12. 8. 2020  11:36 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Adaptabilita administratívnych budovRollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.DizP
Adaptabilné bývanie
Rollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-Aext--FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
3.
DP
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom
Vodrážka, P.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Aktívna matka v aute
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
DP
Amfiteáter Detva
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 5
6.
DP
Amfiteáter Detva
Šíp, L.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 5
--
7.DP
Analógové interiérové hodiny
Ústav dizajnu (FA)I-DZ--FA
Podrobnosti témy
0 / ----
8.
DP
Areál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéru
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DizPArchitektonické reflexie inovácií v priemysleÚstav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3--
10.
DizP
Architektúra a neurovedaČerešňová, Z.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
11.DizP
Architektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DizP
Architektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a ČiechÚstav architektúry obytných budov (FA)D-ARCH
D-Aext
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DizP
Architektúra v kontexte zmien klímy
Pifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 2--
14.
BPAutentická motiváciaBaláž, M.Ústav dizajnu (FA)B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Autonómny priemyselný dronÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.DizP
Autorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočia
Moravčíková, H.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.DP
Beckov - františkánsky kláštor. Adaptácia a obnova komplexu. Centrum novej evanjelizácie.
Botek, A.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DPBratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciuKráľová, E.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DP
Bratislava, Dunajská rozvojová os - Zimný prístav
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-URB--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Bratislava "Južné mesto"
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-URB--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
DP
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DPBratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factoryÚstav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Budúcnosť osobných dát v oblasti mobility
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Bytový komplex
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.BP
CAMPUS STU – prestavba verejného priestoru
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
26.BP
Campus STU - verejný priestor
Joklová, V.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
27.BPCampus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
28.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6--
29.BPCampus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 6
--
30.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
31.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 6
--
32.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy0 / 6--
33.BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 6
--
34.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
35.BPCampus STU - verejný priestorSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy0 / 6--
36.
BP
CAMPUS STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4
--
37.BPCAMPUS STU - verejný priestorŠtefancová, L.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
38.DP
Centrum kultúry, rekonštrukcia kultúrneho domu, Šaľa - interiér
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
39.
DP
Centrum vedecko technologického parkuIlkovičová, Ľ.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Creativ hub / polyfunkčný komplexBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Design hotel - Bratislava, Mlynské Nivy
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3--
42.DPDetské štúdio animovaného filmu
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ--FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Digitalizácia zaniknutých interiérov ako forma zachovania kultúrneho dedičstvaÚstav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZN
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2--
44.DizP
Divadelné budovy v súčasnosti
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 2--
45.DP
Divadlo_"Theatre Populaire IDEA (L)"
Oravcová, E.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Domáci bar
Humaj, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.DP
Dubnica nad Váhom - západný rozvoj mesta
Kováč, B.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-URB
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.DPEdukačná pomôckaHumaj, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
DP
Ekologická kampaň za odstránenie BPA tlačePaliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DP
Etnografické múzeum, NámestovoPaňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Exteriérový hudobný nástroj
Paliatka, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ--
FA
Podrobnosti témy1 / --
52.
DizP
Fenomén baťovskej architektúry na Slovensku, vízie a realita
Fakulta architektúry
D-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
53.
DP
Film and Art Center - Lakefront Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DizP
Formy bývania pre najvyššiu reprezentáciu štátu na Slovensku a v zahraničíSelcová, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
D-ARCH
--
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
55.
DizP
FORMY GENEROVANIA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU
Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DizP
FORMY GENEROVANIA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DizP
Fyzikálne parametre mestského verejného priestoru
Špaček, R.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCH
D-Aext
--
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
58.
DPGaléria moderného umenia Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DizP
Geografické informačné systémy v urbanizme a územnom plánovaní
Joklová, V.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
D-UextxA
D-Uext
D-URBxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BP
Identita SKÚstav dizajnu (FA)B-D--FAPodrobnosti témy0 / 2--
61.
DizP
Identity vinohradníckej architektúry v kontexte slovensko-českého pohraničia
Tóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
62.DizP
Inovácie v architektúre 20. storočia
Moravčíková, H.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-AextxA
D-ARCHxA
D-ARCH
D-Aext
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
63.
DizP
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.DizP
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Ústav architektúry obytných budov (FA)D-Aext--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
65.
DizP
Inovatívny prejav drevostavieb v súčasnom architektonickom stvárnení školských stavieb
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
66.BPIntarzovaný stolový nábytokÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.DP
Integrovaný dopravný uzol - Bratislava
Vitková, Ľ.
