7. 8. 2020  20:30 Štefánia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Adaptabilita administratívnych budov
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.DizP
Adaptabilné bývanie
Rollová, L.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-Aext
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
3.
DP
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Aktívna matka v aute
Lipková, M.Ústav dizajnu (FA)B-D--
FA
Podrobnosti témy0 / 2--
5.
DP
Amfiteáter Detva
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
1 / 5
6.DP
Amfiteáter Detva
Šíp, L.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 5
--
7.
DP
Analógové interiérové hodinyPaliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ--FA
Podrobnosti témy
0 / ----
8.DP
Areál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéru
Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.DizP
Architektonické reflexie inovácií v priemysle
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
DizP
Architektúra a neuroveda
Čerešňová, Z.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 2--
11.DizPArchitektúra inžinierskych stavieb v 21. storočíIlkovič, J.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
12.
DizPArchitektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a ČiechSelcová, Ľ.Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DizP
Architektúra v kontexte zmien klímyÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
14.
BP
Autentická motiváciaBaláž, M.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Autonómny priemyselný dron
Lipková, M.Ústav dizajnu (FA)B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DizP
Autorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočia
Moravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
17.DP
Beckov - františkánsky kláštor. Adaptácia a obnova komplexu. Centrum novej evanjelizácie.
Botek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.DP
Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DPBratislava, Dunajská rozvojová os - Zimný prístavÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)I-URB--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DPBratislava "Južné mesto"Sopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)I-URB--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
21.DP
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie
Kráľová, E.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factoryKráľová, E.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Budúcnosť osobných dát v oblasti mobility
Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Bytový komplexBacová, A.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
25.
BP
CAMPUS STU – prestavba verejného priestoru
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4--
26.BPCampus STU - verejný priestorJoklová, V.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
27.
BP
Campus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
28.
BPCampus STU - verejný priestorSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
29.
BP
Campus STU - verejný priestorÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti témy
0 / 6--
30.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
31.
BP
Campus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FAPodrobnosti témy
0 / 6
--
32.BP
Campus STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--FAPodrobnosti témy0 / 6
--
33.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / 6--
34.
BP
Campus STU - verejný priestor
Sopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--FAPodrobnosti témy
0 / 6
--
35.
BP
Campus STU - verejný priestorSopirová, A.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 6
--
36.BP
CAMPUS STU - verejný priestor
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
37.BPCAMPUS STU - verejný priestorŠtefancová, L.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
38.
DP
Centrum kultúry, rekonštrukcia kultúrneho domu, Šaľa - interiér
Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Centrum vedecko technologického parku
Ilkovičová, Ľ.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Creativ hub / polyfunkčný komplex
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Design hotel - Bratislava, Mlynské Nivy
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
42.
DP
Detské štúdio animovaného filmu
Ústav dizajnu (FA)I-DZ--FAPodrobnosti témy0 / ----
43.
DizP
Digitalizácia zaniknutých interiérov ako forma zachovania kultúrneho dedičstva
Hronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
DizP
Divadelné budovy v súčasnosti
Schleicher, A.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
DP
Divadlo_"Theatre Populaire IDEA (L)"
Oravcová, E.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.DP
Domáci bar
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
DPDubnica nad Váhom - západný rozvoj mestaÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)I-URB--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.DPEdukačná pomôcka
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.DPEkologická kampaň za odstránenie BPA tlačePaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DP
Etnografické múzeum, NámestovoPaňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DP
Exteriérový hudobný nástroj
Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy1 / --
52.DizPFenomén baťovskej architektúry na Slovensku, vízie a realitaFakulta architektúryD-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DPFilm and Art Center - Lakefront Bratislava PetržalkaŽitňanský, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.DizP
Formy bývania pre najvyššiu reprezentáciu štátu na Slovensku a v zahraničí
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
D-ARCH
--
--
FAPodrobnosti témy0 / 2--
55.
DizP
FORMY GENEROVANIA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
56.
