6. 6. 2020  22:50 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPAdaptívne verejné osvetlenieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
4.
DP
Akumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedení
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Princ, V.
7.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BPBIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektriny
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Mihaľ, D.
9.
DP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií
Janiga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gyurkovics, T.
10.
BP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Sátor, I.
11.BP
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
3 / 1 Molnár, M.
Diosi, R.
Wagner, F.
12.
DP
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DP
Dielektrické vlastnosti silových káblov v extrémnych podmienkach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DizP
Dokumentácia návrhu osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.
BP
Ekonomika údržby osvetľovacích sústav
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DPElektrické parametre vysokonapäťových káblových vodičovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DizP
Elektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackoute
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
BP
Elektrostatické generátoryKopča, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-TEE
B-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
20.
DP
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Janata, M.
21.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
DizP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách s riadením osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
23.
DizP
Energetické aspekty fotovoltiky v urbánnych štruktúrach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DPFotovoltika integrovaná do budovŠály, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DPHodnotenie kvality impregnančných lakov vo vytvrdenom staveÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.DPChránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťachBendík, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti témy1 / -- Hromkovič, O.
27.
BP
Integrácia FV systému a stavebného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DP
Káble pre použitie v špeciálnych podmienkachÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Komplexné porovnanie skladby ceny elektriny v rámci regiónu a vplyvu na vývoj koncovej ceny elektriny v podmienkach Slovenska
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
30.BPKoncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetleniaJaniga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
DP
Matematický model samo budeného indukčného generátoraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Modernizácia asynchrónneho pohonu osobného trakčného lanového výťahuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Modernizácia jednosmerného pohonu dynamometra
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Modernizácia ochrán odovzdávacej stanice 110kVÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.DPModernizácia Ward-Leonardovho pohonu dynamometra 15kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
36.DP
Možnosti sietí verejného osvetlenia pre napájanie nabíjacích staníc
Janiga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DPMožnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky trakčného výťahu pomocou superkondenzátorovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
38.
BP
Multifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Návrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätím
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DizPNávrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.
DP
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
45.
BP
Návrh elektrárne vo vybranej lokalite
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy3 / -- Hamran, M.
Klucha, R.
Lozsiová, J.
46.DPNávrh elektrárne vybraného typuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
47.BP
Návrh impulzného skúšobného VN generátora
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.
DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej dopraveEleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Behúň, D.
50.
DP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
52.
DPNávrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravyÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Gahura, J.
53.BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdroja
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.
DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniachBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
55.
BP
Obnoviteľné zdroje elektriny v sieťach nízkeho napätia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BPOdhad energetickej náročnosti budov v predprojektovej prípraveRaditschová, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
57.
BP
Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.BP
Osvetlenie vonkajších pracovísk
Mokráň, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
59.
BP
Overenie odolnosti izolovaných vodičov a žíl káblov
Packa, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Kufel, J.
60.
DPPrevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavuBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
61.DPProjektovanie rozvodní technológiou BIMÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
62.DP
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedení
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Hoferica, R.
63.
BP
Projektové hodnotenie budov pre zabudované osvetlenie budovRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
64.
BP
Regulačné obvody budenia dynama
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
65.DPRegulačné obvody budenia jednosmerného dynama 16,5kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Rozloženie elektrického prúdu v difúznom spoji pások z vysokoteplotného supravodiča.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
67.BPScénické osvetelnieMokráň, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
68.
DP
Sietóvé výpočty pomocou programu OpenDss
Bendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Masár, S.
69.
BP
Simulačný systém pre optimalizáciu návrhu fotovoltickej elektrárne pre posumerov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
DizP
Skratové pomery - analýza a definovanie korekčných činiteľov pre výpočet skratových pomerovEleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Spracovanie SWOT analýzy pre model hybridného vnútrodenného obchodovaniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-AM
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
72.BP
Supraharmonické v sieťach nízkeho napätia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Mlynár, L.
73.BP
Systémy podpory obnoviteľných zdrojov energie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DPVplyv rozvoja elektromobility na distribučnú sieťEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Vplyv rozvoja elektromobility na distribučnú sieť
Eleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
76.DPVplyv sklo-sľudovej barirery na vybrané vlastnosti izolácie žíl káblov s definovanou funkčnosťou pri požiari
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
DP
Vplyv vonkajších elektrických vedení na okolité inžinierske sieteÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Felcan, M.
78.
BP
Vplyv vybraných parametrov na dynamickú stabilitu elektrizačnej sústavy
Slávik, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Využitie PST transformátorov v elektrizačnej sústave
Eleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Využitie PST transformátorov v elektrizačnej sústave
Eleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
DP
Zatienenie fotovoltických modulovPerný, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
82.
DP
Zatienenie fotovoltických modulovÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Valášek, L.