Vojteková, E.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
DP
Polyfunkčné centrum, Bajkalská/Záhradnícka, BratislavaZávodný, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
159.DP
Polyfunkčný bytový komplex v Bratislave -Petržalke
Vráblová, E.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
160.
DP
Polyfunkčný dom
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--
161.DPPolyfunkčný dom – kongresové centrum, Trnavské mýto, BratislavaÚstav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu0 / 1--
162.
DPPolyfunkčný komplex predstaničná zóna BratislavaŠpaček, R.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
163.
DPPolyfunkčný objekt – Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.DPPolyfunkčný objekt – Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
DPPolyfunkčný objekt - New Living CenterKosnáč, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu0 / 3
--
166.
DP
Polyfunkčný objekt – New Living Center
Majcher, S.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
I-ARCH-BPB
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
167.
DP
Polyfunkčný objekt – New Living Center
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
168.DP
Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, Paríž
Paňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
DP
Polyfunkčný objekt- Gaštanový hájik
Andráš, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1--
170.
DPPolyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania v Bratislave - Petržalke
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
171.DPPolyfunkčný obytný komplex, Bratislava – PetržalkaCzafík, M.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
172.
DisP
Post-carbon experience - dizajn užívateľského zážitku a nové spôsoby navrhovania v oblasti osobnej dopravyOlah, P.
Ústav dizajnu (FA)
D-DIZN--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
173.
DisP
Post-carbon mobility - špekulatívny dizajn a nové spôsoby navrhovania v oblasti osobnej dopravyOlah, P.Ústav dizajnu (FA)
D-DIZN
--FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
DP
“Post-industriálna renesancia”, Centrálny objekt stanice + sieť vertikálnych verejných priestorov skrz dopravníky, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.DisP
Potenciál architektúry pre formovanie verejného priestoru
Joklová, V.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-ARCH
D-URB
--
--
FAPodrobnosti tématu
0 / --
--
176.
DisP
Potenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvoja
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-Uext
D-URB
D-UextxA
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu0 / --
--
177.
DisP
Pozícia umeleckého diela v slovenskej interiérovej architecture.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
178.
DisP
Pozícia umeleckého diela v slovenskej interiérovej architektúre.
Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
179.DisP
Premenlivosť v čase architektúry na bývanie
Selcová, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DisP
PRESAHY FORIEM TRVALÉHO A PRECHODNÉHO BÝVANIATóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
181.DP
Príbeh ľanu
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
182.BPProdukt z recyklovaného materiálu pre hudobný festival PohodaPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / ----
183.DisPRecyklovanie ako nástroj dizajnérskej tvorbyDaniel, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
DisP
Recyklovanie ako nástroj dizajnérskej tvorby
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.DPRekonštrukcia kúpeľov Grössling
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 4
--
186.
DP
Rekonštrukcia objektu UmelkaÚstav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu0 / 5
--
187.
DP
Rekonštrukcia objektu UmelkaKočlík, D.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti tématu0 / 4
--
188.DPRekonštrukcia objektu Umelka
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
189.
DPRekonštrukcia objektu Umelka – InteriérKotradyová, V.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
190.
DisP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
191.DisP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
192.
DisPReprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Aext
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.
DisP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
194.
DP
Revitalizácia galérie Umelka
Fakulta architektúry
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
195.
DP
Rezidencia prezidenta SRSkoček, I.Fakulta architektúry
I-PSA
--SvFPodrobnosti tématu0 / 4--
196.
DP
Saleziánske pastoračné centrum Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
DP
Sebestačný modulárny domÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DisP
Sémantika konštrukcií v súčasnej architektúreIlkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2
--
199.
BP
Senzorická miestnosťLipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
200.
BP
Set pre diabetikov
Paliatka, P.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--FA
Podrobnosti tématu
0 / ----
201.
DP
Sobranecké kúpele, Sobrance - interiérDaniel, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.
DP
Solivary centrum, Prešov - Interiér
Daniel, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / --
--
203.
BP
Spoločenská hra
Humaj, P.Ústav dizajnu (FA)B-D--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
204.
BPSpracovanie bio odpadu v domácnostiHumaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti tématu0 / --
--
205.
DisP
Stavebné materiály pre udržateľnú architektúru
Pifko, H.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
BPStolička s antistresovými vlastnosťamiPaliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.
DP
Svoradov internát v Bratislave
Pohaničová, J.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DisPSystémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzity
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-UextxA
D-Aext
D-URB
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.DP
ŠKODA Naí Dillí 2040 - Koncept mestského automobilu
Olah, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ťapajna, P.
210.
DP
ŠKODA Simply Closer - Dizajn interiéru
Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
DP
ŠKODA Simply Closer - Dizajn zážitku
Olah, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--
212.
DP
Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
DP
Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko
Andráš, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.
BP
Školský klub
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
215.BPŠkolský klubUhrík, M.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AU
--
FAPodrobnosti tématu0 / 4
--
216.
BP
Školský klub
Salcer, I.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu0 / ----
217.
BP
Školský klubÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
218.
BP
Školský klub
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti tématu0 / 2
--
219.
BP
Školský klub
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
220.
BP
Školský klubPaňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
221.BPŠkolský klubAndráš, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AU--FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
222.
BP
Školský klub v Campuse STU
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
223.BPŠkolský klub v Campuse STU
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti tématu
1 / 2
224.
BP
Športový klub Maják, Bratislava – Petržalka Juh
Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
225.
BP
Športový klub Maják, Bratislava – Petržalka JuhŽitňanský, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 2
Hostačná, L.
226.DPŠtudentské bývanie, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
227.
DPŠtudentské centrum UNI HUB, Žilina - interiérHronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.DPTopoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov.Polomová, B.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
229.
DP
Tržnica, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
DP
Umelecká beseda slovenská, Bratislava - interiér
Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu0 / 3
--
231.
DP
„UMELKA“ – revitalizácia objektu a návrh interiéru vybraných priestorov – Dostojevského rad, Bratislava, Slovensko
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
232.DisP
Umenie a dizajn – prezentácia v post-digitálnej dobe
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-DIZN--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
233.
DP
Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská dolina, BratislavaZávodný, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
234.
DP
Upomienkový predmetHumaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
DisP
Urbánna recyklácia browfieldov v mestskom prostredíSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
--FAPodrobnosti tématu
0 / --
--
236.
DisPUrbánna recyklácia vidieckeho zázemia mestaSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / ----
237.
BP
VA Fečík Hudec Bergerová - Komunitný dom - Kúpeľná ulica
Fečík, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 4--
238.BPVariabilný systém deliacich stien pre kancelárie
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--
239.
BP
Verejné priestory Campus STUSmatanová, K.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU--FAPodrobnosti tématu0 / --
--
240.
DP
Viacúčelová hala v industriálnej zóne v Partizánskom
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH--FAPodrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
DP
Viacúčelová kongresová sála Bratislava PetržalkaÚstav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
BP
Voľnočasová adaptívna obuvHumaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti tématu
0 / --
--
243.DPVoľnočasové zóny v okolí mesta Žarnovica
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
DP
Zimný štadión Biely Kríž, Bratislava
Nahálka, P.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DP
Zóna Chalupkova - Bratislava. Adaptácia objektov industriálnej zóny.
Botek, A.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
DPŽelezničná stanica – Vinohrady
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
DP
Železničná stanica Bratislava – VinohradyÚstav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 1
--