DizP
FORMY GENEROVANIA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU
Tóthová, Z.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DizP
Fyzikálne parametre mestského verejného priestoru
Špaček, R.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.DP
Galéria moderného umenia Bratislava Petržalka
Šimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DizP
Geografické informačné systémy v urbanizme a územnom plánovaní
Joklová, V.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
D-UextxA
D-Uext
D-URBxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.BPIdentita SK
Ústav dizajnu (FA)
B-D--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
61.
DizP
Identity vinohradníckej architektúry v kontexte slovensko-českého pohraničia
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DizP
Inovácie v architektúre 20. storočia
Moravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-AextxA
D-ARCHxA
D-ARCH
D-Aext
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
63.
DizP
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
64.
DizP
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorovÚstav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
65.
DizP
Inovatívny prejav drevostavieb v súčasnom architektonickom stvárnení školských staviebÚstav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
66.
BP
Intarzovaný stolový nábytok
Humaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / ----
67.
DP
Integrovaný dopravný uzol - Bratislava
Fakulta architektúry
I-URB
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
DizPInteligentné budovy pre užívateľov so zdravotnými limitmiBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DPInteligentný zámok na bicykel
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
DP
Interiér administratívnych priestorov – Multifunkčné centrum, Dúbravka, Bratislava
Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DizP
Interiér na Slovensku – tvorba v časoch socializmu
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
D-ARCH
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
DP
Interiér verejných priestorov komunitného centra Saratovská
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Interiér verejných priestorov relaxačného centra Dúbravka
Petelen, I.
Fakulta architektúry
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
74.
DP
Interiér verejných priestorov Wellbeing centra
Salcer, I.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.
DP
Interiérové svietidlo
Humaj, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FAPodrobnosti témy
0 / --
--
76.DizP
Kmitanie tenkých dosák s uvážením trhlín
Ivánková, O.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy0 / ----
77.
BP
Kompostovanie v domácnosti
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
78.
BP
Komunitné centrum
Kráľová, E.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / 5--
79.
BP
Komunitné centrumPuškár, B.Fakulta architektúryB-AU
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BPKomunitné centrum
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
81.BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 6 Gombarčík, L.
82.
BP
Komunitné centrum
Vodrážka, P.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.BPKomunitné centrumÚstav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
84.
BP
Komunitné centrum
Pauliny, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
85.
BP
Komunitné centrumÚstav architektúry občianskych budov (FA)B-AU--FA
Podrobnosti témy
1 / 3
Držíková, V.
86.
BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy0 / 1
--
87.BP
Komunitné centrum
Legény, J.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
88.
BPKomunitné centrum
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / --
89.
BP
Komunitné centrum
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 2
90.BPKomunitné centrum
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
91.
BP
Komunitné centrum
Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / -- Uríková, L.
92.
BP
Komunitné centrum
Kusý, M.Ústav architektúry obytných budov (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4--
93.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
94.BP
Komunitné centrum
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
Komunitné centrum
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU--FAPodrobnosti témy0 / 3--
96.
BP
Komunitné centrumAndráš, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / --
97.
BP
Komunitné centrumBartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 2
Molnárová, A.
98.BPKomunitné centrumVodrážka, P.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
99.BPKomunitné centrum - Bratislava, Mlynské Nivy
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4--
100.BPKomunitné centrum - Bratislava, Mlynské NivyBogár, M.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AU--FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
101.
BP
Komunitné centrum - Pistoriho palác
Vojteková, E.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 5
--
102.BP
Komunitné centrum, Pistoriho palác, Bratislava
Závodný, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 4 Martiška, J.
103.
DP
Kongres hotel, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.DizP
Konvergencie nárokov rôznych skupín užívateľov v objektoch zimných štadiónov
Končeková, D.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
DP
Konverzia priemyselného objektu č. 60 v Partizánskom
Bartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
106.
DP
Kostol s pastoračným centrom, Bratislava Nivy
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
107.DizPKreatívne stratégie práce s regionálnymi prvkami v interiérovom a produktovom dizajneÚstav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
--
FAPodrobnosti témy0 / 2
--
108.
DP
Kremnica - františkánsky kláštor, adaptácia na kultúrne účelyHrašková, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCHI-ARCH-OOPOSFAPodrobnosti témy
0 / 1
--
109.