Fakulta architektúry
I-URB
--
FAPodrobnosti témy0 / --
--
68.DizP
Inteligentné budovy pre užívateľov so zdravotnými limitmi
Bacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
69.
DP
Inteligentný zámok na bicykel
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
70.
DP
Interiér administratívnych priestorov – Multifunkčné centrum, Dúbravka, BratislavaÚstav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.DizP
Interiér na Slovensku – tvorba v časoch socializmu
Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
DPInteriér verejných priestorov komunitného centra Saratovská
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DPInteriér verejných priestorov relaxačného centra DúbravkaPetelen, I.Fakulta architektúry
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
74.DPInteriér verejných priestorov Wellbeing centraSalcer, I.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 2--
75.
DP
Interiérové svietidlo
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.DizPKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlín
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
BPKompostovanie v domácnostiHumaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--FAPodrobnosti témy
0 / 5
--
79.
BP
Komunitné centrumPuškár, B.Fakulta architektúry
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
81.BPKomunitné centrum
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy1 / 6
82.
BPKomunitné centrumVodrážka, P.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
83.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4--
84.
BPKomunitné centrumPauliny, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
85.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
1 / 3
86.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.BP
Komunitné centrum
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
88.
BP
Komunitné centrumDaniel, P.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
1 / --
89.
BP
Komunitné centrum
Salcer, I.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy1 / 2
90.
BPKomunitné centrumMacháčová, K.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
91.BP
Komunitné centrum
Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / -- Uríková, L.
92.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
93.
BP
Komunitné centrum
Paňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4--
94.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BPKomunitné centrumKosnáč, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
96.
BP
Komunitné centrumAndráš, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / -- Beňa, T.
97.BP
Komunitné centrum
Bartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 2 Molnárová, A.
98.
BPKomunitné centrumÚstav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
99.
BP
Komunitné centrum - Bratislava, Mlynské Nivy
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
100.
BP
Komunitné centrum - Bratislava, Mlynské NivyBogár, M.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4--
101.
BP
Komunitné centrum - Pistoriho palácVojteková, E.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 5
--
102.
BPKomunitné centrum, Pistoriho palác, BratislavaZávodný, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy1 / 4 Martiška, J.
103.
DPKongres hotel, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
104.
DizP
Konvergencie nárokov rôznych skupín užívateľov v objektoch zimných štadiónovKončeková, D.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 1
--
105.
DP
Konverzia priemyselného objektu č. 60 v Partizánskom
Bartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Kostol s pastoračným centrom, Bratislava Nivy
Bogár, M.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
107.DizP
Kreatívne stratégie práce s regionálnymi prvkami v interiérovom a produktovom dizajne
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.
DP
Kremnica - františkánsky kláštor, adaptácia na kultúrne účely
Hrašková, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
I-ARCH-OOPOS
FAPodrobnosti témy0 / 1
--
109.DPKreslo
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti témy0 / --
--
110.
DP
Kultúrno-spoločenské a kongresové centrum - Bratislava, Mlynské NivyAlexy, A.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 3--
111.
DP
Kultúrny hub, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
112.BP
Lavička pre Fridricha Weinwurma
Paliatka, P.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--FAPodrobnosti témy0 / --
--
113.DizP
Malé výstavné formy
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
114.BPMERINA NÁVRH A PROJEKT VEREJNÉHO PRIESTORUFejo, K.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
115.
DP
Merina transformácia priemyselnej budovy na Co-working centrum
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
DP
Merina -Transformácie objektu "Teplarne" na kulturno - multifunkčný objekt
Fejo, K.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DizP
Mestá zajtrajška.
Vitková, Ľ.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
--
FAPodrobnosti témy0 / --
--
118.
DP
Mestský dom
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
DP
Mestský kongresový hotel *****Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.
DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok BazováPifko, H.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 3
--
121.DPMetropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 3
--
122.
DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Macháčová, K.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
I-ARCH-EEVT
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
123.
BPMobilita pre generáciu Alpha
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
124.DizPModulárna architektúra budov na bývanieÚstav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BPMultifunkčný detský klub, areál bane Cígeľ, okr. PrievidzaBátor, J.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
BPMultifunkčný detský klub, areál bane Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.DPMúzeum baníctva, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaBátor, J.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 1--
128.
DP
Múzeum lužného lesa – Bažantnica Bratislava Jarovce
Šimkovič, V.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom
Bašová, S.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
130.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
131.
DP
Nitra, bývalé kasárne - architektonická štúdia revitalizačnej adaptácie vybranej časti areáluKráľová, E.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
DP
Nová bratislavská riviéra Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1
--
133.DPNová obytná zóna v PartizánskomÚstav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
134.
