16. 9. 2019  14:39 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | D | E | N

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPDatabáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniachJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPElektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltikePerný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPElektrostatické generátoryKopča, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEB-ENE-EE, B-ENE-TEEFEIPodrobnosti témy0 / ----
4.BPNávrh impulzného skúšobného VN generátoraPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
5.DPNesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniachBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----