DP
Kreslo
Ústav dizajnu (FA)I-DZ--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.DP
Kultúrno-spoločenské a kongresové centrum - Bratislava, Mlynské Nivy
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 3
--
111.
DP
Kultúrny hub, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
BP
Lavička pre Fridricha Weinwurma
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / ----
113.DizPMalé výstavné formy
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
114.BPMERINA NÁVRH A PROJEKT VEREJNÉHO PRIESTORUÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4--
115.
DP
Merina transformácia priemyselnej budovy na Co-working centrum
Fejo, K.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
DP
Merina -Transformácie objektu "Teplarne" na kulturno - multifunkčný objekt
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DizP
Mestá zajtrajška.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URB--
FA
Podrobnosti témy
0 / ----
118.DPMestský dom
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
DP
Mestský kongresový hotel *****
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
120.
DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok BazováPifko, H.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
121.DP
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Krajcsovics, L.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 3
--
122.
DPMetropolitné inovačné centrum - mestský blok BazováMacháčová, K.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCHI-ARCH-EEVT
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
123.BP
Mobilita pre generáciu Alpha
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
124.
DizPModulárna architektúra budov na bývanieÚstav architektúry obytných budov (FA)D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 1
--
125.
BP
Multifunkčný detský klub, areál bane Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
126.
BP
Multifunkčný detský klub, areál bane Cígeľ, okr. PrievidzaBátor, J.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
DP
Múzeum baníctva, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Bátor, J.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Múzeum lužného lesa – Bažantnica Bratislava Jarovce
Šimkovič, V.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v PartizánskomBašová, S.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
130.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v PartizánskomBašová, S.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DP
Nitra, bývalé kasárne - architektonická štúdia revitalizačnej adaptácie vybranej časti areáluKráľová, E.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.DPNová bratislavská riviéra Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
133.
DP
Nová obytná zóna v Partizánskom
Bartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
134.DizPNové modely a stratégie nájomného bývaniaBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-Aext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.DizPNové modely a stratégie nájomného bývaniaBacová, A.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Nový dopravný terminál v Partizánskom
Vodrážka, P.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.DPNový pavilón na Námestí SNP v PartizánskomBartošová, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
I-ARCH-EEVT
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
138.
DP
Nový pavilón na Námestí SNP v PartizánskomBartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / ----
139.DPObčianska vybavenosť na nábreží Dunaja, BratislavaSchleicher, A.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
DP
Objekt občianskej vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
141.
DizPObnova budov a verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosťPifko, H.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / ----
142.DP
Obytný hybrid
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
DP
Oravské múzeum etnografie, Námestovo - interiérDaniel, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / --
--
144.
DP
Oravské Múzeum Etnografie v Námestove
Oravcová, E.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 2
--
145.DP
Osobná identita v dizajne výrobkov
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
DP
Osobný automobil - Estetika interakcie automobilu a spolocnosti
Baláž, M.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
147.
DP
Pamiatková obnova a adaptácia meštianskeho domu na Radničnom nám. 63/I v Banskej Štiavnici
Terao Vošková, K.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DP
Pamiatková obnova a adaptácia Starej Prachárne v Trnave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
149.DP
Parkovací dom vs. wellness centre, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
DP
Performance Center Bratislava Petržalka
Žitňanský, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Personalizácia užívateľského rozhrania v zdieľanom automobileÚstav dizajnu (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
152.
BP
Personalizácia užívateľského rozhrania v zdieľanom automobileLipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
BPPistoriho palác - komunitné centrumHronský, M.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.
BP
Pitná fontánka
Humaj, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
155.
BPPlavajúci priestorÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
156.
DP
Plug and play – mestská mobilita budúcnosti
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy
0 / 5
--
157.DPPolyfunkčná budova Miletičiva ul., Bratislava
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.DP
Polyfunkčné centrum, Bajkalská/Záhradnícka, Bratislava
Závodný, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / 3--
159.
DP
Polyfunkčný bytový komplex v Bratislave -Petržalke
Vráblová, E.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
160.