DizPNové modely a stratégie nájomného bývaniaÚstav architektúry obytných budov (FA)D-Aext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.
DizP
Nové modely a stratégie nájomného bývaniaBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.DP
Nový dopravný terminál v Partizánskom
Vodrážka, P.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.DP
Nový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom
Bartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCHI-ARCH-EEVT
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
138.
DPNový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
139.
DP
Občianska vybavenosť na nábreží Dunaja, BratislavaSchleicher, A.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.DP
Objekt občianskej vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Schleicher, A.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
141.
DizPObnova budov a verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosťPifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.
DP
Obytný hybrid
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
143.
DP
Oravské múzeum etnografie, Námestovo - interiér
Daniel, P.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
144.
DP
Oravské Múzeum Etnografie v NámestoveOravcová, E.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
145.
DP
Osobná identita v dizajne výrobkov
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
DP
Osobný automobil - Estetika interakcie automobilu a spolocnosti
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
147.
DP
Pamiatková obnova a adaptácia meštianskeho domu na Radničnom nám. 63/I v Banskej Štiavnici
Terao Vošková, K.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1
--
148.
DP
Pamiatková obnova a adaptácia Starej Prachárne v Trnave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Parkovací dom vs. wellness centre, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
DPPerformance Center Bratislava PetržalkaŽitňanský, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DPPersonalizácia užívateľského rozhrania v zdieľanom automobile
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti témy0 / 1
--
152.
BP
Personalizácia užívateľského rozhrania v zdieľanom automobile
Lipková, M.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1
--
153.BP
Pistoriho palác - komunitné centrum
Hronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.
BP
Pitná fontánka
Humaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
155.
BP
Plavajúci priestor
Baláž, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1
--
156.
DP
Plug and play – mestská mobilita budúcnosti
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 5
--
157.DP
Polyfunkčná budova Miletičiva ul., Bratislava
Vojteková, E.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
158.
DP
Polyfunkčné centrum, Bajkalská/Záhradnícka, BratislavaÚstav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 3--
159.
DP
Polyfunkčný bytový komplex v Bratislave -Petržalke
Vráblová, E.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
160.DP
Polyfunkčný dom
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
161.DP
Polyfunkčný dom – kongresové centrum, Trnavské mýto, Bratislava
Paňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.DP
Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
163.DP
Polyfunkčný objekt – Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
164.DPPolyfunkčný objekt – Hviezdoslavovo námestie, BratislavaPaňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.DPPolyfunkčný objekt - New Living CenterKosnáč, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 3--
166.
DPPolyfunkčný objekt – New Living CenterÚstav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
I-ARCH-BPBFA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
167.
DP
Polyfunkčný objekt – New Living Center
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
168.DP
Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, Paríž
Paňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 1--
169.DP
Polyfunkčný objekt- Gaštanový hájik
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 1--
170.
DPPolyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania v Bratislave - PetržalkeÚstav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
171.DP
Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
172.
DizP
Post-carbon experience - dizajn užívateľského zážitku a nové spôsoby navrhovania v oblasti osobnej dopravyOlah, P.
Ústav dizajnu (FA)
D-DIZN
--FAPodrobnosti témy
0 / --
--
173.DizP
Post-carbon mobility - špekulatívny dizajn a nové spôsoby navrhovania v oblasti osobnej dopravy
Ústav dizajnu (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
174.
DP
“Post-industriálna renesancia”, Centrálny objekt stanice + sieť vertikálnych verejných priestorov skrz dopravníky, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
175.DizPPotenciál architektúry pre formovanie verejného priestoruÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-ARCH
D-URB
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
176.
DizP
Potenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvoja
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-Uext
D-URB
D-UextxA
--
--
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
177.
DizP
Pozícia umeleckého diela v slovenskej interiérovej architecture.Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN--FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
178.
DizP
Pozícia umeleckého diela v slovenskej interiérovej architektúre.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-Dext--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
179.
DizP
Premenlivosť v čase architektúry na bývanie
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
D-ARCH
--
--
FAPodrobnosti témy0 / 2--
180.
DizP
PRESAHY FORIEM TRVALÉHO A PRECHODNÉHO BÝVANIA
Tóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
181.
DP
Príbeh ľanuLipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
182.
BP
Produkt z recyklovaného materiálu pre hudobný festival Pohoda
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.DizPRecyklovanie ako nástroj dizajnérskej tvorby
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DizPRecyklovanie ako nástroj dizajnérskej tvorbyDaniel, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Rekonštrukcia kúpeľov Grössling
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
186.
