16. 7. 2020  19:03 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Duda, F.
3.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácností
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gula, T.
4.
DP
Akumulácia elektrickej energie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Šenkárik, D.
6.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedení
Cenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Princ, V.
7.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok
Kment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
BIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektriny
Janiga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
9.
DP
BIM a projektovanie elektrických inštaláciíÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gyurkovics, T.
10.BP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domov
Janiga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Janíček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
DP
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrárníJaníček, F.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
13.DP
Dielektrické vlastnosti silových káblov v extrémnych podmienkach
Lelák, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DizP
Dokumentácia návrhu osvetleniaGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Ekonomika údržby osvetľovacích sústavÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
16.BPElektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltikeÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Elektrické parametre vysokonapäťových káblových vodičovCenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
18.DizPElektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackouteÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Elektrostatické generátoryKopča, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-TEE
B-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DP
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Gašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách s riadením osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DizP
Energetické aspekty fotovoltiky v urbánnych štruktúrach
Šály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.DPFotovoltika integrovaná do budov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Hodnotenie kvality impregnančných lakov vo vytvrdenom stave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Hodnotenie rušivého svetla vo vonkajšom prostredí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-STFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Chránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Hromkovič, O.
28.
BP
Integrácia FV systému a stavebného objektuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
29.
DPKáble pre použitie v špeciálnych podmienkach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
BP
Komplexné porovnanie skladby ceny elektriny v rámci regiónu a vplyvu na vývoj koncovej ceny elektriny v podmienkach Slovenska
Poničan, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Koncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pavlov, S.
32.
DPMatematický model samo budeného indukčného generátoraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Meranie priestorových charakteristík LED svietidiel pomocou spektrogoniofotometra
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-STFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Modernizácia asynchrónneho pohonu osobného trakčného lanového výťahu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1
--
35.
BP
Modernizácia jednosmerného pohonu dynamometra
Kujan, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
36.
DP
Modernizácia ochrán odovzdávacej stanice 110kV
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1
--
37.
DP
Modernizácia Ward-Leonardovho pohonu dynamometra 15kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
DPMožnosti sietí verejného osvetlenia pre napájanie nabíjacích stanícÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.DP
Možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky trakčného výťahu pomocou superkondenzátorov
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.BPMultifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Návrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätímKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätíÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DizPNávrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavyÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálovKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
47.
BP
Návrh elektrárne vo vybranej lokaliteÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy3 / -- Hamran, M.
Klucha, R.
Lozsiová, J.
48.
DP
Návrh elektrárne vybraného typu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
49.
BP
Návrh impulzného skúšobného VN generátoraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systémuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej doprave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Behúň, D.
52.
DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
54.DP
Návrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Eleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gahura, J.
55.
DPNávrh verejného osvetlenia s implementáciou modulárnych stožiarov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-STFEIPodrobnosti témy1 / 1 Labat, B.
56.
BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
57.
DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
58.
BP
Obnoviteľné zdroje elektriny v sieťach nízkeho napätia
Beláň, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Odhad energetickej náročnosti budov v predprojektovej príprave
Raditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BP
Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetleniaGašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DP
Osvetlenie športovísk pomocou LED svietidiel s inteligentným riadením
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-ST
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
62.
BP
Osvetlenie vonkajších pracovískMokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.BP
Overenie odolnosti izolovaných vodičov a žíl káblov
Packa, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
DP
Prevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Chudá, M.
65.DP
Projektovanie rozvodní technológiou BIM
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
DP
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedeníÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
67.
BP
Projektové hodnotenie budov pre zabudované osvetlenie budovRaditschová, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
68.
BP
Regulačné obvody budenia dynama
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
69.
DP
Regulačné obvody budenia jednosmerného dynama 16,5kW
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Rozloženie elektrického prúdu v difúznom spoji pások z vysokoteplotného supravodiča.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Sirotková, M.
71.
BP
Scénické osvetelnie
Mokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
72.DPSietóvé výpočty pomocou programu OpenDssBendík, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Masár, S.
73.
BP
Simulačný systém pre optimalizáciu návrhu fotovoltickej elektrárne pre posumerov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.DizP
Skratové pomery - analýza a definovanie korekčných činiteľov pre výpočet skratových pomerov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
75.
BP
Spracovanie SWOT analýzy pre model hybridného vnútrodenného obchodovania
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
76.
BP
Supraharmonické v sieťach nízkeho napätia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mlynár, L.
77.
BP
Systémy podpory obnoviteľných zdrojov energieSadloň, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DP
Teplotné charakteristiky LED modulov a svietidielÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-ST
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Vplyv rozvoja elektromobility na distribučnú sieť
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
80.
BP
Vplyv rozvoja elektromobility na distribučnú sieťEleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Andel, T.
81.
DP
Vplyv sklo-sľudovej barirery na vybrané vlastnosti izolácie žíl káblov s definovanou funkčnosťou pri požiari
Packa, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
82.
DPVplyv spektrálneho zloženia svetelných zdrojov na rastliny vo vodnom prostredí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-ST
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vajo, M.
83.
DPVplyv vonkajších elektrických vedení na okolité inžinierske sieteCenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
84.BP
Vplyv vybraných parametrov na dynamickú stabilitu elektrizačnej sústavy
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Salamon, M.
85.
DPVyužitie PST transformátorov v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Využitie PST transformátorov v elektrizačnej sústave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Minárik, M.
87.DP
Vývoj LED svietidla pre špeciálne aplikácie vo vnútornom pracovnom prostredí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Adamec, D.
88.
DP
Zatienenie fotovoltických modulovPerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
89.
DP
Zatienenie fotovoltických modulov
Perný, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Valášek, L.