DP
Polyfunkčný dom
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 1--
161.DPPolyfunkčný dom – kongresové centrum, Trnavské mýto, BratislavaPaňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1
--
162.
DP
Polyfunkčný komplex predstaničná zóna BratislavaŠpaček, R.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy0 / 2--
163.
DP
Polyfunkčný objekt – Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
Paňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1
--
164.
DP
Polyfunkčný objekt – Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
Paňák, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
165.
DP
Polyfunkčný objekt - New Living Center
Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 3
--
166.
DP
Polyfunkčný objekt – New Living Center
Majcher, S.Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
I-ARCH-BPB
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
167.
DP
Polyfunkčný objekt – New Living Center
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
168.
DP
Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, ParížPaňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
169.
DPPolyfunkčný objekt- Gaštanový hájikÚstav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
170.
DP
Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania v Bratislave - Petržalke
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
171.
DPPolyfunkčný obytný komplex, Bratislava – PetržalkaÚstav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
172.
DizP
Post-carbon experience - dizajn užívateľského zážitku a nové spôsoby navrhovania v oblasti osobnej dopravyÚstav dizajnu (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
173.
DizP
Post-carbon mobility - špekulatívny dizajn a nové spôsoby navrhovania v oblasti osobnej dopravy
Ústav dizajnu (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
174.
DP
“Post-industriálna renesancia”, Centrálny objekt stanice + sieť vertikálnych verejných priestorov skrz dopravníky, Areál baní Cígeľ, okr. PrievidzaPolakovič, Š.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 2
--
175.DizP
Potenciál architektúry pre formovanie verejného priestoru
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-ARCH
D-URB
--
--
FAPodrobnosti témy
0 / --
--
176.
DizPPotenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvojaJoklová, V.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-Uext
D-URB
D-UextxA
--
--
--
FAPodrobnosti témy
0 / --
--
177.
DizP
Pozícia umeleckého diela v slovenskej interiérovej architecture.Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZN
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
178.
DizP
Pozícia umeleckého diela v slovenskej interiérovej architektúre.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
179.
DizP
Premenlivosť v čase architektúry na bývanie
Selcová, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-Aext
D-ARCH
--
--
FAPodrobnosti témy0 / 2--
180.DizPPRESAHY FORIEM TRVALÉHO A PRECHODNÉHO BÝVANIA
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
181.DP
Príbeh ľanu
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.BPProdukt z recyklovaného materiálu pre hudobný festival PohodaÚstav dizajnu (FA)B-D
--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
183.
DizP
Recyklovanie ako nástroj dizajnérskej tvorby
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext
--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DizP
Recyklovanie ako nástroj dizajnérskej tvorby
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
185.
DP
Rekonštrukcia kúpeľov Grössling
Fečík, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 4
--
186.DP
Rekonštrukcia objektu Umelka
Salcer, I.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 5
--
187.
DP
Rekonštrukcia objektu Umelka
Kočlík, D.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
188.
DPRekonštrukcia objektu UmelkaKočlík, D.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti témy0 / 4--
189.
DP
Rekonštrukcia objektu Umelka – Interiér
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-DZ
--
FAPodrobnosti témy
0 / 4
--
190.
DizP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZN
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
191.DizP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Vinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Dext
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
192.
DizPReprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-Aext
--
FAPodrobnosti témy0 / 2
--
193.DizP
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre 2. polovice 20.storočia.
Vinárčiková, J.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
194.
DP
Revitalizácia galérie Umelka
Petelen, I.
Fakulta architektúry
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
195.
DP
Rezidencia prezidenta SR
Skoček, I.Fakulta architektúry
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 4--
196.DPSaleziánske pastoračné centrum Bratislava PetržalkaŽitňanský, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
197.
DP
Sebestačný modulárny domÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.DizP
Sémantika konštrukcií v súčasnej architektúre
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
199.BPSenzorická miestnosťLipková, M.Ústav dizajnu (FA)B-D--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
200.BPSet pre diabetikovPaliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FAPodrobnosti témy
0 / --
--
201.DPSobranecké kúpele, Sobrance - interiérDaniel, P.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / ----
202.