DPRekonštrukcia objektu UmelkaSalcer, I.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 5
--
187.DP
Rekonštrukcia objektu Umelka
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-DZ--FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
188.
DP
Rekonštrukcia objektu Umelka
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
189.
DP
Rekonštrukcia objektu Umelka – InteriérKotradyová, V.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ--
FA
Podrobnosti témy0 / 4
--
190.DizPReprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZN--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
191.
DizP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.
DizP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-Aext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
193.
DizP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 2
--
194.
DP
Revitalizácia galérie UmelkaFakulta architektúryI-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
195.
DP
Rezidencia prezidenta SRSkoček, I.Fakulta architektúry
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
196.DPSaleziánske pastoračné centrum Bratislava PetržalkaŽitňanský, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
197.
DP
Sebestačný modulárny dom
Pifko, H.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
198.
DizPSémantika konštrukcií v súčasnej architektúreIlkovič, J.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
199.
BPSenzorická miestnosťLipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
200.
BP
Set pre diabetikovÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
201.DPSobranecké kúpele, Sobrance - interiérDaniel, P.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
202.
DP
Solivary centrum, Prešov - InteriérÚstav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / --
--
203.
BP
Spoločenská hra
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.
BP
Spracovanie bio odpadu v domácnostiHumaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
205.
DizP
Stavebné materiály pre udržateľnú architektúru
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
206.BP
Stolička s antistresovými vlastnosťami
Paliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
DP
Svoradov internát v BratislavePohaničová, J.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
208.
DizP
Systémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzity
Joklová, V.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-UextxA
D-Aext
D-URB
--
--
--
FAPodrobnosti témy
0 / --
--
209.DP
ŠKODA Naí Dillí 2040 - Koncept mestského automobilu
Olah, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti témy
1 / 1
Ťapajna, P.
210.
DP
ŠKODA Simply Closer - Dizajn interiéru
Olah, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DP
ŠKODA Simply Closer - Dizajn zážitkuOlah, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
212.DPŠkola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.
DP
Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
214.BP
Školský klub
Bartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
215.BPŠkolský klubÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
216.
BP
Školský klub
Salcer, I.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
217.
BP
Školský klub
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy0 / 2
--
218.
BP
Školský klub
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
219.
BP
Školský klubÚstav architektúry obytných budov (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
220.
BP
Školský klubPaňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
221.
BPŠkolský klubAndráš, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.BP
Školský klub v Campuse STU
Alexy, A.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU--FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
223.
BP
Školský klub v Campuse STU
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU--FA
Podrobnosti témy
1 / 2
224.
BP
Športový klub Maják, Bratislava – Petržalka JuhÚstav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
225.
BP
Športový klub Maják, Bratislava – Petržalka Juh
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 2
Hostačná, L.
226.
DP
Študentské bývanie, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
227.DPŠtudentské centrum UNI HUB, Žilina - interiérHronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
228.
DP
Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
229.DP
Tržnica, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.DPUmelecká beseda slovenská, Bratislava - interiér
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 3
--
231.
DP„UMELKA“ – revitalizácia objektu a návrh interiéru vybraných priestorov – Dostojevského rad, Bratislava, SlovenskoVinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
232.
DizP
Umenie a dizajn – prezentácia v post-digitálnej dobe
Lukáč, M.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.DP
Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská dolina, Bratislava
Závodný, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 5
--
234.
DP
Upomienkový predmet
Ústav dizajnu (FA)I-DZ--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
DizP
Urbánna recyklácia browfieldov v mestskom prostredí
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URB
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
236.DizPUrbánna recyklácia vidieckeho zázemia mestaSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URB
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
237.
BP
VA Fečík Hudec Bergerová - Komunitný dom - Kúpeľná ulica
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4--
238.
BP
Variabilný systém deliacich stien pre kancelárieÚstav dizajnu (FA)B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.BP
Verejné priestory Campus STU
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
240.
DP
Viacúčelová hala v industriálnej zóne v PartizánskomVodrážka, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
241.DP
Viacúčelová kongresová sála Bratislava Petržalka
Šimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.BP
Voľnočasová adaptívna obuv
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--FA
Podrobnosti témy
0 / ----
243.
DP
Voľnočasové zóny v okolí mesta Žarnovica
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.DP
Zimný štadión Biely Kríž, Bratislava
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
245.
DP
Zóna Chalupkova - Bratislava. Adaptácia objektov industriálnej zóny.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
246.
DP
Železničná stanica – VinohradyAndráš, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.DP
Železničná stanica Bratislava – Vinohrady
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 1--