DP
Solivary centrum, Prešov - Interiér
Daniel, P.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH--FAPodrobnosti témy0 / ----
203.
BP
Spoločenská hra
Humaj, P.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.
BP
Spracovanie bio odpadu v domácnosti
Ústav dizajnu (FA)B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
205.
DizP
Stavebné materiály pre udržateľnú architektúru
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
206.
BP
Stolička s antistresovými vlastnosťamiPaliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
DP
Svoradov internát v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.
DizP
Systémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzity
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-UextxA
D-Aext
D-URB
--
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.
DP
ŠKODA Naí Dillí 2040 - Koncept mestského automobilu
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy1 / 1 Ťapajna, P.
210.
DP
ŠKODA Simply Closer - Dizajn interiéru
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
211.
DP
ŠKODA Simply Closer - Dizajn zážitku
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
212.
DP
Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko
Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.
DP
Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
214.
BP
Školský klubBartošová, N.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
215.
BP
Školský klubÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
216.
BP
Školský klubÚstav interiéru a výstavníctva (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
BP
Školský klub
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
218.
BP
Školský klub
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AU--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
219.
BPŠkolský klubÚstav architektúry obytných budov (FA)B-AU
--
FAPodrobnosti témy0 / 4
--
220.
BP
Školský klub
Paňák, P.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4
--
221.
BP
Školský klub
Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.
BP
Školský klub v Campuse STUÚstav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AU
--
FA
Podrobnosti témy0 / 4
--
223.
BP
Školský klub v Campuse STUBogár, M.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 2 Kačmár, V.
224.
BPŠportový klub Maják, Bratislava – Petržalka Juh
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
225.BP
Športový klub Maják, Bratislava – Petržalka Juh
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--FAPodrobnosti témy
1 / 2
Hostačná, L.
226.
DPŠtudentské bývanie, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2--
227.
DP
Študentské centrum UNI HUB, Žilina - interiérHronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
228.
DP
Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov.
Polomová, B.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
229.
DP
Tržnica, Areál baní Cígeľ, okr. Prievidza
Bátor, J.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
230.
DP
Umelecká beseda slovenská, Bratislava - interiér
Hronský, M.
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3--
231.DP
„UMELKA“ – revitalizácia objektu a návrh interiéru vybraných priestorov – Dostojevského rad, Bratislava, Slovensko
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
232.
DizP
Umenie a dizajn – prezentácia v post-digitálnej dobe
Lukáč, M.Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)D-DIZN--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.DP
Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská dolina, Bratislava
Ústav architektúry obytných budov (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 5
--
234.
DP
Upomienkový predmetHumaj, P.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti témy
0 / 1
--
235.
DizP
Urbánna recyklácia browfieldov v mestskom prostredíÚstav urbanizmu a územného plánovania (FA)D-URB--
FA
Podrobnosti témy0 / --
--
236.
DizP
Urbánna recyklácia vidieckeho zázemia mesta
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
D-URB
--
FA
Podrobnosti témy0 / ----
237.
BP
VA Fečík Hudec Bergerová - Komunitný dom - Kúpeľná ulica
Fečík, M.
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 4--
238.
BP
Variabilný systém deliacich stien pre kancelárie
Paliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.
BP
Verejné priestory Campus STUSmatanová, K.
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU--FAPodrobnosti témy
0 / --
--
240.
DP
Viacúčelová hala v industriálnej zóne v Partizánskom
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
241.
DP
Viacúčelová kongresová sála Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
242.
BP
Voľnočasová adaptívna obuv
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
243.
DP
Voľnočasové zóny v okolí mesta ŽarnovicaLipková, M.Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti témy0 / 1
--
244.
DP
Zimný štadión Biely Kríž, Bratislava
Nahálka, P.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
245.DPZóna Chalupkova - Bratislava. Adaptácia objektov industriálnej zóny.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
246.
DP
Železničná stanica – Vinohrady
Andráš, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
247.DPŽelezničná stanica Bratislava – Vinohrady
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--